ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/04/1999

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על התקנות והכללים לפעולת מערך המוניות בישראל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 277

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. גי באייר התשנ"ט (19,4.1999). שעה 09:00

נכחו: חברי הוועדה: יוסי כץ - היו"ר
מוזמנים
דוד בן-אבו - מנכ"ל משרד התחבורה

אריה דוידזון - משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

משה שקד - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

גבי עדה וייס - סגן היועץ המשפטי במשרד התחבורה

רונן בן לולו - עוזר שר/מנכ"ל משרד התחבורה

יהודה אלבז - מנהל אגף תחבורה ציבורית במשרד

התחבורה

יוסי ניזרי - עוזר למנהל אגף תחבורה במשרד התחבורה

עופר לינדשבסקי - ראש תחום תחבורה באג"ת, האוצר

אלי ערוסי - ראש מדור תעבורה - אגף התנועה, המשרד

לביטחון פנים

פקד גיל קליימן - קצין אבטחה באג"מ, המשרד לביטחון

פנים

אלי פז - סמנכ"ל פנים נושאי שעת חירום, משרד העבודה

והרווחה

גבי אילנה דורי מנדלובי - ממונה שעות עבודה במשרד

העבודה והרווחה

יוסי שטיינמנץ - ממונה מכס ארצי, מכס ומע"מ

עוזי ברלינסקי - מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה

וביקורת פנים במשרד ראש הממשלה

עו"ד שמואל סעדיה - איגוד המוניות

דן שטפל - איגוד המוניות

אברהם בקשי - איגוד המוניות

אהרון כהן - איגוד המוניות

אברהם פריד - יו"ר ארגון המוניות הארצי - ארגון

בעלי המוניות בישראל

עצמון אליאס - ארגון בעלי המוניות בישראל

אורי הורנשטיין - ארגון בעלי המוניות בישראל

דוד כוכבא - ארגון בעלי המוניות בישראל

ויקטור מלכה - ארגון בעלי המוניות בישראל

אילן סעדו - ארגון בעלי המוניות בישראל

חיים עטר - ארגון בעלי המוניות בישראל

מוריס קצרי - ארגון בעלי המוניות בישראל

שוקי קרפנוט - ארגון בעלי המוניות בישראל

עזרא שהרבני - ארגון בעלי המוניות בישראל

חיים שיקרזינסקי - ארגון בעלי המוניות בישראלהיועצת המשפטית של הוועדה; אנה שניידר

מנהל הוועדה; ברוך פרידנר

ירדנה מלר הורביץ

קצרנית; חנה אלטמן

סדר היום; בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על התקנות והכללים

לפעולת מערך המוניות בישראל.בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על התקנות והכללים לפעולת מערך המוניות בישראל
היו"ר יוסי כץ
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של

הכנסת ומקדם את כל הנוכחים בברכה.

על סדר יומנו בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על התקנות והכללים לפעולת מערך

המוניות בישראל ואגב כך ברצוני לציין כי קיבלתי פניות של ארגון בעלי המוניות

ואיגוד המוניות זאת לאחר שקראתי בעתונות הצעות שפורסמו בשבוע שבועיים האחרונים

בכל מה שקשור לסל המיגון. ההצעות יפות מאד אלא שלא היה להן ציון של המקורות

הכספיים.

יש לנו תחושה שבמשך תקופה ממושכת נהגי המוניות משני הארגונים קיבלו הרבה

מאד הבטחות אלא שאלה לא מומשו.

כיוון שהממשלה פתחה את שוק המוניות ביד רחבה אני מבקש שנשמע מה ההשפעה

שהיתה לכך על שוק המוניות? זה נושא עקרוני ומעניין מאד. בנוסף לכך אני מבקש

לשמוע סקירה ממר דוד בן-אבו, בכל מה שקשור למדיניות של משרד התחבורה. בבקשה.
דוד בן-אבו
בוקר טוב; אני אתחיל את דבריי בכך שאני מכהן בתפקיד מנכ"ל מזה חודשיים

ומחצית ואני סבור שבתקופה הזאת היה לי הכבוד והעונג להתעסק עם נושא המוניות

בכמה מישורים ובכמה רמות, ואני אומר את דבריי אלה בחיוב ולא בשלילה כמובן.

בפגישה שקיימתי עם שני הארגונים, אחר כך בדיונים שהשר קיים, לאחר מכן

בדיונים בהם גם אני השתתפתי אצל ראש הממשלה, דיונים שקיים מנכ"ל משרד ראש

הממשלה עם ארגוני המוניות, כל זאת, כאמור, בתקופה של חודשיים וחצי לערך ואני

מציין זאת כיוון שהנושא שהועלה על סדר יומה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה

מעסיק את כולנו, בצדק. ברצוני לומר דברים כלליים על הפעולות שנעשו עד עכשיו;

בפגישות שהתקיימו יחד אתי סיכמתי, יחד עם שני ארגוני המוניות, לקיים צוות

הידברות כזאת שתדון במכלול הבעיות שעומדות על הפרק לא ברמה של הכרזות או

דקלרציות אלא יותר ברמה יום יומית של העבודה.

הבעיה הבולטת ביותר בתחום שאנחנו מדברים עליו מתבטאת בכך שקיימים שני

ארגונים, שניהם טוענים לכתר, דבר שכשלעצמו מהווה בעיה בפני עצמה ותחרות לא כל

כך בענף אלא בייצוג אם כי זה דבר שמביא בעקבותיו תועלת ללקוח. מכל מקום

הרעיון הכללי היה לשבת עם שני ארגוני המוניות כדי לדבר על יישום מדיניות משרד

התחבורה כדי שנהיה שותפים מלאים לנושא. קיבלנו את שמות הנציגים של הגורמים

הרלוונטיים ואנחנו מתכוונים, תוך תקופה קצרה ביותר, לקיים אתם דיונים שיימשכו

גם מעבר לתקופת הבחירות שמביאה, מטבע הדברים, לעליות ולירידות בטיפול בנושא

הזה. זה באשר לרמה היום יומית.

הכנסת דנה בנושא שהועלה הבוקר על סדר יומה של הוועדה לענייני ביקורת

המדינה במספר ישיבות, והתקבלה, לפני שבוע וחצי, החלטת ממשלה שקבעה את סל

המיגון כשזה מתייחס לשלושה פרמטרים; 1 - מחיצה. זאת צריכה להוות את האמצעי

הבטוח ביותר, לפחות לדעת מומחי הביטחון, שמפרידה בין הנהג לבין הנוסעים

שיושבים מאחור. אבל דווקה המחיצה הזאת, שיכולה להיות הגורם הטוב ביותר, גורמת

לבעיה אצל הנהגים ואצל בעלי המוניות שאינם מתלהבים ממנה כלל ועיקר - - -
היו"ר יוסי כץ
תסלח לי על כך שאני קוטע את דבריך באמצע, אבל בעתון הארץ מצוטטים דברים

שמר אברהם פריד אמר שהחלטה בנוסח דומה התקבלה בחודש אוגוסט 1997 בעקבות רצח

נהג מונית, גם אז הוחלט לממן את סל המיגון והוטל על שר התחבורה לגבש נהלים אלא

שעדיין לא נעשה דבר בתחום הזה. לדבריו ממילא אי אפשר להתקין מחיצת מגן

במוניות הקיימות והדבר מחייב החלפת כל המוניות לדגמים מיוחדים.
דוד בן-אבו
אני מבקש להגיב על הדברים האלה ולציין שבניגוד להחלטה הקודמת, ההחלטה

הזאת דיברה גם על אופן המימון של סל המיגון לעומת ההחלטח הקודמת שבה דובר על

סל מיגון ולא על אופי השתתפות הממשלה בתקציב. אם אינני טועה אז נאמר שכל

המרכיבים ייכנסו לסל אחד ובין כל המרכיבים בתוך הסל תהיה תלות. זאת אומרת שאם
שלושת המרכיבים של הסל הם
הדרכה להגנה עצמית פלוס הגנה עצמית, מחיצה ומערכת

שתשמש לאיתור הרבב והנהג בכל עת, אגב, דובר אז על כך שכל המכלול יהיה בתיקצוב

של חמישים חמישים והוא יחיה כולל. זאת אומרת שמי שלא יעשה את אחד הפרמטרים -

לא יקבל כלל תיקצוב. לעומת זאת ההחלטה הפעם מדברת על כך ששני המרכיבים של

הקורס ושל המחיצה יהיו על חשבון המדינה במימון מלא ואילו המערכת שתשמש לאיתור

הרכב והנהג תהיח בתשלום משותף ואז נהג המונית או בעל המונית יוכלו לבחור איזה

מרכיב שהם ירצו. זה דבר שונה לחלוטין מכפי מה שנאמר בהחלטה הקודמת.
היו"ר יוסי כץ
מה קרה עם ההחלטה הקודמת?
דוד בן-אבו
הסתבר לנו שמתוך 14 אלף בעלי מוניות, השתתפו בקורס רק 900 נהגים, זאת

אומרת שהיתה היענות הלשה מאד של בעלי המוניות ושל הנהגים שלא רצו להשתתף

בקורס. איבדנו אגב כך מערך שלם שעלה למדינה הרבה כסף ובסופו של דבר הנהגים

ובעלי המיניות, כאמור, לא השתתפו בקורס.
היו"ר יוסי כץ
מה בקשר למוניות הלונדוניות?
דוד בן-אבו
אתמול התקבלה החלטה בוועדת הכלכלה שמאשרת את שינוי התקנה והיא מאפשרת

ייבוא של מוניות לונדוניות. אנחנו נתחיל להביא את אלה לארץ כדי להעמיד אותן

לרשות מי שירצו בכך.
אברהם בקשי
אתמול לא התקבלה כל החלטה. הייתי בדיון והייתי עד לכך שלא התקבלה בו כל

החלטה כזאת. פרופסור אמנון רובינשטיין אמר שהיום תתקיים הצבעה של חברי

הכנסת.
דוד בן-אבו
אתמול התקבלה החלטה,
היו"ר יוסי כץ
מה באשר לפתיחת שוק המוניות?

דוד בן-אבו;

אני מבקש מיושב ראש הישיבה להעביר את רשות הדיבור למר יהודה אלבז שבקיא

בנושא הזה והוא יוכל להאיר את עיני כולנו לגבי השאלה הזאת וגם בנושא של

המדיניות בכלל.

יהודה אלבז;

בנושא פתיחת ענף המוניות, התקבלה החלטה עקרונית על ידי הכנסת כשתוקן חוק

שמאפשר הקצאת מספרים וזכויות ציבוריות להפעלת מוניות. המכסות המלאכותיות שהיו

קיימות בעבר בוטלו על מספר מוניות שיוקצו כל שנה ונקבע סף כניסה על ידי תשלום

אגרה של 205 אלף שקל לכלל הציבור ו-110 אלף שקל לנהגים ותיקים בעלי ותק של

יותר משש שנים.
היו"ר יוסי כץ
מה משמעות ההחלטה הזאת? אם בעבר היתה מכסה של מספרי מוניות, אני מבין

שעכשיו אין מגבלה כזאת וכל אדם, זה יכול להיות משקיע שבמקום להשקיע את הכספים

שלו בנדל"ן משקיע אותם ברכישת מספר למונית. הוא לא חייב לעבוד בעצמו על

המונית, הוא יוכל להעסיק נהגים שכירים שיעבדו עליה, ואם יש לו מספיק כסף - הוא

יוכל לרכוש כמה מספרים.
יהודה אלבז
בדיוק.
היו"ר יוסי כץ
אם כך מה המשמעות של ההחלטה הזאת על נהגי המוניות? ההיגיון שלי אומר

שיש לכך משמעות מרחיקת לכת על הערך של המספר.
חי ים עטר
לנהגים הוותיקים אין כסף לקנות את המספר ואז המתווכים עושים זאת.
היו"ר יוסי כץ
מר אלבז, אני מבקש שתתייחס גם לדברים האלה.
יהודה אלבז
החוק קבע שיש הבדל בין נהג שכיר ותיק שיש לו ותק של יותר משש שנים, ובין

כלל הציבור. נהג ותיק שכיר זוכה להנחה מכובדת ולמחיר סביר בהחלט ביחס למחיר

השכירות בשוק עבור קניית מספר, עבור קניית זכות ציבורית, ואכן החוק הקל על

הנהגים השכירים מבחינה כספית ואיפשר להם להיות עצמאים ולא להיות תלויים בבעלי

זכויות. המבחן של העשייה הזאת הוא מבחן, בעצם, בפועל. מאז - - -
היו"ר יוסי כץ
אני יוצא מתוך הנחה שאחת המטרות של הדבר הזה היא להוזיל את השירות

לציבור.
יהודה אלבז
אין כל ספק בכך. התוצאה בפועל היא שמאז שהחוק הזה חוקק, נוספו השנה רק

690 מוניות מתוך 1100 שאושרו. זאת אומרת שמתוך 1100 בקשות שהוגשו, 1000 על

ידי הנהגים השכירים, 900 רכשו את המספרים בפועל, הרבה פחות מאשר בשנה רגילה.

בסך הכל הוכח שהמנגנון הזה הוא מנגנון יעיל שמווסת את עצמו. כשכדאי להם -

אנשים נכנסים לענף. כשלא כדאי - הם לא נכנסים אליו. עובדה שמתוך כלל חציבור

רק 6 אנשים חיצוניים רכשו בפועל את הזכויות - - -

אליאס עצמון;

טעות, טעות.
קריאות
היו"ר יוסי כץ: אבקש להפסיק את סערת הרוחות בישיבה.

יכול להיות שאם אני משקיע, ואני רוצה להשקיע בשוק המוניות, אני אמצא

לעצמי נהג שכיר ואעשה אתו דיל.
חיים עטר
זה מה שקורה בשטח: יש לכך הוכחות.
יהודה אלבז
מי מרוויח מזה?
חיים עטר
המתווכים.
יהודה אלבז
לא המתווכים אלא הנהגים השכירים. בכל מקרה העסקה הזאת כמו שאתם קוראים

לה, היתה יכולה לקרות גם במתכונת הקודמת. מה שאני רוצה לומר הוא שבעצם לא קרה

כלום; המנגנון החדש הוכיח את עצמו שהוא לא פורץ את המסגרות ושאין בו איום של

תפיסת השוק.
היו"ר יוסי כץ
מה הוא שיפר?
יהודה אלבז
הוא שיפר את הענף שכן היום נהגים שכירים לא תלויים יותר במחירים מופקעים.

הזכות להחזיק מונית עלתה בשוק האזרחי עד ל-70-90 אלף דולר, תלוי בתקופות,

והיום כל נהג שכיר שעובד בענף, שיש לו ותק, והוא מוכיח שהוא שנים על גבי שנים

מתמיד במתן השירות לציבור, יכול, במחיר סביר בהחלט, 110 אלף שקלים - - -
היו"ר יוסי כץ
איך השוק הזה מתחלק בין נהגים שכירים ובין נהגי מוניות?
יהודה אלבז
קשה מאד לענות את השאלה הזאת; אין לנו מידע על הנהגים השכירים. יש,

היום, 13600 מוניות - - -
היו"ר יוסי כץ
איך הן מתחלקות בין מוניות שירות - - -
יהודה אלבז
מספר מוניות השירות הוא כ-2500 על 13600. ענף מוניות השירות הוא, בהחלט,

ענף מכובד בתוך ענף המוניות והוא חי בצל הענף שמבצע פעילות די דומה לפעילות של

התחבורה הציבורית באוטובוסים. זה ענף ייחודי מאד שכן באף אחת מהארצות

המערביות אין ענף של מוניות שירות, והוא פיתוח שירות משלים, מפלס שני של

שירותים מעל השירות לתחבורה הציבורית, שירות שאנחנו תומכים בו בלי כל ספק.
היו"ר יוסי כץ
מה עם כל היתר?
יהודה אלבז
כל היתר אלה הם נהגי מוניות שמבצעים פעילות של ספי ישלים וזאת, ברוב

המקרים, פעילות עירונית או מטרופולינית.

יש, בהחלט, בשוק המטרופוליני העירוני, בנסיבות המיוחדות, מקום עבודה

לכולם.
דוד בן-אבו
מה הרפורמה מתכננת לעשות לשירות הציבור ומה יהיה השיפור בשירות לציבור?
יהודה אלבז
יש הבדל בין הטווח הקצר לטווח הארוך. בטווח הארוך יש לנו כוונה לשלב את

ענף מוניות השירות במסגרת הכנסת תחרות לתחבורה הציבורית ולאפשר לתאגידים של

מוניות שירות להתחרות על הפעלת קווי שירות, דבר שבעבר לא ניתן להם על פי

המדיניות הקודמת של המשרד. אני סבור שתהיה להם, בהחלט, תרומה טובה מאד בכל

מה שקשור לרמת השירות מצד אחד, ומהצד האחר הכוונה היא שבעקבות ההגדלה של מספר

המוניות שהיתה בשנים האחרונות, ואגב, החוק החדש הוא רק היבט אחד מתוך ההגדלה,

שכן ענף מוניות הספיישלים גדל כמעט ב-50% בחמש השנים האחרונות. יש לחץ גדול

מצד אנשים שרוצים להתעסק בענף הזה ואין ספק שבעקבות התחרות הזאת כולם ירוויחו;

גם העוסקים בענף שיגדילו את נפח הענף וכך תהיה יותר פרנסה לכולם, וגם הציבור

ירוויח שירות הרבה יותר טוב ויותר יעיל כי הנהגים ובעלי המוניות יתחרו על מתן

השירות. רק לאחרונה הממשלה אישרה עלייה חריגה של 9% בתעריפים כאשר המדיניות

היא יותר מדיניות של קביעת מחירי גג ומתן אפשרות, בהתאם לתחנות, להתחרות על

מתן שירות לציבור כדי לתת לו שירות יותר טוב ויותר זול.
היו"ר יוסי כץ
אם כל כך טוב, אז מה, בכל זאת, רע? מר שטפל, אני מבקש אותך להסביר

לנו

מוריס קצרי;

אתה מתייחס אליהם כאל איגוד ואילו אני לא יודע מי האיגוד הזה? את מי

הוא מי יצג?
היו"ר יוסי כץ
אני מנהל את הישיבה לפי הסדר - - -
מוריס קצרי
אבל אתה כל הזמן מתייחס אליהם כאל איגוד ואילו אני לא יודע מי הוא האיגוד

הזה?

היו"ר יוסי כץ;

לא קיבלת את רשות הדיבור. רשות הדיבור למר דן שטפל.

דן שטפל;

משרד התחבורה דואג לציבור בכלל אבל הוא לא דואג לציבור שנקרא; קשה יום,

וכוונתי למי שמשתמשים בקווי השירות. בפועל פתחו רק את מוניות הספיישל לתחרות

ואילו את קווי השירות לא פתחו לתחרות. יש לנו נתונים משנת 1997 שמוכיחים

שאדם אחד מחזיק 280 אישורים, לעומת זאת יש קבוצות של אנשים - - -

היו"ר יוסי כץ;

אישורים למה?

דן שטפל;

אישורים להפעלת קווי שירות. לעומת זאת יש קבוצות אחרות של אנשים,

באזורים השונים של הארץ, שפונים למשרד התחבורה, נענים בשלילה, ומכתתים רגליהם

לבית המשפט העליון. מכאן אני מגיע לשאלה אולי הציבור בתל-אביב איננו זכאי

לאותו סוג של שירות שהוא שירות במחיר נמוך יותר? מעבר לזה אני מבקש לציין

בהזדמנות הזאת שהתפתחה תעשייה סביב העניין הזה שאני בדקתי אותו לעומק.

בישראל, להערכתי, יש 3 אלפים מוניות שעוסקות בשירות, מתוכן בנתוני 1997, כי

למשרד התחבורה יש דברים שהוא מחביא אותם; הוא לא מעביר את רשימות הנתונים של

מי שעוסקים בשירות. להערכתי יש כ-1700 שמפרנסים את התעשייה השחורה הזאת של

מתן אישורים וזאת בדיוק אחת מהנקודות שאני רוצה שהוועדה הזאת תורה למשטרה

לחקור אותן. יכול להיות שיש לי טעות ואז אני אשמח לשמוע שטעיתי.

היו"ר יוסי כץ;

אני מבקש אותך להיות יותר קונקרטי בדבריך. תצא מתוך נקודת הנחה שאתה חי

את הדברים ואילו אנחנו איננו חיים אותם.

דן שטפל;

אני מבקש שמר אברהם נויהויזר יסביר כיצד העניין הזה פועל בחיפה.
אברהם נויהריזר
בשיתוף עם מר פריד, שמתחזה, הוא לא נהג מונית, - - -
היו"ר יוסי כץ
תסלח לי על כך שאני קוטע את דבריך באמצע אבל אני הזמנתי את כל הנציגים

הרלוונטיים לישיבה הזאת כיוון שחשבתי שצריך לשמור כאן על אווירה טובה ועל

הגינות. אני מבקש אותך לא לחלק ציונים לאחרים. מר פריד לא נמצא כאן-

בביקורת; מי שנמצא בביקורת הוא משרד התחבורה והרשויות הממלכתיות שכלפיהן אתה

יכול להשמיע טענות. אתה יכול לומר שהן מחלקות אישורים על פי שיקולים זרים,

זכותך לומר זאת, אבל מר פריד, כאמור, לא נמצא עכשיו בביקורת.

אברהם נויהויזר;

מר אלכס לנגר נתן 280 רשיונות לקחת דמי חסות למר פריד, בניגוד לחוק

ובניגוד לתקנות של משרד התחבורה ושל עיריית חיפה. מר פריד גובה מכל נהג, בלי

לתת כל תמורה, 200 דולר לחודש, שנה מראש, דבר שמעלה את סל ההוצאות של הנהגים

ואלה אינם יכולים להתגונן כיוון שרובם ערבים ודרוזים בחיפה והם לא מעזים לפתוח

את הפה. נתנו למר פריד מונופול על כל העיר חיפה, כאמור, בניגוד לחוק ובניגוד

לתקנות.

נציג משרד התחבורה דיבר בצורה יפה למדיי עד כמה המשרד דואג לציבור אבל

אני מבקש שמר לנגר יסביר על סמך מה הוא נתן לאדם שאיננו נהג מונית, שמציג את

עצמו מנהיג מוניות הארץ, שמעולם לא נבחר, - - -

היו"ר יוסי כץ;

הבנו את הנקודה.

דוד כוכבא;

מר נויהויזר, אתה מוכן לעמוד למשפט על מה שאמרת?
היו"ר יוסי כץ
אני מבקש אתכם להפסיק את סערת הרוחות.
דוד כוכבא
אי אפשר לזרוק דברים ככה, באוויר, ולא לקחת עליהם אחריות. זאת נחשבת

הוצאת דיבה.
היו"ר יוסי כץ
איננו מנהלים כאן דו שיח.
דן שטפל
יש לנו טענות נוספות בנושא סל התשומות והבטחות של ראש הממשלה שלא הגיעו

כדי מימוש. ההבטחות האלה, להערכתי, גרמו לנו נזק והאנשים עד היום כמהים

ליישומן - - -
היו"ר יוסי כץ
תהיה קונקרטי. יש לך טענות נגד ראש הממשלה?

דן שטפל;

כן; הוא שלח לנו מסמך בן עשרה סעיפים מלאים בהבטחות, שמתוכם רק סעיף אחד

קויים. הסעיפים שעוסקים ביום יום שלנו, בפרנסה שלנו, ב-2% התייעלות, בסל

התשומות, - כל אלה לא שופרו מצד משרד התחבורה. להיפך; מצבנו הוחמר.

היו"ר יוסי כץ;

מה לא בסדר בטל התשומות?

שמואל סעדיה;

העניין המרכזי מתבטא בכך שמצד אחד ההחלטות של המדינה בתקנות ובהחלטות

אחרות גורמות לנו הוצאות כבדות, ואגב כך ברצוני להוסיף כי אנחנו שולחים מכאן

את תנחומינו לנציגת הביטוח שלא הגיעה לישיבה בשל היותה באבל. מכל מקום

קובעים, לדוגמה, תעריף של ביטוח גבוה ביותר, גם חובה וגם רכוש, כאשר למעשה אין

שום הצדקה עניינית לקביעת תעריפי ביטוח שלא עומדים בשום פרופורציה ובשום היבט

לאף כיוון שאתה מסתכל אליו. לדוגמה, לנהג מונית שעובדים עליה 24 שעות - יש

שומר. איפה הסיכונים כאשר נותנים יד להעלאת תעריף הביטוח גם חובה וגם רכוש?

זאת דוגמה קלסית לכך שההוצאות שמוטלות על נהגי המוניות בכלל, בלי קשר לארגון

כזה או אחר, כבדות ביותר. זה, כאמור, מצד אחד. מצד אחר הטילו, במסגרת

ההעלאות, אגב, זה קורה כל פעם כשרוצים להעלות העלאה בלתי ריאלית, - הורדה של

2% בדבר התייעלות שמטילים, כביכול, על ענף התחבורה. אבל כשאתה מסתכל על נהג

המונית שהוא יחידה עצמאית כלכלית בפני עצמו, אין לו מה ליעל. אין לו שיקול

דעת. כולם מכתיבים לו תעריפים של ההוצאות ושל הכנסות.

על דעת כל פגי שנמצא כאן, לדעת כל הארגונים, נדמה לי שיש פגיעה של לפחות

50% באי העלאת התעריפים של נהגי המוניות כי כל פעם שיש, כביכול, העלאה - יש

הורדה של 2% התייעלות שהוא ייצור בלתי מוסבר לחלוטין. זה דבר שני.

דבר שלישי; למעשה לשום נהג מונית אין ביטחון סוציאלי. בישיבת ועדה אחרת

בכנסת הסברתי שנהג מונית הוא עצמאי אבל למעשה, בפועל, במהות שלו הוא שכיר כי

קובעים לו את ההעלאה. אני כעצמאי, לדוגמה, כעורך דין, קובע את שכרי אבל

השירות של נהג המונית נמצא תחת פיקוחה של המדינה. ההוצאות שלו גם הן נמצאות

תחת הפיקוח של המדינה ויחד עם כל זאת אין לו כל ביטחון סוציאלי. כשהוא מוכר

את הזכות שלו הוא צריך לשלם מס ואם אני משווה אותו לחבר אגד או לחבר דן - אין

לו קופת גמל, אין לו קרן פנסיה, ואין לו כל ביטחון כך שכשהוא מגיע לגיל מבוגר,

כאשר היכולת שלו, מבחינת העבודה, יורדת מ-16 שעות שהוא עבד כאשר הוא היה צעיר,

ל-8 שעות או ל-6 או ל-5 שעות, - אין כל גמול שמגן עליו. למעשה כשהוא מתבגר

הוא נפלט מהמערכת. אין לו גם את אותן הגנות אחרות שיש לעצמאים כגון הפרשות

לקופות וכיוצא באלה.

הבעיה האקוטית של נהגי המוניות בארץ היא שמוכתבים להם תעריפים בלתי

ריאליים של גביית תשלום ואילו ההוצאות לא עומדות בשום פרופורציה, כאשר מדובר

על חלפים, על תיקונים וכדומה. אני סבור שיושב ראש הוועדה לענייני ביקורת

המדינה צריך לדאוג לכך שנציגי משרד התחבורה יתנו את הדעת לנקודה הזאת שכן

קיימת שחיקה שהולכת ומתמדת בהכנסה של נהגי המוניות כאשר אין שום ביטחון אישי

לחייהם ולשלומם. זאת, כאמור הבעיה האקוטית שמאפיינת את נהגי המוניות בארץ.באשר למחלוקת שנתגלעה בין הארגונים נדמה לי שראוי שהוועדה לענייני ביקורת

המדינה וגם משרד התחבורה יתנו את הדעת לשאלות: מי הוא הארגון היציג? מה הן

הדרכים הראויות והנכונות כדי שיהיו בחירות נכונות? האם כדאי שיהיה ארגון

יציג?

חיים עטר;

יש בחירות דמוקרטיות.

שמואל סעדיה;

אני מודה ליושב ראש הוועדה על כך שהוא נתן לי את רשות הדיבור בישיבת הזאת

ואני גם מודח לו, בשם כל הארגונים, על כך שהוא זימן אותנו לישיבה הזאת. אין

לי מחלוקת אישית עם פלוני או עם אלמוני אבל כדאי שהוועדה לענייני ביקורת

המדינה וגם משרד התחבורה ידעו שכל ארגון מכתיר את עצמו כארגון כזה או אחר

ואולי ראוי, באופן דמוקרטי, בכל מה שקשור לעניין הזה, לקבוע כללים שיעזרו,

כאשר מעבירים את חוק התקציב.

היו"ר יוסי כץ;

ביקשתם שאני אזמין לישיבה גם את מנהל המכס.

שמואל סעדיה;

נכון; גם בנושא המכס הושמעה טענה שהעליתי אותה במכתבי מה-14 במרץ, שכן

יש תשלומי מכס שנגבים לאחר שלוש שנים של שימוש כאשר נהגי המוניות רוצים למכור

את המוניות. כאמור גובים מהם מכס ללא הצדקה, והדבר הזה נוגע לכל הארגונים.

אני אשמח אם יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה יפיץ את המכתב שאני

מדבר עליו בין כל הנציגים של הרשויות שכן אני סבור שלגבי מרבית הנקודות אין

חילוקי דעות.

מכאן אני עובר לעניין אחר שלצורך הדגמתו אני אשתמש בדוגמה של תחנת

מוניות מרכז שקיבלה היתר לקו תל-אביב ירושלים. לתחנה הזאת יש מספר כזה וכזה

של נהגים או היתרים כאלה וכאלה ואז בא נהג מונית עם ארבעה נוסעים ואומר למנהל

התהנה; אני רוצה להפוך להיות מנהג מונית ספיישל לנהג מונית שירות, ולכן אני

מבקש אותך שתמליץ, תיתן לי אישור כדי שיכירו בי כנהג מונית שיכול לתת שיר-ות עם

תשעה או עשרה מקומות. עבור השירות הזה בעל התחנה גובה מאותו נהג אלפיים דולר.

הוועדה לענייני ביקורת המדינה מתבקשת לבדוק את העניין הזה יחד עם משרד

המשטרה או יחד עם גורמים אחרים כדי שנדע אם קיים שוק שחור, ואגב, מישהו כאן

תקף את נציגי משרד התחבורה ואני מבקש להדגיש כי אני מסתייג מדבריו, יחד עם זאת

משרד התחבורה צריך לתת את הדעת באשר לשאלה האם מתנהל שוק שחור במקביל לשוק

החוקי במדינת ישראל?

היו"ר יוסי כץ;

תודה. רשות הדיבור למר אברהם פריד.

אברהם פריד;

אני שמח על כך שגם חבר הכנסת יוסי כץ, יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת

המדינה, נרתם כדי לסייע לענף המוניות ואני מברך אותו בשם כל נהגי המוניות

בארץ. אני רואה היום פעם ראשונה את עורך דין סעדיה ואני מבקש לומר שאני שמח

שגם הוא נרתם לנושא.נהג מונית הוא למעשה עצמאי, הוא נחשב ליחידה כלכלית נטו, אם הוא רוצה -

הוא נכנס לתהנת מוניות ואם הוא לא רוצה - איש לא יכול להכריח אותו לעשות זאת.

בדקנו בעבר, אנחנו בודקים גם היום ונבדוק גם בעתיד אם יחילו את החוק שקיים

במספר ענפים שונים, חוק חובה, ואגב, כל חוק שייצא נקבל בכיף אבל נהגי המוניות

לא המתינו לחוק אלא התארגנו במחוזות השונים, לא מהיום, כי הם הבינו שרק על ידי

התארגנות הם יכולים לעמוד מול העירייה, מול המשטרה ואפילו מול משרד התחבורה.

אני תושב קריית הכרמל שליד חיפה שהיה נהג מונית משנת 1964. קיבלתי את

הזכות הציבורית שלי בגלל ותק שהיה אז, בשנת 1976. בשנת 1978 נבחרתי להיות

מנהל תחנת מוניות וכיהנתי באותו תפקיד אחת עשרה שנים. בחודש יוני 1989 נבחרתי

להיות יושב ראש ארגון המוניות בחיפה. הארגון הזה לא סמוך לא להסתדרות, לא

למועצת הפועלים ולא לבית ברנר. הוא עצמאי. החלפתי בתפקיד הזה איש יקר מאד

שכיהן בתפקיד 36 שנה, שיהיה בריא עד 120, היום הוא בן 90. כאמור, נבחרתי

לתפקיד כחוק על ידי נציגי העיר חיפה ומאז הם לא רוצים לשחרר אותי ממנו. אגב,

משם אני חי, ואותם אני מייצג.
היו"ר יוסי כץ
אם אני מבין נכון אתה מכהן היום כיושב ראש ארגון המוניות.
אברהם פריד
כאמור, אני חי משם. הארגון הבין שלבד הוא לא יוכל לפעול לכן הוא מצא דרך

משותפת, יחד עם ארגונים נוספים מסודרים לא פחות, כגון ארגון ירושלים וגם ארגון

תל-אביב, למרות שהוא היה סמוך על שולחנו של בית ברנר בזמנו ואחר כך הוא עבר

להסתדרות.

אנחנו מחזיקים את עצמנו לבד, אנחנו גובים מסים בתחנות המוניות, כולם

מכירים בנו, כל מנהלי תחנות המוניות הם חברי הנהלה, הם שותפים ומשתפים פעולה

והם, למעשה, מיישמים הלכה למעשה כל החלטה שלנו או מקבלים אותה במסגרת משא ומתן

כזה או אחר. חוץ מתחנה אחת, שהיא מחוץ לארגון בחיפה, כולם בחרו להיות בארגון

והם משלמים מסים כחוק. צביקה אברמוביץ נבחר לתפקיד כחוק לפני כשנה בירושלים

ואיש לא מערער על מעמדו. מכל מקום אנחנו עובדים במשותף ומחפשים דרכים כדי

להשלים את המשימה במחוז האחר, בתל-אביב. מצאנו שפה משותפת עם גורמים מהשפלה

כמו עזרא שהרבני וכמו מוריס קצרי שגם הם מהווים מן אימפריה בפני עצמה. מוריס

קצרי, לדוגמה, מחזיק 400 מוניות. הוא נחשב השריף של הסביבה.

כאמור כולנו משתפים פעולה כיוון שאנחנו רוצים להיות כוח, אבל מה לעשות

שחלק מאנשי תל אביב לא אוהבים אותי. אני חי עם זה.

אני, יחד עם חבריי, משמשים חברים בוועדת המוניות ובהקשר הזה של הדברים

אני מבקש להביא בפניכם דוגמה קלסית איך נהג מונית יכול להפוך מקצה לקצה, מנהג

שכיר שמבקש שלא יפריעו לו לקבל זכות ציבורית, לסייע לו כארגון, לבוא במשא ומתן

עם משרד התחבורה, עם שר התחבורה, על מנת להגדיל את המכסה כדי שנהגי המוניות

והשכירים יקבלו את המכסה הראויה. נהג מונית יכול לבקש ברגע אחד כמה שיותר

זכויות ציבוריות וברגע שהוא מקבל אותן הוא עובר למחנה האחר כבעל מונית, כבעל

זכות ציבורית, ואז הוא צועק איך הורידו את ענף המוניות ואיך המניה ירדה. מה

לעשות? אלה החיים. אנחנו מנסים לחיות על פי מתכונת מסויימת בתיאום עם משרד

התחבורה.
היו"ר יוסי כץ
אתה מדבר על נהגי מוניות ועל מספרים למוניות אבל אינך עושה את ההבחנה

בין קווי שירות לבין - - -
אברהם פריד
אני אגיע לזה. כאמור, אנהנו פועלים על פי החוק. הבנו שרק בצעקות אי

אפשר להשיג דברים, צריך לנהל משא ומתן לכן אנחנו נמצאים כל הזמן במשא ומתן עם

משרד התחבורה, עם המכס ועם גורמים נוספים כדי לקדם בעיות שקיימות בכל רחבי

הארץ.

קראתי את המכתב שעורך דין סעדיה כתב אבל הוא כתב את המכתב בלי לחשוב על

כך שאולי יש עוד מישהו בחיפה שמבין דברים.

בתל-אביב כל מי שאוהבים או רוצים או מבינים שצריך לעבוד במסגרת קבוצתית

יישארו אתנו, ואחרים ימשיכו לצעוק ואפילו לא לדעת מה קורה ומה לא קורה.

אנחנו שמחים ומוכנים לסייע כל הזמן.

אין לנו ארגון ארצי אבל במסגרת של הסכמה כוללת ההתארגנות הזאת נקראת

הארגון הארצי. אני לא מקבל משכורת מהארגון הארצי, אין דבר כזה, אבל האם

במסגרת הכוללת אתה תמנע מיושב ראש ארגון ירושלים להכיר בי כנציג שלו? אני

מבקש לשאול אם מישהו מייצג שם, הארגון או אינני יודע איך תקראו לו, מכל מקום

האם יש לו נציגים בארץ, בחיפה, בירושלים, בתל-אביב? - אין.

לנו לא מפריע שעוד קבוצות תפעלנה בהתאם, אין לנו בעיה עם זה, אבל במקרה

כזה צריך להבין שהענף יאבד מהיתרונות שלו. לדוגמה, ביקשנו לקיים דיון בנושא

הביטוח וחבר הכנסת רביץ, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, אכן קיים דיון ממצה

ועשה הכל על מנת שנופיע בישיבה אבל הנושא נוטרל בגלל חילוקי דעות שנתגלעו עם

חבר הכנסת קליינר בגלל מכתב של מישהו שכתב שהוא מייצג את ענף המוניות. זאת

אומרת שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה.

בהסכם שהושג מחודש דצמבר 1997, לאחר עיצומים שכל הענף עשה, הגענו להישגים

כאשר מדובר על עשרה סעיפים, אבל היום כולם אומרים שזה לא הסכם. אני דווקה

שואף ליישם את ההסכם הלכה למעשה אבל שמעתי אומרים שעשינו אותו בחשכת הלילה,

זאת כיוון שאני בחרתי להישאר כל הלילה בכנסת כדי לחתום עליו והאחרים הלכו

הביתה לישון. אז מה הם אומרים? - שהוא נעשה בחשכת הלילה. זה להראותכם מה

היא, פחות או יותר, האווירה שבה אנחנו חיים.
דן שטפל
אף אחד לא הסמיך את אף אחד לחתום על ההסכם.

אברהם פריד;

בחרנו לעבוד בארגונים המסודרים מול מנהלי תחנות כי מנהל תחנה נחשב בעל

העוצמה בשטח. אם אני יושב בישיבת מזכירות, מזמן 12 מנהלי תחנות, זאת, אגב,

דוגמה חיפאית קלסית, ואני מעלה על סדר היום נושאים בוערים, שומע מהנציגים

באותה ישיבה מה הם הנושאים בוערים שהם מעלים, - אנחנו מחליטים על נושא מסויים,

ואז אני בטוח שלמחרת בבוקר מר ויקטור שמנהל את קווי הגליל, 350 מוניות, ומר

חיים שיקרזינסקי, מוניות 2525, 67 שנה, יורד, קורא לנהגים ומיישם הלכה למעשה

את אותה החלטה כיוון שמנהל התחנה הוא מעין השריף המקומי. לכן אני נמצא אתו

בקשר. הוא מכיר בי, אני מכיר בו, הוא מכיר את הנהג והנהג מכיר בו. זאת נחשבת

עוצמה. אנחנו יכולים, תוך 24 שעות, להגיד לנהגי אלפיים מוניות איך לנהוג ואכן

כך אנחנו עובדים. אז לבוא ולארגן חמישה אנשים ואולי גם מנהל תחנה - זה דבר

שעדיין לא תופס.

אנחנו עובדים מול המוסדות באופן רציף, מסודר, ומכירים בעובדה שלפעמים
המילים
תן וקח, - עובדות. לעתים קיים מצב כזה שמר אלבז או מר אלכס לנגר
אומרים לי
תשמע, בצורה כזאת אני לא יכול לעבוד אבל אני מוכן להתקרב אליך

במקצת, - אז אני מסכים אתם כי אני חי באותה סביבה ואני מבין שהעולם לא כולו

ורוד. אני גם יודע להסביר את הדברים לנהגי המוניות.

שירות. השירות הוא, למעשה, חיה בלתי מזוהה שנולדה בשנות החמישים. הוא

פעל במקומות שונים והוא קיים שכן נהגי מוניות חיפשו מאז ומתמיד פרנסה.

לנוסעים לא היה כסף לשלם סדי לנסוע בספיישל ולכן קווי שירות בלתי ליגליים

התארגנו במקומות השונים כדי לענות על הביקוש. האם ידעתם שעד שנת 1993 ברחוב

שפירא עבדו בלי רישיון? גם שר התחבורה לשעבר קיסר וגם העוזר שלו דאז לא ידעו

זאת. מכל מקום באותה שנה, כאשר שר התחבורה דאז ישראל קיסר, עשה בדיקה וראה

מיניבוסים מזנבים באוטובוסים, הוא קרא לי ואמר שאי אפשר ליצור מצב כזה שנזנב

בלי שקיבלנו לכך אישור. הוא ביקש שנתמסד כמו שצריך. הוא גם אמר לי שצריך

להסדיר את עניין הנסיעה בארגז, כפי שהוא קרא לו, כדי שהארגזים יסעו רק בקווי

השירות ואילו הספיישל יהיה טקסי, אוטו קטן. לדוגמה, אישה לבושה בהידור,

שקוראת לטקסי ספיישל, לא רוצה לעלות על ארגז; היא רוצה לנסוע כמו ליידי

בטקסי. ואכן כך קרה. שיתפנו פעולה עם משרד התחבורה אבל ביקשנו שכל אלה שפעלו

בשירות יקבלו אישור וגם ביקשנו לפתוח את קווי השירות למי שמעוניין, על פי

קריטריונים. נקבעו קריטריונים, קיבלנו אותם כיוון שאנחנו נחשבים אנשים

מסודרים, וגם הסכמנו לכך שלא כל שני נהגים יתארגנו ויעשו לעצמם שבת. עד היום

הזה יש 40 או 42 או 48 תאגידים מורשים נטו בכל רחבי הארץ.
היו"ר יוסי כץ
מה קורה כאשר מישהו חדש רוצה להיכנס?
אברהם פריד
נשאלתי למה, בכלל, אני גובה מהם כסף? אני, אכן, גובר; מהם כסף - - -
היו"ר יוסי כץ
על שם מי הרישיון?
אברהם פריד
על שם התחנה. זאת חברה. זה תאגיד.
שמואל סעדיה
עבור מה אתה גובה את התשלום?
אברהם פריד
אם רוצים שנהיה תאגיד, אם רוצים שיהיו סדרנים, אם רוצים שיהיו משרדים,

שיהיה סל שירותים, שיהיה קשר ועוד כל מיני דברים - - -
מוריס קצרי
אני מבקש להתייחס לדברים האלה.
אברהם פריד
כאשר רושמים בעלי מניות - רושמים את הכתובת הפרטית שלהם. הכתובת הפרטית

שלי נמצאת אצל רשם החברות לגבי אותו תאגיד שאני שותף ומייצג אותו בחיפה - - -
חיים עטר
למה אתה מתעסק בהכפשות אישיות?
אברהם פריד
יש לי עכשיו הזדמנות לדבר על העניין הזה; יושב ראש הישיבה התיר לי.
היו"ר יוסי כץ
אני רוצה להבין משהו; קווי שירות לא ניתנים לאנשים באופן פרטי אלא

ניתנים לתאגידים והתאגידים צריכים למלא אחר קריטריונים ברורים - - -

אברהם פריד;

הם עושים זאת הלכה למעשה,
מוריס קצרי
אני מבקש מהיושב ראש לאפשר לי להשמיע הערה, אני מנהל תחנת מוניות הדר

לוד שמורכבת גם מספיישלים וגם ממוניות שירות ואנחנו עובדים משנות החמישים.

קיבלנו את קווי השירות רמלה לוד, אנהנו שותפים עם עוד תהנה, שתי התחנות עובדות

על אותו קו ואנחנו משרתים גם את רמלה לוד וגם את שדה התעופה במחיר שנחשב פחות

ממחיר אוטובוס.

עבדתי באגד כך שאני מכיר גם את הצד של אגד וגם את הצד של המוניות.

צריך להבין בהקשר הזה של הדברים שבכל מה שקשור למוניות - יש עליות ויש

ירידות, אגב, נפגעתי מאד מדבריו של עורך דין סעדיה שדיבר על הגבייה בסך

אלפיים דולר. טוב שהוא לא דיבר על מוניות הדר.

כיוון שמר פריד דיבר על קבוצה קטנה, אני מבקש שהוא יוכיח את מי הוא

מייצג?
היו"ר יוסי כץ
אני מבין שמדובר על נהגי מוניות,
מוריס קצרי
אני מדבר על שירות נטו. היום השירות נותן שירות יותר טוב מאשר אגד ולכן

אנשי אגד מקנאים בספיישלים. בשירות, היום, בקווים מסויימים, אחד מתחרה בשני

כי יש עודף שירות שהוא מתחרה גם באגד וגם בטרנספורטרים שלוקחים כביכול מוניות.

אני לא מרוויח אף לא אגורה אחת מנהגי המוניות אבל אני נותן לחם רישיון

שירות כי המטרה שלי היא לשרת את הנוסעים ולא את הנהגים או את התחנה.

יש לי מתחרה אחד שנקרא; אגד, יש לי מתחרה אחר שנקרא; חאפרים, אלה שאין

להם רישיונות, וגם הטרנספורטים שמזנבים באוטובוסים. אלה המתחרים שלי.

אני מכשיר היום נחגי מוניות כדי שהם ישרתו את הציבור ולא אותי. אינני

לוקח מהם אפילו לא אגורה אחת.
היו"ר יוסי כץ
ממה אתה מתקיים?
מוריס קצרי
מאותם אנשים שאני גובה מהם 800 שקלים נטו, כולל מע"מ, - אלה ההוצאות.

אני צריך לדאוג לקצין בטיחות, דבר שאין לתחנת מוניות הקסטל או לתחנת מוניות

גורדון, ולעוד תחנות. לאלה אין קצין בטיחות שחייב להיות על פי החוק אבל לי יש

קצין כזה, יש לי 12 סדרנים, יש לי מכשירי קשר ויש לי עוד כל מיני הוצאות על

משרדים. אני משלם לתחנה המרכזית 3 אלפים דולר כדי להחזיק את המקום. מאין אני

אקח את כל הכספים האלה אם לא מאותם נהגים שאני משרת אותם?
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור למר פריד, להשלמת דבריו.
אברהם פריד
נוצר מצב לפיו אנחנו מפספסים את המטרה שהיא קידום ענף המוניות, וזה קורה

פעם אחר פעם אחר פעם - - -
היו"ר יוסי כץ
אני מבקש אותך להתרכז בשלוש ארבע הבעיות העיקריות שמאפיינות את ענף

המוניות, שאתה חושב שלגביהן הממשלה לא נוהגת בסדר.
אברהם פריד
קודם כל אני מבקש לומר משפט אחד לגבי העבר; אמרתי קודם שאנחנו שומרי חוק

וכי אנחנו צריכים להיות מנוהלים בצורה מסודרת מול משרד התחבורה. אם צריך

להביא לצורך העניין הזה מומחה, - אני מוכן להביא אותו. אם המשרד יעמיד מולנו

קב"ט מומחה - אנחנו נביא מולו בעל דרגה מומחה כדי שזה יתעמת אתו בקטע המקצועי.

אם יהיה צורך ביועץ משפטי - אני אביא אתי יועץ משפטי שמבין בענף המוניות ולא

מאתמול.

בשנת 1993, כאשר אמרו לנו שצריך להשליט בענף סדר, פעלנו בהתאם עם עלויות

שוות לכל נפש אבל לא יעלה על הדעת שאני אפתח קו שירות לכל דכפין כאשר משרד

התחבורה אוסר עליי לכן מי שהיה באותו זמן זמין ורצה לעסוק בקו שירות עכו

נהריה, הגיע לויקטור, ואם לויקטור היה מקום - הוא הכניס אותו. אז אם הוא

מכניס אותו - הוא מכניס אותו בחינם? יש לעניין הזה עלויות.
ויקטור מלכה
צריך גם לבדוק אם אותו נהג מתאים לתפקיד.
אברהם פריד
יש עלויות שויקטור מוציא מכיסו וגם אני מוציא מכיסי.
דן שטפל
המדינה גדלה אבל עובדה שלא הוסיפו אף קו אחד.
אברהם פריד
אני לא רוצה להיות הסנגור של הגורמים האחרים אבל במקרה השתתפתי בדיונים

הרלוונטיים והבנתי כי המדינה נכנסה להילוך גבוה מאד בחודשים האחרונים בכל מה

שקשור לפתיחת קווי שירות. אף שקיימים מכרזים, - צריך להיערך להם. לא נקבל

מתנה מכרז. אנחנו צריכים לעמוד בקריטריונים מסויימים שהמדינה דורשת וזה מה

שאנחנו עושים.

באשר לעתיד אני יוצא מכלל הנחה שעד ה-17 בחודש מאי כולם יצאו מגדרם כדי

לסייע לנו, והלוואי ותצליחו. גם ראש הממשלה, גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, גם

שרים, גם חברי כנסת, גם יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה מנסה לסייע לנו

והלוואי והוא ימשיך לעשות זאת בקדנציה הבאה - - -
היו"ר יוסי כץ
אין בעיה; אני אעשה זאת בכל מקום שאהיה בו.
אברהם פריד
בעיות המכס לא נפתרו לגמרי. אנחנו מקיימים דיונים לגביהם מזה שנה וחצי

שנתיים, מאז שהמכס החליט לסגור דברים מסויימים ולהקל פחות על נהגי המוניות,

כיוון שכך אנחנו נמצאים בעימות עם נציג המכס. חלק מהבעיות פתרנו, אבל לגבי

בעיות אחרות קיבלנו פרק זמן על פי הצעתו של מר אלכס לנגר, המפקח על התעבורה,

באשר לתנאים שהמשרד דורש מאתנו אבל הם אינם מקובלים עלינו. כאמור, עדיין לא

פתרנו את כל הבעיה כולה לכן אני מדגיש שכל מי שיסייע לנו בכך - יבורך.

אני הבנתי שקיימת תכנית רבת היקף, בקנה מידה שעדיין לא ניתן לפרסום, לפיה

עומדים לדפוק את נהגי המוניות, ותסלחו לי על הביטוי שהשתמשתי בו. מכל מקום

לנו לא אומרים במה מדובר. אולי לכם יש יותר כלים כדי להבין במה מדובר כדי

להגן עלינו?

נושא הביטוח נחשב עניין קשה - - -
ויקטור מלכה
תעריפים.

אברהם פריד;

התרכזתי עד עכשיו בקטע של העבר יותר - - -
קריאה
עכשיו רק התחלנו את הדיון.
אורי הורנשטיין
כדי לסבר את האוזן אני מבקש להדגיש בקשר למה שנאמר קודם על תאגיד כביכול

לא חוקי עם עיריית חיפה וכוי, שהנושא נבחן בבג"ץ שהוגשו בפניו שבע עתירות

שונות, אבל הבג"ץ דחה את כל העתירות אחת לאחת עם פסק דין מנומק - - -
קריאה
לא נכון.
אורי הורנשטיין
אני מוכן להעביר ליושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, חבר הכנסת יוסי

כץ, את

קריאות;
אורי הורנשטיין
אני מבקש להתמקד בשלושה דברים שהם הבעייתיים ביותר מבחינתנו. א' - בנושא

המכס יש לנו שיתוף פעולה טוב עם הנהלת המכס נכון לעכשיו.

אינני רוצה להלאות יותר מדיי את יושב ראש הוועדה אבל אני חייב לציין

שנוצרה בעיה בגלל קיומו של ואקום, וכמו שאנשי המכס השכילו להבין שהבאנו בפניכם

תמונה מלאה, חמישה גורמים שונים טיפלו כל השנים בנושא המכס שקשור במוניות.

משרד התחבורה אישר אילו דגמים מותר לייבא לארץ, המכס קבע למי יש פטור ובאילו

תנאים, הנהג החליט איזו מונית הוא רוצה לקנות, איזו מונית הוא לא רוצה לקנות

ומה הוא יוכל להחליף, בבוא היום, לפרטית או לא, והשוק החליפי למונית יד שנייה

שנוצר ממילא כתוצאה מהנושא של מלחמת ששת הימים והשטחים המוחזקים. רוב הרכבים

הועברו לשטחים המוחזקים והתפתח מנהג סוחרים משנת 1967 עד 1998 - 31 שנה,

כשהמכוניות שלמעשה פה בארץ כבר אחרי חצי מיליון קילומטר הפכו לגרוטאות חסרות

ערך כמעט, - הפריחו את השוק המשני בשטחים.
היו"ר יוסי כץ
זה חוקי?
אורי הורנשטיין
כן.

היו"ר יוסי כץ;

על שם מי הועבר הרישיון?
אורי הורנשטיין
אני אבהיר את כל השאלות. מאחר ומונית היא רכב שמוצע במקור כרכב פטור

ממסים והפטור הוא אישי והוא ניתן לבעלים הרשום של הרישיון, אף שעם חלוף השנים

המכס הסכים לכך - - -

יוסי שטיינמץ;

פטור חפצי.
אורי הורנשטיין
בהתחלה חשבו על פטור אישי, אחר כך הוחלט על פטור חפצי, מכל מקום נתנו

לנהג שכיר, זה ששוכר את המספר, את אותו פטור למרות שלכאורה הוא לא הבעלים

הרשום, אחר כך כשאדם בא וביצע מכר של אותו רכב מהשטחים, הוא הלך למשרד הרישוי,

ביצע העברת בעלות והיו טפסים מיוחדים של העברת בעלות לשטחים המוחזקים כפי

שהאזור אז נקרא, הרכב נמחק מרישומי הרישוי של מדינת ישראל, קיבל מיספור שלרישוי של השטחים שהיה גם כן בניהול שלנו אבל הלוחיות היו של השטחים, ובכך

העניין הסתיים. אם היה צורך לשלם מכס - הוא שילם גם מכס על ההסבה ממונית

לפרסית. הוא שילם את הפרשי המכס שנדרשו - - -
קריאה
יש לנו, כאן, דוגמה של טופס העברה.
אורי הורנשטיין
לאחר מכן נפל דבר בישראל, נחתמו הסכמים עם הרשות הפלסטינית, הסכמי אוסלו

והסכמים אחרים, והם בהכרח גם השפיעו על הנושא הזה. אבל אף אחד לא לקח בחשבון

את שני הגורמים הנוספים שכן השטהים מנוהלים על ידי הצבא ועל ידי הרשות

הפלסטינית שגם היא מן הסתם יש לה המוסדות שלה. אז, פתאום, מצאנו את עצמנו

מול חמישה גופים שכל אחד מהם נאחז מצדו, בצדק, בהוראות הנוהל שהוא עבד על פיהם

במשך כל השנים. להביא את כל חמשת הגורמים אל אותו שולחן וליצור סיטואציה של

הידברות - זה היה דבר בלתי אפשרי. אז מה קרה? - אנשים המשיכו לשלוח מכוניות

לשטחים והיו סוחרים בהם. המכוניות היו עומדות במגרש בעזה עד שהיה בא מאן

דהוא ורוכש אותן, ואז העבירו את הפרטים שלו לרישוי. אבל יום אחד הוחלט שאין

יותר העברות וההחלטה הזאת התחילה להשפיע על מי שהמכוניות שלהם נמצאו בשטחים

בפועל למרות שלא היתה העברה בגינן - - -
היו"ר יוסי כץ
האם אני מבין נכון שרכב כזה הסתובב בשטחים - - -
אורי הורנשטיין
חלקם הסתובבו בשטחים וחלקם עדיין מוצעים למכירה - - -
קריאה
כולל הרכבים הגנובים.
היו"ר יוסי כץ
רכב כזה רשום על שם נהג ישראלי. יש לו לוחית זיהוי ישראלית. האם זאת לא

עבירה על החוק?
אורי הורנשטיין
זה, בדיוק, העניין. מאחר ואותו מנהג סוחרים לא היה מעוגן באף מקום

לכאורה, - אז יש עבירה על ההוק. כאמור, לכאורה יש כאן עבירה על החוק - - -
דוד בן-אבו
הבעלים של הרכב הפכו להיות מפירי חוק.
אורי הורנשטיין
ודאי. זה, בדיוק, הקטע שבגללו המכס התעורר. אז התחילו להטיל הגבלות

בתוך אגף הרישוי שכשאותו נהג שמכר את האוטו לעזה, בא לקנות אוטו חדש. התחילו

להגביל את תוקף הרישיון החדש שלו ונתנו לו רישיון זמני לחודשיים ואחרי כן כאשר

באנו וצעקנו - העלו את הפטור לששה חודשים כי עשינו, בעקבות הדבר הזה, בלאגןשלם במשרד התחבורה, אבל בפועל אמרו לנו שהבעיה צריכה להיפתר כי אין ואקום

ואין חור שחור כפי שנוהג לומר מר לנגר. ניסינו להגיע לכלל פתרון הבעיה אבל

אגף המכס עמד על שלו שהוא רוצה כסף. הגענו לפגישות עם נציגי המכס, הסברנו להם

את האילוצים, הצגנו בפניכם את כל המסמכים ואחרי שאותם נציגים של המכס הבינו את

הבעיה, אני אומר זאת לזכותם, הם אמרו שאכן הם מבינים שקיימת בעיה כזאת והם

הודיעו לנו לפני החג שהם, כנראה, יגיעו לסיכום כזה שכל הרכבים שעד יולי 1998

עברו בפועל לשטחים למרות שהיה איסור על העברתם, המכס ייצור מצב של מחילה, לא

יהפכו זאת לעבירה, בכפוף לכך שאנחנו נעביר להם רשימות מפורטות על מספרי

הרכבים, - - -
היו"ר יוסי כץ
מי יעביר?
אורי הורנשטיין
הם פנו אליי, אני העברתי את הפנייה מצדי - - -
היו"ר יוסי כץ
איך נהג מונית ידע - - -
אורי הורנשטיין
קודם כל צריך להבין שהארגון הוא לא שלי. הארגון הוא חלק שמלווה את המהלך

משום שמי שעושה את המהלך פה יותר מאשר הארגון זאת דווקה העמותה - - -

היו"ר יוסי כץ;

אם תגיעו - - -

אורי הורנשטיין;

הוקמה עמותה של סוחרי המוניות שאני, בעוונותיי, גם היועץ המשפטי שלה,

ישבנו בישיבה עם מר שטיינמץ ובעקבות אותה ישיבה הוא ביקש מנציגי העמותה ששניים

מהם לא נמצאים כאן, להעביר אליו רשימה. העניין נמצא עכשיו בטיפול ואני מקווה

שבימים הקרובים הרשימות תהיינה מוכנות. אני עוד לא יודע מה יהיה גובה המכס.

לעניין קווי השירות אני מבקש להדגיש שהיום למוניות השירות אין מה לעשות;

בהרבה מקומות הן מעניקות את השירות שהציבור נזקק לו. אנחנו יזמנו פניות

מסודרות וכמו שאמר מוריס, אנחנו פונים למשרד התחבורה בשם עשרות תאגידים

והפניות כולן, ללא יוצא מן הכלל, נדחו במשך שנים רבות. הן נדחו ונדחו עד

שבשלב מסויים למדנו מהניסיון והקמנו מינהלת. מר כוכבא ואנכי נבחרנו כדי להקים

תכנית אב ארצית לפריסה של קווי שירות חדשים שאנחנו חושבים שיש להם מקום ונגיש

תיק מסודר עד הפרט האחרון. אני מקווה שנצליח להתקדם בנושא הזה.
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור למר חיים עטר.
חיים עטר
אני מבקש לציין קודם כל שאף אחד לא ילמד אותנו מה זאת דמוקרטיה בירושלים

ואיך ומה לעשות בעיר הזאת כי רק אנחנו נחליט על זה ואף אחד אחר, כולל הוועדהלענייני ביקורת המדינה, לא יגידו לנו איך לעשות בחירות. בירושלים משלמים

מסים, כל אחד יכול לבחור, מאוגדות בה כל 30 התחנות של העיר הזאת, יש מועצה

והדברים נעשים על דעת כולם. כולם מכירים במר פריד כיושב ראש האיגוד הארצי,

אבל ירושלים נחשבת לעיר תפרנית, אין לה כסף, אז עוזרים לה.

אנחנו מכירים בארגון; זה דבר אחד. דבר שני - אני מבקש להחזיר אתכם

לעניין של המספרים - שש שנים, ולהדגיש שהשכירים אינם יכולים לשאת בנטל ולכן

הסוחרים קונים את הזכויות. יש אפשרות להטיל מגבלה על מי שמקבל מספר שהוא לא

יוכל למכור אותו במשך שנתיים או ארבע שנים - דבר שהיה נהוג לפני כ-15 - 10

שנה - - -

היו"ר יוסי כץ;

עכשיו הנוהג הזה לא קיים?

חי ים עטר;

לא.
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור למר דוד כוכבא.
דוד כוכבא
אני מכהן כמנכ"ל מועצת המובילים וכיוון שדיברו על ארגונים אני רוצה

שתבינו איך העסק עובד. לפני שנתיים וחצי התקבלה החלטה בהנהגת מועצת המובילים

ובהנהגת ארגון בעלי המוניות, להתאחד לצורך הנושאים המשותפים, בעיקר פעילות פגול

משרד התחבורה, פעילות תומכת במשרד התחבורה, והקמת פעילויות שתכליתן מתן

שירותים לענף עצמו.

יש מספר נושאים שהוזכרו במסמך של עורך דין סעדיה שהייתי מבקש להתייחס

אליהם; אני, כאמור, מכהן כמנכ"ל משותף כאשר הבסיס הוא, בהחלט, מועצת המובילים

שממנה מגיע חלק מהתקציבים שחיים עטר דיבר עליהם.

כל הפעילות הממוסדת בענף המוניות, ללא יוצא מן הכלל, מתנהלת במסגרת שמר

פריד עומד בראשה - - -
היו"ר יוסי כץ
דבריך אינם ברורים.
דוד כוכבא
אני אסביר אותם.
קריאה
זאת הטענה שלו.
דוד כוכבא
זאת טענה שלי. יכול להיות שמר שטפל וחבר מרעיו חושבים שעכדון התעריפים

נופל כמו מן השמיים אבל לא כך הדבר. אולי כדאי שגם כבוד יושב ראש הוועדהלענייני ביקורת המדינה יבין איך תעריפים מתעדכנים בכלל בענף? ארגון המוניות

פונה לכלכלן קבוע שעובד אתנו מזה עשרות שנים והוא בודק כל חודש, עבורנו, לא

בחינם, את השינויים בסל התשומות. יש סל, יש עליו ויכוח, גם אנחנו לא מסכימים

לסל הזה אבל נכון לעכשיו יש סל וכל חודש אנחנו מעדכנים, עבור עצמנו, את הסל.

רק כשהוא מגיע מעבר ל-4%-3% - אנחנו מגישים מסמך מנומק, מסודר, למשרד

התחבורה, כאשר היוזמה חיא שלנו, לא של משרד התחבורה. משרד התחבורה בודק את

המסמך, מנכה לצערי הרב את אותם 2% התייעלות וקובע את עדכון התעריפים. כלומר

משרד התחבורה, גוף ממלכתי, רואה במסמך שלנו מסמך פורמלי כאשר הדבר העדין ביותר

במשק ההסעה מתנהל בדיאלוג הזה על העלאת תעריפים. אמרתי את דברי אלה כדי

שתבינו מה זה מימסד.

2 - במחילה מכבודו של היועץ המשפטי - אצלנו היועץ המשפטי איננו הפיגורה

הכי חשובה אלא הכלכלן והמכון לתכנון התחבורה, ואנחנו הגענו למסקנה שהדיון מול
משרד התחבורח בנושא
קווי שירות, צריך להיות דיון מקצועי. איננו רוצים ללכת

לבתי משפט, איננו רוצים ללכת לבג"צים וגם לא לדון בתביעות או בקיפוהים. אנחנו

לא מקופחים; אנחנו אנשים גאים שנותנים שירות לעם ישראל, אנחנו חושבים ובטוחים

שאנחנו נותנים לעם שירות מצויין ובגלל זה הנוסעים מעדיפים לנסוע אתנו. 600

אלף אנשים נוסעים ביום במוניות, לעומת אגד שמסיע מיליון אנשים. אגד מקבל

מיליארד שקל בשנה סובסידיה ואילו המוניות - אפס. אלה הפרופורציות.

כאנשים גאים וכאנשים מקצועיים החלטנו ללכת רק על המסלול המקצועי, והצוות

המקצועי שלנו בנה תכנית אב למוניות שירות יחד עם המכון הישראלי לתכנון ולמחקר

תחבורה כמו שאמר היועץ המשפטי, במכרז. לידיעתכם, אנחנו לא מחוייבים לפרסם

מכרז; זה הכסף שלנו, אין כאן כספי מדינה.

הוצאנו מכרז, ענו עליו ארבעת הגופים הגדולים ביותר במדינה שמכירים את

הנושא הזה, המכון הישראלי זכה בו, והוא עושה עבורנו תכנית אב.

יש כאן שורה של הצעות מכובדות למדיי שאני מקבל אותן, כמו השאלות מה יעשה

לנהג המונית חיים קלים יותר? או מה ישפר את מצבנו? באשר לסל תשומות כלכלי -

אנחנו, בהחלט, מתמודדים עם הנושא, מוכנים לשתף לגביו פעולה, משקיעים בו הרבה

כי הוא מעוות לחלוטין ואנחנו מנהלים לגביו דיאלוג. כחלק מהתהליך הזה מדובר על

אותם ^ העלאת תעריפים מיוחדת במינה שזכינו לה לפני חודשיים. זאת העלאה דה

לוקס כמו שמר פריד אומר, לא היו העלאות מהסוג הזה, וכל זה קרה בעקבות דיון מאד

מאד ענייני ומקצועי; הפחתה בעלויות, החזקת רכב, דלק וכדומה.

איננו מצפים שהמדינה תוזיל את הסולר עבור נהג המונית. אנחנו, באמצעות

חברה כלכלית שלנו, יזמנו הסדר תידלוק, וכפי שהמשאיות מתדלקות היום בכל התחנות

בארץ, סונול ופז, 20% הנחה באמצעות כרטיסי תידלוק שלנו, אנחנו מקבלים 20%

בסולר. אני לא חושב שזאת הנחה שאפשר לזלזל בה.

בכל מה שקשור לעדיפות לתחבורה הציבורית - זאת אותה תכנית אב שאנחנו

מנהלים כרגע, וכראיה השבוע, ואני מברך על כך, יצאו שלושה קווים - - -
דוד בן-אבו
חמישה.
דוד כוכבא
חמישה. אם כך יצאו חמישה קווים ממכרז ואני מקווה ומאמין שבסך הכל מדובר

על סנונית ראשונה.

אנחנו מאמינים שרק בתהליך מקצועי ולא באמצעות צעקות והשמצות נגיע להבנה.
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור למר ברוך גל.
ברוך גל
אני מבקש להתמקד בדבריי אך ורק בתחום קווי השירות ולומר כי אני נאבק

בבג"ץ כבר חמש שנים נגד משרד התחבורה. עוד ברצוני לציין בצורה חדה וחלקה

שאין במשרד התחבורה פרוצדורה להנפקת רשיונות לקווי שירות. הקריטריון היחיד

שקיים הוא אותו סטנסיל צהוב שהוזכר במהלך הישיבה, שעליו כתוב: משרד התחבורה

החליט לא להענות לבקשתך כי אינך עונה על הקריטריונים שנקבעו. אבל לידיעתכם, -

אין קריטריונים.

פנינו בשנת 1993 למר דוד פוכבא בכובע הקודם שלו כיועץ השר והוא נתן לנו

את עשרת הדיברות כדי לקבל קו שירות.

איננו מעוניינים לדבר כאן על קפריסה של נהג מונית או של קבוצת נהגי

מוניות שרוצים לפתוח קו כדי לנסוע לעמאן אלא אני מדבר על שירות שיינתן לציבור

בתמיכה מוחלטת ובעידוד הרשות המקומית. כשאני מצוייד במכתב של ראש עיריית תל-

אביב וראש עיריית בת-ים באתי למשרד התחבורה לא בבקשה אלא בדרישה מטעם ראשי

העיריות שדורשים לתת קווי שירות לטובת הציבור. מילאנו את כל ההתחייבויות,

הקמנו חברה, פתחנו חשבון בנק, שכרנו עורך דין, עשינו כל מה שנדרש וקיבלנו שוב

פעם את הסטנסיל הצהוב. פנינו למומחה לתחבורה מספר אחד בארץ שהוא מספר אחד

אולי בעולם, הוא מייצג את הבנק העולמי ואת משרד התחבורה האמריקאי, פרופסור

באוניברסיטת תל-אביב, הוא היועץ המומחה של משרד התחבורה, והוא כתב חוות דעת

למשרד התחבורה עם המלצה להעניק לנו את הקו, אבל לא נענינו. פנינו לבג"ץ,

הבג"ץ הפך את הצו על תנאי למוחלט והורה למשרד התחבורה לנמק את ההחלטה שלו בסקר

מקיף אבל אני בוש ונכלם לספר לכם, יש לי הוכחות על כך, שהמשרד ערך סקר בן

שמונה שעות בלבד והגיש אותו לבג"ץ. בבג"ץ, לצערי, אינני יכול לחקור עדים

והבג"ץ קיבל את הסקר הזה. איך הוא יגיד על סקר של משרד התחבורה שזה בלוף?

כאמור, יש לי הוכחות שהסקר נערך משעה שמונה בבוקר עד שעה שבע בערב בלבד והוא

היה מלא שגיאות אבל אין מה לעשות.

קודם דיברו על כך שהמספרים ניתנים לתאגידים ובקשר לכך אני מבקש לשאול

שאלה: 150 מיניבוסים שמפעילים קווי שירות פועלים באשדוד, 120 בנתניה, ו- 50

בתל-אביב בקו 16. לאיזה תאגיד הם שייכים? איך הם קיבלו את המספרים אם לא

באמצעות תשלום למנהלי תחנות שירות שגובים אלפיים דולר? מישחו יכול לתת לי

תשובה על השאלה איך הגיעו 300 הקווים האלה לכביש?
קריאה
יש לי תשובה.
מוריס קצרי
גם לי יש תשובה. זה שקר וכזב; זאת עוד השמצה.
היו"ר יוסי כץ
אבקש אתכם לאפשר לי לנהל את הישיבה בצורה מסודרת ולא לנהל ביניכם דיאלוג.
ברוך גל
אנחנו נפגשנו עם העורך דין שלנו, מר נחום לנגנטל, והוא אמר לנו שאם הוא

היה יכול לחסל את קווי השירות בארץ הוא היה עושה זאת לאלתר. זאת המדיניות

שלהם; הם לא רוצים קווי שירות. הטענה של הסובסידייה נדחתה על ידי הבג"ץ מזמן

וזאת הטענה היחידה שעומדת מולם.

אני חוזר שוב על הנקודה המרכזית; אם עומדים לפתוח קו בתחנה הדבר צריך

להעשות בתמיכה ובעידוד הרשות המקומית ואני מבקש להביא בפניכם דוגמה ראויה

לחיקוי של עיריית ראשון לציון. אני מוריד את כובעי בפני ידידנו שמעון דהרי,

מנהל מוניות העיר ראשון לציון, שעשה עבודה שראויה, כאמור, לחיקוי. אף שהדבר

קרה במהלך קרב שהיה בהתחלה לא חוקי, אבל הוא קיבל רישיון לקו הראשון. אם קווי

השירות היו כל כך גרועים לדעת משרד התחבורה איך ייתכן שבמשך חמש שנים הוא קיבל

עוד 13 קווים? הציבור מבסוט וכולם מרוצים. בהקשר הזה של הדברים מן הראוי

לציין שכשרשות מקומית תומכת בעניין כזה - למשרד התחבורה לא יכולה להיות שום

עילה שבעולם להגיד שהוא לא רוצה לתת רישיון.
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור למר דן שטפל.

דן שטפל;

ברצוני לומר מילים אחדות בנושא התגמולים לקווי שירות בחוק ההסדרים במשק;

להערכתי זח פתח לכך שספונסרים ישתלטו על ענף שירות המוניות. אנשים שיש להם

טרנספורטרים ולא קיבלו זכות ציבורית מהמדינה להסיע נוסעים - לגביהם המדינה

עושה שוב פעם טעות. בעבר היא הכניסה להם את הטרנספורטרים, אין עליהם שום

אכיפה, ועכשיו, באמצעות חוק ההסדרים היא תיתן לעוד גוף נוסף שיתחרה בענף

המוניות.

האנשים שנמצאים כאן לא יודעים שהנושאים האלה יעמדו לתחרות ויהיו פתוחים

בפני כל.

אני מבקש שיימחק כל מה שניתן להם על פי חוק ההסדרים 1998.
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור לנציג האוצר מר עופר לינדשבסקי. האם יש לך הערות?
עופר לינדשבסקי
לא, אבל אני מבקש לומר שמבחינת מדיניות משרד התחבורה אנחנו שותפים מלאים

לכל מה שהמנכ"ל של אותו משרד הציג בפני הוועדה.

אני מבקש לומר עוד בביטחון מלא שהעוגה הכוללת, כלומר ענף ההסעות במוניות,

כמו כל ענף התחבורה הציבורית, יגדל כתוצאה מזה שמשרד התחבורה מתכוון לפרסם

מכרזים להפעלת קווי תחבורה ציבורית שבמסגרתם גם מותר לתאגידים - - -

ברוך גל;

על פי אילו קריטריונים המכרז יפורסם? הרשות המקומית שלי, לדוגמה, דרשה,

אבל משרד התחבורה לא רוצה להוציא מכרז.
היו"ר יוסי כץ
רבותיי, הפרוטוקול של הישיבה הזאת יובא לידיעת השרים הרלוונטיים והם

יתבקשו לתת תשובות על השאלות שנשאלו במהלכה.
עופר לינדשבסקי
אני חושב שמבחן המציאות מוכיה מה שקורה בשטח. השבוע, לדוגמה, התפרסמו

חמישה מכרזים לכן קצת ציני לומר שלא מתפרסמים מכרזים.

לגבי סל התשומות אני מבקש להגיד שאני מכיר את הטענות שהושמעו בקשר לעניין

הזה היטב, דנו בהן בכובד ראש ולדיעתכם - ההעלאה היתה העלאה דה לוקס כפי שכבר

נאמר במהלך הישיבה. בפירוש אפשר להגדיר את המילה: דה לוקס, כך אני חושב

לפחות, שכן מדובר על ,/'9, כאשר אין אף ענף אחר במשק שקיבל 9% העלאה - - -
ברוך גל
באיחור של שנה וחצי.
חיים עטר
זאת לא נקראת העלאה דה לוקס.
היו"ר יוסי כץ
מי החליט על ההעלאה הזאת?
עופר לינדשבסקי
שר התחבורה ושר האוצר.

באשר לסל התשומות - נעשו שינויים בשני רכיבים מרכזיים שאיגודי המוניות
למיניהם הציגו
דלק וביטוח.
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור לנציג המכס מר יוסי שטיינמץ. האם הסקירה של היועץ

המשפטי ששמענו מקובלת עליך?
יוסי שטיינמץ
בעיקרון היא מקובלת עליי אבל אני מבקש להבהיר מספר נקודות; הפטור שניתן

לבעלי מוניות חוא פטור חפצי ולא פטור אישי. אנחנו מבדילים בין פטור חפצי

לפטור אישי; פטור אישי ניתן לדיפלומטים, לתיירים וכדומה ואילו פטור חפצי ניתן

לבעלי מוניות מעצם עיסוקם.

הפטור המותנה של מונית פירושו המילולי שכל עוד המונית משמשת כמונית - היא

זכאית לפטור. ביום שהיא מפסיקה לשמש כמונית - חובת הנהג לשלם את המסים

הנותרים עם הפחתים על פי הטבלה. המסים הם, למעשה, פיקדון בידי הנהג כל עוד

המונית משמשת כמונית.

לגבי העברות רכבים לתחומי הרש"פ - ביום 10 ביולי 1998 יצאה הוראה של משרד

התחבורה המודיעה על הסדרי רישום ושינויים בהעברה לתחומי הרש"פ וכל מי שלא שמע

על כך או לא ביצע את ההנחיות - זאת הבעיה שלו.אני מבקש לסבר את אוזנו של יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה לכך

שאנהנו כמכס, בשיתוף פעולה עם אתגר, ירוידה של המשטרה, תפסנו בחצי השנה האהרונה

כ-70 מוניות שהוכרז עליהן כגנובות ולמעשה הן נמכרו לרש"פ. אנשים נשפטו בשל

כך, יש נגדם כתבי אישום, והדיונים במכס לא הסתיימו לגבי תשלום המס.

אני מבקש להדגיש בהזדמנות הזאת שכל מי שרוצה, מהארגונים השונים, לקיים

דיונים עם המכס - יוכל לעשות זאת; אנחנו פתוחים לקראתו. מר פריד וצוותו ישבו

אתנו מספר רב של פעמים בקשר לנושאים שונים ומשונים שחלקם באו על פתרונם והלקם

עדיין בדיון, קיימנו דיונים גם עם סוהרי המוניות, וכאמור, אין לנו בעיה לשבת

עם כל ארגון שירצה בכך, כדי לפתור את הבעיות.
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור למנכ"ל משרד התהבורה מר דוד בן-אבו.
דוד בן-אבו
ברצוני לסכם את הדברים בשם משרד התהבורה ולציין כי נשמעו במהלך הישיבה

טענות שרק מבליטות את המורכבות של הנושא ושל הענף. במשרד התחבורה דנים

ומתלבטים בבעיות ששמענו עליהן במהלך הישיבה הרבה זמן ואחד הדברים שמצאתי לנכון

לעשות היה לקיים פגישות בינינו כדי לנסות להביא את הגורמים הרלוונטיים לכלל

הידברות. אני אשמח אם שני הארגונים יגישו לנו את שמות הנציגים מטעמם כדי

שנקים צוות משותף לדון בבעיות.

נזרק לחלל האוויר שמו של אלכס שכולם מכירים אותו ויודעים שהוא יכול לתרום

מרצוני ומניסיונו המקצועי כדי לשפר את הדברים אבל היום יש מנהל אגף תחבורה

ציבורית חדש - - -

ברוך גל;

הוא החליף את אלכס?

דוד בן-אבו;

הוא מנהל אגף התחבורה הציבורית. כפי שכבר אמרתי, נשב יחד במטרה לקדם את

העניין לטובת כולנו. אגב כך אני מבקש להוסיף כי משרד התחבורה יכול לשמש גשר

גם לגופים אחרים ממלכתיים, המכס או גופים אחרים, וכך אכן נעשה.

כמו שמר פריד כבר אמר, אנחנו נהיה כאן גם אחרי ה-17 במאי ונעשה מצדנו הכל

כדי לקדם את הדברים ברוח טובה ובשיתוף פעולה מלא.

היו"ר יוסי כץ;

רבותיי, אני מודה לכם מאד על השתתפותכם בדיון.

העתק הפרוטוקול, כאמור, יועבר לשרים הרלוונטיים ואנחנו נמשיך לעקוב אחר

הנושא.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים