ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/07/1998

הרבנות הראשית לישראל - התקשרות עם חברה עמוד 266 בדוח 48 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 226

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. כ"ו בתמוז התשנ"ח (20 ביולי 1998). שעה 00;12

נכחו;

חברי הוועדה; יוסי כץ - היו"ר
מוזמנים
מבקר המדינה אליעזר גולדברג

יאיר הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

עוזי ברלינסקי - מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה

וביקורת פנים במשרד ראש הממשלה

גבי שלומית לביא - עוזרת בכירה למבקר המדינה

ודוברת משרד מבקר המדינה

זלמן גדיש - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

בני צרפתי - סגן ממונח על אגף במשרד מבקר המדינה

גב' לאה עוזיאל - מנהלת ביקורת ראשית במשרד מבקר המדינה

נחמן רטנר - סגן החשב הכללי, משרד האוצר

גב' עופרי בן-אריה - רפרנט אגף התקציבים, משרד האוצר

מנחם ינובסקי - יועץ לרבנים הראשיים לישראל, הרבנות

הראשית לישראל

רפי יוחאי - ממונה על אכיפת החוק להונאה בכשרות, הרבנות

הראשית לישראל

גבי רחל כספי - ממונה על ביקורת ופיקוח במשרד ראש הממשלה

מנהל הוועדה; ברוך פרידנר

קצרנית; חנה אלטמן

סדר-היום; הרבנות הראשית לישראל - התקשרות עם חברה -

עמוד 266 בדוח 48 של מבקר המדינה.הרבנות הראשית לישראל - התקשרות עם חברה

עמוד 266 בדוח 48 של מבקר המדינה
היו"ר יוסי כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

אניונו מצפים שכאשר אנהנו מזמינים אלינו, לישיבת הוועדה, את סגן השר לענייני

דתות ואת מנכ"ל הרבנות הראשית, לדיון על דוח מבקר המדינה, שהם יכבדו אותנו

בנוכחותם. העובדה שהדרג הבכיר בגוף המבוקר לא מופיע לישיבותינו היא תופעה חריגה

אשר איננה מקובלת עלינו כלל ועיקר.

אני חוזר ואומר שלדעתי זה דבר חריג כאשר הוועדה שלנו מזמינה את המנכ"ל של

הגוף המבוקר וגם את סגן השר ואף אחד מהם לא מוצא לנכון להופיע לישיבה.

בנסיבות האלה אני לא רואה טעם לקיים את הדיון.

בני צרפתי;

אדוני היושב ראש, זה לא נחשב דבר חריג שכן בדיון הקודם שהתקיים עם המשרד

לענייני דתות גם אז לא הופיע נציג מטעמו והישיבה התבטלה. להזכירך, מדובר על

עניין התמיכות למשרד לענייני דתות - ישיבה שהתקיימה לפני כחודש.

היו"ר יוסי כץ;

נכון. שם היה מדובר על סגן השר לענייני דתות.

ברוך פרידנר;

מסתבר שהעניין איננו חריג כאשר מדובר על המשרד לענייני דתות.

היו"ר יוסי כץ;

אני מבקש ממנהל הוועדה לנקוט בכל ההליכים ובכל האמצעים כדי לאכוף את הופעתו

של סגן השר ושל המנהל הכללי של המשרד לענייני דתות, בוועדה לענייני ביקורת

המדינה וגם להביא זאת לידיעתו של עורך דין ינובסקי.

אני מודה לכל הנוכחים. הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 15;12

קוד המקור של הנתונים