ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/06/1997

העסקת עובדים זרים בישראל מעקב מדוח 46 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים