ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/12/1996

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה בנושא פיקוח הרשויות המוסמכות על איכות הביצים המיוחדות ואמינות הפירסומים אודותיהן; המועצה לענף הלול - הטיפול בעודפי ביצים בשנים 1995-1993עמ' 431 בדו"ח 46 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים