ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/12/1998

מתן הסמכויות האמורות בסעיפים 8 עד 11 ו-27 (ב) ו- (ד) לחוק ועדות חקירה למנהל נציבות תלונות הציבור - אישור הוועדה כנדרש על פי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 266

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. ט' בטבת התשנ"ט (28 בדצמבר 1998). שעה 00;11

נכחו;

חברי הוועדה; יוסי כץ - היו"ר

מוזמנים; מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אליעזר גולדברג

אביגדור רביד - מנהל נציבות תלונות הציבור
מנהל הוועדה
ברוך פרידנר

קצרנית; חנה אלטמן
סדר-היום
מתן הסמכויות האמורות בסעיפים 8 עד 11 ו-27(ב) ו(ד) לחוק

ועדות חקירה, למנהל נציבות תלונות הציבור - אישור הוועדה

כנדרש על פי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה.מתן הסמכויות האמורות בסעיפים 8 עד 11 ו-27(ב) ו-(ד) לחוק ועדות חקירה

למנהל נציבות תלונות הציבור - אישור הוועדה כנדרש על פי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה
היו"ר יוסי כץ
בוקר טוב וברוכים הבאים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

המדינה של הכנסת. על סדר יומנו - מתן הסמכויות האמורות בסעיפים 8 עד 11

ו-27(ב) ו-(ד) לחוק ועדות חקירה, למנהל נציבות תלונות הציבור - אישור הוועדה

כנדרש על פי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה.

רשות הדיבור למבקר המדינה.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אליעזר גולדברג;

סעיף 26 הוא סעיף שהשימוש בו הוא, אמנם, נדיר. הוא מקנה למבקר המדינה וגם

למי שהוועדה הסמיכה, לקיים חקירה על פי חוק ועדות חקירה.

מבקר המדינה ומי שהתמנה על ידו, באישור הוועדה, אלה הן הסמכויות המוקנות על

פי סעיפים 8 עד 11 - - -
היו"ר יוסי כץ
עד היום?
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אליעזר גולדברג
עד היום. מה שקרה הוא שהיתה הסמכה כזאת שמבקרת המדינה לשעבר, גב' מרים

בן-פורת נתנה, באישור הוועדה, לנציב תלונות הציבור הקודם, מר סלנט, - - -
היו"ר יוסי כץ
אישית? זה היה אישור אישי? לא לתפקיד?

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אליעזר גולדברג;

האישור הוא אישי. מכל מקום ההסמכה ניתנה לו ולו בלבד מלבד הסמכות שהחוק

מעניק לנציב תלונות הציבור.

מאחר ומר סלנט פרש לגמלאות, נציבות תלונות הציבור נשארה בלי הסמכה - - -

היו"ר יוסי כץ;

כוונתך למנהל נציבות תלונות הציבור.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אליעזר גולדברג;

הנציבות, כולה, נשארה בלי שיהיה בה נושא תפקיד שהוסמך על פי סעיף 26, אחרי

פרישתו של מר סלנט.
היו"ר יוסי כץ
מתי מר סלנט פרש לגמלאות?
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אליעזר גולדברג
בסוף חודש אוקטובר שנה זאת. ב-3 באוקטובר.

אביגדור רביד;

מר סלנט פרש, פורמלית, בפברואר 1992, כאשר אני נכנסתי לתפקיד אבל אחרי גיל

הפרישה מבקרת המדינה העסיקה אותו כיועץ; לא כמנהל נציבות תלונות הציבור - - -
היו"ר יוסי כץ
אבל משום מה היא לא העבירה את הסמכויות. המצב ברור. לא ייתכן שלא יהיה בעל

תפקיד בנציבות תלונות הציבור שאין לו הסמכויות האלה, ומי ראוי יותר לכך מאשר מנהל

הנציבות?
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור אליעזר גולדברג
זאת המסקנה היהידה שהיתה גם המסקנה שלי.
היו"ר יוסי כץ
אני מעמיד להצבעה את מתן הסמכויות האמורות בסעיפים 8 עד 11 ו-27(ב) ו-(ד)

לחוק ועדות חקירה, למנהל נציבות תלונות הציבור, על פי סעיף 26 לחוק מבקר המדינה.

הצבעה

מתן הסמכויות אושר פה אהד.
היו"ר יוסי כץ
הוועדה לענייני ביקורת המדינה תוציא הודעה לעתונות לפיה היא אישרה את הצעת

מבקר המדינה להעניק את הסמכויות האמורות בסעיפים 8 עד 11 ו-27(ב) ו-(ד) לחוק

ועדות חקירה, למנהל נציבות תלונות הציבור, עורך דין אביגדור רביד, זאת כדי

שהציבור יידע שלנציב תלונות הציבור יש סמכויות על פי חוק ועדות חקירה מכוח החלטת

מבקר המדינה, ובאישורה.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

7

קוד המקור של הנתונים