ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/02/1998

דברי פרידה; הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 25), התשנ"ח-1997 - אישור לקריאה שנייה ולקריאה שלישית; הקמת ועדות משנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים