ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/03/1998

צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 167

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי. י"ט גאדר התשנ"ח (17 במרץ 1998), שעה 09:30
נכחו
חברי הוועדה; חנן פורת - היו"ר

חגי מירום

דוד צוקר

מוזמנים; ד"ר פרץ סגל - משרד המשפטים

השופט יצחק רביבי - מנהל בתי המשפט, הנהלת בתי-המשפט

עו"ד רמי רובין - הנהלת בתי-המשפט

אתי ג'ינר-אור - הנהלת בתי-המשפט

יוסי שא-נס - מנכ"ל הרשות להגנת הצרכן, ההסתדרות

עו"ד נועה דר - יועמ"ש, המועצה לצרכנות

עו"ד אליעזר פני-גיל - לשכת עורכי הדין

יועץ משפטי; שלמה שהם

מתמחה בלשכה המשפטית; הלית ברק

מנהלת הוועדה; דורית ואג

קצרנית; תמר פוליבוי

סדר-היום; צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשנ"ח-1997.צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשנ"ח-1997

היו"ר חנן פורת;

אני פותח את הישיבה. אלה הם הנושאים שעומדים על סדר היום.

חגי מירום;

יש נושא אחד שאולי כדאי שאצא כשידונו בו: הצעת חוק יום ירושלים.

היו"ר חנן פורת;

נדון היום בנושא חוק הבשר.

חגי מירום;

לא, לפי דעתי, אחרי אתמול נשלים עם רוע הגזירה, בעיקר שהלכתם לתיקון של ארבע

שנים, שמבחינתנו הוא-

היו"ר חנן פורת;

הרע במיעוטו.

אנחנו פותחים בסעיף שהתבקשנו להעלותו בדחיפות רבה, והוא נושא צו בתי המשפט

(שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשנ"ח. אני רק רוצה לפתוח במילה אחת ולומר

שבהתאם לגישה שציינתי כאן מייד עם היכנסי לתפקידי כיושב ראש הוועדה, יש לנו עניין

רב למצוא כל דרך אפשרית כדי לקצר ולפשט הליכים ולמנוע את הסתימה שקיימת כיום בבתי

המשפט.

בשיחה שקיימתי אתמול עם נשיא בית המשפט העליון, השופט ברק, אמרתי לו שבעניין

זה אנחנו רואים את הדברים עין בעין. המציאות הבלתי נסבלת של למעלה ממיליון תיקים

ששוכבים במערכת בתי המשפט היא מציאות שחייבים לפתור.

אגב, הוא הבטיח לי שהם עמלים בצורה אינטנסיבית ביותר על גיבוש המסקנות של

ועדת אור והפיכתן לחקיקה שתבוא לכאן לוועדה, והוא אפילו הבטיח את השתתפותו בישיבה

שתהיה בנושא הזה של ועדת אור והפיכתה לחוק כדי לזרז את הדברים.

יחד עם זאת דיברנו על כך שבפרקים מסויימים שאין בהם נגיעה מפורשת, כלומר, שזה

לא איזשהו דומינו בו דבר אחד נוגע בדבר אחר, ננסה להביא אותן חטיבות חטיבות, ואחד

הנושאים שעומדים על הפרק הוא באמת עניין שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות. אני

רוצה לציין שגם אם היום מדברים על שינוי מ-8,000 שקל ל-12,000 שקל, יכול להיות

שבעתיד אפילו ניתן יהיה להגדיל את הסכום הזה, והתהליכים פה הם יחסית פשוטים למדי,

אבל אנחנו מעוניינים ללכת באיזושהי הדרגה ולראות איך הדברים מתקדמים.
נמצאים איתנו
השופט יצחק רביבי, מנהל בתי המשפט, עורך דין רמי רובין ואתי

ג'ינר-אור, נציג משרד המשפטים - דוקטור פרץ סגל שמלווה אותנו בוועדה באופן

אינטנסיבי ויוסי שא-נס מטעם ההסתדרות.

יוסי שא-נס;

מטעם הרשות להגנת הצרכן.
היו"ר חנן פורת
מטעם המועצה לצרכנות - עורכת הדין נועה דר ומטעם לשכת עורכי הדין - אליעזר

פני-גיל.

אבקש מהשופט יצחק רביבי להציג את הצו כפי שהוא מוצע בפנינו.

השופט יצחק רביבי;

בהמשך לדברי יושב הראש, אכן בשלב זה אנחנו מטפלים במימוש או ביישום ועדת אור,

מתוך כוונה להביא אותה בפני הוועדה כמקשה אחת.

דוד צוקר;

מה אומרת ועדת אור? במה היא עוסקת? כי אין לנו מושג במה היא עוסקת.

חגי מירום;

בבדיקת מבנה בתי המשפט, מה זאת אומרת במה?
דוד צוקר
קראתי בעיתון את הדו"ח, אבל אין לי מושג במה היא עוסקת.

השופט יצחק רביבי;

יכול מאד להיות שלא הייתי מציין את המושג ועדת אור, אם יושב הראש לא היה

מקדים לפניי בכמה מילים בנושא הזה.

היו"ר חנן פורת;

הדו"ח הונח בפניי, והוא לא סודי.
השופט יצחק רביבי
לא ארצה כרגע על ועדת אור, אך אני רוצה לומר שהתיקון המבוקש שאנחנו מדברים בו

היום לא נובע מוועדת אור. ועדת אור קלטה אותו אליה כמו שקלטה כמה דברים נוספים.

התיקון המבוקש הזה מבוסס בעצם על ועדת שטרנברג - אליעז, שדנה בשנת 1996 אם רצוי

או לא רצוי להגדיל את סמכות בתי המשפט לתביעות קטנות, והיא גם בדקה נושאים

נוספים.

קיבלנו את מסקנות ועדת שטרנברג - אליעז, שופטת בית המשפט המחוזי, ובהתאם לכך

גיבשנו את העמדה שלנו. העמדה היא לא עמדה נועזת, אלא עמדה מאד מאד מתונה, כיוון

שאם מצמידים את ה-8,000 שקל הללו של הסמכות הנוכחית למדד יוקר המחייה, רואים

שמגיעים היום למשהו קרוב ל-11,000 שקל. כדי לא לבוא לכאן כל פעם מחדש, אנחנו

רוצים היום לתקן את זה ל-12,000 אלף שקל.
דוד צוקר
מתי זה עודכן בפעם האחרונה?
השופט יצחק רביבי
במרץ 1995.רמי רובין;

לפני שלוש שנים.
השופט יצחק רביבי
אגב, בשנתיים האחרונות אנחנו רואים ירידה בכמות התיקים המוגשים בנושא תביעות

קטנות, כאשר לא עשינו בדיקת שטח אצל הצרכנים, אבל מתוך בירור עם בתי המשפט, הסתבר

לנו שקיימת טרוניה או טענה על כך שהסכום הוא סכום נמוך שאיננו מבטא גם לפעמים

צרכים די בסיסיים של אזרח שתובע במסגרת נושא הצרכנות. ניסיתי לברר גם אצל אגודת

הצרכנים, והם אולי באים בטרוניה אלינו על כך שאנחנו מבקשים - - -

חשבתי שרצוי להגיע לכלל החלטה לגבי הגדלת סמכות בית המשפט לתביעות קטנות לסך

של 12,000 שקל.

היו"ר חנן פורת;

אגב, האם בהמלצות ועדת אור יש התייחסות לסכומים?

חלית ברק;

התייחסות מפורשת.

השופט יצחק רביבי;

יש פתרון בתביעות שהן לא במסלול בית משפט לתביעות קטנות, ועד שלושים אלף שקל.

יש שני מסלולים שוועדת אור המליצה עליהם: מצד אחד הגדלת סמכות בתי המשפט לתביעות

קטנות, ומצד שני מציאת דרכי טיפול יעילות יותר בתביעות בסכומים גבוהים יותר -

בבית משפט שלום - כמו עד 30 אלף שקל.
היו"ר חנן פורת
האם יש מנגנון של הצמדה? ההגיון שצריך להוליך אותנו הוא שלא יצטרכו כל פעם

לפנות לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולבקש את אישורה להעלאת הסכום.
פרץ סגל
יש דברים שאנחנו באמת מצמידים אותם, למשל: אגרות בתי משפט.
השופט יצחק רביבי
מעירים לי שלפי המלצת ועדת שטרנברג - אליעז יש להעלות את סמכות בית המשפט

לתביעות קטנות לסך 15,000 שקל.
פרץ סגל
הוועדה בראשות השופטת שטרנברג - אליעז המליצה להעלות את הסכום ל-12,000 שקל,

כך שאם נחשב מאוגוסט 1996 ועד היום, נגיע פחות או יותר לסכום של 15,000 שקל.
אליעזר פני-גיל
לא, הם חשבו שהסכום יהיה 12,000 שקל. הסכום עוד לא אושר, וכולם יצאו מנקודת

הנחה שהעלאת הסכום תתעכב עד שיביאו את זה לאישור בוועדה.דוד צוקר;

כלומר הוועדה בראשות השופטת שטרנברג - אליעז המליצה על העלאה גדולה יותר.

חגי מירום;

אציע להעלות זאת לסכום של 20,000 שקל.
סגל פרץ
אתייחס לדברי הבר הכנסת הגי מירום: ההצעה להעלות את הסכום ל-20,000 שקל היתה

מונהת בפני הוועדה בראשות השופטת שטרנברג - אליעז, ולשכת עורכי הדין ביקשה בפני

ועדת אור להעלות את הסכום ל-30,0000 שקל, אבל בשני הדו"חות, הן בדו"ח ועדת אור

והן בדו"ח הוועדה בראשות השופטת שטרנברג - אליעז, הומלץ להשאיר את הסכום על סך

12,000 ולא להעלותו ל-20,000 שקל.

ביחס לשאלה האם זה חלק ממכלול ועדת אור, -זוהי המלצה, והיא כלולה בדו"ה.

דוד צוקר;

ראוי היה שייאמר שהמלצות ועדת אור לא עוסקות רק בשאלת הסכומים, ההמלצות הרבה

י ותר מקיפות - - -

חגי מירום;

אני רוצה לשמוע על הדו"ה.

פרץ סגל;

הצו הנוכחי לא נוגע לעניין שינוי ההקיקה, מדובר על העלאה מתונה. במקום

להעלות את הסכום קרוב ל-11,000 שקל, אנו מציעים להעלות אותו ב-1,000 שקל נוספים,

כלומר, נשארים במסגרת הקיימת, אבל זו סוגייה שעומדת בפני עצמה.

דוד צוקר;

כמה תיקים נידונים היום בבתי המשפט לתביעות קטנות? כמה תקנים נוספים מקבלים

בשביל זה? אני מקווה שזה מחולק-
השופט יצחק רביבי
תקבל את המספרים, מדובר בכמה עשרות אלפי תיקים.

היו"ר חנן פורת;

למעלה מ-50,000.

השופט יצחק רביבי;

כתוצאה מהעלאת סכום התביעה מ-8,000 ל-12,000 שקל יתווספו לכל היותר 4,000

תיקים בכל הארץ.

היו"ר חנן פורת;

זה לא פער גדול.
שלמה שהם
כן, אבל -זה משמעותי מאד.
דוד צוקר
כלומר, זו לא בשורה דרמטית.

היו"ר חנן פורת;

זו לא בשורה מהפכנית.

השופט יצחק רביבי;

ועדת אור זו בשורה - - -
דוד צוקר
חשבתי שכן- מדברים על ועדת אור.

היו"ר חנן פורת;

כולנו מספיק חכמים כדי לדעת שלפנינו עומד דו"ח ועדת אור שאנחנו רוצים לדון

בו. אתה חוזר על הדברים הללו גם אתמול וגם היום.

דוד צוקר;

העובדה שחוזרים פעם שנייה על הדברים לא אומרת שלא צודקים.

היו"ר חנן פורת;

לא בכדי דנתי עם נשיא בית המשפט העליון, וזה כדי לזרז את עניין הגשת חוק ועדת

אור, חוק מורכב מאד ורחב עם שינוי מהפכני, בשורה שנתמודד עם כל היבטיה.

מובא לפנינו צו שיש אפשרות או לקבלו או להחזירו בחזרה למשרד המשפטים כדי

שיגיש לנו הצעה מתוקנת בעניין הזה. גם כאן, אני מעדיף במקום לדחות את זה ולקבל

הצעה מתוקנת, לתקן את הדברים. אם בעוד שלושה חודשים כתוצאה משינויים של ועדת אור

נשנה את הסכום ל-15,000, ל-20,000, או אפילו ל-30,000 שקל, נדון בדבר הזה בבוא

זמנו. בינתיים, אני חושב שאין בדבר הזה כל פגיעה בדברים אחרים.

חגי מירום;

אני חושב שבאופן עקרוני מדובר ברגע זה בעניין כמעט טכני של הצמדה + אולי

משהו, וזה דבר שבכלל חבל על הזמן לדבר עליו, צריך לעשות אותו, וגם אין טעם להכביר

בדיונים במקום שאין בהם צורך.לכן באופן עקרוני אני בעד אישור הבקשה. יחד עם זה אני מוכרח להגיד בהזדמנות

זו ובלי להיכנס למהפכה הגדולה של דו"ח ועדת אור ואולי לחוק שיגיע לכאן, שבעיניי

בית המשפט לתביעות קטנות הוא בית משפט מצויין. הוא עושה את העבודה במהירות בלתי

רגילה, הוא שומע ביושר את האנשים, אין שם דיני ראיות, ולא צריך להיות מיוצג שם על

ידי עורך דין, אף כי חוטאים שם כל הזמן בהופעות עורכי דין, למרות שלא היתה כוונה

שיופיעו שם עורכי דין, אלא שיופיעו שם המתדיינים בעצמם כמו שהם יינטו" בפני השופט.

נוכה הסכומים שאינם הורצי גורלות אנשים, זה יכול "ללכת", וזה עובד מצויין.

היו"ר חנן פורת;

הרי התשלום לעורך דין הוא יותר מאשר כל התביעה הקטנה.

חגי מירום;

מתחושת הלב שלי, היה טוב אם היינו מחליטים על סכום שהוא גבוה מהסכום שהמליצה

הוועדה כדי להצביע על הרצון שלנו לתת לבתי הדין לתביעות קטנות לעבוד ביתר

אינטנסיביות, הם מצויינים. מי שמכיר את זה - ואני מכיר את זה מתוקף מקצועי - יודע

שזה פשוט מצויין, וזה גם לא עולה סכומי עתק כמו שעולה שכר טרחה של עורכי הדין עם

כל מה שקשור לזה.

היו"ר חנן פורת;

ואין עינוי הדין.

חגי מירום;

זה פשוט עובד מצויין.
שלמה שהם
בתביעות קטנות?

חגי מירום;

בתוך תביעות קטנות אין עינוי הדין.

דוד צוקר;

האם לתוספת 4,000 התיקים יש גם תוספת של תקנים? אם נגדיל את זה, זה יכביד

יותר על לוח הזמנים?

חגי מירום;

חבר הכנסת דוד צוקר, אתה צריך להבין שיש תביעות קטנות שמסתיימות אחרי רבע שעה

או עשרים דקות.

השופט יצחק רביבי;

חבר הכנסת דוד צוקר, אתה רוצה שאשלוף תשובה? אתה מוציא את הכמות הזאת מכאן

ומעביר אותה הנה, מעביר שופט, זה עניין של ארגון עבודה.

דוד צוקר;

נכון, וסותם שם.חגי מירום;

נכון מאד, בית המשפט יכול לארגן את העבודה שלו כך ששופט נוסף עוסק בתחום הזה

ולהיפך, מנקה תיקים שהיו ממתינים בצורה בלתי מתקבלת על הדעת בסכומים נמוכים

יחסית.
שלמה שהם
במקום שני שופטי שלום, שופט אחד בתביעות קטנות פותר את הבעיה.

חגי מירום;

יש אלפי תיקים שאנחנו לא יודעים עליהם ושלא מוגשים בכלל בגלל היעדר הערכאה

הזאת, ולכן איני רוצה ברגע זה להמציא את הגלגל, אבל היה טוב אם הוועדה היתה מעלה

את הסכום המבוקש כדי להצביע שהכיוון הוא לתת עוד מעט סמכות, לא להעלות לסכומי

עתק, אלא ל-20,000 שקל, ובלבד שהסכום יהיה אפילו מעט מעבר למה שהתבקש.

דוד צוקר;

אני לא רוצה להתייחס הרבה לבקשת הצו עצמו כי בעניין הזה איני יכול להוסיף על

מה שאמר חבר הכנסת חגי מירום. הוא שאל למה אני מרוגז, אז אני מרוגז עוד מאתמול.
שלמה שהם
למה אני אשם?
דוד צוקר
אף אחד לא אשם, יש פה עניין של אחריות. העובדה היא שוועדת אור הוא רק דו"ח -

שאגב לא הוגש לוועדה - אבל יש בו צעדי רפורמה בכמה מקומות, כאשר אין לנו תמונה

כוללת. חבר הכנסת חנן פורת, אתה לא יודע, גם אני לא יודע, וגם חבר הכנסת חגי

מירום לא יודע, כמה תיקים יש בסך הכל בבית משפט השלום. חבר הכנסת חגי מירום צודק

לגופו של עניין בגלל סדרי הדין, אבל אין לי מושג מה יקרה בבתי המשפט בנצרת או בתל

אביב. האם יש לך שופטים להעביר לבתי משפט לתביעות קטנות?
השופט יצחק רביבי
אלה אותם שופטים.
רמי רובין
כן, אבל הטיפול בבית משפט לתביעות קטנות הוא הרבה יותר קצר.
דוד צוקר
לעורכי הדין למשל יש הצעות לצאת מעיוות הדין הסידרתי הזה-

אור זה הדבר היחידי שהוא מציע לגבי תביעות קטנות? זה יוסיף או יגרע תיקים. מה

אתם רוצים? שבעוד חצי שנה-
היו"ר חנן פורת
כן, זה הרצון.דוד צוקר;

הציבור מרגיל את עצמו- -
חגי מירום
עד שדו"ח ועדת אור לא יוגש כחוק, -זה ממש כאילו אין "אור", וכאשר יהיה דו"ח

ועדת אור, יכול להיות שנגיע להחלטה כוללת.

דוד צוקר;

יש שלוש הצעות חוק שעוסקות במקטעים מוועדת אור, והן מבוססות על אור, ואני

מודה שזה מקומם אותי שצוחקים עלינו.

היו"ר חנן פורת;

נושא בית משפט מינהלי לא יבוא לכאן בלי דו"ח ועדת אור, כי זה מובנה בוועדת

אור.
שלמה שהם
הוא אומר לך שזה לא יבוא בלי ועדת אור.

דוד צוקר;

איני מוכן שנשיא בית משפט יתייחס לכנסת כאילו היא חותמת גומי. אתמול דנו בעוד

הצעה שאמרו שהיא נידונה לחוד. אין לנו מושג מה יקרה בבתי המשפט, כי אין לנו

נתונים וגם לך אין נתונים. אתה רוצה שהכנסת תעבוד בלי הנתונים? בבקשה, אני לגופו

של עניין בעד ההעלאה המשמעותית. לפעמים עדכון המחירים צריך להיות טייס אוטומטי,

כשיש טייס אוטומטי, למשל; אם האינפלציה היא מעל 10% - שיתעדכן אוטומטית.

בסך הכל אין לכך משמעות, אין מהפכה בשום דבר, זה לא משנה שום דבר. זה לא דו"ח

ועדת אור, כי הוא ניסה לומר שיש להוריד כמה שיותר סמכויות מבית המשפט לתביעות

קטנות. זה מכריח אותנו לדון בעיניים סגורות.
שלמה שהם
אני רוצה לומר לחבר הכנסת דוד צוקר, שבעקבות הדברים שנאמרו, היית בסערת

הדברים ולא שמעת את תחילת הדברים. הבנתי שיושב ראש הוועדה החליט-

דוד צוקר;

למה? אז למה?

שלמה שהם;

אין הנידון דומה לראייה. לדעתי, אם לא היתה ועדת אור, הנושא לא היה עולה,

וכיושב ראש ועדה לשעבר אתה מכיר זאת.

דוד צוקר;

ושר המשפטים הקודם, מר דן מרידור, אמר; סליחה, אנחנו לא דנים-שלמה שתם;

פעם שלישית אני חוזר על עקרון השיפוט, שאנשים לא "נופלים" בגלל בעיות

פרוצדורליות. אחת הסיבות שאהבתי את התיקים האלה היתה שאפשר היה לתת לאנשים לצאת

מבית המשפט בהרגשה שנעשה איתם צדק, וזה כלי חשוב של המערכת, שהיא צריכה להגדילו.

השופט יצחק רביבי;

יש תחושה לא נוחה בהעמדת הדברים, כפי שהעמדת אותם. אין -
דוד צוקר
אין כוונה, יש מעשה.

חגי מירום;

אבל מעשה זו לא כוונה.

דוד צוקר;

אמרתי שלא מדובר באשם.

השופט יצחק רביבי;

אנחנו עובדים קשה כדי להביא הצעה זו, וזה שנבוא ונידבק ל"קטע" של ועדת אור

ונעכב כל תיקון שהוא מחוייב המציאות, הרי זה אבסורד טוטלי -

דוד צוקר;

העמדת הדברים שלי? מה לא מדוייק בהעמדת הדברים שלי?

השופט יצחק רביבי;

אנחנו עובדים קשה, ומתכנסים להביא הצעה מגובשת. איננו רוצים לבלום צעדים

מחוייבי מציאות. הבעיה עקרונית נכונה. תיקנו את הדברים כדי שייראו כמקשה אחת,

כמכלול אחד, הצו שהבאנו לא קשור בהכרח לוועדת אור, אלא למציאות שקיימת בשטח.

אליעזר פני-גיל;

לפי מה ששמעתי, הבנתי שיש קונסנסוס, וגם אנחנו תומכים בהחלט בקיומו ובהרחבת

סמכויותיו של בית המשפט לתביעות קטנות. אפילו הבטחנו שעורכי הדין יכהנו בהתנדבות

כשופטים בשעות אחר הצהריים.

היו"ר חנן פורת;

בהתנדבות בלי שקיבלו מעמד של שופטים?

דוד צוקר;

זה נהוג במדינות רבות.

חגי מירום;

מעין בוררות מוסמכת.אליעזר פני-גיל;

היום עושים זאת בהצלחה רבה בארצות מערב אירופה. עורכי הדין שנציע יהיו כשירים

לכהן כשופטים בבתי משפט מחוזיים, אפילו מעבר לשופטים שמכהנים היום, לפחות מבחינת

הנסיון והוותק.
היו"ר חנן פורת
אני מבין שזה עדיין לא עומד על הפרק, אך הם צריכים לקבל הסמכה.
אליעזר פני-גיל
כן, וזו הסיבה שועדת שטרנברג - אליעז מונתה לפתור באופן דחוף את סתימת בתי

המשפט בכל מה שקשור לתביעות קטנות, ולכן היא לא הרחיבה את היריעה ולא דנה במכלול

הרחב יותר, כי היה לה יותר דחוף לפתור אד-הוק את הבעיות הבוערות. לכן היא לא רצתה

להתרחב, אלא ראתה בחיוב את הצורך ב"שופטים לשעה".

אבל הרעיון קיים, כי הוא יכול להיות רעיון שיפתור חלק מהמצוקות של בתי המשפט.

ברור שהסכום של 8,000 שקל הוא בהחלט סכום נמוך מאד. אני ולשכת עורכי הדין בהחלט

תומכים באופן נחרץ בדברי חבר הכנסת דוד צוקר לגבי המלצות ועדת אור ומתנגדים

למרבית המלצות ועדת אור.

היו"ר חנן פורת;

באשר לוועדת אור, העניין עוד לא נדון בכלל.

אליעזר פני-גיל;

איך יכול להיות ששופט בסכומים של 400 שקל ושל 4 מיליון שקל יהיו בכפיפה אחת?

היו"ר חנן פורת;

לא באים לבטל את ההצעה.

דוד צוקר;

הוא אמר משהו אחר.

היו"ר חנן פורת;

מה זה דבר אחר? אנחנו לא דנים בזה עכשיו.

אליעזר פני-גיל;

אני רוצה להביט על הפן הפרקטי. אמנם נכון שהסמכות של בתי המשפט לתביעות קטנות

לא עודכנה מזה זמן רב, ואתם יכולים להביט בגרף של תיקי תביעות קטנות שהוגשו בשנים

1997-1977 - ואיני רוצה לומר באופן חד משמעי - אבל נראה שאחת הסיבות המרכזיות

לעובדה שחלה ירידה במספר התיקים המוגשים היא גם בשל העובדה הפשוטה שסכומי התביעות

כיום יותר גבוהים מאשר הסכומים שבסמכות בתי המשפט לתביעות קטנות.

אני מוצא את עצמי יותר ויותר נאנס לקהת "תביעות פח" של נזקי רכוש בבית משפט

לתביעות קטנות, כאשר התביעה היא על סך 12,000 שקל. יש לקחת בחשבון שכר טרחה

ושהליך משפטי זה דבר יקר, ולכן אנחנו תומכים בהגדלת הסמכות. אבל השופט אמר שזו

החלטה מינהלתית להעביר שופטים ממשבצת למשבצת. אם אמנם כך פני הדברים, ניחא, אבל

איני יודע איך בפועל שופט ששופט בתביעות רגילות ישפוט בתביעות קטנות.שלמה שהם;

היום שופט מתמנה לכהן גם כשופט בתביעות קטנות.
אליעזר פני-גיל
האם נשיא בית המשפט יאמר לשופט אחרי ששפט בתביעות על סך מיליון שקל לחזור

לשפוט בתביעות קטנות?
שלמה שהם
אפשר לחלק את הדברים כך ששופט יעשה גם את -זה וגם את זה.

אליעזר פני-גיל;

זה נראה לי אוטופיה.
השופט יצחק רביבי
בשנה הזאת אנחנו קולטים שופטים חדשים, ואין בעיה ששופט חדש שנקלט יעשה דברים

אולי פחות מהפכניים. אני הראשון שרוצה תוספת תקנים.
אליעזר פני-גיל
לפני מספר ימים קבל באוזניי מישהו שהגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות

ברחובות בסוף 1997, ופתאום קיבל זימון למאי 1999.
דוד צוקר
כמה זמן זה בתל אביב?
השופט יצחק רביבי
שישה חודשים.
שלמה שהם
בבית משפט השלום זה שנתיים וחצי.
אליעזר פני-גיל
זה לא שישה - שבעה חודשים. אתן דוגמה של אדם שהגיש תביעה בבית משפט לתביעות

קטנות ברחובות בסוף 1997, ונתנו לו זימון למאי 1999, ולכן אני מפנה זאת לתשומת

לבו של השופט רביבי, איני יודע עד כמה הוא מעודכן.
השופט יצחק רביבי
אני אמור להיות מעודכן. הבחירה של בית משפט לתביעות קטנות ברחובות מעניינת,

כי זה המקום היחיד שאיננו מפעילים אחר הצהריים, אך אנו מדברים על שופט שיכהן אחר

הצהריים בין רחובות לרמלה.
דוד צוקר
כמה זמן מחכים בחיפה לקביעת דיון בבית משפט לתביעות קטנות?
השופט יצחק רביבי
גברת אתי ג'ינר-אור, האם את זוכרת?

אתי ג'ינר-אור;

לא.
היי"ר חנן פורת
כמה חודשים מחכים בחיפה? 5-4 חודשים? גם זה הרבה מאד.

דורית ואג;

אבל יחסית לזמן שמחכים בבית משפט השלום זה כלום.
חגי מירום
זה סביר.

היו"ר חנן פורת;

במונחים אליהם התרגלנו זה סביר.

יוסי שא-נס;

לא נותר מח לחדש, אבל בכל זאת אחזור על הדברים. חבר הכנסת חגי מירום אמר, וזה

מקובל עלינו, שגם 4,000 שקל - שזה 50% תוספת - משמעותיים מאד לאזרח הקטן והמסכן.

ביקשנו העלאות בתדירות גבוהה יותר, שכן הסכום לא עודכן מאז שנת 1995. אנחנו מאד

בעד מנגנון קבוע, שתחיה הצמדה למדד אחת לשנה. אנחנו עורכים סקרים ברוב פתחי בתי

המשפט בעזרת סטודנטים שאנחנו מגייסים. הם עובדים איתנו כל שנה על הרבה מאד שאלות

בעניין מנהגי הציבור.

אנחנו מטפלים בכ-35,000 אלף תלונות בשנה, ובחלק מהן אנחנו גם מפנים לבתי משפט

לתביעות קטנות ועוזרים בניסוח. אגב, עורכי הדין לא מרוויחים מזה, אם כי יש תופעת

התגברות השימוש בעורכי דין.
אליעזר פני-גיל
זה ילך ויגבר ככל שתגבר כמות עורכי הדין.

השופט יצחק רביבי;

ככל שתגדיל את הסכום.

יוסי שא-נס;

אנחנו בהחלט בעד הוספת תקנים של שופטים וכו', ועקרונית גם בעד מגמה של גישור,

כי היא מצמצמת את פרקי זמן ההמתנה.
היו"ר חנן פורת
אני רוצה לסכם ואולי אפילו למסור בשורה קטנה. בעיניי היה קושי שדין פרוטה

כדין מאה, וגם כאן בית המשפט לתביעות קטנות מציע מסלול אחו- לתביעות קטנות מאשר

לתביעות גדולות, אבל דין פרוטה כדין מאה. אבל הכוונה היא שגם במיליון שקל

הפרוצדורה יכולה להיות שונה,פרץ סגל;

פרוצדורה בזכות, לא בחובה.
היו"ר חנן פורת
יפה מאד. בחליפת פתקים בינינו לשופט רביבי הוצע שהבקשה תהיה לא על סך 12,000

שקל, אלא 15,000 שקל, ונאפשר העלאה ל-15,000 שקל בלי שנצטרך לבקש להעביר חזרה

אליהם ואלינו, כך שאנחנו מכוונים לרוח של כולנו.

אני רוצה לבקש שתשקלו במסגרת ועדת אור, או לא במסגרת הוועדה, את הדברים

שנאמרו על ידי החברים לגבי נושא העלאת התביעות הקטנות מעבר לסכום זה ולגבי הרעיון

שהוצע באשר להצמדה קבועה. חשוב שתהיה התייחסות להערות שנשמעו.
פרץ סגל
אבל זה מאושר. יכולים להוסיף את סעיף ההצמדה בצו הנוכחי שנעדכן, אבל נבדוק

את זה.
היו"ר חנן פורת
אם אתה יכול, אדרבא.
פרץ סגל
נבדוק, ואם הוועדה מאשרת זאת, לא נצטרך להחזיר את הנוסח לוועדה.
היו"ר חנן פורת
הצמדה אחת לשנה, איני חושב שזה עניין של 20%.
שלמה שהם
יש לי פתרון: הסכום נקבע בצו אם ביקשתם- -
פרץ סגל
רק אומר שצריך לבדוק זאת.
חגי מירום
גם העלאה תקופתית.
היו"ר חנן פורת
מקבל.
חגי מירום
מוכרחה להיות הצמדה שנתית או דו שנתית, כי אחר כך 15,000 שקלים זה כאילו

15,722.
היו"ר חנן פורת
לפני דעתי, תקופתית אחת לשנה.דורית ואג;

צריכים לקבוע ממתי זה חל.
חגי מירום
שנה -זה סביר.

דוד צוקר;

שזה יהיה אחת שנה, ובלבד שנניח שזה לא יעלה על משהו כמו 7.5%, כלומר, שזה לא

יהיה תיקון קטנוני קטן שמשבש את הסדרים.
שלמה שהם
סעיף 60(ג) אומר כך: "שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של

הכנסת, לשנות את הסכום האמור בסעיף קטן (א)", היינו: את סכום התביעות הקטנות. לא

כתוב איך לשנות, כלומר, הוא בהחלט יכול לומר: רבותיי, אם ועדת החוקה, חוק ומשפט

מאשרת לי עכשיו, אני מבקש לשנות את זה באופן שתהיה הצמדה- -
דוד צוקר
אפשר לקבוע טייס אוטומטי אחת לשנה, או אחת לחצי שנה באחוז מסויים, או מעל

אחוז מסויים.
היו"ר חנן פורת
לא, מכיוון שאתה עוסק פה עם לקוחות, אם אתה מקצר את הזמן, אתה משבש את

הדברים, אז לפחות צריך אחת לשנה, וכך גם אנשים יודעים שבפרק זמן מסויים בוחנים את

זה מחדש.

נאמרו כאן הערות שאני רוצה שתיקחו אותן גם לתשומת ליבכם. האחת היא שההרחבה

הזאת לא תביא בשום פנים ואופן להארכת ההליכים בבית המשפט לתביעות קטנות, כלומר,

אם זה כל מה שקשור לתוספת שופטים, או לניוד שופטים שייעשה בהתאם, כדי שיואילו

חכמים בתקנתם ולא ישאלו אותנו מה הואילו חכמים בתקנתם, ובוודאי באשר לאותן

דוגמאות שניתנו כאן כמו ברחובות ובמקומות כגון אלה, אנחנו חותרים לקיצור הליכים

ולא להארכת ההליכים.

ההצעה שמוצעת, כפי שהיא עומדת איפה עכשיו - ובאמת יש כאן שינויים ממה שהוצע

מלכתחילה - היא להעלות את סכום התביעות הקטנות ל-15,000 אלף.
השופט יצחק רביבי
המועד - מהאחד באפריל.
דורית ואג
הי בניסן.
היו"ר חנן פורת
מהאחד באפריל והצמדתו באופן תקופתי אחת לשנה, ולמה צריכה להיות ההצמדה? למדד?
פרץ סגל
הצמדה למדד, ובלבד שהמדד עלה מעבר לאחוז מסויים.

היו"ר חנן פורת;

בסדר. אתם תביאו בפנינו את הנוסח, ואפילו לא נצטרך לאשר את זה פה. מי בעד

אישור הצו?
חגי מירום
אני רוצה לשאול האם השופט רביבי מוכן להעלות את הסכום ל-20,000 שקל? בואו

נעשה צעד, אפשר לעשות אותו.
דורית ואג
אנחנו מכפילים את הסכום.
חגי מירום
הצעתי את זה מלכתחילה, ולהצעה היתה כוונה.
דוד צוקר
זה מגדיל את מספר התקנים, ואנחנו לא יודעים כמה תקנים יש בכל-
השופט יצחק רביבי
אני חושש מצעדים שיש בהם איזה מהפך גדול בלי שבדקנו את זה היטב קודם לכן.

במסגרת ועדת אור בוודאי גם נדבר על הנושאים האלה.
היו"ר חנן פורת
מגדילים את הסכום עכשיו מ-8,000 ל-15,000 שקל.
השופט יצחק רביבי
הערה אחת לגבי ועדת אור, היא מציעה במקביל לדבר הזה מסלול נוסף לסוג תביעות

לא גבוהות, מסלול הרבה יותר מהיר.
היוייר חנן פורת
גישור.
השופט יצהק רביבי
לא, אני לא מדבר על גישור, אלא על מסלול נוסף עד לסכום של 30,000 שקל. אני

אומר שלא נשבש את הדברים, זו תביעה קטנה שאדם זכאי לה, ועומדת ברירה בפני המגיש

אותה להיזקק לבית המשפט הזה או לא להיזקק.
היו"ר חנן פורת
אבל בינינו, חבר הכנסת חגי מירום, אנחנו הולכים פה לצעד די משמעותי, כשאנחנו

מכפילים את הסכום. רבותיי, מי שבעד אישור ההצעה שירים את ידו.הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים - 1

ההצעה אושרה.
דוד צוקר
אני לא רוצה להצביע.
היו"ר חנן פורת
אתה נמנע.
דוד צוקר
אני לא מנהל דיונים כסומא.
חגי מירום
בסדר, שמענו אותך, תמשיך ככה.

היו"ר חנן פורת;

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים