ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/12/1998

המכון הישראלי לתכנון ולמחקר התחבורה -העמדה לביקורת המדינה לפי סעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה דיון בבקשת מבקר המדינה; הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מסי 36) (בחירת מועמד בודד), התשנ"ט-1998(מאת חברי הכנסת יוסי כץ ונסים דהן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים