ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 05/11/1996

צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"ו-1996; צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 14

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי, כ"ג בחשון התשנ"ז (5 בנובמבר 1996). שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה; שאול יהלום -היו"ר

יוסף ביילין

ראובן ריבלין

משה שחל
מוזמנים
עו"ד- לבנת משיח - משרד המשפטים

עו"ד ישראל אזר - משרד הפנים

עו"ד עוזי עצמון - מרכז השלטון המקומי

עדנה הירשמן - מרכז השלטון המקומ י
יועץ משפטי
שלמה שוהם

מנהלת הוועדה; דורית ואג

קצרנית; הילה לוי

סדר-היום; 1. צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"ו-1996 -

2. צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"ו-1996 -1. צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"ו-1996 -

2. צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"ו-1996 -
היו"ר שאול יהלום
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת ההוקה, חוק ומשפט

בנושאים שעל סדר היום. מונח לפניכם מכתבו של שר הפנים האומר: "רצ"ב צו המועצות

המקומיות המעדכן שיעורי עבירות הקנס בחוקי עזר המותקנים בהתאם לפקודת המועצות

המקומיות. העדכון נעשה בהתאם לצו העונשין. ראש הממשלה ושר המשפטים נתן הסכמתו

לצו. הריני לבקש את אישור הוועדה שאתה עומד בראש לצו האמור".

צו המועצות המקומיות המו נח לפני נו כולל שבע דרגות קנס ומיד נעמוד על השינויים

שנעשו בעניין.
ישראל אזר
שתי הדרגות האחרונות, ו' ו-ז', נוגעות לחוקי עזר בדבר העמדת רכב וחנייתו.

בעניינים אלה אנחנו צמודים לצו התחבורה - שיעורי קנסות. שם יש פרק בדבר חוקי עזר

ואלה הדרגות הנוהגות בעבירות תעבורה ואנחנו מתכוונים לגבות לפי אותן דרגות.
היו"ר שאול יהלום
במקביל יש לנו מכתב נוסף לגבי העיריות. אדוני, מר אזר, תואיל לפרט לנו

אלו קנסות הועלו ובכמה.
ישראל אזר
בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות מוסמכים שר הפנים יחד עם שר המשפטים

לקבוע עבירות קנס, כאשר השיעור המקסימלי של עבירת הקנס קבוע, הן בפקודת העיריות

והן בפקודת המועצות המקומיות. עד העדכון האחרון, השיעור הקבוע המקסימלי היה 360

ש"ח. שר המשפטים מעדכן את שיעורי הקנסות בכל החוקים, כולל פקודת המועצות המקומיות

ופקודת העיריות, והעדכון האחרון, שנעשה על ידו לפני כחצי שנה, עדכן את שיעורי

הקנסות בכל החוקים בכ-60%. העדכון נעשה על פי שיעור עליית המדד. השיעור החדש עלה

מ-360 ש"ח ל-490 ש"ח. בהתאם לכך קבענו במשרד הפנים דירוג של עבירות הקנס. 5

דרגות לכל חוקי העזר הרגילים ו-2 דרגות לחוק עזר "העמדת רכב וחנייתו" שבעניין זה

אנחנו צמודים למה שנקבע בצו התעבורה - עבירות קנס.
היו"ר שאול יהלום
למה מתייחסים הסכומים 70 ש"ח ו-165 ש"ח?
ישראל אזר
70 ש"ח קנס על עבירת חניה רגילה, ו-163 ש"ח הם קנס מוגדל כגון: חניה במקום של

נכה, או חניה בתוך צומת וכו'.
היו"ר שאול יהלום
אם חונים על המדרכה מקבלים קנס מוגדל?
ישראל אזר
אני חושב שלא. הקנס הרגיל נשאר 70 ש"ח.
היו"ר שאול יהלום
אם הוא לא השתנה, מה אתם מבקשים מאיתנו?
לבנת משיח
לגבי עבירות תעבורה, דרגות הקנס נקבעות בצו התעבורה - עבירות קנס. כאשר אנחנו

קובעים עבירות קנס בנושא תעבורה בתוך העיריות, אנחנו חייבים להתאים את הקנס לדרגת

הקנס הקבועה בצו. אם לא נעשה כך עלול להיווצר מצב שבו שוטר אשר יאכוף עבירה של

חניה במקום שבו יש קנס מוגדל, לדוגמה, יהיה מוסמך להטיל קנס על פי צו התעבורה

בסכום 165 ש"ח, ואילו פקח של העיריה ייתן על אורנה עבירה קנס איור על פי צו

העיריות. זה מצב בלתי אפשרי מבחינתנו.
היו"ר שאול יהלום
מי מאשר את הסכומים שנקובים בצו התעבורה?
לבנת משיח
הכל נעשה בהסכמת שר המשפטים.
היו"ר שאול יהלום
אם הסכומים נשארו בעינם, מה אתם מבקשים?
לבנת משיח
אנחנו קובעים מחדש את כל סולם הדרגות כדי שתהיה תמונה שלמה.
היו"ר שאול יהלום
באילו דרגות יש שי נוי?
לבנת משיה
בדרגה ז' יש שינוי כי הסכום עמד על 175 ש"ח.
י וסף ביילין
צריך להבין את הרציו.
לבנת משיח
הסכום שהיה נקוב בצו העיריות נקבע בטעות ואנחנו מתקנים אותה.
היו"ר שאול יהלום
נ7ה ה י ו הסכומים הקודמים ?
ישראל אזר
הסכום ב-אי היה 360, בי היה 240, גי היה 160, די היה 80 ו-הי היה 40. זאת

העלאה באחוז אחיד של כ-60%.דורית ואג;

זה פחות מ-40%.
היו"ר שאול יהלום
מתי היה העדכון האחרון? האזרח הקטן יקבל עכשיו קנס יותר גדול על אווזה עבירה

ואני רוצה להבין למה. המשכורת שלו עלתה? העבירה נעשתה יותר קשה?

ישראל אזר;

העדכון האחרון היה לפני כשנתיים. אני כנראה טעיתי ומדובר באמת בכ-36%.
הי ו "ר שאול יהלום
לפי נגה נקבע 36%? בכמה עלה בשנתיים אלה השכר הממוצע?
ישראל אזר
לא עשיתי חישוב.
הי ו "ר שאול יהלום
אני לא כופה את דעתי על חברי הוועדה, אבל אם אנחנו צריכים להעלות את גובה

הקנסות מעבר לשכר הממוצע, אני אישית חושב שאנחנו צריכים נתונים ולא יכולים להעלות

את הסכומים באופן שרירותי. אולי מדובר בגובה עליית המדד או בקריטריון אחר כלשהו.
ישראל אזר
הדרגה העליונה היא אי והיא קבועה בחוק. ביום היא עומדת על 490 ש"ח, לאחר

עדכון שעשה שר המשפטים. זה לא תלוי בנו. זה החוק.
ראובן ריבלין
אני מבקש מגבי משיח לומר לנו האם אנחנו רוצים להכביד כדי למנוע עבירות כאלה?

האם אנחנו רוצים להכביד כדי למלא את תקציב העיריות?
לבנת משיח
המנגנון, כפי שהסביר מר אזר, פועל כך שכל החוקים מתעדכנים בצו של שר המשפטים

על פי המדד בלבד, באופן תקופתי. לאחרונה עודכנו פקודת העיריות ופקודת המועצות

המקומיות ע"י שר המשפטים, על-פי המדד בלבד. התוצאה מכך היתה שהקנסות המירביים

שניתן היה להתקין בצוים האלה הם 490 ש"ח לקנס המירבי. החוקים האלה קובעים את

התקרה בלבד. איורי שמעדכנים את התקרה מסתכלים על הסולם ומפנים את היחס הזה גם לגבי

שאר הדרגות. העדכון האחרון לצו של שר המשפטים היה בחודש יולי שנה זו, והעדכון

הקודם היה בשנת תשנ"ג. כפי שאתם רואים, כאשר שר המשפטים מעדכן את התקרה, אנחנו לא

מעדכנים באופן מיידי את הצוים האלה, לכן תמיד יש פער זמנים בין העדכון של הקנס

המירבי לבין העדכונים האלה. הגידול הוא גידול של המדד.
ישראל אזר
כל האגרות צמודות למדד וכך גם הקנסות. זהו המודד היחיד שאנחנו חיים על פיו.עוזי עצמון ;

אני מייצג את השלטון המקומי ואני מרגיש קצת לא נוח. כל התשובות שניתנות כאן

הן תשובות טכניות-פורמליות. כאן מדובר על עונש, ועונש תכליתו להרתיע. היה צריך

לזהות את העבירות, לינת אינפורמציה על שכיהותן ולתת להברי הכנסת מושג על כך שכאן

מדובר במכת מדינה. אני מבקש מיושב ראש הוועדה לתת לי זמן לבדוק את העניין ולהביא

נתונים, כדי שנשרת את מטרת הענישה לפי הקריטריונים המקובלים.

לבנת משיח;

אני רוצה לציין שלא מדובר על העלאה אלא על עדכון בלבד, כלומר, שמירה על ערך

הכסף.
היו"ר שאיל יהלום
אם כך, מדוע חיכיתם שנתיים?
י וסף בי ילין
ההעלאה היא דיפרנציאלית ולכן זה יוצר בעיה.
היו"ר שאול יהלום
לדעתי אנחנו לא מוכנים לדון ואפילו היועץ המשפטי של מרכז השלטון המקומי מציע

לדחות את ההחלטה לישיבה הבאת כדי שהוא יביא יותר נתונים. אפשרות אחת היא לקבל את

בקשת שר הפנים וראש הממשלה ו נאשר העלאה של 36%. אפשרות שניה היא לדחות את

ההחלטה אחרי שנקבל את כל הנתונים. אני נוטה לדחות, אבל אני אשמע את חברי הוועדה.
ישראל אזר
בשנת תשמ"ה נקבע הדירוג לעבירות הקנס בשיתוף המרכז לשלטון מקומי. בעצה אחת

החלטנו לקבוע דירוג לקנסות ויחד עם זאת לתת לרשויות המקומיות את הבחירה בין

הדרגות השונות לעבירות השונות שבכל חוקי העזר. למעשה, לא שר הפנים קובע את דרגת

הקנס אלא הדבר נעשה על פי בקשתה של הרשות המקומית. היא מגישה לנו צו עבירות לחוקי

עזר של אורנה רשות, כפי שהיא היתה רוצה שהשר יוציא את הצו.
היו"ר שאול יהלום
החלוקה נראית לנו אבל אנחנו דנים בסכומים. נראה לי מוגזם להעלות את הסכומים

ב-36% בשנתי ים.
משה שחל
איזה אחוז מהוות ההכנסות האלה מתקציבי הרשויות המקומיות?
עוזי עצמון
הנתון הזה איננו משמעותי ואם רוצים לבדוק את העניין צריך להשקיע עבודה. ברור

שכיסוי הגרעונות של הרשויות המקומיות לא צריך לבוא מהמקור הזה.
משה שחל
הרי לא מדובר על הגדלת הכנסות אלא על התאמת ערכים. הרשויות נמצאות ממילא

בגרעונות והממשלה היינה צריכה להציג לנו הישוב מבוסס. למרות זאת אני בעד לאשר את

הבקשה. בסך הכל אנחנו מענישים את הרשויות המקומיות.
יוסף ביילין
אבל מרכז השלטון המקומי מבקש לדחות.

משה שחל;

אם כך אני חוזר בי.

עוזי עצמון ;

היה לי נוח לו הוועדה היתה מאשרת אבל אני לא יכול להתעלם מהדברים ששמעתי .
שלמה שוהם
אם מדברים על עקרון ההרתעה, צריך לדבר על השכר הממוצע במשק. אם מדברים על

מקבל הקנס צריך לדבר על הצמדה למדד. יש כאן שימוש ציני באלמנט ההרתעה. היה צריך

להיות מנגנון הרתעה שממנו הכסף עובר למדינת ישראל והיא תחליט איך לחלק את הכספים

בין הרשויות המקומיות. לדעתי גם הצמדה למדד איננה נכונה. אם קובעים שההרתעה צריכה

להיות בהתאם לשכר האזרחים....
ראובן ריבלין
לפעמים המחוקק קובע: שנת מאסר או אלף ש"ח קנס. אחרי כמה שנות אינפלציה העונש
הופך להיות
שנת מאסר או שקל קנס. יש הגיון גם בעדכון כי האקוויוולנט הכספי הוא

בהחלט מרכיב בעונש.
היו"ר שאול יהלום
אני מעמיד להצבעה את הצעתו של עו"ד עצמון האומרת לדחות את ההחלטה לישיבה

הבאה.

הצבעה

בעד - רוב

הצעתו של עו"ד עצמון נתקבלה.
היו"ר שאול יהלום
אני מבקש מעו"ד עצמון וממר אזר לבוא אלינו עם הצעות מנומקות או עם הצעות

אחרות. אני מודיע לפרוטוקול שלפי סעיף 48א' לחוק יסוד הממשלה אם תעלה טענה כאילו

דחיית הישיבה בשלב זה איננה מפסיקה את מרוץ 30 הימים - הרי יש לראות בהחלטה היום

משום אי אישור הצוים, עד אשר תחליט הוועדה אחרת. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים