ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/11/1998

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - בחירת מועמד בודד), התשנ"ח-1998מאת חברי הכנסת יוסי כץ ונסים דהן; צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשנ"ז-1998 -מינוי ופעולת מבקר פנימי במועצות אזוריות אישור הוועדה בהתאם להוראת סעיף 35א לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 247

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי. י"ד בחשון התשנ"ט (3 בנובמבר 1998). שעה 12:00

נכחו: חברי הוועדה;

י וסי כץ - היו"ר
מוזמנים
חבר הכנסת נסים דהן
משרד מבקר המדינה
שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד

מוטי בס - יועץ משפטי

אריה שילה - משנה למנכ"ל
משרד הפנים
שוקי אמרני - מנהל האגף לביקורת ברשויות המקומיות

יהודה זמרת - לשכה משפטית
משרד המשפטים
עו"ד סיגל קוגוט - מחלקת ייעוץ וחקיקה
משרד ראש הממשלה
משה איתן - מנהל תחום ביקורת
י ועצת משפטית
אנה שניידר
מנהל הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
א. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - בחירת מועמד בודד),

התשנ"ח-1998 - מאת חברי הכנסת יוסי כץ ונסים דהן.

ב. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשנ"ח-1998 -

מינוי ופעולת מבקר פנימי במועצות אזוריות - אישור

הוועדה בהתאם להוראת סעיף 35א לפקודת המועצות המקומיות

(נוסח חדש).א. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - בחירת מועמד בודד). התשנ"ח-1998

מאת חברי הכנסת יוסי כץ ונסים דהן

היו"ר יוסי כץ;

אני פותח את הישיבה.

הנושא הראשון העומד על סדר היום הוא: הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון -

בחירת מועמד בודד), התשנ"ח-1998, הצעת חוק פרטית שלי ושל חבר הכנסת נסים דהן.

חבר הכנסת דהן יציג את הצעת החוק. בבקשה.

נסים דהן;

אני חייב לציין שאת הצעת החוק הנדונה יזם חבר הכנסת יוסי כץ, יושב ראש

הוועדה. הצטרפתי אליו עוד באותן דקות שבהן קרה האירוע שבגללו הצעת החוק הזו

מתבקשת.

הצעת חוק זו מתבקשת עקב העובדה שבבחירות האחרונות למשרת מבקר המדינה היה

רק מועמד אחד, אבל ניהלנו את הליך הבחירה על פי החוקים הקיימים, שאותם אנו

מקווים לתקן עכשיו. על פי החוק הקיים דרוש רוב של 61 הברי כנסת כדי שמשרת מבקר

המדינה תוטל על כתפיו של המועמד, כלומר, רוב העולה על % 50. בבחירות האחרונות

למבקר המדינה היה רק מועמד אחד לתפקיד זה, ונהגנו על פי החוק הקיים הדורש רוב

של 61 חברי כנסת, דבר שלא קרה בפועל, כלומר, בסיבוב הראשון ובסיבוב השני לא

היה רוב של 61 חברי כנסת, והוא נבחר רק בסיבוב השלישי. לכאורה זה נראה מיותר.

ברגע שיש מועמד אחד, לכאורה די בסיבוב אהד.

התיזה במקורה היתה שדרושה הסכמה לאומית רחבה למשרת מבקר המדינה. לא ייתכן

שלמשרה חשובה כזאת לא תהיה לפחות הסכמה מקיר לקיר של החברה הישראלית, וההסכמה

הזאת מתבטאת ברוב של 61 חברי כנסת. רוב כזה מבטא את ההסכמה הכללית הלאומית של

כל העם שמשרה כה חשובה תוטל על כתפיו של מועמד מסויים. זה אמור בדרך כלל כשיש

מספר מתמודדים על משרה זו. המצב שונה כשיש מתמודד אחד, וחברי הכנסת יודעים שיש

רק מתמודד אחד. הרי הידיעה שיש רק מתמודד אחד לא נוחתת פתאום על חברי הכנסת.

דברים כאלה מתפרסמים בדרך כלל.
היו"ר יוסי כץ
לא רק שהם מתפרסמים, אלא החוק גם קובע פרוצדורה מאוד ברורה של 10 ימים

לפני הישיבה וכו'.
נסים דהן
זאת אומרת, כולם יודעים שיש רק מתמודד אחד ואין יותר מתמודדים, וההסכמה

הלאומית הכללית באה פחות או יותר לידי ביטוי בכלי התקשורת, מדברים על כך

בכנסת, יש כבר משא ומתן בין הסיעות. ואם לאחר כל הדברים האלה יש בכל זאת מועמד

אחד בלבד, אין שום סיבה לקיים הליך שלכאורה הוא מיותר, הליך של סיבוב ראשון

וסיבוב שני וסיבוב שלישי.לכן הציע חבר הכנסת יוסי כץ - והצטרפתי אליו - שבמקרה שיש רק מועמד אחד

לתפקיד זה, ייבחר המועמד למבקר המדינה אם הצביעו עבורו רוב חברי הכנסת

המשתתפים בהצבעה הראשונה.

אדוני היושב ראש, אני מבקש לאשר את הצעת החוק.
היו"ר יוסי כץ
מה עמדת משרד מבקר המדינה?
מוטי בס
אין לנו הערות.

היו"ר יוסי כץ;

לצערי, הפרוטוקולים ממליאת הכנסת אינם לפנינו, אבל מי שהביע התנגדות

להצעת החוק במליאת הכנסת היה חבר הכנסת שבח וייס, סגן יושב ראש הכנסת היום.

הוא טען שכתוצאה מהתיקון לחוק ייווצר מצב שבו כבר בסיבוב הראשון עשוי מבקר

המדינה להיבחר ברוב של 2 נגד 1, וזה לא משקף - - -

קריאות;

אז מה?

היו"ר יוסי כץ;

מאחר שחבר הכנסת וייס לא נמצא כאן, מצאתי לנכון לומר זאת. הוא חושב שלא

בכדי התקבל החוק עם מגבלות, עם סייגים ועם דרישת רוב מיוחד, כדי לבטא את

החשיבות של המשרה ואת יוקרתה, כפי שציין חבר הכנסת דהן. בענין זה עלה רעיון

מסויים, ואני שם אותו על השולחן.

נסים דהן;

זה רעיון שאני העליתי מעל דוכן הכנסת. הצעתי לו שיהיו שני סיבובים במקום

שלושה, אבל אחר כך חזרתי בי, כי חשבתי שגם זה מיותר.

מוטי בס;

השאלה אם הרוב שהיה במליאה בבחירת המבקר הנוכחי ביטא את החשיבות וכו',

או שביטא את ההיפך. זו השאלה.
אנה שניידר
הוא ביטא את ההיפך. אני בדעה שכאשר יש מועמד אחד, הדבר הנכון לעשות הוא

כפי שנכתב כאן בהצעת החוק.

היו"ר יוסי כץ;

אם כן, אני מעמיד להצבעה את הצעת החוק כפי שהיא.

הצבעה

ההצעה לאשר את הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - בחירת מועמד בודד),

התשנ"ח-1998, ולהעבירה לקריאה ראשונה בכנסת נתקבלה.

היו"ר יוסי כץ;

אין מתנגדים. הצעת החוק הועברה לקריאה ראשונה בכנסת.ב. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשנ"ז-1998 -

מינוי ופעולת מבקר פנימי במועצות אזוריות

אישור הוועדה בהתאם להוראת סעיף 35א לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)
היו"ר יוסי כץ
אנחנו עוברים לסעיף השני בסדר היום: צו המועצות המקומיות (מועצות

אזוריות) (תיקון), התשנ"ח-1998. מר אמרני, האם קיבלת את ההערות של המחלקה

המשפטית שלנו?
שוקי אמרני
שוחחו אתי, בהחלט כן.
היו"ר יוסי כץ
אני מבקש שתסביר מה אתם מבקשים ומה ההתייחסות שלך לטענה שכאילו יש הבדלים

בין שני הצווים.
שוקי אמרני
ראשית, אני מבקש לציין שההמלצה שלנו נועדה לתת מענה לצורך בביקורת פנימית

במועצה האזורית שהיא, כמובן, גוף ציבורי לכל דבר, אם אני מתייחס לחוק הביקורת

הפנימית המחייב שבכל גוף ציבורי ימונה מבקר פנים.
היו"ר יוסי כץ
אגב, אני מבקש ממנהל הוועדה לקבוע לדיון בשבוע הבא, אם אפשר, את הצעת

החוק של חברי כנסת בנושא של מבקרים ברשויות המקומיות, שעברה בקריאה טרומית.
שוקי אמרני
כאמור, הצורך הזה נובע, ראשית, מחוק הביקורת הפנימית המחייב שבכל גוף

ציבורי ימונה מבקר פנים. הצורך הזה גם נובע מביקורת שערכנו בשנת 1994 במועצות

האזוריות, בתחום הביקורת הפנימית, כאשר מצאנו שברוב המועצות האזוריות אותה

ועדת ביקורת לא ערכה ביקורת, ויש מגוון רחב של סיבות מדוע היא לא ערכה ביקורת

במועצה. הממצאים האלה אושרר למעשה.

מעבר לכך, גם הביקורת שערכנו בשנת 1997 - ובימים אלה פרסמנו דו"ח על

המועצות האזוריות - מצביעה שוב על כך שאותם חברי מועצה, הממונים כוועדת

ביקורת, לא עורכים ביקורת על פעילות המועצה, משום שלרוב אין להם הכישורים

המקצועיים לבצע את זה, אין להם הזמן הדרוש לכך, הם לא מקבלים תגמול עבור זה,

ויש עוד סיבות. כך שהצורך במינוי מבקר במועצה האזורית הוא צורך ברור.
היו"ר יוסי כץ
עד היום אין שם מבקר?
שוקי אמרני
עד היום אין מבקר. הייתי אומר שעד לפני כשנה, רק העיריה היתה מחוייבת

למנות מבקר עיריה. בגלל אותן סיבות שמניתי הוספנו תיקון לצו המועצות המקומיות

וחייבנו אותן למנות מבקר למועצה, והיום אנהנו מבקשים שגם במועצות האזוריות, 53

במספר, ימונה מבקר.

אשר לשאלתך, השוני בין התיקון לצו המועצות המקומיות לבין התיקון לצו

המועצות האזוריות נובע מהעובדה שהמבנה של המועצה האזורית הוא מבנה מאוד

י יהודי. מדובר במערכת דו-רבדית, שבה יש לוועד המקומי סמכויות כאלה ואחרות, על

אף שהמועצה האזורית אחראית למעשה על הפעילות.

עוד אני מבקש להעיר, שעל פי פקודת העיריות, הוועד המקומי מתפקד גם כרשות

מקומית, וזה יוצר פרובלמטיקה מסויימת בכל הנושא הזה. בימים אלה אנו דנים במשרד

בכל הנושא הקרוי "מבנה המועצה האזורית", מתוך מגמה לתת פתרון לבעייתיות. זו

הסיבה שגרמה להתארכות ההתלבטות שלנו לגבי הגדרת תפקידו של מבקר המועצה

האזורית.

קיימנו מספר דיונים בלשכה המשפטית שלנו, בראשתו של היועץ המשפטי של

המשרד, שלום זינגר, והתלבטנו לגבי הסמכויות של המבקר, ויחד עם מרכז המועצות

האזוריות, שהשתתף בדיון הזה, הגענו לכלל החלטה - - -
היו"ר יוסי כץ
והנוסח הזה הוא על דעתם?
שוקי אמרני
הנוסח הזה הוא על דעתם. בנוסח הזה יש למבקר אותן סמכויות שקיימות במועצה

המקומית, בעיריה, למעט הנושא של הביקורת בוועד המקומי. במקרה זה הוא יבקש את

אישור משרד הפנים כדי לערוך את הביקורת במועצה, והפניה תהיה לאחר שמליאת

המועצה הביעה את הסכמתה שהמבקר יערוך ביקורת על פעילותו של ועד כזה או אחר -

כיום סמכות זו נתונה לשר בלבד - ואז אנחנו נשקול ונאשר ביצוע בעקבות הביקורת.

הייתי אומר שלמעשה זה הדבר היחיד המהווה שינוי מהותי בין תפקידו של המבקר

במועצה המקומית, בעיריה, לבין תפקידו של המבקר במועצה האזורית.

את ההצעה שגיבשנו אצלנו שלחנו גם למשרד מבקר המדינה - קיבלנו הערות -

וגם למשרד המשפטים, וזאת טרם הגשתה על ידי השר לו ועדיה כאן.
יהודה זמרת
הנוסח הלשוני אושר על ידי משרד המשפטים. הנוסח עבר את הגהתה הלשונית של

המחלקה לחקיקת משנה במשרד המשפטים.
אנה שניידר
ברשותך, הייתי מבקשת שתתייחס לסעיף 5 בצו שמתייחס לסעיף 62 לצו העיקרי.
היו"ר יוסי כץ
ברשותכם, אני מכריז על הפסקה של חמש דקות.

הישיבה הופסקה בשעה 12:20)(הישיבה חודשה בשעה 12:25)

היו"ר יוסי כץ;

אנחנו ממשיכים בישיבה. צדיק מלאכתו נעשית בידי אחרים. אני מבין שבהפסקה

ליבנתם את הבעיות שהעלתה גבי שניידר.

אנה שני ידר;

ליבנו בהפסקה את הבעיות שגבי ארבל מצאה, ועכשיו יינתנו התשובות.

שוקי אמרני;

הועלתה טענה מרכזית לגבי השונות שקיימת בין הצו הנדון לבין צו המועצות

המקומיות. יש מספר דברים ברמה המהותית שדנו בהם, ואחד מהם הוא הסוגיה של חובת

המכרז. ציינו שבצו הזה יש דילמה בין הרצון שמועצת הרשות המקומית תמנה את המבקר

בהחלטת רוב חבריה לבין הנושא של חובת המכרז. מוטי בס ציין שכיום קיימת יותר

יותר ויותר מגמה דווקא בכיוון של חובת המכרז, שהרי כתוב שמועצת הרשות תמנה,

ונשאלת השאלה מתוך מה היא תמנה ואיך היא תבחר את מי שתבחר. יהודה זמרת

מהלשכה המשפטית שלנו ציין שלפני כמה זמן עלתה והובאה לבית משפט סוגיה כזו שבה

אדם נבחר על ידי ועדת מכרזים כמבקר של מועצה, אלא שמליאת המועצה לא רצתה לבחור

בו, ואז הועלתה שאלה מה גובר על מה, המכרז שבו הוא נבחר, או החוק שאומר שמליאת

המועצה תמנה.
היו"ר יוסי כץ
החוק דורש רוב חברים או שני שלישים?

שוקי אמרני;

החלטת המועצה מתקבלת על ידי רוב חבריה. יהודה זמרת יציין את הגישה של

הלשכה המשפטית במשרד הפנים.

יהודה זמרת;

אנחנו חושבים שהמבקר צריך להתמנות ולפעול בשיתוף פעולה יחד עם הרשות

המקומית. לא ייתכן שהמבקר יתמנה, וכל היום ישחקו במשחק החתול והעכבר. לכן

רצינו שהמבקר ימונה על ידי המועצה, בהחלטת רוב חבריה. זה משקף את הדעות

הדמוקרטיות ואת חופש הבחירה של התושבים. לשאלה מי יהיה המבקר יש חשיבות רבה גם

מבחינת יכולת העבודה שלו. לכן ראינו חשיבות להמשיך את הנוהל בכל פקודת העיריות

ובכל חקיקת השלטון המקומי, שלפיו המועצה היא הממנה את המבקר.

מצד אחר, גם בפעם הקודמת, כשהבאנו את צו המועצות המקומיות, הובא לידיעתנו

הנושא של המכרז. הסכמנו אז להכניס את חובת המכרז במקביל, וכבר אז ציינו שתהיה

בעיה מסויימת; מה יקרה כאשר יהיה מכרז, והמועצה לא תסכים? אמרו לנו להכניס את

זה בכל אופן. המצב שנוצר הוכיח שיש בעיה בנושא הזה, והמועצה למעשה היא הקובעת.

היו"ר יוסי כץ;

מי חבר בוועדת המכרזים?

יהודה זמרת;

יש בה גם נציג ציבור, על פי הנוהל הרגיל.שוקי אמרני;

בצו- המועצות המקומיות (שירות עובדים} יש הגדרה מדוייקת של חמישה בעלי
תפקידים שצריכים להיות חברי הוועדה
נציג הרשות המקומית, נציג משרד הפנים,

נציג האקדמאים במקרה זה, נציג של רשות מקומית אחרת ונציג ציבור, זו הקבוצה

שצריכה לבחור את המבקר. הבעיה היא רק מה מעמד הבחירה שלה.

היו"ר יוסי כץ;

אבל זה קורה גם בשירות המדינה.

מוטי בס;

יש תפקידים בשירות המדינה שלגביהם החוק אומר; מינויי שר. ורק לאחרונה

הנחה היועץ המשפטי לממשלה, שגם במקרה כזה העובד יעבור מכרז.

יהודה זמרת;

בנסיבות האלה אני מוכן לחזור לנוסח של הסעיף הקודם. אין לי בעיה.

שוקי אמרני;

אנחנו מקבלים את ההערה. פתרנו את הבעיה הזאת.

מוטי בס;

להערכתי, אותו פסק דין שדיברתם עליו בהפסקה יתהפך בעתיד הנראה לעין.

שוקי אמרני;

הנקודה המהותית השניה שעלתה היתה לגבי היקף המשרה.

יהודה זמרת;

בעבר קבענו שברשות מקומית, שמספר תושביה מתחת ל-10,000, היקף המשרה יכול

שיהיה רבע. אנחנו חושבים שרבע משרה זה לא היקף ראוי, ולכן כתבנו שההיקף לא

י פחת מחצי.

היו"ר יוסי כץ;

אין לי בעיה עם זה. יש כוונה להכניס תיקון גם לגבי המועצות המקומיות?

יהודה זמרת;

לאחר שנסיים את זה, נכניס שם תיקונים. רצינו רק להפיק קצת לקחים.

היו"ר יוסי כץ;

נעבור לדרישות נסיון.

עו"ד סיגל קוגוט;

בתיקון הקודם אחד התנאים היה;,הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.

התנאי הזה הורד בצו הנוכחי.מוטי בס;

זה תנאי שמופיע גם בחוק הביקורת הפנימית לגבי המבקר הפנימי. זה תנאי

השוב.
יהודה זמרת
לדעת היועץ המשפטי שלנו, יכול להיות שזה שהמבקר יהיה רואה חשבון במקצועו

זה עדיף על פני נסיון של שנתיים בביקורת. הוא אומר שזה לא הקריטריון, מעבר

לעובדה שיש גם ועדת מכרזים שיושבת וקובעת. התנאי שיהיה לו דווקא נסיון של

שנתיים בעבודת ביקורת - כתנאי סף, לא כתנאי שצריך לשקול אותו - אין מקומו כאן.

מוטי בס;

יש שכופרים בהיותה של הביקורת מקצוע, ונדמה לי שאני שומע איזה שהוא הד

לכפירה הזו בדברים האלה. ביקורת היא מקצוע, ומי שלא עסק במקצוע הזה לא יכול

להיות מבקר פנימי. ברגע שהוא מונה לתפקיד, הוא המבקר של המועצה האזורית. נדמה

לי שהדרישה הזאת היא חיונית.

היו"ר יוסי כץ;

אגב, איפה עומדת לשכת המבקרים בענין הזה? פה כתוב "הוא בעל תואר אקדמי

מאת מוסד להשכלה גבוהה... או שהוא עורך דין או רואה חשבון".
שוקי אמרני
הכישורים כאן תואמים לחלוטין את חוק הביקורת הפנימית.

מוטי בס;

רשימה זו של הכישורים נקבעה בחוק הביקורת הפנימית לאחר סדר ארוכה של

דיונים בוועדה הזו בסוף שנות השמונים - תחילת שנות התשעים, כאשר לשכת המבקרים

הפנימיים ליוותה את התהליך הזה מאוד מאוד מקרוב.

היו"ר יוסי כץ;

מה לגבי התנאי של שנתיים נסיון בביקורת?

שוקי אמרני;

בסוגיה הזו של שנתיים נסיון היתה לנו דילמה קשה, מאחר שכאשר שינינו את צו

המועצות המקומיות וראינו לפנינו מצב שבו 20kמועצות מקומיות ואזוריות שצריכות

למנות מבקרים, חשבנו שאם ייקבע התנאי של נסיון של שנתיים, זה יקשה מאוד למצוא

את האוכלוסיה הזו.

היו"ר יוסי כץ;

מה קרה בפועל?

#
שוקי אמרני
בפועל כתוב בחוק שתהיה הכשרה שאישר אותה השר, והשר מינה ועדת היגוי שתקבע

את היקף ההכשרה ומהותה. בוועדת ההיגוי היו מיוצגות לשכת המבקרים הפנימיים,

לשכת רואי חשבון וכן היו צוותים שלמים שלנו וגופים אחרים, ובעצם בנינו מתכונת

של היקף לימודים של כ-520 שעות לימוד, שיכולה להיות תחליף לשנתיים נסיון. זה

המענה שניסינו לתת, אבל כאן בצו יש לנו איזו שהיא דילמה בסוגיה הזו, לגבי היקף

ההכשרה שבו נוכל לחייב.

מוטי בס;

בחוק הביקורת הפנימית אכן יש תחליף לשנתיים נסיון, וזו השתתפות בהשתלמות

מקצועית וכו'. אגב, אחת הסיבות שבגללן המועצות המקומיות והמועצות האזוריות לא

נכללו בהגדרת "גוף ציבורי" כבר ב-1992 היתה המחשבה: מאין נביא 400איש שיש להם
הכישורים הדרושים? ואז אמרו
ניתן תקופה כלשהי להשתלמויות, להכשרה. מידיעה

אישית אני אומר שבוצעה מערכת כבדה מאוד של הכשרה. אני חושב שמר אמרני עסק בזה

לא מעט, והיום יש. צריך להכניס את הסעיף כמו שהוא בחוק.
היו"ר יוסי כץ
אם כן, אולי נכתוב "שנתיים נסיון" או כמו שבחוק.
שוקי אמרני
כמו שבחוק, בהחלט כן.

הדבר האחרון הוא הסוגיה של הסנקציות.
היו"ר יוסי כץ
לפני כן אני מבקש להתייחס לסעיף 62ב(ד) האומר "... רשאי הממונה על המחוז

לאשר מינויו למבקר המועצה של אדם אשר לא נתמלא בו אחד התנאים המנויים בסעיף

קטן (א) (4) , אם רכש נסיון במשך חמש שנים לפחות בתחום השלטון המקומי".
יהודה זמרת
לא ראינו להחמיר עד כדי כך.
שוקי אמרני
היה מדובר על עשר שנים והורדנו את זה לחמש שנים.
מוטי בס
פה אני נוטה להסכים שאחרי חמש שנים כבר לא לומדים, כבר שוכחים.
שוקי אמרני
אני חושב שתקופה של חמש שנים מספיקה בהחלט.
אנה שני ידר
לא צריך לתקן גם שם?
שוקי אמרני
בכל הדברים האלה נעשה מקצה שיפורים גם שם. נחזור עכשיו לענין הסנקציות.היו"ר יוסי כץ;

לפני כן אני מבקש להפנות את תשומת לבכם להערה ( r(במסמך שמונח לפניכם.

אנה שני ידר;

הערה זו היא ענין של סמנטיקה. סיימנו ענין זה בינינו לפני הישיבה. הוא

הדין לגבי הערה (ו).
שוקי אמרני
אשר לסוגיה של הסנקציות, בעבר היה עונש של שישה חודשי מאסר על המפרסם

דו"ח או ממצא ביקורת, כולו או חלקו. דיברתי עם גבי עליזה רוזן מהמחלקה לחקיקת

משנה, ולאור המלצתו של מר יהושע שופמן, ניסחנו את הסעיף כפי שניסחנו. בפקודה

המנדטורית נהגו להטיל שישה חודשי מאסר על כל עבירה קטנה. כיום נהוג להטיל קנס

על עבירה כזאת, ולא שישה חודשי מאסר, במיוחד לאור חוק יסוד: זכויות האדם

וחירותו. לא משתמשים בעונשי מאסר על כל עבירה קלה.

מוטי בס;

אני לא זוכר שמישהו הלך לבית סוהר על העבירה הזאת.

נפלה טעות לשונית מרגיזה בסעיף 62א(ג). אחרי הפסיק צריך לבוא "ואף זאת

אם", במקום "וזאת אם". סעיף זה פשוט מועתק מחוק הביקורת הפנימית עם שגיאה.

שוקי אמרני;

נתקן זאת.

מוטי בס;

הדבר השני הוא הרבה יותר מהותי. סעיף 4(א}(1} לחוק הביקורת הפנימית קובע

מה מבקר פנימי בודק, ויש לו סיפה מאוד מעניינת שאיננה לא בחוק מבקר המדינה ולא
בפקודת העיריות. הסיפה אומרת
"ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן". זה

מבטא את" S 'I" השלישי בין שלושת ה"S'I " המפורסמים של הביקורת, EFFECTIVENESS
- המועילות. השניים האחרים הם
היעילות והחסכון. חוק הביקורת הפנימית הוא חוק

מודרני מ-1992. אמנם אנחנו עוסקים עכשיו בחקיקת משנה, אבל חקיקה חדשה עם הסדר

ראשי.

יהודה זמרת;

למה לצמצם את זה? אחר כך יהיו ויכוחים אם זה היה יעיל או לא יעיל.
שוקי אמרני
לא, זו תוספת. זה מרחיב. אין בעיה.

מוטי בס;

סעיף 4 לחוק הביקורת הפנימית מבטא את מקצוע הביקורת במתכונתו הכי

מודרנית.

יהודה זמרת;
מוטי בס
בעולם המקצועי אין היום ויכוח על השאלה מה בודק מבקר, ואין ויכוח שהמבקר

בודק את שלושת ה"S I "וה-"i s" השלישי הוא , EFFECTIVENESSמיעילות.

היו"ר יוסי כץ;

אני לא רואה שום בעיה בענין זה. יש לכם בעיה עם זה?
שוקי אמרני
לא.

אנה שניידר;

לאיזה סעיף בצו הנדון אתה מתייחס, מר בס?

מוטי בס;

- לסעיף 62ד(3) סיפה.
היו"ר יוסי כץ
להתאים את זה לחקיקה הראשית.
מוטי בס
אני חושב שאפשר היה להוסיף את זה ג0 לחוק מבקר המדינה ולפקודת העיריות.

היו"ר יוסי כץ;

רבותיי, הצו מאושר בתיקונים הנ"ל. תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:40)

קוד המקור של הנתונים