ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/01/1999

הצעת חוק הספורט (תיקון - העברת ספורטאים קטינים), התשנ"ח-1997; הצעת חוק הספורט (תיקון - מוסדות שיפוט פנימיים), התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 273

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני. ח' בשבט התשנ"ט (25 בינואר 1999 )
נוכחים
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

ראובן ריבלין - מ"מ היו"ר
מוזמנים
חה"כ דוד צוקר

עו"ד אפרים יפהר- סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד החינוך, התרבות והספורט

עודד הכס - סגן מנהל רשות הספורט, משת- החינוך, התרבות והספורט

גברי לוי - יו"ר ההתאחדות לכדורגל

עזריקם מילצין - מ"מ יו"ר ההתאחדות לכדורגל

יעקב אראל - מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל

עו"ד משה אביבי - היועץ המשפטי, ההתאחדות לכחרגל

נתן סלובטיק - חבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל

יהודה שקמה - מזכ"ל איגוד הכדורסל

שוקי קרמר - איגוד הכדורסל

עו"ד תמר מורג - המועצה לשלום הילד

עו"ד טלי גל - המועצה לשלום הילד

ערן דורון - יו"ר איגוד שחקני הכדורגל

שלום גולדבלט - יועץ משפטי, איגוד שחקני הכחרגל

גלעד שמחוני - יו"ר איגוד שחקני הכדורסל

אורי שלף - כדורסלן

יצחק אופק - יועץ לוועדת החינוך והתרבות

יצחק פיש

יעקב שמש

חד סופר - נס-טוברוק

אודי קדם
היועצת המשפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק הספורט (תיקון - מוסדות שיפוט פנימיים), התשנ"ח-1997 (של חה"כ די צוקר).

2. הצעת חוק הספורט (תיקון - העברת ספורטאים קטינים), התשנ"ח-1997 (של חה"כ ר'

ריבלין, ת' גוז'נסקי, מי גולדמן, ע"א דראושה, ני חזן, עי מאור, א"ח שאקי).הצעת חוק הספורט (תיקון - מוסדות שיפוט פנימיים). התשנ"ח-1997
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו מקדמים בברכה את יושב-ראש ההתאחדות לכדורגל. במשך חודשים רבים אנחנו ע0קנו בנושא

של מעמד השחקן. עשינו מאמץ גדול כדי שתהיה הסכמה הדחת, והיתה הסכמה הדדית. ההסכמה

ההדדית הזאת הובאה על-ידי מר גברי לוי לישיבת הוועדה הזאת ואני זוכר שאז היתה הפתעה בשבילי

כשנציג מכבי תל-אביב הביע התנגדות. בעקבות זאת, וחילופי הדברים שהיו בישיבה, ביקשתי ממר גברי לוי

להביא את ההסכמה הזאת לאישור מוסדות ההתאחדות לכדורגל.

מר גברי לוי הלך להתאחדות לכדורגל ושם אישרו כמעט את הכל, פרט לנקודה מסויימת שלא אושרה.

נותרו אולי עוד שתי בעיות. בעקבות מה שהיה בהתאחדות לכחרגל לא קיימתי ישיבה פורמלית של הוועדה

אלא קיימתי מפגש ובמפגש הזה הבינותי מארגון השחקנים - והם כאן - שהם חושבים שיש שתי נקודות

שלא אושרו על-ידי מוסדות ההתאחדות לכדורגל כפי שסוכם. כך הם טוענים. אתה בא ואומר שיש תוספת?

אז יש תוספת.

אנחנו מאוד מעוניינים שתהיה הבנה והסכמה הדדית. הציעו חברי הכנסת צוקר וריבלין שמה שלא יהיה,

גם אם תהיה הסכמה בכל, יהיה חוק מסגרת במדינת ישראל. ואז הוטל, לפני כשבועיים וחצי, על מר יעקב

אראל ועל מר ערן חרון לנסות להגיע להבנה ולשלוח לנו הצעה מוסכמת לח1ק מסגרת.

ידעתי שאנחנו בלחץ זמן כי מליאת הכנסת יוצא לפגרה ב-2.2 (על אף שלוועדה יש סמכות לכנס מספר

ישיבות בפגרה והחקיקה נמשכת). אני מעוניין מאוד לסיים את העניין עד ה-2.2. מר יעקב אראל חלה, תה

לגיטימי, ובינתיים הוא הבריא, וזה עוד יותר לגיטימי.

עד היום הזה לא ראיתי את ההצעה. אני מאוד קפדן לגבי הגינות בפוליטיקה - אולי בגלל זה לפעמים

מפסידים את הראש. אני לא הפסדתי את הראש אבל אולי אפסיד אותו בעוד- כמה חודשים - אבל כשיש

סיכומים, אני נאבק למען קיום הסיכום עד הסוף החיובי, אן ער הסוף המר. אני נותן אמון מלא במר גברי לוי

ובראשי ההתאחדות לכדורגל. אני גם נותן אמון בארגון השחקנים כי אני חושב שזה לטובת הכדורגל.

מטרת הישיבה היום היא לראות האם אנחנו יכולים להגיע למשהו מוסכם. לא להצעה המקורית של חבר

הכנסת דוד צוקר. אני לא מקבל את ההצעה המקורית. אבל גם הוא במשך חודשים רבים לא פעל לפי

ההצעה המקורית שלו אלא פעל להגיע למשהו מוסכם. אני חושב שגם אם הטענ1ת של ארגון השחקנים

נכונות, מה שהושג מול ההתאחדות לכד1רגל זה הישג גדול מאוד. ראויים מר גברי לוי, מר יעקב אראל וראשי

ההתאחדות לכדורגל למלוא ההערכה.

המטרה של הישיבה עכשיו היא בחרה מאוד: לבחון מה הם חילוקי הדיעות ולראות האם אנחנו יכולים

לצמצם אותם, אם אתם גם מוסמכים לצמצם אותם עוד יותר. שלא יקום עכשיו עוד פעם מישהו מאיזה

אגודה אחרת. בשבילי סיכום עם מר גברי לוי זה סיכום, בתוקף אחריותו, שליחותו וסמכותו.

אנחנו מעוניינים בחוק מסגרת. לפי דעת שלושת חברי הכנסת הנוכחים פה, ומי שייצטרף מחברי

הוועדה, אנחנו חושבים שחוק כזה הוא חיוני כחוק מסגרת. כמובן, ח1ק מסגרת שהוא בהסכמת ההתאחדות

לכדורגל ובהסכמת ארגון השחקנים. הבהרתי את הדברים למר יעקב אראל בצורה הברורה ביותר, לא

ההצעה המקורית של חבר הכנסת צ1קר אלא חוק מסגרת.

ברגע שייסתיים הדיון בנושא הזה יהיה דיון נוסף, בהצעת חוק אחרת של חבר הכנסת ראובן ריבלין,

בנושא הקטינים. היו פה חילופי דברים. היה פה גם מר שחר, יחד עם יתר חברי הנהלת ההתאחדות
לכדורגל, והם אמרו לנו
אל תשימו לב, אל תשימו לב. במקרה אחד מר גברי לוי הביא דוח של "מודיעין

אזרחי" שהוכיחו ששם זה פיקציה ופארסה. אבל בהרבה מאוד מיקרים הוכח שזה לא כך. בשבוע שעבר

היתה פה קבוצה של הורים מנס-טוברוק והם אמרו לי דברים שלא עולים בקנה אחד עם מה שאני שומע פה.

לפיכך החלטתי לזמן את הדיון הזה, לא רק משום שחבר הכנסת ריבלין הוא היוזם. בנושא הזה נדון בנפרד

כנושא שני. החקיקה בנושא צריכה להתקדם.

אם כך, נחזור לנושא הראשון. רשות הדיבור למר גברי לוי.
גברי ל)'
אנחנו למעשה עובדים על העניין הזה הרבה מאוד זמן. אף אחד לא יכול להגיד שההתאחדות הכדורגל,

מהרגע הראשון, לא עבדה בשיתוף פעולה.

דבר ראשון אנחנו קרבנו את איגוד השחקנים והכרנו בהם, מה שלא היה שנים.

דבר שני, ניהלנו משא ומתן, גם בחסותך וגם בחסות אחרים. אני לא אכנס להיסטוריה.

אבל לאחר כל זה היתה פגישה, שאתה יזמת אצלך במשרד, חבר הכנסת זי0מן, כדי לראות אם הכל

מוסכם. אם זכרוני אינו בוגד בי חבר הכנסת דוד צוקר היה זה שאמר בגלוי: רבותי, ההתאחדות לכדורגל

העבירה אצלה בתקנון, אני מציע לקבל את זה ולראות איך מכניסים את העניין בחוק, במסגרת שלכם.

הבעיה היחידה שהיתה לארגון השחקנים, ואנחנו הבאנו את זה בחשבון, הם אמרו: בעוד שנתיים אתם

לא תהיו, יבוא מישהו אחר ויישנה את כל הדברים האלה. גם לזה מצאנו פיתרון.

מה שאותי מדאיג, אני אגיד לך, אדוני היושב-ראש: שאנחנו יוצאים מהחדר שלי, יושבים עם ארגון

השחקנים ומחליטים איזה הודעה להוציא לעיתונות. יש החלטה על כל מילה ומילה. אנחנו מוציאים את זה

ואחרי זה שומעים שכל מה שהוצאנו הוא לא נכון. אז אנחנו ישבנו וסיכמנו אצלך בחדר שהעניין הזה מסוכם.
ראובן ריבליו
בשביל זה יש אנשים שרוצים הסכמים.
גברי לוי
אני מיוזמתי פונה לאיגוד השחקנים ואומר להם: עכשיו כשגמרנו את הנושא הזה בואו נלך לקראת

ההסכם הקיבוצי שחשוב לשחקנים. עובר יום אחד ואומר לי המנכ"ל שלהם: רגע, רגע, אנחנו חצים שזה

יהיה בתוך ההסכם הקיבוצי, הם תלויים אחד בשני. אמרנו: אנחנו הרי אמרנו דבר אחד, יש כבר הצעה

מוכנה, בואו נעבוד על זה. בואו נגמור דבר אחד. נכון שהיתה להם בעיה אחת, איך הם יידעו שבעוד שנתיים

לא תבוא הנהלת ההתאחדות לכדורגל, תעשה ישיבה ותשנה את זה, אבל אני חושב שהצלחנו לפתור את

הבעיה הזאת, על-ידי מסמך. אני לא יודע אם הם ראו את זה או לא. זה מסמך האומר שהח1ק הזה לא

ישונה אלא בתיאום בין ארגון השחקנים להתאחדות לכחרגל. אני חושב שזה צריך לספק את כל הצדדים.

לגופו של עניין, גם אני חושב שהיום כולנו צריכים להתכנס סביב פיתרון אחד. הלכנו לפשרות והסכמנו

לעניין הזה, שבעצם כבר נמצא בתקנון של ההתאחדות לכחרגל. אני חושב שזה יהיה מבצע יפה מאח-. אני

חושב שההישג הוא של ארגון השחקנים. למעשה זה פותח את כל הדרך לאותו ארגון להמשיך לפעול כארגון

עצמאי בעניין הזה.
היו"ר עמנואל זיסמן
תודה רבה. מר שוקי קרמר, מר יהודה שקמה, מתי שתירצו יש לכם רשות דיבור. בבקשה, מר ערן

חרון, מה אתה אומר על זה?
ערן דוחו
אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים הקטנים כי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת לא צרכה לעסוק

בשאלה אם קבענו כך או אחרת. סך הכל אני יכול להגיד שכל ההודעות שייצאו לעיתונים יצאו מסוכמות. אם

מישהו הופתע כאן זה דווקא אני, כולל אתמול בבוקר, כשאני קם כל בוקר וקורא בעיתונים מודעות מטעם

ארגון השחקנים למרות שהעיתונאי מעולם לא דיבר איתי. מונה כניראה בהתאחחת לכחרגל חבר לאתון

השחקנים. זה צעד לא מקובל אבל כל פעם ההתאחדות לכדורגל מדברת בשם ארגון השחקנים.
גברי לוי
אנחנו לא מדברים בשמכם.
ערן דורון
חדשות לבקרים אני קם בבוקר ושומע על הסכמים שארגון השחקנים הסכים להם ועל דרישות של ארגון

השחקנים, כשאני מעולם לא דיברתי עם העיתונאי על זה. אבל זה לא העניין של הדיון כאן.
גברי לוי
אל תתעסק ברכילות.
ערן דורון
ישבנו כאן בדיון בוועדה והעלינו השגות. אני לא חושב שההשגות הן שוליות. אין ויכ1ח על כך שנעשתה

כברת דרך על-ידי ההתאחדות לקראת השחקנים. אנחנו לא באים להגיד: עשינו צעד ובואו נגיד תודה על מה

שעשינו. אנחנו באים לתקן מעוות של שנים. הלכנו כברת דרך ארוכה מאוד כלפי ההתאחדות לכדורגל.

באותה מידה כמו שהם הלכו לקראתנו, לפחות באותה מידה הלכנו לקראתם בניסיון להגיע להסכמות.

לא ביקשנו מעולם דברים שעמיתינו באירופה השיגו, כמו לשחרר כל שחקן בגיל 18 ללא שום מגבלה.

רוב עמיתינו באירופה השיגו את זה ואנחנו לא ביקשנו את זה אפילו. לא דרשנו את זה כי באנו לקראת

הקבוצות. מראש, מלכתחילה ניהלנו את המשא ומתן בניסיון להגיע לפשרות.

הגענו לפשרה והיא הוצגה בחדר הזה כפשרה מקובלת. ישב כאן גם מר יעקב שחר והוא אמר שעל אף

שהוא חושב שזה לא טוב, זה מקובל עליו. ואז קם מישהו קיצוני והתנגד. אנחנו עכשיו צריכים ליישר קו לא

עם עמדת אלה המחפשים את הטוב לכדורגל אלא עם עמדת הקיצונים בתוך הנהלות הקבוצות. הנהלת

ההתאחדות מורכבת, כמו שאנחנו יודעים, ממרמים וקבוצות, לא משחקנים. זה לא ייצוג של הכדורגל כולו

אלא רק של הקבוצות ושל המרמים. גם אוהדים 1גם שחקנים לא מיוצגים בהתאחדות.
גברי לוי
תגיד, האם אתה לא מסכים להסכם שעליו הסכמת איתנו לפני שבועיים או שאתה כן מסכים?
ערן דורון
לפני שבועיים ישבתי ואמרתי במפורש שאני מתנגד לשני סעיפים בהחלטה של הנהלת ההתאחדות.

הסעיף הראשון נוגע לדחייה. אנחנו מנהלים משא ומתן והנושא מתעכב כבר 3 שנים. הדחייה בשנה

נוספת היא בניגוד למה שסוכם. זה אמור להיכנס לתוקף כבר מהקייץ הקר1ב.
מ"מ היו"ר ראובן ריבליו
אולי אתה יכול לפרט: דחייה לשם מה? תסביר את זה לפרוטוקול. אתה חצה שיחוקק החוק מייד או

שיותקן תקנון מייד?
דוד צוקר
הוא רוצה שזה יכנס לתוקף בתום עונת הכדורגל הנוכחית וההתאחדות לכדורגל רוצה שזה יכנס לתוקף

בעונה הבאה.
ערן דוחו
הם ביקשו דחייה. בסיכום בין מר גברי לוי לביני שהוצג כאן נאמר שזה יכנס לשקף כבר מהשנה הזאת.

אנחנו עוד הסכמנו בתום היישום להדרגתיות ביישום של ההסכם, מתוך הנחה שזה נכנס לתוקף עכשיו. לא

מגיל 24 בשנה הראשונה אלא מגיל 26 בשנה הראשונה, אחרי זה 25, ורק בשנה השלישית לרדת ל-24.

הסכמנו שתהיה הדרגתיות כדי לאפשר לקבוצות להתארגן.
היו"ר ראובן ריבלין
האם ההתאחדות לכדורגל לא התכוונה לומר שהיא רוצה שהתקנון יכנ0 לתוקפו מעונת המשחקים

הבאה? אני מדבר על הכדורסל באותה מידה. האם אנשי ההתאחדות לכדורגל לא אמרו שהם רוצים שזה

יכנ0 מהעונה הבאה?
ערן דוחו
מהעונה הקרובה שמתחילה עוד חצי שנה? במקור הם אמרו כן אבל בתיקון עכשיו הם אמרו לא. הם

דרשו לדחות את זה לעונת המשחקים שלאחר מכן.
היו"ר ראובן ריבלין
כדי להבין מה המחלוקת צריך להבין למה הוא מתכוון. מה הפירוש של זה שאתה לא הסכמת לדחייה

לשנה? מה לא הסכמת?
ערן דורון
ההסכם ביני לבין מר גברי לוי אמר שההסכמה בינינו תיכנס לתוקף מעונת המשחקים 1999/2000,

שזה העונה הקרובה. כעת הם מציעים שזה יוחל רק החל מעונת המשחקים 2000/2001.

נקודת מחלוקת שניה, במקור באה דרישה שספורטאי בגיל 18 יהיה חופשי, כל זמן שאין לו חתה

העסקה. כאן הגענו להסכמה על כך שמגיל 24, ולא מגיל 18, הספורטאי יהיה חופשי. לבוא לקראת השחקן.

הלכנו צעד נוסף ובמקום להשלים את זה בשנה הקרובה לגיל 24, אמרנו: בשנה הראשונה זה יהיה 26,

אחרי זה 25, אחרי זה 24, ורק אז הוא יהיה חופשי. כלומר, רק בעוד 3 שנים שחקן בגיל 24 יהיה חופשי.
ואז הם באים ואומרים
הוא יהיה חופשי בגיל 24, אבל במידה והשחקן עדיין משחק בקבוצה המקורית שלו,

עליו אפשר לגבות כסף. זה בדיוק הפוך מהרעיון של החוק. הם טוענים ששחקן שכבר 6 שנים ריצה את חובו

לקבוצה, גם אם הוא בן 28 אפשר עדיין לגבות בעבורו כסף, גם אם הוא 10 שנים בקבוצה הבוגרת.
גברי לוי
לצערי הרב אתה לא מדייק באף מילה שאתה אומר.
היו"ר ראובן ריבלי!
אני אתן לך הזדמנות לענות. אם הוא לא מדייק אז בטח אתם הגעתם לקונצנזוס, כי אתה מסכים איתו

שזה לא מדוייק.
ערן דורון
דווקא שחקן ששירת יותר שנים את האגודה שלו, דווקא עליו ניתן לגבות עוד סכום כסף. זה בדיוק הפוך

מרוח החוק.
גברי לוי
מר ערן דורון כל הזמן משתמש במילים "הסכם שלי ושלו". אין דבר כזה הסכם שלי ושלו. אנחנו כתבנו

איזשהו מסמך לפני שנה שהוא היה צריך להעביר בארגון השחקנים ואני בהתאחדות לכחרגל. מה זה

"מסמך שלי ושלו"? לפני שנה אפשר היה להעביר מהלך שיהיה ב-1999. מה זה אומר? שאם אני אקבל

את מה שהוא אומר, בסוף שנה הבאה יהיה תוהו ובוהו בכדורגל. 700 שחקנים יתחילו להחליף קבוצות.
היו"ר ראובן ריבליו
הנקודה הזאת ברורה. נדון עליה.
גברי ל1י
הנקודה השניה שהוצגה היא לגבי גיל 24. ההצעה המקורית שלי, שאני הבאתי להתאחדות לכדורגל,

היתה שבגיל 24 כל אחד יילר לדרכו. פה אחד כל יושבי-ראש הקבוצות וכל ההנהלה אמרו: אדוני, אנחנו

גידלנו שחקן, לקחנו אותו מגיל 8, הוא הגיע לגיל 24, אנחנו חצים פעם אחת להרוויח - זה יכול לקחת רק

פעם אחת. שחקן שגדל אצלנו והבאנו אותו למצב שבו הוא נמצא יעבור אוטומטית, לא עוצרים את ההעברה

שלו, אך יהיה מוסד שייקבע אם מגיע לו כ0ף או לא מגיע לו כ0ף.
היו"ר ראובן ריבלין
הבנתי את דבריך. אפילו חבר הכנסת זיסמן שלא נמצא פה כרגע כבר מבין את זה.

הגד לי, מה יותר טוב, שבן אדם בגיל 21 עשו בו מקח וממכר והוא עבר ממקום למקום ועשו עליו כספים

והוא יוצא חופשי, או בן אדם שהיה נאמן מגיל 14 או מגיל 11, או אפילו מגיל 8 כשהוא התחיל לשחק, והוא

המשיך לשחק בקבוצה עד גיל 24. אם הוא שיחק עד גיל 24 סימן שהקבוצה היתה מעוניינת שהוא ישחק
בה. בא אותו אדם ואומר
7 שנים עבדתי את לאה, ועכשיו עוד 7 שנים את רחל.. מדוע שהוא לא יקבל

שחרור? אני שואל על הקונספציה.
גברי לוי
המטרה היא הפוכה לגמרי. בא השחקן שהגיע לגיל 24, אני חינכתי אותו וגידלתי אותו והכל. אסור

לעצור את העברתו לקבוצה אחרת. זאת אומרת, הוא עובר אוטומטית לקבוצה. אותו מוסד שקובע את

הכסף קובע שהקבוצה ההיא צריכה לתת 2 שקלים לקבוצה הזאת. במה זה פוגע בשחקן? אולי שמישהו

יסביר לי.
היו"ר ראובן ריבליו
הוא יכול לקבל את הכסף בעצמו.
גברי לוי
אה, הוא ירוויח את הכסף. למה?
היו"ר ראובן ריבליו
הנקודה ברורה לחלוטין. זאת אומרת, פה צריך הכרעה.
יעקב אראל
חבר הכנסת ריבלין, אתה מתעלם מעוד עובדה, שגם אנחנו לא מדברים על גיל 24 כגיל יחיד. גם עוד גיל

17, לפי התקנון הקיים, אפשר לעבור.
דוד צוקר
אז מגיל 18 עד גיל 24 הוא שירת את האגודה.
יעקב אראל
זה כל הצמצום של משך הזמן. זה פחות מאשר הזמן שהמתין יעקב ללאה.
נתן סלובטיק
אבל במשך הזמן הזה מגלים אותו, הוא מגיע לנבחרת, מתפתח, כל הדברים האלה.
ערן דוחו
זאת אחיזת עיניים להגיד שזה לא ישפיע על ערך השחקן. זה לא רק אם הכסף יגיע אליו לכיס או לא.

כשקבוצה צריכה לבחור בין שני שחקנים, שאחד עבר פעם אחת מקבוצה לקבוצה והוא בן 24 והוא עובר

בחינם, והשני עובר בעבור כסף. הקבוצה תעדיף שחקן שבא בחינם לעומת אחד שייעלה לה כסף.
היו"ר ראובן ריבלין
תודה רבה לך, מאה אחוז. אין על זה ויכוח. נעבור לאיגוד הכדורסל.
יהודה שקמה
יש שאלה שבכלל לא שייכת לאיגוד הכדורסל. אני מבין שאנחנו לא בעלי עניין. השאלה שלי, אם הולכים

באמת לחוקק חוק מסגרת, האם מישהו בדק האם החוק הזה, נועבר לכדורגלנים, מתאים לעוד ענף

במדינת ישראל? אני יודע שח1ק הוא חוק לגבי כולם.
היו"ר ראובן ריבליו
לכדורגל ולכדורסל.
דוד צוקר
מר יהודה שקמה, לכם זה מתאים.
יהודה שקמה
אני לא מוסמך להגיד כרגע אם זה מתאים לנו או לא כי המשא ומתן בינינו ובין השחקנים תקוע. אני

מקווה שהוא ישתחרר מתישהו.
גברי לוי
אבל מה זה קשור? לך זה מתאים?
יהודה שקמה
אני שואל את היושב-ראש, אני לא שואל אותך.
היו"ר ראובן ריבליו
השאלה נשאלה. חבר הכנסת דוד צוקר יבהיר את זה עוד רגע. אני כבר אומר לך שאנחנו מתכוונים

שחוק זה יחול לגבי כדורגל וכדורסל בלבד.
אפרים 'פהר
אבל זה לא יהיה כתוב בחוק.
היו"ר ראובן ריבליו
אבל זה יהיה ישים רק לגבי זה.
יהודה שקמה
אני חושב שכל זמן שאין לכדורסל עדיין הסכם, לא לטובת השתקנים ולא לטובת האיגוד, עדיף שלא

תקבלו את החוק הזה לגבי הכדורסל.
יעקב אראל
היות וכל-כך מצטטים את ההתאחדויות האירופאיות לכדורגל, שפתחו את כל השערים וכולי, עכשיו

עשיתי עבודה אינטנסיבית כדי לשאול אותם מה קורה אצלם. מסתבר שבכל 5 ההתאחחיות הסקנדינביות,

ובסקנדינביה יש בכל זאת מדינות נאורות, אין בכלל הבחנה על-פי גיל. כל שחקן שהוא home groundשל

הקבוצה שלו הוא נכס ומשלמים עבורו. אין שום עניין בכלל של פטור לגיל מסויים, יהא גילו אשר יהא.
היו"ר ראובן ריבליו
אבל אצלנו אחרי 25 שנים מר עזריקם מילצין הביא חוק שאומר: אדם שהגיע לגיל 32 ישוחרר ללא כל

תנאי. זה הסיפור.
יעקב אראל
ככל שאני אומר את הדברים האלה בצורה כל-כך נחרצת, שיהיה ברור שאני באותה מידה נחרץ ואני

עומד מאחורי הצעת התקנון כפי שאנחנו הצענו אותה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות תמיד אחרי

ההתאחדויות האירופאיות. לא נורא אם נהיה פעם אחת לפני כמה התאחדויות אירופאיות מבחינת

ההתקדמות כלפי השחקנים. אני חושב שזה דבר חשוב וזה חקיקה ליברלית שהיא במקום. אני לא נגד.

שלא ינפנפו במצב שאנחנו בפיגור אחרי אירופה. בעניין הזה אנחנו לפני התאחדויות כחרגל אירופאיות.
נתן סל)בטיק
מפריע לי שאתה טוען שאנחנו לוקחים מהשחקן את דמי החתימה. השחקן מקבל משכורת, השחקן

מקבל מענק חתימה, והוא רוצה גם את הכסף שהקבוצה השקיעה בו להרויח אליו, והשקיעו בו.

תבינו דבר אחד, אם העסק הזה לא יעזור לקבוצות, אנשים נורמלים יברחו מזה ואז יהיה תוהו ובוהו

בכלל. לכן אני אומר, בליגות הנמוכות יש סדר מסויים, שונה מהסדר בליגות הגבוהות.
דוד צוקר
כל הזמן בדיונים האלה אתה מזהיר אותנו שהבעלים יברחו. 10 שנים הם לא בורחים ורק נכנסים עוד

בעלים יותר טובים. 10 שנים אתה אומר אותו דבר.
נתן סלובטיק
ואתה 10 שנים רואה רק את השחקנים.
היו"ר ראובן ריבליו
כל אחד רואה את מה שהוא צריך. היכולת להתמודד היא כאשר כל אחד רואה את הצד שלו, זה דבר

יפה, ואחר-כך מכריעים. ההערה שלך נשמעה.
דוד צוקר
יש לי הצעה. חבריה, זה ישיבה אחרונה, זה לא ישיבה ראש1נה. כלומר, כל הצד ההיסטורי וההשוואתי

למדינות אירופה ו/או סקנדינביה, בכלל ובפרט, נורא מרתק אבל ממש לא חשוב לצורך העניין פה. אנחנו

ממש בישורת עכשיו. נשארו רק 2 נקודות.

הרעיון של חוק המסגרת כפי שנוסח כאן, אני מבין שבהסכמה, הוא רעיון נכון. הוא רעיון נכון במובן הזה
שהוא בא ואומר
חברים, תסתדרו אתם, אנחנו המדינה לא ניכפה עליכם. אנחנו נאשר את מה שאתם

תסכמו פה. במובן הזה, זה מאוד נכון. מי שניסח את זה קלע לכוונה - לא לכוונה המקורית אלא לכוונה

שהלכה 1התגבשה פה בין החברים. אני חושב שזה מגמה מאוד נכונה.

יכולתי להגיד את זה גם על שתי הנקוחת שנותרו. חברים, תשבו בחדר, תשברו את הראש. אנחנו
מראש אומרים לכם
מה שתסכמו - זה מקובל עלינו. זאת גם העמדה שלי.אבל בכל א/פ/, מאחר 1צריר לגמור את זה, יש לי הערה לגבי שתי הנקודות.

אני רוצה לומר לשני ארגוני השחקנים, אני לא מאמין שאפשר בחצי שנה ליישם את החוק, אם אנחנו

מעוניינים באיזושהי יציבות. אני פשוט מפחד מהתרסקות, מברדק שיהיה קשה להשתלט עליו.

הנקודה השניה, אני אומר לכם, כבר אי אפשר לשמוע את הטענות האלה של: השקענו בו והשקענו בו.

עד איזה גיל תגיד "השקענו בו"? כלומר, מתי מסתיים ה"השקענו "Qומתחיל להיות מצב שהתשואה שלו

כבר יותר גדולה מההשקעה? מתי זה מגיע? אני לא יודע. אבל אי אפשר גם בגיל 25 ובגיל 26 ובגיל 27 כל

הזמן להגיד כך, כאילו בכלל אנחנו עושים לו טובה שהוא משחק. בכלל הוא צריך כל בוקר לקום ואחרי

קריאת "שמע" להגיד גם "תודה רבה שמעסיקים אותי". באמת, אי אפשר כבר עם העניין הזה.
גברי לוי
מה יקרה בנקודה הזאת של גיל 24 - אתה שואל: כמה עוד יכולים לשלם? הרי אנחנו לא קובעים. אנחנו

אומרים שתשב ועדה. אני מניח שב-99% מהמיקרים אותה ועדה תיקבע שלא מגיע כלום מכיוון שהשחקן

כבר שילם את הכל. המדובר על שחקן כמו בניון או על שחקן שגדל בקבוצה עד גיל 24 וחצים למכור א1תו
מחר לקבוצת ניס והקבוצה אומרת
רגע, גם לי מגיע נתח בגלל שגידלתי אותו. אותה ועדה תיקבע אם מגיע

או לא מגיע. אני אומר, ב-99% מהמיקרים אותה ועדה או שלא תיקבע כסף או שהיא תיקבע פרוטות. אבל

זה נותן את התחושה לבעלי הקבוצות שכדאי להם לגדל ילדים.

אני רוצה לציין שמדובר בוועדה חיצונית, לא בוועדה שלנו.
דוד צוקר
אני רוצה לשאול, אם זה ינוסח בהסכם שביניכם לבין ארגון השחקנים באופן שהכלל "קבע, שהוא כמו

שאומר מר ערן דורון, אבל 'שאר פתח למיקרים הללו - כלומר שכאשר קבוצה תחשוב שיש לה שחקן בעל

ערך מאוד מאוד גבוה, יוצא דופן, אז היא תוכל ללכת לכאן. זאת אומרת, לנסח את זה הפוך, שהכלל הוא

כמו שהוא אומרים, אבל להשאיר פתח לכך שבאותם מיקרים שבהם מדובר באסה כוכב מדהים, היא תוכל

ללכת לוועדה. זה מה שאני מציע ובזה נגמור את העניין. עדיין זה נשאר ביניכם לבינם, כי חשוב לי שזה יהיה

הסכם בין שני הצדדים.
גברי לוי
צריו להבין דבר אחד. אני לפי בקשת היושב-ראש אישרתי בהתאחדות לכדורגל ברוב של 2/3 את

הנוסח הקיים. אני לא כל-כך מעוניין לעשות עוד פעם הצבעה ברוב של 2/3 על אותו דבר. אני מודה שכאשר

ישבנו בישיבה לאשר את זה עלה אז העניין של גיל 24. היתה לי ברירה, או לדחות את ההחלטה...
היו"ר ראובן ריבליו
עכשיו חבר הכנסת דוד צוקר רומז שאנחנו יכולים לחסוך ממך את ההצבעה בחב של 2/3. הוא אומר:

במקום שתשיג רוב של 2/3 ותטרח כל-כך ותזיע, אנחנו נתקן את החוק פה ואז לא תצטרך לעבור את כל

ההליך הזה. על זה אומר מר עזריקם מילצין: אל תתערבו בגורמים וולונטריים. הוא אומר שזה לא טוב

שאנחנו נאפשר לכם התעלמות מה-2/3.
עח דוחו
/

יש לי הערה חשובה. החוק הזה הוא לא בהסכמה. אנחנו רואים את המסמך בפעם הראשונה בחיינו

כעת.
דנד צוקר
כל ההערות שהיו כאן עד עכשיו הן חשובות מאוד.
גברי לוי
אומר מר משה אביבי, אולי את זה אפשר לקבל. אולי אותה וערה תקבע כמה הקבוצה שהוא עובר

אליה תצטרך לשלם אבל גם מה חלקו של השחקן וכמה הוא צריך לקבל. זאת אומרת שברגע שידברו על

כסף שהולכים לתת אותה ועדה תגיד: לשחקן מגיע את ההלק הזה של הכסף, לקבוצה מגיע את החלק

הזה. זה יהיה יותר הגון ויותר צודק. נדמה לי שאפשר להוסיף את זה אולי רק כמסמך או כנייר מוסכם.
דוד צוקר
זאת ההצעה שלי כדי לפתור את המחל1קת האחרונה.
היו"ר ראובן ריבליו
האם ההצעה של מר אביבי מקובלת עליך?
דור צוקר
אני לא הושב שהבעיה פה היא המחיר. הבעיה היא קביעת העיקרון.
עין דוחו
צויין כאן על תיקון לחוק הספורט "מסמך בהסכמה". אני לא מבין איך יכולה להיות הסכמה כשאני רואה

את המסמך בפעם הראשונה בחיים שלי. קיבלנו את זה לידינו ברגע זה לראשונה.
דוד צוקר
חבר הכנסת ראובן ריבלין, כיושב-ראש הישיבה עכשיו, לא יכנס לתוכן של אף מילה כאן 0 כל העיקרון

אומר שאנחנו נאשר את מה שמוסכם עליכם. זה הרעיון פה. אתה שומר גם על הוולונטריזם של הארגון וגם

מצד שני קובע את העיקרון שאין את ההסגרים שהיו פעם. תשב1 ותקראו את זה. הוא לא אמר שהוא מאשר

כל מה שכתוב בפנים. זה מסמך שאתם צריכים להסכים לו ואז אנחנו נאשר.
שלום גולדבלט
הנוסח של המסמך - אנחנו לא אומרים שזה הנוסח הנכון - כפי שהמסמך מנוסח, בדרך שמסרו לנו

אותו, אם אנחנו לא נגמור את זה עכשיו לא נוכל לגמור את זה גם בשיחה בחדר. סעיפים (א) עד (ג) במסמך

שנתנו לנו מדברים על משהו הפוך ממה שעליו גם אתה מדבר. אני מדבר על המסמך שאתה נתת לנו, על

התיקון לח1ק הספורט. הוא מדבר על זה שהמסגרת היא עד גיל 26 במקום לדבר על זה שהמסגרת היא

שחרור כללי בגיל 18, בכפוף להסכמות.
משח אביבי
אבל זה החוק קיים. זה לא שייך. לא הוסיפו עליו כלום.
יעקב אראל
הרי את החוק הקיים אנחנו לא משנים. אנחנו מוסיפים את הסייגים. החוק הקיים לגבי ענפים אחרים הוא

שריר וקיים.
היו"ר ראובן ריבליו
ידידי המלומדים, אנחנו יכולים לדון רק בחוק שנמצא לפנינו. חוק הספורט קיים והוא אומר את אשר הוא

אומר. אין על זה ויכוח, יש חוק ספורט. לפנינו כרגע דיון על שתי הצעות תיקון: 1) של חבר הכנסת דוד צוקר,

שאנחנו דנים עליה כרגע; 2) תיקון שלי, בשם המועצה לשלום הילד, בעניין אחר שהוא דומה (מעניין לעניין,

כמעטו באותו עניין). כרגע אנחנו מדברים על אותו תיקון שאנחנו מבקשים למצוא לו את הנוסח לפי הצעתו

של חבר הכנסת דוד צוקר. עכשיו אתה בא ואומר לנו על דבר שנמצא במסגרת החוק ואין עליו הצעת תיקון.אתם רוצים להציע תיקון לחוק גם בדברים הללו?
ערן דורון
אבל בדיון הקודם היתה הצעת תיקון לחוק.
דוד צוקר
זה תיקון להוק. מר אפרים יפהר, עשה לנו טובה, לא טוב שאני אדבר ולא טוב שהם ידברו. תסביר אתה

את העניין.
אפרים יפהר
בסעיף 10 לחוק נאמר שתקנון של התאהדות או איגוד אמור להסדיר בין השאר את הנושא של העברת

ספורטאים, בכפ1ף לסעיף 11א רבתי. בסעיף 11א רבתי כרגע, בנוסח הנוכחי, קיימות כל מיני מגבלות

מסגרת לגבי קבוצות של ספורטאים. הקבוצות האלה יחולו לגבי הכלל של האיגודים וההתאחחיות שלא

יכנסו למסגרת שני הסעיפים הקטנים האחרונים שמוצעים בהצעת התיקון, סעיפים קטנים (ד) ו-(ה). סעיפים

קטנים (ד) ו-(ה) למעשה אומרים שסעיף 11א רבתי לא יחול לגבי תיקונים בתקנונים של התאחדויות או

איגודים שבהם יהיה הסדר שיהיה מקובל או על איגוד השחקנים או על ועדת החינוך והתרבות של הכנסת

לגבי קטינים, והם למעשה יעבדו רק על-פי התקנונים שלהם, לא על-פי סעיף 11א.
דוד צוקר
הם מעגנים את העקרונות שעליהם אנחנו מדברים.
ערן דורון
זה המצב לכאורה היום. זה כמו שאם ההתאחדות תירצה להגיע איתי להסכם, אז יש את החוק הקיים,

הוא לא השתנה כלל. אם היא תבחר שלא להגיע להסכם...
אפרים יפהר
אם לא יגיעו להסכם וזה לא יבוא לידי ביטוי בתקנון של ההתאחדות הרי שהחוק הקיים ימשיך לחול. זה

נכון.
דוד צוקר
אבל אנחנו כבר לא במקום הזה.
גברי לוי
היות ואנחנו משנים את הנוסח של מעמד השחקן בתקנון - -
ערן דוחו
אבל אין הסכם בין הצדדים.
גברי לוי
- - יש היום נייר שקובע שמה שאנחנו קבענו היום לגבי מעמד השחקן, ההתאחדות לא יכולה לשנות בלי

הסכם בין הצדדים. זה מה שרציתם, הסכם.
דוד צוקר
שמעתי את מה שאמרתם. לכמה שנים תקף ההסכם הזה?
משה אביבי
לכל הזמן, עד שתהיה הסכימה לשנות.
קריאה
לכן באמת ניתן להכניס אותו בהסכם הקיבוצי, כי הוא יהיה רק ל-3 שנים. זה הסכם שלא מוגבל בזמן.
דוד צוקר
האם זה עונה לכם על העניין?
ערן דוחו
לא. לנו יש עוד שינויים. אנחנו לא מסכימים לזה. אתה אמרת במפורש, מדובר פה בצעד גחל. אנחנו

רחוקים מהזכויות שאנחנו צריכים לקבל. רצינו בהמשך לדון ולשפר את הדברים. ברגע שהחוק הוא מה, אין

להם שום אינטרס לדון איתנו. מעבר לזה, גם את חילוקי הדיעות עכשיו הם לא ינסו לפתור. זה עובדה.
יעקב אראל
מה זה קשור? למה אתה קושר דבר בדבר אחר?
דוד צוקר
מר ערן דורון, אתה מוכרח לכבד את המוסד הזה. אי אפשר שמשא ומתן שלך ייתנה את החקיקה. את

זה אני אומר לך בתור איש פרלמנט. אי אפשר שאתה תגיד: יש לי עוד עניינים לגמור עם ההתאחדות ובגלל

זה אני לא אתן לכם לאשר את זה. זה לא מקובל עלי. אתה אומר עכשיו: יש לי הסכם קיבוצי איתם. עזוב

אותנו מההסכמים הקיבוציים.
ערן דורון
אין לי הסכם קיב1צי איתם.
חד צוקר
אתה רוצה להגיע איתם להסכם קיבוצי.
ערן דורון
כדי להבטיח את" הזכויות שלנו.
חד צוקר
אל תבוא ותגיד לפרלמנט: עד שאני לא גומר את ההסכם הקיבוצי אל תתקדמו.
ערן חרון
/
להיפך, אני אומר
בואו נחוקק את החוק. זה מה שביקשנו.
גברי לוי
אני לא מבין מה אתה רוצה. פעלנו בעניין מעמד השחקן. בואו נניח שיש הסכמה על העניין. אומרים: יש

חוק. אנחנו לא נוגעים בחוק הקיים אלא מכניסים סעיפים שאומרים שבמסגרת החוק כולו...
דוד צוקר
אנחנו את כל עקרון ההסגר מבטלים כאשר יש הסכם.
ערן דורון
אבל לא הגענו להסכמה בשני נושאים. זה מדבר רק על הרובנות. אנחנו חצים לסכם את זה עכשיו.
דוד צוקר
מר ערן דוחן, יש לי בקשה אליך עכשיו. יש שני נושאים בלבד שבהם לא הגעתם להסכמה. עזוב אותי

מהכל. אני לא רוצה לשמוע משום דבר. מר ערן דוחן, אל תגהר אותי אחורה.

בעניין התאריכים, אדוני היושב-ראש, אני אומר לך את דעתי לפני הסיכום. בעניין התאריכים אין ברירה.
היו"ר ראובן ריבלין
אין ספק. אנחנו לא נעשה "חאפריי", ניתן להם להתארגן.
דוד צוקר
בעניין השני, אני מציע לקבל את הצעתי ושהוועדה תאמר להם בעניין גיל 24 את מה שהצעתי קודם.

חובת ההוכחה תהיה על הקבוצה ולא על השחקן, כפי שהיה בהצעה המקורית. צריך להגיע ללחיצת ידיים

ולגמ1ר עם האפ1ס.
ערן דורון
יש לי תשובה. בנושא של לוח הזמנים, אני הרי חייב לקבל את ההחלטות שלכם. אבל מה שקרה כאן,

שהיתה להם שנה שלמה להתארגן והם לא ניסו אפילו.
יעקב אראל
אתה יודע כמה זמן היה צריך כדי לשכנע את בעלי המועדונים? עברו אותם אחד. אחד.
ערן דורון
כשהסברתי את זה ליושב-ראש ההתאחדות הוא הציע לבטל את הנושא של המידרגיות ואמר: אם

לקחנו בזמנו שנה אז בואו נפצה על השנה הזאת. אם כך, אז צריך לתקן פה את הנושא של המידרגיות.

אנחנו נסכים לדחות בשנה את החלת ההסכם ולשנות את המידרגיות. למה להתחיל בגיל 26?
דוד צוקר
אתם שגיתם אז כשהסכמתם לגיל 26, כך סברתי גם אז ואמרתי לכם, אבל תקעתם כף על גיל 26.
ערן דורון
דיברנו על השנה הקרובה אבל אנחנו כבר בזבזנו שנה. עוד פעם להגיד גיל 26?
גברי לוי
אם לא היינו גומרים את זה עכשיו אז היית רוצה לעשות את זה רטרואקטיבית?
היו"ר ראובן ריבלין
אנחנו לא מדברים על איש זה או אחר. אנחנו מדברים על חקיקה. חקיקה היא לחח דורות. היא תהיהעוד הרבה אחרי ש...
ערן דורון
יש לי עוד דבר. הצעת החוק של חבר הכנסת דוד צוקר כללה שני סעיפים. יושב-ראש ההתאחדות
לכדורגל אמר כאן
לגבי הסעיף הראשון, מוסדות השיפוט הפנימיים, אני מקבל שאת הבוררים של

ההתאחדות לכדורגל תמנה ועדה בלתי תלויה. ואני שומע היום מההתאחדות לכדורגל שאין דבר מה,

שנשיאות בית-הדין תמשיך למנות. זה מופיע בפרוטוקול הוועדה.
גברי לוי
אתה אומר לא אמת. אמרתי שאני לא אתנגד לשנות את צורת הבוררות בהתאחדות לכחרגל, לדרך

של שני בוררים וכדומה. אנחנו היום עובדים על זה ונגיש מסמך, בדיוק כפי שאמרתי. זה יהיה. אבל אתה -

אני רוצה להגיד את זה לאוזניו של חבר הכנסת ריבלין - אתה לא תעיז לומר: אני את הבורר הזה והזה

אגרש מההתאחדות לכדורגל. מר דורון כבר אמר שהוא יגרש את השופט דב לוין מההתאחדות לכחרגל.
היו"ר ראובן ריבלין
להל) הצעת הסיכום של הוועדה, מפיו של חבר הכנסת צוקר.
חד צוקר
להל) הסיכום שמתייחס לשני הענפים, כדורסל וכחרגל.

1) הוועדה מאמצת את העיקרון של הסכם בין איגוד לבין התאחחת, כפי שבא ליד' ביט1י בסעיפים

קטנים (ד) ו-(ה), וברגע שיש הסכם כזה - בין שחקנים לבין איגוד - כל סעיף 11א המקורי בעצם לא חל.

2) הכניסה לתוקף של ההסכם הזה היא החל מעונת המשחקים 2000/2001.

3) שחקנים שהגיעו לגיל 24 וגדלו באגודה, ויירצו להשתחרר, חל עליהם אותו עקרון שחל על שחקנים

בכל הגילאים. אבל קבוצה שתירצה מטעמים כלשהם לזכות בחלק מהכסף שהוא שווי רכושו של השחקן,

חובת ההוכחה עליה והיא תלך ל11עדה למעמד השחקן.
היו"ר ראובן ריבלין
העיקרון הוא שהשחקן משוחרר, אלא אם כן הקבוצה באה לוועדה למעמד השחקן.
יעקב אראל
בכל מקרה השחקן משוחרר.
היו"ר ראובן ריבלין
הצבעה על הצעת הסיכום

בעד - 3

אין מתנגדים

הצעת הסיכום נתקבלה.
גברי לוי
אני מודה לכם מאוד.
היו"ר ראובן ריבלין
אנחנו מודים לכם על שיתוף הפעולה. כאשר שני הצדדים לא מרוצים, אני מרוצה.
דוד צוקר
אני רוצה להעלות עוד דבר מה. לגבי זה שמדובר על "יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות" אני חצה

לרשום את חששותי. אולי עדיף שלא ייקבע אדם מ0ויים. אני לא יודע מי יהיו יושבי-ראש ועדת החינוך

והתרבות הבאים ואני לא בטוח שאנחנו רוצים שזה יהיה כתוב כ"יושב-ראש 1עדת החינוך והתרבות".
ראובן ריבליו
שייקבע על-ידי "ועדת החינוך והתרבות" ולא על-ידי יושב-ראש הוועדה.
חד צוקר
אני פשוט מסתכל קדימה.הצעת חוק הספורט (תיקון - העברת ספורטאים קטינים). התשנ"ח-1997
ראובן ריבליו
ברשות היושב-ראש, קודם כל אני חצה להבהיר שהצעת החוק השניה, שמדברת על העברת שחקנים,

היא ביוזמת המועצה לשלום הילד. המועצה פנתה למספר חברי כנסת על מנת שהם ייכנסו לעובי הקורה

וייביאו לידי חוק מסגרת שייבה'ר בדיוק את היכולת של שחקנים צעירים לעמר מקבוצה לקבוצה ללא נטילת

רשות מיוחדת מהקבוצה עצמה.

מר יצחק אופק כתב לי פתקה בחון הקודם ואמר שמר גיבונס, שהביא להתאחדות לכדורגל את

המסורת האנגלית ועזר לנו במידה לא מעטה, הוא היה בין המאמנים הראשונים שנכנסו לארץ, אמר שתמיד

טובת האגודה קודמת לטובת כל אחד ממרכיביה. אנחנו גם אומרים בפוליטיקה שהמפלגה שלנו, כל אחד

1טעמו, יותר חזקה מכל מרכיביה. הבוקר אמרתי את זה בטלוויזיה.

לגבי הנושא הזה של קטינים, אנחנו חייבים להביא לידי מצב שבו לא "שמעו דברים שהם בגדר ספק.

בהחלט כאשר אנחנו מדברים על ספורטאים, וספורטאים בני 16-15 הם כבר ספורטאים שכבר השקיעו

בהם רבות 1הם מהווים נכס, אבל הם עדיין קטינים לפי החוק, אנחנו צריכים למצוא איזשהו מצב שבו אנחנו

נביא לידי הסדר שיהיה בחר לכל.

מצד אחד אומר מורי ורבי מהכדורגל, מר עזריקם מילצ'ן: לא טוב שהמחוקק הראשי יתערב בנושאים

וולונטריים. הדבר הזה מהווה תקדים מסוכ1. אבל חוק הספורט כבר קיים. מאידך,היום ההתמקדות היא כזו

שאנחנו גם עדים ורואים מצבים שבהם אנחנו נתקלים בסיטואציות שהן פשוט מדהימות, שילד בן 13 לא יכול

לעבור עם הוריו, שעבח לבאר-שבע מחצור הגלילית, כי אומר המאמן בחצור רוגלילית: עד שההורים לא יביאו

תלבושות לקבוצה אני לא משחרר את הילד. איפה נשמע דבר מה? ההתאחדות לכחרגל כמובן באה
ואומרת
אנחנו נעניש, אנחנו נעשה. אבל עצם העובדה שנתונה בידיו של אדם הסמכות הזאת, זה דבר

שצריר להדאיג אותנו מאוד. לפיכך הוגשה הצעת החוק הזאת.

אני גם אומר שבהחלט צריך להבחין בין שני סוגי קטינים - פה זה פתוח לוויכוח - עד גיל 15 ומגיל 15.

אני מציע את הסכימה הבאה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוק, או בדרך שננסח אותה יחד, שעד גיל 15

השחר1ר הוא אוטומטי, ומגיל 15 יוקם מנגנון של בורחת, כאשר חובת ההוכחה היא על האגודה, להוכיח

שהיא השקיעה בשחקן ונתנה. זאת הצעתי.

עשיתי בירור, לא חלילה אצל איזה גורם פוליטי, גורם כזה או אחר, או איזושהי קבוצה. עשיתי גם סקר,

טלפנתי לרבים ממאמני הכדורגל בארץ, מאמנים ראשונים במעלה. הם אמרו שאין כל ספק שבעניין זה הם

לא יכולים לבוא ולמדוד מנהל או מאמן בקבוצה מסודרת בהשוואה לקבוצה לא מסודרת. אי אפשר לבוא

וללמוד מקבוצות ואגודות מס1דר1ת בהשו1אה לאגוחת אחרות.

אתם יודעים שכדורגל נמצא למעשה בכל עיירה ובכל שכונה. זה דבר מאוד חיובי, כי הוא מאפשר

לילדים להוציא את ר1מרץ שלהם באפיק הזה. אגב, אנחנו צריכים לדאוג דווקא למקום שלא נמצא במוקד של

תשומת הלב הציבורית מבחינת האהדה ותשומת הלב, לא לאגודה כולה ולקבוצה המובילה של אותה

אגודה בפרט, אלא להביא לידי מצב שבו אנחנו נעשה את הדבר הזה למען הקטינים בצורה הבחרה ביותר.

זה הדבר שהיום נתון לדיון.

מכיוון שקיבלתי אישור מהיושב-ראש, אני מבקש לאשר ולהעביר את הצעת החוק הזאת לקריאה

ראשונה בהסכמת יושב-ראש הוועדה. קריאה ראשונה תאפשר לנו אחר-כך להחיל את חוק הרציפות

ולהמשיך לדון על זה בכנסת הבאה. אני בטוח שאנשי ההתאחדות לכחרגל מבינים את העניין. אנחנו מוכנים

את אותו מנגנון, מגיל 15, לעשות לפי המנגנון שנקבע.
גברי לוי
אני רוצה לומר משהו ניטרלי. דבר ראשון, בגלל כמה תפוחים רקובים לא צריכים לשחף את הפרדס.

אנחנו ערים לגבי שני מקומות, נס-טוברוק וקצת ברעננה, שאנחנו די משתלטים עליהם. אני חושב שהיה

כדאי שתסתובבו קצת במחלקות נוער ותבינו שלא יתכן שכל פעם שלילד יש נזלת א1 שהמאמן אומר לו לך

ימינה במקום שמאלה אז האבא יאמר: העלבת אותו? נוציא אותו מהקבוצה. הרי זה יהיה מצב של תוהוובוהן, שכל ילד שבא ודרכו לו על הרגל ירצה לצאת מהקבוצה. מצד שני אתה צודק, ילדם בני 14 הם לא

עבדים של אף אחד.

לנו יש הצעה ברורה לעניין הזה. אני לחלוטין לא חושב על העניין לגבי בני 18-15. אני חושב שאתה

טועה לחלוטין בעניין הזה, ואני רוצה לשכנע אותך. אבל לגבי הדרך שתהיה עד גיל 14 - הייתי מציע שמר

משה אביבי יקרא לך מה אנחנו מציעים. הקמנו ועדה בעניין זה, יחד עם מר ידין מכנס ועם אנשים אחרים.
אודי קדם
אולי למחוק מהפרוטוקול את עניין התפוחים הרקובים.
ראובן ריבליו
הוא לא דיבר לגבי הילדים אלא לגבי האגודות. תאמין לי שאם הוא היה מתכוון למה שאתה הבנת הוא

כבר היה מקבל מאיתנו על הראש.
גברי לוי
אם יש אגודה אחת שבה יש תפוחים רקובים זה לא צריך להשליך על כל השאר. אני הקמתי הרבה

מחלקות נוער ואני מכיר. אני אומר לכם שיש אלימות אדירה של הורים במשחקי נוער וילדים. קורה שהורים

שלא מכניסים את הילד שלהם להרכב מגיעים אפילו לעימותים עם המאמן. זה לא פשוט, לא הכל נחמד.

דרך אגב, אני נפגשתי עם אותו אדם, אריק מנס-טוברוק, יזמתי פגישה איתו. הוא ישחרר.
דוד 0ופר
הוא לא ישחרר. יש לי מכתב שקיבלתי ממנו אתמול.
ראובן ריבליו
צריך לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה המקומית שלכם הבוקר יכולה להיפתר.
דוד סופר
עם כל הכבוד, מר גברי לוי, הוא כותב שאתה אמרת לו שאתה לא משחרר. תקרא את מכתם.
גברי לוי
אני לא רוצה שתטעה אף אחד. אין לי זכות לשחרר אף אחד. אני יכול רק לפעול לשנות דברים, נדי

שאפשר יהיה לשחרר ילדים. ואני שחררתי הרבה ילדים.
היו"ר עמנואל זי0מו
אי אפשר ככה לנהל את הישיבה. הייתי רוצה אחרי שיי0תיים הדיון הזה שת0פרו לנו בכמה מילים ממה

מת אותו ילד בן 14, ליאור קבילו ז"ל, אם זה באמת היה דום לב. האם הוא עבר את הבדיקות הרפואיות?
גברי לוי
בעניין של נ0-טוברוק כשבאו אלי אמרתי: רבותי, תגישו בקשה לבית-הדין העליון. עוד לא קרה

שבית-הדין העליון בדבר כזה לא שיחרר ילדים.
משה אביבי
אני לא אקרא את כל ההצעה אלא רק את עיקריה, בהתייחס להצעת התיקון. היא גם משתמשת

במונחים של חבר הכנסת ריבלין."שחקו שהינו קטין ואשר במהלך תקופת הפגרה הרשמית טרם מלאו 14.5 שנה, יוכל באין הסכמה

להעברתו לעבור במהלך הפגרה לכל קבוצה שיחפוץ". זה קבוצת הגיל הראשונה.

"שחקן שגילו 14 שנה ומעלה, אך לא מעל 18 שנה, המבקש לעבור מהקבוצה בה הוא רשום לקבוצה

אחרת, מחמת העובדה שהמשך פעילותו בקבוצה הינו בלתי סביר או בלתי אפשרי בשל נסיבות שאינן

תלויות בו, רשאי, באין הסכמה להעברתו, לפנות למוסד למעמד השחקן, באמצעות הוריו או אפוטרופסין, על

מנת שייכריעו בבקשתו. ישתכנעו הפוסקים כי התקיימו הנסיבות האמורות בסעיף קטן (א) לעיל יאשרו את

ביצוע ההעברה, וככל שיימצאו לנכון בנסיבות המקרה ....".
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מבין שהוויכוח הוא עכשיו: גיל 14 או גיל 15, או אולי צריך להיות 14.5.
דוד סופר
לא הבנתי, האם ההצעה הזאת אומרת שילדי בן ה-12 יכ1ל מחר לעזוב את הקבוצה?
משה אביבי
מחר הוא יכול לעבור לכל קבוצה שהוא רוצה, במהלך הפגרה.
חד סופר
ומה קורה לילד שהגיעו מים עד נפש ומאמן מתעלל qנפשית - כמו עם הבן שלי?
גברי לוי
הוא יוכל לפנות לבית-הדין העליון.
דוד סופר
פנינו למוסד לבוררות.
ראובן ריבליו
אנחנו לא עושים פה בוררות על ילד זה או אחר. אנחנו מדברים עקרונית.
חד סופר
אני רוצה להגיד כמה דברים מעבר לזה, וזה חשוב. מר גברי לוי דיבר על אלימות של הורים ועל ילד

שעושים לו אפציי ובגלל זה הוא רוצה לעזוב. אלימות של הורים אולי יש, אני יודע.
גברי לוי
לא אולי, בוודאי יש.
דוד סופר
אבל יש אלימות גם של האגודות. אני מדבר על האגודה שאני נמצא בה, נס-טוברוק. יש לי פה טופס

אחד מוועדת משמעת, ש-3 אנשים, כולל יושב-ראש המועדון, נקנס על העלבת שופט.
גברי לוי
אנחנו יודעים את הבעיה.
דוד סופר
אם הילד שלי מקבל דוגמא גרועה, מר גברי לוי, זה חשוב שתבין.לא כל ילד שנעלב רוצה לעבור מועדון.

לא כל-כך לעבור מועדון. אני לא לקחתי ילד מנתניה והעברתי אותו להרצליה כי פשוט אין לי מה לעשות

באמצע היום. הילדים במועדון הזה ובמועדונים אחרים שאתה קורא להן רקובים, אתה כאחראי על

ההתאחדות צריך לטפל בזה. זה לא מכבי חיפה וזה לא הרצליה, אתה צודק. אתם נותנים לגיטימציה לאיש

הזה, ויש אולי עוד כמה אנשים כמוהו, נותנים לו להתעלל בילדים. הוא כתב אתמול מכתב "אישור להתאמן"

והוא השתמש בשמך, מר לוי. זה איש שע1שה מה שהוא חצה. הוא אומר כי בעקבות שיחה עם מר גברי לוי

הוא מודיע שלא ישונה החוק. האיש הזה מנהל מועד1ן.
היו"ר עמנואל זיסמן
זה לא מפגש פה. תדברו איתו, תדברו עם מר מילצין, עם מר אראל, עם ראשי ההתאחדות לכדורגל.
גברי לוי
אין ספק, נפתור את בעיית נס-טוברוק. לא תהיה שם בעיה.
היו"ר עמנואל זי0מו
יש הצעה לקבוע את גיל 15 והצעה אחרת לקבוע את גיל 14. אני מציע להתפשר על 14.5. יש לזה

סיבה. עסקתי השנה בכמה מיקרים כאלה, שאדם בגלל יום אחד מפסידכיתה. הי1 לי מיקרים מזעזעים וש1ם

דבר לא עזר. לא במקרה אני א1מר גיל 14.5.
נתן סלובטיק
ה-1.1 - זה השנתון גם בעניין תחחיות בעולם. שיהיה גיל 14 ב-1.1.
קריאה
אצלם זה דצמבר. הם הורידו חודש.
יעקב אראל
הבעיה היא שאני חייב להתיישר מבחינת ההתאחדות על תאריך אחד, שהוא 1.1. אנחנו עובדים לפי

שנתון מכיוון שיש בגילאים האלה גם הקפצות של גילאים. שחקן בגיל "נערים" יכול לשחק ב"נוער". שחקן

בגיל "ילדים" יכול לשחק ב"נערים".
היו"ר עמנ1אל זי0מו
אני אומר "14.5". תנסח את זה מבחינה משפטית איך שאתה חצה. בעיקחן יש הסכמה ואנחנו הולכים

על חקיקה מוסכמת.
יעקב אראל
יש לי בעיה מבחינת המחשב כי הוא לא קולט את זה. המחשב בנוי על 1.1 של כל השנתונים. אני מוכן

לבדוק את זה. אצטרך להתייעץ עם אנשי המחשב איר לפתור את הבעיה, אם ניתן לפשר אותה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מוכן שיהיה סיכום שהולכים על המשך חקיקה, על העיקחן, ואתה היום או מחר תתייעץ.
יעקב אראל
אני אציע את זה כפיתרון, שזה יהיה גיל 14.5 ב-1.1 ובלבד שזה ה-1.1.
היו"ר עמנואל זיסמן
רשות הדיבור ליועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד. קחי בחשבון שכולנו בעלי ערכים עליונים

ובעלי מודעות גבוהה ביותר.
טלי גל
אני מודה ל1ועדה ולחבר הכנסת ריבלין על החוק.

באשר להצעה הספציפית שעלתה פה - לגבי הגיל: אני עדיין חושבת שגיל 15 זה גיל חשוב מאוד. אנחנו

צריכים לדבר על איזושהי שיטתיות בחוק. החוק קובע את גיל 15 כגיל שקובע הבחנות מסויימות. למשל

לנער בגיל 15 יש זכות להתנגד לאישפוז כפוי למרות שההורים מסכימים. זה נושא אחר אבל קובעים aאת

גיל 15. הפסיקה קובעת את גיל 15 כגיל שממנו והלאה ילד יכול להיות מיוצג על-ידי עורך-דין. אנחנו לא

יכולים לדעתי, ועכשיו אני מדברת כעורכת-דין ולאו דווקא כנציגת המועצה לשלום הילד, לקבוע איזשהו חוק

שקובע את גיל 14.5 או איזשהו גיל שרירותי.
היו"ר עמנואל זיסמן
למה את אומרת ככה? את יודעת למשל מאיזה גיל עד לא מזמן היו מגייסים לצה"ל? 17.5. שימי לב -

17 וחצי. ואני מכיר אנשים שבגיל 18 כבר היו מפקדי טנקים ונלחמו. לא סתם אני מציע את גיל 14.5.

חבר הכנסת אופיר פינס-פז בשבוע שעבר אמר לי שהוא חייב להיות בוועידת מפלגת העבודה ושאל

האם אני מוכן, למרות שאני לא חתום על הצעת החוק, להציג חוק שלו האומר שמותר להיות חבר מפלגה

מגיל 17. אני הצגתי את החוק שלו והחוק עבר בכנסת ישראל פה אחד.
טלי גל
להיבט החוקי: אני מבינה את הטיעונים האלה. מעבר לזה, אנחנו צריכים להתמקד בילד ולא בנושא של

המחשבים ושל האגודות. אנחנו צריכים לחשוב על היכולת של הילד לשקול ולשנות את דעתו. מתחת לגיל

15 זה לא גיל שבו צריך להשאיר את זה לשיקולו.

בעיה אחרת שיש לנו עם ההצעה היא לגבי הפגרה. ההצעה אומרת שרק בפגרה אפשר יהיה לפנות

ולבקש לעבור לקבוצה אחרת. זה פוגע בחופש העיסוק של הילדים ובזכויות שלהם לשנות את קבוצתם.
גברי לוי
זה לא מה שאמרו. הילד יכול לפנות אבל הוא לא יעבור אוטומטית.
טלי גל
ואם לא, אז למוסד לבוררות.
היו"ר עמנואל זיסמן
הנימוק שאת מביאה פה יכול להפחיד את ההתאחדות וגם את ההורים. את חצה להגיד שבגיל 15 אין

לו יכולת להחליט. הילד יחליט לבד. אני רוצה דווקא גיל יותר נמוך, כדי שתהיה אפוטרופסות.
טלי גל
אני רוצה להזכיר שאנחנו מדברים פה על ילדים. יש שתי סיטואציות: 1) ילדים שההורים שלהם עוברים

דירה, ולכן הם לא יכולים להמשיך בקבוצה. זה קורה גם באמצע השנה.
גברי לוי
לגבי זה אין שום בעיה.
טלי גל
אתם מציעים לסמוך על המוסד. ט:ר קרו מיקרים, הרי דבר מה הגיע לוועדות כי קח מיקרים וזה לא

תמיד הצליח. זה לקח הרבה זמן ובינתיים הילד הפסיד הרבה זמן.

2) ילדים שעדיין מתלבטים והם רוצים לעבור אולי למשהו אחר. אולי לא מוצאת הן בעיניהם האגודה. אני

חושבת שגם הם יכולים לעבור. ולסמוך על הוועדה? זה בבר הוכיח עצמו כבעייתי.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש, אגב, עוד נימוק משפטי, בחוק הפלילי רק בקדנציה הזאת תיקנו את הגיל לגיל יותר נמוך. יכול להי1ת

שצריך לחשוב בקדנציה הבאה שזה לא יהיה בגיל 15 אלא בגיל 14.
גברי לוי
בכדורגל עד אמצע השנה אפשר להעביר שחקן.
ראובן ריבליו
המועצה לשלום הילד לא יעשו אי-סדר מוחלט.
טלי גל
לגבי המנגנון השני, לגבי ילדים מגיל 15 או 14 עד גיל 18, ההכרח לפנות למוסד לבוררות:
יעקב אראל
זה לא מוסד לבוררות. זה מוסד למעמד השחקן. בכל ההתאחדויות הנא1רות זה קיים. אם היא

מפקפקת ביושר...
טלי גל
קראתי לזה "מוסד לבוררות" כי לא ידעתי את השם המלא. בסך הכל לא ידעתי את השם, זה הכל. אני

לא מזלזלת בחשיבות, זה מאוד חשוב. אבל אני חושבת שאחד ההבדלים בין ילחם למבוגרים זה שבגילאים

האלה לא צריך כל פעם להעביר למוסד הזה - שאני לא מזלזלת בחשיבותו, שוב אני אומרת. יש סיבות מאוד

רציניות של מעבר של ילדים מקבוצה לקבוצה.
ראובן רבלין
בפועל למעשה זה יקרה כמו שאת אומרת. ברגע שיש מוסד כזה, יודעת כבר אגודה שבדרך כלל

ישחררו את הילד, ולכן לא יפנו אלא ישחררו אותו, כי המוסד הזה יוכל גם להטיל הוצאות. פה תהיה ועדה

מעוגנת, סטטוטורית.
אפרים יפהר
כאשר מדובר על1.1 כתאריך שלפיו עובדות ההתאחדויות, וכאשר העונה היא מ-1.9 עד שנה אחרי זה,

הרי שלמעשה כשאומרים גיל 14 - עד תחילת הפגרה זה בעצם 14.5.
היו"ר עמנואל זיסמו
זה מה שאמרתי. אני מציע להסתפק בזה. זה הסיכום. אני מאחל לנבחרות הכחרגל והכדורסל של

ישראל שייביאו לנו הישגים.הצעת חוק הספורט (תיקון - מוסדות שיפוט פנימיים). התשנ"ח-1997
דוד צוקר
מר. לגבי הדבר הקודם? יש נקודה אחת שהיא מוסכמת, ומאחר והיא היתה מוסכמת היא נשמטה

מאיתנו. אבקש אולי ממר אפרים יפהר וממר יעקב אראל לנסח את זה, לגבי קביעת מוסחת הבוררים,

המעמד העצמאי שלהם, הקביעה העצמאית שלהם. זה נקודה שלגביה היתה הסכמה של ההתאחדות

בהתחלה ולכן לא התייחסנו אליה בכלל. היא הופיעה בהצעת החוק המקורית שעברה בקריאה הראשונה.

ההתאחדות הסכימה לגבי מנגנון עצמאי לקביעת הבוררים. אני לא נכנס לניסוח של זה. אני מציע שעו"ד

אפרים יפהר יעזור לנסח את זה יחד עם עו"ד מרים פרנקל-ש1ר.
גברי לוי
אני בעד מה שאתה א1מר בעיקרון אבל ההתאחדות לכדורגל צריכה לשבת יחד איתם קודם ולנסות

להגיע להסכם.
דוד צוקר
אני מציע שעד יום רביעי מר יעקב אראל יימציא נוסח, הוא יראה את זה לשחקנים ולעו"ד אפרים יפהר.
גברי לוי
למה אתה צריך לקשר את זה? אני הצעתי את זה. לא אף אחד אחר הציע את זה. זה לא שייך להצעת

החוק. גמרנו, סיימנו, כבר היתה הצבעה. עכשיו אנחנו דואגים לבוררות.
היו"ר עמנואל זיסמן
בגלל חוסר סבלנות של שניה אפשר לטרפד את הכל. חבר הכנסת צוקר העלה נושא שאם אנחנו לא

נמצא לו פיתרון הוא יכול לטרפד את כל מה שהיה פה היום.
גברי לוי
אנחנו נגיש לך בתוך מספר ימים מצומצם נייר, איך אנחנו מציעים שתהיה הבוררות. זה "עשה יחד

איתם.
חד צוקר
אני מציע שתגישו את הנוסח ער יום רביעי. אחרת, חבל על הזמן.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מציע גם לעבוד קצת על אמון הדדי. אני כבר אומר לכם, "נציג ועדת החינוך והתרבות", כפי

שקבעתם, יהיה חבר הכנסת עמנואל זיסמן. בסדר? אני כבר אומר לכם, לפרוטוקול. זה על דעתו של חבר

הכנסת ריבלין, חבר הוועדה.
טלי גל
האם יש נציגות הורים במוסד הזה?
גברי לוי
אני מוכרח לומר לוועדה, זה לא מכובד, לא בשבילך, לא בשבילי ולא בשבילם, את מעמד השחקן לגרור

לבעיות משפטיות. יחד עם זה אני עומד מאחורי כל מה שאמרתי באותו דיון, שנרשם בפרוטוקול. אני מוכן

שמחר מר יעקב אראל "שב עם היועצים המשפטיים וייגיעו לסיכום. זה יהיה בסדר. אני בעד, לא נגד.
דוד צוקר
שזה יהיה מכתב ליושב-ראש ועדת החינוך והתרבות.
היו"ר עמנואל זי0מו
תתאזרו סבלנות. תיכף נשמע את עו"ד משה אביבי ואז נ0יים את הישיבה. בינתיים אני רואה כותרת

בעיתון, שליאור קבילו ז"ל סבל ממחלת לב. לפיכך אני עוד 'ותר חצה לשמוע אם אתם יודעים על זה. אם

הוא סבל ממחלות לב, איך הוא שיחק? אני רוצה לשמוע תיכף. אבל בואו נסגור קודם את העניין הזה.
משה אביבי
רק הערה אחת אני מבקש להעיר לגבי הסייגים בנושא של מעבר קטין. במקרה וקטין חתום על הסכם

תקף, שהוא חתם באמצעות הוראה לאגודה, הוא לא יוכל לעשות את אותו מעבר. אם הוא חתם למשל על

הסכם - על פי פיפ"א מותר לקטין לחתום עד 3 שנים. נניח שבגיל 15 ההורים שלו חתמו על הסכם ל-3

שנים - במהלך תקופת ההסכם הוא לא יוכל לעשות מעבר.
ראובן ריבלין
אם החוזה הוא תקף.
שוקי קרמר
אני רוצה להגיד שאיגוד הכדורסל מצטרף להצעה של עו"ד אביבי כלשונה בעניין התיקון, כפי שהוא הציע

אותו בעניין הקטינים.

דבר שני, בסוף הדי1ן העיר חבר הכנסת צוקר הערה שלא מקובלת על איגוד הכדורסל, וגם לא מקובל

הקטע שאומר לנו שבגלל הליכי חקיקה מזותים אז עד יום רביעי מישהו צריך לתת תשובה. איגוד- הכדורסל

לא מוכן לקבוע שמנגנון הבוררות לא יהיה במסגרת איגוד הכדורסל. אנחנו כן מוכנים לנהל משא ומתן עם

איגוד השחקנים בעניין הזה ולנסות להגיע איתם להסדר. אבל בקטע הזה להביא נוסח עד יום רביעי? בעצם

באים בנימה טיפה של פטרונות ואומרים לנו: ההסכם של הכדורגלנים חל גם לגבי הכדורסלנים. ישבתי פה

בשקט, האזנתי ולא רציתי להפריע ולהתערב, אבל אני חושב שהנושא הזה של קביעת המוסדות הוא בנפשו

של הספורט. הוא מעוגן גם בפסיקת בתי-המשפט.
דוד צוקר
גם עצמאותם של הב1ררים היא בנפשו של הספורט.
שוקי קרמר
סליחה רגע, אל תיכנס לדברים שלי. אני בפירוש חושב שאין לו מקום.
דוד צוקר
אני יכול להיכנס לדבריך. למה הנימה הזאת?
היו"ר עמנואל זיסמן
הוא אמר לך את זה בנימוס, הוא לא רגיל.
שוקי קרמר
אני רוצה לומר עוד דבר, לידיעתכם. באיגוד הכדורסל הוקמה ועדה, שאני שותף לה, בראשותו של

השופט המחוזי מודריג(?). ועדה זו מנסחת את התקנון של איגוד הכחרסל. התקנון הזה אמור לפתור חלק

ניכר מהבעיות שהועלו כאן בישיבה הזאת, תוך כדי זה שמסתמכים על תקדימים כאלה ואחרים.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני חושב שאת הנושא וזזה סגרנו היום.
שוקי קרמר
המהירות של החקיקה הזאת, הרצון לסיים את הדברים במהירות...
דוד צוקר
אני רוצה להגיד על זה משהו, סליחה. אנחנו עובדים על החוק הזה במהירות הבזק מזה שנה תמימה.

איגוד הכדורסל, בניגוד להתאחדות לכדורגל, לא מקיים משא ומתן כיאות עם ארגון השחקנים, הוא לא

מקיים דיאלוג חופשי וויכוח חופשי כמו שמקיימת ההתאחדות לכדורגל. הוא כמעט מסרב להכיר אותם. מר

קסטן נפגש עם ארגון השחקנים רק לפי בקשה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. כלומר היה צריך

בקשה כדי שתיערך פגישה את ארגון השחקנים.
יהודה שקמה
חבר הכנסת צוקר, אתה ע1שה דבר לא נכון.
היו"ר עמנואל זיסמן
תעזבו את זה. הישיבה בנושא הזה נגמרה.
שוקי קרמר
לא יכול לבוא חבר הכנסת, מכובד ככל שיהיה, מבלי שהוא מכיר את העובחת, ואני מכיר את העובדות

לפחות כמוהו, להטיל דופי באיגוד ולהתחיל להגיד שהוא כן מנהל או לא מנהל מגע עם השחקנים, על סמך

אינפורמציה שבה הוא מתן רק מצד אחד. האם איתי חברת עד היום? אני ממונה על הנ1שא.
דוד צוקר
אני מדבר רק עם היושב-ראש ועם המנכ"ל.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני לא נותן לך רשות דיבור. אחרי הישיבה תשבו ותדברו.

אני רק רוצה להודיע, אחרי שאישתו את הכל, אני נותן אמון מלא במר לוי מההתאחדות לכדותל. אני

גם נותן אמון מלא במר קסטן מאיגוד הכדורסל. אבל קורים דברים. לכן אני מבקש שתוך זמן מתקבל על

הדעת, אם חס וחלילה קורה - וקורים דברים...
גברי לוי
יקבל יושב-ראש הוועדה מכתב על הנושא הזה.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני יושב-ראש הוועדה הזאת עד בערך סוף חודש מאי, כי וערות הכנסת לא מתפזרות עד שמוקמות

ועדות חדשות. אני רוצה לשאול דבר אחר, לגבי הוועדה למעמד השחקן. הזכירו לנו, ממי היא מורכבת?
משה אביבי
הוועדה למעמד השחקן ממונה על-ידי 3 נציגים: 1) שופט בדימוס; 2) נציג ועדת החינוך והתרבות; 3)מנהל רשות הספורט. הם השלושה שיימנו את המוסד.
דוד 0ופר
אני מבקש בכל זאת לשאול שאלה שלא קשורה לבוררים, עוד שאלה בעניין העברת ספורטאים קטינים.

מתי הצעת החוק הזאת תיכנס לתוקף?
היו"ר עמנואל זיסמן
כשזה יאושר בכנסת. מר סופר. הדלת שלנו פתוחה, אתה זוכה לכל היחס. יש דברים שאפשר לברר גם

אחרי זה. לגבי כל שאלה שתירצה, אני עומד לרשותכם והוא עומד לרשותכם.

יש נושא אחר, אני רציתי לקבל אינפורמציה לגבי מותו בטרם עת של ליאור קבילו ז"ל. והנה אני רואה
כותרת בעיתון
"קבילו סבל ממחלת לב". אני לא סומך על כותרות, כי רוב הדברים בעיתונים הם לא

מדוייקים. יחד עם זה, אני רוצה תשובה, כי זה חשוב.
יעקב אראל
אני לא יכול להגיד מה היו הבעיות הרפואיות של אותו שחקן. אני יכול לומר רק כך: בהתאחדות לכדרורגל,

אני כבר קיבלתי את זה אתמול, מונח על שולחני טופס הצהרה ובדיקה רפואית על-פי הקבוע בחוק הספורט.

ההתאחדות לכדורגל מייד כשהותקנו התקנות הרפואיות הנהיגה בתקנונה תקנון רפואי, שהוא תואם בחוק

מוחלט את תקנות הספורט, כפי שחוקקו על-ידי הוועדה הזאת. התקנות האלה מצויות מאז תחילת העונה

בידי הקבוצות והקבוצות פועלות על-פי התקנות האלה. בהתאם לתקנות שחקן צריך לעבור בדיקה רפואית

על-ידי רופא, בתחנה רפואית מאושרת-מוסמכת. צריכה להיות חתימה גם של התחנה הרפואית וגם של

הרופא שבדק אותו, עם מספר הרישיון.

השחקן הזה עבר בדיקה רפואית על-ידי רופא ועבר בתחנה רפואית מאושרת. הדבר היחיד שאני חייב

להבהיר, שהתחנה הרפואית איננה תחנה של ההתאחדות לכדורגל והרופא שברק אותו הוא לא רופא של

ההתאחדות לכדורגל, לחלוטין לא. זה תחנה אחרת שאושרה על-ידי משח- הבריאות. רופא שלנו לא בדק

אותו בכלל.
גברי לוי
יכול להיות שבמעמד הבדיקה הוא היה בריא לגמרי.
יעקב אראל
אני רוצה עוד נקודה אחת להבהיר. כדי שתהיה אחידות בטופסי הבדיקות הרפואיות, ההתאחדות

לכדורגל היא זו שהנפיקה את הטופס האחיד, כדי שלא יהיה מצב שכל קבוצה תבדוק על פי פרמטרים

שונים. לכן הטופס הוא טופס אחיד,טופס שמונפק על-ידי ההתאחדות לכדורגל. רק על-פי טופס זה ניתן

להביא את הבדיקה הרפואית להתאחדות לכדורגל. לכן יכול להיות שהכותרת פה מקורה בטעות, מכיוון

שהטפסים הם טפסים של ההתאחדות לכדורגל.
היו"ר עמנואל זיסמו
הבקשה שלי היא שאתם תעש1 את הבדיקה ואני מבקש שתשלחו לנו את המימצאים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35

קוד המקור של הנתונים