ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 08/06/1998

התרת פרסומו של דו"ח סודי של מבקר המדינה בנושא גידולים אורגניים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 210

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. יד בסיוו תשנ"ח. 8.6.98. שעה 12:30
נכחו
חבר י הוועדה; י' כץ - הי ו"ר
מוזמנ ים
צי אייזק - מנהל ביקורת ראשי
מנהל הו ועדה
בי פרידנר
קצרנית
ט' רם
סדר היום
התרת פרסומו של דו"ח סודי של מבקר המדינה בנושא גידולים חקלאיים

אורגניים.התרת פרסומו של דו"ח סודי של מבקר המדינה בנושא

גידולים אורגניים
היו"ר י' כץ
על סדר היום שלנו התרת פרסומו של דו"ח סודי של מבקר

המדלנה בנושא גלדוללם הקלאללם אורגנללם.

למעשה, זוהי ישיבה פורמלית לחלוטין, משום שאנחנו כבר

קיבלנו את הההלסה המעשלת אהרל שדנו בהרחבה בנושא, ולכן אנל שואל

מל בעד התרת פרסומו של דו"ה סודל של מבקר המדלנה בנושא הגלדוללם

האורגניים מדו"ח 47 של מבקר המדינה?

הצבעה

בעד - 1

נגד - אין

נמנעלם - אלן

התרת פרסום הדו"ח אושרה.
היו"ר י' כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

ה לשלבה ננעלה בשעה 12:35.

קוד המקור של הנתונים