ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/01/1998

שיקום שכונות - בקרת פרויקטים וניהול כוח אדם - עמ' 159 בדו"ח 47 של מבקר המדינה ובקשת חוות דעת ממבקר המדינה על אפליה סקטוריאלית בשיקום שכונות - הצעת ח"כ איתן כבל

פרוטוקול

 
שם ועדה

מס' כנסת

מס' פרוטוקול 165פרוטוקול לא קיים

קוד המקור של הנתונים