ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/11/1997

מיקלוט ומיגון לאוכלוסייה האזרחית, עמ' 956 בדו"ח 44 של מבקרת המדינה - מעקב; ערכות מגן לאוכלוסייה האזרחית, עמ' 939 בדו"ח47 של מבקרת המדינה ומעקב מדו"חות קודמים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים