ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/12/1997

חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 127

מישיבת ועדת החוקה הוק ומשפט

יום שני, ט' בכסלו התשנ"ח (8 בדצמבר 1997). שעה 13:00

נכחו;

חברי הוועדה; שאול יהלום - היו"ר

בנימין אלון

דוד צוקר

חגי מירום

מוזמנים; עו"ד סיגל קוגוט - משנה לייעץ המשפטי, משרד המשפטים

יועץ משפטי; שלמה שהם

מנהלת הוועדה; דורית ואג
קצרנית
סיגל גורדון

סדר-היום; הצעת חוק יסוד; הממשלה (תיקון מסי 8) (אי אמון בראש הממשלה),

של חבר הכנסת חגי מירום - אישור לקריאה שניה ושלישית.
הצעת חוק יסוד
הממשלה (תיקון מס' 8) (אי אמון בראש הממשלה),

של חבר הכנסת חגי מירום - אישור לקריאה שניה ושלישית
היו"ר שאול יהלום
רבותי, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו דנים בהצעת

חוק פרסית לאחר קריאה ראשונה, לקראת הכנה לקריאה שניה ושלישית. הצעת החוק של חבר

הכנסת חגי מירום. הוא הציג אותה בקריאה ראשונה, אנא חבר הכנסת מירום, תזכיר לנו

במה מדובר.

חגי מירום;

בסעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, נשאר ספח שממנו עולה כאילו עוד ניתן להביע

אי-אמון לממשלה. המילים שנותרו בתוך הסעיף הם להבעת אי-אמון ב, כאילו ניתן להביע

אי-אמון בממשלה. בשורה ארוכה של דיונים שהיו לנו בוועדות, גם בוועדת החוקה וגם

בוועדת הכנסת, עמדנו על הצורך בתיקון, בניכוי הסעיף הזה והבאתו למה שבאמת התכוון

המחוקק, שהבעת אי האמון תהיה אך ורק בראש הממשלה או לראש הממשלה, על זה בעוד רגע

נדון מהי הצורה תלשונית הנכונה לכתוב -זאת, זוהי המהות. אני עושה את החקיקה כמחוקק

ולא כאופויזיציה או קואליציה. להיפך, באופוזיציה היה קצת כעס על כך שלא הותרתי את

האי-אמון בממשלת, כאילו עוד אפשר לטעון שיש אי-אמון בממשלה ולא בראש הממשלה. זה

לא משקף את רצון המחוקק ולכן אני חושב שזאת חקיקה שבסך הכל מארגנת נכון יותר את

ספר החוקים.
בנימין אלון
אני מבקש הסתייגות לשם,אי-אמון בשיטת הבחירות לראש הממשלה.
חגי מירום
בקשה קטנה. הבעיה שלי עם החקיקה, לאסוף את הרוב הדרוש. אם נכניס הסתייגות,

תברח הממשלה. הבעיה היא שאני צריך להשיג את הרוב הדרוש.
היו"ר שאול יהלום
אפשר להביא את החוק, אנשים ינמקו את ההסתייגות, וההצבעה והתשובה תהיינה

צמודות.
שלמה שהם
הערה לענין הלשוני. באותה הזדמנות ברצוננו לתקן את כל הבעיות בחוק. בכל מקום

שכתוב אי אמון לראש הממשלה ניסינו לתקן שיבוא: אי אמון בראש הממשלה. סברנו שכך

צריך לומר, וקיבלנו לגיטימציה מלשונאים. אי אמון לראש הממשלה ואי אמון בראש

הממשלה, שני המקרים נכומס וכך סברו גם הלשונאים. לדעתי, במקרה הזה, הרבה יותר

נכון לומר בראש הממשלה.
היו"ר שאול יהלום
אנחנו מאשרים פה אחד, ברוב של ארבעה חברי הכנסת הנוכחים את הצעת חוק יסוד:

הממשלה, תיקון מסי 8, אי אמון בראש הממשלה, של חבר הכנסת חגי מירום לקריאה שניה

ושלישית.

חברי הכנסת הנוכחים בלבד מוזמנים למסור הסתייגות. במקרה ואקבל קריאה להעברת

החוק, אדחה את ההצבעה למועד אחר. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10.

קוד המקור של הנתונים