ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/07/1996

בחירת יושב ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום רביעי, א' באב התשנ"ו (17 ביולי 1996). שעה: 10:00

נכחו: חברי הוועדה: ש' יהלום היו"ר

ב' אלון

ע י בשארה

מ' גפני

י' דיין

צ' ויינברג

א' זנדברג

ד' צוקר

ע י דהאמשה

רענן כהן

ר' פנחס י

יושב ראש הכנסת דן תיכון

ר' קפלן - מנהלת לשכת יו"ר הכנסת

ש' יצחקי הממונה על קשרי עיתונות
יועץ משפטי
שי שוהם
מנהלת הו ועדה
די ואג
קצרנית
א' עצידה
סדר-היום
בחירת יושב ראש הוועדהבחירת יושב ראש הוועדה
יו"ר הכנסת דן תיכון
חברי הכנסת, אני מתכבד לפתרה את הישיבה.

ועדת החוק חוקה ומשפט מתכנסת לראשונה, קצת באיחור לטעמי, אבל היא מתכנסת.

הכנסת אישרה אתמול את הרכב ועדת החוקה חוק ומשפט. על פי המלצה של ועדת הכנסת

שאושרה בהצבעה מוצע לבחור בחבר הכנסת שאול יהלום כיושב ראש הוועדה. אני עובר

להצבעה.

הצבעה

אין נמנעים, אין מתנגדים. פה אחד נבחר חבר הכנסת שאול יהלום.

חבר הכנסת שחל ביקש להעיר הערה.
מ' שחל
אני ביקשתי להעיר הערה לאחר ההצבעה והצבעתי כמובן במועמדות. אני מאחל

הצלחה לוועדה. כוותיק חברי הוועדה אני רוצה להעיר בגילוי לב גמור הערה אישית.

הוועדה הזאת הצטיינה מוועדות הכנסת האחרות בכך שהעבודה שנעשתה בה היתה עבודה

בתחום המקצועי, חילוקי הדיעות נשמרו בדרך כלל ברמה של מצוות אנשים מלומדה.

ליושב ראש הנבחר יש דעות ברורת, שאני מכיר אותן ממליאת הכנסת, ואם הוועדה

צריכה לקיים כראוי את תפקידה יהיה צורך ביושב ראש שיקח זאת בחשבון, כי ברגע

שהוא ימלא את התפקיד כאן, השיקולים האחרים והדעות האישיות חייבות להיות מחוץ

לדלת. מותר לו להביע דיעה ועמדה שלו, כפי שכל חבר אחר מביע ואני אומר זאת כדי

להיות גלוי לב. אני זוכר את חבר הכנסת ורהפטיג שישב בראש הוועדה ביחסים הכי

מצוינים עם כל החברים בלי יוצא מהכלל. היו כאלה מהצד הזה והיו מהצד הזה ואני

מקווה ומאחל לך שתדע בניהול הוועדה ובענייניה לשים בצד את הדעות האישיות

ולהשתדל שכולנו נוכל כאן לתרום את התרומה המירבית לגופו של עניין.
ב' אלון
אני רוצה לשאול את חבר הכנסת שחל, שהוא ותיק כפי שהוא מעיד, האם פתיחה

כזאת גם נאמרה בקדנציה הקודמת כאשר נבחר דדי צוקר כיושב ראש הוועדה?
מ' שחל
אני לא הייתי אז חבר הוועדה.
יו"ר הכנסת דן תיכון
חבר הכנסת יהלום הואל בטובך לשבת במקום היושב ראש.

אני אנצל את ההזדמנות, לפני שאתם פותחים בישיבה מין המניין, ולהודות

לצוות המקצועי של הוועדה, למזכירת הוועדה הגברת ואג, ליועץ המשפטי של הוועדה,

כמובן לענת שנימנת על צוות העובדים. כמו כן אני רוצה להודות לחברי הכנסת

החדשים שזה מקרוב באו ולחברי הכנסת הותיקים שזה מקרוב באו ועשו את הוותק שלהם

בהפסקות ארוכות.לחבר הכנסת יהלום, שמלווה אותי מהכנסת הקודמת בוועדה לענייני ביקורת

המדינה, אני מאחל הצלחה.

חבר הכנסת יהלום, רשות הדיבור והרשות לך היא.
היו"ר שי יהלום
אדוני היושב ראש, חברי הוועדה, סגל. קודם כל, אני מודה על הבחירה שחיתה

פה אחד כמובן, ועל כך תודתי נתונה שבעתיים.
מי גפני
אני מבין שכבר הצביעו, אם כך אני מצטרף.
הי ו ייר שי יהלום
תודה רבה.

אדוני היושב ראש, אני מודה לך. אני שמח שהייתי תחת ניהול שרביטך בהיותך

יושב ראש לוועדה לביקורת המדינה, במשך ארבע שנים למדתי ממך הרבה מאוד, ואני

שמח להיות יושב ראש תחת שרביטך כיושב ראש הכנסת. אני בטוח, מתוך הכרה של

דעותיך ודרך הכרת התנהגותך בוועדה לביקורת המדינה, שהכנסת תמצא לה מקום הרבה

יותר רציני ותתקדם מבחינת המהות של החיים הדמוקרטים שלנו. אני רוצה להודות

כמובן לוועדת הכנסת, ולקואליציה ולאופוזיציה על ההסכמה שאני אהיה יושב ראש

ועדת חוקה חוק ומשפט. כמו כן, אני מודה לכל הנוכחים כאן, לסגל הוועדה שאני

עצמי עדיין אינני מכיר אותם בתפקידי.

לחבר הכנסת שחל ברצוני לומר, אני מגיע לוועדה הזאת לא כוותיק כמוך, אלא

אחרי רק ארבע שנים של חברות בכנסת וכמובן שלחבר כנסת להיות אחרי ארבע שנים

יושב ראש של ועדה כה חשובה כוועדת חוקה חוק ומשפט זו התרגשות רבה מאוד. אני

לוקח את התפקיד בדחילו ורחימו. אבל, בארבע שנים שאני הייתי עד להן, ועדת

החוקה, יושב ראש ועדת החוקה והקאוליציה שעמדה מאחוריו, שאתה הייתי חבר ועדת

השרים לחקיקה, הצטיירה לא כוועדה מקצועית, אלא אתם הלכתם בקואליציה, ביחוד

בנושא של חוקי היסוד, בצורה דורסנית, כולל להעביר שלושה חוקי יסוד בשלושת

השבועות האחרונים של המושב. אנחנו אמרנו שיש פה מחטף של חוקי יסוד ואתה הצבעת

בכל הצבעה שהיתה יחד איתם. אז לבוא היום ולהגיד, אני מצפה מהיושב ראש, דווקא

אחרי קדנציה כזו שהיית שותף לה, כפי שציינתי, זה קצת היתממות. אבל, אני אעשה

את כל שאוכל שדווקא דיונים בנושאים מהפכניים שקשורים לאופי המשטר שלנו, יהיו

עד כמה שאפשר בקונצנזוס רחב, שלא כפי שהיו בכנסת הקודמת. אני עושח את זה ברצון

משום שנושאים של חוקה וחוקי יסוד הקשורים כל כך בחיינו צריכים להיות לא

במהטפים ולא ברוב של קול אחד, אלא בקונצנזוס, בהסכמה, לפחות של רוב הבית, אם

לא כולו, ואני אשתדל מאוד שהדברים האלה יעשו ואין לי אלא לאחל לכל חברי הוועדה

עבודה פוריה.

למרות שהיתה הסכמה מהרגע הראשון לתת למפד"ל את יושב ראש ועדת חוקה חוק

ומשפט ולמרות שבמפלגה שלי אני נבחרתי מיד לתפקיד הזה, אני השתדלתי מאוד שלא

להיכנס לתפקיד עד לבחירתי הפורמלית. בכוונה לא עשיתי שום הכנות לנושא משום

שחשבתי שכך יאה. אחד הסובלים מכך היה חברי חבר הכנסת בני אלון שנאלץ לחבות עד

היום שאפנה את חדרי וזאת משום שלחדר אפילו לא נכנסתי.עם כל הצער בכך שהוועדה הזאת איחרה, אני מניח שהנטל הגדול על הוועדה יחל

אחרי הפגרה. יום רביעי הבא הוא ערב תשעה באב ולכן הוא יום קצר ובוודאי שלא

תהיה בו ישיבה. ביום שני או ביום שלישי, תיערך ישיבה אחת. אני מבקש מכל החברים

למסור בידי דורית את כל אפשרויות ההתקשרות, כדי שכל הודעה תוכל להגיע בזמן

לחברים. אני גם מבקש שנושאים הקשורים להצעה לסדר לוועדה יוגשו לפני תחילת

הוועדה. אפשר להגיש זאת לסגל הוועדה. אני מצידי מתחייב להתייחס לכל הצעה

שתוגש.
י' דיין
חבר הכנסת בני אלון שאל האם בקדנציה שעברה, כאשר חבר הכנסת שחל לא היה

חבר, היה אותו דבר, ואני רוצה לומר שהיה סגל של חברים פעילים בוועדה שכלל את

יושב ראש הוועדה לשעבר דדי צוקר, את השרים הנוכחים דן מרידור, יצחק לוי

ואנוכי. הסגל הזה נכח ב-90% מישיבות הוועדה בכל הנושאים והוא דאג לכך ששום דבר

לא יתקבל על סמך רוב מקרי וגם לא רוב בתוקף זה שצברנו לנו רוב.

די צוקר;

גם בלי גיוסים.
י' דיין
באמת היה איזון מוחלט, למרות שהיה פער בין חלקים שונים בוועדה, כפי שיש

בבית. אני מקווה שזה ימשך. המצב היה דומה גם בוועדות המשנה, בפרט בוועדות

שדנו בחוקי יסוד. אנחנו הבאנו בפני הוועדה דבר מוסכם שהיה יותר קל להעביר אותו

וגם לשכנע את המליאה, כמובן שכל זאת בתיאום עם משרד המשפטים.

אני רוצה לבקש מהיושב ראש שני דברים: ראשית, לקבל את רשימת כל החוקים

שעברו קריאה ראשונה שחל עליהם רציפות, שהיו בטיפול הוועדה, זאת כדי שלא נדחה

חדש מפני ישן, אלא בכדי שנוכל לעסוק בזה מייד ולהגיש אותן להמשך קריאות. שנית,

היו כמה סיורים שהיו בחזקת סיורי מעקב ואני מאוד מקווה שכבוד היושב ראש ימשיך

בשיטת העבודה הזאת וזאת מכיוון שאנחנו גם אמונים על מערכת השפיטה. עשינו ביקור

אחד בבית דין למשפחה שנכנס תוך כדי הקדנציה, ונדמה לי שיש לנו סמכות אפילו

בחקיקה לעקוב אחריהם. נושא בניית בתי המשפט, עניין התקנים, לשכות הסיוע,

הסנגוריה הציבורית, דורשים מעקב ובהחלט אנחנו השכלנו בביקורים האלו. אלו

נושאים שדורשים לא רק ישיבה בחדר הזה, אלא גם מפגשים עם המערכת השופטת ואפילו

במבנים עצמם, החל מבתי המעצר, בתי הכלא ועד בתי המשפט שעדיין נמצאים במצוקה

קשה מאוד.

אני מאחלת את כל ההצלחה ואני מקווה שההישגים של הוועדה בארבע השנים

האחרונות, במובן המאחד ולא המפריד, שאין לי ספק שהם היו קולוסלים, ימשיכו גם

בארבע השנים הבאות.
ד' צוקר
ראשית, ברצוני לאחל הצלחה מקרב לב ליושב ראש החדש. אני מאחל לו את אותה

הנאה שהיתה לי במקום הזה. זהו מקום שאפשר להפיק ממנו המון ואני מאחל לך שתפיק

את מה שניתן להפיק. שנית, אפשר לעשות עם החבורה הזאת הרבה דברים יפים, כאשר

מהר מאוד יתברר לכולם שאנחנו מביאים השקפת עולם לכאן, ומי שלא יביא לכאן השקפת

עולם גם לא ישאיר את טביעת אצבעותיו, אבל מחר מאוד מתברר שהחיכוכים הם כל כך

שונים ממה שנראה במליאה. בסוגיות יסוד, בעיקר בנושא כמו החירויות, היה פה מפגש

מאוד מעניין בין המשפט העברי וההשקפה הרדיקלית הליברלית שאנשים כמו חברת הכנסת

דיין והשר דן מרידור וכמוני הביאו לכאן. עבורי זה היה אחד הדברים המרתקים

ביותר ואני מקווה שמפגש כזה ימשך.לגבי צורת העבודה. אני ממליץ שהחוקים הגדולים והכבדים שדורשים הרבה מאוד

עבודה מול ממשלה יוכנו על ידי צוות של אחד או שניים במשך חצי שנה או שנה, אחרת

אי אפשר להתקדם. זה מאוד יעזור לצורת העבודה, ובעיקר למקצועיות שלה,
א' זנדברג
אני רוצה להצטרף לאיחולי ההצלחה ולומר, בניגוד לשר שחל שלא נוכח בקדנציה

הקודמת כחבר בוועדה, אני יכול להעיד שבמרבית הנושאים היה כאן צוות של אנשים

שרצה לקדם את העניין. קשה היה לזהות את חילוקי הדעות המפלגתיים ובמידה רבה זאת

היתה גם אחריות של יושב ראש הוועדה הקודם וגם של האופיזציה. האופיזיציה יכלה

פה להפוך את העולם הרבה פעמים אם היא היתה רוצה, והיתה תקופה שהיה לה אפילו

בוועדה רוב פורמלי. האופוזיציה לא עשתה זאת משום שהוועדה הזאת היא ועדה שנועדה

לקדם עניינים השובים וכבדים והמחלוקת הפוליטית כאן היא שולית לדעתי, ביחס

לזירות אחרות. מין הראוי שגם האופוזיציה תגלה את האחריות הזאת כשיעלו כאן

נושאים וטוב יעשו חברי האופוזיציה אם הם ישקלו דברים לגופו של עניין ויסייעו

בקידום עבודת הוועדה. אם זה יעשה לפי המתכונת שהיתה בקדנציה הקודמת, אני חושב

שכל החששות האלה לא יהיה להם כל בטיס במציאות. אני משוכנע שיושב ראש הוועדה

יוביל את הדברים בדרך נכונה, טובה ומוצלחת.

היו"ר ש' יהלום;

תודה רבה.
צ' ויינברג
כטירון משולש, בכנסת, בוועדה וכעולה חדש מותר לי לפחות לברך אותך בהצלחה.

אני מקווה שנוכל להגשים גם דברים שכבר ראיתי בשנים מאז שעליתי. אני מצפה שתהיה

כאן עבודה פוריה. אני בהחלט אשתתף ברוב הישיבות ותוכל לסמוך עליי.
י' דיין
צר לי ששוב פעם אני האישה היחידה בוועדה.
מ' שחל
בעקבות דבריו של הבר הכנסת זנדברג אני רוצה לומר שאני לא פניתי לוועדה כי

אין לי השש, אני אומר זאת מתוך ניסיון. הוועדה הזאת הצטיינה תמיד בגישה יותר

עניינית מוועדות אחרות. יש כאן אווירה מקצועית רבה מאוד ויש השקפות עולם שהן

מגיעות להכרעה, אבל בדרך כלל מתוך כבוד הדדי ורצון לקדם את מעשי החקיקה. אני

באתי כדי לתרום כמיטב יכולתי ואני משוכנע שגם אחרים, בין אם הם נמצאים בצד הזה

או בצד הזה, ירצו לקדם עניינים שהמשותף בינהם עולה לחלוטין על כל חילוקי

הדיעות האחרים וזה היה הקונטסט בהערות שלי.
ש' שוהם
בראשית דבריי ברצוני לברך אותך על זה שהגעת לכהן כיושב ראש הוועדה.

אני נמצא בוועדה כאן כשנה וחצי ואני חייב להודות, כפי שאמר חבר הכנסת

צוקר, שהחיתוכים בהשקפות העולם שנראים בחוץ, כמעט ונעלמו בחדר הזה. בשוליים

היו 5% או 10% של עניינים עקרונים בהשקפות העולם שאי אפשר היה לגשר עליהם.

הגדולה בעבודה כאן היתה שהצלחנו למצוא מכנה משותף במקומות הקשים. אני רואה את

עיקר ההישג דווקא בדברים שכן היו בעייתים ולמרות זאת הצלחנו למצוא גישור

ענייני, חלקם לפי המשפט העברי וחלקם לפי הגישה הליברלית ביותר.אני כמעט משוכנע שברוב המקרים אנחנו נעשה עבודה מקצועית, אני אישית אתרום את

כל מה שאני יודע למען העבודה המקצועית,

פעם היה ויכוח גדול בנושא היפסלות שופט והנשיא שמגר אמר ששופט לא יכיל

לבוא ללא השקפות. אישית אני רואה את עצמי פה כאדם שבא עם השקפת עולם. המכנה

המשותף של כל הוועדה הזאת הוא שלכל אדם ואדם יש ניגון מיוחד משלו, אבל עדיין

ניתן למצוא את הגשר בין כל השקפות העולם. אם כי אני יודע שבקצוות יהיו חילוקי

דיעות, אני משוכנע שנוכל למצוא דרך לנווט את הספינה הזאת, תוך כדי מקצועיות

ולהגיע לאותה מטרה שאליה אנו רוצים להגיע, שתיצור יותר הבנה ואהבה בין הקצוות

ופחות פילוג.
היו"ר ש' יהלום
אני מודה לכולם על הדברים.

מבחינתי, הדלת פתוחה לכול רעיון מבחינת פעילות הוועדה, נושאים שצריכים

לעלות. מי שרוצה להתקשר, לכתוב יכול לעשות זאת בכל שעות היום והלילה. אדרבא,

תלמדו אותי. אני אלמד ואשתדל לעשות כל רעיון טוב שיעלה כאן.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35

קוד המקור של הנתונים