ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/09/1997

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה לגבי האחריות לקיום הוראות הבטיחות בבית הספר בקריית אתא המושבת מאז פתיחת שנת הלימודים

פרוטוקול

 
מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 137

יום שני, י"ג באלול התשנ"ז ( 15 בספטמבר 1997). שעה 10:30

נוכחים;
חפויי הוועדה
יוסי כץ - היו"ר
מוזמנים
יאיר הורוביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

דוד קסטל - סגן ממונה על אגף, משרד מבקר המדינה

אביבה קינר - מינהל הפיתוח, משרד החינוך, התרבות והספורט

שמואל גרינבויים - מבקר משרד החינוך, התרבות והספורט

עו"ד אהרון אזולאי - מנכ"ל עיריית קריית-אתא

יעקב טאוב - מנהל מחלקת חינוך, עיריית קריית-אתא

משה ריבק - ראש מדור מניעת דליקות, איגוד ערים לכיבוי אש, איזור חיפה

נסים חודדה - יושב-ראש ועד הורים של ביה"ס בגבעת-רם

דוד בן דוד - ועד הורים של ביה"ס בגבעת-רם

איציק בן חמו -ועד הורים של ביה"ס בגבעת-רם

שלמה גולדשטיין - ועד הורים של ביה"ס בגבעת-רם

אליס זמיר -ועד הורים של ביה"ס בגבעת-רם

חיים מאיר -ועד הורים של ביה"ס בגבעת-רם

אשר עמיאל -ועד הורים של ביה"ס בגבעת-רם

משה רייזמן -ועד הורים של ביה"ס בגבעת-רם
היועצת המשפטית
אנה שניידר

מנהל הוועדה; ברוך פרידנר

רשמה: אירית שלהבת

סדר היום; 1. בקשת חוות דעת ממבקר המדינה לגבי האחריות לקיום הוראות הבטיחות בבית-הספר בקריית-אתא

המושבת מאז פתיחת שנת הלימודים.בקשת חוות דעת ממבקר המדינה לגבי האחריות לקיום הוראות הבטיחות בבית הספר בקריית אתא המושבת מאז פתיחת שנת הלימודים היו"ר יוסי כץ:

הישיבה הזו היא ישיבת פגרה מיוחדת. כינסתי אותה משום שהסתבר לי שזה השבוע השלישי שמערכת החינוך

בקריית-אתא עובדת כסידרה למעט בית-הספר שבו אנחנו מדברים, שנמצא בגבעת-טל. גבעת-טל וגבעת-רם הן שכונות

סמוכות זו לזו בקריית-אתא. בית-הספר מושבת זה השבוע השלישי בשל ויכוח בך ועד ההורים של תלמידי בית-הספר

לבין הרשויות באשר למצב הבטיחותי של בית-הספר. כאשר ביקרתי במקום יכלתי להתרשם אישית מהמצב הפיזי של

בית-הספר ומדרכי הגישה אליו. ראיתי שיש שם כמה ליקויים בטיחותיים, כאלה או אחרים.

אני מציע שבמקום לשמוע אותי אתם תשמעו את ועד ההורים, שייציג מה מאב לו בבטן. אחר כך ניראה לאן אנחנו

מסוגלים להוביל את הדברים.

המטרה שלנו, הפורמלית לפחות, היא לבקש ממבקר המדינה לתת חוות דעת על מי מוטלת האחריות למצב

בית-הספר, לתנאי הבטיחות. האם הרשות המקומית מילאה אחר ההוראות המקובלות בנושא הזה? האם משרד החינוך

והתרבות נתן את האישורים המתאימים ובמועד הנדרש? האם משרד החינוך והתרבות דרש תיקונים של ליקויים כאלה או

אחרים והאם התיקונים בוצעו? האם הם בוצעו במועד? האם מוטלת על משרד החינוך והתרמת אחריות כלשהי או האם

מוטלת אחריות על הרשות המקומית? מבקר המדינה יצטרך לתת חוות דעת האם האחריות הזו התמלאה כראוי או שמא

יש חריגה מהאחריות שמוטלת על הרשויות המוסמכות, ועל מי מהן.

זה הצד הפורמלי של הדיון שלנו. אני מקווה שבתום הדיון הזה אנחנו נוכל לצאת עם איזשהי בשותל, בראש

ובראשונה לתלמידים, כי התופעה הזאת, שמאות תלמידים לומדים בבתים פרטיים בצורה פרטיזנית כשיש חוק במדינת

ישראל, חוק לימוד חובה, היא כמובן תופעה בלתי נסבלת. אני הבנתי שההורים נקטו בצעד הזה כשכלו הקיצין.

מי מציג את הנושא? בבקשה מר חודדה.
נסים חודדה
אני יושב-ראש ועד ההורים של בית-הספר. אנחנו פתחנו בשביתה לאחר שהתרענו בפני הרשות המקומית מבעוד

מועד, במשך כל השנה, לא רק יום לפני תחילת שנת הלימודם ולא שמע לפני תחילת שנת הלימודים, התרענו על מפגעי

הבטיחות שקיימים בבית-הספר. התרענו על העדר תנאים אקלימיים מתאימים לילדים שלנו ועל הדרך המסוכנת שבה

הילדים צריכים להגיע לבית-הספר. אלה הן הסימת העיקריות לכך שהשבתם- את בית-הספר בתחילת שנת הלימודים.

גם בתחילת שנת 1996 נאלצנו להשבית את הלימודים, לאחר שהרשות המקומית התתחייבה בפנינו בכתובים
היו"ר יוסי כץ
אם יש לכם מסמכים אז אנא הציגו אותם בפני הוועדה.
נסים חודדה
יש לנו פה מסמך שחתום על-ידי נציגת העיריה דאז, גברת אילנה שלום, שהיתה סמנכ"לית המועצה ממנו (היום היא

כבר לא עובדת עיריה). היו נוכחים מר מיכה צח, שהוא קבלן שהיה אמור לבצע את העמדות בבית-הספר (כרגע הוא לא

עובד שם מאחר שיש איזשהו סיכסוך בינו לבין הרשות המקומית), גברת נורית שטיינברג, שהיא מפקחת מטעם משרד

החינוך והתרבות, מר יורם צימט, שהוא הקב"ט של משרד החינוך והתרבות, מר הדר רחמים, מנהל פרוייקט...
היו"ר יוסי כץ
אני מציע שתתקדם. אילו התחיימיות כלולות במיסמך?
נסים חודדה
המיסמר הזה הוא מיום 6.9.96. הוא מדבר על: לכסות את כל חוטי החשמל הגלויים; להפריד בין איזור בנוי לבץ

איזור בלתי בנוי; לעשות הארקה של הגנרטור; לנעול את חדר חשמל; לסלק פסולת בניין מהחזית; לשים חול במשקעים

שבכניסה; לסמן נקודות הורדה בשני הצדדים על-ידי מחסומי משטרה; להוריד מדפים מארונות פתוחים בכיתות בצד דרום;

להשלים את מגרש הכדורסל.

ב-9.9.96 נערכה ישיבה לראות איפה הדברים עומדים ובעקבותיו,יש פה עוד מכתב יותר מפורט. על המיסמך הזה

חתומה מנהלת בית-הספר, גברת חיה סלקטור, ומפורטים בו כל הליקויים שאנחנו מדברים עליהם.

עד 15.10.96 לא היה עדין אישור פיקוד העורף למקלטים בבניין C, וזה נכון גם להיום; גמר השלמת כיתות בבנין

C, כולל עבודות נגרות שעוד לא בוצעו - התאריך לביצוע היה עד 20.9.96 אך זה לא בוצע; בחופשת הסוטת - השלמת

מעקים, חדרי מדרגות, כל הטיפול בנושא הבטיחות צריך להסתיים; השלמת מגרש הכדורסל ומסלול הריצה; בחצר

בית-הספר יש עמוד חשמל שהוא בעצם קו מתח גבוה. על פי החוקים והתקנות קו המתח הגבוה הזה אמור להיות 12 מטר

מחוץ לגדר בית-הספר. נכון להיום הוא עדיין נמצא באותו מקום, לא זז, ולא שמו שום אמצעי בטיחות למנוע סכנה כלשהי.

לפני שבוע וחצי עבד באחור הזה, שהוא אתר בנייה, דחפור שהרים אף הכף, פגע בחוט הזה ופרצה להבה אדירה. אם היו

שם תלמידים אני לא יודע איך זה היה נגמר. עד היום אין מענה לבעייה הזאת; יש גם את הנושא של מגרש הכדורסל שהיה

אמור להסתיים ב-30.11 ועדיין לא סיימו אותו באופן מלא. אלה פחות או יותר הדברים. כמובן שיש גם דברים נוספים.
היו"ר יוסי כץ
מה לא תקין לטענתכם מבחינה בטיחותית? מה הבעיות, חח מעמוד החשמל?
נסים חודדה
הבעיות הבטיחותיות הן עמוד החשמל; ציפוי מיגרש הכדורסל.המיגרש נבנה בחופזה רבה לצורך נסיעת מכוניות ולא

לצורך משחקי ילדים. צריך לצפות אותו על-פי התקנות של משת החינוך והתרבות; יש צורך לקבל אישור של פיקוד

העורף למקלטים, במיקרה ויהיה חלילה אירוע כלשהו שהמיקלטים האלה יהיו תקינים ויוכלו לאכלס את הילדים שלנו.
היו"ר יוסי כץ
מה עם דרכי הגישה לבית-הספר?
שלמה גולדשטייו
אני אשלים. נושא נוסף הוא גג בית-הספר. ב-25.8 נפל ילד מהגג מגובה של 4 מטר. למזלנו לא קרה אסון אך נשברה

לו היד והוא נפגע בקרסול. באותו זמן בקריית-ים נפל במקום אחר ילד מגג בית-ספר ונהרג. אחת ההערות של הקב"ט היא

הצורך לגדר את גג בית-הספר.

צריך לגמור את התיקונים בנושא של כיבוי האש. למשל החצר בחטיבה הצעירה היא מגודרת ואין אפשרות להימלט.

במיקרה שתהיה שריפה והילדים יצליחו לצאת לחצר לא יהיה להם לאן לברוח והם ישרפו שם. בנוסף לזה יש עוד מספר

דברים בנושא של כיבוי אש.

אני רוצה לציין שוועד ההורים לא קיבל שום דו"ח, למרות שאנחנו ועד שנבחר. על סמך הליקויים שאנחנו מצאנו

אנחנו רואים מה מתקדם ומה לא אבל בפועל עד היום לא קיבלט שום מיסמך מאף גורם, לא מהרשות ולא ממשרד החינוך

והתרבות, לא קיבלנו שום מיסמך שאומר מה הם הליקויים שאותם צריך לתקן.

עמוד קו המתח הגבוה עומד שם אף הוא. במידה והוא יפול הוא יפול על הגדר. הגדר היא לא מבודדת עדיין, גם לכבלי

המתח אין בידוד שיימנע שאם הכבל יפול הוא יחשמל, ולפיכך כל הגדר ההיקפית תקצר.
נסים חודדה
אני רוצה להוסיף לגבי דרכי הגישה: ילד שרוצה להגיע לבית ההספר לא יכול לעשות את זה בלי להיפצע או להיפגע.

כל השטח שם מלא מרות ודחפורים.
היו"ר יוסי כץ
אתמול נאמר לי שהרשות ארגנה הסעות עד פתה בית-הספר.
שלמה גולדשטיין
זה נכון. הקב"ט המחוזי, מר זאב אריאל, כבר בשנה שעברה חייב הסעות וזה היה תנאי לפתיחת הלימודים.
היו"ר יוסי כץ
מי משלם עבור ההסעות האלה?
נסים חודדה
נכון להיום אנחנו משלמיים חלק והעיריה חלק.
היו"ר יוסי כץ
משרד החינוך והתרבות, האם יש לכם איזשהו דוח בכתב על מצב הליקויים בבית-הספר?
אביבה קינר
לא, אין לנו מיסמך בכתב לגבי הלקוים כי בעצם זה מעבר לתחום אחריותנו. הקב"ט למיטב ידיעתי נתן רישיון

לפתוח את בית-הספר כך שמבחינתם העניין נמצא תקץ. כל הליקויים שהוזכרו כאן הם בעצם לא באחריותנו. אנחנו

הגורם המתקצב, אחראים על תיכנון המיבנה. שאר העבודות שהוזכרו כאן, כמעט כולן ללא יוצא מן הכלל, פרט אולי

לכביש הגישה, הן באחריות הרשות המקומית למיטב הבנתנו.
היו"ר יוסי כץ
מחר בבוקר אם חס וחלילה יקרה אסון כולם יגלגלו עיניים לשמיים וייטילו אחריות על האשמים. העיריה תגיד - יש

חוק חינוך חובה וזו אחריות של משרד החינוך, אני משוכנע שהם יגידו את זה; אתם תגידו בדיוק מה שאת עכשיו אומרת,

שתנאים פיזיים ותנאיי בטיחות בכלל, עמוד חשמל, קו מתח גבוה, בתוך בית-הספר - אותו ראיתי, דרך אגב - גג

בית-הספר, גדר, כל הדברים האלה הם באחריות הרשות המקומית.
אביבה קינר
זה באחריות הרשות המקומית ובמימון שלנו. כשאנחנו מממנים בניית בית-ספר חדש יש גם איזשהו מרכיב של

פיתוח, כולל סילוק מיפגעים מהסוג הזה שנמצאים שם, אבל אנחנו לא הגורם המבצע.
היו"ר יוסי כץ
אני מתפלא שקב"ט משרד החינוך והתרבות לא נמצא פה. זה לא בסדר שהאדם שנתן את האישור וחתם על המיסמך

לא נמצא פה. אתם ידעתם בדיוק במה מדובר, ידעתם שהקב"ט מעורב בזה. מדוע הוא לא פה?
אביבה קינר
אתמול דיברתי איתם בנושא הזה והבנתי שהקב"ט הארצי בירושלים אמור להגיע או לפחות הוזמן. זה מעבר לאחריות

שלנו כמינהל החינוך.
נסים חודדה
הקב"ט הראשי מודע לעניין.
היו"ר יוסי כץ
אני לא רואה שהוא מתכוון להגיע. קודם כל ציפינו שייבוא מנכ"ל משרד החינוך והתרבות. אני מתפלא שהוא לא

הגיע. אבל בוודאי שהיה צריך להיות פה הקבייט שמעורב בעניין. האם יש לכם אפשרות להזעיק את הקב"ט עכשיו? את

אומרת שהרשות אחראית על הביצוע ואתם מממנים. לגבי הליקויים שבהם מדובר - הזזת עמוד החשמל, קו המתח הגבוה,

האם מישהו יכול להגיד לי האם זה תקין או לא תקין?
אביבה קינר
זה שעומד עמוד קו מתח גבוה בתוך המגרש - בוודאי שזה לא תקין.
היו"ר יוסי כץ
זה נראה לי מאוד מוזר. אצלי בבית-הספר לא היו כאלה דברים.
אביבה קינר
לערמת זה, אני מוכנה לדבר על נושא שכן איכשהו טפל בתחום האחריות שלנו תה הנושא של דרכי הגישה והדמעות.

אני מביבה שהבעיה של ההסעות בינתיים נפתרה. אנחנו התחייבנו על 50%.
דוד בו-דוד
זה היה בוועדת חריגים ולא אישרתם את זה. גם בשנה שעברה לא אישרתם את זה.
אביבה קינר
לא אישרנו את זה כי ההורים לא הסכימו לקבל חלק מן העלות. כך כחוב לי בסיטם הדיון של ישיבת ועדת חריגים

מיום 26.1.97. אם ההורים לוקחים חלק בביצוע ההסעות אז נושא ההסעות יוסדר אצלנו בצורה נמנה. הנימוק

לאי-אישור שלנו היה שההורים טענו שהם לא מוכנים לממן את חלקם בהסעות.
היו"ר יוסי כץ
הסעות זה דבר אחד. אני מבין שההסדר היום הוא שההורים שילמו אגרה
שלמה גולדשטיין
140 שקלים לשנה לכל הורה. אנחנו מדברים על מרחק קצר מאוד של 700-600 מטר בלבד. הייתי מעדיף שהילד

שלי ילך את המרחק הזה ברגל אם תהיה לו אפשרות. אנחנו יוצרים מצב שהילדים כבר מגיל הגן לא יכולים ללכת ברגל.
היו"ר יוסי כץ
תיכף אנחנו נשמע מהעיריה כמה זמן זה עוד אמור להימשך. לי זה ניראה מוזר מאוד שהילדים צריכים לנסוע כל

בוקר מרחק של 600-500 מטר. הם חייבים לבוא בשעה מסויימת ואם הילד מפספס את ההסעה הוא לא יכול להגיע.
אביבה קינר
בעביץ המיגרש ודרכי הגישה אליו: בעניין הזה אנחנו עזרנו לרשות בכך שתיקצבנו סטם עודף, מעבר לסכום הבינוי,

שקראנו לו "תשתיות של המיגרש". אני יודעת גם שהרשות ניצלה את כל הכסף. העברנו סכום של 400,000 קוקל

להסדרת כל הנושא של בעיות תשתית בתחום מגרש בית-הספר. אנחנו מוטים, אם הרשות תבוא עם תוכנית מיגרש ועם

כל הנתונים והאומדנים, לבדוק. יכול להיות שנוכל לעזור במשהו נוסף, בתנאי שזה כמובן בתחום המיגרש ולא בשכונה.
היו"ר יוסי כץ
עמרד החשמל הזה, המיקלטים.
אביבה קיבר
יכול להיות שעמוד חשמל - כן; המיקלטים - לא. מגרש הכדורסל - אפשר יהיה לדבר עליו; גג בית-הספר - לא. א2י

מדברת יותר על דרכי גישה, על הסדרת התשתיות שבתחום המיגרש ודרכי הגישה לבית-הספר.
היו"ר יוסי כץ
כלומר מה שצמוד לקרקע. אנחנו תיכף נישמע את העירית. האם לכם יש עוד הערות על מה שנאמר?
נסים חודדה
בדוק כמו שציץ היושב-ראש, זו עובדה מאוד מהותית ונכונה, אם ילד לא מרגיש טוב, חלילה, או ילד מפספס את

ההסעה אז הוא צריך להגיע ברגל לבית-הספר. אם חלילה יקרה משהו של מי תהיה פה האחריות?
היו"ר יוסי כז
אני רוצה להסביר למשרד מבקר המדינה דבר אחד. בדרך לבית-הספר יש תעלה גדולה מאוד שיש מעליה חומר

חציבה עם תעלות עמוקות. הילד שלי אף פעם לא מגיע באותה שעה מבית-הספר. אני יודע שילדם הולכים במקום כזה,

דוחפים אחד את השני או אינני יודע מה עושים. זה פשוט סכנת נפשות. השאלה היא איך העיריה מסוגלת להתגבר על

העניין הזה. האם צריך להציב שומר שייעמוד שם בל בוקר בחצי שעה שלפני פתיחת הלימודים, האם צריך שלטים, האם

צריך למתוח חבלים? אינני יודע מה ניתן לעשות כד לפתור את הבעיה הזאת.

גברת קינר, האם את אומרת שאין לכם מיסמך בכתב מהקבייט שמפרט מה הם הליקויים?
אביבה קינר
לא. המיסמך תיראה נימצא ביד הרשות המקומית.
היו"ר יוסי כץ
מי נתן אותו לרשות?
אביבה קינר
אם ישנו איזשהו נייר אז הוא הועבר לרשות. אנחנו לא אמורים גם מבחינת הפרוצדורה המקובלת במשרד לקבל

מיסמך כזה. זה לא תחום שאנחנו מטפלים בו.
היו"ר יוסי כץ
זו מתחילה להיות בעיה מעניינת. את אומרת שאץ זה תפקידו של משרד החינוך והתרבות לקטע מה
אביבה קינר
אני לא מדברת על משת החינוך והתרבות אלא על מינהל הפיתוח, המחלקה שאני מטפלת בה.
היו"ר יוסי כץ
בשבילי את מייצגת את משרד החינוך והתרבות. אם לא נמצא פה מנכ"ל המשרד אז מי מייצג פה את משת החינוך

והתרבות? יועץ במר למנכ"ל?
אביבה קינר
הוא לא הגיע.
היו"ר יוסי כץ
תאמרו לי אתם מי מייצג את משרד החינוך והתרמה. זה לא יעלה על התת. אבחנו מכנסים ישיבת ועדה מיוחדת

בכנסת ולא מקבלים תשובה ממשרד החינוך והתרבות מי אחראי למה. זה שמינהל הפיתוח לא אחראי על הכל אלא אחראי

רק על דברים המחוברים לקרקע, זה בסדר. אבל מה עם המשרד עצמו?
שמואל גרינבוים
זו בעיה של לוח זמנים. אני הוזעקתי רק אתמול.
היו"ר יוסי כץ
דיברתי עם המנכ"ל כבר בסוף השבוע והוא הבטיח לי אישית שביום חמישי בלילה, או לכל המאוחר ביום שישי

בבוקר, יבוא סגן השר פלד לקריית-אתא וייבקר בעיר ובבית-הספר. זה גם העמיד אותי במצב לא נעים כלפי ועד ההורים.

אנחנו תיכף נחליט מה לעשות. בכל אופן, אני מבץ שאין למשרד החינוך והתרבות תשובות. האם יש אפשרות להזעיק לפה

את קצין הביטחון?
שמואל גרינבוים
קצין הביטחון המקומי שנתן את חוות הדעת הוא קצין ביטחון של מחת חיפה.
היו"ר יוסי כץ
אז שיידאג להעביר בפאקס את חוות הדעת. אלא אם יש לנציגי העיריה פה את המיסמך.
ברוך פרידנר
אני מבין שהממונה הארצי על הבטיחות יושב בירושלים והוא התכוון לבוא לכאן.
נסים חודדה
אני חושב שחשוב מאוד שתיראו את המיסמך. אני ראיתי אותו באופן לא פורמלי והוא כולל 4 עמודי פוליו מלאים

בליקויים. זה מיסמך מלפני כשבוע, שבוע וחצי.
אנה שניידר
מה היה במשך כל השנה?
נסים חודדה
אנחנו התרענו בפני הרשויות כל השנה. לא רצינו להגיע למצב שנצטרך לנקוט אמצעים של השבתה או צעדים

חריפים אחרים. ניסינו כל הזמן ליצור איזשהי הידברות. היו התכתבויות, פניות וישיבות, גם עם ראש העיר, גם עם מר

אהרון אזולאי, וגם עם מר יעקב טאוב, שמודע לבעיות האלה כל השנה. יש סיכסוך בין הקבלן לבין עיריית קריית-אתא.

הם הגיעו לערכאות משפטיות ואז הכל נעצר. אמרו לנו, והאמנו, שאם זה נמצא בערכאות משפטיות אז הילדים שלנו

צריכים ללמוד בסכנת חיים. נאמר לנו שהם לא עשו ולא עושים דבר בגלל שזה נדון בערכאות משפטיות. מאוחר יותר

כשאנחנו התחלנו להיות לחוצים מועד הורים לפני פתיחת שנת הלימודים התחילו להזיז חלק מהדברים ואז פתאום התברר

שזה כבר לא בערכאות משפטיות ושזה p ניתן להיעשות. זה מה שגם מפליא את ועד ההורים, איך רשות לוקחת על עצמה

להזיז או לא להזיז דברים ונותנת להורים אמתלה שהדברים תלויים ועומדים בגלל שזה נמצא בערכאה משפטית ולא ניתן

לפתור את בעיות הבטיחות שמסכנות את חיי ילדינו. את זה אני לא מבין.
אנה שניידר
אבל במיסמך שנמצא פה בפני הוועדה, שערך מר דוד קסטל ממשרד מבקר המדינה, כתוב שמבנה בית-הספר היסודי

הושלם בקייץ 1996 ועקב חילוקי דיעות טכניים עם הקבלן הוא לא השלים את עבודות הפיתוח והעניין נמצא בביתר.
מעבר לזה נאמר כאן
"למרות זאת, כפי שמסר לי המנב"ל, ביקשו הורי התלמידים לאכלס את בית-הספר עוד בשנת

1997". זאת אומרת שאתם בשלב מסויים בשנת 1996 סברתם שהילדים שלבם יכולים ללבת לאותו בית-ספר. אלא אם

כן הבטיחו לכם הבטהות ולא קיימו, אני לא יודעת.
נסים חודדה
לא רק הבטחות אלא גם היו חתימות.
שלמה גולדשטיין
סעיפים 1 ו-2 במיסמך הזה הם נמנים ומדוייקים. סעיף 3, שאומר שמיבנה בית-הספר הושלם בקיק 1996, איננו

נכון. בית-הספר היה אמור להיפתח בקיק 1995 והוא נפתח באיחור של שנה. בשנת 1995 למדו 180 תלמידים, לא כולל

הגנים. בשנת 1996 היו כבר 383 תלמידים, כולל הגנים. בשנת 1995 קיבלנו מיבנה בבית-ספר אחר, בית-ספר

שפרינצק, המיבנה שבקושי איכלס את התלמידים מ- אי עד וי. בית-ספר שפרינצק לא יכול היה לשמש תחליף גם בשנת

1996 ולהכיל את כל התלמידים של גבעת-רם ולכן נפתח בית-הספר החדש. בית-הספר ניפתח בחלקו. הוא ניפתח כל פעם

;בקטע.

אין לנו שום מיסמכים, כל המיסמכים שיש לנו הם מיסמכים שלנו. בשלב הראשון בשנה שעברה אחת ההתניות של

קצין הבטיחות היתה שזה יגודר בעץ. הכניסה היתה אז במה שהיום הוא דרך המילוט. במהלך השנה חלקים מבית-הספר

הושלמו אך הם לא נבדקו ולא נעשה שום דבר. כל הבדיקות והביקורות שנעשו בשנת 1996 היו למיקטע מסויים של

חדרי הלימוד בלבד.
נסים חודדה
אנחנו לא ביקשנו לאכלס את בית-הספר. הרשות אילצה אותנו להגיע לבית-הספר מסיבה פשוטה, בי בית-הספר

שפרינצק, שט הילדים למדו עד להשלמת הבנייה, גם התרחב והמיבנה שם כבר לא יכל לעמוד לרשותנו. בלית ברירה

נפתח בית-הספר הזה.
אהרון אזולאי
אני מבקש לדייק. זה לא נכון.
נסים חודדה
אנחנו בפירוש אולצנו להיכנס שם למיבנה. אנחנו לא רצינו להיכנס. ולראייה, אנחנו השבתנו את הלימודים. אם היינו

רוצים בשנת 1996 להיכנס אז למה השבתנו? התרענו ואמתו שאין לנו עניין להיכנס לבית-ספר מה כל זמן שלא יתקנו

בו את הליקויים.
היו"ר יוסי כ7
מה אתם סבורים שחיוני לבצע באופן מייד כדי שהלימודים יתחילו כסידרם?
נסים חודדה
1) הנושא של החת עמוד החשמל, שמהווה סכנת נפשות.
שלמה גולדשטיין
או מציאת פיתרון טכני אחר שיאושר חד-משמעית על-ידי גורמים מוסמכים.
נסים חודדה
2) אישור של פיקוד העורף לגבי תקינות המיקלטים.3) השלמת מיגרש הספורט. הילדים בהפסקה רצים למיגרש לשחק. אין להם מקום אחר לשחק. המיגרש בבנה עם

אספלט שאיתו בונים כבישים. זה לא מתאים למגרשי משחקים של ילדים. המגרש צריך לעבור ציפוי. במו בן, מסביב

למיגרש יש עדיין אבנים ופסולת בנייה.

4) מיזוג אוויר: בחטיבה הצעירה של בית-הספר הבניין תוכנן להיות ממתג. אי לבך גם לא ניבנו חלונות. גם אם זני

רוצה לפתוח חלון בבית-הספר ולנשום מעט אוויר - אין אפשרות. פשוט אין חלונות.
שלמה גולדשטיין
בשעה 8:30 בבוקר נמדדו שם 30 מעלות צלזיוס כאשר לא היו ילדים בביתה. בשיריו הילדים זה יגיע ל-33 או 34

מעלות.
נסים חודדה
5) גם איפה שיש חלונות יש רעש בגלל עבודה של טרקטורים ודחפורים באזור ומהעבודה במחצבה. עבשיו הולכים

לבנות שם מסביב אלפי יחידות דיור. פשוט בית-הספר נמצא בלב אתר הבנייה. עשרות דחפורים יעבדו שם.
היו"ר יוסי בץ
הגישה לבית-הספר היא אתר בנייה אחד גדול באשר בפאתי בית-הספר יש תעלות גדולות לביוב ולתשתיות.
אנה שניידר
אולי אי אפשר היה לתת אישור לבית-הספר לפעול.
היו"ר יוסי כץ
יתכן שבית-הספר במצב הזה, כשדרכי הגישה הן כאלה, לא היה ראוי ללימודים. רמתי, שמענו את מה שנראה לכם

כחשוב. אני באופן אישי הייתי רוצה לראות מחר בבוקר את הילדים בבית-הספר. לפיכך אני רוצה לשמוע ממנב"ל העיריה

תגובה וכן התחייבות ברורה לגבי לוח זמנים, איך פותרים את הבעיות אחת לאחת. בבקשה.
אהרון אזולאי
לאור הסקירה העניפה ששמעתי כאן אני לא יטל שלא להתחיל את התיאור מהתחלה. מישהו באן שכח מאין הכל

התחיל. גבעת-רם המדוברת היא גבעה של ב-850 יחידות דיור שנבנתה על-ידי משת הבינוי והשיכון באשר שטח השיפוט

היה במסגרת המועצה האיזורית זמלון. בל האישורים והתכנונים לא נעשו באמצעות ועדת התכנון ובניה של קריית-אתא.

בנו שבונה שלמה ללא מבני צימר, ללא מעון יום, ללא גן ילדים, ללא בית-כנסת, וגם ללא בית-ספר. 850 יחידות דיור,

עד כמה שאני יודע על-פי פרוגרמה של משרד החינוך והתרבות, זה לא מספר שמחייב הקמת בית-ספר ניפרד. התוכנית

היתה שאותם ילדים ילמדו בבתי-ספר בקריית-אתא, שיכולים גם היום לקלוט אותם. בית-הספר גבעת-טל ניבנה בשכונה

חדשה נפרדת על-ידי עיריית קריית-אתא, על-ידי הוועדה לתכנון ובנייה, והוא אמור בעתיד ליתן מענה לתושבי גבעת-טל,

גבעת-רם ושמנת תל-חי. אבל במקור הוא לא אמור היה לתת מענה לגבעת-רם, הוא לא נבנה אך ורק בשביל גבעת-רם.

זה הבסיס שצריך להיות תנאי יסוד לבל החלטה.

בתחילה הסיעו את תלמידי גבעת-רם לבית-ספר שפרינצק. לאחר בשנה, בניגוד למה שנאמר פה, ביקשו הורי

התלמידים ללמוד בבית-הספר גבעת-טל, שהיה בתהליך בנייה, שנמצא בתוך שמנה שרק עכשיו מתחילים לבנות אותה.

בלומר הדבר היה ידוע מלכתחילה.
היו"ר יוסי כץ
כלומר בשכונה החדשה גבעת-טל בנו קודם את בית-הספר ואחר כך בונים את השבונה. את מיבנה בית-הספר, שזה

עתה ניבנה, בינתיים כשאין תושבים בגבעת-טל נותנים לילדים של גבעת-רם.
אהרון אזולאי
בית-הספר עדיין לא נמסר כדין על-ידי הקבלן לעיריה.
אנה שניידר
האם הם פלשו לשם?
אהרון אזולאי
לא. בלחץ שנוצר היתה מסירה חלקית רק למיבנה. הפיתוח עדיין לא הסתיים כולו. עמוד החשמל הוא זמני, כי

בגבעת-טל אין חשמל, עד היום חברת חשמל לא הניחה שם קווי חשמל, והעמוד יועתק משם. כל החשמל יהיה תת-קרקעי.

כל האיזור הוא ארעי. בית-הספר לא אמור היה להתאכלס בשנה שעברה.
אנה שניידר
אז איר נכנסו לשם תלמידים?
היו"ר יוסי כץ
מה יקרה אם אנחנו נמלק לסגור את בית-הספר הזה?
אהרון אזולאי
יהיה לנו פיתיון. אנחנו בין כה וכה מסיעים את תלמידי בית-הספר. אם מוציאים אוטובוס אין הבדל משמעותי אם הוא

טסע 5 דקות או 10 דקות או רבע שעה. למרות שיש הבדלי מרחק העלויות הן כמעט אותן עלויות. ניתן היה להבין כאילו

האוטובוס נוסע רק 500 מטר, ולא p היא. האוטובוס מסיע את התלמידים מכל הבתים, מבית התלמיד עד לפתח

בית-הספר, ולא רק בקטע הבעייתי. אם השטח היה מוכשר לא היו מתקיימות הסעות, כי זה לא שטח שמחייב הסעה.

ההסעות באו כד להתגבר על המצב שנוצר כתוצאה מהדרישה ללמוד בבית-הספר.

בנושא הזה הרשות היא קבלן המשנה של משרד החיטך והתרבות. משרד החינוך התרבות אישר את בית-הספר

ללימודים ואנחנו נותנים שירותים במסגרת שיש לנו. אם משרד החינוך והתרבות יגיד לי לסגור את בית-הספר, ללמד

אותם בבתי-ספר אחרים, אני אבצע. לי אין בעיה ללמד בגבעת-טל בתנאים האלה כל זמן שזה מאושר על-ידי משת

החינוך והתרבות. לא אני אישרתי את בית-הספר ללימודם.
היו"ר יוסי כץ
יש כמה דברים שהם קריטיים. לגבי המיקלטים, אני לא יודע למה פיקוד העורף לא נותן רישיון; האספלט של מגרש

הכדורסל; דרכי הגישה; פסולת הבנייה, דברים כאלה; ועמוד החשמל מעל לכל - אם הדבר הזה לא יסודר וייתרחש אסון

בסופו של דבר אל מי אתה רוצה שייבואו בטענות?
אהרון אזולאי
לכל הנוכחים פה יש תמונה לא שלמה של הדברים. חשוב לי להזכיר כמה דברים כד לתת את הבסיס שיוכל להבהיר

מהי הסוגייה. פה נתפסים בעמוד החשמל. אני לא מזלזל חס ושלום בצורך להעתיקו או בכל אחד מהדברים שהוזכרו אבל

צריך לדעת את הפרופורציות ואת לוח הזמנים שקדם לכך.

אני חוזר שוב לגבעת-רם, כי זה אבי אבות תולדת הרע בעניין הזה. משרד הבינוי והשיטן בנה שכונה לא מפותחת.
היו"ר יוסי כץ
ממתי השכונה הזאת נמצאת בתחום השיפוט של עיריית קירית אתא?
אהרון אזולאי
כ-3 שבים. חבלי הלידה היו קשים והפיתוח עדיין לא הושלם. על אף שקבלנים שילמו כספי פיתוח למשת הביטי

והשיכון כחברה מפתחת משרד הבינוי והשיכון לא פיתח את השכובה. זה נכון שהכתובת היא הרשות, אבי מודע לכך, ואבי

לא אומר שלא כך זה צריך להיות. אבי הכתובת אבל דה פקטו מי שצריך לפתח את השכובה, מי שצריך לסלול את

הכבישים, מי שצריך להקים את הגבים, מי שצריך לבבות את מבבי הציבור, זה משרד הביטי והשיכון שקיבל כסף טבין

ותקילין מכל אחד מהדיירים דרך הקבלבים ככספי פיתוח. צריך להבין שזה שורש הרע. חלק מזה הוא אי בביית בית-ספר

או אי מתן מעבה למיבבים ציבוריים לאותה אוכלוסיה. בבושא הזה ראש העיריה תומך חד וחלק בתושבי השכובה במאבק

הצודק שלהם. רק מה, לגלגל מאבק צודק על גבם של תלמידים, לזה אבחבו לא מסכימים.
היו"ר יוסי כץ
זה גם על גבם של הורים. לא רק התלמידים.
אבה שביידר
האם מישהו כאן יכול להסביר מה הם הקריטריובים לאישורו של בית-ספר מטעם משרד החיבוך והתרבות? האם יתכן

מצב שבבית-הספר לא יהיה גג, רק לצורך הדוגמא, ומשרד החיבוך והתרבות יאשר את בית-הספר?
שמואל גריבבוים
יש שבי סוגים של טיפול. יש טיפול בעצם ביבוי בתי-הספר, שבו משרד החיבוך והתרבות, לפי מדעיות של שבים

רבות, מעביר כספים לרשות המקומית, בית-הספר בבבה והוא שייך לבעלות או לרשות. את מעלה את בעיית הבטיחות.

בכון שלמשרד החיבוך והתרבות יש קב"ט מחתי. ההשלמה של הבבייה בעשית על-ידי מי שהוא הבעלים של המוסד.

הבעלים זה הרשות המקומית או הבעלות, זה יכול להיות רשת אורם או במיקרה הזה זאת רשות החיבוך המקומית, עיריה

או מועצה מקומית או מועצה איזורית.

לגבי התפקיד הנוסף של הבטיחות, צדקה גברת אביבה קיבר, יש אגף הביטחון שעתר לעביין אבל יש גם קב"ט של

הרשות. ברור שהקב"ט לא יטל לבד לעשות את זה ולכל רשות יש גם קצין במחץ משלה. צריך להפריד כי; שבי סוגי

הטיפול. משרד החינוך והתרבות לפי הצרכים הדמוגרפיים והחיטכיים מקציב כספים, הן במישרין והן באמצעות המועצה

להימורים בספורט, מפעל הפייס וכן הלאה, זה דבר אחד. החלק של הבטחון או הבטיחות הוא סוגייה אחרת. צריך

להפריד בין השביים.
אהרון אזולאי
כביכול אין מספיק בעיות בתמובה הזאת, בוצרה בעיה טספת ואקוטית והיא הסיכסוך עם הקבלן. בית-הספר הזה בבנה

על-ידי האדריכל מר דן שומבי, אחד מהאדריכלים היותר טובים בתחום. המיבבה אמור היה להיות לתפארת מדיבת ישראל,

גם מבחיבה הפבימית וגם מהבחינה החיצונית שלו. לצערי הקבלן לא עמד בהתחייבויותיו והפר את החוזה על כל סעיפיו.

הדבר פגע גם בצורה החיצובית, גם בבבייה לקוייה, וגם תרם תרומה משמעותית לכל מה שאנחנו שומעים עכשיו. חלק

גדול מהליקויים הבטיחותיים שהתכרו פה הם חד-משמעית כתוצאה מרבנייה הלקוייה של הקבלן ואי עמידתו בזמבים.

אנחט בכבסט לבוררות על מבת לעשות את זה קצר יותר. התהליך בבית המשפט יכול היה לקחת קנים. העדפט, למתת

שלא הייט חייבים, בוררות מקצועית הבדסאית כדי לרגיע לפיתרון עם הקבלן, לטוב ולרע, ולסיים את העניין. לצערי עד

היום טרם נתקבלה החלטת בוררות. אבחט, כפי שציץ כאן חבר הוועד, הייט תקופה ארוכה תחת צו מביעה שאוסר עלינו

לגעת כהוא זה באתר.
היו"ר יוסי כץ
האם הקבלן הוציא צו מביעה בעת הדיון?
אהרון אזולאי
זה שטח הבבייה שלו. אבחט רוצים להאיץ את העביין. ראש העיריה הסתובב במהלך החופש וראה את המצב. היום

המצב הוא גן עדן. כל הוועדה מתמבת לבוא ולראות, הלוואי שכל בתי-הספר בקריית-אתא יהיו כאלה, הלוואי על מדינת

ישראל שבית-ספר כזה יהיה הסטבדרט, הלוואי.
אביבה קינר
למרות כל התקשורת המודרנית הקב"ט טרם התקשר אלי. כניראה שעוד כמה דקות הוא יחזור אלי.
אהרון אזולאי
אנחנו עשינו ימים כלילות על מנת לאפשר לנגוס צעד צעד בפיתוח. קיבלנו חוות דעת משפטיות לגבי מה שיהיה מותר

לנו לעשות על-פי חוק ואיזה דברים נובל להוציא מתוך המיברז. אחרי סיור שעשה ראש העיר בבית הספר, בהנחייתו,

אנחט הפעלנו מכבש כדי להביא את בית-הספר ב-1.9 עד כמה שניתן לשלמות. מלכתחילה המטרה הזאת לא היתה ברת

השגה. אנחנו היינו צריכים לדחוס עבודה של 10 חודשים בחודש ימים. את הרצון הטוב של הרשות מישהו כאן הגדר

כבהילות. הלוואי וכל רשות תיבהל לעשות דברים כאלה ותיכנס לעבוד 12 שעות ו-16 שעות ביום בבית-ספר כד

להכשיר אותו. הלוואי שכל רשות תעשה כך.
היו"ר יוסי כץ
בואו לא נחלק ציונים אחד לשני. אני השתדלתי לא לחלק ציונים לאזשהי רשות בשלב הזה. כד שהתלמידם יחזרו

לספסל הלימודים וייתחילו את שנת הלימודים צריכים להתמלא במה תנאים בתחום הבטיחות. אחרת דעתי, ואני אומר את

זה בצער להורים, יכול להיות מאוד שגם אנחנו לא נהיה מוכנים לקחת על עצמנו אחריות ואנחנו נמליץ על פטור הילדם

בבתי-הספר הקיימים בקריית-אתא. אם אין אפשרות לבצע מספר דברים בפרק זמן סביר, של 3-2 שבועות, אז כניראה

שלרשות המקומית היתה כוונה טובה, אולי היא אילצה אתכם, אולי חלק שאתם לא יודעים עליו אילץ אותה, זה כרגע לא

חשוב מי אילץ את מי לפתוח את בית-הספר. נכון לרגע זה בית-הספר איננו מתאים לקלוט את במות התלמידים הזו, לא

מבחינת דרכי הגישה ולא מבחינת כמה ליקויים בטיחותיים. מחר אם חס וחלילה יקרה אסון הרי טלם יתנערו מאחריות.

יכול מאוד להיות שצריך לחכות עד ששכונת גבעת-טל תושלם ואז ברוב הדר יפתח בית-הספר ודרכי רגישה תהיינה

סלולות והחשמל יהיה מתחת לאדמה ולא עמוד באמצע בית-הספר, אינני יודע מה יהיה. כד למנוע מצב מה, שאנחנו

נמלק על פזור בבתי-הספר האחרים, אתם צריכים לבוא אלינו עם הצעה קונקרטית לגבי בל דבר ודבר. פה אמרו: עמוד

חשמל, מיקלטים, מגרש כדורסל, דרכי גישה, גג, גדר, חלונות ומזוג. השאלה היא האם יש לכם איזשהו לוח זמנים

קונקרטי. יש פה כמה דברים שלפי דעתי אי אפשר להתפשר בהם אפילו יום אחד מ מה שקשור לבטיחות הוא חיוני.
אנה שניידר
אם הם עדיין תחת צו המניעה אז הם לא יכולים לזוז במילא.
היו"ר יוסי כץ
את זה צריך לבדוק.
אהרוו אזולאי
קיבלנו חוות דעת שאנחנו יטלים להוציא חלק מהדברים ללא בנייה. מה שעשינו כרגע זה הכשרת רגינה והתח?לנו

בסלילה של מגרש הספורט.

אני לא אמון על הנושא של העדר הכשר אבל כפי שאמרתי קודם, אם משרד החינוך והתרבות הוועדה או כל גוף

מוסמך אחר, יחליטו שבבית-הספר הזה לא לומדים, אני האחרון שאקח אחריות ללמד בו. באופן מייד אני אורה למנהל

מחלקת החינוך להתארגן, ביחד עם משרד החינוך והתרבות, לחלוקת התלמידים בבתי-הספר השונים. מבחינתנו אנחנו

ערוכים לכך ויכולים למצוא כיתות בשאר מוסדות החינוך שלנו.

אני רוצה לומר, אמרתי את זה לוועד ההורים ואני אומר את זה כאן בפני הוועדה, כד שהרשות תעשה מה שמוטל

עליה היא לא צריכה לא איום, לא שביתה ולא פנייה לוועדה. כל מה שאנחנו יכולים לפתור, כל מה שניתן לעשות אנחנו

עושים מייד, לא מחמם. אם צריך לעבוד 17 שעות ביום, יעבדו 17 שעות ביום. אני לא יכול לתת לכם עכשיו לוח זמנים

כי אני צריך לבדוק את זה עם אנשי המקצוע. אני רק רוצה להבהיר דבר אחד - הרשות לא תקבל שום תנאים שייתלו את

תחילת שנת הלימודים בביצוע.
היו"ר יוסי כץ
בוועדה אין לבו תנאים. אני מנסה למצוא פיתרון לבעיה שנמצאת על השולחן של הוועדה. יכול להיות שהפיתרון הוא

פזור ובזה נגמר הסיפור. אז אנחנו נודיע שאנחנו ממליצים לפזר את הילדם וכשבית-הספר יהיה מוכן הוא יפתח שוב.

אבל לפני שאני לפחות אמליץ על פיוור אני רוצה לשמוע מהרשות, בלי קשר להשבתת הלימודים על-ידי ועד ההורים,

האם יש לך אפשרות להציע לוח זמנים קונקרטי. אם אתה יכול להתייעץ לגבי זה, נעשה הפסקה של רבע שעה.
אהרון אזולאי
מנהל המחוז מטעם משרד החינוך והתרבות נתן רשימת ליקויים שייעשו עד אחרי החגים. הוא כתב במפורש שעל אף

אותם ליקויים קטנים אין מניעה לקיים לימודים. מה שהוזכר פה היה ברור וידוע לכל הקב"טים, לקב"ט היישוב, לקב"ט

המחוזי, כולם ידעו את זה. יש אישור מפורש האומר שאין מניעה לקיים לימודים. עם זאת הוא ביקש להשלים את תיקון

הליקויים עד אחרי החגים. את זה אנחנו עושים ואנחנו אפילו לא נחכה עד לאחר החגים.

לנושא הכי אקוטי, של עמוד החשמל, אין כרגע פיתרון מיידי. גם אם היום אני אגיד לחברת החשמל להעביר את זה,

הם לא יעשו את זה היום. זו לוגיסטיקה, זה הזמן של חברת החשמל, וזה יקח זמן מה. כל יום שהלימודים מושבתים בגלל

זה, זה עוול לילדים.
היו"ר יוסי כץ
מר משה ריבק ממכבי אש, האם יש לך הערות בנושא? האם אתה רגיל לראות עמודי חשמל כאלה בתוך חצר

בתי-ספר?
משה ריבק
זה לא התחום שלי. אני מסמם שעמוד החשמל לא צריך להיות שם. אני לא בטוח שחוק החשמל אוסר את זה אבל

אני לא רוצה להיכנס לזה.
שלמה גולדשטיין
זה מופיע בחוזר של מנכ"ל משרד החינוך והתרבות.
משה ריבק
אני לא בטוח שחוק החשמל אוסר את זה. בסך הכל עמוד חשמל נמצאים בכל מקום. אם לא מטפסים עליהם זה

בסדר. אנחנו נקלענו לזה משום שבית-הספר הזה הוא בית-ספר חדש. בית-הספר הזה נכון להיום, לאחר שביצע את

הדברים, הוא אולי הבטוח ביותר בקריית-אתא. הלוואי ובתי-הספר האחרים יעמדו בסטנדרטים האלו. אבל נבון שהגענו

לזה באיחור רב. כל בתי-הספר האחרים, לא רק בקריית-אתא, נמצאים במצב נוראי.
היו"ר יוסי כץ
נדמה לי שעל זה יש דו"ח של מבקר המדינה.
משה ריבק
אני חוזר, הגענו לכאן היות וחלק מהיתר הבניה היה הטיפול שלנו בבית-הספר הזה. אני מניח שהחבריה היום

משתמשים בנו.
נסים חודדה
אם יותר לי להשלים את דבריו של מר ריבק, אישור כיבוי אש ניתן רק ב-11.9, לפני מספר ימים.
נסים חודדה
פורסם באמצעות התקשורת ובמשרד החינוך והתרבות שהאישורים האלה כבר קיימים זמן רב, עוד משנה שעברה,

אך זה לא היה נבון כלל. לא היו שום אישורים. נכון שהיום בית-הספר הוא הרבה יותר בטוח ממה שהוא היה אבל עדיץ

אין טופס 4 למיבנה. איזה רשות תיתן לי לקנות בית ולהתאכלס בו ללא אישור של כיבוי אש, פיקוד העורף וכל הרשויות

האחרות? לא תוכל לגור בבית כזה, פשוט לא יתנו לך טופס 4. זה אסור על-פי חוק. עיריית קריית-אתא מרשה לעצמה

לתת אישור, או לא לתת אישור, ללא ההיתרים האלה. רק ב-11.9 יצא אישור של כיבוי אש.
אהרוו אזולאי
מי שנותן את טופס 4 זה הרשות. אני מצהיר פה בשם הרשות שהמקום ראוי לאיכלוס.
אשר עמיאל
שמעתי את כולם. אני יושב-ראש ועד השכונה לשעבר וליוויתי במשך 10 חודשים את כל מערכת הקשרים עם

הרשות המקומית בנושא בית-הספר, הן עקב היותי חבר בוועד ההורים והן כיושב-ראש ועד השכונה. דיברתי עם הרשות

לגבי ליקויי הבטיחות במשך כל 10 החודשים האחרונים. כוועד ההורים החזרנו בשנת 1996 את הילדים לבית-הספר

לאחר הבטחות שקיבלנו מהסמנכ"לית, הבטחות הן בכתב והן בעל-פה. ראש העיר לשעבר, חבר הכנסת דוד ראם, היה

עסוק עם הבג"ץ נגדו. באותה תקופה לא היתה התייחסות מספקת כלפינו. אמרו לנו שיש טופס 4, שהבניץ ראוי לאיכלוס,

ואנחנו הסכמנו לפתיחתו.
לגבי ליקויי הבטיחות
אני עברתי במקום עם קצץ הבטיחות של מחוז חיפה, יחד עם ועדת הבטיחות שלנו. עד היום

הזה אנחנו עוד לא קיבלנו שום מיזכר או מיסמך המראה איזה ליקויים יש במיבנה. באופן לא פורמלי הראו את זה

ליושב-ראש ועד ההורים. הפלא ופלא, זה תואם ממש אחד לאחד למימצאים של ועדת הבטיחות של ועד ההורים.

באחד הסיורים מצאתי שם מרזבים בולטים. שאלתי את המנהלת למה אחת הפציעות אצלנו הוא גבוה ביותר - הגבוה

בצפון, כך אני שמעתי - והבנתי ממנה שרוב הפציעות נגמרות ממרזבים ומכל מיני ברזלים. זכרתי את הנושא והתרעתי על

איזשהו מרזב בולט. בביקור לאחר 3 ימים עם אותו קצין בטיחות הפלא ופלא, מצאנו שאת המרזב הזה אכן גדעו, חתכו,

שייפו ותיקנו אותו, אבל מסביבו נמצאים עוד 8 מרזבים כאלה. כששאלתי למה לא טיפלו בייתר המחבים אמרו: את זה

אתה ביקשת. את הסיפור הזה אני מספר כדי שתבינו במה דברים אמורים.
לגבי עמוד החשמל
בישיבה עם ראש העיר שאלתי כבר לפני 10 חודשים מה קורה עם עמוד החשמל. זה עניץ של

200,000 שקל כדי להגיע לפיתרון. אני הבנתי שמדובר בכמה חודשים, אך זה לא התממש.
לגבי הסעות
בשנה שעברה אמרו לנו שמוכנים לתת הסעות מהצומת בכד שהילדים יהיו בטוחים לאורך כל אותו

כביש פרוע (אגב, זה לא אתר בנייה, זו מחצבה). עכשיו שמעתי מהמנכ"ל דבר מעניין, שאנחנו בעצם לא צריכים לשלם

140 שקלים להסעות. אם במחיר ההסעות דין מטר כדץ 10 קילומטר זאת אומרת שאנחנו לא צריכים לשלם.
היו"ר יוסי כץ
הבעיה היא לא בעיה של הבסף כרגע. כמה זמן אתה סבור יקה להזיז את עמוד החשמל?
אהרון אזולאי
זה לא עניץ כספי. זה עניץ שקשור בהנחת קווי חשמל של חברת חשמל. חברת חשמל עדיין לא נכנסה לאתר. אנחנו

הראשונים שנהיה אינטרסנטים להעתיק אותו, בלי שום קשר למיקומו בתוך בית-הספר. בכל השכונה הזאת החשמל אמור

להיות מועבר תת-קרקעית. ברגע שחברת חשמל תניח את הצינורות זה לא תלוי בי. זה יכול לקחת גם כמה חודשים.
היו"ר יוסי כץ
מה עם המיקלטים ופיקוד העורף?
אהרון אזולאי
כל מה שמוטל עלינו לעשות אבחנו נעשה באופן מיידי, לא צריך להעמיד לנו לוח זמנים. אני מצהיר את זה והצהרתי

את זה גם קודם לכן. שום דבר ממה שנאמר על-ידי משרד החינוך והתרבות לא מצדיק השבתת לימודם. אם משהו מצדיק

השבתת לימודים אז כניראה שאין ברירה אלא לפזר את בית-הספר אבל לפי עניות דעתי הדבר אינו בך. הילדים צריכים

לחזור לבית-הספר. ה"טרראם" הגדול בנושא הבטיחות נעשה, זה בא לתודעת הציבור, הנושא מטופל. אסור להשבית יום

אחד נוסף את הלימודים.
שלמה גולדשטיין
כרגע בית-הספר מאוכלס, יש בו 423 תלמידים, והוא יכול לקבל בערך עוד 10%-15% תלמידים, הוא יוכל לקלוט

עד 470-450 תלמידים, כולל הגנים. בגבעת-רם יש רק 850 משפחות אבל בגבעת-טל יהיו כ-1,600 משפחות. זאת

אומרת שבעוד שנתיים לא יהיה לנו בית-ספר. אתמול קיבלנו הצהרה ממשרד החינוך והתרבות שזה בית-הספר של

גבעת-טל ולכן בסופו של דבר יבנו בית-ספר אחר בגבעת-רם. זאת אומרת שהיום אנחנו נלחמים על בית-ספר אך בעוד

3-2 שנים אנחנו ניקח את כל הילדים שלנו משם ונעביר אותם לגבעה -שלנו.
ברוד פרידנר
מה דעתכם לגבי פיזור הילדים כבר השנה?
שלמה גולדשטיין
משת החינוך והתרבות מתנגד לכך. בשבוע שעבר ולפני שבועיים כשהלכנו לבקש טופס העברה קיבלנו תשובה

שאנחנו לא יכולים לעבור. משרד החינוך והתרבות רוצה שהילדים ילמדו ביחד. אנחנו באנו לגור בגבעת-רם ואנחנו לא

נפזר את הילדים בכל קריית-אתא. אנחנו מדברים על ילדים עד כיתה ו'. אנחנו מוכנים שייעבירו את כל הקבוצה של 423

ילדים ביחד לבית-ספר אחר, לזה אנחנו מוכנים. אנחנו לא נהיה מוכנים להתחיל לפזר את הילדים בבל בתי-הספר.
משה רייזמן
יש בבית-הספר שלנו חטיבה צעירה. החטיבה הזאת צריכה להישאר כגוף. הם לומדים בתוכנית לימודים מותאמת.

כיתות א' ו-ב' כבר לומדים שנה שלמה בתוכנית הזאת.
אהרון אזולאי
רוב התלמידים בקריית-אתא מוסעים לבתי-הספר. קריית-אתא פריסה על 21,000 דונם. זנחנו רשות שהיא חיבור

של 5 מועצות מקומיות. התופעה שילד גר בשכונה אחת ולומד בשכונה אחרת היא לא חדשה בקריית-אתא והיא מייצגת

את רוב האוכלוסיה בקריית-אתא.
היו"ר יוסי כ7
כלומר, מה שאתה אומר, שאתם לא מתחייבים לשים אותם באותו בית-ספר.
נסים חודדה
יש נכונות מצד קיבוץ כפר מכבי, שעל-יד המועצה האיזורית זבולון, שהוא סמוך אלינו, גובל בשטח השיפוט, פחות

מ-300 מטר מעבר לגדר, הם מוכנים לקלוט את כל הילדים שלט. הבעיה היא שעיריית קריית-אתא מסרבת לתת אישור.
אהרון אזולאי
יש לזה כללים שקבע משרד החינוך והתרבות. אם רשות יכולה לתת פיתרון לימודים לילד בתחום הרשות שלה היא

מחוייבת לעשות את זה.
היו"ר יוסי כץ
אני לא בטוח שהפיתרון שאתם נותבים הוא אכן פיתרון מתאים. לדעתי זה מצב לא רצוי. אם אתה בעצמך מפנה אצבע

מאשימה כלפי משרד והתרבות, ואתה אומר שבמילא בעוד שנה או שנתיים, מתי שתאוכלס השטנה שלמענה

ניבנה בית-הספר, אז יצטרכו להעביר את התלמידים של גבעת-רם למקום אחר, אז
אהרון אזולאי
יש פה במה דברים שנאמרים על-ידי כמה גורמים וזה לא בהכרח אותו סיפור. אני לא הפניתי אצבע מאשימה בלפי

משרד החינוך והתרטת. משרד החינוך והתרבות נערך מידי שנה לקראת השנה הבאה ומוצא פיתרון. עובדה היא שאף ילד

לא נשאר מחוסר כיתה. אני בטוח שמשרד החינוך והתרבות, ביחד עם הרשות המקומית, ימצא כיתרונות לשטנות

החדשות, אם על-ידי הגדלת מספר הכיתות בבתי-הספר או אם על-ידי בניית בתי-ספר חדשים. הרשות יודעת ליתן פיתרון

בתחומה לכל תלמיד.
היו"ר יוסי כץ
האם נבדק במה כרוכה העברת הילדים לבית-ספר בכפר מכבי?
אביבה קינר
זה עניין תיכנוני אצלנו וזה כרוך בהרבה דברים. זה גם תקדים.
שמואל גרינבוים
זה עניין הרבה יותר מורכב. יש פה בעיה שמנב"ל הרשות לא הזכיר אותה. הבעיה היא חוקית. החוק קובע שהרשות

המקומית צריכה לתת חינוך לתושביה. רק אם אץ אותה מגמה או אותו שוק של חינוך אז הם רשאים להיות תלמידי חוץ

ברשות אחרת.
אביבה קינר
או אם אין מספיק ילדים באותה רשות.
היו"ר יוסי כץ
אם יש כאן מצב שט בשטנה שלמה אין בית-ספר.
שמואל גרינבוים
המדיניות של המשרד לאורך השנים היתה ליצור אינטגרציה בץ שכונות. אפשר להתווכח על המדיניות הזאת. אני לא

אגיד שאני הייתי מאושר איתה באופן אישי, היו על זה חילוקי דיעות. היה ויטה כי; מדיניות המשרד לבין הורים בנושא

הזה של אוטונומיה של ההורים. זה נושא אחר לגמרי. ברשות סאת, בעיריה לא הבי גדולה בעולם, עם כל הבטד, שהיא

מעבירה אותם מצד לצד והמרחקים של מפת ההסעות אינם עולים על 1.5 או 2 קילומטר...
היו"ר יוסי כץ
מה הוא המרחק בין השכונה הזו לבץ בית-הספר?
הערה
300 מטר.
שמואל גרינבוים
יש הסעות לכן לא כאן הבעיה. אני מצדק את ההורים שמבחינה חברתית הם רוצים שהילדים שהיו ביחד מהגיל הרךילמדו ביחד. אם יש בעיה של ניגוד בין ביטחון או בטיחות של חילדים לבין הצד החברתי וזה כל-כך חריף - עם כי אני

מופתע, אני מוכן לדבר עם מנהל המחוז, מר זבידה, אולי אראה אותו מחר בבוקר, אני קצת מופתע שהוא איפשר דבר כזה.
היו"ר יוסי נץ
האם אתם מוכנים לבדוק את האפשרות לשלב את הילדים האלה בשנה הקרובה בבית-ספר בכפר מכבי?
שמואל גרינבוים
לא נעביר תלמידים באמצע השנה לרשות אחרת, ששייכת בכלל למיגזר אחר. זה גם נוגד את הכללים של האגף. לפי

הכללים האגף, כל עוד שהוא קיים, חייב לקלוט רק תלמידים ממועצות אחוריות. אולי יבוא יום וייפרקו אותו, אינני יודע,

אבל כל עוד הוא קיים הוא משרת מועצות אחוריות, כלומר מושבים וקיבוצים ששייכים למועצות אחוריות, ולא ישוב

עירוני. אנחנו לא מדברים פה על פרט שהוא תלמיד חוץ אלא אנחנו מדברים על מאסה של תלמידים.
היו"ר יוסי כץ
אני מבין שאולי זו היתה הטונה המקורית. אמר לנו מנכ"ל העיריה ששכונת גבעת-רם היתה בשטח השיפוט של

המועצה האחורית. אני מכיר את התנאים הטופוגרפיים ואני יודע שזה יותר קרוב למועצה האחורית.
אהרון אזולאי
אני חייב להעמיד דברים על דיוקם בעניץ המרחקים. אני לא בטוח שהמרחקים, לפחות לגבי בית-ספר אחד או שניים,

הם שונים. מדובר בקו אווירי בפחות מקילומטר לגבי אחד מבתי-הספר.
נסים חודדה
הם לא טסים לבית-הספר, הם נוסעים בכביש. אז ההסעה, גם לכאן וגם לכאן, היא...
היו"ר יוסי כץ
אל תיפסול אותה. יכול להיות שהיא פיתרון טוב. אף אחד לא רוצה לפגוע בכבודה של עיריית קריית-אתא. אני

משוכנע שהילדים האלה, שהם תושבי קריית-אתא היום, רוצים להזדהות עם היישוב שלהם והם בוודאי רוצים למצוא את

הפיתרון המתאים להם במסגרת הרשות המקומית. אבל יכול להיות שבגלל הנסיבות המיוחדות שנוצרו זה יבול להיות

פיתרון טוב לשנה הזאת. אני מציע לכם לשקול את העניין הזה.
אהרון אזולאי
אני רוצה לחזור ולהצהיר שעיריית קריית-אתא יודעת ליתן פיתרון בתחום השיפוט שלה לכל תלמיד בקריית-אתא

וברמה הכי טובה. ילדי גבעת-רם יקבלו את הטיפול הטוב ואת החינוך הטוב שאנחנו נותנים לכל ילדי קריית-אתא.

מלכתחילה אלמלא ניבנה בית-הספר הזה, או אלמלא היתה בנייתו מואצת, הם היו לומדים בתחום השיפוט של קריית-אתא

והשאלה הזו לא היתה עולה על הפרק.
היו"ר יוסי כץ
כשבית-הספר הזה עדיין לא היה קיים, האם הם למדו טלם באותו בית-ספר?
אהרון אזולאי
הם למדו בישפרינצק'. אז היה מדובר בכמות קטנה יחסית של תלמידים והיה להם פיתרון. אני אשתדל לא להפריד,

לפחות לא קבוצת גילאים, כלומר אולי נחלק את זה לפי כיתות, כיתות אי יחד, כיתות בי יחד, וטלי.
משה רייזמן
אין לך חטיבה צעירה בשבילם.
נסים חודדה
אבחנו מדברים על תושבים שבאו מכל הקריות, מחיפה ומהאיזור. בשלב הראשון הוצהר בפני המתיישבים הראשונים

שזה שייך למועצה האיזורית זבולון. לאחר מכן, כאשר כבר היו עובדות בשטח, זה הועבר לקריית-אתא. באופן אישי

כאשר אני הגעתי וקניתי את הבית שם, ואני באתי מכרמל מערבי בחיפה, הדבר הראשון ששאלתי את הקבלן היה האם יש

בית-ספר. אמרו לי - כן, הנה, בוא תיראה אותו, עומדים לסיים את בניית בית-הספר כבר בקייץ 1995. לכל אורך הדרך

הראו לנו תשתיות, גם לאותם האנשים הראשונים שהגיעו, הראו תב"ע, הראו תשתיות, הראו בתי כנסת, הראו מינימרקט,

הראו המון דברים, אבל שום דבר לא נעשה.
היו"ר יוסי כץ
רבותי, אנחנו לא ניכנס עכשיו לתביעות שיש לכם נגד הקבלנים או לתביעות שיש לרשות כלפי הקבלן. איש איש

וקבלניו. אנחנו לא ניכנס לזה. אנחנו רוצים למצוא פיתרון למיבנה הזה ולדרכי הגישה לבית-הספר. במשך שנה שלמה

בונים שכונה בדרך לבית-הספר.
דוד בו-דוד
זה נמשך כבר 3 שנים תה ימשך עוד 5-3 שנים.
היו"ר יוסי כץ
אני לא יודע כמה זמן התעלות האלה תהיינה פתוחות, זה כניראה עניץ זמני, או מתי יזיזו את עמוד החשמל. יש דברים

שניתנים, לפי דעתי, במהלך השנה הזאת לפיתרון. יטל להיות שבשנה הזאת אתם תצליחו להכניס מזגנים לאן שתירצו

ריכול להיות שתצליחו לזפת את מגרש הכדורסל כפי שצריך.

כולנו מגיעים לכלל מסקנה משותפת שיש מקום לאפשר לתלמידים ללמוד ממחר בבוקר ויש מקום לנסות למצוא

פיתרונות יצירתיים וגמישים. למרות הדברים שנאמרו פה על-ידי נציגי משרד החינוך לגבי המדעיות של המשרד, גם

משרד החינוך והתרבות יטל לספק פיתרון גמיש. השאלה שלי היא האם אינכם חושבים שלפחות בשנה הזאת יהיה נטן

להשתמש בבית-הספר בכפר מכבי כמיבנה פיזי שנוח לרשות המקומית בקריית-אתא להשתמש ט כד לפתור את הבעיה

הזו, מה גם שיש שם אכן נכונות לקלוט את הילדים. אולי לפחות בשנה הזאת צריך לצאת כך לדרך.
אהרון אזולאי
אני מבקר וביקרתי בבית-הספר הזה אולי יותר מאשר בכל בית-ספר אחר. השבוע בביקורי שם אמרה לי מנהלת

ב:ית-הספר שכל יום כשהיא מגיעה לבית-הספר היא מרגישה שהיא מגיעה לקאונטרי קלאב. זה ממש 'פנינה', זה בית-ספר

בהדר. המבקרים שהגיעו לשם התפעלו. בית-הספר אושר על-ידי משרד החינוך והתרטת ללימודים. אני לא פוסל שום

פיתרון אבל אני אומר, כרגע הוא אושר ללימודים, סימן שאפשר היה ללמוד בו מה-1.9.
היו"ר יוסי כץ
הוא אושר ללימודים אבל יש ט הרבה ליקויים.
אהרון אזולאי
אני לא קב"ט ואני לא איש ביטחון. אמון עלי אותו בעל מקצוע שעושה את עבודתו נאמנה. אם הוא נתן הכשר

מבחינת בטיחות ללימודי הילדים אני בטוח שהוא עשה את זה אחרי שיקול דעת נרחב בהתבסס על עובדות בשטח. אני לא

הייתי ממהר לפסול את חוות דעתו של הקב"ט המחוד רק בשל הטענה של אדם כזה או אחר, שהוא לא בעל מקצוע פרופר

בנושא בטיחות, שחושב שזה לא בטיחותי. לי אץ בעיה שהילדים יחזרו ללימודים ואנחנו נמשיך את התיקונים במהלך

השנה, כל דבר בקצב שהוא דורש.
היו"ר יוסי כץ
במילים אחרות, אתה לא מוכן להתחייב לבצע את התיקונים לפי לוח זמנים מפורט ומסודר. זה בלי קשר לשביתה

שלהם. בעיני הפיתרון הוא אולי בכלל לא החזרה שלהם ללימודים בבית-הספר הזה. יכול להיות שצריך להיות פיתרוןאחר. מומחים בענייני בטיחות יודעים יותר ממני אבל לי יש את מה שעיני ראו. אני אומר לכם 'דוגרי' שאת הילד שלי לא

הייתי שולח ללמוד במקום הזה. הפיתרון השני הוא לפזר את הילדים. זו שכונה ממש מרוחקת, שלא צמודה לפרברי קריית

אתא. אתה בעצמך אמרת שזו שכונה שגובלת במועצה האיזורית.
אהרוו אזולאי
כל העיר שלנו גובלת במועצה האיזורית.
היו"ר יוסי כץ
אתה מכיר את המקום, הוא נמצא מרוחק יותר ממרכז העיר. ההיגיון לשים את הילדים בבית-ספר שפרינצק היה

פיתרון בלית ברירה. לפזר ילדים בגיל כזה בכל בתי-הספר בקריה זה פיתרון לא חינוכי. האם משרד החינוך והתרבות

- , מקבל פיתרון כזה? האם משרד החינוך והתרבות מעדיף פיתרון מה על פיתרון של בית-ספר בכפר מכבי? למה?
אהרון אזולאי
לא על כל 850 יחידות דיור העיריה בונה בית-ספר. ועד ההורים הציג את הדברים כאילו זה מיקרה חריג. ברוב

השכונות שמונות 850 יחידות דיור אין בית-ספר בתוך השכונה. הטיעון החברתי, ש-850 יחידות דיור מחייבות בית-ספר

סמוך, הוא לא טיעון נכון, לפי דעתי, כי יש לנו לא מעט שכונות כאלה.
היו"ר יוסי כץ
למיטב זכרוני אתה שם ילד בבית-הספר הכי קרוב למקום מגוריו.
אהרון אזולאי
נכון, אבל זה לא מחייב, זה על-פי כלל.
אביבה קינר
במיקרה הצורך אתה גם מסיע את הילד לבית-ספר רחוק מעבר ל-3-2 קילומטר מביתו.
אנה שניידר
אבל נאמר לנו שפה יש במרחק של 300 מטר פיתרון.
אביבה קינר
יש לנו את הפיתרונות האלה לכל אורך הדרך. האם תל-אביב וגבעתיים זה לא אותו פיתרון? לכולם יש היום

בתי-ספר 300 מטר מגבלות הרשות המוניציפלית. אנחנו מסתכלים קודם כל בראייה עירונית, לראות את מצאי החדרים.
היו"ר יוסי כץ
אבל אנחנו מדברים על פיתרון זמני לשנה אחת. האם יותר טוב שהם ממשיכים לשמת?
אהרון אזולאי
זה בוודאי שלא.
היו"ר יוסי כץ
אני מבץ שחלק גדול מהליקויים האלה היה גם לפני שנה. הקב"ט שלכם כתב רשימה של ליקויים. הם לא תוקנו, וזה

לא חשוב כרגע מדוע.
אהרוו אזולאי
רובם הגדול של הליקויים תוקן כבר.
היו"ר יוסי כץ
רבותי, אני מנסה לפתור את הבעיה. אדוני ממשרד החינוך, השאלה שלי היא פשוטה, האם משרד החלנוך והתרבות

איבנו יבול למצוא פיתרון יצירתי זמני, רק לשנה הזו, שייאפשר לילדים להתחיל ללמוד?
שמואל גרינבוים
משרד החינוך והתרבות לא מנהל את החינוך בתוך הרשות המקומית. הוא שומר על כך, כמו שאמר המנכ"ל, שלכל

תלמיד לפי חוק לימוד חובה וחינם יהיה מקום ללמוד. מעבר לזה המדיניות איננה שאנחנו ננהל את כל הרשויות המקומיות.

זה לא יעלה על הדעת, זה הרי בניגוד לכל הכללים. המדיניות היא להאציל סמטיות.
היו"ר יוסי כץ
אתם אומרים שאתם לא מתערבים. התשובה של הרשות המקומית היא חד-משמעית שלילית לגבי אפשרות של

מציאת פיתרון בבית-ספר בכפר מכבי. האם אתם מוכנים לקחת פסק זמן ולבדוק את זה?
אהרוו אזולאי
יש נקודה אחת בנושא של הסמכויות. כרגע משרד החינוך והתרבות מאשר את פתיחת בית-ספר הזה.
היו"ר יוסי כץ
אבל זה לא תפקידו לאשר.
נסים חודדה
הקב"ט מודיע שזה בכלל לא בסמכותו לאשר. הוא יכול לבדוק מיפגעי בטיחות. אץ לו אפילו 'שיניים' לכפות על

הרשות לתקן את המיפגעים.
אהרון אזולאי
אם יש מיפגע בטיחות, מה שמונע לימודים, משרד החינוך והתרבות יכול להגיד שבמיבנה בית-הספר הזה אסור

לקיים לימודים, וזה לא נאמר.
אביבה קיבר
. כשאסור לקיים לימודים אז נכנסת לעיתים, לפי גופו של עניין, המחלקה שלי ואז אנחנו מחפשים פיתרוטת זמניים. יש

הרבה פיתרונות זמניים, אחד מהם זה למשל להציב 2 קראוונים באיזה בית-ספר אחר שייקלוט תלמידים; אחד מהם הוא

להסיע את הילדים למקום אחר; אחד מהם הוא לממן שכר דירה במיקרים חריגים. יש לנו הרבה פיתרונות בעיים, לדעתי

אפילו יצירתיים במובן מסויים. נטן שברוב המיקרים ההורים לא אוהבים את הפיתרונות האלה כי הם רוצים את

בית-הספר קרוב לבית.

זה שרואים בית-ספר מעבר לגדר, תה קיים בכל מקום, זה לא הפיתרון. קודם כל אנחנו מחפשים את הפיתרון בתחומי

העיר קריית-אתא. בהחלט יבול להיות שאם יש ליקוי בטיחות חמור שסוגר את בית-הספר, מה שלא קיים פה,...
היו"ר יוסי כץ
האם את יכולה להצהיר כאן שמשת החינוך והתרבות לוקח על עצמו אחריות לכל נושא הבטיחות? אם את תצהירי

כאן לפרוטוקול שמשרד החינוך והתרמת לוקח על עצמו את האחריות ומאשר שהתלמידים יטלים ללמוד בבית-הספר

ושאין מבחינה זו למשרד החינוך והתרבות כל טענות, הוא מאשר שמבחינה בטיחותית בית-הספר עומד בכל הקריטריוניםוניתן ללמוד בו באופן סדיר, אם את תצהירי את זה לפרוטוקול זה יעזור להורים, יוריד מעליהם עול.
שמואל גרינבוים
אמרתי שמנהל המחוז אישר את פתיחת בית-הספר. אני מוכן לברר איתר שנית אם גם במצב הקיים הוא עדיץ עומד

על האישור.
אהרון אזולאי
המצב רק השתפר.
היו"ר יוסי כץ
אנחנו נעשה הפסקה של רבע שעה בדיון.

(הישיבה הופסקה בין 12:00 ל-12:40)
היו"ר יוסי כץ
ניסיתי במהלך הפסקת הדיון לנסות ולגבש איזשהן המלצות של הוועדה לענייני ביקורת המדינה, מתוך מגמה להביא

לידי כך שעד כמה שאפשר התלמידים יפגעו פחות. אני יודע שכל אחד מהצדדים דבק במספר עקרונות, שמאוד חשובים

לו. לפעמים שמירה על עקרונות פוגעת בצד שלישי, במיקרה הזה - התלמידים. אני משוכנע שלרשות המקומית אין טונה

לפגוע בתלמידים ושהיא לא רוצה להתייחס אליכם כאל סרח עודף אלא באמת ובתמים היא מעוניינת לקדם את פיתרון

הבעיות בגבעת-רם ולהביא ליד p שהתלמידים יהיו חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך בקריית-אתא. מצד שני אני

משוכנע גם שההורים יצאו למאבק לא מתוך איזשהן טונות אינטרסנטיות פוליטיות אלא מתוך רצץ לשמור על האינטרס

של הדבר הכי יקר להם, הילדים שלהם.

לכן אני רוצה לסכם את הדיון ולא להמשיך בו.

1) הוועדה לענייני ביקורת המדינה קוראת להורי התלמידים בשוכונת גבעת-רם להחזיר מחר בבוקר את התלמידים

לספסל הלימודים ולהתחיל ללמוד באופן סדיר בבית-הספר שבו מדובר, כלומר בית-הספר בגבעת-טל.

2) הוועדה לענייני ביקורת המדינה תעביר את כל החומר שברשותה - ואתם מתמנים להעביר אלינו בל מיסמך שיש

לכם (ממשרד החינוך והתרבות אני מצפה לקבל את הדו"ח המפורט של קצץ הבטיחות) - למבקר המדינה, לשם בדקת

השתלשלות העניינים שהביאה לפתיחת בית-הספר ולשם בדקת מערכת היחסים הכוללת בין משרד החינוך והתרבות לבץ

הרשות המקומית בכל מה שנוגע לבית-הספר בגבעת-טל.

3) הוועדה לענייני ביקורת המדבה קוראת להנהלת העיריה, לראש העיר, לקיים עוד הערב פגישה עם ועד ההורים

של בית-הספר כדי לדץ ולמצוא פיתרונות לנושאים שעלו לדיון, כמובן בהתאם ליכולת ובהתאם לסדר העדפויות שאתם

תדונו בו באותה פגישה.

4) הוועדה לענייני ביקורת המדינה ממליצה שאם לא ימצא פיתרץ אז העיריה תיפעל למציאת פיתרץ חלופי

לתלמידים במגמה למנוע את פזורם בץ בתי-הספר.

אלה ההמלצות שלנו. אני פונה אל כל היושבים כאן להתגבר על משקעי העבר, לחשוב שהדבר הכי חשוב הוא

שהילדים ימצאו את הפיתרון הנאות, ללמוד במסגרת ראוייה של בתי-הספר, רצוי בקריית-אתא, ברשות המקומית שבה

הם חיים. אחרי שכבר יודעים שמחר בבוקר הילדים התרים לבית-הספר, אני מציע לא לטפס על עץ גבוה ולא להיתפס

לעיקרץ שלא ניפגשים, אלא לכבד את הבקשה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה. אם אכן התלמידם יקרים לרשות

המקומית והדבר הכי חשוב זה החינוך שלהם והבטיחות שלהם, כמובן, אני חושב שיהיה זה רק יפה אם תיענו להמלצה של

הוועדה לענייני ביקורת המדינה ותקיימו ישיבת סיכום לפי בקשתי עם ועד ההורים עתי הערב, תיישרו את ההדורים,

תימתחו קו על כל מה שהיה ותצאו מחר בבוקר לדרך בהסכמה ובכוחות מחודשים לרווחת הרשות.
יאיר הורוביץ
אני רציתי להפנות את תשומת ליבם של יושב-ראש הוועדה ושל הנוכחים. כמובן שאם ובאשר אנחנו עושים ביקורו:

אז דרבנו איננה רק סיור מוקדם של מר קסטל ושמיעת הסברים אלא הדו"חות שלנו נערבים אחרת. אני רוצה להבהיר

שמשרד מבקר המדינה הוא לא מי שנותן את האישור המקצועי בנושא של הבטיחות. אולי זה גם לא האישור של אחרים

שיושבים באן בחדר אבל קודם בל ובראש ובראשונה צריך לוודא ולקבל את האישור המתאים מבחינת הבטיחות.

באותה נשימה, אולי קודם, צריך למלא את החובה בלפי החוק לגבי ילדים ולימודים בבתי-ספר. זאת אומרת אף אחד

לא יגיד לשלוח ילד למקום שלא קיבל את האישור הבטיחותי אבל בוודאי שלגבי מקום שקיבל את האישור הבטיחותי ואת

האישורים האחרים נאמר שצריך לשלוח את הילד, לא היום, לא מחר, אתמול, מה-1.9. מאוד חבל שהגענו עד ה-15.9

ועדיין לא נמצא פיתחן אבל שני הדברים צריבים להיעשות בנשימה אחת.
היו"ר יוסי בץ
תודה רבה על הדברים החשובים האלה. אגב, אני מבהיר שבפגישה כזו אני מבקש מנציגי משת החינוך והתרבות

להשתתף. בל הדברים שאמרנו בפופים לבך שאבן קצץ הבטיחות של משרד החינוך והתרבות נתן את אישורו מבחינה

בטיחותית לקיום הלימודים בבית-הספר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים