ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/05/1997

הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - אגב גירושין), התשנ"ז-1996 -חבר כנסת מאיר שטרית

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 79

מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

יום חמישי. כ"ב באייר התשנ"ז (29 במאי 1997), שעה 11:00
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום - היו"ר

בנימין- אלון

משה גפני

מאיר שטרית
מוזמנים
אודי ברזילי - מנהל מס שבח, משרד האוצר

תמר לומברוזו - מנהלת מחלקת חקיקה בנציבות מס הכנסה, משרד האוצר

עו"ד בני דון-יחייא
יועץ משפטי
שלמה שהם

דנה לביא - מתמחה

אופיר בן-דוד - מתמחה בלשכה המשפטית
מנהלת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
תמר פוליבוי
סדר-היום
הצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - העברה אגב גירושין), התשנ"ז-1996

- חבר כנסת מאיר שטריתהצעת חוק מס שבח מקרקעין (תיקון - אגב גירושין). התשנ"ז-1996 -

חבר כנסת מאיר שטרית
היו"ר שאול יהלום
אני פותח את הישיבה. אני מתכבד להציג את עורך הדין בני דון-יחייא, המתמחח

בדיני משפחח. אבקש מהמציע, חבר חכנסת מאיר שטרית, להציג את הצעתו.

מאיר שטרית;

הצעת החוק המונחת לפנינו, ואשר עברה קריאה טרומית בכנסת בתמיכת הממשלה,

נועדה לתקן פגם שקיים היום בהליכי גירושים. על-פי החוק במצב הקיים היום, כאשר

בני 1(ג מתגרשים על-פי פסק דין הקובע את חלוקת הרכוש ביניהם, העברת או חלוקת

הרכוש ביניהם, או ביניהם לבין ילדיהם, פטורה ממס.

כאשר בני זוג התגרשו ללא פסק דין, וחלוקת הממון נעשית אחר-כך, אין הם

פטורים ממס, וזהו דבר מעוות. אם בני זוג התגרשו, אך לא נעשתה ביניהם חלוקת

ממון בפסק דין אישי, ואחר-כך חם הגיעו להסכם ביניהם על גירושים, בית הדין

הרבני, או בית המשפט, קובע גירושים. לאחר מכן הם מגיעים ביניהם להסכמה על

חלוקת הרכוש, וחלוקת הרכוש אינה פטורה ממס, שכן כתוב בחוק רק "בשל פסק דין של

גירושין". הצעת החוק הזו באה לתקן זאת, כלומר, ליצור מצב בו העברת רכוש או

ממון בגלל גירושים בין בני זוג, או ביניהם לבין ילדיהם, תהיה פטורה ממס שבח,

כי אין זה צודק לגבות מס שבח בגין עניין זה.

במצב הקיים היום, כאשר ילד שקיבל נכס מהוריו ופטור ממס בגין גירושים

ימכור את הנכס, יהיה עליו לשלם מס שבח. אין הגיון שבני משפחה שמעבירים ביניהם

רכוש יצטרכו לשלם את המס.

החוק היום אומר שרק העברת בעלות על קרקע פטורה ממס.

היו"ר שאול יהלום;

עכשיו אתה חוזר לנקודת המוצא של פסק דין.

מאיר שטרית;

בפסק דין רק כאשר יש בעלות על קרקע אין משלמים מס, אולם אין פטור ממס

במצב של זכויות חכירח, וחוק זה בא להרחיב ולחכניס גם זכויות הכירה לכאן. הרבה

נכסים בארץ נמצאים בחכירה ולא בבעלות, ולכן אנשים לא מקבלים פטור ממס.

לשמחתי, הממשלה ונציגי לשכת עורכי הדין תומכים ומברכים על הצעת חוק זו,

ואפשר "להזיז" חוק זה.

היו"ר שאול יהלום;

ציינת שלוש קטגוריות שהחוק עומד לתקן, ואני מסכים אתך על שתיים מהן; על

החכירה ועל ההסכם שנובע מגירושים ושנעשה אחרי הגירושים, כלומר, מצב בו יש הסכם

ואין עוד גירושים, ולפי דבריך גם מקרה זה צריך להיות פטור ממס.

מאיר שטרית;

לא, יש פטור ממס רק אם יש גירושים ואין הסכם, ועושים הסכם אחרי הגירושים.היו"ר שאול יהלום;

על כך אני מסכים,
מאיר שטרית
אין הצעה אחרת. אם יש הסכם ואין גירושים, אינני מציע לתת פטור ממס. רק אם

מתבצעים גירושים בפועל.

היו"ר שאול יהלום;

כי אינני רוצה ליצור מצב של עידוד הסכמים בין בני הזוג במקום גירושים.

בנימין אלון;

מהם גירושים ללא פסק דין של גירושים?

מאיר שטרית;

כאשר בני זוג נפרדים ומחליטים על חלוקת רכוש, אין הם מתגרשים, ולכן אין

על כך פטור ממס. במצב הקיים היום החוק קובע שרק בשל פסק דין של גירושים, בני

זוג זכאים לקבל פטור ממס. כאשר בני הזוג מקבלים פסק דין של גירושים מבית

המשפט, או מבית הדין הרבני, ובתוך פסק הדין עצמו אין חלוקת ממון, הם עושים

חלוקת ממון אחרי שהתגרשו. במקרה זה על-פי החוק הקיים היום אין פטור ממס, ויש

לתקן מצב זה. זכות הרבנים לא להיכנס לעניין חלוקת הממון בתוך בית הדין הרבני,

ואי לכך בני הזוג יוצאים נפגעים מכך שבית הדין הרבני לא מחלק את הממון.

החוק הקיים היום נותן פטור ממס שבח, רק כאשר הקרקעות, או הרכוש, בבעלות

האנשים. לעומת זאת לגבי זכויות חכירה, אין פטור ממס, ואין הדבר צודק.

החוק היום שומר על רציפות המס. כאשר מקבל בן משפחה, או אישה, מזכויות

אלה, כאשר בעתיד הם ימכרו את הנכס, הם ישלמו מס שבח. אנו שומרים על רציפות מס

שבח, ואיננו חייבים לגבות מחם את הכסף, כשהם מקבלים תשלום מבני משפחה.

היו"ר שאול יהלום;

כאשר אתה אומר "בשל גירושין", יתכן גם לפני הגירושים. כדי שהפירוד יהיה

לפי דת משה וישראל, איך אנו דואגים שזה לא יהיה רק "בשל גירושין", אלא

שהגירושים יתבצעו בפועל?

תמר לומברוזו;

זה בדיוק מה שנעשה בהצעה. המציע אומר שאין הוא רוצה להסתפק בפסק דין של

גירושים, שבהרבה מצבים הוא אינו האקט האחרון שמגבש את הגירושים. הוא רוצה

לבדוק שהתבצעו גירושים, ואם התבצעו גירושים, הוא מוודא האם העברת זכויות

המקרקעין בין בני הזוג, או מבני הזוג לילדיהם, נעשתה עקב הפירוד המעמדי

ביניהם. במצב כזה הוא רוצה לתת להם הטבת מס זו. אין מדובר בפטור מס, אלא באי

חבות למס, דבר המביא גם לאי חבות במס רכישה.שלמה שהם;

יש כאן מספר בעיות, למשל, כאשר זוג רוצה להתגרש ולא מצליח להגיע לידי

גירושים, אנו מייעצים להם לעזוב את נושא הרכוש, לבקש קודם כל גט, ורק אחר-כך

לפתור את נושא הממון, והצעת החוק באה לפתור בעיה זו.

אחת הבעיות הקשות, שיש לנו בהלכה היום, היא הבעיה שבה אין גירושים, אלא

בהסכמת הצצדים. כתוצאה מכך אנו עדים למלחמה הקשה והמכוערת, שבה בן זוג אחד

מתיש את השני, כי יודעים שצריך את הסכמתו לגט, כלומר, רוצים להביאו לגט, כאשר

הוא מותש לגמרי.

אחד הדברים לפתרון הלק מבעיה זו היה, למשל, בעניין פירוק שיתוף. כאשר אנו

מפרקים את השיתוף בין בני הזוג על-פי פסק דין לפני הגט, אנו מפחיתים אלימות

ונותנים להם אפשרות לגור במקומות אחרים. לעתים מתקיים פירוק שיתוף, אך עדיין

הבעל לא נותן גט שנים רבות, או משאיר את האישה בעגינותה. אם כבר אנו מתקנים את

המעוות, ההגיון מחייב שנחיל בהצעת החוק גם את המקרים בהם יש פירוק שיתוף עם

פסק דין של בית משפט, ועדיין הבעל אינו נותן גט. דבר זה אינו פוגע בהלכה.

היו"ר שאול יהלום;

אנו צריכים לעשות את המינימום לעודד מקרי גירושים שלא לפי דת משה וישראל.

מר שלמה שהם, אתה מוסיף דברים שיעודדו זוגות לא לבצע גירושים. אני רוצה שאותו

"סרבן" יידע שהוא חייב במס שבח, ושיהיה לו תמריץ "לגמור" את הגט כדי שיהיה

פטור ממס שבח, ואילו אתה מחפש תמריץ הפוך לגמרי.

שלמה שהם;

אתה צודק במה שאמרת, אך הבעיה היא באותם מקרים קשים, בהם סרבני גט מוכנים

ללכת אפילו לבית סוהר כנקמנות. פתרנו את הבעיה של פירוק שיתוף כדי למנוע

אלימות.

היו"ר שאול יהלום;

יש להוסיף תמריצים ופיתויים כדי לקבל את הגט, ואילו אתה אומר שיש לפתור

בעיות אלה, וכך האישה תישאר אשת איש, וכך נגרום לבעיות אחרות.

שלמה שהם;

יש פסק דין מפורסם, הדן בגבר נשוי שהחזיק פילגש. יום אחרי שרשם על שמה

דירה בטאבו, היא החליטה לעזוב אותו. עלתה השאלה אם ההסכם תקף. באותה תקופה

היתה קיימת סטיגמה על גבר נשוי החי עם אישה אחרת. אין זה המצב היום, שכן החשש

לממזרות וחששות אחרים בלאו הכי קיימים. בחלק גדול מהאוכלוסייה, גם כאשר אין

גט, ועוד הרבה לפני כן, קיים החשש שבן זוג מתראה עם אישה אחרת.

היו"ר שאול יהלום;

אם יש זוג, והזוג הזה נמצא בסיבוך של גט ובחוסר הסכמה, מבחינת תמריצי

המדינה, עליי לשאוף שבן הזוג יתן את הגט לא רק כדי שיוכל להתחתן, אלא גם כדי

שיקבל פטור ממס שבח של הדירה.מאיר שטרית;

אך הבעיה היא הפוכה. הכוח הוא בידי הבעל מבחינת בית הדין הרבני, והוא

יכול לומר שהוא אינו רוצה לתת גט, "למשוך" את הדיון, ובידיו הכוח גם בנושא

הרכוש, ולכן מי שסובלת היא האישה.
בני דון-יחייא
ראשית אתחיל בנוסח שחבר הכנסת מאיר שטרית הציע, ואומר שהביטוי המופיע

בהצעה לתיקון "בשל גירושין" הוא ביטוי עמום ובעייתי, כי לא ברור כאן האם מדובר

בסכסוך גירושים, או בגירושים שכבר בוצעו בפועל. אם מדובר בגירושים שבוצעו

בפועל, יש לומר "לאחר הגירושין בפועל".

גם המצב הקיים האומר בסעיף 4א "העברת בעלות במקרקעין או כזכות באיגוד

מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין לגירושין, לא יראוה כמכירה או פעולה באיגוד

לעניין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם"

אינו משביע רצון.

משתמע ממנו על פי פשוטו של מקרא שאם יש פסק דין לגירושים, והם לא בוצעו

בפועל, הפטור קיים. דה פקטו, אין זה מתבצע, כאשר מציגים לעובדי הטאבו את פסק

דין הגירושים, ומבקשים להעביר את הדירה על שם הילדים או על שם בת הזוג בפטורים

הקיימים בחוק. עובדי הטאבו מבקשים תעודת גירושים כאישור שהגירושים בוצעו

בפועל. אין אסמכתה בחוק לדרישה זו של עובדי הטאבו. הם עושים זאת על פי נוהל

פנימי, שייתכן שאינו חוקי, אך הוא מכוון לדעת המחוקק כדי למנוע מצב של פסק דין

פיקטיבי לגירושים, שבו בני זוג יעבירו דירה בפטור ממס, וימשיכו לחיות ביחד.
היו"ר שאול יהלום
אבל עכשיו זה לא יהיה, כי אנו מוחקים זאת.
בני דון-יחייא
אך התיקון עדיין לא מתקן מצב זה, משום שכפי שאמרתי קודם, "בשל גירושין"

זהה למצב הקיים היום. יש פסק דין לגירושים, ואפילו מצב מרחיק לכת יותר לרעה,

לפחות, לפי הנוסח הקיים, בו בני הזוג אישרו הסכם, עברו את הערכאות, ואולי הם

לא התגרשו - אם משום שהם נמלכו בדעתם, או משום שכל פסק הדין לגירושים היה

פיקטיבי - דבר שנעשה כיום גם כלפי נושים אחרים וגם במערכת היחסים הפנימית בין

בני זוג.
שלמה שהם
כאשר יש לבני הזוג חובות גדולים, אחד מהם עושה זאת כדי להעלים רכוש.
בני דון-יחייא
אם הכוונה היא שהפטור ממס יהיה רק כאשר בני הזוג מתגרשים בפועל, יש לכתוב

זאת כך.
מאיר שטרית
כאשר בני הזוג גרושים, הם יקבלו פטור מלא.
היו"ר שאול יהלום
יש לכתוב "הנעשית לאהר הגירושין בפועל."
תמר לומברוזו
זה עשוי להיות בעייתי. חשוב לראות שאכן בני הזוג גרושים. אם בני הזוג

גרושים, אנו בודקים בתקופה הסמוכה למימוש הגירושים, האם נעשו הסכמי ממון

שהילקו את הנכסים ביניהם, אפילו אם הסכם הממון נעשה קודם, אבל התנאי לא התגבש

עד שהם גרושים. ההסכם יכול להיעשות קודם, אך אין זה מקנה את אי ההבות, כל עוד

שהם עדיין לא גרושים.

הי ו"ר שאול יהלום;

הצעתך תואמת מצב זה.

תמר לומברוזו;

הוא אומר רק אם העברת הזכות נעשתה לאהר הגירושים.
בני דון-יחייא
לא חייב. העברת הזכות בפועל היא המצב היום דה פקטו בטאבו.

היו"ר שאול יהלום;

לא נכון. ממה שהצעת ברור שגם אם ההסכם נעשה שנה לפני הגירושים בפועל,

יחול לגבי ו הפטור.

בני דון-יחייא;

לא הצעתי זאת.

היו"ר שאול יהלום;

אבל למה לא?

בני דון-יחייא;

זו ההצעה לפני הגירושים?

היו"ר שאול יהלום;

לא, שההסכם נעשה. ברור שההסכם נעשה לפני או תוך כדי הגירושים.

בני דון-יחייא;

ברוב המקרים ההסכם הממוני נעשה לפני הגירושים.

מאיר שטרית;

אפשר לפני ואפשר אחרי.תמר לומברוזו;

לפעמים לפני ולפעמים אחרי הגירושים.

היו"ר שאול יהלום;

למעשה, אתה, מר בני דון-יחייא קובע את הזמן ואת המועד, שהוא לאחר

הגירושים בפועל, אך ניסוחו של חבר הכנסת מאיר שטרית נתן את הקשר הפונקציונלי

לגירושים. איך, לפי הניסוח שלך, רואים שהעברת בעלות נעשית אחרי הגירושים ובגלל

הגירושים? נניח שזוג התגרש, ורק לאחר עשר שנים, עם חתונת בנם, הם מגיעים

לסידור שהם מעבירים רכוש לבנם. יש להבין שהדבר קורה עשר שנים לאחר גירושיהם,

ואין זה קשור לגירושים. אין לכתוב רק "לאחר הגירושין בפועל", אלא גם "בשל

גירושין".
בני דון-יחייא
בסדר. מבחינה מעשית, לא יכול להיות מצב כזה שזוג מתגרש, הדירה נשארת

שייכת לשניהם, ורק אחרי תקופה של עשר שנים, הם מעבירים את הדירה על שם הילד.'

מאיר שטרית;

יש מקרים רבים כאלה.

בני דון-יחייא;

אבל אז אין קשר לגירושים.

הי ו"ר שאול יהלום;

אבל יתכן מצב בו הבעל עוזב את הדירה, ובינתיים האישה חיה בה עם ילדיהם,

כאשר רק כעבור עשר שנים, הם יגיעו למצב בו ירצו להחליט מה לעשות.

דנה לביא;

אך אלה גירושים שהתבצעו לפני עשר שנים.

מאיר שטרית;

הם יטענו שהם התגרשו ושהם מעבירים את הרכוש לילדם, ולכן הם זכאים לפטור

ממס, אפילו שהם התגרשו לפני עשר שנים.

בני דון-יחייא;

אם עובדה זו נקבעה בהסכם.

מאיר שטרית;

לא חייב.
בני דון-יחייא
זה מאד מרחיק לכת. הוויכוח הוא ויכוח תאורטי מאד, כי אין כמעט מקרים

כאלה. אך אם בני זוג רוצים להעביר רכוש ללא קשר לגירושים, ואין זה מוסכם בהסכם

הגירושים, אין סיבה לפטורים.
מאיר שטרית
לפי חוק מס שבח העברה בין בני משפחה פטורה ממס.
בני דון-יחייא
לא, תלוי איזה מס.
מאיר שטרית
מס שבח.

בני דון-יחייא;

אך יש גם מס רכישה. מס שבח פטור גם ללא התיקון הזה.
מאיר שטרית
מס שבח פטור ממס בין בני משפחה. בגלל המצב הנוכחי שכתוב "בשל פסק דין

לגירושין", אם בני זוג גרושים, אין הם פטורים מאחריות המס, וזהו עיוות שלא

צריך להיות, כלומר, הם אינם בני משפחה לאחר הגירושים, ולכן אין פטור ממס.
בני דון-יחייא
מתי? אם ההעברה מתבצעת כעבור עשרים שנה?
מאיר שטרית
כן.
בני דון-יחייא
אך הסעיף הכללי עדיין נשאר על קנו, ואינו סותר.
היו"ר שאול יהלום
נניח מצב בו בני זוג מתגרשים בשלום, בהבנה ובידידות ללא התערבות עורכי

דין, ובני הזוג לא רוצים לחלק את הדירה הקיימת. יכול להיווצר מצב, שבעוד עשר

שנים הם יגיעו להבנה, ואז יחלקו את הדירה. אם כתוב בפסק הדין של הגירושים,

שבני הזוג יחלקו את הרכוש בבוא העת לילדיהם, הם יהיו זכאים לפטור, אך גם לפי

דבריך, בעוד עשר או עשרים שנה, אם ירצו לחלק את הדירה לילדים, הם יהיו פטורים

ממס.מאיר שטרית;

אסביר לך למה אין מפסידים מכך דבר, שהרי בסך הכל מדובר בדחיית תשלום מס.

אם בני זוג מחליטים כעבור עשר שנות גירושים לתת את הדירה לילד, למה שישלם

על כך מס? כשהילד ימכור את הדירה, הוא ישלם מס שבח, גם על התקופה הקודמת.
בנימין אלון
חבר הכנסת מאיר שטרית אומר שעד עתה הנוהג היה להחליט על פי הסכם גירושים

ועל פי הסכם חלוקת הממון, האם יש לפטור ממס או לא. לפי דבריו, הסכם חלוקת

הממון קובע בבירור, שכל מה שרשום בו יהיה פטור ממס. לפי חבר הכנסת מאיר שטרית

גם אין הסכם חלוקת ממון, עדיין קיימת האפשרות לפטור ממס.

האם העובדה שאין הסכם חלוקת ממון יוצרת בעיות מעשיות? זה יישאר מבחן

הסבירות של השופט, האם חלוקת הממון היא "בשל גירושין", או לא. לדוגמה, יתכן

מצב בו בני זוג התגרשו ללא חלוקת ממון. בני הזוג נמצאים בקשרים טובים, ולאחר

תקופה של כעשרים שנה החליטו להקים יחדיו חברה בע"מ. האם בזכות התיקון של חבר

הכנסת מאיר שטרית אנו משאירים בידיהם "צ'ק פתוח" להעברות מס שבח עד גיל מאה

ועשרים? זה יהיה תלוי במבחן הסבירות של השופט, האם זה "בשל גירושין", או לא.

מאיר שטרית;

אין זה מבחן סבירות של שופט.
בנימין אלון
יתכן שאין כלל בעיה כזו, וזה תאורטי.
מאיר שטרית
אין זה עניין משפטי, אלא עניין של נציבות המס. בגלל העיוות בחוק הקיים

כיום, אנו מטילים על נציבות המס לוותר על הכנסה מסויימת. המצב היחידי בו יש

פטור ממס אחרי עשרים שנות גירושים הינו אם הרכוש המשותף היה עוד לפני

הנישואים.
שלמה שהם
במקום "בשל גירושין" יש לומר "אגב גירושין", שנמצא גם במשפט העברי וגם

מהווה את הפתרון הנכון מבחינת המהות שלו.
משה גפני
"אגב" אינה הלשון העברית הנהוגה היום.
שלמה שהם
נכון, וזה בדיוק העניין. יש מקרים בהם, למרות שיש בהסכם הגירושים חלוקת

רכוש, בני הזוג יעבירו את הרכוש רק בעוד שנים. מה נאמר אז? מבחן הזמן אינו

המבחן. המבחן צריך להיות אחד.
היו"ר שאול יהלום
אומר חבר הכנסת חיים שטרית, שיתכן מצב בו בני זוג מתגרשים בהבנה, ודוחים

את חתימת ההסכם לעוד עשר שנים.
שלמה שהם
יש לעגן זאת בהסכם הגירושים.
תמר לומברוזו
אבל לא תמיד יש הסכם גירושים.

שלמה שהם;

חלוקת רכוש יכולה להתבצע בשתי דרכים: בהסכם או בפסק דין.
בנימין אלון
עד עכשיו לא היה כלל מבחן סבירות, האם זה "אגב גירושין", או "בשל

גירושין", או לא, וחלוקת הממון התבצעה לפי "הנייר". מי הוא זה שיחליט עכשיו

האם חלוקת הממון היא "אגב נישואין", או לא, ומה מרחק הזמן בין הגירושים לחלוקת

הממון.
מאיר שטרית
פקיד המס.
בנימין אלון
מאיר שטרית רוצה שניתן מבחן סבירות בחוק הזה לפקיד חמס , אך אני חושב שזה

יגיע תמיד לשופט.
מאיר שטרית
זה לא יגיע לשופט, מפני שאתה מדבר על מצב בו שני בני הזוג מסכימים

ביניהם, אחרת אין בעיה. הבעיה שלהם היא מול מס הכנסה, ולא מול השופט.
תמר לומברוזו
זה יגיע קודם כל לפקיד הטאבו, כי מכוח גירושים בני הזוג לא צריכים לעבור

דרך שלטונות המס, משום שאין הם חייבים במס לפי הטאבו. פקיד הטאבו יאמר שאין

הוא יודע אם זה "אגב גירושין", או לא, ולכן עליהם ללכת לפקיד המס. פקיד המס

יאמר שזה לא "אגב גירושין", וכך הם ייאלצו להגיע לבית המשפט לבירור.
בנימין אלון
הפקיד לא יידע מה לעשות עם בני זוג שיראו לו תעודת גירושים מלפני שנים

רבות.
תמר לומברוזו
צריכה להיות סמיכות מסויימת לגירושים. בהתייחס לדוגמה שניתנה, אי אפשר

שיהיה מצב של שותפות ברכוש לפני הנשואים כדי שיהיה פטור ממס שנים רבות אחרי

הגירושים.
מאיר שטרית
אך הדוגמה שנתתי היתה חריגה ביותר.היו"ר שאול יהלום;

איך היום זה ברור שאהד התנאים צריכים להיות שהנכסים היו ברשות הזוג לפני

הגירושים?
שלמה שהם
תנאי זה לא חייב להתקיים. נניח שבני זוג מחליטים להתגרש, ושהסכם הממון

ייעשה אחרי הגירושים, ובינתיים הם רכשו או מכרו דירה, וזה חלק מתהליך

הגירושים.
היו"ר שאול יהלום
יכול להיווצר מצב שבני זוג ביצעו גירושים ברבנות, הם מחליטים אחר כך

לקנות דירה. ומסכמים ביניהם למכור אותה ולהתחלק בכסף ללא צורך לשלם את המס.
שלמה שהם
נניח מצב בו בני זוג בעלי וילה מפוארת בשכונת פאר מחליטים להתגרש. הם

מחליטים שאת עניין חממון יפתרו אחר כך, הם מוכרים את הווילה ומהכסף קונים דירה

לילדים.
מאיר שטרית
למה שהם ישלמו סתם מס שבח?
שלמה שהם
הם קונים דירה לילדים, כאשר הדירה נקנתה אחרי הגירושים, ואז הם חותמים

בהסכם, שהדירה תעבור לילדים.
בני דון-יחייא
זה לא שייך לחוק זה, כי זה לא בגירושים. אין זה רלוונטי, ועל כך יש ממילא

הנחות. יש להגדיר את המושג "בשל גירושין" בצורה ברורה יותר. "אגב גירושין" הוא

גם מושג עמום.
מאיר שטרית
יש להוסיף את המלים "שהיו ברשותם לפני הגירושין" אחרי "העברת בעלות

במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין".
בני דון-יחייא
אפשר להגדיר "כאשר מדובר בגירושין בפועל, ולרבות, הסדר חלוקת רכוש שנעשה

לאחר הגירושין, הקשור לגירושין". זה פותר את הבעיה של זוג, שרק לאחר שהתגרש

מגיע להסדר חלוקת רכוש, למרות שאלה מקרים בודדים. כאן כתוב "על פי פסק דין

לגירושין".
מאיר שטרית
לא, "על פי פסק דין לגירושין" זה המצב שקיים היום, ויש לשנות זאת ל"בשל

גירושין".
בני דון-יחייא
הנושא הוא גירושים, אך הרישא אינה ברורה, האם "בשל גירושין" פירושו שיש

סכסוך גירושים, או גירושים שהתבצעו?
מאיר שטרית
"בשל גירושין" פירושו רק אם התבצעו גירושים.

בני דון-יחייא;

אין זה כתוב כאן. האם פירוש הדבר לפני או אחרי הגירושים?

מאיר שטרית;

גם לפני.
בני דון-יהייא
אם לפני הגירושים, חזרנו לבעיה הקודמת.

תמר לומברוזו;

לא נכון, כי איני מקנה דחיית מס זו, עד שאני רואה את אקט הגירושים מתגבש.
בני דון-יחייא
מהי הסמכות שלך לעשות זאת?
תמר לומברוזו
כי אני צריכה לראות שזה "אגב גירושין".
בני דון-יחייא
איפה זה כתוב בחוק?
תמר לומברוזו
עליי לוודא שהעברת הזכות נעשתה תוך כדי התמונה הכללית של הגירושים. אם

התקיימו גירושים, גם זה חלק מאותה מסגרת.
בני דון-יחייא
ואם לא התקי ימו?
מאיר שטרית
אז אין פטור.
דנה לביא
אם הורים מעבירים רכוש לילד שלהם, הוא חייב לשלם מס רכישה, ואם אומרים

"אגב גירושין", מצפים שיהיה פטור מלא ממס רכישה. מה יקרה אם הם אומרים "אגב

גירושין", מעבירים את הדירה על שם הילד, ולא מתגרשים?

מאיר שטרית;

הם משלמים מס רכישה.
דנה לביא
איך תאכוף את זה ותדאג שהם ישלמו זאת רטרואקטיבית?
מאיר שטרית
זה עניין של מס.
בני דון-יהייא
יש להוסיף לאחר "העברת זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין הנעשית בשל

גירושין" את שתי המלים "ולאחר ביצועם". יתכן שנוסח זה יספיק גם כדי לפתור את

המקרים הבודדים, שבהם ההסכם בין בני הזוג על העברת הדירה נעשה לאחר הגירושים,

ואינו כלול כלל בפסק הדין לגירושים, כלומר, הם מחליטים על הסכם חלוקת הממון

אחר כך, אך זה קשור לגירושים.
היו"ר שאול יהלום
מר בני דון-יהייא, קודם לכן אמרת "ולאחר ביצועם בפועל". האם יש להשמיט את

המלה "בפועל"?
בני דון-יהייא
כן, אין צורך במלה "בפועל".
היו"ר שאול יהלום
מה לגבי הצעתו של חבר הכנסת מאיר שטרית להוסיף "ובתנאי שזכויות מקרקעין

אלה היו ברשות הזוג לפני הגירושין"?
בני דון-יחייא
זה מיותר, אין בכך צורך.
תמר לומברוזו
לא כדאי להוסיף זאת.
שלמה שהם
אך איננו פותרים את הבעיה של המקרים הרגילים, שעושים הסכם גירושים לפני

הגט. האם צריך לדווח למס שבח על הסכם הגירושים?בני דון-יחייא;

לא.
שלמה שהם
בהסכם הגירושים יש העברת זכויות במקרקעין, ואז אומרים שהגט יהיה במועד

הקרוב ביותר שבית הדין הרבני יקבע. מה יקרה אם מועד הגט יידחה בחצי שנה, או

בשנה אחרי הסכם הגירושים, ואני ארצה לדווח על 1ה למס שבח?

בני דון-יחייא;

לפי הסעיף אין צורך בדיווח למס שבח.

תמר לומברוזו;

כי אין חבות, אבל התיקון שמציע חבר הכנסת מאיר שטרית מתנה מצב של

גירושים. מכיוון שהם עדיין לא מקיימים תנאי זה - שהרי הסעיף עדיין לא התגבש,

ולא יחול עליהם - הם יצטרכו להגיע לשלטונות המס, ולאחר שיתגבש התנאי שהם

מתגרשים, יתכן שלא יהיו חייבים במס.

היו"ר שאול יהלום;

עורך הדין שלמה שהם, אציג בפניך את סעיף 4 ממכתבם של נציגי לשכת עורכי
הדין
"כיום ניתן להביא לשלום בית גם לאחר פסק גירושין. עם זאת, לאור נוסח

היום, מהססים זוגות רבים לשקול שלום בית, מאחר והדבר ישלול את הפטור שניתן להם

עקב פסק הגירושין.

הדבר מונע פיוס בין זוגות שעדיין קיימת תקווה לחזרתם לבית משותף, על אף

שניתן פסק גירושין.

לפי התיקון, הפטור יהיה רק לאחר הגירושים עצמם, ולפיכך כל עוד לא מימש

פסק הגירושין אין אפשרות להפרדת המשפחה והדירה בפטור ממס.

משמע, דחיית מתן הפטור לשלב הגירושין עצמם מפחית את התמריץ של זוגות, שיש

להם עדיין תקווה לשלום בית, להיפרד בטרם הגירושין יפתחו."

אנו צריכים לכתוב "לאחר ביצועם", כדי לענות על סעיף 4.

שלמה שהם;

להיפך, התשובה היא בדיוק הפוכה.

היו"ר שאול יהלום;

ניקח, לדוגמה, זוג מסוכסך מאד, שאינו סומך איש על רעהו, ושאחד הצדדים

יודע שאמנם הצד השני הבטיח להעביר את הדירה על שמו, אך אחרי הגירושים הוא עלול

לברוח לחוץ לארץ. הם מחליטים שלפני שהולכים לבית הדין, עליהם לגמור את

העניינים הכספייים. כאשר הם מגיעים להעביר רכוש בטאבו, אומרים להם שעליהם לשלם

מס שבח.בני דון-יחייא;

זוהי נקודה שכמעט אינה קיימת בשטח, משום שכאשר נשים דורשות זאת, אומר

הבעל שאם יעביר את הדירה בטאבו על שם האישה ועל שם הילדים, אולי היא לא תגיע

לגט. כך יש סיכוי שהבעל ייצא מופסד, כי הוא כבר העביר את הרכוש על שם האישה

ועל שם ילדיו, וזה מסובך מאד להחזיר את המצב לקדמותו, והוא נותר ללא גט.

מתי בעל נותן את הדירה במתנה לאישתו ולילדים? בדרך כלל כאשר הוא רוצה מאד

את הגט, ואז הוא מוותר על הרכוש. במקרה הרגיל הם מתחלקים בדירה חצי חצי, ולא

מעבירים את הדירה על שם האישה ולא על שם הילדים.

פותרים את הבעייה של נשים חשדניות, שחוששות שתקבלנה גט אך לא תקבלנה את

הנכס, על-ידי הפקדה בנאמנות של יפוי כוח מצד הבעל. עם הגירושים לוקחים תעודה

מבית הדין, הולכים לטאבו, לא צריכים שלטונות, או פטור ממס, אלא עצם תעודת

הגירושים מספיקה, וזה המצב כיום. התיקון בזמנו היה תיקון שפישט הליכים.
תמר לומברוזו
אבל בכל זאת היו מצבים שהם היו חוזרים אלינו.
אודי ברזילי
בשלבים מסויימים, כאשר פקיד הטאבו לא רצה לקחת על עצמו אחריות, הוא שלחם

אלינו, כי הם לא באו עם תעודת גירושים, אלא עם החלטות בית משפט ביניים. אי

בהירות זו הביאה אותנו לכאן.
היו"ר שאול יהלום
איך אתם רוצים לפתור את אי הבהירות?
בני דון-יחייא
כאשר אתם הולכים היום לטאבו, ואומרים לפקיד לא לבצע העברת בעלות, לפני

שמקבילים את הגט בפועל, אין לכך אסמכתא בחוק. לכן משמע התיקון של חבר הכנסת

מאיר שטרית, "לאחר ביצוע הגירושין בפועל", יפתור בעיה זו, ויש גם להוסיף

"הנעשית בשל גירושין, ולאחר ביצועם".
מאיר שטרית
איננו צריכים להיכנס לעניין הגירושים עצמם, כי הבעיה בה אנו דנים אינה

בעיית גירושים, אלא בעיית מס. במצב הנוכחי נגרם עיוות בכך שבני זוג, שנתונים

בתהליך של גירושים, לא מקבלים את הפטור ממס שבח שהיו זכאים לו, אילו היו

מעבירים את הרכוש ביניהם גם בלי גירושים. אם הם מעבירים ביניהם רכוש היום, האם

הם פטורים מתשלום מס שבח?
בני דון-יחייא
הם פטורים, וגם ממס רכישה.
מאיר שטרית
במצב הקיים כיום, אם זוג מתגרש, ואין הוא עומד בדיוק בתקנות הכתובות

בחוק, הוא מפסיד את הפטור ממס, ואין זה צודק, שכן לא חשוב איך בני הזוג

מתגרשים.
היו"ר שאול יהלום
חבר הכנסת מאיר שטרית, אתה "מתפרץ לדלת פתוחה", שהרי על העקרון הזח אנו

מסכימים. אנו רוצים להיות בטוחים, שהפטור ניתן לאחר ביצוע הגירושים.

מאיר שטרית;

ההחמרה הזאת תפגע בזוגות באותה מידה, כי אם אותו זוג עשה הסכם הפרדת ממון

לפני הגירושים, לפי דבריך, לא יהיה להם פטור ממס.

היו"ר שאול יהלום;

אם העברת הבעלות תתבצע לפני הגירושים, לא יהיה פטור ממס, אלא רק אחרי

הגירושים.

מאיר שטרית;

אם מתבצע הסכם הפרדת חלוקת רכוש לפני הסכם חגירושים, האם ישלמו מס, כאשר

יעבירו את חדירה על שם הילדים?

היו"ר שאול יהלום;

לא ישלמו מס.

מאיר שטרית;

אך אתח אומר שיהיה פטור ממס רק אחרי ביצוע חגירושים.

היו"ר שאול יהלום;

אך אתח אמרת שהם באים למס שבח לאחר חגירושים.

מאיר שטרית;

הוא רוצה להוסיף "רק לאחר ביצועם בפועל". הסכם שנעשתה בו חלוקת ממון לפני

ביצוע הגירושים.

היו"ר שאול יהלום;

לא ההסכם, הגירושים. ההסכם יכול להתבצע גם בחתונה, ובו מוסכם שאם בני

הזוג יתגרשו, יתחלקו ברכוש. אולם הם מקבלים את הפטור ממס לאחר קיום חגירושים

בפועל כדי לא לעודד תמריץ של חיים בנפרד ללא גירושים כדת משה וישראל.

מאיר שטרית;

חששתי שהתוספת שלו מחמירה ומבטלת את הפטור.

משה גפני;

האם לפני הגירושים בפועל בעל ואישה יכולים לחלק את הרכוש ביניהם, ויש להם

פטור?מאיר שטרית;

כן.
משה גפני
בני הזוג פטורים מתשלום מס, כי ביצעו זאת לאחר הגירושים ולאחר ביצועם

בפועל. על מה אנו דנים זמן כה רב, שהרי לבני הזוג יש פטור מתשלום מס. גם כאשר

הם נשואים, וגם כאשר הם כלל לא חושבים על גירושים, הם זכאים לפטור, כאשר הם

מחלקים את הרכוש שלהם. לאחר שהתגרשו בני זוג על פי הסכם גירושים, על פי החוק

הקיים, עוד לפני ההרחבה של חבר הכנסת מאיר שטרית, הם פטורים מתשלום מס. מדוע

אתם דואגים לתקן את החוק? שהרי יש לבני הזוג פטור בכל מקרה. האם אתם דואגים

שהם שחס וחלילה לא ירמו את מס שבח, שהרי יש לו פטור בכל מקרה?

היו"ר שאול יהלום;

למי מופנית השאלה? לחבר הכנסת מאיר שטרית, או אלינו?

משה גפני;

אליכם.

אודי ברזילי;

יש היום מצב, שהחיתוך בין מצב של בן זוג למצב של גרוש, אינו ברור. זהו

מצב ביניים, בו אדם כבר לא בן זוג, אך עדיין אינו גרוש. אם בני הזוג אינם

גרים ביחד, אך עדיין לא הוציאו גט, האם הם עדיין נחשבים בני זוג?

משה גפני;

בוודאי שכן.

אודי ברזילי;

יתכן שכן ויתכן שלא. היום אנו מבקשים מבני זוג הוכהה לנישואיהם, וזה דבר

הקשור לבירוקרטיה. בגירושים - אין הם באים אלינו, אלא רק מעבירים את הרכוש

בטאבו ללא בירוקרטיה. זהו סעיף שמטרתו לצמצם את הבירוקרטיה ולהקל על הגירושים,

לאחר שהם מתבצעים בפועל.

משה גפני;

אנו מדברים על הטווח, על אותו מצב ביניים עליו דיבר מר אודי ברזילי. נניח

מצב בו בני זוג רוצים להתגרש, וכל אהד גר במקום אחר. מה תאמר לבן הזוג שמגיע

למס שבח, מביא עמו תעודת נישואים שלו ושל אשתו, ומבקש לחלק את הרכוש ולקבל

פטור?
אודי ברזילי
לא אתווכח איתך. הבעיה היא שאנשים אינם יודעים את החוק כמוך וכמוני. הם

יודעים שפקיד הטאבו מטפל בענייני ירושה.

היו"ר שאול יהלום;

בטאבו לא מקבלים פטור.
משה גפני
אם אומר בטאבו שאני נשוי, ישלחו אותי למס שבח.

היו"ר שאול יהלום;

ישאלו אותך מדוע נזכרת עכשיו, ויאמרו שאולי אתם פרודים.

משה גפני;

גם אם אנו פרודים, הפקיד נותן לי את הפטור.

היו"ר שאול יהלום;

לא, רק אחרי גירושים.

אודי ברזילי;

אפנה את תשומת לבכם לפטורים, וראו עד כמה הבירוקרטיה גדולה; העברה לקרוב

- שליש מס רכישה, העברה לבן זוג המתגורר יחד אתו - פטור מלא. מתעוררות בעיות

רבות, כי אין יודעים אם בני הזוג מתגוררים ביחד או לא.

משה גפני;

עכשיו אני מבין. לא ידעתי זאת.

בני דון-יחייא;

אמרנו "הנעשית בשל גירושין, ולאחר ביצועם".

אודי ברזילי;

יש לומר "הנעשית אגב גירושין, ובלבד שהגירושין הושלמו", כדי שלא יווצר

מצב שפקיד כלשהו יחשוב שהעברת הנכסים צריכה להיות אחרי הגירושים.

בני דון-יחייא;

במקום לומר "לאחר שהגירושין הושלמו", יש לומר "לאחר ביצועם",

אודי ברזילי;

אם כך יש לומר "ובלבד שהגירושין בוצעו".

בני דון-יחייא;

"בשל גירושין" ו"לאחר ביצועם" זה אותו דבר.

תמר לומברוזו;

מר אודי ברזילי מדבר אמנם על ההסכם, אך אתה תיתן להם את אי החבות הזו, רק

אם הגירושים בוצעו.בני דון-יחייא;

לא קיימת סיטואציה של נתינת אי חבות. לא צריכים זאת, שכן פונים ישר

לפקידי הטאבו, ורושמים את העברת הבעלות, ואין כל צורך בקבלת הודעה מכם שההעברת

הבעלות פטורה ממיסוי. האם מדובר גם בכל נכס מקרקעין אחר בהעברת בעלות?
תמר לומברוזו
כן.
אודי ברזילי
בהורשה?
בני דון-יחייא
לא, בין בני זוג,

אודי ברזילי;

כך בהורשה וכך בגירושים, אך לא בשאר הדברים.
בני דון-יחייא
חבר הכנסת מאיר שטרית העלה מקרה בו בני הזוג בהסכם הגירושים לא מתייחסים

כלל לדירה ולרכוש, ורק לאחר מכן הם עושים את ההסכם ביניהם. חצי שנה אחר כך

הבעל מעביר לאשתו את הדירה, והוא מגיע לפקידי הטאבו. הם מבקשים לראות, מלבד

תעודה מהרבנות, הוכחה לגירושים - או במקרים חריגים, תעודה המעידה על גירושים

אזרחיים, אם זוג לא התחתן ברבנות - כלומר, את הסכם הגירושים. בהסכם הגירושים

במקרים האלה לא נאמרה מילה על הדירה, משום שמדובר באותם מקרים שרק אחרי

הגירושים בני הזוג מחליטים לחלק את הדירה, או נכס אחר.
בנימין אלון
עכשיו לא יהיה בכך צורך.
מאיר שטרית
על פי החוק הם יהיו פטורים.
בני דון-יחייא
אם כתוב "לאחר ביצועם", פקיד טאבו יכול לומר שלא ראה שזה מופיע בהסכם. אם

כתוב "בשל גירושין", פקיד הטאבו יאמר דהיינו שזה בא לידי ביטוי בהסכם

הגירושים.
בנימין אלון
אז מה הרווחנו בכך? העברנו את הזירה שוב לפקיד.
בני דון-יחייא
לא, יהיה סעיף בחוק, כדי שהפקיד לא יחזור אליכם בשאילתות. יש לומר;

"הנעשית בשל גירושין-, ולאחר ביצועם, גם כאשר הסדר חלוקת הרכוש נעשה לאחר

הגירושין".
מאיר שטרית
יש להוסיף: "ובתנאי שהרכוש היה בבעלותם לפני הגירושין".
בני דון-יחייא
זוהי פשיטא, כי איזה רכוש יהיה לאחר הגירושים?
בנימין אלון
מה יקרה עכשיו, לפי התיקון הזה, אם ארבעים שנה לאחר שבני זוג התגרשו, אחד

מהם ייגש לפקיד הטאבו עם תעודת גירושים ויבקש את אותן הטבות שיש להורשה

ולגירושים? מה יעשה הפקיד?
אודי ברזילי
אם נתקן זאת כך, הוא לא יעשה דבר.
בנימין אלון
האם הוא אפילו לא יבדוק ממתי הנכס בבעלותם?
אודי ברזילי
ודאי שלא.
בנימין אלון
כלומר, יכול להיות שהנכס הזה נקנה אחרי הגירושים? מי יצטרך להתמודד עם

חוק זה?
אודי ברזילי
הפקיד בטאבו. המטריה היא שהנכסים חולקו אגב גירושים. יש כרגע שאלה של

נקודת זמן, אבל היום הפקיד וכל מי שנבקש ממנו אחרי התיקון להסתכל על הסכם

גירושים ועל תעודת גירושים, לא יצטרך לטפל באנשים. מתעוררת בעיה, מה קורה אם

בהסכם הגירושים כל אחד מבני הזוג משאיר לעצמו דירה כלשהי, וביום מן- הימים הוא

מחליט לפתע להחליפה.
בנימין אלון
האם לפני התיקון איני מבקש מהפקיד להסתכל בהסכם הגירושים?
אודי ברזילי
ודאי שכן.
בנימין אלון
לא. לפי חבר הכנסת מאיר שטרית באים לפקיד הטאבו עם תעודת גירושים, וזה

נותן אשראי לכל החיים.
היו"ר שאול יהלום
אם הניסוח, כפי שסיכמנו עליו עכשיו, שאומר "הנעשית בשל גירושין ולאהר

ביצועם", הפקיד מסתכל בתעודה.
בנימין אלון
איפה התקנות?
היו"ר שאול יהלום
המילה "בשל גירושין" השובה כאן. גם אם עברו ארבעים שנה מאז הגירושים, יש

להוכיה שזה "בשל הגירושין". ולכן מבחינת הבירוקרטיה, אס הפקיד רואה שזה סמוך

לגירושים ועל יד הגירושים, אז אולי לא יבקש הוכחה, אך לא פך אם חלפו ארבעים

שנה, לדוגמה.
בנימין אלון
כלומר, אתה סומך על ההגיון של הפקיד.
היו"ר שאול יהלום
נכון. אחרי ארבעים שנות גירושין עליך להוכיח זאת, וייתכנו בעיות רבות.

אנו חייבים לדאוג לחוק, והחוק אומר "בשל גירושין", כלומר, אנו קובעים סמיכות

פונקציונלית. באשר לשאלה איך הם יפרשו ואילו הנחיות יתנו,ואם יאמרו עד חמש

שנים, לדוגמה, אין כל בעיה, ומחמש שנים, יש לבקש הוכחות ולשאול שאלות, זוהי

בעיה שלהם.

עורך הדין בני דון-יחייא, כאשר חבר הכנסת מאיר שטרית הציג את החוק, הוא

אמר שברגע שהחוק הזה מתקבל, אין צורך בהסכם, אלא את הגירישים. כדי להוכיח ייבשל

גירושים", הסכם שייעשה אחרי שנה מהגירושים גם תקף. למה אתה רוצה להדגיש זאת?
בני דון-יהייא
יש מקרים, שמתרבים והולכים, שבהם בני זוג באים במצב קשה מאד לבית המשפט

או לבית הדין, ולא הסכימו על חלוקת הרכוש, אך יש שעת רצון שהדיינים לוחצים

ואומרים שאפשר לסדר להם גט ואחר-כך יסדירו את ענייני הרכוש. אחרי הגירושים

משכנעים את הבעל להעביר מחצית הדירה שבבעלותו על שם הילדים. אם לא יהיה תיקון

לחוק, יתכן שהבעל יתנה את מתן הגט בתשלום מס רכישה מופחת, לדוגמה, שליש.
מאיר שטרית
לפי התיקון אותו אני מציע, בכל מקרה הוא פטור.
בני דון-יחייא
האם אתה אומר "בשל גירושין", גם אם זה נעשה אחרי הגירושים?
מאיר שטרית
ודאי.

בני דון-יחייא;

הפקיד בטאבו יכול לומר שהוא מפרש "בשל גירושין", ובלבד שזה מופיע בהסכם

הגירושים.
מאיר שטרית
לא, זה אתה מוסיף.
אודי ברזילי
ההסכם המורחב הוא גם "אגב גירושין".
בני דון-יחייא
מדוע לא להוסיף כאן "גם כאשר ההסדר הרכושי נעשה לאחר הגירושין"? כפי שחבר

הכנסת שאול יהלום אמר קודם, זה יהיה תמריץ לאנשים להקל על גירושים במקרים

קשים, כשעדיין יש בעיות.
מאיר שטרית
החוק אומר זאת אוטומטית.
שלמה שהם
יש לכתוב: "הנעשית בשל גירושין, ובלבד שהגירושין בוצעו בפועל".
מאיר שטרית
נכון.
היו"ר שאול יהלום
מר בני דון-יחייא, האם אתה מקבל זאת, שלא צריך "לאחר"?
בני דון-יחייא
זה לא ממש חיוני, אך "לאהריי יותר ברור. אין זה כה חשוב איך אתה מבין את

העניין, אלא שבני זוג שבאים לבית הדין או לבית המשפט לא יהיו בטוחים בכך,

והפטור חשוב להם מאד, ואז הם יאמרו שהם לא רוצים לקחת סיכונים, ושאם הם ישאירו

את הדירה לאחר הגירושים, אולי לא יהיה להם פטור, והם לא יצליחו להסדיר את

העניין.

עדיף שזה יהיה כתוב בצורה מסודרת בחוק. כל המגמה שחקיקה צריכה להיות

מצומצמת מאד בדומה לדין האנגלי אינה יעילה במקרה זה. אמנם אין צורך לחזור

לנתינת דוגמאות בחוקים, אך אם הכוונה היא הסדר גם אחרי הגירושים, למה לא לכתוב

זאת?בנימין אלון;

למה כן לכתוב זאת?
בני דון-יחייא
כי עדיין אין זה ברור לחלוטין.

בנימין אלון;

תן לי תסריט שיש בעיה עם הנוסח הזה.

היו"ר שאול יהלום;

עורך דין בני דון-יחייא הציע שהנוסח יהיה "ולאחר ביצועם", ואילו עורך

הדין שלמה שהם מציע נוסח אחר והוא "ובלבד שבוצעו בפועל".

בני דון-יחייא;

הוויכוח בינינו הוא סמנטי. אין זח משנה כאן.

היו"ר שאול יהלום;

אז איני מכריע כאן. חבר הכנסת בנימין אלון, אם יהיה ויכוח, איך יוכיח

הפקיד את העניין "בשל גירושין"? היום אומרים שיש להראות הסכם שמחלקים את חרכוש

"בשל הגירושין". הוא אומר שיש לכתוב שההסכם יכול להיות גם לפני הגירושים וגם

אחריהם. חבר הכנסת מאיר שטרית אומר שהדבר ברור, שהגירושים הם הקובעים, ואם הם

עשו את ההסכם אחרי הגירושים, הם עונים על החוק. עורך הדין בני דון-יחייא אומר

שאין הדבר מדוייק, שכן כאשר עושים אחרי, באים ואומרים להם, שלאחר שנודע להם

שיש פטור, התחלתם לכתוב הסכמים, ולכן אתם חשודים עלינו. אם זה היה באמת "בשל

גירושין", הייתם עושים זאת לפני הגירושים", ולא אחרי הגירושים.

שלמה שהם;

לא נכון, בכל מקרה, תמיד הם יכולים לעשות הסכם מלאכותי.

בנימין אלון;

לפי ההצעה החדשה- שיכול להיות שהיא טובה - כל התסריט שבאים לפקיד הטאבו

לא יהיה, כי לפי ההצעה החדשה הפקיד לא יתעניין מה פרוש "בשל", ורק אם זה יהיה

שנים רבות אחר כך, הוא עשוי לבקש הוכחות.

משה גפני;

"בשל גירושין" לא צריך הסכם לפני זה ולא אחרי זה, לא צריך הסכם בכלל.

מאיר שטרית;

איני רוצה שפקיד השומה ייכנס לפרטי הסכם הגירושים בין בני זוג, כי אין זה

עניינו, איך הם מחלקים את הרכוש, וכו', למה להיכנס לקרביים של אנשים? הוא אינו

צריך כלל לראות את ההסכם. כל המוסיף גורע.בנימין אלון;

אם נוסח החוק יכלול מלים רבות, דבר המהווה פתח לפרשנות, הפקיד יחשוש.
היו"ר שאול יהלום
מר אודי ברזילי, האם הטאבו באחריותכם?
אודי ברזילי
לא, זה באחריות משרד המשפטים.
היו"ר שאול יהלום
אם נקבל סופית את הצעת החוק הזו, האם זה סביר שלא יצטרכו הסכם?
אודי ברזילי
רק אם נעשה הסכם אחרי הגירושים, יכול הפקיד לבקש הוכחה שאכן זה נעשה "בשל

גירושין".
הי וייר שאול יהלום
מר אודי ברזילי, כאשר מקבלים את החוק, אף אחד לא מבקש הסכם, לא אחרי ולא

לפני. האם אתם יכולים להוציא הנחיה, שאם אדם מביא לפקיד הטאבו תעודת גירושים

בפועל בטווח זמן שתחליטו עליו כעל זמן סביר, הוא יהיה פטור ממס שבח והעברת

הבעלות תתבצע ללא צורך בהצגת הסכם הגירושים. האם הנחיה כזו שתוציאו נראית לך

הגיונית?
מאיר שטרית
זכותו של הפקיד לבקש דבר אחד, להוכיח שהרכוש היה שייך להם קודם.
שלמה שהם
וגם להוכיח שזה "בשל גירושין".
מאיר שטרית
נכון.
אודי ברזילי
נניח שהיה הסכם גירושין, ובני הזוג חילקו ביניהם את הרכוש, וכעבור תקופה

החליטו להכניס שינויים בהסכם.
היו"ר שאול יהלום
דיברנו על נושא הגבלת זמן, אך מה אם שנה מהגירושים הם עושים זאת?
אודי ברזילי
שנה נראה לי פרק זמן סביר.היו"ר שאול יהלום;

כלומר, שנה זהו פרק זמן סביר שלא יבקשו הסכמים. זה סביר,
בני דון-יחייא
איפה תיכלל ההגבלה של זמן?
מאיר שטרית
בדברי ההסבר,
היו"ר שאול יהלום
עורך הדין בני דון-יחייא, חבר הכנסת מאיר שטרית טוען שאם אתה אומר שההסכם

נעשה אפילו אחרי הגירושים, תמיד מבקשים הסכם. הוא לא רוצה שיבקשו הסכם לפני או

אחרי, אלא תעודת גירושים,
בני דון-יחייא
בלי הסכם אי אפשר לעשות זאת, כי יכול להיווצר מצב שחצי שנה אחרי הגירושים

בא הבעל לטאבו, ומבקש להעביר את הדירה שעל שמו על שם הילדים בפטור מלא, הדירה

נרכשה חודשיים אחרי הגירושים, ולכן אין סיבה לתת פטור מלא.
משה גפני
צריך הסכמה של הצד השני.
בני דון-יחייא
מי הצד השני?
משה גפני
אשתו,
בני דון-יחייא
לא, אני מדבר על אחרי הגירושים.
שלמה שהם
אבל אין זה "בשל גירושין",
בני דון-יחייא
אם אין הסכם, יתנו לו פטור מלא.
בנימין אלון
בלי הסכם, אם כתוב שזה "בשל גירושין", יש להנחות את הפקיד מתי נרכשה

הדירה, וזה לא קשור להסכם.
היו"ר שאול יהלום
עורך הדין בני דון-יחייא, האם יש לך הערות נוספות?
בנ י דון-יחייא
בדברי ההסבר מדובר בפסקה השנייה על "זכות במקרקעין המוגדרת בסעיף 21 להוק

הע י קר י ".
תמר לומברוזו
זוהי טעות.
בני דון-יחייא
בסדר.
הי ו"ר שאול יהלום
החוק הזה עם התיקון שלנו עובר לקריאה ראשונה. אחרי קריאה ראשונה, אנו

מבקשים ממר אודי ברזילי להביא לנו בפועל את אותן הנחיות שעם קבלת החוק בקריאה

שנייה ושלישית ייצאו בטאבו, כדי שנהיה רגועים שלא צריך הסכמים. לפי ההנחיות

שלכם, ולפי זה נדע אם יש צורך בשינויים.
אודי ברזילי
אעביר את הבקשה לממונה על הרישום במקרקעין, והיא זו שצריכה להוציא

הנחיות.
הי ו"ר שאול יהלום
אבקש לזמן גם איותה.
דורית ואג
זומנו ממשרד המשפטים.
מאיר שטרית
אבקש מהיועץ המשפטי בהכנת הניסוח לקריאה ראשונה לכתוב בדברי ההסבר את

עניין התקופה המוגבלת ללא צורך בהוכחות לפקידי המס, לדוגמה, שנתיים אחרי

הגירושים,
היו"ר שאול יהלום
מטרת החוק גם לפתור את הצורך בהסכמים תוך תקופה מוגבלת.
בנימין אלון
ברמה העקרונית של הפרוצדורה, בחוק מס שבח, מיהו השר הממונה להתקין תקנות,

וכוי?מאיר שטרית;

שר האוצר.
בנימין אלון
האם תיקון החוק הזה מחייב התקנת תקנות, או הוצאת הנחיות פנימיות?
אודי ברזילי
יש הנחיות פנימיות. איני רוצה להתמודד עם זה, אלא להקטין בירוקרטיה. על

הממונה על הטאבו להוציא הנחיות לאנשיו.
היו"ר שאול יהלום
תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20

קוד המקור של הנתונים