ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/07/1998

דיור להשכרה לאוכלוסייה בעלת צביון חרדי -עמוד 132 בדוח מספר 48 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים