ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/01/1999

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על חשש לאי-סדרים וניגודי עניינים בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 274

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

שהתקיימה ביום ד'. כ"ה בטבת התשנ"ט. 13.1.1999. בשעה 00;10

נפחו;

חברי הוועדה; היו"ר יוסף כץ

נעמי בלומנטל

דוד טל

ראובן ריבלין

דורון שמואלי

מוזמנים; אליעזר גולדברג, מבקר המדינה

יאיר הורביץ, מנכ"ל משרד מבקר המדינה

שאול הירש, משנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

אבי גבעתי, מנהל ביקורת ראשי, משרד מבקר המדינה

שלומית לביא, עוזרת בכירה למבקר המדינה ודובר המשרר

עודד שמיר, יו"ר דירקטוריון החברה הלאומית לתשתיות נפט

זאב לבנון, מנכ"ל ההברה הלאומית לתשתיות נפט

ישראל כץ, הבר דירקטוריון החברה הלאומית לתשתיות נפט

יואב ערמוני, מנהל מינהל הדלק, משרד לתשתיות לאומיות

עו"ד אחז בן-ארי, היועץ המשפטי, משרד לתשתיות לאומיות

סופיה זמקוב, מבקרת פנים, משרד לתשתיות לאומיות

עו"ד עדי הדר, לשעבר חבר דירקטוריון הברת תשתיות נפט

ואנרגיה בע"מ

יגאל בצר, ראש היחידה הממשלתית לביקורת ולאבטחת מידע

רגיש, משרד ראש-הממשלה

נאוה קרמר, ממונה על השכר וכח-אדם, רשות החברות

הממשלתיות

עוייד אביטל בירגר, הלשכה המשפטית, רשות החברות הממשלתיות

עופר טרמצ'י, כלכלן, רשות החברות הממשלתיות

מיכאל ברובצקי, לשעבר עובד החברה

ד"ר בצלאל פולישוק, לשעבר עובד החברה

מנהל הוועדה; ברוך פרידנר

נרשם על-ידי; חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

בקשת הוות דעת ממבקר המדינה על השש לאי-סדרים וניגודי עניינים

בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מבקשת חוות דעת ממבקר המדינה על חשש לאי-סדרים וניגודי עניינים

בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
היו"ר יוסף כץ
אני מתנצל על האיחור ומתכבד לפתוח את ישיבת

הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

על סדר יומנו בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על חשש לאי-סדרים וניגודי

עניינים בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.

הנושא זכה לסיקור עיתונאי נרחב והוא נוגע לאחת החברות החשובות במשק

האנרגיה, לחברה שיש לה שליטה על מתקנים לאחסנת נפט לסוגיו ועל הובלתם.

לא יבול להיות ספק לגבי חשיבות החברה מבחינה לאומית, מבחינה ביטחונית,

מבחינה תחבורתית ומכל מיני בחינות שנוגעות לחברה הזו, שכמובן צריכה

לפעול בדרך המקצועית ביותר והראויה ביותר, היא צריכה להתנהל על-פי

אמות מידה מקצועיות וללא שום שיקולים אחרים. זוהי חברה שחייבת לשמור על

כללי שמירת ביטחון מקסימליים בגלל הרגישות הגבוהה של הנושאים שהחברה

מטפלת בהם, נושאים שחשובים למדינת ישראל. זו חברה שהגורם המקצועי בה

הוא ראשון במעלה.

מימצאי התחקיר למעשה הביאו אותי לפגוש קבוצה שפרסה בפני דברים שנראו לי

מחייבים התייחסות החברה מצד אחד, ואחרי כן הוועדה כמובן תגיע להחלטה

האם היא מבקשת ממבקר המדינה להכין חוות דעת בנושא, או לבדוק את השאלות

שעוררו האנשים.

ראובן ריבלין; אולי תבהיר לי איזה אנשים. אתם מבקרים דבר

בעיתון, אחר-כך מפרסמים אותו, אחר-כך מבקשים

חקירה וגם פסק-דין. אז אולי תסביר קודם מהו האישיו.
היו"ר יוסף כץ
חבר הכנסת ריבלין, אני נהנה לראות את

ההתייצבות המסיבית של אנשי הקואליציה.
דוד טל
אדוני היושב-ראש, אני מוחה. אני משתדל להגיע

לכל ועדה וזה לא משנה אם זה קואליציה או

אופוזיציה.
היו"ר יוסף כץ
אתה יכול למחות כמה שאתה רוצה. אני אמרתי

דבר שהוא עובדתית נכון, שאני נהנה לראות

נוכחות מסיבית של אנשי הקואליציה.
ראובן ריבלין
יש חקירה היום?
היו"ר יוסף כץ
אני לא יודע אם יש חקירה.
ראובן ריבלין
אם זה עוזר לפריימריס, זה בסדר, אנחנו נקיים

את הדיון עד שאתה תיבחר.
היו"ר יוסף כץ
חבר הכנסת ריבלין, אני לא הפרעתי לך, לא

נתתי לך רשות דיבור.ראובן ריבלין; אתה צודק.

היו"ר יוסף פץ; אני מבקש ממך לשבת בשקט ותדבר כאשר תקבל את

רשות הדיבור. אני נוהג כלפיכם בעדינות רבה.

דוד טל; אני מבקש להרשם לזכות הדיבור.

היו"ר יוסף פץ; כדי שנדע במה מדובר, אני מבקש מדוקטור בצלאל

פולישוק לומר מה לפי דעתו לא בסדר בהברה.

ראובן ריבלין; מה זה? אנהנו בוועדת חקירה כאן? אדוני מנהל

ועדת הקירה?

היו"ר יוסף פץ; עם כל הכבוד, אל תכתיב לי איך לנהל את

הישיבה.

ראובן ריבלין; אדוני הוא איש פוליטי בדיוק כמוני.

היו"ר יוסף פץ; בינתיים אני יושב-ראש הוועדה. אתה רוצה

לעשות את הישיבה למגוחכת? זכותך המלאה.

תסתכל על עצמך, עם כל הכבוד.

דוד טל; אדוני, משפט קצר.

היו"ר יוסף פץ; לא. אני לא רוצה לתת לך את רשות הדיבור. אם

אתה רוצה, תעביר אלי בכתב.

דוד טל; בתוקף סמכותי כממלא מקום יושב-ראש הכנסת

בשבוע הזה יכולתי, והאמת שביקשתי, מהבר כנסת

ריבלין, היות שאדוני אהר, שימלא את מקומך, ויכולתי לעשות זאת על-פי

הסמכות שניתנה לי. אבל הבר הכנסת ריבלין בהגינות רבה, והוא הבר כנסת

מאוד הוגן, אמר לי שהוא מבקש שאני לא אעשה זאת ושנמתין ליושב-ראש. לא

יכול להיות שמחד חברי הכנסת יכבדו את היושב-ראש, ומאידך היושב-ראש

יזלזל בחברי הכנסת. אתה מנצל לרעה את הסמכות שלך.

אשר על כן אני מבקש מאדוני שיאפשר לחברי הכנסת לומר משפט או שניים כדי

שנבין על מה אנחנו מדברים. אני לא יודע על מה מדברים. על-סמך מה שאדוני

אמר, אני רוצה להתייחס במשפט או שניים.

היו"ר יוסף פץ; עם כל הכבוד, אני עוד לא אמרתי שום דבר.

דוד טל; אני מבין שאדוני רוצה להוליך את הישיבה הזאת

במתכונת של אותה ישיבה מפורסמת עם סגן שר

השיכון. אם אדוני רוצה להגיע לזה, אני מניח שהחברים יקבלו את זה.

היו"ר יוסף פץ; כרגע אתה מבזה לא רק אותנו, את חברי הכנסת,

אלא אתה מבזה גם את מבקר המדינה.

דוד טל; סליחה, מדוע?היו"ר יוסף פץ; לא מקובל שחברי כנסת מנהלים את הישיבה במקום

יושב-ראש הוועדה.

דוד טל; בתוקף סמבותי כממלא מקום יושב-ראש הכנסת,

כשאדוני לא מגיע בזמן, ומאהר איהור לא סביר,

לא אקדמי, יכולתי לבקש את חבר הכנסת ריבלין למלא את מקומך.

היו"ר יוסף פץ; עם כל הכבוד לך, מאותו רגע שאני כאן מנהל את

הישיבה, אני מנהל אותה.

דוד טל; אני מוצא לנכון לציין את הדברים כדי שאדוני

ינהג בהגינות.

היו"ר יוסף פץ; אני מבקש ממך שתהיה בשקט. אני אקרא לסדרן.

דוד טל; לא תוכל לעשות זאת. אני יושב-ראש היום. אני

יושב-ראש הכנסת היום. לא תוכל לעשות את זה,

אז אל תבזה את עצמך. אני היום מנהל הבית, אז אל תאיים עלי.

היו"ר יוסף פץ; אני מבקש ממך להיות בשקט.

דוד טל; אל תאיים בדברים שלא תוכל לבצע, ואל תנצל את

סמכותך.

היו"ר יוסף פץ; אתה מתנהג בחוצפה. אתה מנצל לרעה את מעמדך.

שב בשקט.

דוד טל; אני מציע לך שתאפשר לחברי הכנסת להתייחס ולו

במשפט או שניים.

היו"ר יוסף פץ; לא. אני לא אתן, עם כל הכבוד.

ראופן ריבלין; הצעה לסדר. אני מבקש להסביר לאדוני מדוע הוא

צריך לתת לי לדבר. אם אדוני יפסול אחר-כך,

אני אשב בשקט. אני רוצה להסביר מדוע מותר לי לבקש הצעה לסדר.

אדוני היושב-ראש קבע את סדר הדיון ואנחנו רוצים לטעון נגד הדיון בפורום

זה, נגד הדיון המהותי. יש לנו כמה נושאים קונספטואלים שאנהנו רוצים

להביא אותם בפניך על-מנת שהוועדה תצביע עליהם, משום שיתכן שהנושא

הפרוצדורלי יורד למהות, ואני אסביר למה.

אדוני מבקש איזשהו דוח בהתאם לחוק מבקר המדינה ובהתאם לתקנון של ועדת

הכנסת. אני רוצה לומר לאדוני של מן הראוי שניכנס לעצם הדיון וגם נשמע

את חוות הדעת של מבקר המדינה בנושא זה, לא בנושא המהותי, שאם פורסמה

איזושהי כתבה בעיתון שהיא ראשית הטענה ומוסדות החקירה של מדינת ישראל -

קרי, יח"א - נכנסו לבחון כמה עבה הקורה והאם היא ראויה בכלל לחקירה, מן

הראוי שמבקר המדינה והוועדה לביקורת המדינה תמתין עד אשר יהיו מימצאים

של ועדה שהיא ועדה חוקרת על-פי חוק, של ועדה שיכולה להיכנס לעומקם של

דברים, של ועדה שהיא לא ועדה פופוליסטית. אנחנו נמצאים במצב שבו בחצישעה או בשעה או אפילו אם נקבל ארכה של עוד שלוש שעות, ניכנס רק

לאיזושהי הפרכת האשמות שאי-אפשר יהיה לבדוק אותן.

לכן אני מבקש לדחות את הדיון. אני מבקש לשמוע את כבוד מבקר המדינה האם

מן הראוי שאנחנו נדון בזה.

דוד טל; אני חושב שאנחנו צריכים לדעת בדיוק מה קורה

כאן ואני רוצה להתייחס לדברי אדוני. אדוני

אמר שהוא ישב עם איזו קבוצה. אני כחבר כנסת מהשורה לא יודע על מה

מדובר. השאלה היא אם כל קבוצה שתגיע לאדוני בבקשה כזו או אחרת, אז

אדוני יקכע אוטומטית ישיבה בנושא הזה. אני רוצה מאוד לקוות ששיקולים

זרים לא היו אצל אדוני ואני נמצא כאן בידיים נקיות כדי להביע את דעתי

האובייקטיבית, ואני מדגיש אובייקטיבית.

אני רוצה לומר לאדוני שאני לא אאפשר מעבר לשעה 11:00 ולו דקה אחת

שהדיון הזה יתקיים.
דורון שמואלי
בישיבה לפני יומיים ביקשתי מהיושב-ראש חומר

רקע לישיבה של היום. היושב-ראש הבטיח להעביר

לי את חומר הרקע, אבל לא קיבלתי עד לרגע זה שום דבר.
נעמי בלומנטל
אני רוצה להתייחס לשאלת חבר הכנסת ריבלין.

אם אמנם הנושא נמצא בחקירה, האם מן הראוי

שנדון בו היום בשעה זאת וגם עם הכותרת כפי שהיא מופיעה.

היו"ר יוסף פץ; אינני יודע אם הדברים שנמצאים כאן היום על

סדר היום הם דברים שנמצאים בחקירה ולכן אני

מציע שנשמע את דוקטור פולישוק.
דוד טל
אני קובע שהם נמצאים בחקירה ביח"א.

היו"ר יוסף פץ; זכותך. אתה לא יודע. זכותך לחוות את דעתך.

דורון שמואלי; אדוני היושב-ראש, למה לא קיבלתי חומר רקע

לישיבה? ביקשתי ממך חומר רקע והבטחת לשלוח

לי. האם זה מגמתי?

היו"ר יוסף פץ; לא. הסברתי לך שחומר הרקע היחיד שמצוי

ברשותי בכתובים הוא כתבה עיתון "מעריב".

ראשית, אתה יכולת בעצמך לקרוא את הכתבה. שנית, לשם כך היזמנתי את

דוקטור פולישוק כדי שהוא יפרט בפנינו.

אני מקווה שהנושאים שיעלו לסדר היום כאן הם לא בדיוק הנושאים שנמצאים

בחקירה. לא שמעתי את אותה טענה לא מחבר הכנסת שמואלי שעמד על קיום

הדיון בפרשת הבנקים, למרות שהוא ידע שזה נמצא בחקירת היח"א.

דורון שמואלי; אדוני היושב-ראש, למה לא קיבלתי חומר רקע?

אני ביקשתי להיות מוכן, לעשות שיעורי בית.

האם זה מגמתי?
היו"ר יוסף כץ
לא. התשובה היא שזה לא מגמתי. אני לא חייב

לספק לך עיתונים.
דורון שמואלי
התחייבת.
היו"ר יוסף כץ
לא התחייבתי. אמרתי לך שזה בעיתון "מעריב".

יכולת ללכת ולבקש שיצלמו לך את הכתבה.
דורון שמואלי
ביקשתי ממך.
היו"ר יוסף כץ
אל תיתמם.
נעמי בלומנטל
תגידו לנו מי הוא דוקטור פולישוק.
היו"ר יוסף פץ
אני מודיע לכם דבר אחד. אם התוצאה של משיכת

הזמן תהיה שבשעה 11:00 לפי דברי ממלא מקום

היושב-ראש נצטרך לסיים את הדיון ולא נשמע תגובה של החברה, אנא, אל

תבואו אלי בטענות.

דוקטור פולישוק, תציג את עצמך ואת החברה.
בצלאל פולישוק
אני עבדתי בחברת תשתיות נפט במשך 18 שנים.

התחלתי את עבודתי בתפקיד זוטר והתקדמתי

בחברה וסיימתי בתפקיד סמנכ"ל למה שנקרא תת-קרקע. בדרך עברתי מכלול שלם

של תפקידים ולכן אני מצוי ואני מכיר את החברה לפנים ולפנים.

הסיבה שאני באתי לכאן היא לא משום שאני מחפש את ראשו של מישהו, זה לא

מעניין אותי כהוא זה, אלא באתי לכאן מפני שיש בעיה. חברה שמפטרים ממנה

כמעט עשרים איש מקצועיים ומביאים אליה עשרים איש ויותר שהם בלתי

מקצועיים, חברה שעניינה הנדסה, שעניינה תעשייה, לא יכולה לתפקד

והסיפור הזה יסתיים באסון, אסון בטיחותי, שיכול להיות בעל משמעות

אקולוגית ויכול להסתיים גם בנפגעים. אך ורק בשביל זה אני כאן. הכתובת

על הקיר.
נעמי בלומנטל
מדבר כאן אדם שפוטר.
היו"ר יוסף כץ
חברת הכנסת בלומנטל, תכבדי את הוועדה. כאן

זאת לא המליאה. את לא חברה בוועדה, נהגתי

כלפיך בהגינות ונתתי לך להיכנס. המינימום הוא להיות בשקט.

דוקטור פולישוק, אתה מתייחס אלי ולא לאף אחד אחר.
דוד טל
סליחה אדוני, מה זאת אומרת? יש פה עוד חברי

כנסת. אתה מדבר על זילות הכנסת? אתה יודע מה

אתה עושה לוועדה עכשיו?
היו"ר יוסף כץ
תודה רבה.
דוד טל
הוא כבר נפגש איתו. בשביל זה הוא מביא אותו

לכאן. מה זה תתייחס רק אלי?
היו"ר יוסף כץ
שמעתי. תודה.

דוד טל; מותר לך לומר שאתה חוזר כך.

היו"ר יוסף כץ; האורח יתייחס בשלב הראשון לשאלות שאני שואל

אותו.

דוד טל; הבנתי שהוא יתייחס רק אליך.

היו"ר יוסף כץ; לא. הכוונה לשאלות שאני שואל אותו.

דוד טל; אני מאוד מתפלא עליך חבר הכנסת כץ.

דורון שמואלי; אדוני היושב-ראש, אני מכיר אותך ואני ממש

מתפלא על הישיבה של היום.

היו"ר יוסף כץ; תאמר אולי מה עושה החברה.

בצלאל פולישוק; החברה חברת תשתיות נפט ואנרגיה, וחברת הבת

שלה, קו מוצרי דלק, היא חברת בת במאה אחוז,

וזה למעשה מקשה אחת כי אותם עובדים שעובדים בשתי החברות. היא מאחסנת

דלק גולמי בתזקיקים של המדינה, היא מזרימה בצנרת דלק גולמי ובעיקר

תזקיקים, והיא טוענת ופורקת גם גולמי וגם תזקיקי בנמל דלק. היא למעשה

מחזיקה את נמל הדלק לתזקיקים היחיד במדינה.

למי שלא יודע, דלק זה מוגדר כחומר חמ"ס - חומרים מסוכנים - ולכן מן

הראוי שיטופל כראוי.

נעמי נלומנטל; אם זה כך, למה הוא מובא לארץ באוניות זרות?

בצלאל פולישוק; חברה שכזאת חייבת להתנהל על-ידי כוח אדם

מקצועי, כפי שקורה בכל החברות בעולם. אם

נשאלה שאלה, אולי אני חותר תחת החברה, לא כך הוא. אני עברתי במקצוע

שנקרא תת-קרקע ומן הרגע שההברה החליטה לא לעסוק בנושא, היה ברור לי

שאני נפרד מהחברה. באתי לכאן רק מסיבה אחת ויחידה, להתריע ולומר

שהכתובת היא על הקיר. כשיקרה האירוע, שלא תאמרו לא ידענו, לא שמענו,

לא הכרנו. זה יקרה כי בהברה אין צוות מקצועי שיכול לתת תשובות ולא

חשוב מאיפה הוא בא, זה בכלל לא משנה. מן הראוי שיהיה בחברה צוות

מקצועי.

נעמי בלומנטל; אולי מישהו יכול להביא לנו מומחה בנושא הזה,

כדי שנשמע מי האנשים המקצועיים ומי לא

מקצועיים. אני מבינה שזה נוגע לך ללב וזה חשוב לך ואיכפת לך, אבל מי

אמר שהיום יש אנשים לא מקצועיים? מי פה השופט שיקבע מי מקצועי ומי לא

מקצועי? מי המומחה פה?
ראובן ריבלין
קודם היה פרופסור? היה מומחה בינלאומי לטיפל

בחומרים מסוכנים? זה מינויים פוליטיים?היו"ר יוסף כץ; תענה על השאלות שנשאלת וגם תפרט מה למעשה

קרה בחברה.
בצלאל פולישוק
שוב אני אומר, ענייני הוא לא בפוליטיקה,

ואמרתי זאת מראש. ענייני זה לא המנכ"ל של

החברה. ענייני הוא שלקחו צוות הנדסי, מהנדסים, אנשים שמבינים בניהול,

אנשים שצברו ידע של שנים - ודרך אגב, זה גם עלה בסף לחברה לפטר אותם -

והביאו במקומם אנשים שזה לא מקצועם. זה בל מה שאני אומר. זה לא

מקצועם. צריך לדעת לטפל בנפט, צריך לדעת לעסוק בעניין הזה. מצידי שיהיו

אנשי איזו תנועה פוליטית שיהיו, זה לא מעניין אותי בכלל, אבל שיהיו

אנשי מקצוע. אם את זה אתם לא מוכנים להבין, אז אולי יש פה איזושהי

בעיה.
דוד טל
שר הבריאות חייב להיות דוקטור?
בצלאל פולישוק
לא דיברתי על המנכ"ל. דיברתי על צוות

העובדים.

נעמי גלומנטל; אנחנו לא יודעים מה העמדות הפוליטיות של

האנשים שנכנסו לעבודה. זה לא ענייננו.

היו"ר יוסף כץ; דוקטור פולישוק, אנחנו רוצים יותר פרטים.

למה אתה מתבוון כשאתה אומר שהאנשים

המקצועיים, עם רקע ונסיון מקצועי עזבו את החברה, ונכנסו במקומם אנשים

שאין להם את ההשכלה והכישורים. למה אתה מתכוון?

נעמי בלומנטל; אם זה קשור במוצא של בן-אדם שפחות מומחה

והוא מתקבל לעבודה, אני מוכרחה למחות על כך,

אם זה הולך לפי דברים כאלה. אם לבחון מומחיות של בן-אדם, אז יהיו

קריטריונים ברורים ואני חושבת שלא אדוני הוא שישפוט לגבי הקריטריונים

האלו.

היו"ר יוסף כץ; תדבר על הקריטריונים.

ראובן ריבלין; בשנת 1992 לא מינו בן-אדם טוב רק בגלל שהיה

לו איזה שיוך פוליטי.

נעמי בלומנטל; הבעיה היא שזה לא רק שיוך פוליטי.

היו"ר יוסף כץ; אני לא אמרתי מילה אחת פוליטית ולא הזכרתי

את הליכוד, אבל אתם עושים זאת.

נעמי בלומנטל; מהתחקירים שנעשו אני מבינה שיש איזו חברה

שמעוניינת לגרוף רווחים ומשום שמצאו חברה

אהרת שתעסוק בעניין, היא באה וטוענת את הטענות וזאת משום שהחברה הזאת

מעוניינת להטיל רפש בחברה כפי שהיא מתנהלת כיום. האינטרסים הזרים שבאים

כאן לידי ביטוי, הם בהחלט לא אינטרסים שהם לטובת החברה.
בצלאל פולישוק
אני אתן רק דוגמה אחת כדי שתבינו למה אני

מתכוון כשאני אומר מקצועי. שוב אני אומר,

הרקע הפוליטי לא מעניין אותי כהוא זה. דרך אגב, אני לא חבר שום

מפלגה.

בראש אגף תפעול של החברה, זה האגף שמפעיל את המערכת, עומד היום אדם

שהרקע המקצועי שלו הוא הנדסאי בניין, וזה לא מהנדס מכונות.

דורון שמואלי; הוא מנהל את החברה? אני לא מבין את זה. מה

זה שייך?
היו"ר יוסף כץ
למה אתם מתווכחים איתו? הוא אורח של הוועדה

ואומר את הדברים שלכם לא נוח לשמוע אותם.

דורון שמואלי; הוא מנהל את החברה? אני לא מבין. יש לחברה

מנכ"ל.
היו"ר יוסף כץ
אני חושב שכל מי שיושב בצד ומסתכל, יסיק את

המסקנות המתאימות. תמשיכו להפריע.

דורון שמואלי; הוזמן יושב-ראש הדירקטוריון?

נעמי נלומנטל; הוא עומד כאן בתור מומחה? צריך להביא

מומחה.

היו"ר יוסף פץ; גם יושב-ראש הדירקטוריון צריך לשמוע את

הטענות.

דורון שמואלי; נשמע קודם כל אותו.

עדי הדר; חלק מחברי הכנסת מכירים אותי, אני איש

פוליטי, אבל לא באתי על תקן של איש פוליטי.
ראובן ריבלין
מי זה מר סביון במערך של העבודה?

עדי הדר; חבר הכנסת ריבלין הנכבד, אתה תמיד טוען כלפי

הצד השני בולשביזם שלא נותנים לדבר. אם

תחליט מראש שאני לא אדבר, אני לא אדבר. אם החלטתם לא לתת לי לדבר, אתם

חברי הכנסת, אני אכבד את זה.

דוד טל; אתה מתמודד בפריימריס במפלגת העבודה?

עדי הדר; כמוך.

ראובן ריבלין; שיסבירו למבקר המדינה מי זה סביון ומה עושה

אישתו בדירקטוריון החברה.

היו"ר יוסף פץ; חבל שאין מצלמות.
ראובן ריבלין
עוד לתת לכם במה?
עדי הדר
אני מבקש קודם לומר את מה שאני מעוניין

לומר. אם היושב-ראש יאפשר לי, אני גם אשמח

לענות לחבר הכנסת ריבלין שאני מכבד ומחבב אותו בלי קשר לישיבת הוועדה

היום.

קודם כל, אחרי שאמרתי שאני גם גאה על כך שאני איש פוליטי בדיוק כמוכם,

אני רוצה להבהיר ואני אומר שכל מה שאני אומר היום זה על רקע שלוש שנים

של חברות בדירקטוריון החברה ולפחות חברות בשלוש ועדות של החברה, שאני

יכול לומר, אפילו בצניעות, שהשתדלתי להיות כמעט בכל הישיבות של הוועדות

עם החברים הפעילים, ואת זה אפשר לבדוק בפרוטוקולים. מי שמכיר אותי יודע

אני מאלה שמותחים ביקורת גם כלפי שמאל וגם כלפי ימין, וועדת החקירה

בנושא גבי בוטבול מש'יס, אני חושב שיכולה להעיד בצורה הטובה ביותר שלא

היססתי כשחשבתי שיש עוולות כלפי אנשי ימין מצד שמאל, וחקרתי ואמרתי את

הדברים. לכן, מבחינת מצפוני אני מרגיש טוב מאוד.

במהלך הקיץ שעבר, במהלך חודשים יוני-יולי, הגיעו אלי פניות מצד עובדים

שטענו שבמקום שורה ארוכה של עובדים שפוטרו על רקע טענה של המנכ"ל,

שהסכמתי איתה, שיש לעשות צימצומים בחברה והדירקטוריון הסכים ונתן לכך

יד, הטענה היתה שבמקום כמעט כל אותם עובדים שפוטרו, מונו עובדים חדשים,

והטענה היתה שישנן שתי בעיות עם המינויים של אותם אנשים שבאו במקום כל
האנשים שפוטרו
האחת, שלרובם יש זיקה פוליטית, אגב, לא למנכ"ל אלא זיקה

פוליטית למר אוברי כהן שהוא פעיל בליכוד וגם קרוב משפחה של השר סילבן

שלום, והשנייה, לגבי הרמה המקצועית, אבל הבעיה בעיקר היא בדרגים

המקצועיים הבכירים ולא מדברים כאן על הדירקטוריון. לדירקטוריון ידוע

שממנים אנשים פוליטיים ולא מדובר על הדירקטוריון. מדובר על אנשים

שיושבים על השיברים, מדובר על אנשים שיושבים על הצינורות, מדובר על

אנשים שכפי אמר פולישוק בצורה הטובה ביותר, אנשים שיכולים למנוע את

האסון הבא.

על רקע הדברים האלה אני ביקשתי פגישה דיסקרטית עם המנכ"ל. לא רצתי

לתקשורת, לא רצתי לעיתונות אלא ביקשתי פגישה דיסקרטי עם המנכ"ל, ישבתי

איתו בבית קפה רחוק מעין, הראתי לו את כל הטענות בנושאים שונים. אגב,

גם בנושא שנחקר במשטרה, כי הנושאים של המינויים לא נחקרים במשטרה.

לפחות הנושא של המשטרה, אני קצת יודע. אם חוקרים גם את המינויים

הפוליטיים, זה משהו אחר. אני יודע שחקירת המשטרה נוגעת לאותו מינוי

שאני לא אדבר עליו, נושא המחשבים שחברת הכנסת בלומנטל בצדק הזכירה

אותו. זאת לא היתה הבעיה של המינויים הפוליטיים שדיברתי עליה, אלא היו
שלוש בעיות
היה אותו מינוי של מר בך שזה לא סוד שהוא נחקר על-ידי

המשטרה, ואני לא אתייחס אליו. היה את הנושא של המינויים הפוליטיים,

נושא שהעליתי, והיה נושא של מכרז הצביעה, שאין לי שום מושג אם הוא קשור

לפוליטיקה, ואני הרגשתי שמשהו לא בסדר. היו עוד נושאים שהמנכ"ל באותו

רגע נתן לי תשובות עליהם וגם הראה ניירות ובאותו רגע ירדתי מהעניין.

היו שלושה נושאים שהוא נתן לי תשובות שלא מקובלות עלי ובנושא המינויים

הפוליטיים בין היתר הוא השתמש בשם של פואד, ואז אמרתי לו: תשמע, אם

מינו בעבר מינויים פוליטיים בנושאים מקצועיים, זה לא בסדר. אם הבן של

פואד לא התאים למקצוע, זה לא אומר שבעתיד זה מכשיר, אם בעבר היו דברים

שאינם בסדר.
דוד טל
זו היתה נורמה.
עדי הדר
אני לא יורע. את זה אתה אומר, לא אני. אתה

לא היית בחברה, ואני כן הייתי. אני לא יורע

על דבר כזה.

קיבלתי מכתב מהמנכ"ל, כאשר בשלושה נושאים תשובותיו לא סיפקו.
ראובן ריבלין
מה זאת אומרת לא סיפקו?
עדי הדר
לא היו אסמכתאות.
ראובן ריבלין
בתור מה אתה חוקר?
עדי הדר
אותי לא סיפקו. מר בך הוא לא נושא מפלגתי.

אני רוצה לשבח את יושב-ראש הדירקטוריון.

לאורך כל הדרך היו נסיונות, כמו שהיו נסיונות במקומות אחרים, לעצור את

הבדיקות, והוא נתן גיבוי - לא שהוא חשב שאני צודק - לעצם זה שישאלו

שאלות ואיפשר לי לשאול את השאלות, ואיפשר לי להעלות את הנושא

בדיקרטוריון. העליתי את כל הנושא בדירקטוריון, את שלושת הנקודות, את

המינויים הפוליטיים והלא-מקצועיים, כולל דרגים מקצועיים מאוד דגישים,

הנושא של מר בך שאני לא אתייחס אליו, והנושא של המכרז של הצביעה. גם

בדירקטוריון קרה אותו דבר בדיוק. דרשו את שלושת הדברים, לא היושב-ראש

אלא דירקטורים אחרים, דרשו את שלושת הנושאים מיד לזרוק לפח. לא הסכימו

לדון בזה, ורצו לעשות הצבעה. רבותי, אתם רשאים לעשות הצבעה, אם תעשו

הצבעה להסיר את זה מסדר היום, אני אמשיך במקומות אחרים. בזכות ההתערבות

של יושב-ראש הדירקטוריון, עודד שמיר, זה הגיע לוועדת ביקורת.

כשזה הגיע לוועדת ביקורת, בנושא מר בך ניתנו תשובות על-ידי המנכ"ל,

שאני יכולתי להסתפק בתשובות של המנכ"ל ולכן במעמד ועדת הביקורת אמרתי

שאני לא ממשיך את הטיפול בנושא מר בך. אז התברר לי שזה מטופל בצורה

אחרת.

נשארתי רק עם הנושא של המכרזים והנושא של המינויים. בנושא של המינויים,

המנכ"ל, בישיבה אמר - ופה אני הייתי מרוצה - שהוא תומך בבקשה של עדי

הדר לבצע בדיקה לגבי עובדים מסויימים, אבל הוא רוצה לבדוק את כל

העובדים. אמרתי, מצויין, רוצה לבדוק את כל המינויים, מצויין. נעבור

עובד עובד ונבדוק איך הוא התקבל, מה הכשרות, האם הוא עבר חברת השמה.

מצויין. לצערי - וזה הפתיע אותי - אחרי שיצאתי מהישיבה, כי אני לא חבר

ועדת ביקורת של הדירקטוריון, קיבלתי את הפרוטוקול אחרי שבועיים-שלושה,

אחרי התערבות של עודד שמיר, ולתדהמתי לא היתה התייחסות רצינית לטענות

שלי והחליטו שאין מה לבדוק ועוצרים את הבדיקה בכל הנושאים. מכיוון שאני

כבר הייתי לקראת סיום המינוי של כדירקטור, נתתי עוד הזדמנות אחרונה.

פניתי לעורכת-דין עדנה חרות, יושבת-ראש ועדת הביקורת, ואמרתי לה שלא

מקובלות עלי ההחלטות שהתקבלו כשיצאתי מהחדר ואני מבקש לשקול שוב את

העניין ולמצות את הביקורת בחברה. עד היום לא קיבלתי תשובה.

מכיוון שלא קיבלתי תשובה, לא נותרה לי ברירה אלא לפנות למבקר המדינה עם

העתק ליושב-ראש הוועדה.
היו"ר יוסף כץ
קיבלת תשובה ממבקר המדינה?

עדי הדר; עדיין לא. קיבלתי תשובה פורמלית שהנושא

יועבר לגורמים בודקים.

ראובן ריבלין; לפי דעתך, אם אני הייתי יושב-ראש הוועדה,

היית מביא את הדבר לדיון, היית יכול להביא

את הדבר לדיון?

עדי הדר; בן. אני חושב שלדיון ראשוני, בהחלט, בן.

ראובן ריפלין; למה? איך היית משבנע אותי להביא את הנושא

לדיון?

עדי הדר; אני מנסה לענות לך. אני מאוד מעריך אותך,

אבל תן לי לענות. השאלה שלך עניינית. אתה

שואל שאלה ואני רוצה לענות עליה.

אני חושב שהיושב-ראש וועדת הביקורת של החברה, ברגע שהיא חסמה את הליך

הבדיקה חסמה את הליך הבדיקה, היא בעצם אילצה גורמים אחרים להיבנס למה

שהיא לא מובנה לבדוק.

ראובן ריבלין; ואז פנית למבקר המדינה.
עדי הדר
בוודאי.

ראובן ריבלין; אתה רוצה לרמוז שמבקר המדינה לא מתייחס

למכתבים שלך?

עדי הדר; מעולם לא טענתי בך.

ראובן ריבלין; אז למה אתה בא אלינו?

עדי הדר; הוזמנתי לספר מה קרה, וסיפרתי.

היו"ר יוסף פץ; אני מאחל לך חבר הכנסת ריבלין, שבכנסת הבאה

תהי היושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה.

ראובן ריבלין; זה לא יכול להיות. אני תמיד אהיה

בקואליציה.

דוד טל; אדוני רואה כמה זה טוב שאצלנו אין

פריימריס?

היו"ר יוסף פץ; אף אחד מהאנשים האלה לא מצביע באיזור שלי.

מיכאל ברובצקי; הייתי סמנכ"ל מבצעים של החברה. כשאנחנו

מדברים על מינויים פוליטיים, לא דיברנו על מינויים ברמה של אנשי השטח,

ששם אם היו מינויים של מקורבים, הם היו בדרגים שבאמת לא היה שם צורך

בידע ובשום הכשרה וההכשרה נעשתה בשטח, תוך כדי מה שנקדא חונכות. אנחנומדברים על אותם מינויים של אנשים בעלי נסיון, אנשים שעבדו בתעשיית הדלק

במשך הרבה מאוד שנים, תעשייה שמהוץ לחברה במו בתי הזיקוק או חברות

הדלק. האנשים האלה היום בבר לא קיימים בחברה, אלא קיימים אולי

ארבעה-חמישה אנשי מקצוע שגם הם נמצאים לא ברמת המטה. לחבר היום אין

ראייה מערבתית על מה שהיא מופקדת והדבר הזה יבול להביא בסופו של דבר

לאסון, מעבר לזה שזה גורם גם לבזבוזים ועל כך אני מתפלא על יושב-ראש

הדירקטוריון.
דוד טל
בשאדוני אומר אסון, למה אתה מתבוון?
מיכאל ברונצקי
אסון אקולוגי או בטיחותי.
היר"ר יוף כץ
אולי תתן דוגמה מה יבול היה לקרות.
מיכאל ברובצקי
כשאני הייתי ממונה, אלי היו כפופים כשבעים

אחוז מאנשי החברה, זאת אומרת, כל אנשי

המתקנים.
דוד טל
אתה שימשת בחברה?
מיכאל ברובצקי
כן. במשך שלוש שנים הייתי סמנכ"ל למבצעים.

היום אני מפוטר. אני הסמנכ"ל השלישי שפוטר.

יש לי נסיון של למעלה מעשרים שנה בדלק ונסיון של קרוב לשלושים שנה

בחומר מסוכן.

אתן דוגמה, אסון שקרה בבית זיקוק אשדוד שהתלקח מיכל דלק. זאת דוגמה של

אסון של קטסטרופה שהיה יכול להסתיים בקטסטרופה הרבה יותר גדולה. זה

קורה לאנשים מקצועים שהם מיומנים, ועל אחת כמה וכמה זה יקרה כשהאנשים

לא מיומנים. תקלות ותאונות יכולות לקרות, אבל ההסתברות שיקרו גדלה

בעשרות מונים אם האנשים הם לא מקצועיים. אני פוטרתי כי למנכ"ל ולי היו

חילוקי דעות על נושאים מקצועיים וזכותו היתה לפטר אותי, זו פרורוגטיבה

שלו, אבל מתחתי היה מהנדס תפעול ראשי שהוא איש דלק והוא איש מקצוע.
היר"ר יוסף כץ
מי החליף אותך?
מיכאל ברובצקי
במקומי מונה כממלא מקום מי שהיה בפועל סגני

ובתואר שלו היה מהנדס תפעול ראשי של החברה,

הוא מהנדס כימיה בתחום התמחות הדלק, היה ראש ענף דלק ומתכתיות בצבא,

איש מקצוע מעולה וקיוויתי שהוא ימשיך בחברה, אבל מעשית הוא פוטר עוד

לפני.
היו"ר יוסף כץ
מה שמו?
מיכאל ברובצקי
יעקב סופרין. הוא פוטר עוד לפני ומערכת יחסי

העובד-מעביד שלו הסתיימו עוד לפני שהסתיימה

מערכת היחסים שלי כי הוא לא היה בכיר ואני כן הייתי בכיר.

אז מונה אדם שהוא לא מקצועי אבל מכיר את החברה, מכיר את הנהלים, מכיר

את המתקנים ויכול היה לתפקד כי בנינו בכל-זאת איזשהו מערך בו היו מנהלי

המקצוע ומנהלי המתקנים. גם הוא סולק מהחברה ועוזרו מונה כמנהל אגף ולאכממלא מקום מנהל אגף. מונה בחור שאני לא מכיר אותו. דיברתי אתו בטלפון

כי להפתעתי הוא התקשר אלי - וזה קשור לנושא שהועלה כאן, מי קבע שזה

מומחה או לא מומחה - כדי להתייעץ אתי, כנראה באישור המנכ"ל ועל-פי

פנייה של ראש מינהל הדלק, כנושאים שכרגע אין להם פתרון בחברה והם עולים

כסף למדינה. אותו אדם הוא הנדסאי בניין שכל נסיונו זה פיקוח על יציבות

בטון.
היו"ר יוסף פץ
באיזה תפקיד הוא היום?
מיכאל ברובצקי
היום הוא מנהל אגף התפעול. יכול להיות שהוא

בחור מצויין, יכול להיות שהוא בחור נהדר,

אבל הוא לא מקצועי בתחום הזה.

דוד טל; אולי הוא איש אשכולות, אתה בדקת את זה?

מיכאל ברובצקי; בדקתי את זה, אבל אני מנוע מלהגיב על זה כי

אני כאילו אינטרסנט, אבל אני יודע שהאדם הזה

לא יודע דברים אלמנטריים בתחום הדלק, הוא שואל את האנשים מה זה ומה זה.

יש פה בעיה אמיתית.

ראובן ריבלין; אתה חשבת שצריך להיכנס מישהו אחר, נכון?

מיכאל ברופצקי; החליף אותי סגני ואני הייתי שקט כקטע הזה,

אבל בפועל יצא שהוא פוטר מהחברה עוד לפני.

הפן השני שישנו פה, המקצועיות ודיברנו פה על נושא המקצועיות. אני יודע

שידידי ועמיתי מנהל מינהל הדלק, שנעזר בי מאוד בנושא הרבה מאוד פעמים

ומכיר ומוקיר אותי, כך אני מקווה, הוא בעצמו פנה למנכ"ל ואמר לו שבבעיה

המסויימת שיש באיזשהו מתקן תפנה למיקי כי יש לו פתרונות. להפתעתי

באיזשהו ערב התקשר אלי הביתה אותו מנהל אגף ושאלתי אותו אם הוא פונה

ברשות ובסמכות, והאם המנכ"ל נתן לו אישור לדבר אתי.

דוד טל; למה? אתם ברוגז?

מיכאל ברובצקי; המנכ"ל ברוגז אתי. אני לא נכנס פה לנושאים

אישיים וזה לא עניין של הוועדה.

הנקודה היא שאותו אדם התקשר אלי וביקש את עצתי. אמרתי לו שאני שמח שהוא

מבקש, אבל היום אני כבר לא עובד החברה, אני לא חייב לתת לו, אני מוכן

לתת לו את הדבר כיועץ כי גם אני צריך להתפרנס והיום אכן אני משמש כיועץ

בתחום שבו התמחיתי במשך עשרות שנים. יש לי שני תארים, מהנדס כימיה

ומהנדס מכונות. היום, במצב התעסוקה במשק, יחד אתי בלשכת התעסוקה

מסתובבים 12 מנכ"לים שפוטרו.

אני מתפלא על הדירקטוריון כי יש כאן בזבוז של משאבי החברה וזו הבעיה

שלו. עבודות שהתחילו, נעצרו, חוזרים על העבודות האלה מחדש, לעבודות

האלה יש השפעה על איכות הסביבה. למשל, ישנו נושא של צנרת. אנשים לא

יודעים אבל לחברה יש קרוב ל-800 קילומטר צנרת דלק פרוסה בכל הארץ.

בעקרון זה עלול להוות מפגע אקולוגי אם לא מטפלים בו כהלכה וכראוי. לי

ידוע, ואני יכול להגיד את זה בצורה הכי ברורה ואני יכול להביא את זה גם

מתועד, שהיום נגרמים נזקים לצנרת התת-קרקעית והעניין של הדליפה לתוך מי

תהום של דלק, זה עניין של זמן.
היו"ר יוסף כץ
אני שמח שהדברים נרשמים בפרוטוקול.
דוד טל
אם החברה תרצה לרכוש את שירותיך, אתה תהיה

מוכן לייעץ לחברה?

מיכאל ברובצקי; בשמחה. אמרתי את זה לניר. אמרתי לו שיוציא

לי הזמנה, יקבל יעוץ.
ראובן ריבלין
עשרים שנה הצינורות האלה בסדר, פתאום הם לא

בסדר.
מיפאל נרוגצקי
זה לא אמרתי. אמרתי שזה עניין של זמן.
ראובן ריבלין
הטיימינג הוא ברור.
היו"ר יוסף פץ
האם אלה הם צינורות שהוזנחו כל הזמן?
ראובן ריבלין
לא. כל זמן שסביון היה ראש מפלגת העבודה

בחיפה, הצינורות היו מעולים והאנשים היו

טובים. כרגע, כשמשהו השתנה, הצינורות בסכנה. זה מה שהוא אומר.
מיכאל ברובצקי
הצינורות מזדקנים וברור שככל שגילם עולה,

מצבם לא הולך ונעשה טוב יותר, אבל לכן

צריכים יותר הקפדה ושמירה.
ישראל כץ
אדוני היושב-ראש, כחבר דירקטוריון החברה,

אני מתחיל להרגיש שנכנסים כאן לדיון שלדעתי

מקומו לא כאן, גם בהיבטים האישיים וגם בהיבטים המקצועיים. אני רוצה

להתייחס להיבטים שקשורים לוועדה, להיבטים שקשורים לדיון העקרוני בוועדה

הזאת. אם נקבל דיווח על מצב הצינורות, הרי אין לנו כלים לבדוק את

נכונות ההערכה המקצועית הזאת.
ראונן ריבלין
אני אתן לך דוגמה, איך קורה שיושב-ראש מפלגה

במקום מסויים, אישתו יושבת בדירקטוריון והיא

ממנה אנשים שהוא אומר לה למנות דרך יושב-ראש החברה. זה דבר שבאמת צריך

לבדוק פה בוועדה הזאת. צינורות צריך באמת לבדוק בדירקטוריון.
היו"ר יוסף נץ
אני שומע את זה בפעם הראשונה. תואיל בטובך

להעביר לי את כל הפרטים ואני בהחלט אשקול

לכנס את הוועדה בנושא הזה. אני חושב שאני לא העליתי על דל שפתי מינוי

פוליטי כלשהו אלא דיברתי אך ורק על הצד המקצועי.
דוד טל
אנחנו לא נולדנו בגשם האחרון.
ראונן רינלין
הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות.
היו"ר יוסף כץ
אתה אמרת לי חבר הכנסת ריבלין, בפרשת עמותת

היובל, את אותם הדברים כל יום, בכל שעה ובכל

דיון. אני מציע לך, תחכה לדין וחשבון.
דורון שמואלי
האם אתה רומז פה שאתה יורע על רין וחשבון

שאני לא יורע עליו?

היוייר יוסף 5ץ; לא.
דורון שמואלי
האם אדוני רומז על כך שיש רוח ביניים חמור

על עמותת היובל?

היוייר יוסף 5ץ: מבקר המרינה הוריע כאן באופן מפורש שהנושא

הזה יידון ברוח השנתי של מבקר המרינה,

ואמרתי שנמתין בסבלנות.
דורון שמואלי
זאת אומרת, אין איזה משהו חרש.
היו"ר יוסף כץ
אין. אתה מעלה על דעתך שמבקר המדינה או

מישהו מאנשיו יעבירו איזשהו חומר לפני המוער

שקבוע בחוק?
ראובן ריבלין
אדוני היושב-ראש, עם כל הכבוד, האמירה

שנאמרה, למרות שנאמרה בתום לב, ארוני צריך

להיזהר.
היוייר יוסף כץ
נכון. אני אמרתי שצריך לחבות בסבלנות.
ראובן ריבלין
ארוני אומר שאני אומר רברים שלא לעניין כמו

שריברתי אז.
היוייר יוסף פץ
אני אמרתי שנחכה בסבלנות.
דורון שמואלי
ארוני היושב-ראש, זה עניין שנוגע לי אישית

ואני חייב להבהיר אותו.
מיכאל נרובצקי
הורעה אחרונה שאכן בן נוגעת לחברי הכנסת

ואני אומר זאת בצער רב. לדעתי המנכ"ל הנוכחי

היטעה ביורעין את כנסת ישראל ואני עומר על מה שאני אומר כי זה בכתובים.

אני מסתמך פה גם על הכתבות שהיו בעיתון, שאני יורע שהן אמינות, ואני

מסתמך על שאילתא שהגיש בזמנו חבר הכנסת שלעבר פיני ברש שבה הוא ציין את

הנושא של העסקת אותו מומחה מחשבים.
היוייר יוסף כץ
יועץ מחשבים שלפי הטענה לפחות הורשע בעבירות

של מרמה ונדון למאסר של 29 שנים והחברה

מעסיקה אותו כיועץ המיחשוב שלה.
דוד טל
הוא ישב חמש וחצי שנים ושילם את חובו

לציבור.
מיכאל ברובצקי
בתשובה לשאילתא של חבר הכנסת פיני ברש, השיב
שר התשתיות הלאומיות ואמר
"בנוסף פנה מנכ"ל

החברה לנשיא בית-המשפט העליון ברימוס מר מאיר שמגר, אשר המליץ - ואנימדגיש את המילה המליץ - על המשך העסקתו". לפי זה יוצא שמר שמגר חקר את

הנושא והמליץ להמשיך להעסיק אותו.

ראובן ריבלין; מה זה חשוב עכשיו לנו?

מיכאל ברובצקי; זה נוגע למינוי רגיש ביותר.

זה מינוי רגיש, אבל אני מדבר על הטעיית

הכנסת, כי זו תשובה של השר שרון לשאילתא של חבר הכנסת פיני בדש.

דוד טל; אני רוצה להבין. אדוני סבור שמי שמעד - אני

לא מכיר את מר בך - וישב חמש וחצי שנים

ושילם את חובו לציבור, אסור להעסיק אותו?

היו"ר יוסף פץ; הוא לא אמר את זה. הוא אמר לך רק דבר אחד,

שהשר שרון ענה בתשובה לשאילתא שמנכ"ל החברה,

כך הוא כותב, מסר לו שהאיש שבו מדובר - ולא נכנסים כרגע לעניין - קיבל

למעשה הכשר, המלצה להמשיך ולהעסיק אותו מנשיא בית-המשפט העליון בדימוס,

השופט שמגר.

דוד טל; זה ברור לי.

מיכאל ברובצקי; מתברר שבדיעבד לא היתה כזו המלצה, אלא השופט

שמגר הוא בעד שיקום אסירים. בין שיקום

אסירים ובין המלצה כאשר שר בישראל כותב לחבר כנסת בישראל כתשובה

לשאילתא ומדגישים את מיומנותו של אותו אדם, המרחק מאוד גדול. כך אני

רואה את זה.
היו"ר יוסף כץ
אם זה נכון, אני חושב שזה אחד הדברים

החמורים ביותר בעניין. אני מציע שמנכ"ל

החברה, כשיתייחס לדברים, יתייחס גם לתשובה לשאילתא.

אדוני ממלא מקום היושב-ראש, האם ניתן להאריך את הישיבה ברבע שעה?

דוד טל; לא. לא מעבר לשעה 11:00.
היו"ר יוסף כץ
אני נאלץ לדחות את הישיבה למועד אחר ואז

לקבל את התשובה.

ראופן ריפלין; אני מקווה שקודם אדוני ישמע ממבקר המדינה.

היו"ר יוסף פץ; תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיפה ננעלה פשעה 00;11

קוד המקור של הנתונים