ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/02/1997

תיקון - ערר על החלטת שופט בעניין תפוס), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשון-נוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 84

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי, ד' באדר אי התשנ"ז (11 בפברואר 1997) שעה 12:15

נכחו;

וחברי הוועדה; א' זנדברג - מ"מ היו"ר

י' דיין

מוזמנים; לבנת משיח - משרד המשפטים

עודד ברוק - הלשכה המשפטית, המשרד לבטחון פנים

פקד ליאורה חובב - ר' מדור תביעות במח"ק, משטרת ישראל

תמר חריף - המשרד לבטחון פנים
מזכירת הוועדה
ד' ואג

קצרנית; א' זכאי

סדר-היום; הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)

(תיקון - ערר על החלטת שופט בענין תפוס), התשנ'ז- 1997.הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)

(תיקון - ערר על החלטת שופט בענין תפוס), התשנ"ז-1996

הי ו "ר אליעזר זנדברג ;

אני פותח את הישיבה. הצעה לסדר לחברת-הכנסת יעל דיין.
יעל דיין
בישיבה בשבוע שעבר במסגרת הצעה לסדר ביקש חבר-הכנסת דדי צוקר, שותפי להצעת

חוק עונשי מינימום בעבירות מין, להקפיא בשלב זה את ההודעה על החוק ואת הכנתו

לקריאה שניה ושלישית - הוא נימק כפי שנימק וזה נמצא בפרוטוקול - זאת תוך ידיעה

ובציון העובדה שאני ומשרד המשפטים בעד קידום והשלמת הרקיקה. הנושא הועבר ליועץ

המשפטי של הוועדה, מר שלמה שהם, לחוות דעת מעניינת כשלעצמה בשאלה: אחרי שהחוק

עבר כמה קריאות האם זכותו להודיע שהוא קובר אותו ומשהה אותו עד להודעה חדשה.
ד' ואג
הניסוח היה: מה קורה אם שני אנשים או יותר חתומים על הצעת חוק ואחד חוזר בו?

האם ההצעה ממשיכה להיות רק עם מציע אחד או האם היא מתפוגגת?
יעל דיין
מאחר ומדובר כאן במקרה קונקרטי ולא במקרה אבסטרקטי כאשר אני דורשת השלמת

החקיקה באישור משרד המשפטים ובאישור הכנסת, כי המליאה שותפה לזה ברוב גדול, חאם

אנחנו ממשיכים ברקיקה בפועל. נוצר פה מצב אנומלי בחוק שיש עליו הסכמה. למיטב

ידיעתי חוות דעתו של היועץ המשפטי לוועדה, שלמה שהם, מוכנה ואני מנייד! שהיא תימסר

בעל-פה.

היו פניות מספר לחבר-הכנסת צוקר ובינתיים הוא משהה את הדברים ונשאר בעמדתו.

אני פונה עכשיו בהצעה לסדר, עשיתי זאת גם בכתב לי יושב-ראש הוועדה, לקבל את

חוות הדעת של היועץ המשפטי ולאפשר את השלמת החקיקה. באופן מיוחד ביקשתי להביא את

החוק הגמור לקריאה שניה ושלישית ביום האשה בכנסת החל ב- 4 במרץ. אני מקווה

שהיושב-ראש ייענה לבקשתי.
היו"ר אליעזר זנדברג
היות ומדובר בנושא עקרוני וחשוב אני מניח שהתיירוסות הוועדה לעניו על-פי חוות

הדעת או דיון בחוות הדעת וכפועל יוצא מכך גם בהצעת החוק יתקיימו בהקדם. אעביר את

הדברים לי יושב-ראש הוועדה הקבוע.

אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)(תיקו ן -

ערר על החלטת שופט בענין תפוס), התשנ"ז-1996- הדיון הוא לקראת הכנת הצעת החוק

לקריאה ראשונה ודברי ההסבר מסבירים במה מדובר. התיקון הוא של לקונה קיימת על-ידי

מציאת פרוצדורה שהיא ראויה ורצויה.

למיטב זכרוני מדובר במקרים שבהם בית-משפט שנדרש לענין בעבר שלח את הפונים

לבג"צ - אין בידי פסק-הדין . יש מגמה כללית לצמצם את הטרדתו של בג"צ בנושאים שהם

לא ברומו של עולם המשפט ואין דבר קלסי יותר מאשר לאפשר זכות ערעור שבדין במסגרת

ערכאת ביניים על החלטה של בית-משפט השלום.
ל' משיח
אנחנו מסכימים שמדובר בלקונה בחוק ולכן הממשלה רנמכה בהצעת החוק שהוגשה על-ידי

חבר-הכנסת זנדברג. לדעתנו רצוי להרחיב את המסגרת הזאת לדברים נוספים שדנה בהם

הוועדה בראשותו של כבוד השופט דב לוין וכבר אפשר לעשות זאת.
היו"ר אליעזר זנדברג
כפי שאני מבין עמדת היועץ המשפטי לוועדה היא שיש צורך בתיקון ניסוחי. האם

אפשר לעשות זאת עכשיו לקראת הקריאה הראשונה, או לקראת הקריאה השניה והשלישית?
לי משיח
אפשר לעשות זאת עכשיו.
היו"ר אליעזר זנדברג
אם כך, נדון בזה עכשיו כדי שנוכל לקדם את הענין.

האם לנציגי המשטרה יש מה לומר?

עי ברוק;

הממשלה תמכה בהצעה וכרגע אין לנו מה להוסיף.
ל' משיח
לא התייעצנו עם גורמים אחרים בממשלה לגבי ההרחבה וחשבנו שרצוי לעשות סעיף

נפרד ולהחיל אותו על סעיפים נוספים שמדברים על החלטות בית-משפט הדומות במהותן.

אני לא רוצה לפרט עכשיו על איזה סעיפים מדובר, נדון בזה לקראת ההכנה לקריאה שניה

ושלישית כדי שנהיה מתואמים.
היו"ר אליעזר ז נדברג
אני מציע שנאשר את הצעת החוק לקריאה ראשונה בנוסיוה כפי שהיא. אם היא תאושר

על-ידי הכנסת במליאה בקריאה ראשונה, יגיש לנו עד אז משרד המשפטים, בתיאום עם

הגורמים השונים, את הצעתו בדבר הרחבתה או הכנסת תיקונים ושינויים בנוסח.
ד' ואג
אני שואלת: ההצעה איננה עוברת קריאה ראשונה ומחכה לכם אלא אפשר יהיה לרוץ

אתה?
לי משיח
לא, היא לא מחכה, אפשר להתקדם אתה.
היו"ר אליעזר ז נדברג
אנחנו ניגשים להצבעה. מי בעד אישור הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי

(מעצר וחיפוש) (תיקון - ערר על החלטת שופט בענין תפוס), התשנ"ז-1996. לקריאה

ראשונה, של חבר-הכנסת אליעזר זנדברג?
ד' ואג
צריך לתקן לשנת התשנ"ז--1997.

הצבעה

הצעת החוק אושר-ה

היו"ר אליעזר זנדברג;

ברוב של 2 וללא מתנגדים הצעת החוק אושרה.

אני מודה לכל המשתתפים.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים