ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/03/1998

הצעת חוק יסוד: מבקר המדינה (תיקון מס' 2) (מאת חבר הכנסת מאיר שטרית)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 194

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, כ"ו באדר התשנ"ח (24 במר. 1998). שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: רן כהן - מ"מ היו"ר

מאיר שטרית

ארבל אסטרחן - מתמחה בלשכה המשפטית של הכנסת
מנהל הוועדה
- ברוך פרידנר
קצרנית
- חדוה בנקין
סדר-היום
הצעת חוק יסוד: מבקר המדינה (תיקון מסי 2) - מאת חבר הכנסת מאיר שטרית.
הצעת חוק יסוד
מבקר המדינה (תיקון מסי 2)

(מאת חבר הכנסת מאיר שטרית)
מ"מ היו"ר רן כהן
אני פותח את הישיבה.

אני ממלא את מקומו של חבהי, חבר הכנסת יוסי כץ, באבלו על מות אביו. אני שולח

בשם כל הוועדה תנחומים לו ולמשפחתו. אני בטוח שגם חברי חבר הכנסת מאיה שטהית עצוב

ושותף כמוני לצעה. קשה לנו לפתוח את ישיבת הוועדה בלעדי חבה הכנסת יוסי כץ,משום

שאנרונו יודעים למה הוא נעדר, וזה מה שעושה את הענין מאוד כואב ועצוב. אנו משגהים

לו מכאן תנחומים.

על סדה היום הצעת החוק של חבה הכנסת מאיה שטהית: הצעת חוק יסוד: מבקר המדינה

(תיקון מסי 2), שעברה אמש בקריאה האשונה במליאה, ואנחנו צהיכים להכין אותה לקהיאה

שניה ושלישית. מאוד חשוב להשלים אותה לפני היציאה לפגרה מחה, משום המועד המתקהב

ומשום הצד הצוהני ומשום העיתוי, שהוא מאוד חשוב במקרה זה. אני מבקש מחבה הכנסת

שטהית להציג את הצעת החוק.
מאיר שטרית
אני מצטרף לדברי התנחומים של היושב האש להבה הכנסת יוסי כץ. אנחנו משתתפים

באבלו ומאחלים לו שיהאה נחמה בין אבלי ציון ויהושלים.

אחרי מה שקרה בבחיהות האחהונות לנשיא המדינה - ואמרתי את זה גם אתמול במליאת

הכנסת - נדמה לי שלא צהיך להכביה מילים כדי להסביה את חשיבותו של החוק הזה. החוק

הזה בא למנוע את תמצב הקיים היום, שבו מבקר המדינה נבחה לשתי תקופות כהונה, כל

אחת של חמש שנים. זה מצב בלתי נסבל מבחינה פוליטית, מכיוון שכאשה המבקה נבחה

לתקופת הכהונה ההאשונה ובאמצע הכהונה שלו הוא צהיך לעבור פעם נוספת תהליך של

בהירה פוליטית, זה פתח להרבה מאוד דבהים. אם מבקר המדינה רוצה להיבחר לתקופת

כהונה שניה, זה מעמיד אותו בפני הצוהך לקבל הסכמה פוליטית, וזה מצב לא נעים, ולא

חשוב מי בקואליציה ומי בקואליציה. זה יכול להיות מועמד נוח לשלטון, או לא נוח

לשלטון, פעם זה נגדו, ופעם זה נגדו.
מ"מ היו"ה רן כהן
זה תמיד מעמד לא טוב.
מאיר שטרית
זה תמיד מעמד מאוד לא נוח. אם אנחנו הוצים שמוסד מבקה המדינה יהיה יהיה גוף

בלתי תלוי לחלוטין בשלטון ושביקוהתו תהיה לגופו של ענין מכל בחינה שהיא, לטובת

המדינה, שלא תחול עליו אימת הפוליטיקה, עדיף שהוא לא יהיה נתון לבחירה נוספת

באמצע הכהונה' שלו, והצעת החוק מציעה לקבוע תקופת כהונה אחת בלבד במקום שתיים

ולהאריך אותה מחמש שנים לשבע. כלומה, במקום שמבקר המדינה ייבחר לשתי תקופות

כהונה, כל אחת של חמש שנים, חוא ייבהה לכהונה אחת בלבד, של שבע שנים.

שמחתי שבמקהת המדינה תמכה בהצעת החוק גם בקריאה הטרומית, לקהאת ההכנה לקריאה

ההאשונה, ושמעתי הבוקה ממנהל הוועדה שהיא גם הודיעה שהיא תומכת בהצעת החוק בקהיאה

שניה ובקריאה שלישית.זו גם עמדתו של נשיא המדינה. יש הצעת חוק מקבילה שנדונה; בוועדת החוקר;, חוק

ומשפט, לגבי נשאי המדיני;, וגם והוא תומך בחוק בכל ליבו. נדמה לי שאנחנו נעשה שירות

טוב מאוד, גם למדינה וגם למבקר המדינה, בזה שנשחרר את המבקר מהצורך להיבחר איזו

שהיא בחירה פוליטית, מעבר לבחירתו הראשונה.

אני שמח שאנחנו עושים את זה לפני הפגרה, כי זה יבטיח שהחוק החדש יחול על

המבקר הנכנס, ולכן כל הריצה בענין זה.

היו"ר רן כהן;

וגם בעוד מועד, ולא בצמוד לבחירה.

מאיר שטרית;

כן, כדי שזה לא יתפרש כענין אישי.

לכן אני חושב שאנחנו יכולים לאשר היום את הצעת החוק הזו בוועדה ולהגיש אותה

מחר לכל המאוחר, לקריאה שניה ולקריאה שלישית בכנסת. בזה אנחנו משלימים מהלך. אני

מבין שחבר הכנסת כץ מודע לענין הזה ולכן הוא גם ביקש שנקיים את הישיבה היום חרף

היעדרו, ואני חושב שזה לכבודה של הכנסת שאנחנו נזיז את הענין הזה. זה ימנע עוד

מקור להתנגשות פוליטית בין המערכת המחוקקת לבין מערכת ביקורת המדינה.
מ"מ היו"ר רן כהן
אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת שטרית. אני רוצה לברך אותך, גם על הרעיון, גם על

העתוי וגם על הנמרצות בקידום התיקון הזה. נדמה לי שהוא בא לתקן מצב מאוד לא נכון,

כי המחוקק בוודאי לא התכוון ליצור מצבים מביכים כאלה של בחירה לכהונה שניה,

שלעתים יש לה ניחוחות פוליטיים לא נעמימים, בוודאי לא לגבי נשיא המדינה, כמו

שאמרת, ובוודאי ובוודאי לא לגבי מבקר המדינה.

מאחר שהנושא הזה עבר בקריאה ראשונה בדיוק באותו דפוס שבו הוא מונח לפנינו

כרגע, ומאחר שגם יושב ראש הוועדה חבר הכנסת יוסי כץ וגם מבקרת המדינה גבי מרים

בן-פורת תומכים בתיקון הזה, נראה לי שאין צורך להכביר מילים, אלא לאשר את הצעת

החוק ולהעביר אותה למליאת הכנסת, לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

הצבעה

ההצעה לאשר את הצעת החוק כמוצע בנוסח הכחול

ולהעבירה לקריאה שניה ולקריאה שלישית בכנסת נתקבלה.
מ"מ היו"ר רן כהן
הוחלט פה אחד לאשר את הצעת החוק ולהעביר אותה לקריאה שניה ולקריאה שלישית

במליאת הכנסת.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:10)

קוד המקור של הנתונים