ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 09/07/1997

תקנות חובת המכרזים (תיקון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים