ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/01/1998

זימון נציב מס הכנסה לישיבת הוועדה על פי סעיף 18א (ב) לחוק מבקר המדינה. התשי"ח-1958 (נוסח משולב)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרהנוסח לא מתוקןפרוסוקול מס' 172

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי. כ"ג בטבת התשנ"ח (21 בינואר 1998). שעה 50;10

נכהו;

חברי הוועדה;

יוסי כץ - היו"ר

מוזמנים;

משרד מבקר- המדינה;

מבקר המדינה מרים בן-פורת

יאיר הורביץ - מנכ"ל

שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה

יועצת משפטית; אנה שניידר

מנהל הוועדה; ברוך פרידנר

קצרנית; חדוה בנקין

סדר-היום;

זימון נציב מס הכנסה לישיבת הוועדה על פי סעיף 18א(ב) לחוק מבקר המדינה,

התשי"ח-1958 (נוסח משולב}.

זימון נציב מס הכנסה לישיבת הוועדה על פי סעיף 18א(ב)

לחוק מבקר המדינה. התשי"ח-1958 (נוסח משולב)

היו"ר יוסי כץ;

אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר היום הוא; זימון נציב מס הכנסה לישיבת הוועדה על פי סעיף

18א(ב) לחוק מבקר המדינה. אני רק מבקש להעלות את זה על סדר היום ולדאוג שחברי

הוועדה יתנו את הסכמתם בכתב לזימונו של נציב מס הכנסה. אני מקווה שלא תהיינה

בעיות. בכל אופן צריכים לקיים את הצעד הפורמלי הזה, שרוב חברי הוועדה יתנו את

הסכמתם.

אני קורא בפניכם את סעיף 18א(ב) לחוק מבקר המדינה; "מי שהוזמן" - ונציב מס

הכנסה הוזמן על ידי - "ולא התייצב, רשאית הוועדה, ברוב חבריה, לדרוש ממנו להתייצב

לפניה כאמור; הדרישה תהיה בכתב חתום ביד יושב ראש הוועדה..." אני מבקש לדאוג לכך

שתהיה הסכמה בכתב של חברי הוועדה לפעול על פי הסעיף הזה.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 55;10)

קוד המקור של הנתונים