ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/11/1998

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על המשך כהונתם של מנהלי חברות ביטוח שהורשעו בפלילים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 249

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי. כ"ב בחשון התשנ"ט - 11.11.98. שעה 00;09
נכחו: חברי הוועדה
י וסי כץ - היו"ר
מוזמנים
משרד מבקר המדינה: שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד

מוטי בס - י ועץ משפטי

אהרן סגל - סגן ממונה על אגף
משרד האוצר
ציפי סמט - ממונה על שוק ההון

שמעון עיר שי - יועץ משפטי

רפי כרמל - עוזר הממונה
יועצת משפטית
אנה שניידר
מנהל הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
בקשת הוות דעת ממבקר המדינה על המשך כהונתם של מנהלי חברות ביטוח

שהורשעו בפלילים.בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על המשך כהונתם

של מנהלי חברות ביטוח שהורשעו בפלילים
היו"ר יוסי כץ
אני פותח את הישיבה.
ביקשתי לזמן את הישיבה בנושא
המשך כהונתם של מנהלי חברות ביטוח שהורשעו

בפלילים, משום שראיתי בכלי התקשורת פרסומים על כך שיש כוונה לאפשר לאנשים

שהורשעו בנושא הקרטל להמשיך ולמלא תפקידים בחברות הביטוח, כאשר התפקידים שהם

ימלאו יעקפו את ההגדרה של "נושא משרה" על ידי כך שהם לא יהיו כפופים ישירות

למנהלים הכלליים של החברות.

אינני יודע אם אכן זו הכוונה, אבל רציתי להתריע מבעוד מועד ולומר,

שלעניות דעתי, עקב העובדה שמנהלי חברות הביטוח הורשעו בעבירות הקשורות לניהול

עסקיהם, אין זה מן הראוי שהם ימשיכו למלא בכל דרך שהיא תפקיד שיהיה בו משום

עלה תאנה לפעילותם הממשית בחברה. מן הראוי שלא יאופשר הסדר כזה ושיינקטו

הצעדים שהממונה על שוק ההון אכן התכוונה לנקוט.

אני חוזר ואומר שאני לא בדקתי. אני חי רק מפי כלי התקשורת, וכמובן, אני

רוצה לשמוע יותר פרטים, אבל אם אדם שנכנס לסופר-מרקט וגנב שתי חפיסות שוקולד

והורשע בעבירה שיש עמה קלון פסול מלכהן בתפקידים, אין הצדקה ללכת לקראת אדם

שהורשע בעבירה שנוגעת לניהול העסקים בחברת ביטוח ושמבחינת הציבור הרחב הביא

לתשלומים בסדרי גודל גדולים ביותר ולאפשר לו, על ידי מניפולציה, לקבל תפקיד

שבאופן פורמלי איננו כפוף למנכ"ל ואולי עונה על הגדרת החוק. אני לא מדבר על

מנהלים כלליים שנשארו במקומם. ברור לי שהם צריכים לפנות את מקומם.

כמובן, אני רוצה לאפשר לך, גבי סמט, לדווח לנו ולומר לנו מה הכוונות.
ציפי סמט
קיימנו, על פי חובתנו, את ההתייעצות עם הוועדה המייעצת. התקיימו חמש

ישיבות שהיו בהן שימועים של כל החברות שבהן מדובר, שהן או חלק ממנהליהן

הורשעו. הדיונים בוועדה הסתיימו לקראת סוף אוגוסט השנה, ואחר כך היינו זקוקים

לזמן כדי לעיין בהמלצות, להתייעץ בנושאים האלה וללבן סוגיות משפטיות.

במהלך הזמן הזה באנו בדברים עם חברות הביטוח. הן פנו אלינו. התוצאה של

הדברים האלה היתה שחמש מבין חברות הביטוח באו אתנו להסדר.
היו"ר יוסי כץ
את יכולה לפרט?ציפי סמט;
כן. החברות הן
מגדל, המגן, כלל, סהר ומנורה. הדירוקטוריונים שלהן קיבלו

החלטות להרחיק את המורשעים מתפקידיהם כנושאי משרה על פי הגדרת "נושא משרה"

בפקודת החברות, סעיף 96(כד), למשך שלוש שנים מיום ההרחקה. כתגובה אמרנו

להן שהסידור הזה מקובל עלינו ואנחנו לא נפעל כדי להכניס להן תנאי ברשיון, על פי

הסמכות שנתונה לנו.

חברה אחת, חברת ציון, כנראה, לא תגיע אתנו להסדר כזה ומן הסתם תפנה לבית

המשפט.

לגבי מה שנאמר כאן על ידי יושב ראש הוועדה לענין ההרחקה, גם הנורמה

הסופית שבכוונתנו להנהיג בענין הזה היא נורמה של הרחקת מורשעים מתפקיד של נושא

משריה, ולא הרחקתם לחלוטין מאיזה שהוא תפקיד או מאיזו שהיא עבודה במסגרת של

חברות ביטוח. זה נובע מתוך ראייה שצריך להרחיק אותם מתוך הקבוצה של מקבלי

החלטות בתוך החברות. ההגדרה הזאת מתייחסת בעצם לכל מי שיש לו אחריות של מקבל

החלטות בתוך ההברה, אבל איננו תופסים עבודה מקצועית כלשהי כדבר פסול, וגם על

פי הייעוץ המשפטי שקיבלנו, זו הנורמה הסופית. אנחנו לא חושבים שמדובר בפיקציה.

היו"ר יוסי כץ;

שאלתם אותם מה מסתתר מאחורי המילים "הרחקה מתפקיד של נושא משרה", בפועל,

בתפקוד שלהם בחברה?

ציפי סמט;

הם אמרו לנו פחות או יותר מה יהיו התפקידים של האנשים שיורחקו. האנשים

האלה הורחקו לתפקידים שבאופן מסורתי אינם תפקידים של חברי הנהלה הכפופים

למנכ"ל. עוזי לוי הפך ליועץ חיצוני של החברה. הוא היה מנכ"ל, מנהל ראשי של כל

הקבוצה.

שמעון עיר-שי;

גם של "מגדל" וגם של המגן".

ציפי סמט;

הוא הורחק מתפקיד המנהל וגם מחברותו בדירקטוריונים וגם מ"לאומי - החזקות

ביטוח", שהיא חברת אם המחזיקה באופן ישיר את קבוצת חברות הביטוח. רימון בן-

שאול הורחק גם הוא מהדירקטוריון של "כלל - החזקות ביטוח". לגבי אנשים אחרים,

למשל, ארי קלמן בחברת מנורה הפך למרכז הפעולה של סניפי החברה, תפקיד שהיה

תמיד בדרג נמוך יותר מדרג ההנהלה. תפקיד דומה ישא יעקב קיהל שהיה המשנה למנכ"ל

"כלל".

היו"ר יוסי כץ;

זאת אומרת, התפקיד שלו כמשנה למנכ"ל בוטל?
ציפי סמט
המינוי שלו כמשנה למנכ"ל בוטל, והוא עובר לתפקיד של ריכוז פעולות הסניפים

ודברים מהסוג הזה.היו"ר יוסי כץ;

מה לגבי "סהר"?
ציפי סמט
נדמה לי שהתפקיד שימלא אלי אזובל הוא בנושא ביטוחי משנה. לא זכורים לי

הפרטים במלואם לגבי כל אחד ואחד מהאנשים.
היו"ר יוסי כץ
האם הקפדתם שהמינוי כסגן מנהל כללי או כמשנה למנכ"ל יבוטל?

ציפי סמט;

- בוטל. כל המינויים הפורמליים בוטלו באופן ברור. אנחנו גם הבהרנו להם

שמדובר בתפקידים שאינם תפקידי הנהלה, ללא אחריות של מקבלי החלטות ומנהלים.

היו"ר יוסי כץ;

לא רק בכותרת, אלא גם בפועל.

ציפי סמט;

אמת.

היו"ר יוסי כץ;

מה לגבי "ציון"?

ציפי סמט;

נפגשנו גם אתם, וכנראה, הם לא יבואו אתנו להסדר הזה.

היו"ר יוסי כץ;

אגב, מתי נכנס ההסדר הזה לתוקף?

ציפי סמט;

ברוב החברות - ב-1 בנובמבר השנה. עד כמה שהבנו, "ציון" לא תבוא אתנו

להסדר הזה. יש להם בעיה, כי שם המנהלים הם גם בעלים. זאת חברה משפחתית ששני

ענפים של המשפחה מחזיקים בה, כאשר יש יריבות בין שני הענפים, והאנשים שהורשעו

חוששים שאם יורחקו מעמדות הנהלה, הענף השני של המשפחה ישתלט על החברה, וזה

מונע מהם להסכים להסדר הזה, וכנראה, הם יפנו לבית המשפט.

אנה שני ידר;

הם יפנו לבית המשפט כתוצאה מכך שאתם תכניסו תנאי ברשיון שלהם?

ציפי סמט;

כן. אנחנו שוקלים עכשיו להכניס להם אותו תנאי ברשיון, וכנראה, אחרי

שנפעל, הם יפנו לבית המשפט.אנה שניידר;

האם להחלטת בית המשפט באותה טענה לגבי התנאי ברשיון לא תהיה השלכה על

החברות האחרות, שאמנם הגיעו להסדר?

ציפי סמט;

לחברות האחרות אנחנו לא קובעים כרגע תנאי ברשיון.
היו"ר יוסי כץ
איזו משמעות משפטית יש להסדר הזה?

שמעון עיר-שי;

יש לו משמעות כהסדר שבתוקף בין רשות שלטונית לבין החברות האלה, עם החלטות

דירקטוריון.

היו"ר יוסי כץ;

זה הסדר בכתב?
שמעין עיר-שי
הוא בכתב והוא מלווה בהחלטות דירקטוריונים של החברות. בשיג ושיח על ההסדר

הם דרשו דבר אחד, וזה עונה על השאלה של גבי שניידר. כנראה, הם העריכו, כמו

שכולם העריכו, ש"ציון" לא תשתתף ושיהיה איזה שהוא דיון משפטי על עצם הסמכות של

המפקחת להתנות רשיון, ואז הם אמרו שאם ייקבע בפסק הדין של בית המשפט העליון

שבסיס הסמכות לא קיים, כי אז אנחנו לא נתפוס אותם על ההסדר. זה הדבר היחיד

שהסכמנו לו. הם ניסו לדרוש גם דברים אחרים, למקרה של"ציון" יהיה הסדר קצת

שונה, אפילו מסיבות פסיקתיות או משיקולים של שיקול דעת וכיוצא באלה, אבל לא

התחייבנו, לא הגבלנו את שיקול הדעת המינהלי שלנו במובן שזה פותח את ההסדר.

אמרנו שלא נתפוס אותם על ההסדר רק אם ייקבע שבסיס הסמכות לא קיים.
ציפי סמט
כי אז נשמט בעצם הבסיס.
היו"ר יוסי כץ
הוועדה יכולה לצפות שתמציאו לה את ההסדרים שנעשו בכתב עם החברות?
שמעון עיר-שי
אני לא יודע אם זה ראוי להוציא הסדרים פורמליים עם החלטות דירקטוריונים,

אבל אנחנו יכולים בהחלט לפרט לכם את כל הנקודות שיש שם.
אנה שניידר
תכתבו מכתב.
שמעון עיר-שי
נכתוב לכם מכתב עם כל הנקודות. אני גם יכול להגיד כאן את חמש הנקודות

העיקריות. האנשים עוזבים את תפקידם, וכל אחד לפי עניינו יעבוד מחוץ לקובייה של

"נושא משרה", וזה במגרש המהותי של מקבלי החלטות. אגב, בהקשר הזה צריך לזכור

שהגדרת "נושא משרה" בסעיף 96 היא הגדרה רחבה. יש שם גם מין "אמירת סל" כזאת,
כלומר
דירקטור, מנהל וכו' וכן כל תפקיד אחר שבמהות שלו הוא בעצם נושא משרה- -ציפי סמט;

שכפוף ישירות למנכ"ל.
היו"ר יוסי כץ
כפיפות אפשר לעקוף.
שמעון עיר-שי
בהמשך נאמר "אף אם כינויו אחר". אם יהיה נסיון לעקוף באופן בוטה, אמנם

מאוד קשה להחליט אם אכן חל עליו "נושא משרה", אבל ככל שאפשר, בעניינים של

אחריות לפי פקודת החברות, אפשר יהיה לפעול גם בהקשר הזה.
היו"ר יוסי כץ
על כל פנים אני מתכוון לעקוב אחר הביצוע המעשי של ההסדר הזה ולמנוע מצב -

אני אומר לכם זאת במלוא הכנות - שבו יעקפו את ההסדר הזה על ידי שיתנו לאדם שבו

מדובר לדווח לסמנכ"ל אחר או למשנה למנכ"ל אחר, ובפועל ישאירו אותו במלוא

סמכויותיו.
שמעון עיר-שי
אנחנו גם נעקוב בהחלט אחר הענין הזה ונבדוק אם יש דברים שסוטים מההסדר.
הנקודה החשובה השלישית בהסדר היא
תקופה של שלוש שנים מרגע עזיבת התפקיד.

דבר נוסף הוא מה שאמרתי קודם, שאם ייפסק בבית המשפט שבסיס הסמכות לא קיים, לא

נתפוס אותם בהסדר זה.
מוטי בס
ההליך הזה יקח שלוש שנים.
שמעון עיר-שי
אגב, ההערה שלך היא אחד השיקולים שבגללם הסכמנו ללכת להסדר, כי לו היינו

נסחפים על ציר הזמן, הנורמה הזאת, ולו בחלקה, לא היתה נכנסת, אפילו דה-פקטו.

הערה נוספת שמופיעה במסמך היא שאין בכך משום הודאת החברות בסמכות המפקח.

גם לזה הסכמנו, ולו כדי שזה ייושם בפועל. לא, אנחנו לא דורשים מהם להסכים

לסמכות.

ודבר אחרון, שגם אותו הם דרשו והסכמנו לו, הוא שחליפת המכתבים הזו היא

בבחינת "הבטחה מינהלית", כפי שאני קורא לזה בהשאלה, כלומר, שיש לה תוקף, וזה

עוגן בהחלטות דירקטוריון ודווח בצורה זו. זה ההסדר.
היו"ר יוסי כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:20)

קוד המקור של הנתונים