ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1997

אישור הדוח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 1996על פי סעיף 25 לחוק מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 125

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. ט"ז בתמוז התשנ"ז (21.7.1997). שעה 12:15

נכחו; חברי הוועדה; רן כהן - היו"ר

מוזמנים; מבקר המדינה גבי מרים בן-פורת

יאיר הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

שמואל יונס - סמנכ"ל משרד מבקר המדינה

גב' שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר

משרד מבקר המדינה

יצחק ששון - חשב משרד מבקר המדינה
היועצת המשפטית של הוועדה
גב' אנה שניידר
מנחל הוועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חנה אלטמן
סדר-היום
אישור הדוח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 1996

על פי סעיף 25 לחוק מבקר המדינה.אישור הדוח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 1996

על פי סעיף 25 לחוק מבקר המדינה
היו"ר רן כהן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה ומקדם בברכה את

מבקר המדינה, את מנכ"ל משרדה ואת שאר הנוכחים.

הנושא שהונח על סדר יומנו הוא אישור הדוח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת

1996, על פי סעיף 25 לחוק מבקר המדינה.

רשות הדיבור למר שמואל יונס.

שמואל יונס;

תקציב המשרד, כפי שהוא מוגש לשנת הכספים 1995, עומד על 80 מיליון ו- 344

אלף שקלים. התקציב המקורי לשנת 1996 - 98 מיליון ו-753 אלף שקלים. מתוך 4

מיליון ו-302 אלף היו עודפים בשנת 1995 שעברו לשנת 1996.

במהלך השנה היו העברות בסך 280 אלף שקל, וסך כל התקציב המאושר הגיע ל-

103 מיליון ו-55 אלף שקלים. ההוצאה למעשה, לשנת 1996, עמדה על 30 מיליון ו-

388 אלף שקלים ויתרת ההרשאה לסוף השנה היתה 12 מיליון ו-667 אלף שקלים.

באשר לשנת התקציב 1997 - אושרו למבקר המדינה תקציב של 113 מיליון ו-595

אלף שקלים. אלה הנתונים של ביצוע התקציב לשנת 1996.

היו"ר רן כהן;

הדבר הבולט היא התוספת הנומינלית בנושא של ביצוע הביקורת, עלייה מ-57 ל-

68, תוספת של 11 מיליון מתוך כלל ה-23 ועוד לנציב תלונות הציבור תוספת של 3

מיליון.

מה היא ההוצאה החד פעמית, בסעיף 04, עלייה מ 285-אלף ל-5 מיליון? האם יש

כאן איזושהי טעות דפוס?

שמואל יונס;

זאת ההוצאה בשנת 1995.

היו"ר רן כהן;

בשנת 1996 היא עלתה ל-5 מיליון 339 אלף.

שמואל יונס;

זה כולל בעיקר שתי הוצאות חד פעמיות לשנת 1996; 1 - הוצאות חד פעמיות

למשק - - -

1

היו"ר רן כהן;

בנייה ותחזוקה.שמואל יונס;

בעיקר בתחום של הוצאות חד פעמיות במשק, גם למשק השוטף, שנמצא בתוך

התקציב, והוצאה נוספת למיחשוב.
אנה שניידר
אם זכרוני איננו מטעה אותי, בדיונים בוועדת הכספים היה מדובר גם על

איזשהו כינוס של מבקרי מדינה - -
שמואל יונס
בשנת 1997.

היו"ר רן כהן;

אנחנו דנים על 1996.

יצחק ששון;

העניין הזה מופיע גם פה, בטור השמאלי ביותר.
היו"ר רן כהן
אני מברך את משרד מבקר המדינה על עבודתו. זה כמעט סיכום של שנת עבודה.

אחד הדברים שלמדתי בתקופה שבה כיהנתי כיושב ראש הוועדה לענייני ביקורת

המדינה הוא מה יעילותה של העבודה שאתם עושים להוויה הציבורית, לתרבות הציבורית

ולתרבות השלטון בארץ. כאשר מדובר על כסף - חסכתם למדינה הרבה מאד. כל שקל

שקול פעמיים; פעם אחת מוסרית ופעם שנייה כלכלית כספית.

הדוח אושר. אני מודה לכם מאד.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים