ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/02/1998

הצעת חוק הפרשנות (תיקון - מועד הגשת דין וחשבון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 148

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שני, ו' בשבט התשנ"ח (2 בפברואר 1998). שעה 11:45
נכחו; חברי הוועדה
שאול יהלום - היו"ר

משה גפני
המוזמנים
סיגל קוגוט - משרד המשפטים

תמר לומברוזו - מנהלת מחלקת חקיקה, נציבות מס הכנסה, משרד האוצר

שי ברגר - הנהלת המכס, משרד האוצר

יואל ליפשיץ - משרד הבריאות

גידי וסרמן - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

דני מרינוב - סמנכ"ל כספים, המוסד לביטוח לאומי

יעקב וירז'בינסקי - לשכת חשבונאים יועצי מס מוסמכים בישראל
יועץ משפטי
שלמה שוהם
מתמחה
דנה לביא
מ"מ מנהלת הוועדה
כוכבה שבתאי
קצרנית
תמר שפנייר
סדר היום
הצעת חוק הפרשנות (תיקון - מועד הגשת דין וחשבון), התשנ"ז-1997.הצעת חוק הפרשנות (תיקון - מועד הגשת דין וחשבון). התשנ"ז-1997
היו"ר שאול יהלום
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא שלנו - הצעת חוק הפרשנות (תיקון - מועד

הגשת דין וחשבון), התשנ"ז-1997 - אישור לקריאה שנייה ושלישית. זו הצעת חוק

פרטית של חה"כ משה גפני. אנחנו כבר אחרי סיכום כאן ובקשה של הממשלה לחזור ולא

לתקן את חוק הפרשנות. ההבטחה שלי משר המשפטים היא שהכל מתוקן כפי שרצינו, אלא

שזה לא יהיה בחוק הפרשנות אלא בחוקים אחרים. אמרתי: אם הכל אותו הדבר, מה

איכפת לי? לכן אמרתי שאני מוכן לכנס עוד ישיבה בנושא. מר שלמה שוהם, האם אכן

כל מה שרצינו מתוקן?
שלמה שוהם
לא. יש לי הסתייגות לגבי הדברים האלה. התיקון בחוק הפרשנות יכול היה

לכלול הרבה דו"חות אחרים שלא ידענו מה הם. כשאנחנו מתקנים בחוקים הספציפיים,

אנחנו יורדים מהתיקון הכללי. כל מה שרצינו מתוקן פה, כפוף להצהרת מס הכנסה -

הם כבר אמרו לי, אני מבקש שיגידו שוב - שאין דו"חות חודשיים אחרים נוספים למס

הכנסה חוץ מהדו"חות שדיברנו עליהם פה, שזה ניכויים ומקדמות. האם זה נכון?
תמר לומברוזו
גם אמרנו שבמקדמות אין דו"חות. אנחנו הגדלנו עשות, הלכנו גם לתשלומים.
סיגל קוגוט
הגדלנו מעבר לחוק הפרשנות. אם מתקנים את חוק הפרשנות, זה לא היה חל על

מקדמות.
היו"ר שאול יהלום
זאת אומרת שדברי היועץ המשפטי אמת. כך מצהירים אנשי מס הכנסה.
שלמה שוהם
עברתי על הנוסח ובדקתי אותו מכל הכיוונים. יש הערה אחת קטנה שתיכף נדבר

עליה. בגדול זה אפילו יותר רחב מאשר התכוונו בהתחלה, גם לפי התיקון של הגבי

קוגוט לגבי הנוסח. למשל, היא מדברת על ימי מנוחה ברצף, אז נוצר מצב שאם שמיני

עצרת נופל ביום חמישי, אנחנו צריכים ארבעה ימי חול אחר כך בשביל שיתחיל המועד,

ואז שישי נחשב, שבת לא ייחשב ואז ראשון, שני ושלישי; ביום שלישי צריך להגיש את

הדו"ח. זאת אומרת, אנחנו מקבלים לפעמים אפילו יותר מארבעה ימים כאשר יש שבת

באמצע. הנוסח שמוצע עכשיו הוא בהחלט רחב יותר ומבחינה זאת עונה ומספק.

יש שני דברים שהוועדה צריכה לתת את הדעת עליהם. ראשית, שיש תיקון לחוק

ביטוח בריאות ממלכתי שהתשלומים לקופות חולים גם יעוכבו ביחס לעיכוב בתשלומים
לביטוח לאומי. הם אומרים
אם אנחנו מעכבים את התשלומים של האנשים לביטוח

לאומי, ממילא אני יכול לעכב גם את ההעברה לקופות חולים באותו יהס. זה סעיף שהם

הוסיפו כאן.
היו"ר שאול יהלום
זה ברור. אלא מה, הם יתנו מכספם?שלמה שוהם;

הדבר הנוסף הוא - תוקן סעיף 190 לפקודת מס הכנסה. לגבי תשלומי המקדמות

ההוק אומר שכאשר אדם מפגר ביותר משבעה ימים בתשלום המקדמות הוא מתחיל לשלם קנס
וריבית פיגורים. הם אמרו
אנחנו מוכנים לתת לך את הארכה בהגשת הדו"ח, אבל זה

לא יהיה הוגן לתת עכשיו גם את העיכוב בתשלום המקדמה לארבעה ימים פלוס שבעה

ימים; כלומר שאתה תוכל לקבל עכשיו עיכוב של 11 ימים בתשלום המקדמה. לכן הם
אומרים
אנחנו משאירים את זה שבעה ימים, ואז אתה הולך לפי המועד המאוחר יותר.

אם השבעה ימים זה המועד המאוחד יותר, אתה תצטרך לשלם אחרי שבעה ימים מהמועד

המקורי. אם יוצא שארבעת ימי ההול אחרי חול המועד זה מאוחר יותר, אתה תיתן את

התשלום במועד שקבענו עכשיו, ובלבד שלא יעברו יותר משבעה פלוס ארבעה ימים

מהמועד המקורי.
הי ו"ר שאול יהלום
מה רע בזה?
שלמה שוהם
לא אמרתי שזה רע, אני רק אומר שהוועדה צריכה לדעת על כך. זה בהחלט עונה

על מה שאנחנו דיברנו, אבל צריך לזכור שפה לא אומרים: אתה תתחיל לשלם רק מתום

ארבעת הימים ועוד שבעה ימים.

אלו הדברים. יתר הדברים כתובים ומקובלים על דעתי.
תמר לומברוזו
אני רוצה להבהיר שדו"חות הניכויים ותשלומי המקדמות הם חודשיים. את

המקדמות בשל ההכנסות אנחנו כללנו בתיקון. לגבי המקדמות בשל הוצאות עודפות -

דבר שמוסדר בתקנות - במקביל לנוטה הזה אנחנו מעבירים תקנות.
היו"ר שאול יהלום
למה שזה לא ייכנס גם כן בהוק?
תמר לומברוזו
כי גם היום זה לא כלול בחוק. כל ההסדר נמצא בתקנות, ובמקביל לנוסח שיוסכם

פה - את אותו נוסח אנחנו משלבים בתקנות.
יעקב וירז'בינסקי
אולי צריך להגביל את פרסום התקנות בזמן? כי פסח קרב. פסח חל עוד חודשיים,

ואז תהיה לנו בעיה.
תמר לומברוזו
ברגע שהוועדה תאשר את הנוסח הזה, באותו נוסח אנחנו נעביר לתקנות.
היו"ר שאול יהלום
עורכת-דין לומברוזו, את מצהירה כאן בשם משרד האוצר שלגבי התיקונים

הדרושים בנושא של ההוצאות העודפות, מאחר שהנושא הזה מוסדר בתקנות והתקנות הן

לא חלק מהחוק, הרי שתוך שלושים יום תתקנו את הנושא של חג ומועד גם בתקנות?
תמר לומברוזו
זה צריך לעבור לשר. אני צריכה לראות שהנוסח הזה הוא בסדר.היו"ר שאול יהלום;

תוך כמה זמן את מתחייבת לעשות את זה?
תמר לומברוזו
אני לא מחזיקה את היד של השר, אבל מהרגע שהוועדה מאשרת אנחנו מגישים את

זה מיד לשר.

היו"ר שאול יהלום;

יכולתי להגיש שבוע, אני אומר שלושים יום. שלושים יום זה סביר?

שלמה שוהם;

שלושים יום לפרסום. שלא יגידו אחר כך שצריך עוד לפרסם.
תמר לומברוזו
שלושים יום לשר.

שלמה שוהם;

לא, שלושים יום עד שהתקנות יפורסמו, כדי שהן ייכנסו לתוקף לפני פסח.
תמר לומברוזו
אני אפילו לא יודעת אם התקנות האלה הן בפיקוח פרלמנטרי. לא, אלה תקנות של

השר בלבד. זה יוגש לשר תוך ימים.

היו"ר שאול יהלום;

והשר חותם. על שלושים יום את יכולה להתחייב? תני לנו פרק זמן שאת מתחייבת

עליו כנציגת המשרד.
תמר לומברוזו
תוך פרק זמן קצר. תוך ימים זה יגיע לשר.

היו"ר שאול יהלום;

אז אני נותן לך חודש, שלושים יום.
תמר לומברוזו
בסדר, זה נשמע לי סביר.

היו"ר שאול יהלום;

אם את רוצה יותר, תגידי יותר.

תמר לומברוזו;

חודש וחצי, 45 יום.

היו"ר שאול יהלום;

את מתחייבת שפרסום התקנות יהיה תוך 45 יום מהיום.

תמר לומברוזו;

בכפוף להסכמת השר. אנחנו נעביר את זה אליו.

היו"ר שאול יהלום;

עם כל- הכבוד, כשאת מצהירה כאן, את באה בשם השר. אחרת נשנה בחוק.
משה גפני
השר צריך לדעת שאם ההסכמה שלך לא תופסת, אנחנו מעבירים את זה בחוק.

תמר לומברוזו;

נציב מס הכנסה מגיש את זה בתור המלצה לשר.

היו"ר שאול יהלום;

בואי נעשה חמש דקות הפסקה ותבררי את העניין, אחרת נשנה בחוק. הרי לא

נחזור לכאן לעוד ישיבות. כל העניין הוא שאת באה ואומרת: 'אני מבקשת שהנושא של

הוצאות עודפות יהיה בתקנות, ואני מתחייבת שזה יתוקן'. את מייצגת כאן עכשיו את

השר ואת נציב מס הכנסה ואת כל משרד האוצר. האם נתקן עוד תיקון בחוק? נגמור

עכשיו, נכניס את התקנות של הוצאות עודפות כתיקון לחוק וזהו.
תמר לומברוזו
אני מוכנה להיות בקשר עם היועץ המשפטי ולעדכן אותו תוך הימים הקרובים מתי

יהיו התקנות.
שלמה שוהם
תצאי ותרימי טלפון למשרד.
היו"ר שאול יהלום
אני ממתין כמה דקות.
תמר לומברוזו
השר לא נמצא בארץ.
שלמה שוהם
תמר, תקחי את זה על עצמך. תקחי אחריות, לא יקרה שום דבר.
היו"ר שאול יהלום
זו הנקודה היחידה שנשארה?
שלמה שוהם
כן.
משה גפני
הכל בחוק אחד, כלומר אלו תיקוני חקיקה?
שלמה שוהם
אלה תיקונים עקיפים.
סיגל קוגוט
זה עולה בפעם אחת.
היו"ר שאול יהלום
שלמה שוהם, אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לתקן בחוק גם את התקנות של

ההוצאות העודפות?שלמה שוהם;

בחוק אנחנו יכולים לעשות הכל. זה גם לא יהיה נושא חדש כי זה נושא שאנחנו

עוסקים בו.

סיגל קוגוט;

ודאי שאתה יכול לעשות את זה, השאלה אם אתה חושב שראוי לעשות את זה.

שלמה שוהם;

אם מבטיחים לתקן את התקנות בזמן סביר, לא נכניס את זה לחוק.

היו"ר שאול יהלום;

אם תמר לומברוזו תיתן לנו עכשיו תשובה שלילית, אנחנו יכולים לתקן את זה

בחוק?

שלמה שוהם;

כן.

היו"ר שאול יהלום;

כך נחליט. אם התשובה היא חיובית ויש התחייבות של האוצר שהתקנות יתוקנו

תוך זמן סביר, בסדר. אם לא, אתה תנסח כל מה שצריך כדי לתקן את זה בחוק.

שלמה שוהם;

אני ממתין לתשובה מהם שבעה ימים מהיום. אם תוך שבעה ימים לא אקבל תשובה,

אתקן את זה בחוק.

היו"ר שאול יהלום;

48 שעות, לא שבעה ימים. תאר לך שבתוך שבעת הימים יפול חול המועד...

כן, הגב' לומברוזו.
תמר לומברוזו
ביררתי, זה יקח עד 45 יום.

היו"ר שאול יהלום;

את מתחייבת תוך 45 יום, ואז הכל בסדר. אנחנו מאשרים בזה את החוק ומברכים

את חה"כ גפני שבאמת הביא לנו תיקון חשוב מאוד ועל-ידי זה יאפשר לכל חוגי

האוכלוסייה לעסוק במקצוע ולהגיע לשוויון הזדמנויות בנושא הזה.

אנחנו מאשרים את החוק לקריאה שנייה ושלישית, בצירוף ההתחייבות של האוצר

לתקנות הוצאות עודפות.

תודה רבה לכל המוזמנים. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 00;12.

קוד המקור של הנתונים