ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 30/06/1998

אישור הדו"ח הכספי של מבקר המדינה לשנת 1997, על פי סעיף 25 לחוק מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 219

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי. ו' בתמוז התשנ"ה (30 ביוני 1998). שעה 15;12
נכהו
חברי הוועדה;

יוסי כץ - היו"ר
מוזמנים
משרד מבקר המדינה: מבקר המדינה מרים בן-פורת

יאיר הורביץ - מנכ"ל

שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד

שמואל יונס - סמנכ"ל בכיר

יצחק ששון - חשב

חנה יזרעאלוביץ - סגן מנהל אגף

מנהל הוועדה; ברוך פרידנר

קצרנית; חדוה בנקין

סדר-היום;

אישור הדו"ח הכספי של מבקר המדינה לשנת 1997, על פי סעיף 25

לחוק מבקר המדינהאישור הדו"ח הכספי של מבקר המדינה לשנת 1997,

על פי סעיף 25 לחוק מבקר המדינה

היו"ר יוסי כץ;

אני פותה את הישיבה.
רבותיי, סדר היום שלנו הוא
הדו"ח הכספי של מבקר המדינה לשנת הכספים 1997 -

הדיווח הוא תמיד רטרואקטיבי - והוועדה מתבקשת לאשר אותו.

קראתי את הדוייה, והוא נראה לי בסדר גמור. אני מעמיד אותו להצבעה בדרך

הפורמלית. מי בעד אישור הדו"ח? מי נגד?

הצבעה

ההצעה לאשר את הדו"ח הכספי של מבקר המדינה לשנת 1997 נתקבלה.
היו"ר יוסי כץ
אם כן, הדו"ח מאושר.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
תודה רבה.
היו"ר יוסי כץ
אני מודה לכם.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:25)

קוד המקור של הנתונים