ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/01/1999

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 8) (הקצאת שעות לימוד), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 264

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני. כ"ג בטבת התשנ"ט (11 בינואר 1999). שעה 14:00

נכחו;

חברי הוועדה; עמנואל זיסמן - היו"ר

אמנון רובינשטיין

מוזמנים; איציק כהן - יו"ר המינהל הפדגוגי, משרד החינוך והתרבות

מתי דגן - מנהל מינהל החינוך הדתי, משרד החינוך והתרבות

עו"ד דורית מורג - מנהלת המחלקה המשפטית, משרד החינוך והתרבות

עו"ד עמי ברקוביץ - לשכה משפטית, משרד המשפטים

יהודית אייזנר - הסתדרות המורים

אבינועם שוורץ - הסתדרות המורים

נורית ולנסי - ארגון המורים העל-יסודיים

נעמה בנצור - מלווה, מועצת תלמידים ונוער ארצית

זיו קנה עמית - מועצת תלמידים ונוער ארצית

רחל בן-יעקב - מועצת תלמידים ונוער ארצית

דפנה ליאלי - מועצת תלמידים ונוער ארצית

תהילה גנץ - מועצת תלמידים ונוער ארצית

יועצת משפטית; מרים פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יהודית גידלי

קצרנית; סיגל גורדון

סדר-היום; הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 8) (הקצאת שעות לימוד),

התשנ"ט-1998 - של חברי הכנסת עמנואל זיסמן ואמנון רובינשטיין.הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 8) (הקצאת שעות לימוד). התשנ"ט-1998
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מתכבד לפתוח את הישיבה השלישית במספר של ועדת החינוך והתרבות בנושא: הצעת

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מסי 8) (הקצאת שעות לימוד), התשנ"ט-1998. ההצעה משותפת

לי ולחבר הכנסת אמנון רובינשטיין.

אמנון רובינשטיין;

הצעת החוק הזאת היא הצעה משותפת לי וליושב ראש הוועדה והיא מדברת על דבר

מינימלי, על הצורך בשקיפות. היא לא דורשת את אישור ועדת החינוך אלא אך ורק לחביא

לידיעת ועדת החינוך והתרבות את הקצאת שעות הלימוד השבועיות למוסדות החינוך

הרשמיים.

קיבלתי הערה של שר החינוך, שלא מדובר רק במוסדות החינוך הרשמיים אלא בכל

מוסדות החינוך המתוקצבים על ידי משרד החינוך.
היו"ר עמנואל זיסמן
הודעת על כך במליאת הכנסת.

אמנון רובינשטיין;

הודעתי על כך במליאת הכנסת ואני מבקש לאשר את סעיף 9א, שייקרא כך; לא יאוחר

מ-60 יום לפני תחילת כל שנת לימודים, יביא השר לידיעת ועדת החינוך והתרבות של

הכנסת את הקצאת שעות הלימוד השבועיות למוסדות החינוך המתוקצבים על ידי המשרד.

היו"ר עמנואל זיסמן;

60 יום מספיקים?

אמנון רובינשטיין;

כן.

יהודית גידלי;

להזכירך, זאת בדיוק תקופה של פגרה.

אמנון רובינשטיין;

בסדר, אין עם זה בעיה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

הוועדות פועלות כל ימות השנה.

אמנון רובינשטיין;

אמרתי זאת לשר החינוך, הוא אמר; לא, יש הקצאה שהיא שוות ערך לשעות לימוד. אני

מקבל את הצעת שר החינוך כפי שהיא.איציק כהן;

זה ענין טכני לגבי החינוך שאינו רשמי, אין הקצאה של שעות תקן אלא תקציב.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אתה הושב ש-60 יום מספיקים או שצריך קצת יותר?

אמנון רובינשטיין;

60 יום זה מצויין.
היו"ר עמנואל זיסמן
60 יום זה יולי אוגוסט.

איציק כהן;

בתנאי שתאשרו תקציב.

אמנון רובינשטיין;

בדרך כלל, הקצאת השעות מוכנה בסוף מאי תחילת יוני ולכן אין בעיה עם זה.

אני מבקש, שאנשי משרד החינוך יבדקו עם השר את ההצעה, גם יושב ראש הוועדה וגם

אני נקבל כל תיקון. שנינו הבטחנו לשר החינוך, שזה יוחל גם לגבי החינוך הלא רשמי

ולכן צריך לשנות את ההגדרה. אין בעיה עם מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי,

ההקצאה היא על פי שעות.

איציק כהן;

צריך להוסיף; בתקציב שכר הלימוד למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי.

אמנון רובינשטיין;

אפשר לומר; מוסדות החינוך הרשמיים והמוכרים, ואז בדיווח שלכם תאמרו, שאתם לא

נותנים את השעות אלא את השווה שעות. לא צריך לכך הגדרה.

איציק כהן;

נוסיף; מוסדות החינוך הרשמיים והמוכרים.

אמנון רובינשטיין;

זה בסדר.
היו"ר עמנואל זיסמן
תודה, התיקון מאושר. הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מסי 8) (הקצאת שעות

לימוד) התשנ"ט-1998, מאושרת.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15.

קוד המקור של הנתונים