ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/03/1998

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על טיפול הרשויות המוסמכות במניעת שידורים פירטיים; ניהול הספקטרום האלקטרומגנטי -עמ' 556 בדוח 45 של מבקר המדינה - מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 190

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המרינה

יום רביעי. י"ג; באדר התשנ"ח ( 11 במרק 1998). טעה 00;09
נכחו
חברי הוועדה: יוסי כץ - היו"ר
מוזמנים
יאיר הורביץ - מנכ"ל מטרד מבקר המרינה

אריה דודזון - משנה למנכ"ל משרד מבקר

המרינה

זוהר ליכטנשטיין - סגן ממונה על אגף, מטרד

מבקר הרינה

דיויד ברנדייס - סגן ממונה על אגף, מטרד

מבקר המדינה

אברהם פרבר - מנהל ביקורת ראטי, מטרד

מבקר המדינה

רינה ברעלי - מנהלת ביקורת ראשית,

מטרד מבקר המרינה

דני רוזן - מנכייל מטרד התקטורת

יזהר טל - יועמ"ש, מטרד התקטורת

דבורה האוסן-כוריאל - לטכה מט9טית, מטרר

התקשורת

מטה גלילי - מנהל אגף ספקטרום, מטרד

התקטורת

יהודה כפיר - מבקר מטרד התקטורת

איילה בר - יועצת התקטורת טל טרת

התקטורת ודוברת המטרד

זהבה לב - מח' הקירות, המטרד

לביטחון פנים

נועם סולברג -, עוזר בכיר ליועץ המטפטי

לממשלה, מטרד המשפטים

ליאור ברון - רפרנט אגף תקציבים, מטרד

האוצר

נאוה טטראוס - סמנכ"ל לענייני רריו,

הרטות הטנייה לטלוויזיה

ורדיו

רוני אלגרנטי - מנהל התאהדות תהנות רדיו

ירון דוידוב - מנהל רריו ללא הפסקה

שאול מייזליש - מנהל רריו קול-הי

יהיאל לימור - מרצה בחוג לתקשורת,

אוניברסיטת תל-אביב
היועצת המשפטית
אנה שניידר
מנהל הד וערה
ברוך פרידנר
קצרנית
רויטל יפרח
סדר-היום
1. ניהול הספקטרום האלקטרומגנטי - עמ' 556

בדו"ח 45 של מבקר המדינה - מעקב.

2. בקשת הוות דעת ממבקר המדינה על טיפול

הרשויות המוסמכות במניעת שידורים פירטיים.

*1. ניהול הספקטרום האלקמרומגנטי -

עמ' 556 בדוח 45 של מבקר המדינה - מעקב.

2. בקשת חוות דעת ממבקר המדינה

על טיפול הרשויות המוסמכות במניעת שידורים פירטיים.

היו"ר יוסי כץ;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנו נטפל בנושא חשיפת הדוח החסוי על

גידול ושיווק תוצרת חקלאית איכותית במועד מאוחר יותר, כשיגיע המנהל

הכללי של משרד מבקר המדינה.

ביקשתי לקיים דיון בנושא תחנות הרדיו הפירטיות לא רק בעקבות דוח

מספר 45 ל שמבקר המדינה, אלא גם כדי לבקש חוות דעת לגבי המשך הטיפול

של הרשויות הממלכתיות בכל מה שקשור לפעולות הרדיו הפירטי.

.

מדינת ישראל מוצפת בתחנות רדיו פירטיות. רק לאחרונה קיבלתי תלונה

ממשפחה מאזור הקריות שקבלה באזניי על משבר עמוק במשפחה בעיקבות חזרה

בתשובה של בנס בן ה-15, בגלל שטיפת מוח של רדיו וזרדי. כך הס הו;דירו

זאת. הס פנו ושאלו אותי מה אנו עושים כדי להפסיק את התופעה הזו.

שוטפים את מוחו של הנער ואני מניח שזו לא תלונה יחידה מסו!; זה.

תחנות הרדיו הפירטיות משתמשות בתדריס צבאייס. הן פוו;עות ומפריעות

לתחנות שעוסקות בהצלת חיי ארס, מו;ו דוד אדוס, צהייל, שירותי הכבאות

וכיוצא באלה. אלה לא דברים חדשים. לפי הנתוניס שהתפרסמו בתחקיר שנעשה

באחד העיתוניס, ואינני יודע אס הנתוניס נכוניס, יש בארץ כ-115 תחנות

פירטיות. מיד נשמע על כך סקירה מפיו של מר יחיאל לימור שהוא מומחה

בנושא הרדיו הפירטי. בכל אופן, לפי החלוקה מדובר ב-55 תחנות מסחריות,

- 20 תחנות בערבית ו-40 תחנות חרדיות.

איו ספק, שהתופעה ו;ורמת נזק לתחנות הרדיו האזוריות שזכו במכרז

כדיו, שנלחמו והשקיעו סכומי עתק כדי להיכנס למכרז וכדי לזכות בו,

והתחנות הפירטיות בוודאי שגורמות להו נזק כלכלי. מדובר כמובן גם בנזק

רוחני משום שאין כל פיקוח על התחנות הפירטיות. הן יכולות לשדר מה שהן

רוצות, מתי שהן רוצות ולשטוף את המוח לציבור כזה או אחר, להסית ולמתוח

ביקורת שאינה לגיטימית ולעשות דברים שהם בלתי חוקיים בעליל.

מאוחר יותר אתייחס ו;ס לערוץ 7. אני מבקש ממר יחיאל לימור לתת

סקירה בנושא.

.
יחיאל לימור
לפני כשנה הייתי נוכח בישיבה בוועדת הכלכלה, והינחתי על שולחנה

רשימה של כ-70 תחנות פירטיות. היום מספר התחנות הפירטיות הוא כ-150

תחנות לערך, שגם אס מתוכן 20 לא פועלות, כ-140-130 הן תחנות פעילות.

בדרכי לכאן שמעתי על שתי תחנות חדשות. אני מניח שבשנה הבאה, לפי הקצב

הזה, נוכל לדבר על 250 ואולי אף על 300 תחנות.למעשה, המצב דהיוס במדינת ישראל הוא כזה: מי שיש לו 5,000 או

10,000 שקל יכול להקים תהנה פירטית. הוא לא מסתכן כמעט בשום דבר ומצבו

דומה לנה!; בכביש שייסע מעל המהירות המותרת. הסיכוי שהוא יתפס קטן

מאוד. אס הוא יתפס, עד שיועמד לדיר יהלפו שנים, וכאשר יועמד לדין אס

מדובר בעבירה ראשונה הוא יקבל עונש קטן ושוס דבר לא יקרה. הוא ימשיד

"לנהוג במהירות מופרזת".

.

למעשה, המוסד הזה בו אנו יושבים כרגע נותן יד לתופעה הפירטית

במדינת ישראל, קרי -- הכנסת. אתחיל בציטוט שהופיע לפני כשבועייס בעיתון

"ירושלים". הכותרת.- "עמור התראיין ברדיו פירטי". זה היה במהלד המירוץ

לנשיאות המדינה. הוא נשאל בין השאר בראיון: "לשאלה האס כנשיא הוא ישוב
ויתראיין בתהנה הפירטית השיב עמור
בעזרת השס". כאשר נשיא המדינה

בפוטנציה נותן הכשר לתהנה פירטית התהנה איננה פירטית. התחנה חוקית

שמבחינה טכנית אין לה רישיון.

9

מי התחנות שפועלות בארץ? יש לנו למעשה שלושה סוו;יס של תחנות
פירטיות
הסוו; הנפוץ ביותר שאיננו כלול ב--140 התחנות שדיברתי עליהן

אלו תחנות של חובביס. יש כאלה עשרות ואולי מאות. מדובר בתלמידי תיכון,

תלמידיס באוניברסיטאות, תלמידי אלקטרוניקה, הנדסאיס וכולי. בדרד כלל

התחנות האלה פועלות כמה שעות ביום או בשבוע. הן משדרות לחבריה בטווח

קצר ומוו;בל מאוד וכשנמאס להן הן מפסיקות לשדר. קשה מאוד לעלות עליהן,

קשה מאוד לאתר אותן כי הן משדרות בזמניס לא קבועים ובטווחים קצרים.

שני הסוו;ים האחרים של התחנות הן תחנות מסחריות שבמידה רבה דומות

ל"בסטות'י שפורחות בימי הקיץ. יש ביקוש, יש שוק, יש מפרסמים והתחנות

קיימות. כאשר הן לא עומדות על הרגליים מבחינה כלכלית, הן מתפרקות.

ישנן תחנות אידיאולוגיות שכמעט כולן שייכות למחנה הדתי, ואם תרצו מעט

למחנה הלאומי.

מדוע יש פריחה כזו של תהנוח פירטיות? זוהי אגב תופעה ישראלית

יהודית. יש אמנס ניצניס של רדיו פירטי באנגליה. יש תחנה פירטית או

שתיים שפועלות באירלנד כיום. אין תופעה כזו בשום מקום באירופה כי היא

חוסלה באלימות. רדיו פירטי היה קייס בשבדיה בתחילת שנות ה-80 כשהמיו;זר

הדתי הפעיל תחנות פירטיות. הוא היה קיים ביוון כשהאופוזיציה הפעילה

תחנות פירטיות בערים. משנות ה-80 הדבר לא קיים יותר בצורה הזו.

באירופה הרדיו הפירטי חוסל בצורה כמעט מוחלטת.
מדוע זה קורה? מכמה סיבות
משרד התקשורת. אני חייב להודות שאם

מגיע למישהו שיורידו בפניו את הכובע, זה לאגף הספקטרום שמנסה להצליח

ולעשות נו;ד כל הסיכויים. הם מנסים לנהל מאבק סזיפי חסר תועלת. כי

הממונים עליו במשרד התקשורת מכשילים אותו. אני מתכוון לשרת התקשורת

בראש ובראשונה. לאגף זה יש משאבים מוגבלים וכוח אדם מוגבל. הבעיה

איננה טכנולוגית. אפשר לאתר את התוונות ולסגור אותן בתוד זמן קצר מאוד.

הבעיה היא משאבים והיתר פעולה.

למשטרת ישראל יש משאבים מוגבלים מאוד. זה לא בראש סדר העדיפויות

שלה והיא מטפלת בזה כפי שהיא מטפלת בפריצות לבתים ובהרבה מאוד עבירות

אחרות חמורות הרבה יותר.בבתי המשפט הסחבת ידועה, ובעיקר הרחמנות של שופטי ישראל היא הסמן

הנוסף בעידוד קיומן של תחנות פירטיות. לא אתן פירוט של כל פסקי הדין

ואין הרבה כאלה שניתנו במהלד השניס האחרונות נו;ד תחנות פירטיות. אבל,

החוק מאפשר להטיל עד 3 שנות מאסר על הפעלת תחנה פירטית, ולהטיל קנס של

2 מיליון שקליס, כאשר בפועל העונש הוא מאסר על תנאי של חודש וקנס של

500 שקליס וכולי וכולי. אין בזה אלמנט מרתיע. אבל, שורש הרע כאמור

נמצא בכנסת. ולא בכדי פתחתי בציטוט דבריו של חבר הכנסת עמור.

יש דוגמאות לאין סוף. אני מחזיק בידי פרוספקט מעצרת שנערכה בהיכל
הספורט בתל-אביב
"מבצע התרמה לערוץ 2000", שאגב נסגר כבר מספר פעמיס

על ידי משרד התקשורת והמשטרה. כאשר סגרו את התחנה והחרימו את הציוד הס

עשו כנס מחאה בהיכל הספורט בתל-אביב.

היו"ר יוסי כץ;

תמיד מודבר באותס אנשיס?
יחיאל לימור
לא, מדובר בהרבה אנשיס. במקרה זה מדובר באירוע שמשתתפיס בו הרב

אורי זוהר, האדמור מביצ'קיב וכולי. אירוע אחר של "רדיו 2000", ואגב

שני האירועיס נעשו כדי לגייס תרומות לקניית ציוד חדש, נערד בחסותו של

הרב עובדיה יוסף.
היו"ר יוסי כץ
השאלה היא האס הערוץ הפירטי הזה מופעל תמיד על ידי אותס אנשיס, ו;ס

אחרי שהוא נסגר ונפתח שוב.
יחיאל לימור
במקרה זה של ערוץ 2000 כן.

האירוע שנערד בהיכל הספורט בתל-אביב ובו חולקו כרוזים בכל מקום,

אובטח על ידי המשטרה. 25 שוטרים בתשלום איבטחו את האירוע הזה.

תחנה אחרת, "רדיו גל", פירסמה על עצמה דרד קבע מודעות במעריב.

אנחנו לא מדברים על תופעה פלילית שמתנהלת מתחת לשולחן. אנחנו מדברים

על תופעות גלניות.

כדי לעודד סטודנטים להקשיב לרדיו החרדי, הופץ כרוז של "רדיו 10"

בקמפוס בירושלים. יש אין סוף של דוגמאות בידיי. יש בידיי סטיקרים של

תחנה פירטית. מי שמכם נוסע בירושלים יכול לראות על המכוניות מידבקות

של תחנות רדיו פירטיות. אין בזה סוד. אני מחזיק בידיי כרטיס שגודלו

מעט יותר ו;דול מכרטי אשראי שמחולק במאות או עשרות אלפים ובו רשימה של

התחנות הפירטיות החרדיות והתדרים שלהן בירושלים. הן פועלות תוד שיתוף

פעולה בינהן.כך שהדברים הם לא סודות. זה לא סוד שלחבר הכנסת אליעזר זנדברו;

היתה תכנית קבועה ב"רדיו 1" בחיפה, שהיה רדיו פירטי. זה לא סוד שלראשי

ערים יש תכניות והיו תכניות בתחנות פירטיות. זה לא סוד שכל חברי הכנסת

ושרים מתראיינים בערוץ 7 שהוא ערוץ פירטי, ואפשר להמשיד הלאה והלאה.

למעשה, במצב הנוכחי, כל עוד לא יסגר ערוץ 7 וכל עוד לא יסגרו

התחנות הפירטיות של ש"ס או אלה שמזוהות עם שיים התופעה תלד ותתפשט. אני

נמנע בכוונה מלהתייחס לשאלת התכנים. אני אינני עוסק בתכנים של

השידורים הפירטיים. אני עוסק רק בהיבט המבני של התופעה. התחנות האלה

קיימות ופועלות בברכת המחוקק.

אני מצטט מדבריס שאמר שר המשטרה מעל דוכן הכנסת בתשובה להצעה על

סדר היום של חבר הכנסת סלאח טריף בענייו ערוץ 7; "היה דוח של שרות

הביטחון הכללי, זה לא סוד, שהוגש ליועץ המשפטי, שהמליץ ליועץ המשפטי

להאיץ כרו;ע עם ערוץ 7".. כלומר, שר המשטרה מודה מעל דוכן הכנסת שאנו

מדברים בתופעה בלתי חוקית בעליל ולא נעשה על ידה דבר. לא נעשה דבר נגד

התחנות הפירטיות של ש"ס. כאשר זה המצב, למשטרה אין שום ענייו לטפל

בנושא. אדרבא, התחושה היא של "בואו נשתתף גם אנחנו במשחק". זה מתחיל

מאנשים פרטיים ומגופים ציבוריים, וזה מסתיים בגופים שניזונים מתקציבי

המדינה.

אסיים בציטוט כדי להבהיר את העניין: לפני כפחות מחודש הופיע

בשבועון החרדי "לירושלים" הידיעה הבאה: "רדיו קול שמחה, הרדיו

הפופולרי לסקטור החרדי באיזור ירושלים חנד אולפן חדיש ומשוכלל באיכותו

וטיבו. ביום שלישי שנכפל בו פעמיים כי טוב... האולפן כולל מיכשור

חדיש"... לא מדובר פה בתחנה פירטית חובבנית בהשקעה של 5,000 או 10,000

שקל, אלא מדובר בהרבה מאוד כסף. "בטכס ישתתפו הרב אליהו שלזינגר הרב

של שכונת גילה בירושלים". למיטב ידיעתי הוא מקבל את משכורתו ממדינת

ישראל והוא מברד בטכס החנוכה של תחנה פירטית. "נציגים של עיריית

ירושלים וכולי וכולי".

כלומר, כל הדיונים על בנושא זה ששמו רדיו פירטי הם דיוני סרק, אלא

אם כן יעשה מאמץ משותף לחסל את התופעה או להכשיר אותה.
רוני אלגרנטי
אני מודה שציפיותי מהדיון אינן גבוהות מסיבה מאוד פשוטה: אנו

מכירים חלק ו;דול מאוד מהחברים היושבים פה. נפגשנו עם כל הגורמים
הרלוונטים וכל השרים הרלוונטים כמו
שר המשטרה, שרת התקשורת, שר

המשפטים וכל אחד מהם הבטיח הבטחות כאלה . ואחרות. בפועל, כפי שמוצגים

כאן הנתונים, התופעה רק מחריפה ומספר התחנות הפועלות הולד וגדל.

צריכיס להבין במה מדובר. המדינה הוציאה מכרזים. במכרזים האלה נאבקו

עשרות גורמים פרטיים שהשקיעו הרבה מאוד כסף בהתמודדות הזו. אותם

"מאושרים" שזכו, נדרשו על ידי המדינה להשקיע כסף בסדרי גודל מאוד

גדולים. מדובר בסדר גודל של מיליון דולר להקמת תחנת רדיו מודרנית

ומשוכללת. התחנות שקיימות היום מודרניות ומשוכללות ומצויירות במיטב

הטכנולוגיה.למעשה, חשבנו ושנקבל זיכיון לשדר בהתאם לכללי המיכרז. מה שקרה הוא,

שהמדינה בגדה בנו. אני מצטט את דבריו של מר נחמן שי שאמר את הדברים

מפורשות. המדינה בעצם מכרה לנו מוצר שאיו לו ערך כלכלי כי כל מי

שרוצה יכול לשדר היום.

אנחנו מחוייביס בדמי זיכיון, דמי תדר ודמי- תמלוגים בסכומים של

מאות אלפי שקלים לתחנה. אנחנו עומדים תחת סטנדרטים מאוד קפדניים בכל

הנושאים. בנושא התכנים, בנושא הטכני והסטנדרטים האלה מאוד מקשים על

הפעילות שלנו. כשבעצם, אנו צריכים להתמודד מול גורמים שב-5,000 שקל או

ב-10,000 שקל מקימים תחנת רדיו, ויכולים למכור פירסום במחירים נמוכים

ביותר. הם יכולים למכור פירסומת גם ב-10 ו-20 שקלים. אנחנו כמובן

נפשוט את הרו;ל אם נמכור פירסום במחירים הללו ויש תחרות בלתי אפשרית 1;ס

לאוזן המאזין מצד אחד, ומן הצד השני בתחום הכלכלי, על המפרסם המקומי

הקטן.

.

בפועל, למרות פגישות שנתקיימו עם כל הו;ורמים, שום דבר משמעותי לא

נעשה. יכול להיות שמשרד התקשורת יציג אוסף של פעילויות שנעשו על ידו

ועל כך שהו;דילו את התקציב וכולי וכולי. אני מודד את הסיפור הזה

בתוצאות. התוצאות מראות על כישלון באופן חד משמעי. אנחנו מציעים סידרה

של פעילויות שאולי יאפשרו להפסיק את הפעילויות של תחנות הרדיו
הפירטיות
יש להו;ביר את הפעילות של גורמי האכיפה, קרי - המשטרה. נפגשנו עם

שר המשטרה והשר הוציא סיכום יפה שאומר שהנושא חשוב אבל אין לו כסף.

הוא הציע שאם הרשות השנייה ומשרד האוצר יממנו משטרה מיוחדת הוא יהיה

מוכן להילחם בתופעה. בינתיים, הדבר הועבר לבדיקה במשרד וכמובן שטוענים

שזה באחריות משרד התקשורת. אנחנו מורצים בין משרדי הממשלה השונים ואף

אחד לא לוקח אחריות בעניין. בשלב ראשון, יש להגביר את ו;ורמי האכיפה

בצורה משמעותית, להחרים את הציוד ולהעמיד את העבריינים לדין פלילי. אך

לא די בכך. למעשה צריכים לקבוע בחקיקה סנקציות נוספות שתוטלנה על

תחנות הרדיו הפירטיות ועל הגורמים שמשתפים איתם פעולה, אלה המפרסמים

בהן.
אנו מציעים את הפעילויות הבאות
להחמיר את העונשים הפליליים

המוטלים על מפעילי תחנות רדיו פירטיות ועל השדרניס. כי מה שקורה בפועל

הוא שעורכים פשיטה ותופסים נער בן 17 ולא עושים לו שום דבר. אנו

דורשים להעניש באופן פלילי הן את המפעילים והן את הבעלים והשדרנים וכל

מי שקשור לעניין.

.

יש לקבוע בחקיקה שהפעלת תחנת רדיו שלא כדין, דינה כדין עוולה

אזרחית. לקבוע פיצויים סטטוטורים לתחנות רדיו חוקיות אשר יגישו תביעה

אזרחית כנגד מפעילי תחנות פירטיות המופעלים באזור שידוריהם. שייקבע

סכום מינימום. כל יום שתהנה פירטית משדרת בניגוד לחוק שווה למשל

10,000 שקל. אם תחנה שזכתה בזיכיון תובעת את התחנה הפירטית ומוכיחה

שאותה תחנה שידרה, באופן אוטומטי יהיה סכום מינימום שעל התחנה הפירטית

להעביר לתחנה החוקית.יש לאסור על רכישת זמני פירסוס בתחנות הפירטיות ולקבוע שההוצאות

שהוציאו המפרסמים לצורך רכישת זמני פירסום בתחנות הפירטיות, לא יוכרו

לצרכי מס. אגב, חבר הכנסת שחל הציע הצעה שכזאת לפני מספר חודשים

והכנסת דחתה אותה. אנו מציעים לחדש את היוזמה הזו ולא להכיר בהוצאות

האלה לצרכי מס.

דבר אחרון שמר לימור לא הזכיר בסקירתו, צריכים להורות למשרדי

הממשלה להימנע מהפניית תקציבי פירסום לתחנות הפירטיות. ערוץ 7 מקבל

תקציבי פירסום מהמדינה. לא רק שמדובר בתחנה פירטית, אלא שהמדינה גם

מזינה אותו.
יחיאל לימור
לא רק את ערוץ 7 אלא גם תחנות פירטיות אחרות.
היו"ר יוסי כץ
אני רוצה להחערב בענייו ולומר שהנושא של ערוץ 7 עלה כמה וכמה

פעמים במסו;רת הדיונים בכנסת. אני חושב שערוץ 7 מבחינות רבות משמש סמו

ימני לכל התחנות הפירטיות האחרות. אי אפשר להתעלם מהקיום שלו, מהיקף

הפעילות שלו ומהחמיכה הממלכתית של גופים ואנשים בערוץ 7. השר קהלני

אכן התייחס בתשובתו לנושא כפי שעלה כאן על ידי מר יחיאל לימור,

והדברים ידועים. נודע לי, שבאוגוסט 1997 עמדה משטרת ישראל על סף מבצע

רציני ביותר. היא היתה בכוננות גבוהה מאוד וו;ייסה מאות שוטרים כדי

לקיים פשיטות על ערוץ 7, על המשדרים והתחנה, אבל ראש שירות הביטחון

הכללי כפי שנאמר כאן, חיווה את דעתו שסגירה פתאומית של ערוץ 7 עלולה

להביא להתקוממות כללית ביהודה שומרון וחבל עזה דו1;מת המהומות שהתארגנו

על ידי אנשי "זו ארצנו", "נשים בירוק" וכדומה. ראש שירות הביטחון

הכללי ביקש להימנע באותו שלב מסגירת ערוץ 7 כדי לא להרגיז את המנהיגות

של הציבור ביהודה ושומרון ולא להביא לתסיסה ברחוב.

אני חושב שמדינה שאמונה על שילטון ההוק איננה יכולה להשלים עם

"סטירת לחי" מתמדת, ששמה ללעג ולקלס את כל מי שמכבד את החוק ומציית לו

ומקפיד על ביצועו. ערוץ 7 כפי שאמרתי, משמש סמן ימני לכל תחנות הרדיו

הפירטיות. נודע לי שכעת עושים נסיון להכשיר את השרץ. מנסים להעביר צו

של אלוף הפיקוד כדי להכשיר את ערוץ 7. על היועץ המשפטי לממשלה ועל

משטרת ישראל לסגור את ערוץ 7 כחוק, ורק אחר כד אפשר לנקוט בצעדים

שייתנו מענה לתושבי יהודה שומרון וחבל עזה בכל מה שקשור לרדיו אזורי.

הדברים האלה מאוד חמורים בעיניי. לא ניתנה להם תשומת הלב הציבורית

המספקת. יש מעין קשר של שתיקה בנושא. אני חושב שצריד לתת לזה התייחסות

רצינית, עניינית ואנחנו נשמע בהמשד גם את תגובת משטרת ישראל ואת תגובת

היועץ המשפטי לממשלה בנושא.
יזהר מל
חוות דעתו של ראש שירות הביטחון הכללי איננה נאמנה עליך? לא

מקובלת עליך?היו"ר יוסי כץ;

לא. אני חוטב שזה דבר שאי אפטר להשלים איתר. מרינה ששומרת על

שילטון החרק איננה יכרלה להשלים עם תרפעה שכזו. אחת משתיים: אר

שסוגרים את עררץ 7 בררכים פיסיות, כלרמר משתלטים על המשררים, על

התחנה, על השררנים רנרקטים באמצעים כפי שנרקטים כלפי כל ארם שמבצע

עבירות פליליות. או, שבמקרה שני נרקטים באמצעים חמררים ירתר כמר שימרש

בנשק מתרחכם שיביא לשיברש השירררים. אבל בשרם פנים רארפן אי אפשר

להשלים עם זה.

איני חייב לקבל בשרם פנים רארפן "כזה ראה רקדש" המלצרת כל שהן, גם

לא של שיררתי הביטחון. אני חרשב שברברים האלה אי אפשר לעשרת פשרה.

כשראש הממשלה בנימיו נתניהר יברא לכנסת עם הסכם פעימה אז יתחילר לריב

עם עררץ 7? אז יקיימר הסתה נגד ראש הממשלה נתניהר ריביאר למעשים

נרראיים באמצערת עררץ 7?. אז כרלם יגלגלו עיניים לשמיים? מה זאת ארמרת?

אני בא להגן על ראש הממשלה ראני חרשב שאסור להשלים בשום פנים ואופן עם

קיום של ערוץ שכזה. יהיה מאוחר מידי בבוא העת.
רוני- אלגרנטי
מאוד מתמיה אותי שהיועץ המשפטי של משרד התקשורת שואל שאלה שכזו.

רציתי לסיים את דבריי באיזכור מחוייב המציאות והוא: שלתחנות

האזוריות נגרם נזק כלכלי מאוד גדול כתוצאה מהתחרות הבלתי הוגנת

הזו. נתנו לנר זיכיון רהבטיחר לנר הבטחרת מסרימרת. לא רק שהמדינה בגדה

בנר אלא היא בעצם משתפת פעולה עם מפרי החרק. לכן, אנחנו דורשים שייקלו

בכל התשלומים שאנו צריכים לשלם למדינה. אם מדובר בדמי תדר או דמי

זיכיון או דמי תמלוגים. אנו מצפים שתהיה פעולה של הכנסת. לא יעלה על

הדעת שידרשו מאיתנו תשלומים בעבור מוצר שלא קיבלנו, בעוד כל מי שרוצה

יכול לפעיל תחנה בסכומים מ1;וחכים.

התחנות הפירטיות עולות לנו על התדרים. הן משבשות את השידורים.

המקרה המפורסם ביותר היה באיזור תל-אביב. תחנה פירטית שידרה בתרר שבה

משדרת תחנת רדיו תל-אביב FM 102, וכמובן שהשידורים התנגשו. ואז, התחנה

הפירטית קראה למאזינים שלה לבוא ולנקוט בצעדים של הפרעות אלימות

לפעילות התחנה בתל-אביב כי היא מפריעה לדברי תורה. החוצפה והאבסררד

מגיעים למצב בלתי נסבל.
דני רוזן
רמה קרה אחר כד?
רוני אלגרנטי
אני מציע שאתה תענה על כד.
דני רוזן
אותה תחנה פירטית נסגרה.
רוני אלגרנטי
לפי מיטב ידיעתי התחנה הזו פועלת עדיין. אני מעודכן ללפני יומיים

שלושה- יש פה אבסורדים על אבסורדים.

אני מבקש שהוועדה תיתן דעתה גם לנושא התשלומים שאנו אמורים לשלם

למדינה, וכל עוד המדינה לא מספקת את הסהורה, יש לתת את הדעת איך

פוטרים אותנו מהתשלומים האלה. מדובר בתשלומים מאוד כבדים שמקשים על

הפעילות שלנו בצורה קשה.
היו"ר יוסי כץ
מה היקף המחזור של הרדיו האזורי?
רוני אלגרנטי
הנתונים שסיפקה הרשות השנייה דיברו על סדר גודל של 70 מיליון שקל

בשנה שעברה. רק כדי לסבר את האוזן, כל תחנה אמורה לשלם למדינה בצורה

שונה עבור דמי תדר תמלוגים ודמי זיכיון מאות אלפי שקלים. יש תחנות שזה

אפילו מגיע למיליון שקל. כמובן שהסכומים האלה לא ריאליים לחלוטין

בהתחשב בסביבה שבה אנחנו פועלים.
דני רוזן
כמה מתוך זה לתדר?
רוני אלו;רנמי
זה תלוי בתחנה. תחנה כמו שאני שותף בה, הכי קטנה מכל תתחנות הרדיו

האזורי, התחנה באילת, אמורה לשלם דמי תדר 130,000 שקל פחות או יותר

בשנה-
דני רוזן
הם שולמו ,אי פעם?
רוני אלגרנטי
אתה רוצה שנדבר על מה שולם ומה לא שולם? אז תמלא תפקידך ותדאג שהם

ישולמו. הם לא שולמו בדיוק בגלל הסיבה שעליה דיברתי עתה. אתה לא יכול

לבקש ממני דמי תדר ולשאול אם אי פעם הם שולמו כשיש 150 תחנות שאתה

מכשיר אותן. אני לא פונה אליך אישית. אתה כממשלה מזרים להן כסף ולא

מפסיק את פעולתן. נותן להן להפריע לי על התדר, נותן להם לפגוע בי

מבחינה כלכלית, קובע דמי תדר מופקעים אותם אתה דורש ממני והיועץהמשפטי שלך שואל אם חוות דעת שירות הביטחון הכללי לא נאמנה כאן על

האנשים. אני מציע שיעשה סדר ושנדבד במחשבה תחילה. אני לא חושב שאנשי

משרד התקשורת היושבים פה סביב השולחן אינם יודעים מה הנזק שהתחנות

הפירטיות גרמו לענף הזה. אני מציע שנתחיל להתמודד עם הבעיות.
היו"ר יוסי כץ
השר קהלני אמר את הדברים באופן הברור ביותר במליאת הכנסת. הוא לא

הסתיר את הדברים. הוא אמר שהתחנות הפירטיות גורמות לנזקים מאוד

ברורים. תחנות פירטיות במדינת ישראל הן סכנה לחיי אדם. יש שימוש

בתדרים צבאיים, יש שימוש בתדרים של מטוסים, יש הפרעות לכל מיני תחנות

שעוסקות בהצלת חיי אדם החל במשטרה ובמגן דוד אדום וכלה בתחנות תקשורת

למטוסים. הדברים הביאו למצב שמטוסים שעמדו לנחות או להמריא במדינת

ישראל לא יכלו לדבר במכשירי הקשר עם מגדל הפיקוח. יש פה סכנה לחיי אדם

וצריך להבין זאת. דברים אלה נאמרו מפיו של השר קהלני.

קראתי דוח מצויין של הרשות השנייה. נדמה לי שערכה אותו גברת

נאוה שטראוס. זהו דוח מאיר עיניים ומעניין.
נאוה שטראוס
ברצוני לציין שהרשות השנייה איננה גוף אוכף לצערינו הרב. כל ההקשר

של הרשות השנייה לנושא הפירטי הוא שבחוק הרשות השנייה קיים סעיף

העונשין למפעילי תחנות פירטיות, מעל 3 שנות מאסר ו-3.5 מיליון שקל

במונחים של היום. ולמרות זאת, הרשות השנייה בושה ונכלמת ממה שקורה

כאן. נאמר שיש קשר של שתיקה בנושא של תחנות פירטיות. אין כאן קשר של

שתיקה. יש כאן הצהרות בריש ו;ליי ותמיכה ברדיו הפירטי.

אתחיל מהתחלה. הרשות השנייה יצרה פורום של מנהלי תחנות הרדיו יחד

עם המנהל הכללי מר נחמן שי ואנוכי. עברנו בפני השרים, ראש הממשלה, השר

נאמן, שר הביטחון, שר המשטרה, שרת התקשורת ושר המשפטים. לכולם הדברים

הונחו על השולחן בגלוי. לא זו בלבד ששום דבר לא נעשה בנושא, השרים

האלה מתראיינים חדשות לבקרים בתחנות הפירטיות.

אני יכולה לצטט לשולחן הנכבד הזה רשימה של אישי ציבור שמתראיינים

בתחנות הפירטיות. בזמנו, כשנסגר ערוץ 7, היתה הפגנת הזדהות של חברי

כנסת שעלו על האנייה והצהירו שהם תומכים בתחנה הזו. יש לנו קלסרים

עבים מאוד בנושא זה.

פה, בכנסת, התקיימה ישיבה של וועדת הפנים אחרי סגירת ערוץ 7 עם כל
הרשויות החוקיות קרי
קול ישראל, הטלוויזיה והרשות השנייה. כל נציגיהן

ישבו בצד של הקהל. היחיד שישב מתחת לדגל ישראל מימינו של יושב ראש

ועדת הפנים שדנה בנושא היה המנהל הכללי של ערוץ 7. מה צריד ייתר מזה?

המחוקק, שחוקק את אותם חוקים עושה אותם לחוכה והיתלולה. תזרנו

וביקשנו מהשר נאמן ומשר המשפטים צחי הנגבי ונכתב גם ליועץ המשפטי

לממשלה להוציא איסור על נבחרי ציבור להתראיין בתחנות פירטיות. הביא

כאן מר יחיאל לימור את מה שהיה ב"קול השמחה". לפני שבוע שלחנו לשרשרון תלונה על כך שנציגו פתח טכס חגיגי של חנוכת רדיו פירטי אחר.
יחיאל לימור
הפיקוח הדתי במשרד החינוך המליון בזמנו לתלמידים מאזור תל-אביב

להאזין לערוץ 7.
נאוה שטראוס
הזכיר את הנושא מר אלגרנטי בצדק. אי הכרה בהוצאותיהם של המפרסמים

כשהם מפרסמים בתחנות רדיו פירטיות. מה הבעיה? כל פעם שאנחנו מקבלים

ידיעות שכאלה אנחנו כותבים ישירות לגופים הכלכליים. חלקם הפסיקו וחלקם

ממשיכים. זה לא מעניין אותם. ערוץ 7 לא נמצא מעבר למיים הטריטוריאלים

של מדינת ישראל ולא שלא יודעים את מיקום התחנות הפירטיות. תחנה פירטית

בעפולה פעלה מתחת לאפה. של משטרת המחוז שם. ממול. אותה תחנה סיפקה

למשטרה דיווחי תנועה.

אני מדברת גם על פירטיות ממלכתית של "קול ישראל". "קול ישראל"

פותח ערוצי רדיו חינוכיים בבתי הספר. לאחרונה קיבלו תקציבים לרדיו

דימונה, עכשיו יש עוד רדיו באיזור חיפה כאשר הצהיר במפורש מר אמנון

נדב שהוא בא להילחם ברדיו. הדברים האלה נעשים ללא שום קשר של שתיקה.

זהו ביזיון למדינת ישראל.

נקודה נוספת לגבי ערוץ 7. נסעתי עם היועץ המשפטי לשעבר של משרד

התקשורת. הוא אמר לי שערוץ 7 פועל בספקטרום נקי. הוא לא מפריע לתחנות

אחרות. ראה עד להיכן הו;יעה מדינת ישראל. כשאנחנו עשינו הקצאת תדרים

לתחנות הפירטיות היתה לנו בעיה. זה היה הליך ממושך ומייגע עד שמשרד

התקשורת מצא על הספקטרום תדרים לתחנות שלנו. את ערוץ 7 שומרים נקי

מימין ומשמאל כדי ששום דבר לא יפריע לו.
יאיר הורביץ
יש כאן כמה אורחים שאולי חושבים שהוועדה בדרד כלל פוקחת את עינייה

או יודעת על תופעה מסויימת בדרכים של אינפורמציה שמגיעה אליה דרך

עיתונות או בכל דרד אחרת. הדרד המרכזית שהוועדה מקבלת את המידע שלה

היא דרד דוחות של מבקר המדינה. תופעה של רדיו פירטי נכתבה והובאה

לידיעת הוועדה לביקורת המדינה, לידי מליאת הכנסת ולידי מליאת ועדת

השרים שאז קראו לה הוועדה לתיאום ומנהל והיום קוראים לה הוועדה

לענייני ביקורת המדינה.

ניקח את הדוחות האחרונים. לפני 4 או 5 שנים נכתבו דברים חמורים

בדוח 44 של מבקר המדינה במסגרת ביקורת על משרד התקשורת בנושא של
טלוויזיה בכבלים. פרק גדול שנקרא
"מערכות לא חוקיות" אמר כד בין יתר
הדברים
"תחנות השידור הפירטיות משתמשות שימוש לא מבוקר בתדרים שנועדו

לצרכים אחרים והדבר גורם לשיבושים במערכות אזרחיות ומסכן את ביטחון
המדינת. לדוגמא
כתוצאה משידורים של אחת המערכות הפירטיות נוצר שיבושבמערכת ניהול אספקת המים בחיפה. בבאר שבע קלטו מנויים של מערכת בלתי

חוקית חשדורת של חיל האוויר. על אופן השידורים בטלוויזיה בכבלים
מוטלות פחות הגבלות כגון
איסור פירסומת, איסור תעמולה מיפלגתית או

הסתה גזענית או לאומנית ואיסור טיהור טל חומר תועבה. הטידוריס

הפירטיים עוברים את כל ההגבלות בחוק.

מתבקטת כאן המסקנה, טעל המטרד (מטרד התקשורת) להגביר את פעילותו

נגד המערכות הבלתי חוקיות. ועדה בין מטרדית טמונתה לבירור הנוטא

בנובמבר 1988, המליצה טהמטטרה תחליט על תכנית פעולה... נגד בעלי

המערכות ומפעיליהן. בעקבות זאת, החליטה ועדת הטריס לענייני חקיקה

בספטמבר 1989 להטיל על טרי התקטורת והמטטרה לפעול להחזרת... לביצוע

המלצות הוועדה. כדי לטתק את הטידוריס הפירטייס הקיס מטרד התקטורת בטנת

1990, יחידת מעקב מיוחדת ובה טני עובדיס. כאטר מגלים עובדי היחידה

תחנת טידור פירטית הם תופסים את ציוד הטידור... ומעבירים את העניין

לטיפולה טל המטטרה. המטרד אינו מקיים מעקב מסודר אחר תוצאות המבצעים

טבהס נתפסו מערכות טידור בלתי חוקיות אחרי הגטת כתבי איטום נגד

העבריינים ואחרי פיסקי הדין טניתנו. מעקב כזה לא נעטה, אלא מאפטר מאבק

טיטתי ועיקבי בתופעת העבריינות החוזרת בתחום זה.

בתטובתו למטרד מבקר המדינה הודיע המטרד כי במהלך הביקורת הוא קיבל

תכנית מחטב וכי הטרות מתארגן למעקב אחר הטיפול במערכות בלתי חוקיות".
שנה מאוחר יותר חזרנו לנוטא טוב. בדוח 45 כתבנו כך
"היחידה מטקיעה מאמציס רביס בטיפול בתחנות רדיו פירטיות. היא

מאתרת את התחנות, מתלוננת על פעילותן במטטרה ומטתתפת בחיפוט כדי לאתר

ציוד הטידורים. בטנים 1993, 1994 ביצעה המטטרה ב-7 תחנות טידור

פירטיות כמה תפיסות טל ציוד טידוריס בכל תחנה. התפיסות החוזרות ונטנות

טל ציוד הטידורים באותן תחנות טידור מלמדות טגם לאחר הפעולה המטטרתית

רכטו התחנות ציוד חדט וחזרו לטדר. מטמע, טהפעולות טנקטה המטטרה לא

הרתיעו את העבריינים.

המספר הכולל טל תחנות הרדיו הפירטיות הלך וגדל בטנים האחרונות.

המטנה לפרקליט המדינה טענה במאי 1994 במכתבה אל היועץ המטפטי לממטלה

טאוזלת היד טמגלים הטילטונות במאבק בטידורים הפירטיים היא הגורמת

להתגברות התופעה. כתבי האיטום מוגטים טנתיים טלוט לאחר המבצעים בשטח.

יט טהתביעה מבטלת את כתב האיטום. יט לכך מסר טלילי ולא מרתיע. ביוני

1994 קבע היועץ המטפטי לממטלה טאכיפה בתחום הטידורים הפירטים אינה

מטביעת רצון, וכי על המטטרה לתת עדיפות לעניין זה ולטפל בדחיפות

ובנחרצות בהגטת התביעות ולעמוד על רמת עניטה גבוהה בבתי מטפט.

היועץ המטפטי לממטלה הביא ביוני 1994 את סיכוס הדיון לידיעת טרי

המטטרה והתקטורת וביקטם לפעול על פי הנחיותיו ולהגביר ולהחמיר את

האכיפה בתחום הטידורים הפירטיים... הקטיים התקציביים. בתטובתה למטרד

מבקר המדינה מינואר 1885 הודיעה המטטרה כי הטיפול בעבירות בטידורים

פירטיים בכבלים וברדיו אינו עומד בסדר עדיפות גבוה במטטרה. עוד הודיעה

המטטרה, כי בהעדר תיקצוב מיוחד לנוטא הנדון היא תמטיך לנהוג כפי טנהגה

בעבר ותאכוף את החוק על פי סדרי העדיפויות טקבעה".
נאוה שטראוס
זה רק מחמיר את התמונה.
יאיר הורביץ
אני מציע שנשמע מאנשי משרד התקשורת ומאנשי המשטרה אם חל עידכון או

שינוי לטובה בנושאים האלה שחומרתם נמצאה בדוחות מבקר המדינה 44 ו-45.
יהודה כפיר
דוה 44 דן בטלוויזיה בכבלים ודוה 45 דן ברדיו.
יאיר הורביץ
הוא מדבר על אכיפה בשני המקרים.
היו"ר יוסי כץ
שמענו שיש 144 תתנות פירטיות. המספר הזה מדבר בעד עצמו. השאלה אם

מישהו חושב שהשר קהלני טעה במה שאמר במליאת הכנסת לגבי הסכנות שכרוכות

בכך, ואני אינני מתייחס כרגע לצד הכלכלי של העניין. זהו חוסר תום לב

הייתי אומר. חוסר תום לב מצד מדינת ישראל שעושה הסכם מסויים, קובעת

חקיקה מסויימת ובעצם מפרה את הנאמנות שיש לה כלפי הזכיינים.
יחיאל לימור
ישראל חתומה על האמנה של האירגון הבינלאומי לטלקומוניקציה. במסגרת

האמנה הזו צריך היה לאשרר בישראל את החוק נגד שידורים מן הים. ישראל

לא עשתה זאת עד היום. כך שהטיעון הפורמלי, אם כי אין לו עיגון מציאותי

שערוץ 7 משום שהוא משדר מחוץ למיים הטריטוריאלים נובע בין השאר משום

שישראל לא ממלאת או מפרה את האמנה הבינלאומית שהיא חתומה עליה בתחום

הזה.
ירון דוידוב
לא אוסיף על הדברים שכבר נאמרו אלא ברצוני לשאול את המנהל הכללי

של משרד התקשורת שאלה דווקא לגבי התדרים של קול ישראל ורשות השירור.

כשהם מאתרים איזו שהיא בעיה של חוסר קליטה במקום כל שהוא, הם פשוט

שמים משדר חדשי. רשת ב' משדרת היום במרכז. גם ב- FM95.5 וגם ב-95FM.

רשת ג' החליטה שבתל-אביב יש לה קצת קשיים אז הם פתחו תדר חדש FM89.7

הפוך ל-97.8 ואלה רק שתי דוגמאות. רשת ב' וקול ישראל "מפוצצים" את

התדרים במה שבא להם. פותחים ושמים משדר על כל גג ובכל בניין איפה שרק

נראה להם. אנחנו, משדרים מכל תחנה ותחנה על תדר אחד בלבד כפי שאנו

מחוייבים על פי החוק. לא ברור לי על פי מה עובדים קול ישראל וגלי

צה"ל. יש להם ניידת, הם מרימים אנטנה ומעבירים את השידור מהניידת שלהם

כדי שבעוד תדר יקלטו.
היו"ר יוסי כץ
הדברים נשמעו גם על ידי כתב גלי צה"ל בכנסת. כמדומני שהגיעה העת

לתשובות.
דני רוזן
רשות השידור משדרת בתדריס שנקבעו בתקנה שעליה וזתומיס השר

רובינשטיין והשרה אלוני לשעבר. הם עובדים בדיוק לפי הכללים. היה מקרה

בו הם הרגו לפני כמה הודשים. קראנו אותם לסדר והדברים הוסדרו מיד.

אותו דבר לגבי גלי צה"ל.
רוני אלגרנטי
כי הם הפריעו לערוץ .7?
דני רוזן
לא, הם הפריעו דווקא למערכות ביטחוניות. לגבי נושא הרדיו החינוכי

שהוזכר פה קודם, הוא פועל על פי התדרים שניתנו על ידי השרה שולמית

אלוני בזמנו.
נאוה שטראוס
סליחה, הייתי בישיבה על הנושא עם היועץ המשפטי לממשלה והנושא הזה

לא הוכרע. יש גם ספקות האם הם פועלים בסמכות.
דני רוזן
אני מציין עובדה. הם פועלים לפי הקצבת תלרים של השרה אלוני לשעבר

ואם זה חוקי או לא חוקי יוחלט מה שיוחלט והדברים יבוצעו בהתאם.
לו;בי דוחות מבקר המדינה
דוח 44 מדבר על שידור פירטי בכבלים. היתה

פעם תופעה כזו מאוד נפוצה בישראל. התופעה הזו, בגלל פעילויות אכיפה

מאוד אינטנסיביות של משרד התקשורת כמעט נעלמה. לא נעלמה לגמרי. אנחנו

עדיין מפעילים פעולות אכיפה אד לא בהיקף גדול. אבל התופעה הזו נעקרה

מן השורש לחלוטין. הלחימה בתופעה נראית אפקטיבית. רדיו פירטי הרבה

יותר זול מאשה טלוויזיה בכבלים פירטים בהם צריד להשקיע.
יחיאל לימור
התופעה מתרחבת יותר ממה שחושבים.
דני רוזן
לגבי דוח 45, אני חושב שהוא לא מופנה לגבי משרד התקשורת ואני מניח

שנציגי המשרדים האחרים יתייחסו אליו.אתייחס בעיקר לסקירתו המקיפה של דוקטור לימור. אנחנו, כחלק מהרשות

המבצעת, מי אנו שנביע עמדה על מה שעושה הרשות המחוקקת. עלינו לעשות את

מה שהרשות המחוקקת מורה לנו לעשות במסגרת החוק. זה תפקידנו וזה מה

שאנחנו עושים. למי שיש על כד ביקורת נשמח לשמוע אותה, ואס יש צורד

בתיקון - נתקן.

יש רשימות ארוכות מאוד של תלונות. התלונה אינה סתמית. אני לא יכול

להגיד שרדיו פירטי לא ישדר בכלל. אני צריך להביא נתונים כדי להגיד

שבבית זה או אחר בדירה זו פועלת תחנה פירטית.
היו"ר יוסי כץ
מי יספר לנו איד הטכניקה של תפיסת התחנות פועלת?
דני רוזן
מיד ידבר על כך מר גלילי.

על כל פנים, אנחנו מבררים ומגישים תלונות, וכשהמשטרה מבקשת מאיתנו

אנחנו מסייעיס לה בתפיסה הטכנית כבעלי מקצוע בתחוס הזה. המשטרה פועלת

מצויין נגד כל פעילות שיש בה סיכון חיים כולל מערכות ביטחוניות.
היו"ר יוסי כץ
אתה אומר שזה פועל מצויין. רב-פקד זהבה לב, את יכולה לומר לנו מה

עושים לגבי תחנות מהסוג הזה שמסכנות חיי אדם?
זהבה לב
ככלל, המשטרה מטפלת בתלונות שמוגשות אליה בדיוק כפי שאמר מר רוזן.

אבל, כשיש דיווח ממגדל פיקוח לגבי מצב שיש בו.סכנה לחיי אדם ויש איתור

של יחידת הספקטרוס, המשטרה נותנת לזה פיתרון מיידי. הטיפול הוא מיידי

ומהיר.
היו"ר יוסי כץ
אתם רק תופסים את האנשיס? אתס מחרימיס את הציוד?
זהבה לב
כל הפעולות שקשורות לפתיחת תיק, תפיסת ציוד וכדומה.
היו"ר יוסי כץ
מה העונשיס שמקבליס מפעילי תחנה כזו?זהבה לב;

אין לי נתונים לגבי עונשים.
משה גלילי
הייתי בבית המשפט ברמלה שם ניתנו 6 חודשי מאסר .על תנאי לאדם

שהפעיל תחנה והודה באשמה, ולכן המשפט שלו נגמר. מי שלא הודה באשמה

משפטו עדיין נמשך.
דני רוזן
לא אלאה אתכם בכל מיני סיפורים. אבל, אחת הבעיות שאנו נתקלים בה

היא הטחות אישיות מאוד קשות על אנשי משרד התקשורת. הטרדות טלפוניות

מאוד מאוד קשות של אנשי .משרד התקשורת. כולל קריאה בתחנות רדיו פירטיות

להטרדות נגד משרד התקשורת.

היו"ר יוסי כץ;

יש לחצים פוליטיים?
דני רוזן
לא נתקלתי בהם.

יש איומים על עובדי המשרד. היו איומים גם על שרת התקשורת והיגשנו

תלונה למשטרה. כמשרתי ציבור העושים את עבודתם במסגרת החוק, המצב לא

פשוט כלל וכלל.

הרדיו האזורי לא שילם מעולם אגרת תדרים.
נאוה שטראוס
יש תחנות שלא שילמו ויש ששילמו.
דני רוזן
הרץ מ"רדיו ירושלים". אני מקווה שנקבל שיתוף פעולה מהרשות השנייה

כי אם לא כן, צריך לסגור את הרדיו האזורי. לא עולה על הדעת שהוא לא

ישלם אגרות תדרים.
נאוה שטראוס
השר נאמן הציע לתחנות שלא לשלם. הוא אמר שאם תחנות הרדיו הפירטי

לא משלמות אל תשלמו גם אתם.
דני רוזן
אני פועל במסגרת סמכויותיי בחוק. נבחרי הציבור הם מעלי.
רוני אלגרנטי
שיהיה ברור שכל תחנה משלמת כל שנה למדינה דמי זיכיון ותמלוגים.

שלא תוצג פה תמונה חלקית. מדובר במאות אלפי שקלים.
דני רוזן
אני מדבר על אגרות תדרים. התמלוגים לא מטרידים אותנו.
נאוה שטראוס
t

זה תלוי. הנושא הזה שונה לאחרונה. כשניגשו למכרז הסכום היה באמת

נמוך יחסית. בעיקבות הכניסה של התחנות, שונו מדרגות התדרים ואז יוצא

שלמשל תחנה בדרום שזקוקה ל-5 תדרים צריכה לשלם על כל תדר 72,500 שקל.
היו"ר יוסי כץ
התחנה חייבת על פי החוק לשלם אגרה?

נאוה שטראוס;

נכון. אבל הרשות השנייה איננה אוכפת זאת. שמשרד התקשורת יאכוף.

אנו בעד שמירת החוק.
היו"ר יוסי כץ
בעצם אתה אומר מר רוזן שאתם עושים הכל. ברגע שיש לכם אינפורמציה

אתם מגישים תלונה למשטרה. קצב האכיפה נקבע על ידי המשטרה.
דני רוזן
אפנה אותך להסבר המלומד של פרופסור לימור. אני לא משטרה ואין לי

סמכויות של משטרה. יש לנו פעילות משותפת עם המשרד לביטחון פנים ועם

משרד המשפטים להגיש שינויי חקיקה. אני מקווה שזו לא ברכה לבטלה.

לגבי כל מה שקשור לביטחון וסיכון חיי אדם, אין צורך בשום שינוי

חקיקה. החוק קיים ואפשר לפעול מיידית. אנחנו עושים פעילות משותפת

להגדיל את הסנקציות ואת יכולת האכיפה. לשנות את רמת העבירה כדי שאפשר

יהיה לעשות טיפול מהיר יותר בדברים מםוג זה.
היו"ר יוסי כץ
מה לוח הזמנים להביא את החקיקה לכנסת?
דני רוזן
לוח הזמנים הוא שתוך חודשים ספורים מהיום נגמור את העבודה הפנימית

בין המשרדים...

היו"ר יוסי כץ;

מר גלילי, תאר לנו איך אתה מגלה שיש רדיו פירטי, איך אתה מאתר את

מיקומו ומה קורה כאשר המשטרה משתפת פעולה ויש לה כוח אדם מתאים. מה

אתם עושים אז.
משה גלילי
ברשותך, אתחיל מהסוף. יש היום שמונה עובדים ביחידת הפיקוח

האלחוטית. הדבר שונה משני העובדים שהיו בתאריך שנכתב הדוח. אני מציין

זאת רק כדי להראות שנעשה משהו בתקופת קריאת הדוח. זו עדייו לא סוף

הדרך. הוקצו תקנים נוספים לשנת 1998 ואנו מנסים לאתר עוד אנשים.
דני רוזן
היחידה הזו עוסקת בכלל בטיפול בכל מיני הפרעות בתחנות חוקיות.
מטה גלילי
למרות זאת, עדיין אין לנו את היכולת לקיים פעילות ו"לסגור" דברים

תוך יומיים. כשאני אומר "לסגור" מדובר בנו ובמשטרה גם יחד. בדרך כלל

אנו עובדים על תלונות שאנו מקבלים. אנו גם יוזמים פעילויות לבד

וכשאנחנו מקבלים תלונות אנו בודקים אותן לגופן. מאתרים עד לרמה של

מציאת מספר הבית ואת הדירה הספציפית. לא הייתי רוצה שידפקו אצלי בבית

באמצע הלילה בטעות.

שופט חותם על צו. ישנן ניידות מיכשור עם אנטנות כיווניות. זה קצת

יותר משוכלל ממה שראינו פעם בסרטים של המרגלים עם האנטנות המסתובבות

אבל זה די דומה. הרכבים מוסווים. כך שאם אתה עובר ליך רכב כזה לא תזהה

אותו, כי אם אנשים יראו את הרכב יפסיקו לשדר למשך חצי שעה או לשעתיים

ואז צריך להתחיל את כל העבודה מחדש. ברגע שמופסק השידור, פעולת האיתור

שלי נגמרת. אנחנו מגיעים למצב של איתור מדוייק של התחנה. לא אכנס יותר

לפרטים בנושא, ומגישים תלונה במשטרה. עובדים יחד עם המשטרה ואם זה לא

דחוף מגיעים למחרת או אחרי כמה ימים, מוציאים צו של שופט שתקף ל-30

יום ואותה תחנת משטרה לפי סדרי העדיפויות שלה ולוח הזמנים שלה פועלת.

יש גם תחנות שלגביהן לוקח לנו שלושה חודשים מיום התלונה ועד לסגירת

התחנה הפירטית.
היו"ר יוסי כץ
הדבר באחריות תחנת המשטרה המקומית באותו איזור. זאת אומרת שאין

פעילות ארצית.
משה גלילי
יש פעילות ארצית בשני מישורים. מישור אחד הוא היחידה הארצית

לחקירת פשעים - יאח"פ, שיש נושאים מיוחדים והיו מקרים כאלה שהיחידה

טיפלה בהם. אני מוכן לפרט שני מקרים. יש לנו תיאום פעולה עם המטה

הארצי.

לגבי מקרים בהם יש סכנה לחיי אדם, הפקח שלנו תופס את האנשים, יש

לו סידרה של טלפונים לפי סדר ואם הוא לא מוצא את האנשים המתאימים הוא

מגיע אלי הביתה. לא משנה באיזו שעה מדובר. כך שאם נוצר מצב שאחד מאנשי

היחידה שלי הלך לסרט באותו יום ולא מאתרים אותו, מאתרים אותי. מגישים

את התלונה במשטרה ומעירים שופט תורן בלילה, ופועלים ברציפות עד סגירת

התחנה. מאחר ובאותו זמן הבעיה קיימת, נתנו תדרים חלופיים לשדות התעופה

כדי שבדמו הזה יוכלו לתפקד ויש להם נוהל מסודר. הוא לא טוב אבל הוא

הכי טוב שאפשר לעשות.
היו"ר יוסי כץ
מה לגבי המקרים של יאח"פ?
משה גלילי
לפני כשנה וחצי, יחד עם משרד המשפטים והמחלקה הכלכלית, היו;ענו

להסכמה שלא יקרה מה שהזכיר מר אלגרנטי בדבריו, שתופסים נער בן 17.

מגישים נגדו תלונה והשופט רואה לפניו ילד בן 17 ומוציא אותו זכאי או

עם קנס של 300. היו לנו הרבה מקרים שכאלה לפני שנתיים ושלוש שנים. יש

פה קונפליקט מסויים. כדי לסגור טוב את הדברים צריך לעקוב במשך מספר

חודשים. במקרה של תחנה מסויימת החלפנו תדרים של שדה התעופה כדי שהם לא

יפריעו והמשכנו לעקוב אחרי אותה תחנה עם מודיעין מסודר. בררנו מי שכר

את הבית ומי בעל התחנה, מי מפרסם וממי נקנה הציוד. בלילה אחד עסקו בזה

70 שוטרים של יאח"פ. מדובר בשתי תחנות רדיו.- "רדיו סטאר" ו "רדיו

סנטר". לקח לנו די הרבה זמן להכין תיקים. אני לא יכול להאשים את בית

המשפט אם אנו לא מכינים לו תיקים כמו שצריך. הבנו זאת יחד עם משרד

המשפטים וזה נעשה. יאח"פ היה אחראי על כל הפעילות הזו. במשפטים האלה

היו שני בעלים לאותה תחנה. אחד שהודה במשפט וקיבל קנס כספי של כמה

עשרות אלפי שקלים ושישה חודשי מאסר על תנאי. ולגבי המקרה השני המשפט

עדיין מתנהל בבית המשפט ברמלה.
היו"ר יוסי כץ
אתה מכיר את האנשים העוסקים בשוק הזה של רדיו פירטי. יש זהות

לאנשים האלה?
משה גלילי
זה די דומה לתצוגה של דוקטור לימור. מדובר בחובבים, ילדים ואפילו

אנשי העולם התחתון.
היו"ר יוסי כץ
יש גורמים של פשע שעוסקים גם בעבירות אחרות?
משה גלילי
זה לא קוריוז. אדם בא למשפט והסנגור אמר: "מרשי.חוזר בתשובה,

ובמקום לעסוק בסמים הוא רק מפעיל רדיו פירטי". אלה טענות אמיתיות

שמועלות לקולת העונש. יש גם מקרים כאלה.

תחנות אידיאולוגיות מטופלות. אנחנו בעצם מופקרים על החוק ואמר זאת

המנהל הכללי של משרר התקשורת. אם מחר יקבע שהתתנות האלה חוקיות, אזי

תפקירי יהיה למצוא להם תדרים. כל זמן שזה לא כך, סוגרים אותן. אתמול

בלילה נסגרה תחנת "רדיו שמח" בנתניה. אגב, לזכותה של המשטרה יאמר שזו

יוזמה של מפקד משטרת נתניה. התחנה הזו נסגרה כבר לפני חודש או חודשיים

וחזרה לפעול. הרבה תחנות חוזרות לפעול לצערי, ולכן אנו שמים דגש יחד

עם המשטרה ויחד עם משרד המשפטים לא רק לסגור תחנות. יש פה קונפליקט כל

שהוא. כשמדובר בסיכון חיי אדם אתה סוגר מהר ואין לך ראיות. חשוב לסגור

טוב בצורה שנוכל ליצור הרתעה. זה הד1;ש שמנסים לשים היום.
היו"ר יוסי כץ
מה לגבי ערוץ 7? האם היית מעורב בנושא?
משה גלילי
אני יכול לומר שהיגשנו תלונה נגד ערוץ 7. נגד אתרים של ערוץ 7

שלמיטב הבנתנו לא פועלים בצורה חוקית. יש לו מספר אתרים. יש שמועות

שהוא מפעיל משהו באיזור יהודה ושומרון ויש ספק משפטי האם זה חוקי או

לא. היגשנו תלונה, זה הגיע ליועצים המשפטיים של המשטרה וליועץ המשפטי

לממשלה וההחלטה היא של הממשלה בהתייעצות עם גורמי המשטרה.

ליאור ברון;

אני מבקש להבהיר נקודה מסויימת. משרד התקשורת שם את כל פעילות אגף

הספקטרום בראש סררי העדיפויות שלו. אנו גם מכירים בחשיבות הפעילות הזו

ובמהלד שנת 1997 הופשרו שתי משרות נוספות לאגף. הדבר נעשה בזמן

שהממשלה מיישמת מדיניות של צמצום כוח אדם. האגף הזה תוגבר באנשי גבייה

ואיתור וגם הוקצאה תוספת תקציבית לרכישת ציוד ספקטוריאלי שהוא ציוד

לאיתור פעילות רדיו. הנקודה היא שפעילות האגף מתמקדת בפעולות איתור.

וכל טענות המכובדים גם אם יש בהן אמת, לא אמורות להיות מופנות אל האגף

כי אין לאגף יכולת אכיפה וסגירה. מספיק שמישהו איתר תחנה והשופט לא

הוציא צו עצירה או חיפוש לאותו אתר שבו מופעל שידור רריו פירטי,

העניין אבוד. אי אפשר להיכנס לתחנות הפירטיות ולסגור תחנה לבד. לכן

העליהום הזה על האגף לא כל כך מוצדק.
נועם סולברג
הייתי רוצה להעיר 3 הערות אך לפני כו אעיר הערה כללית: בטנה

שנתיים האחרונות נעשתה פעילות מאומצת של תקיפה של השידורים הפירטיים.

זה מתבטא לא רק בכוחה אדם במשרד התקשורת ובמשרד המשפטים אלא בהנחיות

ברורות להעלות את הנושא למקום יותר גבוה בסדר העדיפות. המחלקה הכלכלית

לפרקליטות המדינה הגישה בשנה האחרונה כתבי אישום נגד עשרות נאשמים.

גרף הענישה נמצא בעליה מסויימת. ניתנו גם הנחיות במקרים המתאימים

לערער כי כפי טנאמר כאן, קנסות טל 2 מיליון טקל. קנם כזה באמת יכול

להרתיע, ומבקשים מהטופטים להטיל קנסות יותר גובהים ובמקרים המתאימים

שיוכלו גם לערער כדי להציג סקלת ענישה שבאמת תהיה מרתיעה.

בקשר לערוץ 7, לי אין חסינות של חבר כנסת ולכן אני לא יכול

להתייחם לחוות הדעת של ראט שירות הביטחון הכללי, אם ניתנה, ולגי תכנה.

אני מבקש בכל מקרה, לא .להקל ראש אם אכן קיימת חוות דעת שכזאת, נאמרו

פה דברים שיכולה להטתמע מהם קלות דעת ביחס לחוות דעת טל ראט טירות

הביטחון הכללי, ולזה אני חוטב אין מקום. בכל מקרה, בטיקולים טל אכיפה

מביאים בחשבון פרמטרים רבים. אין מצב, כפי טנאמר כאן, טל חוות דעת

פלונית מגוף מקצועי כזה או אחר טל "כזה ראה וקדט", המקבלים מה שאומר

גורם מסויים אלא כטבאים לשקול אכיפה בתחום מסויים מביאים בחשבון את

כלל השיקולים וחוות דעת מקצועיות מהגורמים הרלוונטים הטונים ועל יסוד

כד מתקבלת החלטה.

גם בקטר לערוץ 7 ניתנו בטעתו הנחיות מסויימות לאחר סידרה של

ישיבות בקטר לאכיפה. מטבע הדברים אני לא אוכל לפרט.
היו"ר יוסי- כץ
אתה יכול לעדכן אותנו מה המצב היום? הדברים האלה התרחטו בטנה

טעברה.

?

נועם סולברג;

ההתייעצויות על היבטים מסויימים נמטכו וגם לאחרונה היתה פנייה

נוספת או דין ודברים בין היועץ המשפטי לבין המשטרה והגורמים הרלבנטים

טעוסקים בנושא כדי לקבוע את דרכי הפעולה המתאימות בנושא.
היו"ר יוסי כץ
אבל אני הבנתי מגורמים אחרים, לא מהיועץ המשפטי לממשלה, שיש נסיון

להכשיר את ערוץ 7 או להכשיר שידורים מטטחי יהודה וטומרון בדרכים

אחרות.

נועם סולברג;

אכן במערכת הביטחון נעטית איזו שהיא עבודת מטה כדי לאפשר שידור

רדיו אזורי במתכונת כזו או אחרת לגבי ציבור האנשים שמתגורר באיזור

יהודה שומרון וחבל עזה. ההיבט שלנו, טל משרד המשפטים בנושא הוא הליוויהמשפטי של הדבר כאשר בהחלט הוכרה הזכות העקרונית של תושבי יהודה

שומרון וחבל עזה להנות גם הם באופן חוקי לגיטימי משידורים של רדיו

איזורי בצורה כזו או אחרת. ואכן נעשית עבודת מטה ליצור שידורי רדיו

אזוריים ליהודה שומרון והבל עזה.
היו"ר יוסי כץ
ברצוני להעיר לגבי רמיזותיו של מר סולברג. גם השר קהלני נהנה

מחסינות והוא אמר חלק מהדברים מעל במת הכנסת. זה לא עניין של חסינות.

זה עניין של החובה שלנו לתרום את התרומה שלנו לשמירה על שילטון החוק,

על מנהל תקין, ולהבטיח שלא יתרחש להבא אותו אסון שהתרחש עם רצח ראש

הממשלה. להסתה באמצעות ערוץ 7 יש משקל מצטבר. בשום פנים אי אפשר לשים

את האצבא ולהגיד מי אחראי למה שארע. אבל, אין ספק, שהסתה כפי שהתקיימה

בערוץ 7 היא הסתה פראית שפוגעת בשילטון החוק, ולכן נדמה לי ששום שיקול

לא מצדיק המשד פעילות של ערוץ שכזה. במיוחד משום שמדינת ישראל עומדת

על סף החלטות מאוד מאוד רציניות. אמרתי כבר קודם שאני חושב שבהעלאת

הנושא הזה על סדר היום הציבורי אני מגן על ראש הממשלה נתניהו. כי אם

מהר בבוקר יקרה נס, והוא יבוא עם הסכם פעימה כזה או אחר ויבקש את

אישור הכנסת, אז אם ערוץ 7 ימשיך להסית כפי שעשה בעבר, יגרם נזק כבד

למדינת ישראל וראש הממשלה שלנו לצערי יעמוד בסכנה. הוא ראש הממשלה של

כולנו.

לכן, אני לא חושב שהיועץ המשפטי לממשלה נוהג כראוי. אני חושב

ששיקול הדעת שלו כאן, במקרה זה, צריד היה לבוא לידי ביטוי בצורה אחרת.

אני קורא ליועץ המשפטי לממשלה לחזור ולשקול את הנושא פעם נוספת ולנקוט

בכל האמצעים כדי להבטיח שדווקא באותו צומת רגיש שנגיע אליו, הערוץ הזה

לא יפעל ולא יווצר מצב שבו מערכת שלמה של הסתה תהיה חופשית ותפעל

בניגוד לכל חוק ובניגוד לכל כללי מנהל תקין.

אני מבקש לדעת ממשרד האוצר: בהצעת החוק של חבר הכנסת שחל, נאמר

שההוצאות של פירסום ברדיו פירטי לא יוכרו . כהוצאות במס הכנסה. מה

עמדתכם בנושא?
ליאור ברון
טרם הגיעה אלינו לתגובה הצעת חוק כזו.
רוני אלגרנטי
הכנסת הפילה את הצעת החוק הזו. ?
נאוה שמראוס
עתה חבר הכנסת אופיר פינס-פז וחבר הכנסת אבי יחזקאל מנסים להכין

אותה. אני לא יודעת כמה הס יצליחו לעשות זאת.
היו"ר יוסי כץ
אני מבקש להעביר לשר האוצר את הנושא הזה, כדי שישקול פעם נוספת את

עמדת הממשלה בסוגייה חשובה זו. ניתך לפגוע בראש וראשונה במפרסמים

ברדיו הפירטי באמצעות הכיס שלהם. על ידי זה, נדמה כי שאפשר יהיה להביא

להפתתת השימוש ולא יהיה מניע להשתמש ברדיו הפירטי.
יחיאל לימור
אני מצטער, אבל היעילות של המהלד הזה היא חלקית בלבד. זה לא יענה

על הבעיה של תחנות חובבים ולא לרדיו האידיאולו1;י.
היו"ר יוסי כץ
מקובל עלי. הזכרנו .קודם את אצמעי האכיפה שצריד לפעול בהם, את

אמצעי החקיקה שצריד לבצע אבל יש לעשות הכל באופן משולב. אנחנו צריכים

לפעול גם נגד הרדיו הפירטי המסחרי, גם נגד הרדיו הרוחני וגם התובבני

מכל הנימוקים שהזכרנו.
נאוה שטראוס
מה לגבי פעילות של המחוקק לגבי אישי ציבור שמתראיינים בתחנות

הפיריטות?
היו"ר יוסי כץ
אני, במסגרת המלצות הוועדה, אמליץ לחברי הכנסת ולשרי הממשלה

להפסיק להתראיין ברדיו פירטי. אני מציע שתוציאו מסמד מפורט לכל חברי

הכנסת, שמפרט מהן תחנות הרדיו הפירטיות הידועות לכם. כי לא פעם קורה

שאנו לא יודעים אם מדובר בתחנה חוקית או פירטית. אני למשל התראיינתי

לאחת התחנות ולא הייתי בטוח שהיא חוקית. ברשימה שנמסרה לי, התברר שזה

רדיו חוקי לחלוטין. מטלפנים אלי ומבקשים תגובה מרדיו כל שהוא ואני לא

יודע אם מדובר ברדיו אזורי או לא. לכן, הייתי מציע שתמנעו מאיתנו את

אי הנעימות הזו. שלא יהיה מכשול בפני עיוור.
נאוה שטראוס
אין לנו טענות נגד משרד התקשורת. הם יעשו את מלאכתם נאמנה. הבעיה

היא פיתרון כקלי גם במישור של קביעת המדיניות.
שאול מייזליש
אנחנו הנפגעים העיקריים מכל הנושא הפירטי דווקא בגלל התופעה של

ערוצי הקודש שהתנחלו ברשתות השונות. מבחינה זו, אני חושב שכרדיו דתי,

אני חושב שכל אחד שעובר על הסקלה בירושלים ומחוצה לה רואה שכל הסקלה

מלאה בערוצים שמשדרים בערד לאותו כיוון. אני חושב שהיה צריד לשקול

אולי כמנע או כצעד דקלרטיבי, לפטור את הרדיו האזורי מדמי תמלוגים

ומדמי זיכיונות. אנחנו משלמים הון עתק כל חודש לממשלה, כאשר הממשלה.לאפורעת את החוב מצידה. היא הבטיחה שמיים נקיים. במיוחד, בכל הנושא של

ערוצים דתיים. ולכן אני חושב שאולי צעד כזה היה יכול לעורר גם את משרד

האוצר. לפעול בענייו כדי שלא יגרע גם חלקו בכל הנושא של זיכיונות

ותמלוגים.
היו"ר יוסי כץ
אני בהחלט חושב שאת כל הדברים שנאמרו יש להביא בפני מבקרת המדינה.

יתכן שיש הכרח לכלול בדוח הבא של מבקר המדינה פרק מעודכן יותר לגבי

הנושא הזה.

כמו כן, נעודד ונבטיח שהחקיקות שחלקן נמצאות בתהליכי חקיקה וחלקן

נמצאות בתהליכי הכנה, אכן יבואו לידי ביטוי מעשי ויגיעו הנה לשולחן

הכנסת. פנינו גם למשרד האוצר בנושא הדרכים שבהן ניתן למנוע או הייתי

אומר להקשות, על הגורמים שמפרסמים ברדיו הפירטי ואנחנו נפנה ליועץ

המשפטי לממשלה לקבל החלטות אמיצות בנושא האכיפה. אני מקווה שהוועדה

תשוב ותתכנס לדון בנושא אהרי הפגרה.

אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:20)

קוד המקור של הנתונים