ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/07/1997

חילופי גברי בראשות הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 128

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדיני;

יום שלישי. י"ז בתמוז התשנ"ז - 22 ביולי 1997. שעה 15:30

נכחו: חברי הוועדה;

רן כהן - היו"ר

תאופיק חטיב

דוד טל

יוסי כץ

דוד ראם

משה שחל
מוזמנים
יושב ראש הכנסת דן תיכון
משרד מבקר המדינה
מבקר המדינה מרים בן-פורת

יאיר הורביץ - מנכ"ל

שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר המשרד

אביגדור רביד - מנהל נת"צ

מירלה במברגר - עוזרת בכירה לנת"צ

מוטי בס - היועץ המשפטי
י ועצת משפטית
אנה שניידר
מנהל הו ועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
חילופי גברי בראשות הוועדה.חילופי גברי בראשות הוועדה

היו"ר רן כהן;

אני פותח את הישיבה.

אדוני יושב ראש הכנסת, גברתי מבקרת המדינה, אורחים נכבדים, חברי הכנסת,

בהתאם לסיכום בין סיעות האופוזיציה - במקרה זה, בין העבודה לבין מרצ - אני

מסיים היום את תפקידי כיושב ראש, וממחר יכהן יושב ראש אחר, אבל אני נשאר

בוועדה, אני לא זז מכאן - היזהרו.

אני מעביר את רשות הדיבור ליושב ראש הכנסת ואחר כך אומר כמה מלות תודה,
יושב ראש הכנסת דן תיכון
רבותי, על פי החלטת ועדת הכנסת, היא ממליצה בפנינו לבחור בחבר הכנסת יוסי

כץ כיושב ראש הוועדה, במקום חבר הכנסת רן כהן. ניגש להצבעה. מי בעד בחירתו של

חבר הכנסת יוסי כץ? מי נגד?

הצבעה

המלצת ועדת הכנסת לבחור בחבר הכנסת יוסי כץ כיושב ראש

הוועדה לענייני ביקורת המדינה, במקום חבר הכנסת רן כהן, נתקבלה
יושב ראש הכנסת דן תיכון
מזל טוב, חבר הכנסת יוסי כץ. נבחרת בזה הרגע כיושב ראש הוועדה לענייני

ביקורת המדינה. נא להתחלף במקומות.

בשם כל יושבי הראש לשעבר, אני מאחל לך הצלחה. רשות הדיבור לך. אתה מנהל

את הישיבה.
היוייר יוסי כץ
זה בא לי די במפתיע, לא ציפיתי לזה. בכל אופן תודה רבה על הבחירה.

אני חושב שאני אבטא את דעתם של כל הנוכחים כאן, וגם של חברי הכנסת

האחרים, אם אומר שדרך ניהול הוועדה על ידי ידידי הטוב חבר הכנסת רן כהן היתה

פשוט לעילא ולעילא. חבר הכנסת רן כהן, אני חושב שאתה מילאת את התפקיד הציבורי

שהוטל עליך בצורה הכי ממלכתית והכי לויאלית, והעובדה שאתה תשב כאן בוועדה

בוודאי תאפשר לי גם להיעזר בך, כפי שאני מתכוון להיעזר בנסיון של יושבי ראש

אחרים, כמו יושב ראש הכנסת, שאתו כבר שוחחתי בנושא.

אני יכול לומר שכבר נפגשתי עם מבקרת המדינה. אני מודה לך גם על ברכת

הדרך. אני משוכנע שהוועדה תעבוד בשיתוף פעולה עם מבקרת המדינה, עם משרד מבקר

המדינה ועם כל הצוות, שהוא מיומן ומקצועי - אין צורך להכביר מלים - וכמובן, גם

עם צוות הוועדה. הצלחתנו תלויה במידה רבה בדרך עבודת הצוות.מהנסיון הקצר שיש לי בוועדה זו, יש בכוונתי להכניס אי-אלו שינויים בעבודת

הוועדה. אני חושב שהגיע הזמן שהכנסת תאמץ לעצמה דרכי הקירה, שיטה של שאלות

ותשובות, בוודאי לפקידי הממשלה, בכירים שמופיעים כאן וגורמים אחרים, אני חושב

שניתן ליישם את השיטה הזו על פי תקנון הכנסת הקיים. צריך לעשות את זה בשיקול

דעת ולהיערך מבעוד מועד. לפי דעתי, המטרה בשיטה כזו תהיה קודם כל לשלב את חברי

הכנסת בצורה הרבה יותר פעילה מכפי שהדברים מתנהלים היום בוועדות הכנסת השונות,

ושנית, גם להגיע יותר לחקר האמת. אני מאמין שבשיטת חקירה טובה, עם שיתוף פעיל

של כל הגורמים הנוגעים בדבר, אפשר יהיה לשפר את הדרך שבה הוועדה הזו ממלאת את

תפקידה.

אני מודה לכם על האמון. אני מקווה שלא אאכזב לא אתכם ולא את הציבור

במדינת ישראל, כי אני חושב שהתפקיד של הוועדה הזו הוא אחד התפקידים החשובים

במבנה הפרלמנטרי של מדינת ישראל, בשמירה על שלטון החוק. כמובן, אני חושב שעל

כולנו, בלי הבדל סיעה, מוטלת החובה הציבורית לקיים את תפקידנו. תודה רבה.

חבר הכנסת שחל ביקש לומר דברים. בבקשה.

משח שחל;

זכיתי להיות חבר כמעט בכל ועדות הכנסת ואני חושב שהוועדה לענייני ביקורת

המדינה היא מן החשובות שבו ועדות הכנסת. כל ועדות הכנסת חשובות, אבל לוועדה

הזאת יש ייחוד מבחינת הנושאים הרגישים שמגיעים אליה והצורך לגלות אחריות

וממלכתיות, מעבר לשיקול המפלגתי הצר.

חבר חכנסת רן כהן, כיושב ראש הוועדה, נתן דוגמה איך הוועדה יכולה לתפקד

בצורה ממלכתית, בלי לוותר כהוא זה על החובות שלה, ומצד אחר, לעשות זאת בדרך

אחראית מאוד. על כך מלוא ההערכה.

את חבר הכנסת יוסי כץ אני מכיר עוד כשהוא התחיל כעוזר פרלמנטרי בחיפה

ואני משוכנע שהוא ימשיך במסורת.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

עוזר פרלמנטרי של מי?

משה שחל;

ב-1970 ומשחו הוא עשה את ההתמחות שלו במשרד סלומון-ליפשיץ, ובהתנדבות

עסקיושב ראש הכנסת דן תיכון;

עוזר פרלמנטרי שלך?
משה שחל
כן.

אני בטוח שהוא ימלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר. אם יהיה לי הזמן לכך,

אני מקווה שאצליח לשכנע אותו שלא יילך בהתלהבות לשיטה שהוא רוצה להציע בנושא

של חקירת פקידי ממשלה. אני מאחל הצלחה ליוסי, ותודה לרן.

רן כהן;

תודה.

היו"ר יוסי כץ;

בבקשה, חבר הכנסת טל.

דוד טל;

גברתי מבקרת המדינה, אדוני יושב ראש הכנסת, אדוני היושב ראש החדש של

הישיבה, המשמר היוצא, רן, קודם כל אני רוצה להודות לרן על עבודתו כאן. אני

מצטרף בהחלט לדבריו של חבר הכנסת שחל, שהוא התייחס לעבודה כאן בצורה ממלכתית.

אני מכיר את עבודתו גם מהעשיה המשותפת שלנו בהסתדרות. לשמחתי, גם שם הוא מנהל

את הישיבות בצורה ממלכתית, ואני שמח מאוד שבוועדה שכזאת, בוועדה לענייני

ביקורת המדינה שבה חשובה מאוד הרגישות לכל נושא - הרי מכל נושא שעולה כאן על

סדר היום אפשר לעשות פוליטיקה - רן ניחן ביושר הציבורי שלו. אני רוצה להודות

לו על זה ולברך אותו.

חבר הכנסת יוסי כץ, אני מקווה, בעזרת השם, שבכל אשר תפנה תשכיל ותצליח

ושלא תצא שום תקלה מתחת ידך.

היו"ר יוסי כץ;

תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת חטיב.

תאופיק חטיב;

כבוד הנוכחים, קודם כל אני מברך את היושב ראש היוצא, ובוודאי גם את תיושב

ראש הנכנס. יש לך תפקיד חשוב, קשה, ויש לך אתגר, משום שקודמך, כפי שאמרת, מילא

את התפקיד בהצלחה מקסימלית. אתה צריך לעבור את ההצלחה המקסימלית הזאת, ובמידה

מסויימת יש לך אתגר. דרך צלחה.

היו"ר יוסי כץ;

תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת ראם.דוד ראם;

באנו להיפרד ולאחל הצלחה לרן. תודה רבה על התקופה הזאת.

יוסי הוא שכן שלי, ומהשכנות הזאת שלנו אני יודע שליוסי יש צד "מסוכן"

במקצת. לכן אל תתחיל כל כך מהר בחקירות האלה. תשמע מה שאומר לך כאן ידידך חבר

הכנסת משה שחל. אני מאחל לך הצלחה ואני מקווה ששיתוף הפעולה שלנו כאן יניב

פירות ונשכיל לעבוד ביחד.
היו"ר יוסי כץ
תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת רן כהן.

רן כהן;

קודם כל אני רוצה לאחל לך, אדוני היושב ראש, חבר הכנסת כץ, הצלחה

בתפקידך. במשפט אחד פשוט אומר לך שאני מאחל לך שכל ציפיותיך וכל מאווייך

בניהול הוועדה הזאת יתגשמו, כי אני בטוח שזה יהיה גם הכי טוב לכנסת כולה ולעם

ישראל בכללו, והצלחתך בענין הזה היא הצלחת כולנו. אין ספק שאעשה כלל יכולתי

לעזור, ומכל הלב, אם רק אוכל לעזור.

אדוני היושב ראש, גברתי מבקר המדינה, אני רוצה לומר לכם שני משפטים;

ראשית, הגעתי לראשות הוועדה הזאת לא מתוך שאיפה להגיע לתפקיד הזה ולמלא אותו.

זה קרה תוך כדי התהליכים של הפעילות שלי בכנסת, ומתוך העובדה שהפכנו

לאופוזיציה ומתוך החלוקה, הגעתי לכאן. אני מרגיש שבתחום הזה של הדאגה לטוהר

המידות, לפעולה תקינה, לטיבה וטובה של מדינת ישראל ושל השלטון המרכזי בה -

. הוועדה הזאת היא ממש הוועדה הקריטית ביותר או המוסד הקריטי ביותר.

בוועדת החוץ והביטחון, למשל, למדתי שחברי הכנסת בוועדות המשנה מצאו את

עצמם במקום הרבה יותר אובייקטיבי, הרבה יותר מלא, הרבה יותר לעומק, בנושאים

מסויימים, כגון; השירותים החשאיים, וזאת אף יותר מאשר ועדות שרים. ועדות שרים

לא קראו חומר ולא העמיקו ולא דנו ברמת האובייקטיביות שבה דנו בוועדה הזאת.

אותו דבר אני מוצא בוועדה הזאת, וזה בעצם התפקיד המרכזי של הוועדה לענייני

ביקורת המדינה.

לכן מבחינתי אני איש פרטי, אני מזוהה מאוד והכל, אבל אני מודה על האמת

שהתפקיד שלי כפי שראיתי אותו כל השנה הזאת - ואני מודה לכם על שגם הבחנתם

בזה - הוא באמת לשרת את הכלל בצורה המקסימלית ולהכאיב ככל האפשר למי שפוגע

בטוהר המידות ובנקיון הכפיים במדינה, כדי שיתקן את עצמו, לא כדי להכאיב. את זה

למדתי והשתדלתי לעשות כמיטב יכולתי, ואני מאוד מקווה שבמשהו הצלחתי.

אני מאוד רוצה להודות למבקר המדינה הגב' מרים בן-פורת, ולא בלשון; כמה

נפלא היה לעבוד אתך, אלא לומר את הדבר שמבחינתי הוא אולי בעל המשמעות הגדולה

ביותר; אפשר לקחת את הערך הכי נעלה שיש ולתת לו מידות כאלה ואחרות. בתוך

האינטראקציה הזאת של העבודה אתך, הדבר שאני למדתי הוא שאפשר לקחת נושא,

שעיסוקו העיקרי הוא בדברים שליליים, ולהפוך אותו לנושא בעל רמת אצילות הנפש,

היחס האצילי והעוצמה, מה שכאילו לא טבעי שיקרה; שהרי אפילו כשמדובר בשני

אזרחים, אם מתקבל הרושם שאחד מהם לא בסדר, זה הופך מיד להתכתשות, ואילו את

הופכת את הלא בסדר או את הלא תקין או את הלא נכון למשהו שיש בו גם הערך

החינוכי וגם הערך הנורמטיבי, שעם ומדינה צריכים להתברך שיש להם אותם, ואני

חושב שיש לנו אותם במידה רבה מאוד בזכות המוסד שאת עומדת בראשו, בזכותך. אני

רק יכול להודות לך מכל הלב על התרומה הזאת.אני מאוד רוצה להודות למנכ"ל משרד מבקר המדינה, יאיר הורביץ, שהשלים פה

מה שאפשר היה להשלים בתוך התחום הזה; לשלומית שהיתה הכי עניינית וחמה. תמיד

הקרינה את החום שבין עבודת העבודה לבין מבקר המדינה. כמו כן אני רוצה להודות

למר רביד. בהזדמנות זו אני מתנצל. אני חושב שנגרע חלקך בעבודה העצומה שעשית

בדוח חקירות השב"כ, אבל, לטעמי, עשית עבודה גם בשקט ובצניעות, כדרכך לאורך כל

השנה האחרונה שבה אני הייתי עד לכך. כך עשית גם בשנים קודמות, כשהייתי חבר

הוועדה, אבל בעיקר השנה התוודעתי לעבודה שלך ושל מירלה. זה היה תמיד ענייני,

ואני מודה לכם על כך.

אני מאוד רוצה להודות לברוך, מנהל הוועדה. ברוך הוא פשוט נכס נפלא של

הוועדה הזאת. סלח לי שאני גורם לך להסמיק. אני אף לא יכול להגיד לך את כל מה

שאני חושב עליך וגם כל מה שאני מרגיש אליך. היידע, התבונה, הבקיאות, היכולת

הזאת של מיצוי, מליאות של כל הענין הזה - אני חושב שמעט מאוד פעמים אפשר לומר

על אדם שהוא ממלא פונקציה במליאות ובצניעות שבהן אתה ממלא אותה.

אני מאוד רוצה להודות ליועצת .המשפטית אנה שניידר על הבקיאות, היידע

והנכונות שלה לעזור יום ולילה, בכל שעה. השילוב הזה בכך שאת יושבת גם כאן וגם

בוועדת הכספים הוא שילוב נפלא, וכמעט שלא היה תחום שבו אי אפשר היה להיעזר בך

ובי ידע שלך.

אני רוצה להודות ללאה ספיר ואני מבקש להעביר את תודתי גם לריקי. אני מודה

לחדוה.

ואני צריך להודות לחברי הכנסת, גם לאלה שעבדתי אתם תקופה יותר קצרה, גם

לאלה שעבדתי אתם תקופה יותר ארוכה. לגביי לפחות, כל אחד מכם היה בעל הערך

הגבוה ביותר. אני מאוד מודה לכם על זה שידעתם תמיד להתעלות מעל לשיקול

הפוליטי-המפלגתי הצר ולעשות עבודה ביחד. זה מה שאפשר היה לעשות.

אני רוצה להודות לגיא ולקרולין שעזרו לי.

את תודתי ליושב ראש הכנסת השארתי לסוף, כי אתו יש לי חשבון מיוחד. אני

רוצה להודות ליושב ראש הכנסת - למעשה בא לי להגיד: לדן תיכון, כי אצלי הענין

הזה מאוד חם. נפגשתי עם דן במפגשים שונים בדרכנו בכנסת, ובעשיה הפרלמנטרית יש

לפעמים גם , OVERDOINGשלפעמים אני עושה ולפעמים הוא עושה, ולפעמים אני כועס

עליו ולפעמים הוא מוציא אותי מהאולם, אבל אנחנו עושים את זה בדבקות שאני בהחלט

גאה בה, אם מותר לי לומר את זה כך, כי זה מגיע לכך שאתה ממצה את כל כולך, את

כל היידע שלך, את כל הנשמה שלך.

לגבי מה שנתת לי בפתיחה, כשהתחלתי בתפקיד בוועדה הזאת, אני מקווה שעמדתי

במעט ממה שקיווית ואני מאוד מודה לך, דן.
יושב ראש הכנסת דן תיכון
אני צריך למהר, כי בעוד דקות ספורות תיפתח מליאת הכנסת.

גברתי מבקרת המדינה, אדוני היושב ראש החדש, אדוני היושב ראש היוצא, חברי

הכנסת, אנשי משרד מבקר המדינה, אנשי הצוות, שגם היו הצוות שלי כשבאתי לחדר הזה

ב-1981. בימים ההם המשמעות של חברות בוועדה היתה כזאת שאף אחד לא רצה להיות

חבר בוועדה, ואז יצא יושב ראש הוועדה לתור בכ,נסת ולחפש כמה מתנדבים שיאותו

לאייש את המקומות הפנויים, אבל תוך כמה שבועות החלה התקופה היפה של הוועדה

הזאת, והוועדה הזאת גדלה, פרחה והפכה לאחת הוועדות החשובות ביותר בכנסת.בכלל לפצח את הכספת הזאת שעומדת כאן בחדר - אלה בוודאי מאווייו של כל

עתונאי בכנסת. הם בוודאי היו משלמים הרבה הטבות לאותו אדם שהיה מצליח לדעת מה

יש בתוכה. הכספת הזאת אולי מעידה יותר מכל על החשיבות העצומה של הוועדה, והחדר

הזה ידע סערות רבות, רבות יותר מאשר כל חדר אחר של ועדה מוועדות הכנסת.

במרוצת השנים גדלה הוועדה הזאת והפכה למעצמה, והלא כל אחד יודע מי זו

מבקרת המדינה ומה תרומתה לטוהר המידות ולמנהל התקין, ובוודאי שישנה הערכה

אדירה לגבי מה שנעשה כאן ולגבי כל מוסד מבקר המדינה.

אדוני היושב ראש, אתה בא היום ואתה צריך לשמר ולהמשיך. זה לא קל, כי בעוד

כמה חודשים נעמוד בפני אירוע של! בחירת מבקר/מבקרת המדינה, והזמן חולף, כאן יש

לכנסת חסרון אחד, שהזמן רץ כל כך מהר, שאתה לא מספיק לפתוח עיניים וכבר עברה

שנה. נכון, רן?

רן כהן;

נכון. עובדה.

יושב ראש הכנסת דן תיכון;

ושנה חשובה היא שנה שבה משטר מתחלף. בדרך כלל הדוח לגבי המשטר החדש הוא

די ארוך, די קשה, כי מטבע הדברים הנורמות עדיין לא ברורות, וכל אלה יאפיינו

את השנה הקרובה שלך, וכל מה שנותר לי לומר לך זה שתצליח.

ולרן אני יכול לומר שמצאתי בו ממשיך נאמן, והוא בא והתייעץ, והדלת תמיד

פתוחה, והוא אחד מחברי הכנסת הטובים ביותר. אני זוכר את היום שהוא נבחר

לראשונה, ב-1984. כעבור יומיים-שלושה יצאה הכנסת לפגרה, ואז נסענו שנינו במטוס

צירטר לשווייץ, כשנחתנו בבאזל, ומאז אנהנו חברים, על אף חילוקי הדעות, ואתה

רואה מפעם בפעם שיש חילוקי דעות במליאה. ובילינו גם בארצות הברית כ-33 יום

ביחד, ואנחנו ידידים וחברים. כל שאני יכול לומר לך זה שתצליח.

עבודה קשה, שימוע, זה דבר חשוב ביותר, אדוני היושב ראש, ואם תמשיך בדרך

הזו, בוודאי תגיע הוועדה לשיאים והיא תהיה מה שקרוי; ועדה שמגיבה ושמבקרת בזמן

אמת, לא מחכה שהעניינים יתרחשו. לעתים יש בכוחך למנוע אירועים. אם אתה רואה

שנעשה דבר שהוא בבחינת בל יייעשה, אזי אל תיתן לעשות אותו, בכוח הוועדה. תכנס

את הוועדה ותבקש ממבקרת המדינה לקבל חוות דעת בזמן אמת, אל תהסס. אני עשיתי

שימוש בכלים האלה במשך השנים.

תודה רבה לכם.

היו"ר יוסי כץ;

תודה רבה. גברתי, בבקשה.
מבקר המדינה מרים בן-פורת
תודה.

רבותי, אני מצטרפת לכל האיחולים הטובים ליושב ראש היוצא, רן כהן, וליושב

ראש הנכנס, יוסי כץ.

אני רק יכולה לומר שכאשר באתי לכהונה של מבקר המדינה, חששתי להיכנס לעולם

הפוליטיקה, שהיה לי זר ומוזר ולא ידוע לי, וידעתי שאחד התפקידים החשובים שלי

יהיה לשתף פעולה עם ועדה מוועדות הכנסת שנקראת כך וכך ושעוסקת בענייני ביקורת

המדינה. בכל זאת, לאחר לבטים, החלטתי שזה אתגר: ננסה, ניכנס ונראה. ואני

מוכרחה לומר ש"התאכזבתי" לטובה.

עברתי כבר ארבעה יושבי ראש, ונדמה לי שאתה החמישי. כל אחד הביא אתו את

אישיותו, את גישתו המיוחדת, את ההדגשים שלו, ופה ושם גם את השקפת עולמו, אבל

לא לרעה, חלילה, והיה ייחוד לכל אחד ואחד.

רציתי לומר גם ליושב ראש הכנסת, שהוא היה גם כן יושב ראש שהביא את הדברים

המיוחדים לו. ליבאי היה פה תקופה ארוכה, ויושב ראש הכנסת דן תיכון היה תקופה

קצרה, עד שהתפנה המקום לדוד מגן, ולכן גם למדתי לעבוד עם יושבי ראש שכיהנו

תקופה ארוכה, שמכירים את הדברים לפניי ולפנים, ועם יושבי ראש שכיהנו תקופה

קצרה. פרופ' ליבאי התחיל לכהן כיושב ראש הוועדה לפני שבאתי, ולכן כבר יכולתי

ללמוד מנסיונו, ואחר כך למדתי לעבוד עם יושבי ראש שזה מקרוב באו ובקרוב יעזבו,

ובכל זאת בתקופה הזאת הם רוצים לעשות את העבודה הטובה ביותר שהם רק יכולים

לעשות, ואני התפעלתי מהאפשרות לצלול לעומק הדברים ולתרום בתקופה קצרה. נדמה לי

שזה הרבה יותר קשה מאשר כשאתה עושה את זה שנה אחר שנה וצובר נסיון ורואה את

הדברים יותר זמן. - לא אומר יותר לעומק, כי ראיתי עומק גם אצל אלה ששירתו תקופה

קצרה.

לעצם הענין, כל יושבי הראש כולם, וזו היתה ה"אכזבה" שלי, ברוב רובם של

המקרים - שהרי אין 100% - התעלו מעל היותם פוליטיקאים וראו את הצד הממלכתי, מה

טוב למדינה, וזה היה נר לרגליהם. אני מאוד מעריכה את זה, מפני שקשה לפוליטיקאי

לוותר על האינטרס המיידי שמשרת את מפלגתו, שמשרת את סיעתו, או לצאת נגד מה

שנאמר על מפלגתו, על סיעתו, ולשמחתי, מצאתי שזה נעשה.

לכן העבודה שלי מבחינה זו היתה עבודה נעימה, לא תמיד קלה, וכאשר אני
נשאלת
האם יש שיניים לביקורת, האם הביקורת יעילה? אולי הספרים האלה רק

עומדים להם וצוברים אבק - אחת התשובות החשובות שאני נותנת היא: ישנה הוועדה

לענייני ביקורת המדינה. בעצם התפקיד העיקרי של מבקר המדינה הוא לחשוף בפני

הכנסת את החוליים, את החולשות, את נקודות התורפה של תפקוד הרשות המבצעת ושל

הגופים המבוקרים האחרים.

כמובן, כנציב תלונות הציבור, התפקיד הוא קצת שונה. אני גם כן בעד תקינות

המנהל והכללים, אבל מזווית אחרת, מנקודת ראות של האזרח הקטן, של האדם ברחוב.

גם שם ישנן בעיות מאוד חשובות ומאוד קשות, והיו שנים שהיתה ועדת משנה, וכמחשבה

גרידא הייתי מעלה אפילו את המחשבה עכשיו לשקול שוב שתהיה ועדת משנה, כדי לתת

גם להחלטות האלה פרסום, חשיפה, שהציבור יידע מה קרה, מה נעשה, והם עושים עבודה

מאוד מסורה. אני מדברת על הצוות שלי, כמובן, בראשותו של מר אבידור רביד, שהוא

יד ימיני שם, וכן גבי במברגר, כי אחרת לא ה?יתי יכולה למלא שני תפקידים, שבכל

העולם ממלאים אותם שניים, ולא אחד. הם עושים עבודה מאוד מסורה, מאוד מדוייקת,

מאוד חשובה, אבל בלעדי הוועדה הזו, חסר משהו, חסר ההד, חסרים היידע בציבור

והחשיפה כלפי הציבור.ועכשיו לעניינכם שלכם. מאוד שמחתי לעבוד בראשותך, חבר הכנסת רן כהן. שמרת

על כבודו של המוסד שלי ועל כבודי שלי, ואני מודה לך, ונהניתי - נהניתי מהגישה,

נהניתי מהאובייקטיביות, מהרצון לשרת את המדינה, שזה צריך להיות השיקול המכריע,

ואם אפשר, השיקול היחיד.

אני מקווה שגם אתה, חבר הכנסת כץ, תמלא את תפקידך בהצלחה, ואם תכניס

שינויים, אני מקווה שהם יהיו לטובה, ואם לא תכניס שינויים, שתמשיך בדרך כל

הקודמים לך, וכיום אנחנו מדברים, כמובן, בעיקר על חבר הכנסת רן כהן. אנו

מצידנו נעמוד, כמובן, לרשות הוועדה הזאת, כמו בעבר, ונשמח לשרתה. אתה לא עוזב

אותנו.

רן כהן;

לא.

מבקר המדינה מרים בן-פורת;

אתה נשאר אתנו, אנחנו נמשיך לעבוד ביחד, אבל לא יזיק לומר תודה לכולם.
היו"ר יוסי כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 16:10)

קוד המקור של הנתונים