ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 04/02/1997

הקמתם של מוסדות חינוך - מימון ופיקוח (דו"ח 46 של מבקר המדינה. עמי 390); חינוך על-יסודי בפנימיות (דו"ח 46 של מבקר המדינה. עמי 335); מערכת מידע ממוחשבת לניהול בית-ספר (דו"ח 46 של מבקר המדינה. עמ' 382)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים