ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/05/1997

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוח 46 של מבקר המדינה - חלק ב'

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 98

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. י"ט באייר התצשנ"ז (26.5.1997). שעה 12:55
נכחו; חברי הוועדה
רן כהן - היו"ר
מוזמנים
מבקר המדינה גבי מרים בן-פורת

אריה דווידסון - מישנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה

גבי שלומית לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה ודובר

משרד מבקר המדינה

גב' רחל מייזלר - מנהלת ביקורת ראשית במשרד מבקר

המדינה

אברהם שמחה - מנהל ביקורת ראשי במשרד מבקר המדינה

זלמן גדיש - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

יוסי הירש - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

ריקרדו לסטרל - ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

מרדכי אטיאס - סגן ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

דוד ברנדרייס - סגן ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

בנימין צרפתי - סגן ממונה על אגף במשרד מבקר המדינה

גבי אלה שמחוני - סגן ממונה על אגף במשרד מבקר "

גבי רות גולדמן - עוזר ממונה על החטיבה לביקורת

הרשויות במשרד מבקר המדינה

אפרים תמרי - ממונה על תהום כלכלי במשרד ראש הממשלה
מנהל הו ועדה
ברוך פרידנר
קצרנית
חנה אלטמן
סדר-היום
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוח 46 של מבקר המדינה

חלק ב'.סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדוח 46 של מבקר המדינה - חלק ב'
היו"ר רן כהן
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. על סדר יומנו

מה שהבטחנו עוד לפני הפגרה - סיכומים והצעות לדוח 46 של מבקר המדינה חלק בי.

אני מודה מאד למר שרון בן-חיים, שבינתיים הפך להיות עורך דין, בשם

הוועדה ובשם כל הנוכחים, על כך שהוא הכין עבורנו את העבודה שהונחה על שולחנה

של הוועדה לענייני ביקורת המדינה, ומאחל לו הצלחה בהמשך דרכו.

ברוך פרידנר;

גם אני מנצל את ההזדמנות להודות למר שרון בן-חיים שניסח את הסיכומים

וההצעות של הוועדה לדוח 46 של מבקר המדינה. דומני שכל מי שנוכח בחדר הזה

יסכים אתי שעבודתו משתבחת עם הזמן. אגב, מר בן-חיים עוזר לוועדה מטעם המכון

הישראלי לדמוקרטי יה. לצערי המכון הזה מקציב לנו עזרה כל שנתיים כך שמר בן-

חיים עומד לעזוב אותו בקרוב.

היו"ר רן כהן;

אני מציע לכל הנוכחים שנחלק את ההערות ואת התיקונים לשני סוגים; , לסוג

פרוצדורלי שנוגע להליכים, וטכני, וכמובן שלהערות היותר מהותיות ועקרוניות.

בכל מה שקשור לנושאים שקשורים להערות הטכניות והפרוצדורליות, מנהל הוועדה, יחד

עם נציג משרד מבקר המדינה ונציג משרד ראש הממשלה, יישבו יחד ויסכמו את הדברים.

לגבי הנושאים המהותיים - אני מציע שנדון בהם עכשיו. האם דבריי מקובלים

על מבקר המדינה?

מבקר המדינה מרים בן-פורת;

בבקשה, אם כי אני חשבתי אפילו להרחיק לכת. אנחנו נמסור את החומר וגם

לגבי הערות לא טכניות - מהותיות - מותר להסכים להן או שאפשר לשכנע אותנו בשיחה

ש"נרד" מהן. אם דבר כזה ניתן כי אז חבל על זמנם של כל הנוכחים, בראש ובראשונה

על זמנו של יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה.

אם תהיינה כמה נקודות שלגביהן בכל זאת נמצא שיש צורך לדון עליהן כאן -

נחזור אליהן בהזדמנות הקרובה ביותר.

היו"ר רן כהן;

מקובל עליי.

ברוך פרידנר;

גם עליי.
היו"ר רן כהן
הצעתה של מבקר המדינה גם חכמה וגם נכונה ואנחנו ננהג על פיה. אני מודה

לך מאד גברתי מבקר המדינה

(הישיבה ננעלה בשעה 13:10)

קוד המקור של הנתונים