ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/05/1998

אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 47 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 201

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. כ"ב באייר התשנ"ח (18 במאי 1998). שעה 00;12

נכחו;

חברי הוועדה; יוסי כץ - היו"ר

מוזמנים; יעקב זלצר - סגן מנהל האגף לענייני ביקורת המדינה

במשרד ראש הממשלה

אפרים תמרי - ממונה על תהום בריאות ואיכות הסביבה

במשרד ראש הממשלה

מנהל הוועדה; ברוך פרידנר
קצרנית
חנה אלטמן

סדר-היום; אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 47 של מבקר המדינה.אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 47 של מבקר המדינה

היו"ר יוסי כץ;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה אשר בה נדון בסיכומיה ובהצעותיה של הוועדה לענייני

ביקורת המדינה לדוח 47 של מבקר המדינה.

קיבלנו הערות ממשרד מבקר המדינה - - -

ברוד פרידנר;

מהאגף לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה, והן מקובלות עלינו.
היו"ר יוסי כץ
אני מעמיד להצבעה את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוה 47 של מבקר המדינה.

הצבעה

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוח 47 של מבקר המדינה התקבלו.
היו"ר יוסי כץ
הסיכומים אושרו והם יונחו על שולחן הכנסת - - -

אפרים תמרי;

אני מבין שעל פי הסדר הרץ של מבקר המדינה.

יעקב זלצר;

אני מבקש מיושב ראש הוועדה לקיים דיון מיוחד לסיכומים ולהצעות הקודמים כדי

לראות מה המצב, מה תוקן, מה לא תוקן כיוון שאנחנו הגענו למסקנה ש- 85% מהליקויים

תוקנו בעבר, ואגב, זאת היתה הוועדה הכי אפקטיבית בכל מה שקשור לתיקון ליקויים,

אבל כיום המצב בשטח הזה השתנה בצורה דרסטית.

היו"ר יוסי כץ;

אני מציע שנקבע פגישה בינינו, נשב על העניין הזה - -

יעקב זלצר;

הנושא הזה צריך לבוא לכלל דיון בישיבת הוועדה.

היו"ר יוסי כץ;

אני רוצה לראות קודם כל את הנתונים.אפרים תמרי;

אין בעיה; אני אדאג להעביר לך את הנתונים,

היו"ר יוסי כץ;

תודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים