ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/12/1997

קרנות השוטרים - מעקב מדוח 35 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 156

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי. די בכסלו התשנ"ח (3 בדצמבר 1997). שעה 10:00
נכחו: חברי הוועדה
יוסי כץ - היו"ר

ניסן סלומינסקי
מוזמנים
משרד מבקר המדינה: מבקר המדינה מרים בן-פורת

יאיר הורביץ - מנכ"ל

שלומית לביא - עוזר למבקר המדינה

משה שקד - ממונה על אגף

חנה יזרעלוביץ - סגן ממונה על אגף
מוזמנים אישית
ידידה גוטפריד

שמואל גוטפריד

נפתלי גילעם

בנימין וינברגר
קרנות השוטרים
ישעיהו לזרוביץ - מנכ"ל

רון אייזנברג - ראש היחידה

יעקב לנגה - יועץ משפטי
מנהל הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
קרנות השוטרים - מעקב מדוח 35 של מבקר המדינה.קרנות השוטרים - מעקב מדוח 35 של מבקר המדינה

היו"ר יוסי כץ;

אני פותח את הישיבח.

רבותי, אנחנו עוסקים תפעם במעקב מדוח 35 של מבקר תמדינח. אם לרענן את

זכרינני, מדובר בקרנות חשוטרים בע"מ, שלמיטב ידיעתי, היא חברה פרטית.

משח שקד;

כבר לא. כחצי שנה לאחר המעקב היא חזרה להיות ציבורית.

היו"ר יוסי כץ;

המיוחד בחברה הזו הוא שהיא אמורה להקנות שירותים, זכויות וטיפול בכל מיני

נושאים שנוגעים לעמיתיה, ועמיתיה הם גם שוטרים פעילים וגם גמלאי המשטרה. במהלך

הסקירה שלכם הייתי רוצה לשמוע מה היחס בין הפעילים לבין הגמלאים באיגוד, כי

נדמה לי שבמשך השנים האחרונות השתנה היחס, ובאופן טבעי האיגוד כולל בתוכו יותר

גמלאים מאשר בעבר.

דוח 35 העלה כל מיני ליקויים, וההערות הראשונות שמשכו את תשומת לבי אלה

ההערות של מבקר המדינה לגבי העובדה שהחברה הזו הוקמה כדי לתרום לרווחת השוטר

וגם לרווחת הגמלאים של המשטרה, ומניות היסוד הוחזקו אז, בעת הביקורת לפחות,

בעיקר על ידי פונקציונרים, בעלי תפקידים בכירים במשטרה, עם נציג אחד בלבד של

הגמלאים, וגם המבקר הצביע על הסיכון של ניגוד אינטרסים. המבקר ציין: מכאן

שלעמיתים בחברה אין למעשה כל דעה והשפעה על ניהול ענייני החברה וקבלת ההחלטות.

כלומר, רק בעלי מניות היסוד קובעים את ענייני החברה. זה הדבר הראשון שמשך את

תשומת לבי.

ב"צוות", למשל - רעייתי חברה שם - ראיתי סדרי בחירות עם התמודדויות. אני

לא יודע אם זה מתקיים כאן. אגב, זה לא מבטיה שכל הדברים ייעשו בצורה נקיה ועל

פי כללי מינהל תקין, אבל לפחות יש מעורבות חזקה מאוד של הגמלאים, והם מקבלים

דיווחים שוטפים מדי שבוע. מדי שבוע-שבועיים יש איגרת לחבר, ואתה יודע בדיוק מה

נעשה, כך ש"צוות" שומר על קשר הדוק מאוד ורצוף מאוד עם החברים שלו.

מעניין אותי לדעת איזה קשר מתקיים הלכה למעשה בין קרנות השוטרים לבין

גמלאים; גם בין קרנות השוטרים לבין שוטרים פעילים, אבל קודם כל ביניהן לבין

הגמלאים.

הנקודה השניה נגעה לנכסים של קרנות השוטרים. התגלו אי-אלו דברים שלא

תואמים בדיוק את הסדר התקין, העברות רכוש כאלה ואחרות. מעניין לדעת מה הרכוש

היום של הקרן, אילו פעילויות רווחה מתבצעות למען השוטרים ולמען הגמלאים. פה

כתוב שהחברה לא קבעה ולא פרסמה קריטריונים למתן מענקים לחבריה. האם החברה

מפרסמת את הקריטריונים למתן מענקים או הלוואות להברים והאם הקריטריונים מובאים

לידיעת החברים ובאיזו דרך הם מובאים לידיעת החברים? זה דבר מאוד חשוב.היתה בעיה עם סכומים שנתקבלו מחברת הביטוח עקב ביטויו חיים ושהועברו

באיחור ניכר של חודשים. ראיתי פרז חוזר שפורסם לארורונה וששיפר את המצב במידה

מסויימת ואני מברך את הנהלת קרנות השוטרים על כך שסוף סוף, אהרי כמה שנים,

הידשו את ההחלטה שהיתה קיימת בזמנה, אם כי במגבלות מסויימות. בשעתו, כל גמלאי

היה -זכאי לביטוה היים, ובשלב מסויים, מטעמים כלכליים, קיצצו את הזכות הזאת

וקבעו שמגיל 75 אין ביטוח חיים, בניגוד למה שמקובל במקומות אחרים. עכשיו חידשו

את זה, אמנם עם מגבלות. אחת הטענות ששמעתי היא שלגמלאים בשירות בתי הסוהר אין

מגבלת גיל בביטוח החיים. אתם טענו על הטענות אחת לאחת.

מה שמעניין אותנו לדעת זה מה היקף הפעילות הכלכלית של קרנות השוטרים, מה

המחזור של החברה, כמה גמלאים, כמה פעילים, סדרי המעורבות, כי יש סכנה גדולה

מאוד בפעילות של גוף, שיש לו זיקה חזקה למשטרה. באופן טבעי עלול להיווצר מצב

של ניגוד אינטרסים, כי המנהלים הם בעצם בעלי תפקידים במשטרה. נשאלת השאלה מה

הזכויות של המנהלים בחברה. האם מתקיימות ישיבות בתדירות ראויה? איך מתקיימת

הבקרה ההשבונאית על פעולות החברה? אחת הטענות שעלו היא שההברה לא העבירה

דיווחים, כמתחייב, במשך תקופה ארוכה. האם אתם מעבירים באופן סדיר את הדוחות

שלכם לכל הגורמים שאליהם צריך לדווח על פי החוק? את כל הדברים האלה אנחנו

מעוניינים לשמוע.

אני יודע שבעמותות צריך לקיים אסיפה כללית. כשהאסיפה הכללית היא רק של 11

או 20 איש, זאת לא אותה המידה של פיקוח ציבורי שקיימת כאשר צריכים לכנס אסיפה

כללית של 300 או של 400 איש, והעין הציבורית. שוזפת את הנתונים.

ברשותכם, הייתי מציע שלא נפתח הפעם בקריאת הדוח הקודם, אלא אם יש מעקבים

שנעשו.
שלומית לביא
אין.

היו"ר יוסי כץ;

אין. אם כן, נשמע את מנכ"ל החברה. בבקשה.
ישעיהו לזרוביץ
רבותי, אני מברך על המפגש הזה, אני מברך את הפורום הנכבד הזה. נמצא אתי

כאן סגני, שהוא גם חשב החברה, ונמצא כאן היועץ המשפטי. אני ניצב בדימוס. רק

לפני שלוש שנים וחצי התמניתי כמנכ"ל החברה. שירתתי 43 שנים במשטרת ישראל, 28

שנים הייתי במשמר הגבול, מ"פ, מג"ד, מחייט במשמר הגבול, ולאחר מכן הייתי סגן

ראש אגף המבצעים של המשטרה וראש האגף הלוגיסטי.

לפני שלוש שנים וחצי קיבלתי את התפקיד תזה מתוך ייעוד, כי בעצם גדלתי

כשוטר ואני אוהב את העבודה הזאת ואוהב את השוטרים ואני עצמי גמלאי. כלומר,

גדלתי כשוטר. אני מציע שאתן סקירה של חמש-שש דקות שתיתן מענה על אותן שאלות

שאתה שאלת, אדוני היושב ראש, ואחרי כן אתייחס קונקרטית ובעומק לדברים.

רבותי, חברת קרנות השוטרים היא חברה ציבורית. היא הוקמה בשנת 1964. היא

הוקמה, משום שהיתה אז בעיה לבצע איזה שהוא טיפול מאוד מסובך לאהד הקצינים. היה

צריך להטיס אותו, לקחת הלוואות ומענקים מכל מיני גורמים, והוחלט על ידי פיקוד

המשטרה דאז להקים את החברה הזאת.כמובן, תחילת הדרך של החברה היתה מאוד מינורית, ואומר מח פעילות החברה,

כיצד היא גדלה בתקופה האחרונה. ובכן אנחנו חברה ציבורית, חברה וולונטרית.

אנחנו מונים 28 אלף חברים, מהם שוטרים, שוטרים פעילים, גמלאים ואלמנות של אותם

שוטרים שחיו חברים בקרנות במשך חמש שנים. יש לנו כיום 530 אלמנות.

היו"ר יוסי כץ;

כמה גמלאים?

ישעיהו לזרוביץ;

יש לנו 7,500 גמלאים, היתר שוטרים ואלמנות. כאמור, הנושא הוא וולונטרי,

אנחנו ניזונים מדמי חבר המשולמים מדי חודש. היום דמי החבר הם 31 שקל. אנחנו

מעדכנים אותם פעמיים בשנה, על פי המדד. זה באשר לחברה עצמה.

אשר למוסדות החברה, אנחנו מנוחלים על ידי דירקטוריון, והדירקטוריון מונח

12 חברים. הבנתי את הדגש ששמת על נושא הגמלאים. ההחלטה לפני שלושה חודשים חיתח

שאנחנו מצרפים גם את יושב ראש איגוד הגמלאים. בקרב הגמלאים יש איגוד שמייצג כ-

6,000 גמלאים, לא את כל הגמלאים שהם חברי הקרנות, רק חלק. זאת אומרת, היום יש

בדירקטוריון החברה שני נציגים של גמלאים: תת-ניצב בדימוס שדה, שהוא נציג חיפה,

וחביב, שהוא יושב ראש האיגוד. אלה שני נציגים לטובת הגמלאים, כי המחוזות

מיוצגים על ידי סגני מפקדי המחוזות, ונשיא החברה הוא ראש האגף הלוגיסטי

במשטרה. כאמור, כיום יש 12 חברים בדירקטוריון.

בקשר לפעילות החברה, בדוח הזה דובר על כך שלפני 14 שנה בוצעו לא יותר

מאשר כ-5 פעולות, לא מעבר לזה: הלוואות, בתי המרגוע, מענקים ומלגות. השאיפה

שלי, עם כניסתי כמנכ"ל החברה - ואתה ציינת, אדוני היושב ראש, שרעייתך חברה

ב"צוות" - היא להשוות את הפעולות שלנו לאותן פעולות, שמבוצעות ב"צוות", גמלאי
צה"ל, "חבר". ובכן הפעולות שלנו הן אלה
יש לנו היום הלוואות דרך בנק 'הב, בריבית של בנק 'הב, של 7.6%, לא צמוד.

כל אחד מהגמלאים והשוטרים רשאי לקבל ארבע הלוואות: הלוואה של 3,500 שקל ושל

4,000 שקל לכל מטרה, הלוואה חריגה בסך 4,500 שקל, והכוונה למקרים שיש בעיות

מיוחדות, בעיות רפואיות, מצוקח כלכלית וצורך בסיוע, והלוואה של 5,000 שקל

לדיור. כמובן, הבקשות להלוואות הללו מוגשות באמצעות קצינות הרווחה ביחידות,

שבודקות את הענין. הגמלאים מעבירים את חבקשח ישירות לחברח, וכאמור, במשך שנת

1996 נתנו 12,476 הלוואות. אין אדם אחד שאינו זכאי לקבל הלוואה.

לנו יש קרן מושקעת בבנק 'הב: 14 מיליון שקל, כאשר הסיכום הוא שאנחנו

משקיעים 25% והם 75%. היקף הפעילות של שנת 1996 הגיע ל-60 מיליון שקל הלוואות.

כלומר, אין שום בעיה לקבל את ההלוואות הללו. יש קריטריונים, הדבר פועל בצורה

מסודרת. נושא ההלוואות ממש מוסדר בחברה. זה באשר להלוואות עצמן.

אנחנו הגענו להסדר שאינו קיים ב"חבר". חגענו להסדר, לאחר מכרז בין כל

הבנקים, אם זח בנק דיסקונט, אם זח בנק הפועלים, אם זה בנק לאומי, אם זה בנק

טפחות וכוי. יש לנו הסדר של משכנתאות. בקרב השוטרים והגמלאים היתה פעילות של

הלוואות. כמובן, אנחנו מייצגים פה את יתרון הגודל. אין שום סבסוד במשכנתאות.

זה גם הסדר שקבענו.לגבי נושא המלגות, זה פרוייקט שהתעצם בשנה האחרונה. בעקבות דוה 35 של

מבקר המדינה, יש קריטריונים כתובים. הקריטריונים הללו מפורסמים לכולם, וכולם

מודעים להם, נותנים לשוטרים ולילדיהם מלגה, כאשר יש קריטריון מפורט: מדובר פה

על לימודים להשכלה גבוהה ולימודים תיכוניים. יש פה פירוט של רשימה ארוכה מאוד,

כ-20 אפשרויות לקבל את המלגה, וחבל להלאות אתכם בענין זה. אנחנו נותנים 20%

מהשכר, עד 700 שקל. זה גובה המלגה המקסימלי. במשך שנת 1996 נתנו 6,416 מלגות

לשוטרים ולגמלאים, פעולה מרשימה. מובן שכל שנה אנהנו, הצוות והדירקטוריון,

מתכנסים, וככל שאנהנו יכולים לשפר את המלגה, גם להגדיל אותה ולהכניס למעגל

גורמים נוספים, אנהנו עושים את זה. לפני שנה היו פחות אפשרויות לקבל מלגה, ויש

לנו כוונות להגדיל יותר את הסכום, כי 700 שקל זה עדיין לא הרבה. למרות זאת

אנחנו משקיעים 3 מיליון שקל במלגות. זה סכום מאוד מכובד, ותיכף תשמעו את סגני

לגבי היקף הפעילות של התקציב ותיווכחו שזה סכום די נכבד למלגה.

יש לנו קייטנות לילדים. 84 קייטנות פרוסות בכל רהבי הארץ. אלה קייטנות

מסובסדות. מתכנסים בכל המקומות, יש הסעות מסודרות, עם אוטובוסים, בסיוע של

קצינות הרווהה. זה פרוייקט מרשים ומהמם. אני מזמין אתכם לראות את זה.
פרוייקט שאני הכנסתי במו ידיי
במשך 40 וכמה שנים לא היו מנויים

לתיאטרון. היום ציבור מרכזי שנהנה מתיאטראות הוא דווקא ציבור הגמלאים. יש לי

נתונים מדוייקים. אנהנו מגיעים למעל 3,000 מנויים, כשאנחנו בעצם מסבסדים 50%

מהמנוי. בתיאטרון ירושלים, למשל, יש לנו פה מאסה רצינית מאוד של שוטרים, אבל

זה אמור לגבי כל הארץ. גם בתיאטרון חיפה, ב"הבימה", "הקמרי" וגם בתיאטראות

בפיפריה, מנהריה ועד אילת, יש לנו פעילות מאוד יפה בתחום הזה. היום המנוי

בתיאטרון ירושלים,' בחיפה או בכל כ/קום אחר מגיע אצלנו ל-170 שקל, ואנחנו

מעודדים אנשים לרכוש את המנוי, אני אישית מעודד גמלאים.

אתה שאלת לגבי פרסום. אין פרסום שלא מגיע מדי חודש לביתו של כל גמלאי. הם

מקבלים בין שלוש לארבע איגרות. אני הכנסתי סגנון עבודה שדומה לזה שקיים

ב"בחבר", כלומר, כל פעילות נכנסת היום לביתו של השוטר ושל הגמלאי. לגמלאי

אנחנו שולחים את זה דרך הדואר האזרחי - יש לנו הוצאה כספית - ולכל שוטר שולחים

את זה ישירות דרך הדואר המשטרתי, שמית.

יש לנו מנויים למועדוני ספורט, ל-64 קאנטריס, כאשר הגמלאים תופסים חלק

מרכזי. כמובן, אנחנו מעודדים את הגמלאים. זה מסובסד בסכום ניכר מאוד, ושוב אני

רוצה לומר לכם שאני מנצל כאן את יתרון הגודל. כשאני מופיע בשם ארגון שמונה

28,000 איש ואני יודע לשלם בזמן את הסכום הנדרש לפעילות הזאת, נענים ובאים

לקראתי, ואני משיג מחיר מוזל. אגב, המחירים שלנו זהים לאלה שבצה"ל, לאלה שמשיג

"חבר". זה גם ברור, אני לא יכול להשיג מהיר יותר זול. אנחנו תמיד ביחד, וזה

מובן. אני לא מתחרה אתם, והם לא מתחרים אתי.

אם כן, יש לנו מנויים לתיאטרון, מנויים למועדוני ספורט, ויש לי גם נתונים

מדוייקים לגבי מספר הגמלאים ומספר השוטרים שרוכשים מנויים. אם תרצו, אתן לכם

את הנתונים האלה.

לגבי שי לראש השנה, אנחנו נותנים חלק, ובאמצעות האוצר, משטרת ישראל נותנת
חלק. אגב, יש כאן פרדוקס
הגמלאים קיבלו העדפה. לשוטרים נתנו השנה 380 שקל,

נכון? כמה נתנו לגמלאים?רון אייזנברג;

האוצר נתן.
ישעיהו לזרוביץ
האוצר נתן לגמלאים סכום מוגדל. הסכום לגמלאי הגיע השנה ל-410 שקל. כלומר,

הגמלאים קיבלו יותר. אנחנו שוויוניים כלפי כולם, עושים פרוייקט מרשים ומכובד

לגבי שי ראש השנה.

רון אייזנברג;

אנחנו נותנים 50 שקל לכל אחד.

ישעיהו לזרוביץ;

אבל האוצר נתן לשוטרים 380 שקל, ולגמלאים 410 שקל. האוצר נתן, ואנחנו

הוספנו את שלנו.
יש לנו שי פרישה
שעון יפה. כל גמלאי שפורש, אנו נותנים לו שעון.

קרן סיוע רפואי לניתוחים. רבותי, יש לנו קרן של כ-400 אלף שקל. אני גאה

בקרן הזאת. הקמנו אותה מזמן. לפני שנה נתנו 200 אלף דולר. מתכנסת ועדה

בהשתתפות אנשי היחידה. כשיש צורך בעקבות מצוקה אישית, מתכנסים מפקד היחידה,

רמ"ח הפרט, אני, ראש היחידה, היועץ המשפטי והרופא הראשי של משטרת ישראל.

היו"ר יוסי כץ;

אגב, מדובר רק בסיוע רפואי בחוץ לארץ, או גם בארץ?
ישעיהו לזרוביץ
ניתוחים בחוץ לארץ. אגב, אם אתה מדבר על סיוע בארץ, אני כבר אומר לך שיש

לי פה רעיונות גדולים. כשנגיע לביטוח, אני אדבר על כך.
היו"ר יוסי כץ
התעניינתי, כי טיפלתי בבתו בת ה-17-16 של שוטר, שעקב מחלת הסרטן היו

צריכים להחליף לה את הפה, אם אפשר להתבטא כך.

ישעיהו לזרוביץ;

ייתכן שאנחנו טיפלנו בה.

רון אייזנברג;

טיפלנו. באופן חריג נתנו גס טיפול בארץ. זה הובא לידיעתנו, וטיפלנו בה.
היו"ר יוסי כץ
אתה יודע למה אני מתכוון? - באזור חיפה.ישעיהו לזרוביץ;

כן, באזור חיפה נתנו.

יש קרן, ואגב, לשמחתי, בהתחלה היו לנו 23 מקרים, הפעם ירדנו ל-2 מקרים

בלבד, מכיוון שהשוטרים מבוטחים גם בביטוח משלים, ודרך הקופות אפשר גם לקבל את

הסיוע, כך שפחות מקרים מגיעים, אבל זו קרן שקיימת.

יש לנו קרן סיוע, נקרא לזה: קרן מצוקה, ומדובר בעיקר בגמלאים וגם

בשוטרים. הקרן הזאת כיום היא של חצי מיליון שקל. בשנת 1996 טיפלנו ב-88 מקרים

כאלח. למקרה של לידת תאומים אנחנו נותנים עד 900 שקל. קרן לסיוע רפואי, קניית

מכשירים - עד 5,000 שקל. קרן למי שנקלע לבעיות כלכליות, ואם שוטר היה מעורב

במשפט ויצא זכאי, אנחנו גם מסייעים לו בסכום של עד 5,000 שקל. ישנה ועדה.

המפקדים מהשטח ממליצים, הענין מגיע לוועדה שבה משתתפים אנשי אכ"א, משטרת ישראל

ואנחנו. גם בשנה זו אנחנו ממשיכים בפעילות הזאת. כאמור, ב-1996 היו 88 מקרים.

לגבי ביטוח חיים, כוותיק במסגרת הזאת אני רוצה לומר לכם שאני גאה ואני

שמח שפתרנו את הבעיה, ואני רוצה להציג את הנתונים בפני הפורום המכובד הזה.

במשך כל שנות קיום החברה הזאת, משנת 1964, ביטוח החיים היה עד גיל 75 בלבד,

למעט שנה אהת. רק בשנה אחת בלבד היה נסיון לבטח את הגמלאים מעל גיל 75.
רון אייזנברג
ב-1992.
ישעיהו לזרוביץ
ב-1992. הנושא הזה קרס מבחינה כלכלית, ואומר לכם מדוע. לצערי, לביטוח

החיים שלנו לא היה מזל. קרה אסון צור מסי 1, קרה אסון צור מסי 2. בפעם הראשונה

נהרגו 50 שוטרים, בפעם השניה - 72. היה הפסד והיתה התמוטטות כללית. אם אנחנו

מצרפים 140 או 150 אנשים נוספים, אנחנו מגיעים לכמה מאות נפגעים. התיק קרס

והתיק היה לא-רנטבילי, מכיוון שאותה חברה שביטחה אותנו, חברת "סהר", לקחה על

עצמה גורמים נוספים, והחברות המובילות בענף הביטוח פשוט פרשו. חברת כלל, חברת

סהר, חברת הסנה ועוד חברות רבות פרשו מהעסק הזה. בסך הכל נשארו שם רק שתי

חברות. כל נסיון שלנו לשפר את המצב לא צלח. זה נושא שכאב לנו, כי אני יכול

להוביל כל פרוייקט, אבל ברגע שיש בעיה כאובה שקשורה בתחום ביטוח לגמלאים,

שנתנו הרבה מאוד למען המדינה, זאת בעיה, אתה לא יכול לפצות, אין שום פתרון

לזה.

ואז, רבותי, קרה מהפך לפני קרוב לשנה. יש אלוהים. תוך כדי התמודדות

חשיבתית שוטפת עם האנשים שלי, גילינו שהנה התמותה ירדה. מבחינת התמותה אצלנו
המצב הוא כזה
בשנת 1993 היו 170 נפטרים, מתוכם 112 גמלאים ורק 12 שוטרים;

בשנת 1996 היו לנו רק 160 נפטרים. למזלנו, השנה, בלי להביא בחשבון את חודש

דצמבר, יש לנו רק 112 נפטרים. יש ירידה בכמות הנפטרים. היה לנו עוד מזל,

שנוספו למשטרת ישראל שוטרים צעירים, והמצב חאקטוארי של הגילאים השתנה. ניסיתי

כל הזמן ללמוד את הנושא הזה של שב"ס ושל הצבא. רבותי, בצה"ל זה משהו אחר, כי

שם ישנה קצונה צעירה של רבי סרנים, בעוד שאצלנו יש אנשים מבוגרים יותר. יש לנו

שדרה של קרוב ל-10,000 גמלאים.רון אייזנברג;

והקצונה הצעירה בעצם משרתת שנה-שנתיים ויוצאת החוצה- - -

ישעיהו לזרוביץ;

כשגילינו שהגיל האקטוארי השתנה והתמותה ירדה, יצאנו במכרז, והמכרז שלנו

הגיע לכל החברות המובילות בענף הביטוח: "סהר", "מגדל", "הפניקס", "מנורה". היו

חברות - בפורום זה לא אגלה לכם מי הן - שלא נתנו לני את התוצאות המקוות, אבל

היו חברות שבטחו בנו, ראו את הצד האקטוארי ונתנו לנו את התוצאה הטובה, ואכן

אני חושב שההישג החשוב ביותר של החברה בענין הביטוח הוא שבמקום 90 אלף שקל,

אנחנו נותנים 100 אלף שקל לשוטרים עד גיל 75, כולל גמלאים - רוב הגמלאים הם עד

גיל 75 - גם בת הזוג מבוטחת באותו סכום, ולגמלאים מעל גיל 75 - סכום של 40

אלף שקל. יש בסך הכל 1,710 גמלאים מעל גיל 75. זה הישג רציני, אבל אני רוצה

לכם שוב שזה נושא קשה, ודאגנו קודם כל לכך שהשנה החולפת לא תהיה כמו שנת 1993,
היינו
נתת פעם אחת ובזה גמרת. לכן עשינו פעולה נוספת: דאגנו לקשור את הביטוח

בשתי קדנציות. יש לנו ביטוח לשש שנים, וכבר דאגנו גם מה יהיה העדכון בקדנציה

נוספת.

נוסף לזה, נלחמתי ואני נלחם, כדי שבעוד שש שנים לא יקרוס שוב העסק הזה

ושוב נצטרך לקבוע פרמיה כזאת ששום גמלאי ושום שוטר לא יוכלו לשאת בה. לצורך זה

אנחנו מכינים קרן שמורה, רשת ביטחון: מדי שנה שמים בצד סכום כסף מסויים, כך

שאם תהיה בכל זאת בעיה, לא יהיה צורך להעלות את הפרמיה בצורה דרסטית. אני רוצה

לומר לכם שזה הישג מרשים ורציני מאוד של החברה בתחום הזה, והגמלאים נושמים

לרווחה ומרוצים, ונתפלל לאלוהים שהעסק הזה יתנהל בצורה טובה. אני חושב שזה

ההישג בהאי הידיעה. כל יתר הפעולות שלנו מתגמדות לעומתו.

יש לנו גם ביטוח סיעודי. הכנסנו ימי כייף יחידתיים. אנחנו מוציאים 25 אלף

איש. לידיעתך, מקבלים 500 אוטובוסים לאנשים. גמלאים מקבלים אוטובוסים פעמיים

בשנה, ושוטרים - פעם בשנה. מעדיפים את הגמלאים על פני השוטרים. יש לנו טקס בר-

מצווה ארצי, שמסיימים אותו בבנייני האומה בירושלים, עם 3,000 איש. יש לנו

אירועים באביב בסופר-לנד, בלונה פארק - 15 אלף משתתפים. יש לנו אירועי קיץ

בשפיים - 15 אלף משתתפים. יש לנו אירועי חנוכה עם 25 אלף משתתפים. יש לנו

כרטיסים מוזלים להצגות. זו הפעילות החברתית בצורה מאוד מתומצתת.

שאלת כמה שאלות, אדוני, לגבי הנכסים שלנו. ובכן יש לנו כיום שני נכסים.

ראשית, כפר הנופש ראש הנקרה. למדנו מדוח 35 שהדבר הטוב ביותר הוא הפעלה עצמית.

במשך תקופה מסויימת הפעלנו את המקום הזה באמצעות איגוד אכסניות הנוער - קבלן.

כשהשווינו את כל התנאים אצלנו לתנאים שמקבלים משרתי הקבע ו גמלאי צה"ל ויכולנו
לנשום לרווחה, התפניתי למשימה נוספת
לפני שנה, בינואר, החזרתי את הנכס הזה

להפעלה עצמית, ואני רוצה לומר לכם שמפסח אנחנו מפעילים אותו לבדנו. שיפצנו את

החדרים, יש לנו מרכז בריאות, ומי שלא ראה את גמלאי משטרת ישראל שמגיעים לשם

באוטובוסים שלנו ומבלים שם את החופשה שלהם - לא ראה שמחה מימיו. אני גר בראש

העין ואני קם בארבע בבוקר ונוסע במיוחד לראש הנקרה כדי לראות ולפגוש את

הגמלאים שם, וגם השוטרים נהנים באותו מקום. עד עכשיו היו לנו 15 אלף לינות,

במשך כשמונה חודשים. יש לנו שם בסך הכל 47 הדרים, ואני מקווה שיהיו לנו כ-30

אלף לינות בשנה הבאה. לנו יש חוזה חכירה מול המינהל עד שנת 2006. אני משוכנע

שהחוזה יחודש בהמשך. זה לגבי ראש הנקרה.לגבי "נעורים", בעקבות דוח 35, הוסדר כל הנושא הזה בינינו לבין משטרת

ישראל. אנחנו מפעילים את המקום הזה שלושה חודשים וחצי בשנה, בחודשים יולי,

אוגוסט, ספטמבר ובחגים. רוב האנשים שמגיעים לשם הם גמלאים. הם אוהבים את המקום

הזה, מבחינתם זו נוסטלגיה. המקום הזה מלא. הפעם היו לנו בקיץ 19 אלף לינות.
נותנים שם שירותים ברמה גבוהה
נופש, שלוש ארוחות. המחיר מסובסד לשוטרים

ולגמלאים, עם נופש פעיל. את זה אנחנו מפעילים, כאמור, שלושה חודשים וחצי. במשך

שמונה חודשים וחצי המשטרה מפעילה שם את הקורסים שלה: קורס פיקוד ומטה, בית ספר

לכושר מבצעי. תמורת תשלום, על פי חוזה מוסדר, אנחנו, חברת הקרנות, נותנים שם

שירותי כלכלה, שירותי מזון, שירותי אכסניה.

באשר לרישום, כרגע המקום שייך למשטרת ישראל מבחינת חוזה החכירה.
משה שקד
גם המבנים?
ישעיהו לזרוביץ
רק הנטוע. משטרת ישראל עומדת לעזוב. הרי קראתם בוודאי בעתונות שבונים

מרכז להכשרה, בית ספר ארצי להדרכה בבית שמש. ברגע שהם יעזבו את המקום, ניכנס

למשא ומתן מול משטרת ישראל. אנחנו רוצים לרכוש את המקום הזה ולהפעיל אותו במשך

כל השנה, לטובת הגמלאים, לטובת השוטרים. זה מקום מרכזי, אנחנו אוהבים אותו,

אבל זה כבר- לא נושא פשוט. ניכנס לפעילות בהמשך, כדי שהמקום הזה יישאר אצלנו

לצמיתות. זה בקשר לשני הנכסים שיש לנו.
היו"ר יוסי כץ
מה המעורבות של החברים בתוך החברה?
ישעיהו לזריוביץ
שאלת לגבי מידע. אני חוזר ואומר: אנחנו מפיצים מדי חודש - וזה גם בעקבות

המלצה בדום 35 - את הפרוטוקולים של הישיבות של הדירקטוריון, עם כל המצב הכספי,

עם כל התניעה. אנחנו מפיצים את זה בראייה כוללת ליחידות ולסניפי הגמלאים, ושם

קשת רחבה מאוד של אנשים יכולים לעיין בחומר. נוסף לזה, אנו מפרטים באיגרות את

כל הפעולות שהזכרתי כרגע, אותם 37 פרוייקטים. כאמור, התחלנו עם 5 פרוייקטים

ובמשך שליש שנים הכנסנו 37 פרוייקטים, תוך השוואה למשרתי הקבע. מעבר לזה,

אנחנו לוקחים כל פעם פרוייקט נוסף. אם מתחיל פרוייקט של מלגות, אנו מפרסמים את

הקריטריונים; אם נותנים מענקים, מפרסמים. כל פעם מוסיפים משהו.
היו"ר יוסי כץ
אתם שולחים את זה ליחידות המשטרה ולסניפי הגמלאים. זאת אומרת, כדי שהאיש

יקבל מידע, הוא חייב ללכת לסניף.
ישעיחו לזרוביץ
כן, אבל נוסף לזה אני שולח כל חודש איגרת אישית לגמלאי הביתה וגם לשוטר,

איגרת על כל הפעילות, בתוספת כל מה שהיה. אנחנו מציפים אותם כל הזמן עם

פעילויות. יש ערימות של פרסומים ששולחים כל הזמן לשוטרים ולגמלאים.היו"ר יוסי כץ;

אני מודה לך על הסקירה. אני רואה שאתה שולט בחומר לפניי ולפנים.

ישעיהו לזרוביץ;

אני עובד קשה, 18 שעות ביום.
היו"ר יוסי כץ
יש הערות לדוברים? יש שאלות לגמלאים?
בנימין וינברגר
כן. שמי בני וינברגר, אני גמלאי משטרת ישראל. שמעתי את מר לזרוביץ, הוא

מאוד הרשים אותי. יש הרבה דברים היוביים שהברת קרנות השוטרים מטפלת בהם, ואמנם

מגיעות אלינו איגרות על כל מיני פעילויות של טיולים, קניות, בתי הבראה וכוי,

אבל יש כמה דברים שמאוד מפריעים לי.

רצוני להתייהס לביטוח היים. אמנם בוטלה הגבלת הגיל, אבל היא הוחזרה מיד

אחרי שנה. הסברת, אדוני, את הסיבה לקריסה. אינני בקיא בנושא מתחילתו ועד סופו,

אבל אם אמרת שחברי קרנות השוטרים מקבלים 100 אלף שקל ביטוח חיים, אני רוצה

לציין, שמאידך גיסא, אנשי צבא מקבלים קרוב ל-250 אלף שקל יותר, כלומר, 250%

יותר מאשר גמלאי משטרת ישראל, וזאת בגלל אותה סיבה שציינת, שהם צעירים יותר.

נכון, שיפתרתם עכשיו את המצב ואתם נותנים מענק של 40 אלף שקל למשפחה של כל

גמלאי שנפטר. זה שיפור. טוב שזה נעשה, ואני מברך על זה, אבל אני חושב שזה לא

מספיק.

העליתי את הדבר הזה עוד לפני שלוש שנים, בשנת 1994, בפני יושב ראש הקרנות

הקודם, מר יאיר יצחקי. היו לי כמה התכתבויות אתו, והוא נתן לי גם תשובות.

בנושא ביטוח החיים ציינתי והדגשתי שיש מקום לשפר ושלא ייתכן שגמלאי המשטרה,

שמשלם את סכומי הביטוח במשך 30 או 40 שנות שירות, מגיע בסופו של דבר למצב

שהוא לא מקבל אף לא אגורה אחת. 40 אלף שקל הם פיצוי מסויים. ציינתי אז שניתן

למצוא דרך נאותה ומתאימה כדי לפצות את הגמלאים בצורה טובה יותר, ולא רק את

הגמלאים, אלא כל אחד שהוא חבר קרנות השוטרים. חבל שזה בא כל כך מאוחר, אבל

בנקודה זו אני מבקש מקרנות השוטרים לבדוק פעם נוספת ולמצוא את הדרך שבה אפשר

להגיע למצב שהגבלת גיל ביטוח החיים תתבטל לחלוטין, בדיוק כמו בצה"ל ובשב"ס.

אני משוכנע שעם קצת רצון, תשומת לב וכובד ראש אפשר להגיע למטרה זו.
דבר נוסף
הדיווחים. ייתכן שהדיווחים על מצב תמונת הכספים, הרכוש וכו',

מגיעים למקום מסויים, ואתם אמנם מפיצים אותם, אבל אלינו, אל הגמלאי הבודד, הם

לא מגיעים בכלל. מעולם לא קיבלתי דבר כזה, מעולם זה לא הגיע אליי.

לפי מיטב ידיעתי, תקנות קרנות השוטרים מחייבות גם קיום אסיפה כללית. אני

לא יודע על כך. לא השתתפתי, לא ניתנה לי הזדמנות, ואין לי מושג בענין זה.תצעתי גם לנשיא הקודם של קרנות השוטרים, מר יאיר יצחקי, ליזום ביקורת כדי

לייעל את התפקוד של קרנות השוטרים, זאת אומרת, שתהיה ביקורת פנימית, לא כדי

למצוא פגמים, אלא כדי ללמוד מהליקווים ולייעל את התפקוד של הקרנות בעתיד.

בזמנו, לפני שלוש שנים, מר יאיר יצחקי נענה בחיוב והוא אמר שהם אכן שוקלים

לעשות את הדבר הזה, ואינני יודע אם קיים או לא קיים דבר כזה היום. ציינתי גם

שבביקורת כזו רצוי שיימצאו גם נציג הגמלאים וגם איש בד"א. לא ידוע לי איך

התפתחו הדברים עד היום.

ביחס לניהול קרנות השוטרים, כשקבעו את הקריטריון של ניהול הקרנות לפני

קרוב ל-40 שנה, זה היה נכון בזמנו, כיוון שבזמנו עוד לא היו גמלאים בכלל, וטוב

שקמו אותם הקצינים הבכירים, שאנחנו, השוטרים מהשורה, נתנו בהם אמון מלא,

והתחילו לנהל את הקרנות. כעבור עשרות שנים הזמנים השתנו. היום קיימים כבר קרוב

ל-10,000 גמלאים, זו עובדה, ואת העובדה הזו איגוד קרנות השוטרים לא מביא

בחשבון, הוא מתעלם ממנה. הוא אינו מביא בחשבון שיש כאן קבוצה גדולה של אנשים

שהם חברי קרנות והם לא מיוצגים כהלכה בניהול הקרנות. לא נותנים להם אפשרות

לנהל את הקרנות ולא מאפשרים להם שום מעורבות.

אני מכבד את כל אלה שנמצאים בדירקטוריון. אמנם הם קצינים בכירים

ומוכשרים, אבל אני חושב שאותם הקצינים, שנבחרו כדירקטורים בקרנות, יש להם

תפקידים חיוניים וחיוביים במשטרת ישראל. זה שהם נמצאים בקרנות השוטרים

ופועלים, זה מוריד מהיכולת שלהם לתפקד במסגרת התפקיד שלהם. לכן אני חושב שחברת

קרנות השוטרים עצמה יוצאת נפסדת, וייתכן שגם משטרת ישראל וגם הגמלאים, גם חברי

הקרנות, יוצאים נפסדים. אולי שלושתם יחד יוצאים נפסדים. לכן, מר לזרוביץ, אני

חושב שרצוי שבקרנות השוטרים יהיו יותר גמלאים. אני חושב שגם בקרב גמלאי משטרת

ישראל יש מספיק אנשים מוכשרים שיכולים למלא את תפקידם בניהול, בדיוק כמו אותם

קציני משטרה שמשרתים בפועל.

היו"ר יוסי כץ;

תודה. אם יש עוד הערות, בבקשה.

שמואל גוטפריד;

שמי שמואל גוטפריד, אני גמלאי.

אנחנו למדנו על עמדת חברת קרנות השוטרים ממכתבו המאוד מאוד בהיר של עורך

דין לנגה, מה-28 ביוני 1994. שם צויין שהצגת הדברים על ידי נציגי הגמלאים אינה

מכובדת וגורמת לאנטגוניזם, בעברית - עויינות.

היו"ר יוסי כץ;

אנחנו התרשמנו יפה מאוד מהדברים שאמרתם, ולא כדאי לחזור אהורה. עשיתם את

זה מצויין.

היו"ר יוסי כץ;

חבר הכנסת כץ הנכבד והגברת המבקרת המכובדת, המכתב הזה מלמד אותנו שפה יש

הגנה - על מה ומפני מי, זאת השאלה שלנו. תודה רבה.היו"ר יוסי כץ;

אני מודה לך. אני חושב שהצגתם את הדברים בצורה ראויה לציון. נדמה לי
שארבעת הנושאים החשובים הם אלה
הנושא הראשון, דיווח לחבר על הדוח הכספי, על תנועת הכספים, שלא ייתקע

הדוח ביחידות או בסניף הארגוני, מאחר שאתם שולחים ממילא חומר לחבר כל חודש, או

שלוש-ארבע פעמים לחודש, אין שום סיבה לא לשלוח לו גם את הדיווח הכספי.
הנושא השני
בדוח הביקורת נמתחה ביקורת על כך שעל ההסכם בין קרנות

השוטרים לבין הממשלה חתומים בשם הממשלה - על ידי המשטרה, כמובן - מנהל אגף

המנהלה והחשב של המשטרה. שני בעלי התפקידים האלה חתמו בשם צד אל"ף, אבל באותו

זמן הם שימשו חברי הנהלה של צד בי"ת, וזה בהחלט חושף אותם למצב של ניגוד

עניינים. אגב, ניגוד עניינים יכול להיות בשני הכיוונים, הוא לא חייב להיות רק

לרעת קרנות השוטרים, אלא הוא יכול להיות גם לרעת המדינה, או משטרת ישראל. לכן

נדמה לי שצריך להקפיד על כך שמשאים ומתנים ועסקאות כאלה, אם הם נעשים בין

המשטרה לבין קרנות השוטרים, ייעשו על ידי אנשים שאינם ממלאים תפקידים כפולים,

כי זה חושף אותם לניגוד אינטרסים. זה אולי קל יותר, אבל זה דבר לא רצוי.

הנושא השלישי הוא הנושא של ביקורת פנימית. צריך להבטיח שהביקורת לא תהיה

רק ביקורת פורמלית, כדי לצאת ידי חובה, אלא ביקורת רצינית שנעשית על ידי אנשים

מחוץ להנהלה, ולא על ידי נציגי ההנהלה.

הנושא הרביעי הוא ייצוג מוגבר לגמלאים. לאור העובדה ש-8,000 מתוך 28,000

חברים הם גמלאים, לתת להם תחושה שהם שותפים מלאים - אינני יודע אם אפשר לעשות

את זה באמצעות תהליך של בחירה או בדרך אחרת - אם כי אני מוכרח להגיד לך, מר

לזרוביץ, שאני חושב שכל דברי הביקורת האלה לא גורעים מההערכה שיש לנו כלפי

קרנות השוטרים והדרך שבה התפתחה החברה בשנים האחרונות.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
אם לא חל שינוי בדברים שהזכרת - מי חתם על ההסכם ומי הם מנהלי החברות -

זה מצב לא בריא, ואם הוא נמשך עד היום, כדאי אולי לחשוב על שינוי המצב הזה.
ישעיהו לזרוביץ
היתה אז אי הבנה. מי שחתומה על ההסכם לגבי "נעורים" זו משטרת ישראל.
משה שקד
רון איינזברג: אבל "נעורים" בידי משטרת ישראל.
ישעיהו לזרוביץ
לצערנו, היום "נעורים" בידי משטרת ישראל. אנחנו פועלים לכך שבעוד שלוש-

ארבע שנים זה יעבור אלינו.
משה שקד
והיום אתם נותנים שירותים, על סמך הסכם עם המשטרה.
ישעיהו לזרוביץ
מי שחתום זה אני, כמנכ"ל.

משה שקד;

ומי חתום מצד המשטרה?
ישעיהו לזרוביץ
חתומים על הסכם מתן שירותים מפכ"ל משטרת ישראל ואני.

משה שקד;

המפכ"ל, לא החשב.
רון איינזברג
אני מבקש להתייחס לארבע הנקודות שעליהן דיברתם. מה שאתם אומרים על

האפשרות של ניגוד אינטרסים זה נכון, אבל בכף השניה אנחנו צריכים לשים את

היתרון בזה שאנחנו מפעילים אנשים מקרב השוטרים, אנשים בכירים שיש להם ראיה

רחבה. אנחנו חושבים שהמשקל נוטה יותר לכיוון השני, היינו, חשוב שיהיו אנשים עם

ראיה רחבה, לא צרה, ואנחנו רואים את זה.

לגבי גמלאים, הרגשת קיפוח וכוי, יש לבדוק את זה מול הנתונים בפועל.

הנתונים בפועל - והצגנו אותם בישיבת ההנהלה המורחבת של איגוד הגמלאים - מראים

שבמרבית הפרוייקטים שלנו יש אפליה לטובה של הגמלאים. אציין בקצרה: בנושא

הלוואות, לשוטר הפעיל - - -

היו"ר יוסי כץ;

לא, אני מבקש שלא תיכנס עכשיו לפרטים האלה. דובר על דיווח.

ישעיהו לזרוביץ;

אנחנו נותנים דיווח וניתן גם דוח כספי לגמלאים, אין שום בעיה. אפשר

לפרסם.

היו"ר יוסי כץ;

מה לגבי ביקורת פנימית?

ישעיהו לזרוביץ;

יש לנו ביקורת פנימית. ראשית, המבקר הנוכחי, עידו הדני, שהתחיל לפעול

עכשיו, הוא אחד המבקרים הטובים שיש לנו. הוא היה מבקר בעליית הנוער. הוא בוגר

אוניברסיטה, כלכלן ורואה חשבון, והוא מגיש דוחות מסודרים לחברה. יש לנו גם

רואה חשבון.

היו"ר יוסי כץ;

הוא המבקר הפנימי שלכם?

ישעיהו לזרוביץ;

הוא המבקר הפנימי. מעבר לזה, בחרנו גם ועדת ביקורת פנימית, ובתוך ועדת

הביקורת הפנימית יושב נציג איגוד הגמלאים, תת-ניצב בגמלאות שדה. הוא חבר

בוועדת הביקורת. זאת אומרת, אנחנו פועלים לפי כל הכללים.היו"ר יוסי כץ;

פעם בשנה יוצא דוח ביקורת כזר;?
רון איינזברג
כל חודש.

היו"ר יוסי כץ;

אני מציע להעביר פעם בשנה דיווח של ועדת הביקורת הפנימית במסגרת הדיווחים

שלכם לחברים, כדי שהצדק גם ייראה.

ישעיהו לזרוביץ;

בוודאי שכן.

קודם כל אני גאה בגמלאים. מותר להם לומר מה שהם אומרים, ואני גאה בהם

ואני אוהב אותם, וזה לא סתם מס שפתיים, כי אני משקיע את נשמתי בעבודה הזאת.

אני רוצה לומר לכם שכל הקשיים, הבעיות והתלאות שנוצרו הם רק בגלל ביטוח החיים.

ברגע שהנושא הזה ימצא פתרון, כל יתר הדברים כבר ינועו בצורה מאוד טובה.

היו"ר יוסי כץ;

תעשו מאמץ לשפר אותו. בתקווה שהתמותה תפחת, אולי תוכלו לשפר.

ישעיהו לזרוביץ;

אני רוצה לומר לגמלאים: מי שמנהל חברה וצועד במקום - הוא צריך לפנות את

המקום. אנחנו נשקוד כל הזמן ונעשה הכל כדי לשפר את המצב ככל האפשר. כמובן, זה

תלוי בתמותה ובעוד גורמים. תאמינו לי, לא יהיה מנכ"ל יותר מאושר ממני אם אאוכל

לתת יותר מהצבא, יותר מהשב"ס, אבל יש לנו בעיות אקטואריות מיוחדות. אגב, עשינו

עבודה אדירה. לקחנו את האקטואר הטוב ביותר במדינת ישראל כיועץ ביטוח. שיתפנו

את כל הגמלאים. הפעם עשינו מכרז אדיר. כל ארבעת הגמלאים ישבו אתנו בצוות

המכרז, והאקטואר הזה ואנחנו הגענו בסופו של דבר לתוצאה הטובה ביותר שישנה

כיום. להמשיך לשפר - כן, לרצות יותר - כן.

מעבר לזה, בעקבות זה הכנסנו ביטוח סיעודי. ב"חבר" אין ביטוח סיעודי. אני

רוצה לבשר לכם דבר נוסף. בחודש ינואר ניכנס לנושא של ביטוח רפואי משלים, שלא

קיים אצל שום גורם. זה טוב מאוד לגמלאים בעיקר. יש לנו הרבה פעילויות בתחום

הזה. אנחנו רוצים רק לצעוד קדימה.

היו"ר יוסי כץ;

משפט אחרון.

ישעיהו לזרוביץ;

אני גאה לשרת אתכם, אנחנו נעשה את הכל על מנת להמשיך לקדם את החברה, למען

הגמלאים שנתנו הרבה מאוד למען מדינת ישראל.

היו"ר יוסי כץ;

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 00;11)

קוד המקור של הנתונים