ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/02/1997

הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) קביעת מועד בחירות והארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית, התשנ"ז- 1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 55

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום רביעי י"ט באדר א' התשנ"ז (26.02.1997) שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום - היו"ר

בנימין אלון

משה גפני

צבי ויינברג

יונה יהב

אלכסנדר לובוצקי

ראובן ריבלין

שחל משה
מוזמנים
סגן שר לענייני דתות יגאל ביבי

סגן שר לענייני דתות אריה גמליאל

חה"כ רענן כהן

הרב קולין הלל - יועץ משפטי, המשרד לענייני דתות

אליהו ליפשיץ - עתר היועץ המשפטי, המשרד לענייני דתות

גדליה שרייבר - מנכ"ל הרבנות הראשית

עו"ד מנחם ינובסקי- יועץ משפטי, הרבנות הראשית
יועץ משפטי
שלמה שהם

דנה לביא - מתמחה בלשכה המשפטית
מנהלת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (קביעת מועד

בחירות והארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), התשנ"ז - 1996 - אישור

לקריאה שניה ושלישית - הצבעה.הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה)

קביעת מועד בחירות והארכת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית, התשנ"ז- 1996
היו"ר שאול יהלום
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט, בה נדון בהצעת חוק

הרבנות הראשית לישראל. בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר עם הרבנים הראשיים, דנו

בכמה נקודות, ובמכתב שהגיע אלינו מיועץ הרבנות הראשית נאמר שהרבנים הראשיים

מבקשים לעשות כמה שינויים בחוק הרבנות הראשית. השבנו להם שלא נדון בדברים

המהותיים ולא נכניס שום שינוי, תור בדי הדיון בהוראת שעה להארכת תוקף כהונת מועצת

הרבנות הראשית.

אם הרבנים הראשיים רוצים להכניס שינויים בחוק הרבנות, בדברים מהותיים, הם

יכולים לפנות לשר הדתות, שהוא השר הממונה, ווועדת החוקה מוכנה להיות שותפה לכך.

ניתן גם להגיש הצעת חוק ממשלתית שיכולה להיעשות בתור במה שבועות. אם תהיה

התנגדות של שר הדתות לשינויים, אנו בוועדה מוכנים להציע הצעת חוק פרטית, אך

כידוע, הצעת חוק פרטית יכולה להיות הליך מורכב מאוד, שאנו לא ממליצים עליו,

במיוחד כאשר הממשלה מתנגדת לכר.

הדבר השני שדנו בו הוא לכמה זמן יש להאריך את תוקף כהונת מועצת הרבנות

הראשית, או מי שבא במקומם. בהצעת החוק הממשלתית הוצע להאריך את תוקף הכהונה

ב- 4 חודשים. אנו בוועדה סבורים שזמן זה הוא דחוק ביותר. אומנם הרב קולין אמר שניתן

לערוך בחירות תוך ארבעה חודשים, אך גם לדבריו זהו זמן דחוק ביותר, מאחר ואי אפשר

בפרק זמן כזה לעשות את כל התהליך.

הרבנים הראשיים ביקשו ארבה של כמה שבועות, כדי למצוא מספר תיקונים בחוק,

שבוודאי יתקבלו. היה ברור שנאריך את הזמן מעבר למה שהוצע בהצעת החוק הממשלתית,

והועלתה אף הצעתו של סגן השר אריה גמליאל להאריך את התקופה לחמישה חודשים או

חצי שנה.

באותה ישיבה הצעתי לא לקבוע מועד, כלומר, להאריך את תוקף הכהונה ללא הגבלת

זמן, מאחר ולא יהיה מכובד להלחיץ גוף כמו הרבנות הראשית, ולהגביל אותו ללוח זמנים.

משרד הדתות מצידו יכול לערוך את הבחירות באופן מיידי.
סגן שר לענייני דתות אריה גמליאל
הצענו זמן קצר יותר, מאחר שרצינו לכבול את עצמנו, ולפעול לעריכת הבחירות.
היו"ר שאול יהלום
ברור לי שהצעה כזו יכולה להתפרש לא טוב, כאשר הממשלה מציעה להאריך בארבעה

- חודשים, ואילו אנו נאריך את תוקף כהונת המועצה לזמן בלתי מוגבל, כאילו יש כוונה לא

לערוך כלל בחירות. לכן על דעת חברי הכנסת שישבו באותה ישיבה, אני מציע מעין הצעת

פשרה, היינו, להאריך את המועד בשנה אחת.
סגi שר לענייני דתות אריה גמליאל
אני חושב שזמן זה טוב וראוי, כדי שהעניינים יתקדמו הרבה יותר מהר, וכדי שהאחראים

על הנושא אכן יבצעו את התהליך.
מנחם ינובסקי
הרב הראשי הביע את דעתו באותה ישיבה, שאנו ברבנות היינו מבקשים שיהיו שתי
קבוצות של תיקונים
תיקונים מהותיים, שאנו מבינים שיצטרכו לעבור הליך רגיל של

חקיקה, ותיקונים שנובעים מעצם קיום הבחירות, שהיינו מבקשים שיהיו לפני קיומן.

ההערכה של חברי הכנסת היתה שכדי להעביר את אותם תיקונים נזקקים לפרק זמן

מסויים, וגם מגמר התיקונים אנו נזדקק לחצי שנה, על מנת לערוך את הבחירות, כלומר, אם

ההערכה היא שהעניין עשוי לארוך שנה, אנו סומכים את ידינו על כך.

יש לנו עניין שהתוקף יתחיל מיד, היינו, שהחלטת הכנסת שמאריכה את תוקף כהונתה

של מועצת הרבנות הראשית תהיה מיד. חברי הוועדה הם מבחינתנו אנשי המקצוע, ואם הם

סבורים שיש להאריך את המועד בשנה אזי הדבר מקובל עלינו, ואנו מבקשים שבתקופה זו

יתקנו את אותם התיקונים הדרושים.

אנו נזקקים להוראת שעה, משום שזהו החוק היחידי שאין בו סעיף רציפות. הגיע הזמן

להכניס בחוק סעיף רציפות, כדי שלא נזדקק להוראות שעה.
היו"ר שאול יהלום
הצעתי להאריך את תוקף כהונת הרבנות הראשית עד שתהיינה בחירות. אף אני סבור

שיש להכניס לחוק את סעיף הרציפות, אך לא כרגע כאשר אנו דנים בהוראת שעה.

מאחר שסגן השר אריה גמליאל הציע להאריך את תוקף הכהתה בחצי שנה, לא רציתי

להאריך בלי הגבלת זמן, ולכן הצעתי שהתוקף יוארך בשנה.

אם תתקבל הצעתי זו, יהיו לרבנות הראשית כמה שבועות, כדי לנסות ולהכניס את

התיקונים שהיא רואה לנכון.
מנחם ינובסקי
אני מקבל את הצעתך, כדי לא לעכב את החקיקה.
סגן שר לענייני דתות יגאל ביבי
אין ספק שהמצב היום לא תקין, וצריך לקבל היום החלטה. אני מאוד מעריך את הרבנים

הראשיים, אך עברו חרדשים רבים בהם אין מועצת רבנות ראשית, ואין מי שיפקח על

פעולות הרבנות, ויבצע פעולות אחרות הכרחיות. ישנן החלטות חשובות שמתקבלות, ואין

גוף שי9קח על כך. זהו מינהל לא תקין, וכל זמן שעובר, ואין מועצת רבנות, הדבר חמור

ביותר.כשם שהכנסת מפקחת על פעולת הממשלה, כך מועצת הרבנות הראשית מפקמת על

הרבנות הראשית, ועל הרבנים הראשיים. נוצר מצב אנומלי, כמו שהרב הראשי אמר

בישיבה הקודמת, שהוא רוצה למנות את אלה שיפקחו עליו. זהו דבר חמור ביותר, לכן אני

מציע לאנשי הרבנות הראשית להוריד פרופיל בעניין זה. הרב הרצוג, הרב גורן, הרב

עובדיה והרב אליהו לא היו בגוף הבוחר, ואילו עתה הרבנים הראשיים רוצים למנות את

הגוף הבוחר.

יש בכנסת מחוקקים ומסורת של שנים רבות, ויש להפסיק מיד את ההתערבות בחקיקה

זו. אכן צריך לחוקק חוק כדי שלא יהיה ואקום, ושתמיד תהיה רציפות, אר אסור שהשינויים

בחקיקה יביאו לעיכוב הבחירות למועצת הרבנות הראשית.

לעמיתי סגן השר אריה גמליאל אני מציע לקבל את ההצעה, שהבחירות תהיינה תוך

שנה, כדי שלא ניתקל בבעיות, ובמצב בו יוגשו בגצי"ם וכד'.
היו"ר שאול יהלום
בניגוד לדעתו של סגן השר יגאל ביבי, מועצת הרבנות הראשית והרבנים הראשיים

מחמנים להגיש לוועדת החוקה חוק ומשפט, כל שינוי שהם חושבים לנכון. אני סבור

שהרבנים הראשיים העוסקים בעניין זה יום-יום, היושבים בראש מועצת הרבנות הראשית

ומנהלים את ישיבותיה, חזקה עליהם שהם גם יודעים היטב, אלו שינויים צריכים להיות

בחוק.

איני רואה שום פסול בכך, אלא להיפו, שמתוך גוף בוחר של 150 אנשים יהיו גם שני

הרבנים הראשיים, גם אם הרבנים הראשיים הקודמים להם לא היו מעורבים בכך.

כל שינוי רציני בחוק, שהרבנות תראה לנכון, אנו בוועדה נהיה שותפים לו. ואם הרבנות

תיתקל בבעיות בלשהן בתוך הממשלה, משום שהיועצים המשפטיים לממשלה הם עושי

דברה, ולפיכך הם לא תמיד מקצועיים, הוועדה תהיה מוכנה לעמוד לרשות הרבנות,

ובמידת הצורך אף נעמיד את היעוץ המשפטי של הכנסת לשם כך.

כל שינוי שהרבנות תבקש ידון לגופו של עניין, ואם יהיה צורך, אולי נגיש הצעת חוק

פרטית.
משה שחל
אני לא ממליץ ומציע לא לגרום עתה לזעזועים, מאחר שאני חרד מהאווירה שתהיה. כל

הציבור צריך לבבד את המוסד הזה, למרות כל הוויכוחים שיש לנו. גם רוב הציבור

החילוני חי חלק מחייו האישיים על פי הנחיות הרבנות, דבר שמשאיר את רב הציבור עם

זיקה למערכת.

אני מבקש להיענות להצעת יושב-ראש הוועדה, עם תיקון קטן ולא מהותי: תוקף כהונת

מועצת הרבנות הראשית יוארך עד 31.12.1997 . למרות שזהו לא תאריך עברי, אך אנו חיים

לפיו. מועד זה מאריך את תוקף הכהונה בכ- 10 חודשים, והוא עשוי להתקבל על דעת כל

חברי הוועדה.

אני מסכים עם דעתו של יושב-ראש הווננדה בקשר לתיקונים בחוק, שצריכים לידון

לגופו של עניין, בלי קשר להוראת השעה, ולא באווירה של הוראת השעה. אם הרבנות

תשכנע את חברי הוועדה בקשר לתיקונים, אנו נתייחס לכך בכל הכבוד הראוי, אך אני לא

מציע לערב את שתי הפרשיות הללו.
היו"ר שאול יהלום
כשהצעתי להאריך את תוקף הכהונה בשנה, רציתי למעשה שיהיה פרק זמן מכובד. בכל

חוק הרבנות הראשית, כולל מועדי הבחירות, מצויינימ תאריכים עבריים. אי אפשר

בהוראת שעה להכניס תאריר לועזי, דבר שאינו מכובד מבחינת מהות החוק.

אני מציע שבכל זאת נקבל את ההצעה להאריר בשנה, דבר המתקבל יפה בלי לציין

תאריר מדוייק.
גפני משה
אני מייצג בכנסת את יהדות התורה שכידוע מוסד הרבנות אינו שיא מאוויה. לנו יש

הסמכויות התורניות שלנו, שלא נבחרות בבחירה על פי חוק, שמי שמחוקק אותם הם

לפעמים אנשים אנטי דתיים.

אנו לא מקבלים את סמכות הרבנות הראשית, אר למרות זאת חל אצלנו מהפר ריאלי

ומפוקח, כלומר, אנו יודעים שעל פי המצב הקיים, אנו צריכים לחזק את הרבנות הראשית,

למרות כל הביקורת שיש לנו כלפי מוסד זה. לא חל אצלי מהפר אידיאולוגי, אך כאשר

מדברים על מאבק ברפורמים, ועל ציבור גדול במדינת ישראל שלא מקבל סמכות תורנית

כלשהי, הרבנות הראשית מהווה לגביו סמכות על פי החוק.

אינני מקבל את החלוקה הקיימת ברבנות של ספרדים ואשכנזים, של רב ספרדי ורב

אשכנזי. לדעתי צריר להיות רב אחד שיבחר על פי כישוריו, ואף הגשתי הצעת חוק בעניין.

הרבנים הראשיים רוצים לשנות את החוק, וכשיגישו את הצעותיהם אנו נכבד אותן,

ונדון בהן לגופו של עניין.
סגן שר לענייני דתות יגאל ביבי
ההצעות של עו"ד מנחם ינובסקי מדברות על כר שהרבנים הראשיים יהיו דומיננטיים

ביותר, בבחירת מועצת הרבנות הראשית.
גפני משה
במשרד הדתות יש חלוקת סמכויות בין ש"ס למפד"ל. הרושם שלי הוא שכאשר

מתווכחים על הארכת תוקף כהונת מועצת הרבנות הראשית בשנה, או בחצי שנה, מדברים

למעשה על מי יהיה שר הדתות באותו זמן.
יתה יהב
בישיבה שהתקיימה אצל הרבנים הראשיים, דנו בשאלה עד מתי להאריר את תוקף

כהונת מועצת הרבנות הראשית, בחצי שנה או בשנה. לא היה נראה לי שזהו עניין שהולכים

להלחם עליו. החשש היחידי שלי הוא שתהיה סחבת עד אין קץ.
גפני משה
אני מתקומם כל כולי נגד החלוקה הזו שאינה ממלכתית, אינה צודקת ואינה נכונה. אני

מעריר את העבודה המשותפת של שני סגני השרים, הרב אריה גמליאל ויגאל ביבי, אר

כאשר ישנו נושא אקוטי, שמשרד צריר לתפקד בו, לדעתי לא יהיה מנוס מחלוקה ופיזור

משרד הדתות.בנוגע לחוק המוצע, אני מתעלם מהשיקולים האלה, ואני מקבל את עמדתה של הרבנות

הראשית, כי לפי דעתי בתור שנה לא תהיינה בחירות למועצת הרבנות הראשית, ואנו

נצטרך להאריר שוב את תוקף הכהונה.

הרבנות הראשית מבקשת את הארכת המועד לזמן בלתי מוגבל, משום שהם רוצים

לשנות סעיפים שונים בחוק. אין לי ספק שאם החוק ישונה, או לא ישונה, יוגשו בנידון

הרבה מאוד בגציי'ס, והתהליך יהיה ארוך, מה גם שאיני בטוח מה יהיה המצב הפוליטי

בעוד שנה, ואם באותה תקופה יהיה בראש מעייניהם של חברי וועדת החוקה של הכנסת,

הארכת מועד כהונת מועצת הרבנות הראשית, שינוי חוק הרבנות, או דברים אחרים יותר

חשובים שיעמדו אז על הפרק.

אני סבור שבתוך פרק זמן של שנה, לא תהיינה בחירות למועצת הרבנות הראשית, אי

לכך אני מאמץ את בקשתם של הרבנים הראשיים, להאריך את המועד לתקופה בלתי

מוגבלת, או להאריך לתקופה של שנה, שזהו הזמן המבסימלי המוצע, על אף שאני מודע

לבך שסביר שהבחירות לא תתקיימנה בפרק זמן זה.
ראובן ריבליו
אני מבין שיש נסיון של גורמים שונים להשיג הישגים, מבך שמחובתנו שתהיה מועצת

רבנות ראשית בתוקף, ושיתקיימו בחירות. אנו מתבוונים להאריך את התקופה לתקופה

קצובה, ולא מתכוונים שהתקופה תהיה תחנה בדרך אינסופית של רצון להשיג הישגים

אחרים, או עד אשר לא יושגו מטרות מסויימות, לא יתקיים אותו תהליר שהוא מחוייב

המציאות. דומה הדבר כאילו הכנסת היתה קובעת לעצמה תאריכים הנוחים לה, מתי היא

תתפזר.

סברתי שההצעה להארכת התוקף בחצי שנה לא ראויה, בגלל החשש שחצי שנה יכול

להיות תירוץ, בידי אלה שרוצים לדחות את הבחירות, שיאמרו שתקופה זו אינה מספיקה.

לכן אני סבור שצריך להאריך בתקופה סבירה, שאכן הבחירות תובלנה להתקיים תוך אותה

תקופה, בלי שיהיו תירוצים כלשהם לדחיה.

אני מקבל את ההצעה שתוקף כהונת מועצת הרבנות הראשית יוארך בשנה, או את

הצעתו של חבך הכנסת משה שחל, אם היא גם על דעתו של יושב ראש הוועדה, שתוקף

הכהונה יוארך בשנה, תוך ציון ונאריך מדוייק. כל רצוני הוא שלא יהיה מצב בו יבקשו

ארכה נוספת, כי אם יקרה כך, שוב לא יהיה סוף לארבות.

שמענו מכבוד הרבנים הראשיים שיש רצון לשנות את ההליכים. אם הרבנות תצליח

לעשות זאת בפרק זמן זה, מה טוב, אך למיטב ידיעתי את תהליבי החקיקה, אם הממשלה

לא תגיש זאת בהסכמה מלאה של כל הצדדים, החוק לא יעבור, לא רק בפרק הזמן של

ההארכה, אלא גם אולי לא בכל הקדנציה הנוכחית, גם אם תמלא את חייה במלואם.
בני אלוו
מקובל על כולם שצריך להאריך את תוקף כהונת מועצת הרבנות הראשית. אני בעד

הארכה המכסימלית שמוצעת כאן, מאחר שאני רוצה בעצמאות הרבנות הראשית, ואני

סבור שזה לא מוסיף כבוד לרבנות, שאנו בעוד חצי שנה, או בעוד תקופה אחרת, נעמוד

בפני בקשה להאריך שוב את מועד הכהונה.

מאחר ושנה היא ההצעה הארוכה ביותר, אני תומך בהצעה זו, למען כל בית ישראל, כי

הרבנות לא שייכת למפד"ל, לש"ס או ל"אגודת ישראל", אלא לכל בית ישראל.
אלכסנדר לובוצקי
אני בעד דחיית מועד הבחירות בשנה. אני מתחייב כבר עתה, שבעוד שנה אני לא אתמוך

בשום דחייה נוספת. אני חושב שצריך לומר זאת כבר עתה בצורה מפורשת, כדי שתעמוד

"חרב" מעל כל מי שחושב לבצע תרגילי השהיה,

הדברים גם אמורים לאנשי הרבנות הראשית. אני מתנגד לכל שינוי בחקיקה עכשיו,

שיהיה רלוונטי לתהליך הנוכחי, משום שהוא רק יעכב את תהליך הבחירות. אנו נמצאים

עתה במצב של חרפה וחילול השם, שמערכת הרבנות היא עוד מערכת דתית, שאינה

מסוגלת לעמוד בדרישות החוק. בכל עירייה או גוף אחר, כשמגיע מועד הבחירות, יש

בחירות, ורק במערכת הזאת זה לא מתקיים.

ניתן לדון באיך מרכיבים את הגוף הבוחר, איך מרכיבים מועצה וכוי, בשביל הפעם

הבאה, אך עתה אנו צריכים להיות משוחררים לדון בחוק לגופו של עניין, לא לפי

הקונסטלציה הנוכחית במשרד הדתות, ולא לפי האישים הנוכחים ברבנות הראשית. יש

לדון לגופו של עניין מי צריך להשפיע יותר על הרבב הגופים, הרבנות או הפוליטיקאים,

אך לא כאשר עומדות לפנינו דמויות ספציפיות.

אני מאוד מבקש מאנשי הרבנות להשקיע את כל מאמציהם, שתהיה מועצת רבנות

ראשית מאושרת כחוק.
היו"ר שאול יהלום
אני מאוד מכבד את דבריהם של חברי הכנסת משה גפני ואלכסנדר לובוצקי, אך אני

אומר שאילו שני מישורים נפרדים שאינם קשורים לבחירות. אנו רוצים לתת הארכה

מכובדת, שבמקביל אליו תהליך הבחירות חייב יהיה להתבצע.

אם תוך שבוע או שבועיים, הרבנות הראשית תראה שיש כמה עיוותים, שרצוי לטובת

העניין לשנות, נדון לגופו של עניין, ובלי לעכב את תהליך הבחירות.

כרגע מונחות לפנינו 4 הצעות להארכת כהונת מועצת הרבנות הראשית: הראשונה -

החוק בקריאה ראשונה בהסכמת הממשלה, המציע הארכה של ארבעה חודשים, אני מניח

שאף הממשלה חזרה בה מהצעה זו. הצעה שניה - של סגן השר אריה גמליאל, להאריך את

הכהונה בחצי שנה. הצעה שלישית - להאריך בשנה. הצעה רביעית - אותה העלה חבר

הכנסת משה שחל, שהיא לא משנה מהותית את התקופה של שנה, אלא קוצבת תאריך.

חשוב לי שההצעה תתקבל פה אחד, ולכן אין לי התנגדות לקבל את הצעתו של חבר

הכנסת משה שחל, היינו, שהבחירות ונתקיימנה בא' אדר התשנ"ח.
יונה יהב
בחוק נאמר: "תוקף הוראת שעה זו עד תאריך כפי שסוכם מיום פירסומה", אני מציע
שהנוסח יהיה
מיום קבלתה.

הרב הלל קולין;

הצעת החוק הממשלתית נולדה בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, כיוון שסבר

שאפשר יהיה לבצע את הליך הבחירה בזמן סביר. עדיף לערוך את הבחירות כמה שיותר

מהר, ולא להאריך יותר מדי בהוראת שעה, דבר שפוגע בעצם הבחירה.
היו"ר שאול יהלום
אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק הרבנות הראשית (הוראת שעה) (קביעת מועד

בחירות והאדבת תקופת כהונה של מועצת הרבנות הראשית), התשנ"ז - 1996, כאשר סעיף

2 "תחולה ותחילה" ישונה: תוקף הוראת שעה זו - עד יום א' באדר התשנ"ח - 27 בפברואר

.1998

הצבעה

בעד - 8

נגד - 0

נמנעים- 0

ההצעה התקבלה אחד.
שלמה שהם
שם החוק ישונה, וכן המילים בסוף סעיף 1: במקום "לפי חוק זהי/ יכתב "לפי החוק".
היו"ר שאול יהלום
אני מודה לכל המשתתפים. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-10:05

קוד המקור של הנתונים