ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/12/1997

הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי (תיקון - תעודת הוקרה), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינ וסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 130

מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

יום רביעי. י"א כסלו התשנ"ח (10 בדצמבר 1997). שעה 10:45

נכחו;

חברי הוועדה; ש' יהלום - היו"ר

ב' אלון

צ' ויינברג

מוזמנים; ג' ויסמן - משרד המשפטים

א' גן-בר - עו"ד, עוגן

מי קוך - עוגן

שי סף - לשכת עורכי-הדין
מנהלת הו ועדה
די ואג
היועץ המשפטי של הכנסת
צי ענבר
י ועץ משפטי
ש' שהם
קצרנית
ח' צנעני
סדר-היום
הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי (תיקון -

תעודת הוקרה), התשנ"ז-1996 - מאת חה"כ רן כהן.הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי

(תיקון - תעודת הוקרה). התשנ"ז-1996
היו"ר שי יהלום
אני פותח את הישיבה, והנושא הוא: חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

(תיקון - תעודת הוקרה), התשנ"ז-1996. זוהי הצעת חוק פרטית של חבר-הכנסת רן כהן.
נמצאים איתנו
עורכת-הדין גלוריה ויסמן ממשרד המשפטים, ועורך-הדין אבי גן בר

ומיה קוך מעמותת "עוגן".

אקריא מכתב התנצלות של חבר-הכנסת רן כהן על כך שהוא לא יכול להופיע לישיבת

הוועדה. הוא דיבר איתי אתמול, ופטרתי אותו. הוא מתנצל ומוסר את הסבריו ורוצה

להבהיר כאן, שהתיקון לחוק נועד רק למטרה אחת - "להוסיף על נשיא המדינה הרשאי

להעניק תעודת הוקרה למי שהוכרו ע"י גורמים מוסמכים, כמי שתרמו תרומה ייחודית

לטוהר המידות, גם את יושב-ראש הכנסת, תוספת שתאפשר ביתר קלות להפעיל את החוק

שמימושו מתעכב יתר על המידה כארבע שנים. יושב-ראש הכנסת, חבר-הכנסת דן תיכון,

הביע הסכמתו המלאה לתיקון זה. עובדה זו תסייע למימוש החוק, בנוסף כמובן לתמיכת

הממשלה".

הצעת החוק שלו, שעברה קריאה טרומית, היא הצעת חוק לעידוד טוהר המידות בשירות

הציבורי (תיקון - תעודת הוקרה), התשנ"ז-1996. בהצעה נאמר כך: "בסעיף 4 לחוק

לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ"ב-1992, במקום יראה נשיא המדינה

שנסיבות המקרה מצדיקות זאת רשאי הואי" יבוא" - וזהו התיקון - "יראו נשיא המדינה

או יושב ראש הכנסת שנסיבות המקרה מצדיקות -זאת רשאים הם'".

אקריא את דברי ההסבר להצעת החוק, כי המציע איננו כאן: "נוסח החוק היום אינו

מאפשר ליושב-ראש הכנסת להעניק תעודת הוקרה לחושפי שחיתויות בתום-לב שנמצאו

צודקים ע"י רשויות החוק. מוצע על כן להוסיף את יושב-ראש הכנסת לרשאים להעניק את

תעודת ההוקרה".

גברת ויסמן, מה היא עמדת הממשלה?
גי ויסמן
היא תומכת.
היו"ר שי יהלום
הי ועץ המשפטי לכנסת?
צ' ענבר
היושב-ראש, כמובן, תומך. כל מה שצריך זה כעת להכניס אולי עוד שינויים

שנובעים מהשינוי הזה, אם יתקבל.
היו"ר שי יהלום
האם ליועץ המשפטי לוועדת החוקה, הוק ומשפט יש הערות?
ש' שהם
אין לנו הערות.
הי ו"ר שי יהלום
האם לעמותת "עוגן" יש הערות?

א' גן-בר;

לא. כפי שעולה מדברי חבר-הכנסת כהן, מדובר על תיקון ד' קל כדי שבמידה ונבצר

מנשיא המדינה להעניק את אות ההוקרה גם יושב-ראש הכנסת יוכל לעשות את הדבר.
ב' אלון
אינני מתנגד, אך ברצוני להבין משהו. אני מבין, שנשיא המדינה הוא הדמות

הממלכתית הראשונה במדינה. בתור מה יהיה יושב-ראש הכנסת? בתור זה שבא אחריו

כממלא-מקומו או בתור ראש הרשות המחוקקת? למה ראש רשות אחרת לא יעשה זאת? אינני

מבין מה ההגיון בזה, שכן יש טקסים ויש את טרקלין שגאל. למה זה דוקא יושב-ראש

הכנסת?
היו"ר ש' יהלום
יושב-ראש הכנסת מעניק פרסים. יושב-ראש הכנסת גם מוכר בעבר בתקדימים, בכך

שהוא, למעשה, גם ממלא מקום נשיא המדינה. כלומר, הוא הגוף שמורם מהענין הפוליטי

במידה מסויימת. לא משנה איך הוא נבחר. גם נשיא המדינה נבחר כך. העמותה, שעוסקת
בענין זה, אומרת
אנו חושבים, שהמדינה צריכה להוקיר אנשים שחשפו שחיתויות, ואנו

רוצים למצוא עוד צינור לענין הזה. תהיה תעודת הוקרה מטעם המדינה, ותהיה תעודת

הוקרה מטעם יושב-ראש הכנסת. יכול להיות, שהענין הזה יוסיף גמישות לענין הזה.

בסך-הכל, הענין, שיקבלו תעודות הוקרה, חיובי. הם נתקלים במצב של איזה שהוא

מחסום, שאולי נשיא המדינה חושב פי מליון על הדברים לפני שהוא עושה ויושב-ראש

הכנסת יחשוב רק פי אלף.
צ' וי י נברג
אפשר להוסיף אחרים - לא? אפשר להוסיף את ראש הממשלה? האס זה בעייתי? אפשר

להוסיף גופים אחרים.
היו"ר ש' יהלום
יכול להיות, שאפשר. אני לא הולך מעבר למה שהמציע הציע.
ב' אלון
לא אתנגד לזה, ואם אפשר - אומר רק שתי הערות לפרוטוקול. ראשית, אני פוחד

מזילות הענין. נשיא המדינה זה דבר מיוחד, ואני חושב שזה יותר רציני. יכול להיות,

שאם יש כמה נותני פרסים, זה יוריד את הערך של הדבר יוצא הדופן הזה.
צי ויינברג
האם יושב-ראש הכנסת יוריד מהערך?
ב' אלון
לא, חס ושלום. צריך שלא אובן לא נכון. אינני מתכוון לכך, שיושב-ראש הכנסת

מוריד זאת.

שנית, כמה כוח כבר יש לנשיאות? היא האם הם לפחות הוזמנו לזה והאם יש להם

הערה?ד' ואג;

הם קיבלו הודעה על הישיבה. הם קיבלו את החומר. דיברתי גם עם מנכ"ל בית הנשיא

וגם עם היועצת המשפטית עוד הבוקר. אלן להם התנגדות לזה,

ב' אלון;

אין לי שום התנגדות. אני אתמוך.
צ' ויינברג
אני תומך. כל המרבה הרי זה משובה בענין הזה.

א' גן-בר;

ברצוני להוסיף, שיש מצב דומה בחוק קרן וולף, שם אמרו שחתני הפרס יקבלו את

הפרס מידי נשיא המדינה ובהיעדרו - מידי יושב-ראש הכנסת.
ג' ויסמן
זה דבר אחר. זה שונה.
היו"ר ש' יהלום
אם אני רוצה לבוא לקראת דברי חבר-הכנסת בני אלון, אז שאלתו היא: למה רע לכם

חיום, כשזה רק נשיא המדינה? הוא אומר: מחר נפגשת עמותת "עוגן" עם הנשיא ואומרת:

ייהנה, יש עשרה. תיתן להם". הוא מתווכח, רואה ובודק. אבל, ברגע שיש שניים - הוא

שואל - מי יתן? בסוף, כל אחד יטיל על השני, ולא יהיה כלום. מי יקבע? מחר יהיו
שני טקסים
היום יהיה טקס בו נשיא המדינה מעניק, ומחר יהיה טקס בו יושב-ראש

הכנסת מעניק. זה גם יבלבל את הציבור. ברגע שיש לך חובה על אחד, אתה לוחץ עד שהוא

נותן או לא נותן. אם אתה בא עכשיו להחליף, להוריד את נשיא המדינה ויהיה זה יושב-

ראש הכנסת, זה סיפור אחר. אבל, ברגע ששני אנשים יתנו את את הפרס, אומר חבר-הכנסת

בני אלון שזה יביא לבלבול, ויכול להיות שלא ייצא בסוף שום דבר מזה. נניח, שיש

מחר 3 חושפי שחיתויות. למי יתן הנשיא? למי יתן יושב-ראש הכנסת? זה גם יהיה

ביניהם, כי ברור שהנשיא, בלי לפגוע ביושב-ראש הכנסת, הוא בדרגה גבוהה יותר -

יושב-ראש הכנסת הוא ממלא מקום ולא להיפך. כלומר, אז, יהיו שני סוגים כאלה. יבוא
אחד ויגיד
"אינני רוצה לקבל מהיושב-ראש, אלא מהנשיא". זו השאלה שכאן מעלים

חברי-הכנסת.
אי גן-בר
העמותה תומכת בתיקון הזה, בגלל שיכול להיווצר מצב של אי-הסכמה או שבנסיבות

מסויימות נשיא המדינה לא נותן את האות ואז אין כלל חלוקת אות הוקרה, כפי ששמעתי

אותך אומר, בכל זאת, מברכים על זה ורוצים לעודד את החשיפה. ההצעה אמורה לפתור את

הבעיה, שבכל זאת הציבור הרחב בישראל יידע את זה.
צי ויינברג
המקרים כאלה הם מאד נדירים. האם מוסד אחד - נשיא המדינה - יכול לטפל בכל

המקרים? כדאי, שתהיה לפהות עוד סמכות אחת.
גי ויסמן
בחנינה הוא יכול.
צי ויינברג
אני לא יודע.
צי ענבר
האם ידוע כמה תעודות העניק הנשיא עד עכשיו, אם בכלל? כלומר, אין עליו עומס

הכי גדול.
צ' ויינברג
אם מסתכלים על החברה הישראלית בהשוואה לחברות האחרות, נדמה לי שבכל כך הרבם

תחומים במדינתנו יש מקרים של שחיתות מכל הסוגים, שכדאי באמת אולי להעלות את

הנושא קצת יותר לתודעת הקהל ושיהיה לפחות יושב-ראש הכנסת,
די ואג
הנה, דברי שר המשפטים במליאה.
היו"ר ש' יהלום
בדברי שר המשפטים במליאה נאמר: "הממשלה תומכת בחוק. היא ראה בה מכשיר ראו י

לקידום המוטיבציה של אנשים בשירות... לחשוף מעשים פגומים... בשעתו הובאה

לידיעתנו העובדה שנשיא המדינה סבור שלא מן הראוי שהוא יעניק את תעודות ההוקרה

האלה מטעמים מסויימים. חבר-הכנסת רן כהן הציע שהסמכות הזו תוענק ליושב-ראש

הכנסת...". כלומר, אומר כאן שר המשפטים שהנשיא כאילו חושב שצריכים להעביר זאת

בכלל ליושב-ראש הכנסת. זה משתמע מזה. להבדיל, בצבא יש צל"ש ויש צל"ש רמטכייל.
ב' אלון
יש את פרס ביטחון המדינה, שהנשיא נותן.
הי וייר שי יהלום
לא. אני מדבר על כך שיש צלייש רמטכייל ויש צלייש של אלוף הפיקוד, ויש כמובן

הבדל ביניהם.
שי סף
יש בדרך גם דברים פחותים מאלה.
הי וייר שי יהלום
השאלה היא האם ייווצר כאן מצב של דרגות. האם אתם לא חוששים מכך?
מי קוך
לא.
א' גן-בר
אנו חוששים מכך, שמאז חוקק החוק עדיין לא הוענק אף אות מסיבות מסויימות.

קוד המקור של הנתונים