ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 14/07/1997

הרכב ועדות משנה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 120

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. ט' בתמוז התשנ"ז (14 ביולי 1997),שעה 10:15
נכחו
חברי הוועדה; רן כהן - היו"ר

מנהל הוועדה; ברוך פרידנר

קצרנית; חנה אלטמן

סדר-מיום; הרכב ועדות משנה.הרכב ועדות משנה
היו"ר רן כהן
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

על סדר יומנו הרכב ועדות משנה שעניינן נושאי צבא וביטחון. מאהר והדברים פהות

או יותר מוסכמים על חברי הוועדה ואף שמלבדי אף חבר כנסת איננו נוכח בישיבה, הדבר

איננו פוגם בעניין.

ההצעה היא למנות את החברים בוועדת המישנה לענייני צבא וביטחון ובתת הוועדה

שעוסקת בנושאי ביטחון רגישים וחשאי ים יותר.

לגבי הוועדה הראשונה ההצעה היא שחבר הכנסת אפרים סנה ימשיך לכהן כיושב ראש

שלה וחבריה האחרים יהיו חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, אנכי וחבר הכנסת עוזי לנדאו.

אם סיעת העבודה תרצה להכניס חבר נוסף - גם מסיעת הליכוד יתווסף חבר נוסף.

הוועדה תמשיך, בשלב זה, בעבודתה, בהרכב הזה.

הוועדה השנייה היא תת הוועדה לנושא השירותים החשאיים ודוחות בנושאים היותר

רגישים וכמוסים שפעלה עד עכשיו בראשותם של יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה

ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון. מוצע לשנות את המבנה של תת הוועדה הזאת ועם

הצטרפותו של חבר הכנסת עוזי לנדאו כחבר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, הרכב
הוועדה הזאת יהיה כדלקמן
יושב ראש הוועדה יהיה יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת

המדינה, אנכי, וכאשר אני אתחלף - חבר הכנסת יוסי כץ. חבר הכנסת עוזי לנדאו יהיה

חבר בוועדה בתוקף תפקידו, כמו כן יהיה חבר בוועדה יושב ראש ועדת המשנה לענייני

צבא וביטחון דהיום, חבר הכנסת אפרים סנה. בעוד שנה, כאשר חבר הכנסת סנה יחליף

אותי - נתחלף.

ברוך פרידנר;

ממתי השינויים בוועדת המשנה לשירותים החשאיים ייכנסו לתוקף?

היו"ר רן כהן;

מאחר ואיננו רוצים ליצור מצב של אי בהירות בעבודה, ועדת המשנה, בהרכב השלושה

שהזכרתי, תתחיל לפעול מהדוחות הבאים.

מאחר ואין מתנגדים - ההצעה מתקבלת,

הישיבה ננעלה בשעה 10:25

קוד המקור של הנתונים