ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/07/1997

תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 93

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום רביעי. ד' בתמוז התשנ"ז (9 ביולי 1997). שעה 9:00

נכחו: חברי הוועדה: שאול יהלום - היו"ר
מוזמנים
עו"ד סיגל קוגוט - יעוץ משפטי, משרד המשפטים

נחמן רטנר - סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

דני קטריבס - מנהל האגף הבינלאומי, משרד המשפטים

ישראל קפלן - האגף הבינלאומי, משרד המשפטים

יעקב דינוביץ - משרד המשפטים

עו"ד דרורה ליפשיץ - סגן היועץ המשפטי, משרד המשפטים

אלי בניטה - סגן חשב משרד הבריאות

עו"ד ברוס רוזנטל - לשכת היועץ המשפטי, משרד הבריאות

פרופ' אוגין פיפנו - מנהל המכון הוטרינרי, משרד החקלאות

שאול גירטלר - מנהל האגף לנכסים בינוי ומשק, משרד החקלאות

עו"ד מיכל גולדמן - משרד החקלאות

הילה עובדיה - סגנית העוזר המקצועי למנהל בתי המשפט, הנהלת בתי המשפט

עו"ד אהרן אברמוביץ - הלשכה המשפטית, הסוכנות היהודית

עו"ד מארק איסמעילוף - הסוכנות היהודית
יועץ משפטי
שלמה שהם
מנהלת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
ימימה פרלס
סדר-היום
תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשנ"ז-1997,תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשנ"ז-1997.

היו"ר שאול יהלום;

אני פותח את ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט.

הנושא שלנו הוא תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשנ"ז-1997. חה"כ שחל פנה

אלי וביקש להציע הצעה לסדר היום. חה"כ שחל איננו, ולכן אנחנו לא יכולים להציע

הצעה לסדר היום.

עו"ד דרורה ליפשיץ ממשרד האוצר, בבקשה.

דרורה ליפשיץ;

עניינן של תקנות שר האוצר באישור ועדת החוקה, הוא בתיקונים לתקנות חובת

המכרזים. כל סעיף מתקן הוראה נקודתית שבמהלך התקופה של עיבוד התקנות התעורר

הצורך לתקן אותה.

שאול יהלום;

תודה. אני מבין שהנוכחים כאן הם נציגי משרדי הממשלה ונציגי גורמים

שהתקנות נוגעות אליהם. אני רוצה לשאול את משרד האוצר האם התיקונים לתקנות

שמוצעים כאן מקובלים עליו?

דרורה ליפשיץ;

כן, הם מקובלים.
שאול יהלום
האם משרד הבריאות מסכים לתיקונים שמוצעים כאן?

ברוס רוזנטל;

אנחנו מסכימים להם ורוצים להוסיף להם. אין לנו תיקונים לגבי התיקונים

המוצעים.

דורית ואג;

לוועדה אין סמכות להוסיף לתקנות. הוועדה יכולה לאשר או לא לאשר את בקשת

שר האוצר.

שאול יהלום;

האם משרד החקלאות מסכים לתיקונים?
מיכל גולדמן
אנחנו מסכימים.
שאול יהלום
האם הסוכנות היהודית מסכימה לתיקונים?
מארק איסמעילוף
כן.
שאול יהלום
אם כולם מסכימים, אני מצביע לאשר את התקנות. הוחלט לאשר את כל התיקונים

לתקנות. אושרו תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשנ"ז-1997.

אני מסמיך את היועץ המשפטי לוועדה ואת נציגי משרד האוצר ומשרד המשפטים

לעשות תיקוני נוסח בתקנות.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:05

קוד המקור של הנתונים