ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/12/1997

חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים