ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/12/1998

התיאטרון העירוני חיפה - מעקב מדוח מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 263

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. בי בטבת התשנ"ט (21 בדצמבר 1998). שעה 11:00
נכחו
חברי הוועדה: יוסי כץ - היו"ר

דורון שמואלי
מוזמנים
יאיר הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

גבי רוזמרי בן-עוז - מנהלת ביקורת ראשית במשרד מבקר המדינה

שמואל גולן - מנהל ביקורת ראשי במשרד מבקר המדינה

איציק לוגר - מנכ"ל תיאטרון עירוני היפה

מנור גנור - חשב תיאטרון עירוני חיפה

אבנר מכטינגר - מנהל תיאטרון הצפון

אפרים תמרי - מנהל תחום באגף לביקורת המדינה, משרד ראש

הממשלה
יועצת משפטית
אנה שניידר
מנהלת הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חנה אלטמן
סדר-היום
התיאטרון העירוני חיפה - מעקב מדוח מבקר המדינה.התיאטרון העירוני חיפה - מעקב מדוח מבקר המדינה

היו"ר יוסי כץ;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. זאת,

כאמור, ישיבת מעקב על דוח מבקר המדינה משנת 1992 אשר מתייחס לתקופה קודמת.

ביקשתי לדון בדוח חזה בעקבות פניות של תושבים מהאזור שהגיעו אליי ואשר מתייחסות

להשלכות של הדוח על המצב דהיום. שמעתי שמאז הדוח הרבה מאד דברים השתנו, שמעתי

שהגורמים הרלוונטיים ישבו על המדוכה בכל מה שנוגע לתיאטראות ומה שמעניין אותי

במיוחד אלה השאלות איך מופעל הניהול של התיאטרון? חלק מהגופים שנזכרו בדוח,

המועצה הציבורית, ועדות של כוח אדס, של ביקורת, של כספים, של שיווק, האם הוועדות

האלה רלוונטיות לתקופה של היום? האם יש מועצה ציבורית? האם יש מועצת מנהלים

לתיאטרון ואם כן האם היא מתכנסת באופן קבוע? מי מספק לתיאטרון את התמיכה

התקציבית שלו מלבד המנויים? האם יש גופים ממשלתיים או ציבוריים אחרים שמשרנתפים

בתקציבו? אם כן - על פי איזה מפתח הם עושים זאת?

בדוח הביקורת הוזכרו הפקות עצמאיות של התיאטרון ומצויין בו, בין היתר, שבשנת

1986 הופקו 6 מחזות, בשנת 1987 - 10 מחזות ובשנת 1989 - 8 מחזות. כמה הפקות

עצמאיות יש בשנת 1989? כמה מתוכננות להיות בשנת 1999?

האם התיאטרון מצליח גם לאזן את תקציבו ומה שיותר השוב הוא האם הוא מצליח

למכור את ההצגות שהוא מפיק והפיק?

בדוח הביקורת נאמר, בין היתר, שהחברה אמרה שהעדר הסכם בינה לבין תיאטראות

אחרים נבע מכך שתיאטראות אלה מצאו שהצגות תיאטרון חיפה אינן מתאימות לקהל המנויים

שלהם ובהמשך לדברים האלה ברצוני לשאול האם יש הסכם אחר בנושא הזה? הסכם חדש? האם

התיאטרון לוקח בחשבון, במסגרת ההפקות שלו, את היכולת למכור את ההפקות האלה

לגורמים אחרים?

אני מבקש לשמוע ממר איציק לוגר, מנכ"ל התיאטרון העירוני חיפה, סקירה שתכלול

את מצבו של תיאטרון חיפה דהיום וכוונתי גם לצד התקציבי, גם לצד של התמיכות וגם

לצד ההפקות וכמובן שכל מה שרלוונטי לדיון שאנחנו מקיימים עתה ואשר חשוב מבחינה

ציבורית.

איציק לוגר;

קודם כל ברצוני להודות על ההזמנה להופיע בפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה

של הכנסת.

באשר לשאלותיו של יושב ראש הישיבה ברצוני לציין כי באנו לכאן עם תשובות בכל

מה שקשור לדוח מבקר המדינה - - -

היו"ר יוסי כץ;

אני יוצא מנקודת הנחה שתוכל להשיב על כל שאלותיי.

איציק לוגר;

מדובר גם על עניין של ניהול בפועל, שזה תפקידנו, וגם על ניהול המדיניות של

התיאטרון ובשביל זה יש דירקטוריון. אני אענה רק על חלק מהשאלות כיוון שלגבי הדוח

שמתייחס לשנת 1988, שפורסם בשנת 1992, אנחנו חדשים בתפקיד, - אין לנו נגיעה אליו

אבל איננו מתנערים מהחובה שהוטלה עלינו והבאנו אתנו את התשובות מה גם שבמהלך

השנים העניינים וחוקנו החל מהנושא של שעות נוספות גלובליות וכלה בעניין מפעל

המנויים. כאמור, הדברים טופלו תוך שמירה על כבודם של העובדים בלי לפגוע ובלי כל

ניסיון להיכנס אתם למאבקי כוח.אני מכהן כמנהלו הארגוני, מנהלו האדמיניסטרטיבי, של תיאטרון חיפה משנת 1990,

אחר כך עברתי לתפקידים אחרים ונכון להיום אני מכהן כמנהלו הכללי של התיאטרון אבל

זה מינוי מלפני שנה וחודשיים בערך. במהלך התקופה הזאת התיאטרון נוהל על ידי מנהל

קודם, הוא עבר משברים אמנותיים, ואגב כך ברצוני לציין כי הבעיה הכללית של

התיאטרון היא תוצאה ישירה של המהלכים האמנותיים שלו ולא יעזור שום דבר כדי לסתור

את הדברים האלה. ברגע שיש תכנית אמנותית טובה - מפעל המנויים ומכירות החוץ הם

בקו עלייה, ולהיפך.

מה שקרה באותן שנים הוא שמפעל המנויים שלנו היה בקו ירידה באופן משמעותי בגלל

שהתכנית האמנותית שלנו לא נשאה חן בעיני הקהל וגם מכירות החוץ ירדו באופן

משמעותי. מעניין שעם זאת לא נכנסנו לגרעונות באותן שנים.

תיאטרון חיפה גורר גרעון קודם של 9 מיליון שקלים נכון לשנת 1989.

היה עוד איזשהו פיק שהיה במשבר הגדול, כאשר תיאטרון הצפון קם, ואז כאלפיים

מנויים עזבו אותנו באופן מיידי והיתה ירידה בהכנסות בצורה כזאת שהעניין פגע

בהכנסות אבל לא בפעילותו של התיאטרון.

תיאטרון חיפה מעסיק כיום כ-120 איש אבל לא מדובר על 120 משרות אלא על 120 איש

או 130 איש כיוון שאנחנו מחליפים תחומים. לדוגמה, עכשיו עברנו גם בנושא הניקיון

וגם בעניין הדיילות לגופים פרטיים כדי לחסוך כסף ואנחנו משלמים פר פעולה ולא

משלמים את כל ההוצאות הנוספות. מתוך הצוות שהזכרתי - 45 עד 50 הם שחקנים והיתר

הוא צוות שיווקי, אדמיניסטרטיבי, תפעולי, כולל המי נהלה.

אנחנו מפיקים בשנה 7-8 הצגות, בהתאם ליכולת ולנסיבות ובהתאם לצרכים.
היו"ר יוסי כץ
איזה סוג של הצגות?

איציק לוגר;

אנחנו מחלקים את העניין הזה, בדרך כלל, לשניים; להצגות קטנות שיורדות

למועדון או לוואדי, ולהצגות גדולות שמוצגות על הבמה הגדולה שלנו.
היו"ר יוסי כץ
איך העניין הזה מחולק פחות או יותר?
איציק לוגר
בדרך כלל אלה הן 4 הצגות מול 3. אנחנו מתחייבים על 7 הצגות כלפי המנוי כאשר

הוא רואה 4 הצגות באולם הגדול, אחת הוא מקבל כבחירה בכל מקרה, ו-2 מוצגות או

במועדון או בוואדי, או ששתיהן מוצגות בוואדי או ששתיהן מוצגות בתיאטרון, הכל

בהתאם ליכולת האמנותית של אותה שנה ובהתאם לחומרים.

אחת הבעיות הגדולות ביותר של התיאטרון הישראלי הוא החומר. יש חומר מקורי

מצויין אבל לא תמיד הוא מתאים. לדוגמה, עכשיו אנחנו מחדשים כמה הצגות שהיו

הצלחות לפני 12 או 15 שנה. אלה לא הצגות שלנו; הן הוצגו בתיאטראות אחרים, מתוך

תקווה, כמובן, שמאחר - - -
היו"ר יוסי כץ
מסתבר שאנשים אוהבים להיגפש עם חומר שהם כבר מכירים אותו מהעבר ולא במשהו

בלתי צפוי.אם מוצגות 4 הצגות באולם הגדול, הפקות יותר רציניות, האם אתם מצליחים למכור

אותן לגורמי חוץ?

איציק לוגר;

בשנה של המשבר המכירות היו פחות קלות. היו בעיות במכירה. היום, בשנה

הנוכחית שנחשבת שנה אמנותית מוצלחת, כמובן שהצלהנו למכור יותר. העלינו כ-700

הצגות בתיאטרון חיפה מתוכן בסביבות 170-165 הצגות חוץ. גטו, לבד, נכון לרגע זח,

העלה 110 הצגות. בשבוע הבא אנחנו נחגוג את הצגת ה-100, הצגה שעוברת את כל מפעלי

המנויים בארץ, חוץ מתיאטרון הצפון כמובן. מעבר לזה יש לנו את אותלו שזאת חצלחח

אמנותית שגוררת אחריה משהקים בהצגה ה-700, שזאת הצלחה גדולה. לצערנו כל בוקר

כשאנחנו פותחים את העתון אנחנו נתקלים במעשי אונס קבוצתי וההצגה הזאת מטפלת בדיוק

בנושא הזה. בנוסף לכך יש לנו את הצגת גבולות שהיא הצגה שמדברת על הבעייתיות של

לבנון והיא זכתה לביקורת מצויינת. אגב, זאת הצגה קשה מאד שלא מעמידה את הקהל

בפני השאלה כן או לא אלא מציגה סיטואציה כמו זאת של טוראי ריאן בסרט. מדובר על

חיילים שנקלעים לסיטואציה מסויימת ומצליחים לשרוד אותה תוך כדי כך שקורית לחם

תקלח.

כאמור, חמגוון נחשב רחב מאד - - -

היו"ר יוסי כץ;

כמח הצגות שלכם קנויות?
איציק לוגר
כ-170. בעבר התיאטרון דאג לכך שהוא יארח כ-60 הצגות בשנה מרחבי התיאטרון

הישראלי, מהבימה, מהקאמרי, מבית ליסין, מתיאטרון באר-שבע ותיאטרון החאן. כל

התיאטראות הללו מופיעים בתיאטרון חיפה.

בעבר למספרים חיה קשר הדוק עם חוזים חתומים, בין תיאטרון חיפח, ואני מדבר על

שנת 1988 לבין התיאטרון הקאמרי או לחילופין הבימה או לחילופין עם תיאטרון גשר.

כאמור, היו חוזים חתומים על 60 הצגות או שעשו החלפות.

בסיטואציה שבה משרד החינוך והתרבות והעירייה הורידו לנו את ההקצבות, דבר שקרה

לפני שנה וזה גם מה שעומד לקרות השנה - אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למצב. לפני

4-3 ימים קיימו ישיבה בקאמרי בה הוחלט שהשנה אנחנו נשתף פעולה, לדוגמה, התיאטרון

הקאמרי יפיק, למשל, הצגה אי, תיאטרון חיפה יפיק הצגה בי, ויחליפו אותן זאת כדי

לחסוך בעלויות או ללכת על קואופרודוקציה. תיאטרון חיפה הולך לכיוון של

קואופרודוקציח עם תיאטרון הבימה על הפקה שאמורה לפתוח את העונה הבאה - ספטמבר

1999, זאת אומרת שאנחנו חייבים לשחק בתוך התקציב כדי לשרוד בתקופה הקשה. אי אפשר

לשחק הרבה מאד עם מחיר המנוי. היום חיפח איננה חיפח של שנת 1988. הפריפריה פזורה

ב-8 היכלי תרבות שפועלים ואשר יש בהם מפעלי מנויים, וחייבים לקחת את כל זה

בחשבון.

אם בשנת 1988 או בשנת 1986 היה בתיאטרון חיפה מפעל מנויים ובו כ-35 אלף

מנויים, - המספר הזה לא יחזור לעולם.
היו"ר יוסי כץ
כמה מנויים יש לכם היום?
איציק לוגר
20 אלף ואני מקווה שבסוף חודש מרץ יחיו לנו 21 או 22 אלף, אם לא יקרה אי.זשהו

שבר בדרך.בתקציב של השנה הזאת, למרות הקיצוץ שהיה בו, משרד החינוך והתרבות והעירייה

הודיעו לנו בחודש יוני 1998 במפתיע על קיצוץ בתקציב, בנוסף לכך היה משבר הדולר

שהקפיץ לנו עלויות של שחקנים שנקראים: סטארים, היתה תוספת של 30%, כל הדברים הללו

ועל אף כל הבעיות אני מניח שנסיים באיזשהו מקום בסביבות מינוס פלוס 200-100 - - -

היו"ר יוסי כץ;

מה הם המקורות הכספיים שלכם?

איציק לוגר;

יש שלושה כאלה; משרד החינוך והתרבות, עיריית חיפה והכנסה עצמית.
היו"ר יוסי כץ
איך הם מתחלקים?
איציק לוגר
בערך שליש, שליש, שליש. אנחנו מקבלים כ-9 מיליון ממשרד החינוך והתרבות,

אותו סכום מהעירייה אם כי העירייה לוקחת מאתנו, בחזרה, תשלומים שונים כגון: שכר

אולם, שכר אולם מועדון, ארנונה, פינוי אשפה, וכדומה. עם זאת הצלחנו לעמוד

בתכנית.

ברגע שיודעים שיש תקציב של 27 מיליון ובמהלך התקופה מקצצים קיצוצים נוספים

אחרי שכבר יש חוזים חתומים - המצב קשה מאד ואז צריך לקבל החלטות כמו להפסיק הפקה

או לדחות הפקה לינואר כדי לעבור את שנת התקציב אבל לא את שנת הרפרטואר וכאן צריך

להבין שיש בעיה קשה מאד; אנחנו פועלים בשנת התקציב של המדינה - ינואר - דצמבר,

ובשנת רפרטואר אנחנו פועלים בחודשים ספטמבר - אוגוסט, ואנחנו פועלים בשנת מפעל

המנויים מאפריל למרץ. כל זה גורם לתסבוכות גדולות מאד שכן איננו יכולים לסיים

הכל ב-31 בדצמבר.
היו"ר יוסי כץ
אם נעשה סיכום של מספר ההצגות שמוצגות בתיאטרון חיפה, כמה כאלה בשנה מוצגות

במועדון ובוואדי, כמה מוצגות באולם שלכם וכמה מוצגות מטעם תיאטראות אחרים?
איציק לוגר
אם אני אקח, לדוגמה, 4 הצגות גדולות שהן הפקה פרטית או הפקה עצמית, אנחנו

מעריכים אותן בכ-30 סדרות בבית בלבד כי אז יש 120 באותן 4 הצגות כשהאולם הוא בן

800 מקומות. אם עוברים לאולם הקטן שמכיל 190 מקומות המספרים משתנים. נכון לרגע

זה המספרים המדוייקים הם שהצגה כמו גבולות רצה בחוץ 12 פעם ו-38 פעמים בוואדי.

מרחב מוגן רצה בחוץ 6 פעמים ו-44 פעמים במועדון. האוכלוסייה היא אותה אוכלוסייה

אבל
היו"ר יוסי כץ
מה עם הצגות שבאות מבחוץ?
איציק לוגר
זה דבר שתלוי בהסכמים. היה לנו הסכם עם תיאטרון גשר שעל פני שנה וחצי שנתיים

נקנה ממנו 30 הצגות במחירים אטרקטיביים לחלוטין. יש לנו הסכם עם הקאמרי, יש לנו

הסכם עם הבימה שהצגות שאנחנו סבורים שמתאימות לאוכלוסיות שלנו - תגענה לתיאטרון

חיפה קהל המנויים שלו. יש גם הצגות פרטיות שאין לנו כל נגיעה אליהן של הצד

הבידורי, של אנשים פרטיים, יזמים בעלי משרדי כרטיסים ששוכרים את האולם ומבצעים אתההצגה באולם שלנו אם כי הוא לא מספיק אטרקטיבי היום. הוא עובר עכשיו תקופה של

שנתיים של שיפוצים מאסיוויים שכן בונים לו חניון אבל עד שזה יהיה מוכן הגישה

למקום נחשבת קשה מאד, המקום לא נראה טוב, אבל בסופו של דבר יהיו 400 מקומות

חני יה - - -

היו"ר יוסי כץ;

מי מממן את השיפוצים?

איציק לוגר;

יזם פרטי, קוטיק, שקיבל את הזיכיון. אנחנו קיבלנו תרומה דרך ראש העיר שלנו

מנדבן אמריקאי בשם מאירוב והבניין עצמו עומד לעבור שיפוץ תוך שנה. הכל נמצא

בהליך של אישורים, רשיונות ותכנונים. השיפוע ישתנה ומושבים ירדו מ-840 ל-740

לטובת מרווח כיסא ולטובת מרווה שורה.

היו"ר יוסי כץ;

האם לתושבי האזור טוב שקיימת תחרות בין תיאטרון הצפון לבין התיאטרון העירוני

חיפה?

איציק לוגר;

בעיקרון תחרות נחשבת דבר טוב, אפילו מצויין אבל אני סבור שתחרות קפיטליסטית

מונופוליסטית - פסולה.

מה שקורה היום הוא שתיאטרון חיפה פועל על פי ההנחיות שהן ביסודו של המסמך

שאבא חושי, בשעתו, ההליט עליו, לתת שירות לאוכלוסיית הצפון כולו אבל הפריפריה

כולה מתחלקת בנתח. זה מצויין כי אותם אנשים קונים את ההצגות של תיאטרון חיפה,

אין שום סיבה שהם לא יקנו אותן אבל יכולה גם להיות דוגמה אחרת; אם אני רוצה לקנות

הצגה מהקאמרי - אני לא יכול. אני יכול רק לקבל הצגה סוג בי ולא סוג אי. לדוגמה,

תיאטרון חיפה לא יכול לקנות את ההצגה המורדים כי בהסכם של תיאטרון הצפון עם

הקאמרי כתוב שאסור לו להופיע בתיאטרון חיפה. אם קריית אתא תרצה לקנות מחר הצגה

מתיאטרון הקאמרי, לדוגמה, את התיאומים מוונציה, היא לא תוכל לקנות אותה כי כתוב

בחוזה שזכות הראשונים והזכות הבלעדית ניתנת לתיאטרון הצפון. זאת אומרת שנוצר מצב

שהצגות מסויימות תושב חיפה, שהוא נאמן חיפה, לא יראה בשום פנים ואופן אלא אם כן

תיאטרון הצפון יאות לשחרר את הסעיף הרלוונטי. אז בעוד שנה או שנה וחצי, אם ההצגה

לא תרד עד אז, כי אנחנו חיים רק על בסיס של יכולת שיווק, - - -

היו"ר יוסי כץ;

עקרונית תיאטרון הצפון פועל על בסיס מסחרי אבל הוא יכול להתקשר אתך בהסכם.

איציג לוגר;

בוודאי שהוא יכול אלא שהוא לא רוצה.

היו"ר יוסי כץ;

תודה. רשות הדיבור למנכ"ל תיאטרון הצפון, מר אבנר מכטינגר.אבנר מכטינגר;

במהלך הישיבה נאמרו מספר דברים לא נכונים. לדוגמה, אף אחד לא אמר שבקריית

אתא לא יכולים לקנות מאתנו הצגה. הם יכולים לנהל אתנו משא ומתן, הם, אכן, נמצאים

אתנו בקשר, ומי שעשה פעולה הפוכה זה דווקה תיאטרון חיפה שגרם לקריית אתא להבין

כך.

אני חוזר ומדגיש כי קריית אתא יכולה לקנות איזו הצגה שהיא רוצה בכל זמן שהיא

רוצה. חשוב לציין בהקשר הזה של הדברים כי באזור חיפה לתיאטרון הצפון יש מפעלי
מנויים לאין ספור כגון
יגור, נשר, קריית אתא, טבעון, כרמיאל, נהריה, עכו, נצרת

עילית, מגדל העמק, עפולה - -

היו"ר יוסי כץ;

מה ההבדל בין תיאטרון הצפון לבינם?
אבנר מכטינגר
אין הבדל מבחינת רפרטואר. ההבדל היחיד הוא שתיאטרון הצפון הוא תיאטרון פרטי

שנושא את עצמו ללא תמיכה של משלם המסים. אנשים פרטיים מממנים אותו ואם הוא לא

יהיה טוב - הוא ייסגר. הוא מצליח כי הוא טוב. כאמור, אם הוא לא יהיה טוב - הוא

י יסגר.
היו"ר יוסי כץ
מי מפעיל אותו?
אבנר מכטינגר
אנשים פרטיים, יזמים פרטיים שבנו אותו, הם משלמים עבורו כסף, והם עושים הכל

מכספם האישי. כאמור, זה תיאטרון יחיד מסוגו בארץ. הלוואי שכל התיאטראות בארץ

היו - - -
היו"ר יוסי כץ
לאן עוברים כל הרווחים?
אבנר מכטינגר
תיאטרון הצפון נחשב מלכ"ר. הרווחים מופנים להשקעה, לשיפור התיאטרון, לקניית

הצגות טובות - - -
דורון שמואלי
איך הוא יכול להיות מלכ"ר אם הוא שייך למשקיעים פרטיים?
אבנר מכטינגר
יש דבר כזה. בית המשפט נתן לו אישור. כל התיאטראות בארץ הם מלכ"רים ומכל

ההצגות שאנחנו קונים איננו יכולים לקזז מע"מ. מצד שני המנויים משלמים מע"מ - -
היו"ר יוסי כץ
אין חלוקת רווחים.
אבנר מכטינגר
מאחר והגיעו למסקנה שמהכסף לא יזכו לרווחים - העדיפו להעביר את הנושא של

מלכ"ר מאשר להתמודד כל הזמן עס תיאטרון שחיה צריך להיסגר לפני 4-3 שנים.

דורון שמואלי;

מה הוא האינטרס של היזמים?

אבנר מכטינגר;

לפני 4-3 שנים התיאטרון הזה היה על סף סגירה - - -

מנור גנור;

ניכוי הוצאות.

אבנר מכטינגר;

כפי שכבר אמרתי התיאטרון היה על סף סגירה לפני 4-3 שנים. אם לא היו מגיעים

לגביו לנושא של ניכוי מע"מ - תיאטרון הצפון היה נסגר. ה-17% מעמידים אותו במצב

שאיכשהו הוא יכול להמשיך לחיות.

אנה שניידר;

אם אתה מנכה מע"מ זאת אומרת שאתה עוסק.

אבנר מכטינגר;

אם אני קונה הצגה מהקאמרי או מהבימה או מבית ליסין - אינני יכול לקזז מע"מ.

אנה שניידר;

אם אתה עוסק - אתה יכול.

אבנר מכטינגר;

אם, לדוגמה, אני משלם עבור הצגה 25 אלף שקלים, אני לא יכול לקזז ממנה אפילו

לא לירה אחת מע"מ.

אנה שניידר;

אם הצגה נמכרת לך על ידי תיאטרון אחר, שהוא מלכ"ר, - - -

אבנר מכטינגר;

אם אני קונה הצגה, וקונה אותה מפעל מנויים מקביל לי, אין לו בעיה. על מחירי

המנוי שלו הוא מקבל 100% ואילו אני צריך להפריש 17% זה ההבדל.

אנה שניידר;

זאת אם אתה עוסק. אבל אתה אומר - - -
אבנר מכטינגר
אני טוען שהיה עיוות ולכן הכירו בנו. בגלל הסיבה הזאת.
אנה שניידר
איך יהיו לכם השקעות נוספות אם תהיו מלכ"רים? לא תהיו אטרקטיביים למשקיעים.

דורון שמואלי;

למה שמשקיע ישקיע כסף - - -

אבנר מכטינגר;

קודם כל אף אחד לא אומר שהוא חייב להיות מלכ"ר. בהתחלה, כשבנו את התיאטרון

הוא היה למטרת רווח כמו שצריך אבל מאחר והגיעו למסקנה שבתיאטרון אי אפשר להרוויח

כסף - הבינו שעדיף לפחות לא להפסיד - - -

דורון שמואלי;

ממה תיאטרון כזה יחיה?

אבנר מכטינגר;

מהמקורות שלו ואת הרווחים נפריש הלאה אלא אם כן נצא - - -

דורון שמואלי;

אינני מבין את התשובות שלך.

היו"ר יוסי כץ;

אני כן הבנתי; בהתחלה, כשהתיאטרון הוקם, חשבו לעשות ביזנס אבל אחרי כמה

עונות הגיעו למסקנה שאין אפשרות לעשות רווחים לכן החליטו שאם כבר - יהפכו אותו

לעמותה, אחר כך למלכ"ר כדי שלפחות העסק יפעל.

דורון שמואלי;

איך הוא מחזיק מעמד?
היו"ר יוסי כץ
כתוצאה מכך שהוא הפך להיות מלכ"ר.

אבנר מכטינגר;

אני תיאטרון; אינני מייצר הצגות. אין לי צוות של 120 איש. אני קונה

הצגות - - -

דורון שמואלי;

אתה רק קונה הצגות וסוגר כל פעם את הקופה לכל אחד ואחד?אנה שניידר;

איך הפכו אותך למלכ"ר אם אתה, בעצם, עוסק בפעולות תיווך?

אבנר מכטינגר;

הכירו בעיוות שמצד אחד אני לא יכול לקזז מע"מ ומצד שני אני משלם מע"מ.
דורון שמואלי
אתה לא מייצר הצגות; אתה אמרגן.

אבנר מכטינגר;

בדיוק.

אנה שניידר;

אז, אולי, אתה מתחרה עם אמרגנים אחרים שהם כן עוסקים ואילו אתה מלכ"ר.

אבנר מכטינגר;

אין אף תיאטרון בישראל כמוני. אני היחיד. אם ירצו לעודד דבר כזה להבא ולא

שכולם יחיו על השבון הקופה הציבורית - יצטרכו באמת לפתור את הבעיה הזאת כי אף אדם

פרטי לא ייכנס לעניין כזה. אם מצד אחד אתה צריך לשלם מע"מ ואתה לא יכול לקזז -

ברור שקיים עיוות.

היו"ר יוסי כץ;

אתם קונים הצגות ומוכרים אותן לציבור - - -

דורון שמואלי;

היא נותן שירות.

היו"ר יוסי כץ;

האם אתם גם מפיקים הצגות במשותף עם תיאטראות אחרים?

אבנר מכטינגר;

היום איננו מפיקים. אולי ניכנס לתחום הזה, להפקות משותפות עם תיאטראות

אחרים, מכל מקום השאלה הזאת עומדת על הפרק, מתקיימים לגביה דיונים אבל היא

לא סגורה.

דורון שמואלי;

למה באים אליכם?

אבנר מכטינגר;

כנראה שההצגות שאנחנו מעלים טובות - - -
היו"ר יוסי כץ
חבר הכנסת שמואלי, האם היית בתיאטרון הצפון?

דורון שמואלי;

לא, אבל אני מעוניין לדעת מדוע באים אליהם דווקה?

היו"ר יוסי כץ;

המקום נמצא בקריית חיים ואם תגיע לשם תבין שפשוט כיף להיכנס לשם. לעומת זאת

המנכ"ל של תיאטרון היפה ציין בעצמו שלא כל כך כיף להיכנס לתיאטרון חיפה

דורון שמואלי;

מדוע הצגה מסויימת מגיעה, דווקה, לתיאטרון הצפון והיא איננה מגיעה לאמרגן

אחר?
עמוס מכטינגר
מדוע באים אליי דווקה? יכולים לבוא גם אליך אם תפתח תיאטרון, תקנה הצגות,

אבל הסברתי שבסביבה שלנו כולם עושים בדיוק כמוני בעכו, בנהריה, בכרמל - - -

היו"ר יוסי כץ;

מי מממן את תיאטרון הכרמל?

אבנר מכטינגר;

העירייה ואנשים אחרים. הלוואי שבכל הארץ היו מאמצים דבר כזה. ראשי הרשויות

היו ודאי שמחים להוריד מעליהם את הנטל שנקרא; תיאטרון.

הציגו אותנו כמן מפלצת שלא מאפשרת לתיאטראות אחרים לקנות את ההצגות שהיא קונה

ואני מבקש להדגיש שכל אחז- יכול לקנות הכל. אני מבקש להדגיש בהקשר הזה של הדברים

שמי שהתחיל במלחמה אלה לא היינו אנחנו כי לנו אין כל בעיה עם תיאטרון חיפה. לא

קנינו הצגות מתיאטרון חיפה מאחר ולזאת אין הצגות טובות. תיאטרון היפה לא זכה באף

פרס בשנים האחרונות ומדובר לא על נציג שלי שהחליט את ההחלטה הזאת כי הנציג שלי

הוא אחד מתוך מאה. אני יכול להראות לכם כתבות מעתונים שכותבים שלא קונים

מתיאטרון חיפה הצגות ואגב, אפשר לבדוק את תיאטרון חיפה מול בית ליסין, תיאטראות

די מקבילים מבחינת התקציבים, - - -

דורון שמואלי;

מר לוגר בא אליך בטענות שאינך קונה ממנו הצגות.
היו"ר יוסי כץ
מר לוגר הודה שהם נמצאים אחרי כמה שנים של משבר אמנותי, הוא הודה שיש להם

בעיה מבחינת המקום, מבחינת החנייה ובכלל המצב של האולם משפיע. מר לוגר אמר,

בתחילת דבריו, שיש קשר ישיר בין הצלחה אמנותית לבין הצלחה כלכלית ובאמת היו

לתיאטרון חיפה שנים לא טובות.אבנר מכטינגר;

אני מצהיר שאין לנו שום מניעה לקנות הצגות מתיאטרון חיפה בתנאי שהן תהיינה

ברמה אמנותית מתאימה. הצענו את הדבר הזה אבל לצערי הרב דברינו סולפו ולא בפעם

הראשונה, כאילו אנחנו מהווים את הצד שלא רוצה לקנות את ההצגות. אני חוזר ואומר

שאנחנו מוכנים לקנות כל הצגה טובה של תיאטרון חיפה ונשמח לשתף אתם פעולה. אנחנו

לא הצד שלא רוצח לשתף פעולה.
יש מה שנקרא
הצגת בחירה. יש לנו ועדה ציבורית שבוחרת הצגות - 6 הצגות,

והצגה שביעית הקהל בוחר מתוך מבחר הצגות שאנחנו מעמידים לרשותו. את המופע השביעי

הצעתי לתיאטרון חיפה, הצעתי להחליף הצגות אבל נעניתי בשלילה מוחלטת. אם נאמר

אחרת - זה לא נכון.

היו"ר יוסי כץ;

חשוב מאד שיהיה גם לשחקנים וגם למי שעוסק באמנות מקום בעיר היפה באותה מידה

שאבא חושי הביא סופרים ונתן להם דירות, אני סבור שחשוב מאד שיהיו גם שחקנים

שיגורו בעיר הזאת, או יוצרים או אנשי אמנות כך שחיפה לא תהיה רק עיר של תעשייה או

של אוניברסיטאות אלא היא תהיה גם עיר של אמנים. אני מבין שיש גוף ציבורי שנהנה

מתמיכה ציבורית ואילו למר מכטינגר יש ביקורת על חלוקת המשאבים בין התיאטראות

הציבורייים לבין תיאטרון מהסוג שלו.

אבנר מכטינגר;

אמת, וזאת הנקודה הכי חשובה של הדיון. תיאטרון חיפה נהנה מתקציב ציבורי של

18 מיליון שקלים ואין לי שום בעיה עם זה. בהזדמנות הזאת אני שוב מודיע חגיגית

שאני מוכן לקנות ממנו הצגות - - -

דורון שמואלי;

אינני מבין; האם כופים עליך לקנות מתיאטרון חיפה הצגות? מה כל ההצהרות

האלה?
אבנר מכטינגר
מר לוגר אמר שאנחנו לא רוצים לקנות ממנו הצגות ואילו אני מדגיש שאנחנו כן

רוצים לקנות ממנו הצגות. אנחנו קונים את ההצגות הכי טובות שאנחנו מוצאים

לנכון.

תיאטרון חיפה מקבל 18 מיליון שקלים אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, שלא יכול

להיות מצד אחד שהוא יקבל 18 מיליון שקל ליצר הצגות ומן הצד השני הוא מפרסם רשימה

של 18 הצגות שמהן 12 לא שלו בכלל. זאת אומרת ששני שליש מהפרסום שלהם לא שייך

לתיאטרון חיפה, זאת אומרת שהוא קונה הצגות כמו תיאטרון הצפון. מה ההבדל בינו

לביני?

דורון שמואלי;

גם הוא אמרגן.

אבנר מכטינגר;

הוא הצהיר באופן חגיגי, לפני דקות אחדות, שהוא משכיר את האולם לאנשים אחרים.

גם אני משכיר את האולם. אז אם הוא משכיר את האולם וגם אני משכיר את האולם - זאת

אומרת שאנחנו מתארים, אז איך יכול להיות שהוא מקבל 18 מיליון שקלים ואני לא

מקבל כלום?לפני תקופה לא ארוכה תיאטרון חיפה פרסם שהוא יוצא לקהל במנוי קומי במחיר

מצחיק. אם הוא לא היה מקבל הקצבה ציבורית - המחיר כנראה לא היה מצחיק. אבל

המחיר מצחיק כיוון שכולנו מממנים אותו. מכל מקום מה תיאטרון חיפה אומר? תרכוש

מנוי של 5 הצגות אבל 4 מהן לא של תיאטרון חיפה. אחת מהן של אמרגן. אפילו לא של

תיאטרון.

דורוו שמואלי;

כמה משלמים אצלך?

אבנר מכטינגר;

90-80-70 שקל. לעומת זאת המנוי של תיאטרון חיפה בן 199 שקלים ל 4 הצגות

מהקופה הציבורית. 4 הצגות הן לא של תיאטרון חיפה כפי שכבר אמרתי, אז היכן ההפקה?

80% מהמינוי הזה לא שייך לתיאטרון חיפה.

מה אני מבקש? אחת משלושת החלופות; או לתת לי גם כן כסף ציבורי כדי שאני

אוכל להתחרות בתנאים שווים או להפסיק לתיאטרון חיפה את התקציב הציבורי מאחר והוא

לא מייצג הצגות בכמות שהוא צריך לייצר.

אני רוצה לראות רשימה של מנוי קומי לא במחיר מצחיק אלא במחיר ריאלי ובמקום 5

הצגות ש-4 הן הצגות אורחות - אני רוצה לראות מצב הפוך; שתהיינה 4 הצגות של

תיאטרון חיפה ו-5 הצגות אורחות ואז אני אגיד: כל הכבוד, לתיאטרון חיפה.

היו"ר יוסי כץ;

האם משרד החינוך והתרבות לא מתנה את התקציבים במספר ההפקות המקוריות?
אבנר מכטינגר
אני לא רוצה להיכנס לקריטריונים של משרד החינוך והתרבות - - -
היו"ר יוסי כץ
אני מדבר רק על שאלה של הפקות.
אבנר מכטינגר
הבעיה הרבה יותר חמורה שכן לא משנה המספר כי גם אני יכול, מחר, לקנות 4

הצגות מתל-אביב והפקה חמישית אני אפיק עם טובי השחקנים. זאת תהיה הפקת ענק שתעלה

לי 300 - 400 אלף שקל. האם אז אני אכנס לקריטריון ואקבל 18 מיליון שקלים? לא.
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת דורון שמואלי.
דורון שמואלי
אני סבור שתרבות חייבת להיות בכל מקום בארץ והמדינה צריכה לעודד אותה לא לשם

רווח אלא כדי להביא את התרבות ואת היצירה ואת האמנות לכל בית בישראל וגם לחלק את

העניין בצורה שווה והוגנת. אני מדגיש כי החלוקה צריכה להיות שווה והוגנת. כשאני

מדבר על חלוקה שווה והוגנת - מבחינתי גם יזמים פרטיים יכולים להיות שותפים לקבלת

תקציב מדינה בתנאי שהם יעמדו בקריטריונים שאולי צריך לקבוע אותם, של העסקת אמנים,יצירת אמנות כזאת או אחרת, זאת יכולה להיות הפקה של הצגה, אבל אז יזמים פרטיים

אינם פסולים מלקבל הקצבה. חלוקת המשאב של התקציב לתרבות של משרד החינוך והתרבות

צריכה להתחלק באופן שהמשתמש, האזרח בסופו של דבר, יוכל ליהנות שווה בחיפה, בקריית

אתא, בקריית שמונה - במחיר סביר.

לא יעלה על הדעת, וכאן הייתי רוצה לשמוע את תגובת נציג תיאטרון חיפה, שלוקחים

כספי ציבור ומסבסדים תושבים באזורים מסויימים. היום זה חיפה, מחר זה תל-אביב,

מחרתיים זה אופקים - - -

אבנר מכטינגר;

ויוצרים תחרות לא הוגנת.

דורון שמואלי;

תובעים מיזמים פרטיים שבסופו של דבר עושים מעשים חיוביים עד מאד.

היו"ר יוסי כץ;

תודה. רשות הדיבור למנכ"ל תיאטרון חיפה.

איציק לוגר;

אני שמח על ההצגה החד צדדית של הנתונים כי זה בדיוק מציג את התמונה וזה עוד

פעם עניין שאני לא קטגור ולא סנגור אלא אני אומר דבר פשוט. תיאטרון חיפה הוקם

לפני כמעט 40 שנה, על פי בקשתו של אבא חושי היתה לו מטרה, להביא אמנים שיחיו בעיר

ושיפיקו בעיר. יש הבדל גדול ואסור ליפול בפח הזה שכן אין לערבב מין בשאינו מינו.

אני אפשר לקחת גוף יצרני שמעסיק כך וכך עובדים, שכן לפעמים אנחנו יכולים להפיק

הצגה ולגנוז אותה למחרת בלילה. היו מקרים בתיאטרון הישראלי, שבקאמרי לפני 40 שנה

גנזו את ההצגה ערב ההצגה. אלה דברים שקורים ואין מה לעשות נגדם והם גם יקרו כי

אנחנו איננו חברת ביטוח ולא יעזור שום דבר. אנחנו יודעים מה אנחנו מכניסים ואם

חיים טופול ישחק אצלי בהצגה זה לא אומר כלום לגבי התוצאה הסופית

בנושא של תקציבים אני מבקש להדגיש כי אמרתי מראש שבשנה אני מארח 60 הצגות

מתיאטראות ישראל ואינני מתבייש בכך, ועל ידי הכסף הזה, מאחר ואין לי אותו, עושה

חוזה הפקה. אני גם טוען שלתושב חיפה מגיע מה שמגיע לתושב נצרת ומגיע גם לתושב נס

ציונה, לראות גם את הבימה בחיפה.
היו"ר יוסי כץ
מה בקשר להפקה העצמית על ידי שחקנים מביתך?

איציק לוגר;

50 שחקנים הם שלנו. אגב, כל אחד יכול לקום מחר ולהפיק. לדוגמה, תיאטרון

ירושלים מסיים כל שנה עם רווח תפעולי של מיליון שקלים. אני רוצה לראות שבפעם

הראשונה שהוא מפיק את ההצגה הראשונה, שהוא יישאר עם רווח תפעולי של מיליון שקלים.

אבנר מכטינגר;

אם הוא יקבל 18 מיליון שקלים הוא יהיה עם רווח תפעולי של הרבה יותר ממיליון

שקלים.איציק לוגר;

לא צריך להתחכם. המקצוע שלי הוא תיאטרון ולא אמרגנות, ויש הבדל בין שני

הדברים.

דורון שמואלי;

אני מקבל את מה שאתה אומר אלא שהשאלה שלי היא בעניין השילוב שכן בסופו של

דבר הוא מתעסק על פי דבריך באמרגנות. אם בונים קריטריונים שהוא גם יתעסק גם

ביצירה, למה לא לתת תקציב מדינה גם ליזמים פרטיים כדי שיוכלו להתעסק, בנוסף על

אמרגנות, גם ביצירה של אמנות?
איציק לוגר
חבר הכנסת שמואלי, אתה צודק במאה אחוזים. תיאטרון ילדים ונוער היה אחד

ויחיד, של אורנה פורת. הקימו עוד שניים, של מישה אשרוב ושל סמי לוי. האם זה

שיפר את המצב? שלושת התיאטראות קרסו. שלושתם במצב של קטסטרופה. אז מה אני אומר?

- תנו לו; שיעמוד בקריטריונים כמו תיאטרון חיפה, שיתמודד עם יצירה עצמית, לתת לו

ולתת לכולם כי יש עוד 110 כאלה. לתת לכולם, שכולם יתמודדו עם אותה בעיה, ליצר.

מדובר על יצירת אמנות זאת אומרת כמו ליצר קונצרט, אגב, תיאטרון יותר קשה, וכמו

לעשות סרט. אי אפשר לדעת; אני יכול להכניס 20 מיליון, שפילברג מכניס 300

מיליון - - -

היו"ר יוסי כץ;

אם הוא יפיק הצגה בשיתוף פעולה עם תיאטרון אחר, הוא יתן את הכסף, הוא לא

יעסיק את השחקנים אבל בהפקה המשותפת יש שחקנים, זה בסדר?

איציק לוגר;

אדוני היושב ראש, הוא כבר עושה את זה. הוא נתן להפקה של תיאטרון בית ליסין

מקדמה. הוא כבר עושה את זה, אז זה שינה את מצבו? ההצגה נופלת כי יש עליה בג"ץ

בבית המשפט.

מדובר על תחום מורכב מאד ומסובך מאד; זה לא תחום מדעי. אי אפשר לדעת שום

דבר. אני רוצה לומר לכם עוד פעם שאני הולך על הפקה עם חיים טיפול, שעומדת לצאת

בספטמבר ואני משקשק כי אני לא יודע מה ייצא ממנה וזאת אחת ההפקות הגרנדיוזיות

ביותר לא מבחינת הגודל אלא מבחינת האימפקט.

כדי שהנושא הזה פעם אחת ולתמיד יבוא על פתרונו ההוגן צריך לתת לכל מוסד

שמייצר באופן עצמאי, לא שהוא שותף, להתמודד עם אותה בעיה - - -

היו"ר יוסי כץ;

האם יש קשר בין התקציב לבין מספר ההפקות העצמאיות הרציניות?

איציק לוגר;

התבחין שלגביו אנחנו פועלים הוא תבחין ועדת שלח שחייבה את תיאטרון חיפה להפיק

8 הפקות - - -

היו"ר יוסי כץ;

לא חשוב איזה?איציק לוגר;

לא. 4 ו-4. תבחין שלח נתן לנו סכום מוגדר צמוד. ברגע שהמדינה, דהיינו משרד

החינוך והתרבות והרשות המקומית שלנו לא מתקצבים אותנו על פי אמות המידה של ועדת

שלח, אנחנו לא מסוגלים להפיק 8 - - -

היו"ר יוסי כץ;

מה קורה בקאמרי?

איציק לוגר;

כולם נמצאים באותה סיטואציה.

היו"ר יוסי כץ;

מדובר על אותו מספר של הפקות גדולות?

איציק לוגר;

לא, כיוון שכל אחד מתוקצב אחרת. תיאטרון חיפה לא מתוקצב כמו הקאמרי. הבימה

מתוקצבת הרבה יותר מאתנו. בית ליסין - פחות. תיאטרון באר-שבע - קצת פחות.

היו"ר יוסי כץ;

איך היחס בין מספר ההפקות בין בית ליסין לביניכם?

איציק לוגר;

אני חושב שבית ליסין מפיק 8 הצגות בשנה, אני לא בטוח. אני חושב שהקאמרי מפיק

12, הבימה - 12, אנחנו -8.

אבנר מכטינגר;

בין מארגני התיאטראות אנחנו הכי גדולים, וזאת לא מילת גנאי. יש לנו, היום,

קרוב ל-18 אלף מנויים שכולם משלמים כסף בתשלום מלא, במחירים טובים של תיאטרון

שאני חושב שהם, עדיין, לא ריאליים. אי אפשר להגדיל אותם, לצערנו, בגלל המחירים

הנמוכים של תיאטרון חיפה ולכן אנחנו צריכים לשמור על רמת מחירים יותר נמוכה מזאת

שצריכה להיות בפועל.

לתיאטרון הצפון מגיעים אנשים מזכרון יעקב עד גבול הלבנון, מכל הגילאים,

ילדים מגיל 4-3 עד אנשים בגיל 80 פלוס. התיאטרון הזה פועל כמעט כל ערב ומביא את

המיטב שבמיטב לא רק לאזור חיפה ולקריות אלא לכל אזור הצפון למעשה.

דיברתי קודם על שאלה שלא קיבלתי עליה תשובה וכנראה לא אוכל לקבל עליה תשובה

והיא שהפרסומים של תיאטרון חיפה מדברים על כך ש-12 מתוך 18 הצגות הן לא של

תיאטרון חיפה. פרסום אחר אומר; 4 מתוך 5 חן לא של תיאטרון חיפה. אז איזו הפקה,

ריבונו של עולם, יש בתיאטרון חיפה? על מה מדובר פה? או שהפרסום לא נכון ואז זה לא

בסדר, או שהוא כן נכון ואז השערוריה יותר גדולה.

בבית ליסין, בקאמרי, בהבימה, יוצאות הצגות באופן שוטף. בתיאטרון חיפה יצאה

השנה הצגה להיות או לא להיות, בחודש ספטמבר. ההצגה הבאה של תיאטרות היפה תעלה

ב-31 בינואר זאת אומרת חצי שנה ללא הצגות. האם אני טועה? את חצי השנה הזאת

תיאטרון חיפה מנצל כדי להביא את כל ההצגות האורחות. מה הוא מעלה שם במשך חצי

שנה? חלק מההצגות של הרפרטואר של שנים קודמות, אבל הצגות חדשות אין ותתקנו אותי

אם אני טועה. בחצי השנה הקרובה, בין ספטמבר לינואר, אין הצגה חדשה שתעלה

בתיאטרון חיפה, לעומת זאת בבית ליסין יצאו הצגות, בקאמרי יצאו, בהבימה יצאו, בחאןהירושלמי שנמצא בקטגוריה הרבה יותר נמוכה מבחינת תקציבים - יצאו. בבאר-שבע -

יצאו.

היו"ר יוסי כץ;

אני מבין שאתה מסכים לעיקרון של הפקות עצמאיות - -

אבנר מכטינגר;

ודאי.

היו"ר יוסי כץ;

- - אבל אתה אומר שיש נגדך תהרות לא הוגנת בצורה כזאת שבעצם למרות העיקרון,

בפועל מביאים הרבה הצגות מיובאות של תיאטראות אהרים ומשתמשים בסופו של דבר בתקציב

שמקורו בציבור.

אבנר מכטינגר;

במחירים מצחיקים.

היו"ר יוסי כץ;

אנחנו נתקלים בטענה הזאת לא רק בתחום של התיאטראות אלא גם בעוד תחומים בתחרות

בין רשויות ציבוריות לבין גופים פרטיים שקובלים על כך שיש תחרות לא הוגנת.

אני אומר לכם את האמת שאני לא מצוי כל כך בנושא הזה, אני צריך ללמוד אותו

ויכול להיות שיהיה צורך בדיון נוסף שהוועדה הזאת תקיים בהשתתפות נציג משרד החינוך

והתרבות שאינני יודע מדוע הוא לא יושב אתנו כאן.

אבנר מכטינגר;

אין לנו שום בעיה עם תיאטרון חיפה; אנחנו מעודדים ורוצים שהוא יצליח אבל

אנחנו מבקשים דבר אהד שאם תיאטרון חיפה רוצה להיות יצרן תיאטרון, שיצור, יביא

כמות סבירה כמו שמקובל במקומות אחרים, 10%,15% - - -

היו"ר יוסי כץ;

ברור. אם תיאטרון חיפה מתחרה, שיצור, זאת אומרת שיעסוק ביצירת הצגות. על

פני הדברים נראה לי שיש מקום לכך שאתם תחזרו לחיפה ותדברו ביניכם - - -

איציק לוגר;

אדוני היושב ראש, מה ההצגות שהופקו בשנת 1998 בתיאטרון חיפה, שאומנם הן בסדר,

אף אחד לא יודע מספיק עליהן כי הן לא מספיק טובות לתיאטרון הצפון, אבל למשל; גטו,

אותלו, ההולכים בחושך, מרחב מוגן - - -

אבנר מכטינגר;

אני דיברתי על התקופה מספטמבר 1998 עד ינואר 1999 ואני מבקש לקבל תשובה על

השאלה האם הופקה במשך הזמן הזה הצגה? כל ההצגות שהזכרת הן מהתקופה שלפני כן.איציק לוגר;

אני ממשיך את שמות ההצגות: מרהב מוגן, להיות או לא להיות, גבולות ועוד.
לגבי השאלה
מפיקים או לא מפיקים, יש גוף שנקרא מבקר המדינה ואני לא חייב לתת דין

וחשבון לתיאטרון הצפון. אני מבקש שמבקר המדינה יבדוק את העניין ואז יתגלו לו עוד

כמה דברים, אם כבר מדובר על הגינות.

אני מודיע, כמו שהודיע מר מכטינגר, שאני אשמח מאד לשתף פעולה עם תיאטרון

הצפון ואני אשמח אם יושב ראש הישיבה יזום את שיתוף הפעולה הזה כי כל הניסיונות

שלי לשתף פעולה, לבד מהעובדה שאני מגיע לשם לשיחות ולא מצליח להשחיל אף מילה במשך

שעה - לא הצלחתי לעשות שום דבר מלבד לקבל כאב ראש.

היו"ר יוסי כץ;

מר מכטינגר, אם תיאטראות מהסוג שלכם יעסקו בהפקה ויקבלו תקציב מדינה על פי

קריטריונים נוקשים וברורים, האם המשמעות היא שתסכימו לכפוף את עצמכם לביקורת מבקר

המדינה?
אבנר מכטינגר
איננו נבהלים מביקורת, להיפך. זה דבר אחד. דבר שני - הכוונה שלנו היא לא

לעסוק ביצירה, זאת אפשרות שנשקלת רק בשעת חירום. זאת לא המטרה. המטרה והבקשה

שלנו היא ליצור שוויוניות. אם תיאטרון חיפה רוצה ליצור הצגות - שיצור אותם - - -
היו"ר יוסי כץ
זאת אומרת שאתם נגד תחרות שבעיניכם נראית לא הוגנת.
אבנר מכטינגר
בדיוק. בכל מה שקשור לשיתוף פעולה - אין כל בעיה מצדנו ואני אפילו לא רוצה

להגיב על הדברים שנאמרו כי - - -
היו"ר יוסי כץ
תודה. אני מעביר את רשות הדיבור למר מנור גנור, חשב תיאטרון חיפה.
מנור גנור
אני מבקש להשמיע מספר הערות בקשר לנתונים כספיים שנמסרו במהלך הישיבה. בקשר

להכנסה מהצגות חוץ של תיאטרון חיפה - בשנת 1997 ההכנסה מהצגות שהתיאטרון הציג

בחוץ היתה 1,8 מיליון, ובשנת 1998 - 3,7 מיליון. זאת אומרת שיש היבט אמנותי

משמעותי מאד וצמיחה קדימה.

באשר להקצבות לתיאטרון אני מבקש לציין כי התקציב של תיאטרון חיפה, משנת 1995,

היה 25 מיליון והיום לפי ההקצבות הוא עומד על סדר גודל של 29 מיליון כאשר יש

שחיקה ריאלית של כ-7 מיליון שקלים לאורך שנים. מעבר לזה לקהת את תיאטרון הצפון
ולומר
בואו נעשת תחרות? מה עושה תיאטרון הצפון? יש 60 הפקות בשנה, הוא לוקח את

ה-10 הכי טובות ומכניס אותן למלאי שלו. לעומתו לנו אין את הפריווילגיה הזאת כי

אנחנו יוצרים עבור מינויינו הצגות. איננו מסוגלים ואסור לנו לבהור את המיטב

שקיים בכל הארץ ולהכניס אותו לאולם שלנו וכך לקרב את הקהל אלינו או לרדת לטעמו של

הקהל. אנחנו מנסים להעלות את הקהל אלינו ולא לרדת לטעמו, בניגוד למה שתיאטרון

הצפון עושה.
אבנר מכטינגר
השמעת מילים חמורות: לרדת לטעם הקהל.

היו"ר יוסי כץ;

יש מספר שאלות שכדי לקבל עליהן תשובות אנחנו צריכים להזמין אלינו את נציגי

משרד החינוך, התרבות והספורט.

לסיכום ישיבה זאת אני מבקש לדעת - א'. האם תיאטרון מהסוג שלכם יכול לעמוד

בקריטריונים לצורך קבלת תמיכה ציבורית? ב'. האם אכן מתקיימת תהרות לא הוגנת והאם

יש מגבלות על היקף - - -

איציק לוגר;

אם יש בעיה כספית אני מבקש לבדוק את הסעיפים המקבילים בתיאטראות אהרים - - -

היו"ר יוסי כץ;

בוודאי; הכל תוך השוואה. גי. בשאלות העקרוניות נדון עם משרד החינוך,

התרבות והספורט ונשקול אם לפנות אל משרד מבקר המדינה כדי שהוא יבדוק את הסוגייה

העקרונית כפי שחבר הכנסת דורון שמואלי הציג אותה בצורה ברורה למדיי, של פיצול

תקציב התרבות בין תיאטראות ציבוריים ופרטיים, באילו תנאים ובאיזה מגבלות, אם

בכלל. די. באשר למערכת היחסים - שמעתי את הדברים ויכול מאד להיות שאני אזום

פגישה בנושא הזה, שאיננה קשורה כלל ועיקר לתפקידי כיושב ראש הוועדה לענייני

ביקורת המדינה אלא כאיש ציבור שאולי יוכל להביא למערכת יחסים אחרת בין הצדדים.

אני מודה לכם מאד על השתתפותכם בדיון.

הישיבה ננעלה בשעה 00;12

קוד המקור של הנתונים