ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/02/1998

דיון ביוזמת הוועדה לתיקון הסעיפים בחוקי היסוד המתייחסים לשכר נושאי משרה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 149

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי. ז' בשבט התשנ"ח (3 בפברואר 1998). שעה 10:30

נכחו;
חברי הוועדה
שאול יהלום - היו"ר
מוזמנים
יהושע שופמן - משנה ליועץ המשפטי לממשלה

עדנה הראל - משרד המשפטים

אורנה גייל - יועצת משפטית. משרד האוצר
יועץ משפטי
שלמה שהם
מזכיר/ת הוועדה
קצרנית: אביגיל זכאי
סדר-היום
דיון ביוזמת הוועדה לתיקון- הסעיפים בחוקי היסוד המתייחסים

לשכר נושאי משרה - הכנה לקריאה ראשונה.דיון ביוזמת הוועדה לתיקון הסעיפים בחוקי היסוד

המתייחסים לשכר נושאי משרה

היו"ר שאול יהלום;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא: דיון ביוזמת הוועדה לתיקון הסעיפים בחוקי

היסוד המתייחסים לשכר נושאי משרה, הכנה לקריאת ראשונה.

יש בכנסת ועדה מיוחדת משותפת לכמה ועדות בראשות חבר-הכנסת יהלום והיא עוסקת

בשכר של נושאי משרה במסגרת הצעת חוק פרטית של חברי-הכנסת רביץ ויהלום. ההצעה

הזאת אושרה לקריאה ראשונה בישיבה הקודמת והיום בבוקר היתה ישיבה נוספת בה שוב

אושר הנושא לקריאה ראשונה. החוק יונח על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה באחד הימים

הקרובים.

זה חוק שקובע ששכר של נושאי משרה בכירים כמו חברי כנסת, שרים, מבקר המדינה,

הנשיא וכו' ייקבע על-ידי ועדה ציבורית ובהצעת החוק הראשונה נוצר מנגנון לגבי כל

נושאי המשרה, או לגבי חלק מנושאי המשרה, של ועדת הכנסת או של ועדת הכספים, יש שתי

גירסאות בענין.

בהנחה שהחוק הזה נתקבל, אנחנו צריכים לשנות כמה חוקי יסוד שקבעו את המצב

הקודם. אי-לכך ועדת החוקה חוק ומשפט יוזמת במקביל לאותה הצעת החוק שתונח לקריאה

ראשונה - אני מקווה שתגיע גם לשאר הקריאות - את הדיון בהגשה לקריאה ראשונה של

השינויים הדרושים בחוקי היסוד.

אני מבקש מהיועץ המשפטי שלנו לתאר על איזה חוקי יסוד מדובר.

שלמה שהם;

הצעת חוק זהה הוגשה על-ידי חברי-הכנסת יהלום ורביץ יחד עם הצעת החוק המקורית

שהוגשה קודם והחוק מציין את זה בדברי ההסבר. זו הצעת חוק זהה ואפשר לחסוך את

הקריאה הטרומית, הדבר אפשרי על-פי התקנון.

מדובר על תיקונים במספר חוקי יסוד. בחוק יסוד; נשיא המדינה, בחוק יסוד;

הכנסת, בחוק יסוד; מבקר המדינה, ובחוק יסוד; השפיטה. בכל אחד מחוקי היסוד האלה

נאמר "על-פי חוק", וצריך להיות כתוב; לפי חוק.

לכן, בחוק יסוד; נשיא המדינה, בסעיף 16, נאמר; "משכורתו של נשיא המדינה...

ייקבעו על-ידי החלטת הכנסת והיא רשאית...". במקום "החלטת הכנסת" אנחנו נכתוב;

ייקבעו בחוק, או לפי חוק. ברגע שקבענו זאת ממילא ניתן לקבוע בחוק שאנחנו

מתכוונים לחוק שיקבע את שכר הבכירים, את משכורתו של נשיא המדינה וזה יהיה לפי

חוק. מבחינת הפרשנות תהיה אפשרות גם להוראות אחרות של חקיקת משנה.

אותו הדבר בחוק יסוד; הכנסת, סעיף 39. סעיף זה קובע; "חברי הכנסת יקבלו שכר

כפי שנקבע בחוק". אנחנו מוסיפים גם; לפי חוק. הכוונה היא שוועדה ציבורית קבעה

זאת וזה מעוגן בחוק. אני לא בטוח שמוכרחים את זה אבל נוסיף את זה ליתר בטחון.

אותו הדבר בחוק יסוד; מבקר המדינה. סעיף 11 אומר; "משכורתו של מבקר המדינה

ותשלומים אחרים... ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת...". במקום "בהחלטה של

הכנסת", נכתוב; בחוק, או לפי חוק.

כך הדבר גם לגבי השופטים. בחוק יסוד; השפיטה, קובע סעיף 10(א); "משכורותיהם

של שופטים ותשלומים אחרים שישולמו להם... ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת".

אנחנו קובעים; בחוק, או לפי חוק.

אלה התיקונים. צריך לזכור שמדובר בחוקי יסוד ולכן הם טעונים שינוי ברוב של

61 חברי כנסת.יהושע שופמן;

לא.
שלמה שהם
אתה צודק, אין צורך ברוב מיוחס.

היו"ר שאול יהלום;

מר שופמן?
יהושע שופמן
אין לנו בעיה עם העקרון, השאלה היא מדוע לא ליצור בהזמנות זו אחידות בניסוח.
בחלק מהחוקים כתוב
שכר וכן תשלומים אחרים וכן גימלאות, בחלק כתוב שההחלטות

יפורסמו ברשומות ובחלק זה לא כתוב. לגבי חברי הכנסת, למשל, אין איזכור של
הגימלאות, אצל נשיא המדינה כתוב
ההחלטות יפורסמו ברשומות אבל לא ברור מהניסוח

אם כשאתה מוחק את הסיפא אתה מוחק גם את המשפט השני. לכן, מדוע לא ליצור סעיף

אחיד בחוקי היסוד?
שלמה שהם
מקובל עלי. אני מציע שנעביר זאת בקריאה הראשונה ואחר-כך נתקן הכול יחד.
היו"ר שאול יהלום
עורכת דין גייל, יש לך הערה? לא.

אם כך, אני מסמיך את היועץ המשפטי של הוועדה יחד עם אנשי משרד המשפטים ליצור

אחידות בכל הדרוש לניסוח לפי הצעת מר שופמן, ואני מציע שזה לא יהיה מעבר לכך.

לכן אנחנו מאשרים בזה את היוזמה של ועדת החוקה חוק ומשפט להגיש את חוקי היסוד

האלה בשינויים חדרושים בהם בתיקוני הנוסח.
שלמה שהם
אני מציע שייאמר שדברי ההסבר יהיו זהים בשינויים המחוייבים לדברי ההסבר של

הצעת החוק.
היו"ר שאול יהלום
אני מקבל את זה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים