ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1997

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - איסור קבלת תרומות), התשנ"'ז - 1997של חה"כ יוסף שריד ואמנון רובינשטיין (פ/782) - אישור לקריאה ראשונה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפווסקול מס' 99

מישיבת ועדת המוקה מוק ומשפט

יום שני טיז בתמוז התשנ"ז (21.07.1997) שעה 15:00
נכתו
חברי הוועדה: שאול יהלום - היו"ר

דוד צוקר

משה שחל
מוזמנים
חה"כ נסים דהן

מה"כ אמנון רובינשטיין

יהושע שופמן - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
משרד מבקר המדינה
מוטי בס

איטה וצלר - מנהלת אגף לביקורת מימון מפלגות

אריה שילה - משנה למנכ"ל

שמוליר ליאור - היועץ המשפטי של מפלגת העבודה

בני וייס - גזבר מולדת
יועץ משפטי
שלמה שהם

דנה לביא - מתמחה
מנהלת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
חנה בהן
סדר היום
הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - איסור קבלת תרומות), התשנ"ז -

1997, של חה"כ יוסי שריד ואמנון רובינשטיין (פ/ 782) - אישור

לקריאה ראשונה - הצבעה.הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - איסור קבלת תרומות), התשנ''ז - 1997

של חה"כ יוסף שריד ואמנון רובינשטיין (פ/ 782)- אישור לקריאה ראשונה
היו"ר שאול יהלום
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - איסור

קבלת תרומות), התשנ"ז - 1997, של חברי הכנסת יוסף שריד ואמנון רובינשטיין.
דוד צוקר
אני מבקש לציין שהצעות לתיקונים בחוק מימון מפלגות נידונות מזה שנים רבות באופן

מסורתי בוועדת הכספים. אני סבור שבדיון כאן אנו מפצלים את הדיון בחוק אחד בין שתי

ועדות, דבר שיוליך לנזקים ולאי אחידות בהחלטות. ונמ-ה זו אינה המקום לדון בהצעה זו.
משה שחל
בעקבות חוק המפלגות שהייתי בין יוזמיו, היתה שאלה מה מותר לתרום ומה גובה

התרומה לפריימריז של חברי הכנסת. דבר זה נידון בוועדת החוקה.
דוד צוקר
זה נידון בוועדת החוקה, כי זה שייך לחוק המפלגות. לא איכפת לי שהצעת חוק זו תידון

בחוק המפלגות. כדי לשמור על אחידות בהכרעות, שתי הכנסות האחרונות שמרו על כך

חה נידון בוועדת הכספים. איני רואה נזק קונקרטי בגלל שזה נידון בהרכב הזה, אך

הפורמט צריך להיות שוועדת הכספים דנה בחוק מימון מפלגות, ווועדת החוקה דנה בחוק

המפלגות.
היו"ר שאול יהלום
מליאת הכנסת החליטה להעביר זאת לוועדת החוקה חוק ומשפט. במליאת הכנסת יושב

מזכיר הכנסת שכנראה סבור שזה שייך לוועדה זו. כאן מדובר בבעיה שהיא בעלת השלכה

מעבר לנושא הכספי, לכן אני חושב שוועדת החוקה יכולה לעסוק בכך. המהות צריכה

לכוון אותנו ולא שם החוק, ובעניין זה המהות היא מעבר לכסף.
אמנון רובינשטיין
בחוק מימון המפלגות יש חסר שאינו מתייחס לשינוי בבחירת ראש הממשלה, ולכן אנו

מציעים שהדינים הבלליים יחולו גם על ראש הממשלה או על מועמד לראשות הממשלה,

שמגייס כספים, אחרת מרוקנים בעצם את חוק מימון המפלגות מתוכנו.

מועמד לראשות הממשלה עומד בראש מפלגה והמטרה שלו זהה למטרה של הסיעה,

הוא יכול לעקוף את כל המגבלות של חוק מימון מפלגות, ולכן תיקון זה חיוני.
היו"ר שאול יהלום
מה המצב החוקי היום לפי חוק מימון המפלגות, כאשר מפלגה מריצה מועמד לראשות

הממשלה ?
אמנון רובינשטיין
במקרה מה יש עליה פיקוח רק בתקופת הבחירות.
היו"ר שאול יהלום
האם המימון הוא יותר גבוה ?
אמנון רובינשטיין
לא שינינו את המימון.
היו"ר שאול יהלום
חוק מימון מפלגות אומר במה כספים רשאית המפלגה להוציא, איזה סוג תרומות היא

יבולה לקבל, מהי תקרת ההוצאה ובדי.
דוד צוקר
יש מגבלות על ראש הממשלה או המועמד לראשות הממשלה במה הם יבולים להוציא

בפריימריז בתוך המפלגה. נקבעו בללים והוראות והצעתו של חבר הבנסת אמנון

רובינשטיין באה לתקן אבסורד יותר גדול. בתור המפלגה יש בללים מאוד נוקשים, מה

מותר ובו/ הטענה היא שרק בבחירות הלאומיות אין על אותו מועמד מגבלה.
אמנון רובינשטיין
המגבלות אינן חלות לא על ראש הממשלה ולא על מועמד לראשות הממשלה.
היו"ר שאול יהלום
היבט אחד הוא השיוויון. המפד"ל בדרך בלל אינה מגישה מועמד לראשות הממשלה

ואילו למפלגת העבודה יש מועמד לראשות הממשלה, לפיבר ישנה אפליה. למעשה אם

מפלגת העבודה רוצה להריץ ראש ממשלה, אין בל ספק שהיא תשים הרבה בסף לצורך זה,

ואז למעשה עבור חבר בנסת מהרשימה שלה יש פחות בסף מאשר לחבר בנסת מהמפד"ל.

האם עובדה זו נלקחה בחשבון, מבחינת השוני בין מפלגות שמריצות מועמד או באלה

שאינן מריצות מועמד לראשות הממשלה ?
נסים דהן
האם לא מתנהלים שני חשבונות נפרדים ?
אמנון רובינשטיין
לא מתנהלים חשבונות נפרדים. התשובה לקושיה שהעלה יושב ראש הוועדה היא

שצריך לתקן את חוק מימון מפלגות, בדי שיתנו בסף למועמד. אנו בוועדת חוקה חוק

ומשפט בבנסת ה- 12 החלטנו לא לעשות זאת מהטעמים הבאים: אם יהיה מימון למועמד

מה המפלגות יתפתו להגיש בבל מקרה מועמד לראשות הממשלה, בבך תיווצר סיטואציה

מלאבותית ולא רצויה.
היו"ר שאול יהלום
כך בדיוק זה מתקיים בבחירות המונציפליות, ואני לא חושב שכל מפלגה מתפתה

להגיש מועמד.

איטה וצלח

אין מימון מיווזד למועמד לראשות עירייה.
היו"ר שאול יהלום
אך בסיבוב שני של בחירות זה קיים.
איטה וצלר
זה קיים גם אם יהיה סבב בחירות שני לראשות הממשלה.
אמנוו רובינשטיין
בהצעה זו הלכנו לפי ארבעה עקרונות: לא רצינו לעודד הגשת מועמדים, יש עקרון

דומה בבחירות לרשויות המקומיות, בסיבוב שני יש מימון, וכן, מפלגה גדולה נוטלת על

עצמה נטל זה. למפלגה גדולה למרות שהיא נוטלת על עצמח את הנטל יש יתרון משום

שרק המפלגות הגדולות מציעות מועמדים.

לפי החוק פרט להחתמת אזרחים, המפלגות המציגות מועמד אינן מפלגות קטנות, הן

צריבות שהסיעות שלהן תהיינה לפחות 10 חברי כנסת. אם רוצים לתת מימון למועמד

לראשות הממשלה, ואני לא מציע זאת, צריו להיות תיקון אוזר. לא יתכן מצב שבו הדלת

פרוצה ופתוחה לגמרי, וללא כללים.

ראש ממשלה שמכהן ומתכנן את בחירותו מחדש, יכול לעשות כל מה שהוא רוצה.
היו"ר שאול יהלום
האם לדעתך ראש הממשלה יכול לאסוף כספים מעבר לחקרה ?
אמנוו רובינשטיין
ראש הממשלה יכול לאסוף לעצמו כספים כמועמד עתידי.
היו"ר שאול יהלום
האם לפי החוק היום, מותר למועמד לראשות ממשלה לפתוח חשבון ולגייס כספים ?

לדוגמא, מר אהוד ברק שהוא מועמד לראשות הממשלה, יכול כבר היום לאסוף מיליארדים

ולהוציא אותם במערכת הבחירות עבור מודעות לטובתו.
אמנת רובינשטיין
הוא יוכל להוציא כספים, אך לא בתקופת הבחירות.
משה שחל
אני מסכים לחלוטין עמ הצעת החוק. לא יכול להיות שקבענו כללים כלפי כל

המועמדים, חייבנו אותם בחוק המפלגות הלכנו על כך שהכל יהיה נקי ומסודר, אך לגבי

המועמד לראשות הממשלה השארנו פירצה שבהחלט קוראת לפיתויים. בכל העולם וגם

אצלנו, כמעט באופן מוחלט, רוב הסיבוכים הפוליטיים נובעים מבעיות המימון למערכות

הבחירות. ככל שהעלויות עולות, ועדיין אין אצלנו תשלום לתשדירים בטלוויזיה, מי

שיוכל להיבחר לכנסת, ולא רק לראשות הממשלה, יהיה חייב הרבה מאוד כסף. מדובר

במאות אלפי דולרים ואולי יגיעו למיליוני דולרים כפי שקורה בארצות הברית. יש לסגור

את הפירצה הזו.

במצב הנוכחי מועמד לראשות הממשלה יכול להכין את התשתית, המגבלה חלה עליו

רק ברגע שתוק הבחירות נכנס ואז הוא מתחיל להוציא על פי החוק. מבקרת המדינה טענה

בביקורת שלה עתה, שגם תעמולה שנעשתה על ידי גופים שהם עצמאיים ויש בה כדי

לעודד הצבעה למועמד מסויים או למפלגה מסויימת, היא וזלק מהקמפיין.

אנו יודעים שהבחירה לראשות הממשלה אינה מתחילה רק 5 חודשים לפני המועד. היא

למעשה נמשכת ונמרחת על כל ארבע השנים. מיום סיום הבחירות מתחילה המערכה

הבאה, זה חל על השחקנים הראשיים ויכול לחול על מועמד שלישי שחושב אולי להיות

מועמד. כמו ראש עיר מסויים שחושב להיות מועמד, אין כל מניעה בתקופה שהוא רוצה

לברר את מועמדותו לקבל כל סכום שבעולם.

קיימת סכנה שבהליך הפוליטי בישראל יתערבו אנשים שיש להם אינטרסים כלכליים

עם זיקה וקשר לפעילות לא חוקית. בצורה גלויה יותר אני יכול לומר שיכולה להיות

פעילות פלילית בהיקף גדול מאוד. זה נעשה בעולם ועל ישראל איני רוצה לדבר מחמת

סוב-יודיצה.
דוד צוקר
הפתח של הבחירות הפנימיות במפלגות סגור וכן גם גובה התרומה. זו הפירצה היחידה

שנותרה.
משה שחל
בשיחות שהיו לי עם ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין בעניין זה ניסינו לתקן כמה

דברים לגבי חוק הבחירה. אי אפשר לומר למועמד לראשות ממשלה שמערכת הבחירות שלו

ושל הסיעה שלו הם אותו הדבר. אלה שני מסלולים שונים, עובדה שהוא מקבל מספר

קולות כפול מהמפלגה שלו.

היתה הצעה שפיתחנו והעברנו לשר המשפטים דאז, דוד ליבאי שאומרת כף. מאחר

שאדם שרוצה להיות מועמד, נתמך על ידי 10 חברי כנסת, או שהוא זקוק ל- 50 אלף

חתימות, ניתן לו מימון בסיסי שווה, ששווה ל- 50 אלף קולות. אם 50 אלף קולות הם כ - 3

מנדטים אזי כל מועמד יקבל מימון ששווה ל- 3 יחידות מימון. מועמד שיש לו סיעה לא

יקבל את יחידות המימון לכנסת, אלא יקבל מימון בגובה 2 5% מיחידת המימון. במערכת

הבחירות האחרונה זה היה נותן למפלגת העבודה כ- 20 מיליון שקלים ולליכוד כ- 18

מיליון שקלים. זאת היתה מערכת בחירות נפרדת על ידי כך שנותנים מימון גם לסיבוב

הראשון. אני חושב שצריך לסתום את הפירצה, אך הייתי רוצה שניהיה הגיונים עד הסוף

ונגיע למצב שבו יחד עם הסגירה וסתימת הפירצה הזו, ינתן פתרון כדי למנוע פרצות

אחרות.
היו"ר שאול יהלום
מה עמדת משרד המשפטים בעניין ?
יהושע שופמן
עמדת הממשלה היא לגבי העיקרון. יצאנו מתוך הנחה שזה בעצם הדין ונדמה לי שגם

משדד מבקדת המדינה יצא מהנמה זו. אך אם יש נופק אנו בעד להבהיד את הספק, שראש

ממשלה או מועמד לראשות הממשלה לא יגייס כספים באופו נפרד מהסיעה ושלא יעבוד

על המגבלות הקבועות בחוק. בלומד אם יש מגבלות לקבלת תדומות מתאגידים ממו"ל

וגבולות הוצאות מסויימות, אי אפשד לעקוף את המגבלות האלה.

נדמה לי שההצעה הנוכחית אינה פותרת את הבעיה. ההצעה הנוכחית מדבדת על בך

שסיעה לא תקבל תרומה עבור מועמד לראשות ממשלה. יש מערבת בחירות משולבת

ובשהסיעה מקבלת תרומות היא מקבלת תרומות עבור אותה מערבת בחירות ומקדמת גם

את דאש הממשלה. אותו תרומות שהיא מקבלת בדיו היא יבולה להוציא בדי לקדם את

מועמדה לראשות הממשלה. לפיבך התיקוו שאומר: "לא תקבל סיעה, רשימת מועמדים או

גוף הקשוד לסיעה תדומה עבוד מועמד לראש הממשלה", זה דבד שלמעשה נעשה דרך קבע,

משום שהיא מקבלת תרומה ומוציאה את הבספים הללו עבור קידום המועמד שלה.
אמנוו רובינשטיין
הבוונה היא שהסיעה מקבלת אך ורק במסגרת החוק ולא שום דבר אחר.
יהושע שופמו
אנו חייבים להגדיד את הפידצה ולהתאים את התרופה לפירצה. אם הבעיה היא ערב

הבחירות אזי גם פתרוו זה לא יעיל, בי מועמד רשמי לראשות הממשלה יש רק ערב

הבחירות, עם הגשת רשימת המועמדים לבנסת.

בפריימריז איו בעיה, בי יש הסדר לגבי המועמד לדאשות הממשלה בחוק המפלגות,

לפיבך אנו צריכים להגדיר מהי הפידצה שאנו רוצים לסתום. אם הפירצה היא התקופה

שלפני הבחירות זה קל יחסית, בי אפשר להבהיר שבהגבלות שחלות על סיעות איו תוספות

עבור ראש הממשלה. זה נדמה לי ברור בבר היום.

דוד צוקה

אם כך מה נשאר פרוץ ?
יהושע שופמו
הפירצה היא בחוק המפלגות.
מוטי בס
עד תשעה חודשים לפני הפדיימריז יכול מועמד לגייס כמה שהוא רוצה.
יהושע שופמן
אם רוצים לסתום את הפרצות האלה אנו צריכים הסדר הרבה יותר כללי, כי אז אנו גם

לא יודעים מיהו המועמד לראשות הממשלה. הפירצה קיימת גם לגבי חבר כנסת מהשורה.
אמנון רובינשטייו
יש הבדל מעשי מאוד משמעותי. כאשר אדם אומר שהוא רוצה לרוץ לראשות הממשלה

ומגייס תרומות במו"ל, יש לסתום פירצה זו, אך לא ניתן לסתום זאת עבור כל אדם שרוצה

לאסוף כסף, כי אולי בכנסת הבאה הוא יוכל להיות חבר כנסת.
היו"ר שאול יהלום
אם אני רוצה להיות ראש ממשלה, האם אני יכול כבר עכשיו לאסוף תרומות ולפתות

וזשבון, כשעדיין איני יודע אפילו אם אאסוף 50 אלף חתימות, או שזה יהיה במסגרת

הסיעה?
אמנון רובינשטיין
מותר לו לעשות את הדברים הללו כל עוד אתה לא הולך במסגרת מפלגתית. אם זה

נעשה במסגרת מפלגתית מיד נכנסות כל המגבלות.
היו"ר שאול יהלום
אם אספתי מיליארדים של שקלים ואני עושה לעצמי פירסום בינלאומי עם כל מיני

פעילויות שאני עושה למען הציבור, זה עדיין בסדר. מתי על פי הצעה זו מתחיל רגע

הסגירה ל
אמנון רובינשטיין
ההגבלות מתמילות כאשר מתמודדים בתוך המפלגה.
היו"ר שאול יהלום
ברגע שמתמודדים בתוך המפלגה חלות ההגבלות של הפריימריז.
אמנון רובינשטיין
אך זה נסגר רק 9 חודשים לפני הפריימריז.
דוד צוקר
הגדרת הפירצה היא מיום הבחירות ועד 9 חודשים לפני הבחירות הבאות. המיקום של

הגדרה זו הוא בחוק המפלגות ולא בחוק מימון מפלגות.
אמנון רובינשטיין
חלק נמצא בחוק המפלגות וחלק בחוק מימון מפלגות.
דוד צוקר
אם אנו יודעים את לוח הזמנים ובאיזה מסגרת, נותרה לנו השאלה על מי זה תל. אם זה

על דכולי עלמא או רק מועמד מטעם המפלגה.
משה שוזל
אם אדם רוצה לברר מה הסיבויים שלו ופונה לאנשים שיתרמו לו, ובאמצע הוא מתחרט,

האם זו היא הונאה, האם זה מותר ?
שלמה שהם
צריר לקבוע שאם אדם רוצה להיות מוענח- לראשות הממשלה, הוא צריר לקחת בחשבון

כבר היום, שאם הוא יצליח לגיים כספים הם יכנסו לחשבון מסויים עם הגבלות.
משה שחל
בכך אתה ממריץ אותו לעשות דבר אחר. אם הוא באמת יצליח לגייס הרבה בסף יש

באפשרותו ליסוג מהמועמדות. אני בדעה שאם רוצים לסגור זאת אפשר לקבוע דכולי עלמא

בצורה יותר עדינה. ניתן לומר למועמד לראשות ממשלה שאם הוא רוצה להתחיל במסע

בחירות, שיודיע לרשם המפלגות על הכוונה. זוהי דרישה לשקיפות.
היו"ר שאול יהלום
אם לדוגמא הרמטכ"ל משתחרר עתה מהצבא והוא עדיין אינו יודע מה הוא רוצה להיות

אם חבר כנסת, שר או אללי ראש ממשלה. הוא יכול לאסוף כספים ולהתחיל לפעול בכל
מיני תחומים כמו
תאונות דרכים, נצרכים, ייסוד עמותות למען עיירות פיתוח וכדי. אחרי

שהוא מגלה שיש לו אהדה רבה בציבור הוא יכול להחליט שהוא הולר לפוליטיקה. האם

בסיטואציה מו ניתן להגביל אותו?

צריו לחשוב מהי נקודת ההגבלה. אם הוא מצטרף למפלגה 9 חודשים קודם, אין עם כך

בעיה. גם אם הוא אוסף 50 אלף חתימות אין בעיה, כי אז הוא קשור בתקרה. היכן יש בעיה

שיכולים מבחינה חוקתית לבדוק אותה.
דוד צוקר
עניין הרישום הוא בסדר, אך זה לא המבחן. עניין הגילוי הוא מהותי, ישנו דבר אחר
שהוא יותר ממשי
אם המועמד יקרא את החוק הוא צריו לדעת רק דבר אחד, שמשעה

שהוא יהפוו למועמד לראשות ממשלה כל ההוראות שחלות על מועמדים אחרים, על פי

אותו עקרון שיוויון, תחולנה עליו בדיעבד. אם היום נסגרת רשימת מועמדים והמפלגות

הגישו את מועמדן, ישנו מועמד שרץ ומגיש באותו מועד של האחרים. אין שום סיבה לתת

לו יתרונות על פני המועמדים של המפלגות, בלומה אסור לו לגייס כספים כמו שלאחרים

זה אסור.

כאשר אותו מועמד יבוא לוועדת הבחירות וירשם, הוא יבדק אחורה, מיום שפורסמו

ברשומות תוצאות הבחירות האחרונות.
היו"ר שאול יהלום
ניתן לצייר את הסיטואציה הבאה: גב' פנינה רחנבלום חצה להיות ראש ממשלה. היא

לקתה משרד ליחסי ציבור שעולה לה כסף, ופועלת למען בחירתה על ידי מסע למען עניים

ונדכאים, ומצליחה לאסוף כספים. אם בעוד שנתיים היא מחליטה לרוץ לראשות הממשלה,

לפי דבריו יש לבדוק אותה שנתיים אחורה, במצב מה היא לא תובל להיות מועמדת.

איטה וצלה
צריך לומר
מה שהיה אסור לאהוד ברק או לבנימין נתניהו אסור גם עליה. אם היא

מנהלת קמפיין למען עניין כללי, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אך אם תהפוך

למועמד לראשות הממשלה היא צריכה לזכור מהרגע הראשון, שאם היא מתכוונת לכך,

היא צריכה לאסוף כספים בדיוק לפי החוק.
היו"ר שאול יהלום
היא באמת עשתה פעילות למען הנדכאים והחלכאים, אך אם עיתונאי ישאל אותה אם

היא רוצה להיות ראש ממשלה והיא תשיב שהיא אינה מוציאה זאת מכלל אפשרות, אזי

מרגע זה היא כבר כבולה על פי החוק ?
דוד צוקר
לא מדובר במצב כזה, אלא רק כאשר היא נרשמת כמועמד.
משה שתל
איני נבהל ממועמד חדש. מצידי, מבחינה ציבורית, מספיקה לי השקיפות, כי למועמד

חדש אין פוטנציאל גדול לגיוס כספים.

המגבלה דרושה לגבי ראש ממשלה שמבהן ולגבי מועמד של מפלגה גדולה שהוא

בפוטנציאל להיות ראש הממשלה. בשני מקרים אלה יש פיתוי ויהיו אנשים שיהיו מוכנים

להמר ולשים הרבה כסף למען בחירתם.
דוד צוקר
האם אינך רואה מועמד שאינו נציג אחת המפלגות הגדולות ?
משה שחל
אם יש מועמד מה, אני הרי מבקש ממנו להודיע על כך.
דוד צוקר
מועמד של מפלגה מוגבל מאוד יחסית למוענזד עצמאי, שיכול לגייס כספים באופן

חופשי.
אמנון רובינשטיין
אנו לא יכולים לכסות את כל המקרים שאולי יכולים להיות. הסכנה הגדולה היא דווקא

מראש ממשלה מכהן ומראש המפלגה הגדולה.
היו"ר שאול יהלום
לחוק אסור לעשות אפליה. זה שאדם מכהן היום כראש הממשלה, למרות שאני מבין את

הסכנה, זה לא צריך להפלות אותו מול מועמד אחר. החוק צריר להיות שווה לכולם.

לפי השיטה בהצעת התוק, האם ראש הממשלה או המועמד לראש הממשלה יכולים

לפתוח חשבון פרטי שאינו קשור בכלל בסיעה ? אם לדוגמא חיים רמון מתכנן לרוץ

לראשות הממשלה לא דרך מפלגת העבודה, האם הוא יכול לפתוח לשם כך חשבון פרטי,

לא דרך המפלגה, כבר היום לפני הפריימריז ?
מוטי בס
יש לנו כאן מצב בו יש חור עצום בשן בינה, ואילו אנו מתעסקים כל הזמן באיך לסתום

את החור בניב שאין בו חור. סעיף 8 לחוק מימון המפלגות אומר: "לא תקבל סיעה או

רשימת מועמדים במישרין או בעקיפין כל תרומה מתאגיד בין בארץ ובין בחוץ-לארץ, לא

תקבל סיעה או רשימת מועמדים תרומה שלא מתאגיד אלא במגבלות". התיקון המוצע כאן

כלשונו מיותר לחלוטין נוכח האמירה הברורה והמפורשת בחוק מימון מפלגות. השאלה אם

מקיימים את החוק, היא שאלה אחרת, אך התיקון מיותר.

אני טוען שהתיקון הזה עשוי להזיק, כי עד היום האזהרה בסעיף 8 לא התייחסה למה

משתמשים בכסף, אלא היתה כללית.
אמנון רובינשטיין
אתה טוען שהתיקון הזה צריך להיות מכוון אישית לנזועמד ולא לראש הממשלה.
מוטי בס
הפירצה שהצביע עליה חבר הכנסת אמנון רובינשטיין בתחילת דבריו היא פירצה

עצומה. המרחב הגיאומטרי שפרוץ לחלוטין הוא בחוק המפלגות ולא בחוק מימון

המפלגות, מדובר במרחב של המועמדים אישית ולא של הסיעות.
אמנון רובינשטיין
מה עם ראש ממשלה מכהן, שהוא לא המועמד ?
מוטי בס
אין הבדל, אני מגדיר אותו כאיש שעיסוקו פוליטיקת וחוק המפלגות היה אמור להסדיר

את השאלה אם מותר לו או אסור לו לגייס כספים, באיזו מידה ובאלו מגבלות. חוק

המפלגות הסדיר זאת בצורה שהפרוץ בה מרובה על העומד. נכון שקשה להסדיר זאת

לחלוטין, יש בעיות קשות מאוד בהסדרה ואני מסכים לכל ההערות שנאמרו כאן, אך עדיין

יש הרבה מאוד מה לעשות בחרק המפלגות, הפירצה שהזכרתי היא פירצה חמורה ויש לתקן

אותה.

בחוק מימון מפלגות הצביעה מבקרת המדינה בדו"ח על מערכת הבחירות האחרונה,

שיש בעיות טכניות שטעונות שיפוצים טכניים ואני מנית שאנשי משרד המשפטים יכינו לכך

תיקון.
יהושע שופמו
משרד המשפטים אינו מתעסק בחוק מימון מפלגות.
מומי בס
לא עשו התאמה מבנית מספיקה של חוק מימון מפלגות לתיקון בחוק יסוד הממשלה.
היו"ר שאול יהלום
אני מבקש לחזור לפירצה בחוק המפלגות, עוד לפני שיש את הקשר, בי אחרי שנוצר

קשר בין המועמד לבין מפלגתו אין שום בעיה. מדובר במועמד לפני תקופת הזמן המגבילה

של 9 חררשים, או במועמד במו הדוגמא של פנינה רחנבלום שלא יודעים מה היא תעשה.

אני מציע שחבר הבנסת אמנון רובינשמיין ינסה להביא לוועדה. אולי בהתייעצות עם

אנשי מבקר המדינה, תיקון לחוק המפלגות, למרות שהקריאה הטרומית היתה לתיקון בחוק

מימון המפלגות. התיקון בא לעצור את הפירצה בלוח הזמנים, ויבול לחיות שגם צריו

לאסור על האיש לא על המפלגה והרשימה.
דוד צוקר
נזדוע החוק נקב ב- 9 חודשים?! הרי היינו בדיוק באותה דילמה, בי הקושי היה ממתי

מתחילים לספור ומבקשים מהמועמד דיווח. בסוף הברענו הברעה אדמיניסטרטיבית שאין

בה יותר הגיון או פחות היגיון מאשר 8 חודשים או 10 חודשים, יבולנו לקבוע גם תקופה

של 18 חודשים, בי הוא עובד לקראת בחירתו. ההברעה היתה שרירותית.

זה היה ההגיון לגבי חבר הבנסת וצריך איך שהוא לקשור את זה גם עם מועמד לראש

ממשלה.
אמנון רובינשטיין
בין סוף הפריימריז לבין תחילת מערבת הבחירות יבול לננבור זמן, שהוא הזמן הבי לוהט

ולמעשה אין שום מגבלה על המועמד.
היו"ר שאול יהלום
למעשה מפלגת העבודה בחרה בבר את אהוד ברק במועמדה לראשות הממשלה.

בתקופת הבחירות תהיינה המגבלות, אך אם הבחירות יהיו במועדן מדובר בתקופה של 3

שנים שאהוד ברק הוא מועמד לראשות הממשלה, בתקופה זו הוא יבול לפתוח חשבון אישי

ולגייס בספים למען בחירתו. בשנתיים האלה מפלגת העבודה יבולה לעשות אותו לאביר

העם ובבך שיעשה דברים למען העם הוא יקדם את עצמו.
דוד צוקר
הבעיה היא לא עם המועמד, בי ברגע שהוא נבחר חלות עליו בל המגבלות של סיעה.
מוטי בס
על הסיעה יש מגבלות, אך על המועמד אין מגבלות. וזוק מימון מפלגות באשו הוא

באינטראקציה עם חוק יסוד הממשלה החדש בבד נבחן פעם אחת במעדבת הבחידות

האחרונות ויש על בך דו"ח של מבקרת המדינה, בעקבותיו שילמו סיעות קנסות בבדים ולא

עתרו לבג"ץ. בלומר הפרשנות שנתנה מבקרת המדינה לחוק היא פרשנות טובה. מבקרת

המדינה ראתה במפורש את האיסורים שבחוק, בחלים גם על התעמולה לבחירתו של ראש

הממשלה בתקופת הבחירה. אם בין הפריימריז לבין הבחירות לכנסת ולראש הממשלה

מתפרסמות מודעות, חתומות או לא חתומות, לבחידותו של מועמד לראש ממשלה, אנו

רואים זאת בתעמולת בחירות לבחירתו, ומייחסים זאת לסיעה שהוא מועמד מטעמה. לא

ראינו בבר בעיה חוקית.
דוד צוקר
האם לא צריר את זה בחקיקה ראשית ?
אמנון רובינשטיין
זה מאוד פרובלמטי, משום שבר אפשר גם להבשיל מועמד לראשות ממשלה.
היו"ר שאול יהלום
האם במקרה בזה אין שום מגבלת זמן, גם לגבי מודעה שפורסמה שנתיים קודם?
מוטי בס
זו שאלה אחרת. יש באן סוגיה שנדונה בפסיקה. שנה לאחר הבחירות היה ספר הישגים

של הממשלה ונשאלה השאלה מהי תעמולת בחירות, שהיא פונקציה של שני וקטורים:

תובן חמן. הזמן הוא פונקציה בין הפונקציות.
אמנון רובינשטיין
אני רוצה לשים דגש על גיוס בספים על ידי האדם ולא על ידי העמותות. הבעיה היא

שאדם עלול לרכז כח וההתרמות מגופים וחברות גדולות היא בעיה שנסגרה לגבי המפלגות

אר לא נסגרה לגבי מועמד לראשות ממשלה.
היו"ר שאול יהלום
נניח שיש עמותה למניעת תאונות דרבים שמנהלה הוא צחי הנגבי. ברגע אני לא יודע

מה יעשה צחי הנגבי בעתיד, הליבוד טרם בחר את אנשיו ולא את המועמד לראשות

הממשלה. עתה הוא אוסף הרבה בסף עבור העמותה והופר להיות דמוח ציבורית, עובדה

שיבולה לעזור לו בעתיד אם ירצה להיבחר לראש ממשלה.
נסים דהן
זה לא הגיוני, בי בר למעשה אוסרים פעילות על רקע חברתי.
אמנון רובינשטיין
בכל חוק צריך לשאול מה התקלה שרוצים לתקן. אני לא רוצה לתקן כאן את כל העולם.

יש שני מוקדי כת, שהם שני המועמדים העיקריים, שיכולים לגייס כסף בקלות רבה מאוד,

גם בין המועדים, ואת הפירצה הזו יש לסגור.
נסים דהן
זה לא שיוויוני, כי אנשים פרטיים יוכלו לגייס כמה שהם רוצים.
אמנון רובינשטיין
אין חשש שאדם פרטי ימומן על ידי מיליונרים.
דוד צוקר
זה בהחלט לא נכון. סכנה כזו קיימת, יכול להיות הרכב חדש או ששתי מפלגות מתמזגות

ועוד הרבה תסריטים אפשריים.
היו"ר שאול יהלום
נניח שעזר וייצמן מסיים את הקדנציה שלו כנשיא ורוצה להיות ראש הממשלה, מדוע

הוא לא יוכל לגייס הרבה מאוד כספים ?! יש עוד תסריטים אפשריים.
אמנון רובינשטיין
אני לא רואה אפשרות לסגור אדם שהוא לא בתוך המערכת המפלגתית. גם וזוק

המפלגות נותן תשובה רק לגבי מפלגות.
היו"ר שאול יהלום
אני מבקש מחבר הכנסת אמנון רובינשטיין לבדוק אפשרות לנסח את התיקון במסגרת

חוק המפלגות. אם כן, ניתן להביא זאת שוב לוועדה ונדון בכך שוב.

אני מודה לכל המשתתפים. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב- 13:55

קוד המקור של הנתונים