ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/02/1998

הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1997; הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 4) (ניצול אמצאה והארכת תקופת ההגנה), התשנ"ח-1997 - של קבוצת חברי הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 153

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי. י"ד בשבט התשנ"ח (10 בפברואר 1998). שעה 30;10

נכחו;

חברי הוועדה; שאול יהלום - היו"ר

יוסי ביילין

עזמי בשארה

דוד צוקר

משה שחל

מוזמנים; חה"כ אלי גולדשמידט

אלן זיסבלט - משרד המשפטים

מיכאל אופיר - רשם הפטנטים. המדגמים וסימני המסחר

סנדרה אזנקוט - משרד המשפטים

דייר מרגוט טרוטה גנץ- מחלקת הכימיה באגף הפטנטים

דן פלץ - ראש מחלקת PCT

ליאור זמר - מתמחה. משרד המשפטים

לידיה שוקרון - לשכה משפטית. משרד החוץ

אשר ירדן - " " " "

צבי טל - " " " "

זוהר יהלום - משרד הבריאות

יואל ליפשיץ - " "

שמואל קלנג - " "

גדי לוין - משרד האוצר

אבי פלדמן - יועץ משפטי. משרד התעשיה והמסחר

שאול פרייריך - סגן המדענית הראשית,משרד התעשיה והמסחר

אוהד אורנשטיין - מנהל מינהל מוצרי כימיה. משרד התעשיה

והמסחר

בועז הירש - מחלקה בינלאומית. משרד התעשיה והמסחר

דייר אהרון שוורץ - טבע. התאחדות התעשיינים

דייר יהודה ליבנה - טבע " "

יהודה בן הרוש - אגן. " "

אורנן גבריאלי - התאחדות התעשיינים

זבולון תומר - " "

יורם כהן - מנהל אגף הכימיה. התאחדות התעשיינים

מאיר גבאי - מומחה

ריצירד לוטי - "

עודד מלניק - "

משה מעוז- "

פיר נורקגייר - "

דוד פורר - "

סופי קורנובסקי - "

יועץ משפטי; שלמה שהם

מנהלת הוועדה; דורית ואג
קצרנית
אביגיל זכאי
סדר-היום
1. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 3). התשנ"ח-1997.

2. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס') (ניצול אמצאה והארכת

תקופת ההגנה). התשנ"ח-1997 -של קבוצת חברי הכנסת.1. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1997

2. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 4)(ניצול אמצאה והארכת תקופת ההגנה),

התשנ"ח-1997 - של קבוצת חברי הכנסת

היו"ר שאול יהלום;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: 1. הצעת הרק הפטנטים (תיקון מסי

3), התשנ"ח-1997; 2. הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 4)(ניצול אמצאה והארכת תקופת

ההגנה), התשנ"ח-1997 - של קבוצת חברי הכנסת. הריון הוא מאוחר בשני החוקים בקריאה

שניה וקריאה שלישית, מתוך מטרה שהם ייהפכו לחוק אחר. הפסקנו את הישיבה הקורמת

בבקשה לקבל חוות רעת מסוימות ועיכבתי את הישיבה ער שתגענה חוות הרעת והן כבר

הגיעו.
מיכאל אופיר
ארוני היושב-ראש, תרשה לי להציג בפניך בשמחה רבה את הרשם הנבחר - אני פורש

לגימלאות - מחורש מרץ והוא עורך דין משה גולרברג.

היו"ר שאול יהלום;

עורך רין משה גולרברג, הרשם הנבחר, בהצלחה.

נשמע מעורך דין אלן זיסבלט ממשרר המשפטים מה הן חוות הרעת שהתקבלו.
אלן זיסבלט
התקבלו חוות רעת של היועץ המשפטי לממשלה. השאלה היתה האם אנחנו סבורים

שהתיקון המוצע ייחשב הפרה של הסכם TRIPS הבינלאומי או של ההתחייבויות הבינלאומיות

האחרות של ישראל. אנחנו סבורים שלא תהיה הפרה כזאת. היועץ המשפטי אישר את חוות

הרעת של שני אנשי התחום הזה במשרר המשפטים וזה על רעת משרר החוץ שגם הוא נתבקש

לתת את חוות רעתו בענין.
היו"ר שאול יהלום
קיבלנו את המגמה הכללית לחוקק את החוק אלא שהטענה היתה שזה סותר אמנות

מסוימות אבל אמרנו שלא נזוז ער שלא נקבל את הוות הרעת של היועץ המשפטי לממשלה.
רור צוקר
לא היתה לי טענה כזאת, אמרתי שאני רוצה את העמרה הרשמית.
היו"ר שאול יהלום
עמרתו של היועץ המשפטי לממשלה היא שאין סתירה בין אמנות שנחתמו ובין החוק הזה

ולכן אנחנו יכולים להמשיך בחקיקה ובהכנת החוק לקריאה שניה ושלישית.

אנחנו כבר דנו לעומק ולפרטי הפרטים בעקרון של החוק, שמענו את העמדות ולא

נתחיל מחרש בריון. אנחנו צריכים להכריע עכשיו ואני שואל את עמיתי חברי הכנסת
באופן עקרוני
האם אתם מוכנים לאחר את שני החוקים לחוק אחר, לקבל אותו ולהגישו

לקריאה שניה ושלישית? אם יהיה צורך לתקן פרטים נתקן אחר כך.
רור צוקר
קראתי את חוות הרעת של היועץ המשפטי בענין ההסכמים הבינלאומיים והבינותי

שבאופן חר-משמעי אין סתירה לא עם גאט"ט ולא עם ארצות-הברית אבל אין תשובה לגבי

האיחוד האירופי.אלן זיסבלט;

יש התייחסות גם לענין של הקהיליה האירופית בחוות הדעת שהגשנו. כשאנחנו

אומרים שלדעתנו לא תהיה בחוק הפרה של ההסכמים הבינלאומיים זה כולל גם את ההסכמים

המולטילטרליים וגם את ההסכמים האחרים. לא מדובר על ההפרה של ההתחייבויות של

מדינת ישראל.

מאיר גבאי;

זה עדיין לא אומר שבאירופה אין הסדר שונה, לכן הם עדיין פועלים נגד החקיקה

הזאת.
היו"ר שאול יהלום
אני מבין שאתה אומר שיש הסדרים שונים אבל אנחנו לא סותרים אמנות.
מאיר גבאי
הם טוענים שאצלם ההסדר שונה ושיש סתירה.

דוד צוקר;

על בסיס התשובה הזאת אני מציע להמשיך בחקיקה כדי להשוות את המצב בישראל למצב

בארצות-הברית. אם תהיה טענה של האיחוד האירופי - שהוא שוק גדול שלנו - אנחנו

הולכים בדיוק בנתיב האמריקני והבעיות שלנו יהיו עם האמריקנים, לא אתם. ההצעה שלי

היא להמשיך בחקיקה בערוץ האמריקני.

משה שחל;

מבחינה משפטית דרוש תיקון לדבריו של חבר-הכנסת צוקר. אמרנו שאין שינוי בחוק

לעומת החוק הקיים בארצות-הברית אבל לקחנו בחשבון שאין סתירה בינינו לבין הנהוג

במדינות אחרות נוספות, לרבות באירופה, ובין ההסכמים הבינלאומיים. בהצעה שהובאה

מטעם משרד המשפטים הצעתי לשים דגש שיהיו שני תנאים מצטברים כאשר אחד מהם איננו

סותר את חוקי הפטנט במדינת היעד, לאו דווקא ארצות-הברית. אנחנו לא נגד אירופה,

יש ויכוח שצריך להתמודד אתו לגופו של ענין. הבוקר גם קיבלנו מכתב שמופנה

ליושב-ראש הוועדה מטעם ראש המשלחת של האיחוד לישראל שלא נכנס לתוכן אבל מצביע על

כך שיש פה הפרה. אין לנו ענין שיתחילו במלחמה נגד ישראל בתחום הזה.

מאיר גבאי;

לבד מהנושא של הארכת תקופת הפטנט עליו יש ויכוח עם האמריקאים, נושא שאפשר

לטפל בו, החוק מותאם כמעט במלואו לשיטה האמריקאית אבל אירופה טוענת גם נגד

ארצות-הברית. בארגון הסחר העולמי הוגשה תביעה מטעם האיחוד האירופי נגד קנדה -

שהיא מחמירה יותר מאשר אנחנו מציעים כאן - וגם ארצות-הברית, אוסטרליה ושוויצריה

הצטרפו לתביעה הזאת. הנושא הזה נמצא בדיון לפני פאנל של ארגון הסחר הבינלאומי.

היו"ר שאול יהלום;

אם אני מבין נכון, חבר-הכנסת שחל אומר; החוק יהיה מותאם לארצות-הברית מתוך

הנחה שעיקר הייצוא של מדינת ישראל הוא לארצות-הברית. השאלה היא אם זה אפשרי

מבחינה טכנית. חבר-הכנסת שחל שאול; אם אתה מטיל מגבלות על החברות שפועלות במדינת

ישראל, האם בכל מדינה שבה אתה פועל תקבל על עצמך את החוק העקרוני שחל עליה? לו

יצויר שמחר אתה הולך לפעול בגואטמלה ושם שומרים על הפטנט 45 שנה, אל תייצא לשם

אלא רק לאחר 45 שנה.מאיר גבאי;

יש הוראה שמביאה בחשבון את הנקודה הזאת.

משה שחל;

אני מתייחס למה שנאמר בסעיף 54(א)(1) שאומר: הטיפול לקבלת הרישוי נעשה לשם

קבלת רישוי בישראל, או במדינה שבה מותרת פעולה ניסיונית באמצאה מוגנת פטנט לשם

השגת רישוי לפני תום תוקפו של הפטנט. כדי להימנע מהוויכוח עם ארצות-הברית על

אותו נוסח בלי לשנות את התוכן פנינו אליכם, מר זיסבלט, ואמרנו שאולי כדאי לתת לזה

הדגשת יתר.

אני בעד החוק ואני מקבל אותו כלשונו אבל לא הייתי מצמצם רק למונח של

ארצות-הברית, חבר-הכנסת צוקר.

דוד צוקר;

יש ויכוח בין שנינו. אני מציע להתאים את החוק לארצות-הברית. אם אנחנו

מתאימים את החוק לכל המדינות זה תרתי דסתרי ותהיה סתירה עם מה שמציע חבר-הכנסת

שחל.

היו"ר שאול יהלום;

אם הולכים לפי גירסת חבר-הכנסת שחל, האם נפגעות החברות הישראליות בבואן לייצא

לאירופה?

מאיר גבאי;

החוק הזה לא יפתור את הבעיה לגבי אירופה כי אם אסור לעשות זאת באירופה זה

אסור.

אלי גולדשמידט;

האירופים מפחדים מהנושא של מדינות שלישיות, הם לא מפחדים מהענין האירופי

עצמו.
היו"ר שאול יהלום
ברור שאם המדינה שם עושה חוק כזה ואנשים יעברו עליו, הם יישפטו. חבר-הכנסת

שחל אומר שהחוק הישראלי שלנו יקבל על עצמו מגבלה.

אלן זיסבלט;

יש שיטה שמאפשרת פעולה גנרית לפני תום הפטנט, זו השיטה האמריקאית-קנדית.

אירופה עדיין סבורה שהשיטה האמריקאית-הקנדית-הישראלית-האוסטרלית היא בניגוד להסכם

TRIPS ואנחנו סבורים שלא. יש הבדל יסודי בגישה.
היו"ר שאול יהלום
לפי הגישה של חבר-הכנסת צוקר, אם זה לא אסור במדינה אירופית כלשהי, גם אתה לא

תקבל עליך מגבלה; לפי הגישה של חבר-הכנסת שחל אתה תקבל עליך כל מגבלה. יכול

להיות שהחברות יגידו שהן מקבלות את הענין הזה כי האיגוד האירופי בין כך וכך אוסר

ושאלה כזאת איננה מציאותית ולכן אפשר ללכת לפי החוק. אני מציע שניצמד להצעת החוק

כי הבעיה לא קיימת במציאות.
יוסף ביילין
אני מצטרף לעמדה של חבר-הכנסת שחל. אילו הייתי משוכנע שההליך נגד קנדה הוא

לא הליך של שנים אפילו הייתי מחכה לו. אנחנו נכנסים כאן לבעיה מדינית, לא בעיה

משפטית, וישראל היא לא במצב הכי טוב ובקלות יכולים להתקיל אותנו על דברים שהם

לכאורה טכניים. אם ההליך נגד קנדה עובר בשלום, ארגיש הרבה יותר בטוה בעצמי כי

אני מאוד בעד החוק הזה אבל אני חושש מההשלכות שלו.

מאיר גבאי;

יש שלושה שלבים ועכשיו הוא שלב ההתייעצויות. השלב הבא - בהנחה שלא יגיעו

להסכמה - עובר לפאנל, אחרי הפאנל אפשר לערער. אני מניח שכל הפרוצדורה תיקח לפחות

שנה אם לא יותר.

עזמי בשארה;

אני מצטרף לחבר-הכנסת שחל. אני לא יודע אם האמנה האירופית הבינלאומית שמדובר

עליה מסדירה את המוצר לאירופה או למדינות שלישיות, כי באירופה מסדיר את זה החוק

האירופי. כלומר, הבעיה היא עם מדינות שלישיות ולא באירופה.
אלי גולדשמידט
אנחנו צריכים ללכת עם החוק כפי שהוא הוגדר כאן. אמרתי שהבעיה שלנו היא לא

מול האירופים בתור שכאלה, הבעיה של האירופים היא בעיקר של מדינות שלישיות.

אני מציע לחבר-הכנסת ביילין לחשוב פעם נוספת על ההצעה שלו משום שאם אינני

טועה קנדה נחשבת להכי רדיקלית. אנחנו הולכים לפי השיטה האמריקאית והאמריקאים

שותפים בתביעה נגד קנדה.
סנדרה אז נקוט
האמריקאים לא נגד, הם רק משתתפים בהתייעצויות כדי לשמוע.

אלי גולדשמידט;

אם אנחנו מקפיאים את החוק כדי לראות מה תהיה הפסיקה נגד קנדה, והפסיקה נגד

קנדה תהיה גרועה, זה אומר שאנחנו צריכים להיות יותר קדושים מהאמריקאים. זה יגמור

את החוק.
יוסף ביילין
אני לא מתנה את זה. אם זה היה קצר הייתי הולך על זה אבל אם זה ארוך אני לא

מציע שנחכה.

אלי גולדשמידט;

הערה טכנית למרות שאדוני דיבר על זה בהתחלה. צריך להחליט על איחוד שני

החוקים.
היו"ר שאול יהלום
נקודה ראשונה. הבנתי שיש רוב להיצמד לחוק ודעתם של חברי הכנסת היא לאשר את

החוק ולהכינו לקריאה שניה ושלישית.נקודה שניה. לפי סעיף 122(1) לתקנון הכנסת אנחנו מציעים לאחד את הצעת החוק

הממשלתית, הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 3), התשנ"ח-1997 עם הצעת החוק של קבוצת

חברי הכנסת, הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 4)(ניצול אמצאה והארכת תקופת ההגנה),

התשנ"ח-1997 ואז זו תהיה הצעת חוק אחת.

נקודה שלישית, אני מעלה את זה להצבעה עקרונית.

דוד צוקר;

בקריאה שניה ושלישית ההצבעה היא לפי סעיפים, אי-אפשר להצביע עקרונית על כל

החוק.
היו"ר שאול יהלום
נצביע על העקרון לקבל את החוק.

דוד צוקר;

יש כאן חוות דעת מאוד ברורה של החברים בוועדה.

היו"ר שאול יהלום;

בסדר, אפשר לא להצביע. העקרונות מולאו, החוק הוא טכני בעיקרו, יש סעיפים

וסעיפי סעיפים. הצעתי היא שבאופן עקרוני הוועדה מקבלת את החוק ואת תהליך אישורו

לקריאה שניה ושלישית - את איחוד החוקים כבר קיבלנו - ומטילה על היועץ המשפטי של

הוועדה, יחד עם אנשי משרד המשפטים והגורמים הנוגעים בדבר שירצו בזה לנסח בתוך כמה

ימים את החוק כוועדת ניסוח ולהביא אותו לאישור סופי לקריאה שניה ושלישית.

דוד צוקר;

אני בעד קיצור הזמן אבל יש פה צדדים אחרים שאי-אפשר להוציא אותם מחוץ לדיון.

ועדת הניסוח שהצעת מקובלת עלי והיא חייבת לתת לכל הצדדים להשמיע את כל מה שהם

רוצים ומבחינתי אז התהליך הוא בסדר גמור.

היו"ר שאול יהלום;

כל אדם שיש לו נושא כלשהו יפנה בימים הקרובים ליועץ המשפטי של הוועדה. אני

מדגיש שהכרענו בענין העקרוני ואנחנו הולכים על החוק.

דורית ואג;

יש להגיש את ההצעה למיזוג החוקים לוועדת הכנסת לאישור.

היו"ר שאול יהלום;

בסדר, נעשה את זה. אנחנו מאשרים את החוק באופן עקרוני ומסמיכים את היועץ

המשפטי בענייני הניסוח וכל מי שיש לו נושא יפנה אליו היום ומחר.

משה שחל;

אני רוצה להגן על שמו של היושב-ראש. יושב-ראש הוועדה קיבל מכתב אליו בפנייה

ישירה ואני מציע שתינתן תשובה שתוכן בעצה אחת עם משרד המשפטים ומר שהם. אני מציע

שלא נשאיר את הענין פתוח כי מחר נראה שלא היה למדינת ישראל מה להשיב.
דוד צוקר
אני מציע שיהיה נייר עמדה - עכשיו זו( כנסת, לא ממשלה - שילך גם לשגריר

האמריקני וגם לאיהוד האירופי ויהיו בו כמה פניות בינלאומיות כי צריך להיות ברור

שהצעת החוק הזאת נעשתה מתוך הנחה שאנחנו חושבים שאין סתירה, ואם יש סתירה אנחנו

לוקחים זאת בחשבון. אני מציע שזה ילך לכל הגורמים הבינלאומיים שהביעו התנגדות.
היו"ר שאול יהלום
אני מבקש ממשרד המשפטים לנסח לי טיוטה לתשובה.

עורך דין לוטי, בבקשה.

ריצ'רד לוטי;

אם הבנתי את חוות הדעת המשפטית של היועץ, היא אומרת - אצטט כמה משפטים - ואז
עמדתי תובן. הוא אומר כך
"תוקף הדברים הוא כי הגם שהטענות שהועלו על-ידי נציגי

החברות האתיות ועל-ידי הגורמים המוסמכים מטעם הקהיליה האירופית הן טענות כבדות

משקל ואף שאין להוציא מכלל אפשרות שההתנגדות תימשך..." בהגינותו אמר לכם היועץ
המשפטי לממשלה
זה לא שיש פה טענות חסרות בסיס כשמאשימים אותנו בהפרות אלא יש

כאן טענות "כבדות משקל".

היועץ הציג בפניכם את חוות דעתו המלומדת של עורך דין זיסבלט וגב' אזנקוט מטעם

משרד המשפטים והוא אומר לכם כך: "כותבי חוות הדעת גם בדעה שככל שהתיקון המוצע

יתקרב בתכנו להוראות החוק האמריקני, תחוזק ההגנה על בעל הפטנט ותתחזק עמדתנו

במישור הבינלאומי."
חוות הדעת הזאת איננה אומרת
רבותי, קיבלתם אור ירוק, אנחנו בסדר.
דוד צוקר
זאת חוות דעת שאומרת שבעתיד יהיו קרבות וצריך להיערך אליהם.
ריצ'רד לוטי
הייתי אומר שזאת חוות דעת של עורך דין שמייעץ ללקוח שמחליט על מהלך ואומר לו:

רואים כאן בין השורות שיש לנו בעיות במישור הבינלאומי בהצעה כפי שהיא מונחת
בפניכם. היועץ אומר לכם
תשנו אותה, תתקרבו לחוק האמריקאי. מי שבאמת קורא את
חוות הדעת היא אומרת
יש לנו בעיה.

אני מבקש להגיש בפני הוועדה חוות דעתו של פרופ' בלום שאין עוררין לגבי

ידיעותיו והמוניטין שלו. אמרתי לפרופ' בלום שאינני רוצה חוות דעת מוזמנת מטעמי

אלא שאני רוצה את חוות דעתו שלו. הוא אמר לי: מה יקרה אם היא תהיה נגדך? אמרתי:

בכל מקרח אני רוצה אותה. אני מזמין כל אחד מכם להתקשר אל פרופי בלום שיש לו חוות

דעת מנותחת היטב. אי-אפשר להתעלם מהדברים הללו.

עוד ענין. קיבלתם מכתב ממר בייקר, היועץ המשפטי במשרד החוץ, בקשר לעמדח

האמריקאית. אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת עלתה טענה שיש סתירה ושהאמריקאים ירדו

מאתנו. אני מזמין אתכם לקרוא את מכתבו של מר בייקר. האמריקאים רחוקים מלרדת

מאתנו.
היו"ר שאול יהלום
עם כל הכבוד, אנחנו כבר אחרי דבריך וכבר הכרענו. אני מעריך את הטענות כבדות

המשקל, את דבריך ואת מה שעומד מאחוריהם. חזקה על נציגי משרד המשפטים שהדרכתו של

היועץ המשפטי לממשלה והנחייתו עומדת לנגד עיניהם. חזקה על היועץ המשפטי לממשלה

שאם היה רוצה לשנות את החוק היה מציע לעשות זאת. אני מודה לך על הדברים ובכל

הכבוד אינני נכנס אליהם. דבריך נאמרו בישיבות הקודמות בצורה מאוד ברורה ועכשיו

אנחנו אחרי הכרעה.

ריצ'רד לוטי;

אמרת שתיתן לי הזדמנות להגיב על הדברים.

היו"ר שאול יהלום;

קיבלת את מלוא הבמה לעמדתך בישיבה שלמה וישיבה אחת אפילו נדחתה כדי שתוכל

להשתתף בה. אנחנו אחרי הכרעה ולא נחזור ונטחן דברים שכבר סיימנו.

דוד צוקר;

לגבי הפרוצדורה שקבעת, אני סבור שהיועץ המשפטי לממשלה ובייקר ממשרד החוץ

נערכים נכון למאבק הבא והם יודעים שעדיין יש לפנינו משוכות. מי שדואג לתעשיה

הישראלית צריך להיערך למאבק הזה. אם תתקבל ההצעה שיש לה רוב בוועדה - ללכת על-פי

החוק המוצע - אגיש שורה של תיקונים לפי רוח היועץ המשפטי לממשלה לקרב את ההצעה

למודל האמריקני עד כמה שאפשר וזה יעמוד להכרעה בפני הוועדה.

היו"ר שאול יהלום;

תיקונים או הסתייגויות? אם אלה תיקונים הם יכולים להיעשות מייד.

דוד צוקר;

תיקונים שאציג בפני היועץ המשפטי של הוועדה.

היו"ר שאול יהלום;

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 05;11

קוד המקור של הנתונים