ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/07/1997

הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (מס' 9) (ערר על החלטת שופט בעניין חפץ תפוס), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 100

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי, י"ז בתמוז התשנ"ז (22 ביולי 1997), שעה 10:30
נכחו
חברי הוועדה: א' זנדברג - מ"מ היו"ר
מוזמנים
לבנת משיח - משרד המשפטים

רפ"ק רינה וינקלר - ק' במדור תביעות, המשרד לבטחון פנים
יועץ משפטי
ש' שהם
מנהלת הוועדה
די ואג
קצרנית
אי זכאי
סדר-היום
הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(מסי 9)

(ערר על החלטת שופט בעניין חפץ תפוס), התשנ"ז-1997 - אישור

לקריאה שניה ושלישית.הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(מס' 9)

(ערר על החלטת שופט בעניין חפץ תפוס), התשנ"ז-1997
היו"ר אליעזר זנדברג
אני פותח את הישיבה. על סדר-היום; הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי

(מעצר וחיפוש)(מסי 9)(ערר על ההלטת שופט בעניין הפץ תפוס), התשנ"ז-1997, אישור

לקריאה שניה ושלישית.

רשות הדיבור לגבי לבנת משיח ממשרד המשפטים.
לי משיה
כפי שאמרתי בישיבה הקודמת, אנחנו תומכים בהצעת ההוק של הבר-הכנסת זנדברג. כפי

שהתבקשנו הגשנו נוסה שבא לתקן קצת את ההצעה של הבר-הכנסת זנדברג. בנוסה שלנו
הצענו שני דברים
1. להרהיב את זכות הערר לההלטות נוספות של בית-המשפט שהן

מאותו סוג. 2. בקשר לערר בערכאה שניה, חבר-הכנסת זנדברג הציע שהערר יהיה

ב"רשותיי, אנהנו הוספנו שזה יהיה "בשאלה משפטית". אני לא עומדת על התוספת הזאת

ומוכנה לקבל את ההצעה המקורית ב"רשותיי.

דבר נוסף שלא כתבנו בהצעה שלנו, נראה לי שמתבקש להוסיף עוד סעיף שיקבע מה

הסמכויות של בית-המשפט בערר. לצורך כך הייתי מציעה להעתיק את הסעיף שקבענו בהוק

סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), שאומר כי: "בערר רשאי בית-המשפט

לקיים את הההלטה שעליה עוררים, לשנותה או לבטל אותה ולתת החלטה אחרת במקומה." זו

הפורמולה הרגילה.
ש' שהם
זה מיותר. ב-90% מהמקרים שהיא כתובה הפורמולה הזאת מיותרת.
היו"ר אליעזר זנדברג
מה הסמכות של בית-משפט השלום שאני מניה שבכל מקרה יש לבית-המשפט המחוזי?
לי משיח
למסור את החפץ לתובע הזכות או לאדם פלוני, או שינהגו בו אחרת. באופן כללי מר

שהם צודק, גם אם לא כותבים ישנה סמכות אינהרנטית כזאת. בכל החוקים בהם עסקנו

כשיש סמכויות מהסוג הזה בכל פעם שקבענו ערר תמיד כתבנו מה הסמכות של בתי-המשפט.

אם לא נכתוב, אני חוששת שיתלבטו ויתנו פרשנויות מקוריות שאני לא רוצה בהן. זה לא

מזיק וזה מבהיר.
ש' שהם
תחשבי כמה פעמים אנחנו כותבים את זה בהוק וזה מיותר. כדאי שנתחיל להרגיל את

עצמנו לא לכתוב מלים מיותרות בחוקים.
היו"ר אליעזר זנדברג
הגישה שלי היא שאין מחלוקת על כך שכשבית-המשפט יושב כערכאת ערר אין לו יותר

סמכויות מאשר לבית-משפט שדן כערכאה ראשונה. מאחר שהסמכויות של בית-המשפט של

ערכאה ראשונה ממילא מוגדרות בסעיף 34, האם מה שמופיע בסעיפים 35, 36, 37 רלוונטי

לצורך הענין הזה?
ש' שהם
כן, כתוב בכל סעיף מה השופט יכול לעשות.
היו"ר אליעזר זנדברג
את צריכה לציין שהוא גם רשאי להאריך תקופה.
ל' משיח
החלטה אחרת כוללת כל דבר.
היו"ר אליעזר זנדברג
נעבור על כל סעיף, ההצעה היא להחליף את הנוסח של הסעיף הקיים בהצעת החוק

ולקבוע במקומו סעיף שיורכב משני תתי-סעיפים, 38א שיחולק לסעיפים (א) ו-(ב).

אני קורא את סעיף 38א(א}. (קורא את הסעיף).
ש' שהם
במקום ייאו שתובע זכות בחפץ" הייתי אומר "אדם התובע זכות בחפץ".
היו"ר אליעזר זנדברג
נכתוב "או התובע זכות בחפץ". בכפוף לתיקון הזה אני מעמיד זאת להצבעה לאישור.

הצבעה

הסעיף אושר
היו"ר אליעזר זנדברג
אני קורא את סעיף 38א(ב). (קירא את הסעיף). אני משמיט את המלים ייבשאלה

משפטית". מי בעד הסעיף? מי נגד?

הצבעה

הסעיף אושר
היו"ר אליעזר זנדברג
אם משרד המשפטים לא מתנגד לסעיף 38ב, לא אעלה אותו להצבעה כי הוא לא בטכסט

הפורמלי.

הצעת החוק אושרה בקריאה שניה ושלישית והיועץ המשפטי יניח אותה על שולחן

הכנסת.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים