ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/03/1997

פקודת המטה הארצי 14/03, 18 - המרשם הפלילי (גישה למידע לפי סעיף 4לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981), התשנ"ז-1996; תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים