ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/05/1998

המועצה הלאומית למניעת תאונות - מינויים פוליטיים עמוד 893 בדוח 48 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 202

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. כ"ג באייר התשנ"ח (18 במאי 1998). שעה 00;13

נכחו;

חברי הוועדה; יוסי כץ - היו"ר

ניסן סלומינסקי

מוזמנ ים; נחום לנגנטל - מנכ"ל משרד התחבורה

יאיר הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

בומה ברחד - מנכ"ל המועצה הלאומית למניעת תאונות

מרדכי בס - יועץ משפטי - משרד מבקר המדינה

דני דרורי, ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

גבי רחל דולן - מנהלת ביקורת ראשית במשרד מבקר המדינה

גבי שרה הרשקו - סגן ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

חגי ארז - המבקר הפנימי - משרד התחבורה

יצחק ויינשטיין - עוזר המבקר הפנימי - משרד התחבורה

חיים בן עמי - יו"ר המועצה הלאומית למניעת תאונות

עוזי אבל - יו"ר ועדת השכר במועצה הלאומית למניעת תאונות

גב' טובה הראל - מנהלת ארגון ומינהלה במועצה הלאומית

למניעת תאונות

אלון תל-צור - סגן יו"ר ההנהלה של אזור ירושלים, המועצה

הלאומית למניעת תאונות

דני אילוז - מנהל אזור ירושלים, המועצה הלאומית למניעת

תאונות

אליהו טויטו - רכז המגזר החרדי במועצה הלאומית למניעת

תאונות

גבי שושנה מגן - אחראית שיווק הדרכות במועצה הלאומית

למניעת תאונות

משה איתן - ממונה ביקורת ופיקוח במשרד ראש הממשלה

מנהל הוועדה; ברוך פרידנר

קצרנית; חנה אלטמן

סדר-היום; המועצה הלאומית למניעת תאונות - מינויים פוליטיים, עמוד 893 בדוח 48

של מבקר המדי נה.המועצה הלאומית למניעת תאונות - מינויים פוליטיים

עמוד 893 בדוח 48 של מבקר המדינה
היו"ר יוסי כץ
אני מתכבד לפתוח את הישיבה אשר על סדר יומה עניין המינויים הפוליטיים במועצה

הלאומית למניעת תאונות דרכים. הדברים כתובים בצורה ברורה מאד ואני מבקש להוסיף

ולומר כי לצערנו התופעה של המינויים הפוליטיים איננה תופעה שנולדה היום, היא לא

נולדה במועצה הלאומית למניעת תאונות, והיא לא נולדה בממשלה הזאת. עצוב להגיד

זאת, היה לי חרבה יותר נוח לומר שהתופעה הזאת קיימת רק בממשלה הזאת אבל זה דבר

שאיננו מפחית מחומרת העניין שכן אוי ואבוי לנו לו היינו חיים במדינה שהיתה משלימה

עם תופעות כאלה.

העובדה שבעבר היו מינויים פוליטיים במשרדי הממשלה איננה יכולה, בשום פנים

ואופן, להוות צידוק למינויים פוליטיים ביום. למה הדבר דומה? למי שאומר: לי מותר

לגנוב משום שההוא גנב וכולם גונבים.

העובדה שהיו מינויים פוליטיים בעבר איננה יכולה, בשום פנים ואופן, להוות

צידוק למינויים פוליטיים בהווה. אדרבא, כפי שאמרה מבקר המדינה גם במסיבת

העתונאים וגם בפגישה האחרונה, צריך לעקור את התופעה הזאת מהשורש כיוון שהיא איננה

דבר שאפשר להשלים אתו.

אני מוכרח לומר לכם שלא קראתי הרבה דוחות של מבקר המדינה שבמקום עבודה אחד,

לא גדול, לא מדובר על משרד ממשלתי עם מאות או אלפי תקנים, היא מציינת סעיף אחר

סעיף את הדברים האלה בצורה כל כך נחרצת. בעמוד 894 היא כותבת, בסעיף 4, כי

"הממצאים שהובאו לעיל מראים שבמינוי ו של עובד טי", אגב אף פעם איננו יודעים במי

מדובר והוא, אגב, יכול להיות גם החבר הכי טוב שלנו. מכל מקום "הממצאים שהובאו

לעיל מראים שבמינו י ו של עובד ס' פעלה המועצה שלא על פי כללי מינהל תקין.".

באותו עמוד, לגבי עובד, מבקר המדינה כותבת בסעיף 6 כי "העסקת העובד

כמתואר לעיל יש בה פסול ואינה מתיישבת עם כללי מי נהל תקין.".

בעמוד 895, בסעיף 5, היא כותבת: "נסיבות מינויו וקביעת שכרו של עובד י"א

מצביעות, לכאורה, כי הוא מונה משיקולים זרים.".

בהמשך אותו עמוד, בסעיף 4 שמתייחס לעובד י"ב, מבקר המדינה כותבת כי "מינויו

של עובד י"ב אינו מתיישב עם כללי מי נהל תקין.".

עובד י"ג, סעיף 5: "דרך מינויו של עובד י"ג וקביעת שכרו אינם מתיישבים עם

כללי מי נהל תקין.".

בעמוד 896, בסעיף 3, מבקר המדינה כותבת כי "דרך קבלת עובדת י"ד למועצה מעוררת

חשש שהיא מונתה משיקולים לא ענייניים.".

כל הדברים האלה אומרים, קודם כל, דרשני ואנחנו לא יכולים לעבור עליהם לסדר

היום במיוחד כיוון שהם קיימים בגוף כל כך קטן וכל כך יוקרתי. אני גדלתי על חינוך

של המועצה הלאומית למניעת תאונות, ואינני מדבר על כך שאנשים שמתנדבים לפעילות

הזאת רואים בפעילות שלהם את גולת הכותרת של עבודתם שלא לדבר על כך שזה הנושא הכי

כבד במדינת ישראל שכן אין נושא כל כך כבד כמו המלחמה בתאונות הדרכים.

זה צד אחד של דוח מבקר המדינה. הצד האחר מדבר על מסמכים ותלונות שקיבלתי

שאני מבקש לקבל לגביהם תגובות. קיבלתי הרבה מאד תלונות - - -
ניסו סלומינסקי
ממי קיבלת את התלונות? מאנשים פרטיים או ממבקר המדינה?

היו"ר יוסי כץ;

מאנשים שקשורים לעניין, מכל מקום מדובר על מסמכים פנימיים שהוצאו מתיקי

המועצה

ניסן סלומינסקי;

הדברים האלה הגיעו גם לידיעת מבקר המדינה?

היו"ר יוסי כץ;

עוד מעט נשמע אם הם הגיעו גם לידיעת מבקר המדינה. מכל מקום הם הגיעו אליי

ומסמך אהד מדבר על חשבונית ששולמה בעד הסעות עבור קייטנת זהירות בדרכים שאמרו לי

שהיא בכלל לא התקיימה. היה איזשהו כנס בחברון של לשכת המפד"ל, אינני יודע אם זה

נכון וגם אין לי כלים לבדוק את העובדה הזאת אבל מישהו צריך לבדוק את הדברים.

קיבלתי מסמך עם חשבונית מס עבור ימי עיון בנושא בטיחות בדרכים לראשי מוסדות

חינוך, שהתקיימו, כנראה, במושב נחלים והמתלוננים אמרו לי שמדובר, כביכול, בכנס

בטיחות בדרכים בבית הארחה של ניר עצי ו ן שעלה 17 אלף ו-550 ש"ח כאשר מנגד הושמעה

טענה שימי עיון כאלה לא היו ולא נבראו.

אני לא בדקתי את התלונות שהגיעו אליי, אני גם לא יודע מה מצוי במשרד המבקר,

אבל נמסר לי שחומר רב שנוגע לפעילות המועצה הלאומית למניעת תאונות, כולל

חשבוניות, כולל תלונות, כולל מסמכים שמעידים על ניפוה מנגנון, על קבלת עובדים

חדשים מיד אחרי פיטורי עוברים אחרים, קיים, והוא, כמובן, מחייב בדיקה.

מקובל על כולנו שקיומה של המועצה הלאומית למניעת תאונות כגורם מחנך, מדריך,

מתנדב, הוא דבר חיוני למדינה, לחברה שלנו, לתלמידים, למבוגרים, ולכל מי שאוחז

בהגה או שיאחז בהגה בעתיד - -

דני אילוז;

לא כך חושבים במשרד התחבורה.

היו"ר יוסי כץ;

מכל מקום גם אם מתבצעות פעולות מסו י ימות - יכול להיות שצריך לארגן אותן בצורה

אחרת.

אם י יתברר שהכספים לא הוצאו בדרך הנכונה או בוזבזו - נצטרך לשקול מה לעשות

ואיך לארגן את הפעילות להבא.

אלה הדברים שמצאתי לנכון להעלות בפניכם ולקבל לגביהם התייחסות.

לפני שאני אעביר את רשות הדיבור למנכ"ל משרד התחבורה אני מבקש לשמוע, ממנכ"ל

משרד מבקר המדינה, האם מתבצעת ביקורת בעניין הזה והאם חלק מהדברים הגיעו

לידיעתכם? האם אתם בודקים את התלונות?

יאיר הורביץ;

התלונות שהגיעו אליך לא הגיעו אלינו. לנו יש נושאים אחרים בתכנית העבודה

השנתית אבל אם יש תלונות - נוכל לבדוק אותן. על מה שבדקנו כתבנו אם כי הביקורת

נמשכת. הדוח הוגש בחודש פברואר, הוא פורסם בחודש מאי, הביקורת נמשכת, קיימת,כאמור, תכנית עבודה,ועינינו פקוחות ואזני נ ו קשובות לשמוע מה קורה. במסגרת היכולת,

במסגרת תכנית העבודה השנתית שלנו ובמסגרת סדרי העדיפויות בוודאי ניתן את דעתנו על

מנת שבמועצה יהיו דברים תקינים, גם במשרד התחבורה וגם במשרדים אחרים.

ניסן סלומינסקי;

הערה לסדר; יש דוח מבקר המדינה עב כרס שמכיל הרבה מאד דברים קשים מאד שאנחנו

צריכים לדון עליהם. אני סבור שבחלק של המינויים הפוליטיים, כאשר מבקר המדינה

בדקה את הקטע המסו י ים הזה והעירה את הערותיה, ודאי שאנחנו צריכים גם לשמוע את

התגובה של המועצה הלאומית למניעת תאונות ושל משרד התחבורה, מכל מקום בחלק השני של

העניין אני מבקש להדגיש כי אינני יודע מי היוזם של התלונות, אבל אם לאדם יש תלונה

- בוודאי יש גופים שצריך להפנות אליהם את התלונות כיוון שלנו אין כלים כדי לבדוק

אותן.

היו"ר יוסי כץ;

יש, בפנינו, שתי אפשרויות; 1 - להעביר את החומר לידי מבקר המדינה; 2 -

להעביר את החומר ליועץ המשפטי לממשלה.

ניסן סלומינסקי;

אני מציע לא לקיים כאן דיון שאין לו שום תכלית כיוון שכאמור אין לנו הכלים

לכך. אני מציע שהמנכ"ל לא יתחיל להגיב על התלונות שכן אם הוא יעשה כן - האחרים

י יצטרכו להגיב על דבריו ואנחנו לא נצא מכל הסיפור הזה.

אנחנו נדון, בבוא העת, על דוח מבקר המדינה.

היו"ר יוסי כץ;

רשות הדיבור למר אלון תל-צור מהמועצה הלאומית למניעת תאונות. האם אתה מבצע

את תפקידך בשכר?

אלון תל-צור;

לא; אני מתנדב. פניתי למר דני דרורי ממשרד מבקר המדינה ומסרתי לו מכתב בו

פרטתי את כל התלונות, מר דרורי אמר לי שכל הטענות שאני מדבר עליהן כבר נבדקו ויש

ממצאי בדיקה שמסיבות טכניות הוחלט לא להכניסן לדוח הנוכחי אלא רק לדוח של שנה

הבאה. היקשתי ושאלתי אותו; ובכל זאת? ועל כך הוא ענה לי; אנא פנה לוועדה

לענייני ביקורת המדינה ושם תנסה להציג את טענותיך.

היו"ר יוסי כץ;

מה הן הטענות?

ניסן סלומינסקי;

מה פירוש המילים; ממצאים טכניים?

היו"ר יוסי כץ;

את מי אתה מייצג? את עצמך או קבוצת מתנדבים?אלון תל-צור;

אני מייצג קבוצת מתנדבים שכל מטרתה היא אחת - להתנדב למלתמה בתאונות הדרכים

בכל האמצעים האפשריים. אין לנו מניע פוליטי אלא מטרה אחת ו-היא מלחמח בתאונות

הדרכים. כל אחד מאתנו תורם מזמנו היקר, משעות עבודתו היקרות, על מנת להילחם

בתאונות הדרכים.

הי ו "ר יוסי כץ;

האם יש כאן עוד מתנדבים של המועצה הלאומית למניעת תאונות? אני מבין שלא.
ניסו סלומינסקי
מר תל-צור, כמה זמן אתה מתנדב במועצה הלאומית למניעת תאונות?

אלון תל-צור;

מזה שנתיים וחצי. ברצוני לציין כי בתקופה האחרונה פעילות המתנדבים הצטמצמה

כמעט לאפס - - -

הי ו"ר יוסי כץ;

האם יכול להיות שדבריך אלה מיוחסים לעיר ירושלים ולא למקומות אחרים?

אלון תל-צור;

בדקתי את השאלה הזאת והתברר לי שהמצב הזה קיים במרבית האזירים האחרים. בחלק

מהאזורים קיימת פעילות מצומצמת אך בגדול הפעילות שהיתה קיימת בעבר הצטמצמה בצורה

ניכרת עד כדי % 80. נכון להיום היא קיימת בסדר גודל של %20 מהפעילות שהיתה אמורה

להתקיים.

הי ו"ר יוסי כץ;

מה, לדעתך, לא תקין בפעילות של המועצה הלאומית למניעת תאונות?
אלון תל-צור
קודם לכל אתם צריכים להבין שלא מגיעים למועצה משאבים ובלי משאבים אי אפשר

לעבוד. לדוגמה, לא קיבלתי את תעודת המתנדב שלי - - -

דני אילוז;

עובדי המועצה לא קיבלו משכורת מזה חודש וחצי. על מה אתה מדבר? אתה מדבר על

משאבים ואילו אני מדבר על משכורות.

ניסן סלומינסקי;

כמה מתנדבים יש במועצה הלאומית למניעת תאונות?

אלון תל-צור;

כאלפיים.
ניסן סלומינסקי
כמה מתנדבים היו בעבר במועצה?

אלון תל-צור;

כששת אלפים.

בומה ברחד;

רשומים.

אלון תל-צור;

אם אין הזרמת משאבים איך אפשר לעבוד? לדוגמה, עד היום לא הגיע כרטיס משקיף

התנועה שלי אז איך אני יכול לצאת עם הבורת מתנדבים לפעול?

אין לי עניין לא במינויים פוליטיים ולא בשום דבר ארור אלא אך ורק במלהמה

בתאונות הדרכים ואני קורא לכל הברי הוועדה ולכל מי שיושב כאן להשאיר את הפוליטיקה

בצד כיוון שהמלהמה בתאונות דרכים חוצה מהנות.
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור למנכ"ל משרד התהבורה.
נהום לנגנטל
אדוני היושב ראש, ועדה נכבדה, ברצוני לציין כי על דבר אחד כמובן שאין בינינו

מחלוקת והוא שהמאבק בתאונות הדרכים נמצא בראש סדר העדיפויות של משרד התחבורה וזה

דבר שמצריך גם תשומת לב, גם משאבים וכל מה שנדרש לצורך הנושא הזה. אנחנו משתדלים

כמיטב יכולתנו אבל כל עוד לא נגיע לאפס הרוגים בתאונות דרכים - לא הצלחנו

במשימתנו. אף פעם לא ננוח על זרי הדפנה גם לא אם נכון להיום יש ירידה של כ-% 10

מסך ההרוגים שהיו בשנה שעברה בתקופה מקבילה.

אני מכהן כמנכ"ל צעיר יחסית בשירות הממשלתי וכבר אני נדרש פעם שנייה להגן על

דוח שקשור למועצה הלאומית למניעת תאונות בפני הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

שר התחבורה היה אמור להשתתף בדיון הזה אבל הוא ביקש, בתיאום עם יושב ראש

הוועדה, לא להיות נוכח כאן עכשיו. ותיקי חברי הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יודעים עד כמה שר התחבורה הנוכחי מצא לנכון להשתתף בכל ישיבותיה של הוועדה כאשר

הוא היה חבר בה, ודווקה משום כך הוא החליט לא להופיע לישיבה הזאת משום שאנחנו

נמצאים במצב של החלפת שרים במשרד התחבורה ואחד הנושאים הראשונים שהשר יהלום לקח

על עצמו היה להקים צוות במשרד התחבורה שיבדוק גם את עניין המינויים הפוליטיים וגם

דברים נוספים שהגיעו אליו, הגיעו למבקר הפנימי של המשרד, נמצאים בטיוטות שהוגשו

לנו על ידי מר דרורי - -

היו"ר יוסי כץ;

מי הוא המבקר הפנימי של משרד התחבורה?

נחום לנגנטל;

מר חגי ארז שיושב אתנו כאן.-

בשנה שעברה משרדנו היה הראשון שפרסם את כל התלונות עם השמות משום שאנחנו

רואים בביקורת את אחד הכלים הטובים ביותר שקיימים.אדוני היושב ראש, לגבי סוגיית המינויים הפוליטיים אני אבקש את מנכ"ל המועצה

הלאומית למניעת תאונות להשיב על הדברים אחד לארוד ואני מקווה שתשובותיו תספקנה

אתכם. לגבי כל היתר - אני מזמין את עצמי, יהד עם שר התהבורה, עם סיום עבודתה של

הוועדה שבודקת את העניינים במשרד התהבורה, להופיע בפני הוועדה לענייני ביקורת

המדינה כדי לדון ביהד על הממצאים - -

היו"ר יוסי כץ;

על איזו ועדה אתה מדבר?

נחום לנגנטל;

שר התהבורה מינה ועדה בתוך המשרד שכוללת את היועץ המשפטי של המשרד, מבקר

המשרד ועוד.
היו"ר יוסי כץ
הגיעו אליכם תלונות מהסוג שאני - - -

נחום לנגנטל;

גם מהסוג הזה וגם מסוג אחר. מכל מקום אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה שבשנה

הבאה נצטרך לבוא לכאן כדי לענות על שאלותיו של מר דרורי - - -

היו"ר יוסי כץ;

תוך כמה זמן הוועדה צריכה לסיים את עבודתה?

נחום לנגנטל;

אני מקווה שתוך חודש עד חודשיים מקסימום היא תגיש את מסקנותיה.

קיימות שתי אפשרויות; או שנצליח להוכיח שהמתלוננים ניטפלו אלינו כאל זבובים

באשפה או שאלה זבובים שמתגודדים סביב ריבה. יכול להיות שמדובר על משהו מתוק מדבש

שקיים במועצה וסתם אנשים ניטפלים ומאשימים אותה ואז אנחנו נגן בכל תוקף על פעילות

המועצה הלאומית למניעת תאונות, כולל כל האנשים שעובדים בה ואשר עושים מלאכת קודש.
היו"ר יוסי כץ
מה עם העובדים שלא קיבלו משכורת?
נהום לנגנטל
זאת סוגייה אחרת אבל אני מוכן להתייחס אליה - - -

דני אילוז;

זאת האחריות שלכם.
נחום לנגנטל
אי ן אחריות עלינו - - -דני אילוז;

יש אחריות, תאמין לי, אפילו בהיבט המשפטי. במשך 20 שנה קיבלנו שכר

ישירות

היו"ר יוסי כץ;

תסלח לי, בשם מי אתה מדבר?

דני אילוז;

אני גם יושב ראש ועד העובדים וגם מנהל אזור ירושלים ואני טוען שיש איזושהי

אהריות. לנתק את המועצה ולהגיד שאין תקציבים

היו"ר יוסי כץ;

סליהה, הפסקנו את מר לנגנטל באמצע דבריו.

נחום לנגנטל;

אדוני היושב ראש, סוגיית הזרמת הכספים מקרן הבטיחות בדרכים למועצה הלאומית

למניעת תאונות נבדקה כבר בשלהי שנה שעברה ואז אמרנו שיותר לא נעביר, בדרך של

תקנה, אוטומטית, כספים מהקרן למועצה הלאומית למניעת תאונות. הדבר הזה נעשה משום

שקיבלנו את המדיניות של הממשלה שהדברים צריכים להעשות בדרך של מכרז.

צריך לזכור שהקרן לבטיחות בדרכים מעבירה כספים אוטומטית על פי נגזרות של

תקנות אך ורק למשרדי ממשלה. הגוף היחיד שלא קיבל זאת כמשרד ממשלתי אלא קיבל את

הכסף ישירות אליו הוא המועצה הלאומית למניעת תאונות. החלטנו להפסיק את העניין

הזה וכאמור הודענו לאנשי המועצה הלאומית למניעת תאונות על כך בשלהי שנה שעברה,

שלא נקציב להם את הכסף בצורה אוטומטית אלא בדרך שבה יהיו פרוייקטים, יהיו מכרזים

ומי שי י זכה - - -

היו"ר יוסי כץ;

זאת אומרת שהם י יצטרכו להתחרות - -

נחום לנגנטל;

בדיוק.

היו"ר יוסי כץ;

אני מבקש אותך להסביר לנו איך במועצה מקבלים משכורות?

נחום לנגנטל;

מאחר ולא יצאו מכרזים והמועצה לא יכלה לגשת למכרזים והיא כבר המשיכה

פרוייקטים מסו י ימים, היא באה אלינו כל פעם לבקש שנעביר לה כספים. אנחנו עמדנו

כקבצנים מול האוצר, היינו צריכים להמציא את חתימת שר התחבורה, אחר כך לקבל את

חתימת שר האוצר ומשם העניין היה צריך לעבור את אישור ועדת הכספים. כל פעם, אחרי

שעברנו את הויה-דלורוזה הזאת אמרנו שזאת פעם אחרונה.

כרגע אנחנו דנים אצלנו במשרד על השאלה איך לתת למועצה הלאומית למניעת תאונות

את הכסף בפטור מהחשב הכללי של האוצר אם יוכח, וזה הנושא המשפטי שאנחנו כרגע

בודקים אותו, אם הכל נעשה על פי הדרך החוקית. הנושא הזה נמצא, כרגע, בוועדת

הפטור של משרד התחבורה ואחרי שהוועדה תשתכנע שהיא יכולה להגיש את העניין לחשבהכללי באוצר - הנושא יעבור לאוצר. אם העניין יקבל את חתימת שר האוצר - רק אז

הכסף יועבר. כאמור, אנחנו לא נעביר כסף בדרך לא מקובלת או בדרך לא חוקית במדינת

ישראל.

היו"ר יוסי כץ;

תודה. רשות הדיבור למר בומה ברחד, מנכ"ל המועצה הלאומית למניעת תאונות.
בומה ברחד
כבוד היושב ראש, כבוד הוועדה הנכבדה, אני אתהיל את דבריי מהעניין העקרוני

למרות שהנושא היותר פיקנטי הוא זה שמתייחס לביקורת של היום. בחוברת שהגשתי ליושב

ראש הוועדה סיכמתי ב-3-2 עמודים את הבעיה.

לי, באופן אישי, יש מחלוקת עקרונית בעניין ההתייחסות למועצה הלאומית למניעת

תאונות. לצערי נכנסתי לעובי הקורה בלי לדעת מלכתחילה שזה המצב כי לתומי חשבתי,

כמו כל עם ישראל, שהמועצה הלאומית למניעת תאונות היא גוף שהממשלה מבינה את

חשיבותו. אבל לפני שנה, כשנכנסתי לעניין, התבררו לי שתי בעיות; אי - בעיה

תפיסתית פילוסופית. המועצה הלאומית למניעת תאונות היא גוף כלכלי בגלל שבשנת 1954

הקימו אותה כחברה ציבורית בע"מ הפועלת כמלכ"ר ללא הון מניות כשכל שועי המדינה היו

ברשימה של המקימים, מנשיא המדינה עד אחרון השרים, כאמור כולם היו ברשימה. ברבות

השנים חוקקו חוקים כגון חוק חובת המכרזים, חוק החברות הממשלתיות, והמשפטנים היום

אומרים שאנחנו לא מרימים את הבעיה המשפטית. אם צריך להעביר לנו כסף - אנחנו

צריכים ללכת למכרז.

יש מערכת הפעלת מתנדבים שעושה עבודה נאמנה ועם כל המחלוקת שיש לי עם מר

בן-צור, אני מסכים עם הקטע של עבודת המתנדבים. הכנסת והממשלה צריכים למצוא דרך

כדי לממן באופן בסיסי את פעולת המתנדבים שכן אי אפשר ללכת למכרזים על מתנדבים.
דני אילוז
איך מתנדבים יעבדו אצלנו - - -

בומה ברחד;

מתנדב זה אדם שצריך לטפח אותו במשך שנים, ללטף אותו, להגיד לו; תודה רבה, לתת

לו שי בחגים, לכתוב לו מכתב תודה, אז דבר כזה יעבור במכרז כל שנה בין חברה לחברה?

אני לא מאמין בדרך הזאת אבל נכנעתי לה וגם שר התחבורה הקודם נכנע לה כיוון

שנכנסתי לגרעון של 1,5 מיליון ש"ח כיוון ששנה וחצי קודם לכן לא תיקנו את התקנה,

חצי שנה לפני עזיבתו של קיסר את משרד התחבורה. עיכבו את התיקון, נוצרו גרעונות

ואז באו לרב לוי שנתן גיבוי מלא למועצה הלאומית למניעת תאונות, וסוכם כפי שאמר

מנכ"ל המשרד, שהמשרד יערך, יכין מכרזים, אנחנו ניגש אליהם ונזכה בהם.

כיוון שכך אני שוב חוזר לנקודה שהדגשתי בתחילת דבריי, שיש שני עניינים; למערך

המתנדבים צריכים למצוא פיתרון עקרוני כפי שהיה נהוג כל השנים. באשר לעניינים

אחרים, פעולות הדרכה, חינוך, הסברה, דברים שאפשר לגשת לגביהם למכרז - גם על זה יש

לי מחלוקת שכן אני לא יכול לתאר לעצמי איך ממכרזים חינוך. זה לא דבר פשוט כלל

ועיקר כיוון שהמרכיב האיכותי בחינוך הוא כל כך גדול שלא הכסף קובע. לא בודקים

חינוך דרך החור שבגרוש. אם יחליטו שיש כמה פעולות שאפשר למכרז - נתמודד עליהן,

אבל את הבסיס צריכים לתת לנו.

המכשולים בדרכה של המועצה הלאומית למניעת תאונות החלו עוד לפני שנים כאשר

מקורות המימון שלה הלכו והתדלדלו מאז ביטול ה"בול".". פעם היא התקיימה מבול

שחברות הביטוח קנו מהמועצה. באשר להקמת הקרן, השר לנדאו ראה כי טוב, הוא ראה שיש

כסף, אז הוא הקים את הקרן לבטיחות ולקח את הבסיס מהמועצה. " ...והקמת הקרן

אשר היתה אמורה לממן את פעולתה ועד ביטול התקנה בימים אלו.". זאת הבעיה של הקרן

שבוטלה. "כמו כן הופסקה פעילות מועדון ה"נהג הזהיר" עקב המעבר מרישיון שנתי לחמששנתי" והיום אפילו כשאני בא לחדש את "הנהג הזהיר" יש בעיה של חוק חדש שנקרא: חוק

המירשם הפלילי, שצריך לאשר תקנה כדי לאפשר למועצה לקבל לפחות את הנתון של ההעברה

האחרונה כדי שאפשר יהיה לתת תעודה שתגיד שבמשך 10 שנים לא עברת עבירה. יי...

ובמקביל לכך גם יתרונה בתחום ההדרכה בוטל עם העברת קורסי החובה למכון הארצי

לתחבורה.". היה לה גם נכס - הדרכה, קורסים של הדרכה, אבל גם את זה לקחו, העבירו

למכון הארצי לתחבורה ואמרו שזה משק סגור שהמועצה הלאומית למניעת תאונות לא יכולה

להתקיים ממנו ובדרך הזאת חונקים את המועצה עד עצם היום הזה מטר אחר מטר.
היו"ר יוסי כץ
נטענה טענה שבגלל הקשיים הכספיים שאליהן נקלעה המועצה הלאומית למניעת תאונות,

המנכ"ל הקודם הכין תכנית צמצומים אבל למרות זאת התקבלו שלא כדין עובדים חדשים

באותה תקופה. איך אתה מסביר את העניין הזה?
בומה ברחד
שם הפרק שעליו אני מדבר הוא: מינויים פוליטיים ובלתי תקינים. אני סבור שב-4

מינויים מתוך ה-6 יש בעיה של אי תקינות ב-2 מינויים ויש לגביהם רמז למינויים

פוליטיים; שיקולים זרים. לגבי היתר - כתוב מינויים לא תקינים. אני אסביר את

בעיית האי תקינות. כשבאתי למועצה הלאומית למניעת תאונות מצאתי גוף שאין בו

נוהלים, לא היו בו כללי עבודה, המזכירות עבדה בצורה כזאת או אחרת, היו חסרים בה

אנשים, והיושב ראש של ועדת השכר וכוח אדם היה אדם חולה שלצערי אחרי מספר חודשים

נפטר. עד אשר הבנתי היכן יד ימין והיכן יד שמאל - עברו מספר חודשים שהוועדה לא

זומנה בהם. מהרגע שהוחלט על יושב ראש - היא התחילה להתכנס.

בעיה שניה; אמרו לנו שאנחנו צריכים להערך מחדש כדי להשיג משאבים. זאת

אוריינטציה אחרת, זה כיוון של שיווק פעולות הדרכה, זה כיוון של גיוס משאבים כך

שהתחלנו לקחת - - -
ניסן סלומינסקי
כמו הגזירה של פרעה.
בומה ברחד
לקחנו שניים שלושה אנשים בתחום חדש שלא היה קיים קודם לכן, של גיוס משאבים

ושיווק. כתבו לי שהתקן הזה לא היה קיים ואני מודה בכך שאכן הוא לא היה קיים.
היו"ר יוסי כץ
כשאתה ממנה עובדים, האם אתה פונה ישר למי שהכי קרובים אליך, שהיו אתך בעירייה

במוצקין - - -
בומה ברחד
בתוך האנשים האלה יש שניים שנבחרו על ידי על בסיס אמון, הם אושרו בוועדת שכר

וכוח אדם, אחד מהם בזמן ואחד - קצת אחרי שהוא נכנס לעבודה. כל העובדים שמוזכרים,

גם אם נעשו לגביהם הליכים לא תקינים, אם נעשו כאלה צריך לתקן אותם, אני מודה בכך,

- כולם מוכרים לוועדת שכר וכוח אדם במזכירות וכולם אושרו, חלקם באיחור מה וחלקם

בזמן. יש שני אנשים שנתקבלו לעבודה על בסיס של אמון, אחד עוזר לנושא של גיוס

משאבים, אני מכיר אותו, אני מכיר את ניסיונו בעבודה, אני מאמין בו ויכולתי לתת בו

אמון כעוזר. בנוסף לו מדובר על עוד גברת במועצה. שני אלה הוצגו בפני ועדת שכר

וכוח אדם ואושרו - - -היו"ר יוסי כץ;

איך מדינת ישראל של המאה העשרים נראית אם אדם ממנה בעלי תפקידים על פי

קירבתם?

בומה ברחד;

כבוד היושב ראש, האם במשק הציבורי אין מינימום אפשרות לאדם למנות אדם אחד או

שניים, להציג את כישוריהם במוסדות של הגוף שלו ולקבל לגביהם אישור? אני מבקש

לומר בהקשר הזה של הדברים כי 15 איש במזכירות לא הכירו אותי מעולם. נכון ששר

התחבורה המליץ עליי, אני לא מסתיר זאת, אני, אפילו, מתגאה בכך, אבל 15 אנשים לא

הכירו אותי, באתי אליהם אחד אחד, עם קורות חיים שלי, עם הניסיון שלי, הצעתי להם

את מועמדותי, כולם כאחד בחרו בי ולאחר מכן אישרו את המינוי.
יאיר הורביץ
השר מציע הצעה והמזכירות רשאית לאשר או לא לאשר?

בומה ברהד;

כן. הוא, אפילו, לא מציע פורמלית.

יאיר הורביץ;

אלא?

בומה ברחד;

באופן בלתי פורמלי.

אני עובר לתלונות שיושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה דיבר עליהן בתחילת

הישיבה. סיפור התלונות התחיל בתאריך מסויים. במועצה הלאומית למניעת תאונות היה

חשב שעשה בעיות. יום אחד קראתי לו ואמרתי לו שהנהלת החשבונות במועצה עולה למעלה

מ-00^ אלף ש"ח בשנה, דבר שאיננו סביר לגוף שתקציבו 8 מיליון ש"ח. אני טבור שצריך

לצמצם את הסכום. יום לאחר מכן הגיע למבקר המדינה מכתב עם צילומים, חלקם שקריים,

ואחר כך אני שאלתי את חגי ארז כיצד מבקשים ביקורת? הוא ענה לי שתאגיד חיצוני עושת

זאת רק באמצעות השר. כתבתי לשר מכתב וביקשתי ממנו למנות ביקורת פנימית. השר עשת

כן, שלח אליי אנשים, הם עשו ביקורת והיו בה הערות. אף הערה לא היתה במישור של!

שחיתות או פלילים כי אז היה צריך להגיש תלונה למשטרה.

נערכו דיונים במשרד, אמרו מה צריך לעשות, מה צריך לתקן, ועכשיו משחזרים את

העניין.

ספציפית באשר לשתי החשבוניות שיושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה דיבר-

עליהן ברצוני לציין כי אחת מהן היא פשוט שקר וכזב. מעולם החשבונית הזאת לא שולמת

ואני אספר לכם את האמת. יש גוף בתל-אביב שעשה קייטנה לילדים בנושא של זהירות

בדרכים ויש לי כל התכנית שלו. הקייטנה אכן התקיימה. הגוף הזה פנה אליי בדיעבד

כדי שאני אעזור לו אבל אני לא עזרתי לו.

הבדיחה על חברון זאת רמאות ממדרגה ראשונה - - -

הי ו"ר יוסי כץ;

אני דיבתי על תלונות שקיבלתי ואתה מגיב עליהן.ברמה ברחד;

היתה השתלמות של ראשי מוסדות דתיים בניר עצי ו ן ויום שלם הוקדש לנושא: בטיחות

בדרכים. אני הבאתי את האנשים שלי למקום, נתנו שם הרצאות, גם המשטרה עשתה כן,

וכתוצאה מהיום הזה רק לפני מספר ימים גבי שוש מגן שיושבת אתנו, אשר עוסקת בשיווק,

היתה אצל ראש החינוך הממלכתי דתי במשרד החינוך, התרבות והספורט, היא נפגשה עם ראש

האולפנות בישראל, עם שאר ראשי אולפנות, כדי לשכנע אותם לקנות בכסף פעולות של

המועצה הלאומית למניעת תאונות.

הי ו"ר יוסי כץ;

כל מה שכתוב פה, והחשבוניות, הם עורבא פרח?
בומה ברחד
יותר מזה; החשב של משרד התחבורה בדק את העניין הזה, חשדו בי, ביקשו ממני דוח

על מה שהיה באותו יום, נתתי להם רשימה של 170 רבנים שהיו במקום, נתתי להם את

התכנית ואז שילמו לי עבור החשבונית.
היו"ר יוסי כץ
תודה. רשות הדיבור למר חגי ארז, המבקר הפנימי של משרד התחבורה. האם יש לך

הערות כלשהן?
חגי ארז
לא. הדוח הזח יונח על שולחנו של המנכ"ל. השר היוצא שמע על הדוח, קיבל את

הפרטים, ומחמת ההגינות, מאחר והשר הנוכחי לא ראה את הדוח - לא זה המקום - -
היו"ר יוסי כץ
איזה דוח?
חגי ארז
הדוח הפנימי. אנחנו נדרשנו לבדוק את הדוח שמבקר המדינה לא פרסמה. קיבלנו

תלונה כבדה מאד מאחד העובדים הבכירים של המועצה הלאומית למניעת תאונות, נדרשנו

לבדוק שני רבדים, את הרובד של מבקר המדינה ואת הרובד שלי. הגשנו דוח, השר עיין

בו, והוא ביקש שנשלים מספר דברים כולל זה שניפגש עם כמה אישים שכבר אינם נמצאים

בתפקיד במלל"ת. גיבשנו דוח ואנחנו נדון בו כאשר ניפגש.
היו"ר יוסי כץ
לא מקובל שהוועדה לענייני ביקורת המדינה מתערבת בניהול של משרד בכל אופן

אנחנו מבקשים שתמציאו לנו את ההחלטות של הצוות שמיניתם בצירוף הדוח הפנימי.
ניסן סלומינסקי
אני מציע שהמנכ"ל יתייעץ עם השר והם יתנו תשובה - - -
בומה ברחד
בחומר שהגשתי יש שתי הערות לגבי השתפרות המועצה בשנה האחרונה בתחום של הניהול

של המתנדבים. בדוח 46 יש הרבה הערות על המתנדבים. נכון שהיו 6 אלפים אבל אף אחד

לא ידע מי הם. מאז הקמנו מערכת ממוחשבת, האלפיים שישנם היום רשומים ויוצא דוח

חודשי על כל שעה שחם עושים, בצורה מסודרת מאד.בקשר לכספים יש הערה על שיפור המערך, על המעקב הכספי והניהול הכספי.

בנוסף על כל אלה אני מבקש את תשומת ליבך, אדוני היושב ראש, לקווים האדומים

המסומנים בחומר שהמצאתי לך אשר מסמנים השוואה למציאות של היום ולדוח 46, הערות

אשר היו קיימות ואשר אינן קיימות עוד.

בסוף החוברת שלנו יש תשובות לדוח 48.

הי ו"ר יוסי כץ;

כמה עובדים חדשים קיבלתם לעבודה בשנה האחרונה?

בומה ברהד;

בין 10 ל-13.

היו"ר יוסי כץ;

מתוך כמה עובדים בסך הכל?
בומה ברחד
יש לנו 170 עובדים אבל חלקם הגדול הם מדריכים. יש בין 25 ל-30 עובדים

שעובדים, חלקם בפרוייקטים וחלקם - - -

היו"ר יוסי כץ;

מדוע קיימת אצלכם תחלופה של עובדים?

בומה ברחד;

עובד אחד יצא לפנסיה, עובד אחר יצא בגלל צמצומים, עובד נוסף שהיה ותיק מאד

יצא בהסכמה. במקום אלה קיבלנו אנשים חדשים וחלקם האחר התקבלו על פי מכרזים, כולל

מנהל סניף היפה בצפון לפני כשנה וכולל מנהל סניף תל-אביב.

היו"ר יוסי כץ;

אני אמציא לך רשימה ואבקש את התייחסותך לבעלי התפקידים שרשומים בה.

רשות הדיבור לגבי שוש מגן.

שוש מגן;

אני נמצאת כאן למעשה בשני כובעים; מזה שמונה והצי שנים אני מתנדבת במועצה

הלאומית למניעת תאונות אבל לא הרמתי את ידי כאשר היושב ראש שאל אם יש בינינו

מתנדבים כיוון שהיום אני נמצאת כאן בכובע אחר.

הגעתי לנושא הזה בנסיבות טרגיות; בתי הבכורה, הדר, בת ה-19, נהרגה בתאונת

דרכים לפני 8 שנים ו~9 חודשים. אחרי שהדבר הזה קרה לי החלטתי שמה שאני חוויתי

לכל ימי חיי - אני אנסה לחסוך מאחרים.

אני באה מתחום החינוך. לימדתי בחינוך המיוחד, לימדתי מבוגרים במשך 12 שנים

במסגרת תהילה, נכנסתי לפעילות הזאת ואגב באופן טבעי מאד היה נראה לי שאני אכנס

למועצה הלאומית למניעת תאונות שזה גוף של מתנדבים. ראיתי בגוף הזה אבא ואימא

כאחד. קיבלתי גיבוי מלא לכל הרעיונות שלי ולכל העשייה ונעשו, באמת, הרבה דברים.באופן טבעי הפעילות שלי התחילה בבית הספר התיכון רופין בעמק חפר בו למדה בתי

והיא התפשטה להרבה מאד בתי ספר ארורים.

לאחר שהדר נהרגה, אני יחד עם המועצה הלאומית למניעת תאונות, עשינו הרבה מאד

תכניות חדשות שהופצו בכל רחבי הארץ, זפו להדים יוצאים מן הכלל והגיעו גם

לתקשורת.

הפעילות שלי מתבטאת במניעת תאונות דרכים אבל היא מתמקדת בהיבטים ובזוויות

שונות ואני עושה היום כמעט כל דבר העולה על דעתכם שלא חשבתי שאני אעשה אותו לפני

9 שנים, על מנת למנוע מאחרים את הסבל שאני ובני משפחתי חווים.

בומה הגיע אליי לפני 5 חודשים וביקש את עזרתי בנושא השיווק. מעבר לחינוך

עסקתי גם בשיווק ובהצלחה מרובה. מתוך אמפטיה למועצה ומתוך רגש עמוק וכנות אמיתית

עזבתי את כל עיסוקיי האחרים, שיווקתי אתר תיירות, לימדתי, עזבתי הכל במטרה ברורה

מאד, להחלץ לעזרתה של המועצה. היום אני עוסקת בשיווק תכניות ההדרכה בבתי ספר

תיכוניים ובגני ילדים. אני רצה לכל חלקי הארץ במטרה להשיג כסף וצר לי שאני

מעמידה זה מול זה כי איבדתי לא כסף, איבדתי חיים. אבל אני עושה מה שאני עושה

מעומק ליבי למרות שאני עושה את עבודתי בשכר. הובהר שאני אעשה את עבודתי בשכר

והלוואי והייתי יכולה להיות רק מתנדבת אבל לצערי אינני יכולה להרשות לעצמי זאת.

אני תומכת בכל מילה של בומה בנושא של המגזר הדתי. הגעתי למתי דגן, הגעתי לכל

הראשים וזכיתי לתגובה יוצאת מן הכלל מכולם. כולם מוכנים לעשות והתחינה שלי היא

רק: תנו לנו להמשיך. איזה עוד גוף עוסק במתנדבים, רבותיי? הקטע של ההתנדבות

הולך ונעלם מארצנו הקטנה ואני חונכתי להיות מתנדבת מגיל אפס. אז אנא מכם, תנו

לנו להמשיך בדרך של ההתנדבות.

היום, גם במסגרת הזאת שאני פועלת בה בשכר, אני נוסעת בלילות כדי להרצות בכל

חלקי הארץ, בבסיסי צה"ל, בכנסים של מורים, בכל מה שאפשר וברגע שלא י יצטרכו אותי

במועצה למניעת תאונות - אני אעזוב ואני אחיה רק מתנדבת כי המשימה שלקחתי על עצמי

קשה מנשוא. אני כל הזמן עוסקת בכאב, 24 שעות ביממה.

היו"ר יוסי כץ;

תודה רבה על דברייך המרגשים והנוגעים ללב.

שוש מגן;

תודה לכם.

היו"ר יוסי כץ;

רשות הדיבור למר אילו ז.

דני אילוז;

אני מבקש להעיר לעניין של קבלת עויבדים, נושא שעליו מר בומה דיבר. אחד

הוויכוחים שלנו מול בומה היתה לא הבעיה של קבלת עובדים אלא בקשר לרמות השכר

שמשלמים לעובדים חדשים שמתקבלים לעבודה. רמות השכר ששילמו לעובדים שתהקבלו

בתקופה של בומה לא שולמו מעולם במועצה הלאומית למניעת תאונות.

יגאל הורביץ;

כוונתך לשכר גבוה יותר או נמוך?דני אילוז;

שכר הרבה יותר גבוה, לפעמים פי שניים, פי שלושה, מעובדים שעובדים כבר 10 שנים

אצלנו. אפשר להתווכח על כישורים מול יכולות, היו לנו ויכוחים, אבל בקטע הזה טעתה

מחלקת שכר וכוח אדם וגם בומה. שולמו משכורות כאלה דווקה בתקופה שבמועצה היינו

בתקופה של צמצומים והתייעלות. אנחנו עובדים מזה חודש וחצי חודשיים בלי משכורות,

ואין תשובה ממשרד התחבורה בכל מה שקשור לשאלות מה או איך עומד לקרות? אנחנו חיים,

מהבחינה הזאת, בערפל סמיך מאד.

היו"ר יוסי כץ;

איך אתה מסביר את השקט? אידיאליסטים?
דני אילוז
קיבלתי אתמול הסבר ממנכ"ל המועצה שביקש מאתנו, העובדים, להמתין עד סוף השבוע,

ואם עד אז לא ייקרה דבר - נצא בכל מיני פעולות מחאה. אם יהיה צורך לפנות לנשיא

המדינה או לראש הממשלה - נעשה זאת. נשיא המדינה, אם אינני טועה, הוא נשיא כבוד

של המועצה הלאומית למניעת תאונות ולא ייתכן לנוון את הגוף הזה שתיפקד למעלה מ-40^

שנה או לייבש אותו בכל מיני סיפורים של חוק המכרזים ואינני יודע עוד מה.

חבל מאד ששר התחבורח לא נמצא כאן כדי לשמוע את דברינו משום שאין לנו תשובה

לתת לעובדים. הם כל הזמן שואלים מה קורה כיוון שבכל זאת מדובר על שכר עבודה - -

היו"ר יוסי כץ;

כמה שנים אתה עובד - - -

דני אילוז;

8 שנים.

היו"ר יוסי כץ;

תודה. רשות הדיבור למנכ"ל משרד מבקר המדינה.

יאיר הורביץ;

בדוח שלנו כתוב כי בתשובה למשרד מבקר המדינה הודיעה המועצה בינואר 1998 כי

למרות שהמועצה איננה גוף ממשלתי, היא אימצה לעצמה, באופן עקרוני, את הכללים

הנהוגים בשירות המדינה. בינואר 1997 מונה למועצה מנכ"ל חדש, זה ודאי אתה, שהיה

עד אז סגן ראש עיריית קרית מוצקי ן מטעם המפד"ל. ה-10 או ה-13 עובדים חדשים

שהתקבלו לעבודה התקבלו על פי הדירוג המקובל בשירות המדינה או לפי חוזים אישיים

וקביעת תנאים על ידי ועדת השכר שלכם? או שכל מקרה לגופו או שאתה משווק אותם לפי

סולם שכר כעובד כמו בתקשי"ר?

בומה ברחד;

כל העובדים משובצים לפי סולם השכר של התקשי"ר או בדירוג האחיד או בדירוג

המח"ר. אין שכר פי שניים או פי שלושה. יש כאלה שנמצאים ברמה קצת יותר גבוהה של

שכר, שבמקום דרגה כ"א קיבלו דרגה כ"ב או משהו מהסוג הזה.

יאיר הורביץ;

אם מדובר על דרגה מסו י ימת ומעלה האם פורסם מכרז חיצוני?
בומה ברחד
בתוך ה-6 אנשים שהתקבלו, לפהות 2 אנשים עובדים בחצי משרה, אגב 2 מתוך ה-6 כבר

הפסיקו לעבוד בגלל הקיצוצים. משימתם היתה גיוס משאבים ושיווק, אבל נאלצנו לקצץ

גם בנושא הזה - -

יאיר הורביץ;

השאלה שלי היתה האם לגבי דרגת שכר מסו י ימת ומעלה פרסמתם מכרז חיצוני?

בומה ברחד;

כן.

היו"ר יוסי כץ;

לך משולמת משכורת של מנכ"ל. יש מנהל אזור תל-אביב שמרוויח כמעט כמוך על פי

הנתונים שלי - - -

בומה ברחד;

זאת טעות; אני מצטער. לקחו איזשהו דוח מקרי של עלויות שכר. באותו חודש

אותו אדם קיבל עבור אחזקת רכב כמו שנהוג במועצה לגבי עובדים מהסוג הזה. כשאתה

נותן לאדם אחזקת רכב אתה יודע שמדובר על נטו. אם הוא צריך לקבל 3 אלפים או 4

אלפים שקל - - -

היו"ר יוסי כץ;

אני אעביר את כל החומר למבקר המדינה כדי שהיא תבדוק אותו - - -

בומה ברהד;

היא כבר בדקה אותו.

היו"ר יוסי כץ;

מנהלת הלשכה שלך מרוויחה קרוב ל-13 אלף שקלים. יש פה מישהו שאחראי על גיוס

משאבים שמרוויח 18,5 אלף שקלים. יש גברת שמרוויחה 13 אלף שקלים. יש מישהו

שמרוויח 17 אלף שקלים. ממלא מקום החשב מרוויח בין 17 ל-18 אלף שקלים. אין לי

כלים כדי לבדוק את העניין הזה.

דני אילוז;

הנתונים שמצויים בידך נכונים.

בומה ברחד;

צר לי שגם מר דני אילוז לא יודע מה זה הנהלת חשבונות וניהול כספים. המספרים

שהיושב ראש הקריא משמעותם עלות השכר הכוללת של העובד שהיא גבוהה מלמעלה בערך

כ- %30 - % 40 מהברוטו של העובד והנטו של העובד נמוך - -

היו"ר יוסי כץ;

הנטו לא מעניין אף אחד. הברוטו מעניין.חגי ארז;

אתה משלם את ה-13 אלף שקלי0, בומה.

בומה ברחד;

מדובר על ברוטו פלוס עלות - - -
היו"ר יוסי כץ
רבותיי, אני מציע שכל החומר שמצוי בידי יועבר למבקר המדינה על מנת שהיא תבדוק

אותו בצורה יסודית ואז נקבל תשיבות לכל השאלות שלנו. אין לנו כלים כדי לבדוק מה

נכון ומה לא נכון.
ניסו סלומינסקי
1 - ברצוני לציין כי התרגשתי מאד מדבריה של שוש מגן ואני גם מבין שיש כמה

פנים, מה שנקרא, בתוך המועצה הלאומית למניעת תאונות, שצריך לשבה אותה מאד על

הפעילות היפה והחשובה שהיא עושה. בסערת הביקורת אסור לשכוח לשבח אותה ואת כל

המתנדבים על הפעילות האדירה שהם עושים.

2 - אשר לביקורת, לא נוכל להתמקח אם מדובר על 13 אלף שקלים שכר או לא כיוון

שאם הוקמה ועדת ביקורת פנימית שחבר בה גם גם המבקר ששמו הולך לפניו ואחרים, צריך

לתת להם לעשות את העבודה ואם תם יימצאו לנכון להעביר את החומר למבקר המדינה - הם

יעשו זאת ואחר כך החומר יגיע אלפינו כחומר "מבושל" ולא בצורה כזאת שכל אחד יגיד את

שלו ולנו לא יהיה מה להגיד על כך.

בינתיים, בשלב הזה, אני מציע להעביר את כל החומר לוועדה הפנימית.

3 - אני לתומי חשבתי שהמועצה הלאומית למניעת תאונות היא הגוף האדיר שאמור

לעזור במניעת תאונות אבל פתאום אני מבין שמצמקים אותו, שהוא מבוסס על מתנדבים ולא

רק זה אלא כמו שפרעה אמר: עכשיו תלכו לאסוף גם תבן ולבנים. מה הולך פה?

אנחנו חייבים לתת על כך את הדעת ולבדוק האם זה מה שהמדינה רוצה להשקיע במניעת

תאונות?

הי ו"ר יוסי כץ;

תודה. רשות הדיבור למנכייל משרד מבקר המדינה.

יאיר הורביץ;

לגבי המועצה כמועצה - בדקנו אותה לאחרונה והממצאים פורסמו בדוח מסי 46 במסגרת

מלחמה בתאונות דרכים. אם הוועדה תרצה לקיים דיון נוסף לאחר דיון אחד שכבר קויים,

כדי לבדוק דברים - היא תוכל לקרוא את הדברים בדוח 46 שפורסם לפני שנתיים.

חגי ארז;

אנחנו מדווחים, באופן רציף, לוועדה לענייני ביקורת המדינה על תיקון הליקויים.
יאיר הורביץ
לגבי הדוח - זה חלק מפרק גדול יותר שנקרא; מינויים פוליטיים בלתי תקינים כאשר

הדיון בו מגיע לכל מיני נושאים שקשורים למועצה אולי באופן טבעי.אי אפשר להתמקד בכל ה-6 עובדים בעת ובעונה אחת אבל האם אתה מוכן להתייחס

לעובד י"א? בדורו כתוב כי "באוקטובר 1997 החלה המועצה להעסיק את עובד י"א בתפקיד

עוזר מנכ"ל לגיוס משאבים, תרומות ותמיכות מגופים שונים, משרה שלא וזיתה קיימת עד

אז. המשרה החדשה לא אושרה במזכירות וממילא לא הוגדרו דרישות המשרה. גם העסקתו

של עובד י"א ותנאי שכרו לא הובאו לאישור המזכירות, כנדרש.

הוועדה קבעה שעובד י"א יועסק בדרגה 43 בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח,

להלן דירוג המח"ר. שכרו ישולם לפי 20 שנות ותק. הוא יקבל תשלום בעד 80 שעות

נוספות בחודש לפי דוווח וכן החזר הוצאות רכב ל-48,000 קילומטר בשנה" זה די הרבה,

זה הרבה מאד, יי על פי התעריף לדרכים קשות. יצויין כי דרגת הניידות הגבוהה ביותר

בשירות המדינה היא דרגה די ונהוג להקצות לה 14,000 קילומטר בשנה. שכרו של עובד

י"א בחודש דצמבר 1997 היתה כ-20 אלף ש"ח.", שכרו בדצמבר 1997.

"בתיקו האישי של עובד י"א אין מסמכים המעידים על השכלה ועל ניסיון במקומות

עבודה קודמים." המסמכים אצל מר דרורי. "על גבי טופס שמילא העובד עם תחילת עבודתו

הוא הצהיר שהוא בעל תואר ראשון בתולדות ישראל ולתלמוד. יש לו ניסיון מצטבר של

כעשר שנים במקומות עבודה קודמים, רובם בתפקיד מנכ"ל תנועת נוער" באריאל, לא?

"בתפקידו האחרון, עד ספטמבר 1997, כעוזר שר התחבורה לפיכך לא ברור על סמך מה נקבע

שכרו ומדוע נקבע לו ותק מקצועי של 20 שנה.

על פי הוראת מנכ"ל המועצה שולמה לעובד י"א בדצמבר 1997, נוסף על שכרו, מקדמה

בסך 3 אלפים ש"ח, לדבריו עד תיקון שכרו בסוף דצמבר 1997.

נסיבות מינויו וקביעת שכרו של עובד י"א מצביעות, לכאורה, כי הוא מונה

משיקולים זרים.". האם אתה מוכן להתייחס לדברים האלה?

בומה ברחד;

כפי שכבר צו יי ן לעיל, מצב החירום בו נמצאה המועצה וסכנת הסגירה שריחפה מעליה

באופן ממשי לא הותירו בידינו ברירה וחייבו אותנו נקיטת צעדים מיידיים. בין היתר,

גיוס משאבים ופיתוח תחומי ואפיקי פעילות חדשים, קרי, גיוס מיידי של כוח עבודה

לתחום גיוס משאבים.

מכיוון שתהליך גיוס המשאבים אינו תהליך אינסטנט אלא תהליך המצריך בניית מערך

שיטתי ודורש זמן לאיתור גורמים פוטנציאליים ויצירת קשרים עימם, חייבים היינו

לנקוט צעדים מיידית על מנת להתחיל בתהליך מוקדם ככל שניתן. עיכוב בנושא זה

משמעותו היתה שיתוק המלל"ת וסגירתה.

לאחר מינוי של י ו"ר חדש לוועדת שכר וכוח אדם החלה הוועדה להתכנס באופן שוטף

ואז אכן אושרו העסקתו ותנאיו של עובד זה. החלטת הוועדה הובאה לידיעת המזכירות

כנדרש.

חשוב להדגיש כי תפקיד עוזר מנכ"ל הינו תפקיד המתבסס על אמון ובהתאם לנוהלים

המקובלים בשירות המדינה ניתן להעסיק יועצים ללא מכרז במישרות על בסיס אמון.

היו"ר יוסי כץ;

במשק הישראלי, במצב שלו היום, מדובר על איש שאני לא מכיר אותו, אין לי מושג

מי הוא, אבל אילו היית מפרסם מודעה ומחפש אדם בכישורים האלה, האם אתה יודע כמה

מאות אנשים היו נענים למודעה? אני מדבר על אנשים עם כישורים לא פחות טובים.

תבינו שאסור לנהוג כך כי זה אשכרה מינוי פוליטי. אסור שדבר כזה ייקרה.

יאיר הורביץ;

מי הציע לך את האדם הזה לתפקיד?אלון תל-צור;

הבסיס לקיומה של המועצה הוא מתנדבים.

היו"ר יוסי כץ;

אמרתי את דבריי האחרונים כאזרח במדינה הזאת. כמי ששימש במשך שנים בהתנדבות

יועץ משפטי של מחלקת הפרישה של צה"ל אני אומר לך שהיית מוצא אנשים בעלי יכולות,

כלכלנים מעולים, אנשים עם ניסיון, לכן אין הצדקה לקחת אדם ולתת לו תנאים מועדפים

על רקע פוליטי טהור. עברנו את הזמנים האלה.

אני מציע לך לבדוק עוד פעם את עצמך לאור הערותיה של מבקר המדינה ולהביא לידי

כך שבאמת תגייס את האנשים הכי טובים שמסוגלים לעזור לך להניע את המערכת

ההתנדבותית האדירה הזאת שכל כך חשובה וללכת בראש מורם ולדעת שאתה מפעיל מערכת הכי

טובה במדינת ישראל באמצעים שלך.

אני לא מכיר את האדם שמדובר עליו, יש יתרון ויש חיסרון בכך שהדוח מדבר על

עובד י"א או י"ב, אני מדגיש שוב שאינני יודע מי הוא, אני נקי לחלוטין מן הבחינה

הזאת, אבל אני יודע כמה אנשים מתמודדים, כיום, על משרות מהסוג הזה. היית יכול

ללכת בגאווה ולבחור את העובד הכי טוב שיכול להיות.
יאיר הורביץ
האם אתה פנית אליו כשהוא היה עוזר השר או שמישהו המליץ לך עליו?

בומה ברחד;

אני פניתי אליו.

יגאל הורביץ;

פנית לכמה אנשים והוא היה אחד מהם? מי עוד היה מועמד?

בומה ברחד;

אני מבקש להשלים את התשובה שלי.

יאיר הורביץ;

נשמע כאילו הדברים התנהלו אחרת.

ניסן סלומינסקי;

אני מציע שנישאר בסיכום הקודם. הם יעשו את העבודה שלהם - - -

היו"ר יוסי כץ;

דבר כמו זה שנעשה אוכל כל חלקה טובה. אסור שזה יקרה.

בומה ברחד;

אי - נעשתה עבודה נכבדה על ידי העובד בתקופה האחרונה; בי - מה שהיה פגום,

לפי הוראות מבקר המדינה, ביטלנו ותיקנוהיו"ר יוסי כץ;

היום המשק משיוע למקומות עבודה אטרקטיבייס כאלה כך שיכולת למצוא אדם עם

כישורים יוצאים מן הכלל לתפקיד הזה. אסור שדבר כזה יקרה.

רבותיי, לדעתי מיצינו את הדיון. נהזור אליו אם יהיה צורך. בשלב הזה אני

אעביר את כל ההומר למבקר המדינה - - -

ניסו סלומינסקי;

אולי צריך להעביר את כל החומר קודם כל לוועדה הפנימית כדי שהיא תבדוק

אותו?

חיו"ר י וסי כץ;

אני אשקול זאת. בכל אופן אני מבקש להמציא לנו בהקדם, תוך פרק זמן של

חודשיים - - -

ניסן סלומינסקי;

צריך לסיים את הישיבה הזאת במילות עידוד ובתשבוחות למתנדבים שעושים את

מלאכתם נאמנה.

היו"ר יוסי כץ;

אנחנו מודעים לחשיבות העבודה הנעשית במועצה הלאומית למניעת תאונות.

תודה. הישיבה נעולה.

הישיבת ננעלה בשעה 10;14

קוד המקור של הנתונים