ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/01/1999

הצעת חוק הגן הבוטני הלאומי. התשנ"ז-1997, קול חה"כ עמנואל זיסמן -הכנה לקריאה ראשונה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 262

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני, כ"ג בטבת התשנ"ט (11 בינואר 1999). שעה 00;10
נכחו
חברי הוועדה; עמנואל זיסמן - היו"ר

נעמי חזן

מוזמנים; עו"ד דורית מורג - מנהלת המחלקה המשפטית - משרד החינוך והתרבות

ברוריה אגרסט - מפקחת על הביולוגיה, משרד החינוך והתרבות

סיגל יששכר - החשב הכללי, משרד האוצר

בני רובין - משרד המשפטים

עו"ד עמי ברקוביץ - הלשכה המשפטית, משרד המשפטים

עו"ד גיל להב - משרד החקלאות

יצחק אלאור - משרד החקלאות

עובדיה רחמים - מינהל מקרקעי ישראל

משה ויגדור - סגן נשיא ומנכ"ל, האוניברסיטה העברית

עו"ד פפי יקירביץ - יועצת משפטית, האוניברסיטה העברית

ציפי רון - יו"ר אגודת הגנים הבוטניים

יצחק איילון - מנכ"ל הגן הבוטני האוניברסיטאי-ירושלים

אליהו אפריאט - הגן הבוטני האוניברסיטאי-ירושלים

ד"ר אליעזר פרנקנברג - מדען, רשות הגנים הלאומיים

נעמה מנצור - מלווה, מועצת תלמידים ונוער ארצית

עמית זיו-קנת - מועצת תלמידים ונוער ארצית

רחל בן-יעקב - מועצת תלמידים ונוער ארצית

תהילה גנץ - מועצת תלמידים ונוער ארצית

דפנה ליאלי - מועצת תלמידים ונוער ארצית

יועצת משפטית; מרים פרנקל-שור

מנהלת הוועדה; יהודית גידלי

קצרנית; סיגל גורדון

סדר-היום; הצעת חוק הגן הבוטני הלאומי, התשנ"ז-1997, של חה"כ עמנואל זיסמן,

הכנה לקריאה ראשונה.הצעת חוק הגן הבוטני הלאומי. התשנ"ז-1997, קול חה"כ עמנואל זיסמן -

הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות, על סדר היום: הצעת חוק הגן

הבוטני הלאומי, התשנ"ז-1997. אנחנו מבקשים לשמוע את הצעת הפשרה, שגיבשה היועצת

המשפטית שלנו, מירי פרנקל.

אני שומע, שנאלצתם להוציא לחופשה כמה עשרות עובדים. הקרן הקיימת מכניסה כסף

להסתדרות הציונית העולמית , הסוכנות לאט לאט פושטת את הרגל ואני שומע שדווקא הקרן

הקיימת הקטינה את המעורבות שלה ולכן זה דוחף אותנו יותר להמשיך בחקיקה.

מרים פרנקל-שור;

בהמשך לישיבת הוועדה בענין הצעת החוק הטרומית, אני הצעתי, שהקונספט הזה יתבסס

על חוק המוזיאונים. הפצנו נוסח מותאם לכל הגורמים שהשתתפו בדיון, בתקווה שלקראת

הדיון נוכל להכין נייר עמדה או גיבוש הערות של כל המשתתפים. אני חייבת לציין,

שקיבלתי הערות רק ממנכ"ל הגן הבוטני. לצערי לא קיבלנו התייהסות נוספת, כך שאין לי

מושג אם זה מתאים או לא מתאים, עונה או לא עונה על הציפיות, כלומר, נשארתי לגמרי

באפלה.

הנוסח הזה בא לקבוע נורמה לגבי גנים בוטניים בכלל ולא רק לגבי גן בוטני

ספציפי אחד. זאת אומרת, כל גן בוטני שעונה על הקריטריונים האלה יכול להיכנס תחת

מסגרת החוק וליהנות מהטבות או מחובות המוטלים בחוק הזה. אם יש על כך ביקורת או

אין ביקורת, אין לי מושג.

ההצעה היא, להכיר בגנים בוטניים, יש נוהל הכרזה. ההצעה מעגנת את החובות ואת

ההגבלות שיש על גן בוטני שהוכר, מה תפקידיה של הנהלת הגן הבוטני, מהו גן בוטני

פרטי, תפקידי המועצה. בהצעת ההוק אנחנו מציעים להקים מועצה של גנים בוטנים, לתת

לה תפקידים כמו יעוץ לשר. אנחנו קובעים את תקופת הכהונה וכוי. בכוונה לא נכנסנו

לנושא של קרקעות, מה שנכון על חוק המוזיאונים יהיה נכון גם על הגן הבוטני.
יצחק אי ילון
דנו בהצעה הזאת, ההצעה מעניינת מאוד, אנחנו מסכימים עם כל הניסוח למעט שני

תיקונים שביקשנו להכניס בסעיף 2 - חובות והגבלות לגן בוטני מוכר. בסעיף 2(א}, אני
מבקש להוסיף
למעט החלפת חומר גנטי צמחי בין גנים בוטניים בעולם. זה תהליך שקיים

כבר עשרות שנים ובדרך הזאת אנחנו שומרים ומעשירים את הבנק הגנטי שלנו. אם

מכניסים הגבלות, חשוב לעגן את החופש גם בחוק כדי שלא תהיינה צרות בעתיד.

לגבי סעיף 2(ב), גן בוטני, פעולותיו חורגות ממסגרת תמיכה תקציבית שוטפת,

ולכן, הייתי מאפשר פעילות מסחרית משלימה בתנאים מיוחדים. אפשר להטיל הגבלות כאלה

ואחרות, אבל שתאושר פעילות מסחרית משלימה. לדוגמה, יש לנו מסעדה בגן, כיצד

מתייהסים לזה.

משה ויגדור;

אנחנו מברכים על ההצעה ועל המבנה שלה. לא הערנו כי קיבלנו זאת כדבר שמקדם את

הענין. כפי שאתם רואים, מתוך כל חברי העמותה של הגן הבוטני נמצאים נציגים

מהאוניברסיטה העברית, שאר הנציגים לא הגיעו. הגן הבוטני נמצא במשבר כספי, צריך

לפתור את הבעיה, וזה בדיוק משתלב עם הצורך לקדם חקיקה במהירות האפשרית על מנת

למנוע התמוטטות.פפי יקירביץ;

לגבי סעיף 2, אני לא רואה סיבה לאסור מכירת צמחים. אני מבינה שזה לקוה מחוק

המוזיאונים, ששם יש איסור על מכירת מיצגי מוזיאונים. אני חושבת שהקונספציה של גן

בוטני ומוזיאון היא שונה. לא צריך להיות איסור על מכירת צמחים, להיפך, זה דבר

מקובל מאוד בגנים בוטנים שעוסקים במכירת צמחים, זה מביא הכנסות וגם מביא קהל לגן.

לכן, אני חושבת שאין מקום לסעיף הזה, איסור מכירה והשמדה של צמחים. לא מדובר

במובן של מוצר מוזיאוני.

לגבי פעילות מסחרית, אני חושבת שיש להגמיש את הנושא על מנת לאפשר לגן הבוטני

לעסוק בפעילות מסחרית.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

גם במוזיאונים יש פעילות מסחרית, יש חתונות, בר-מצוות, סרטים. זה לא

המוזיאון היחיד שיש בו פעילות מסוג זה.
פפי יקירביץ
לא יתכן שבחקיקה תהיה הגבלה גורפת.
יצחק אלאור
אולי כדי להשביע את רצון כולם, לגבי סעיף 2 (א), ישראל חתומה על אמנות

בינלאומיות בדבר העברת חומר צמחי ממדינה למדינה ואנחנו ננקוט על פי האמנות

הבינלאומיות.

נעמי חזן;

אני מברכת על החקיקה, אבל צריך לנקוט בצעדים ולפתור את הבעיות המיידיות שלא

בחקיקה.

עמי ברקוביץ;

לדעתנו, ההצעה הזאת משנה בצורה משמעותית את ההצעה המקורית שהונחה על שולחן

הכנסת בקריאה טרומית לבין אישור הנושא בוועדת השרים לחקיקה.

אין שינוי בעמדה העקרונית של ועדת השרים לחקיקה להתנגד להצעה. אנחנו חושבים,

שעל מנת לחוקק חוק צריכה להיות איזשהי תשתית עובדתית שתעמוד בבסיס החקיקה. אני

חושב, ככל שמדובר בהסדרה כוללת של נושאי הגנים הבוטנים, לא נתפסה תשתית עובדתית

שיש בה כדי להראות על בעיות ועל צרכים מיוחדים שיצדיקו את הסדרת הנושא הזה בחוק,

מה תהיה העלות וכל ההיבטים הנילווים.

לכן, אנחנו לא חושבים שיש מקום לחקיקה בצורה הזאת, כאשר בעצם, ההצעה באה לשרת

מטרה מאוד מסויימת. אנחנו חושבים, שגם במישור של המטרה המסויימת יש מקום לנסות את

כל הדרכים האחרות לפני שפונים לחקיקח. כמובן שלנושא הזה יהיו גם השלכות במישור של

התקצוב שנעשה היום באמצעות ות"ת.

אני רוצה לומר, שאם אכן יוחלט לקדם את היוזמה, יהיה צורך לעשות התאמות שונות

עם נושא ההשתתפות התקציבית בדומה למתכונת שנעשתה בחוק המוזיאונים.

משה ויגדור;

נאמר על ידי מר ברקוביץ, שהאוניברסיטה העברית מקבלת מימון מותיית עבור הגן,

דבר שהוא לא נכון לחלוטין.
גיל להב
הגענו להסכמה, ששר ההקלאות יקה על עצמי את הטיפול בהוק ושר החינוך יהיה שותף

בכל הענינים שקשורים בחינוך.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

גברת מורג הודיעה לי על כך לפני הישיבה.

סיגל יששכר;

למשרד האוצר יש התנגדות גם להצעת הפשרה שעלתה כאן. הצעת הרווק הזאת תמוהה, לא

ברור מה מטרות גן בוטני באשר הוא. אומרים כאן, שיש נסיון לשפר מצב כלכלי, שהגן

נמצא במצוקה רבה, אנחנו לא הושבים שזאת הדרך לעשות זאת. הדברים צריכים להיבחן

באופן יותר עמוק ומסודר.

הגן יכול לקבל סיוע מהמדינה בדרכים אחרות, בדרך של תמיכות על פי קריטריונים

של משרדים שונים כמו משרד החינוך, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד ההקלאות. הצעת חוק

בנוסח כזה היא הצעה מרחיקת לכת והיא מהווה תקדים, צריך להשוש לגבי מוסדות אחרים

שנמצאים במצוקה כלכלית זו או אחרת ולא יעלה על הדעת שלגבי כל מוסד כזה יהקק חוק

עם כל ההשלכות התקציביות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אנחנו מאשרים את חצעת הפשרה. מדובר בגן הבוטני הלאומי הגדול והיחיד של מדינת

ישראל. כמו שיש משרד אוצר אהד יש גן בוטני אהד שנמצא בבירת ישראל. את הדברים של

מר ברקוביץ קיבלתי אתמול בכתב, אבל דברים משתנים, גם ההלטות ועדת שרים משתנות. גם

ועדת שרים היתה נגד חוק חינוך חובה חינם בגילאי 4-3, אבל היום ראש הממשלה ושר

האוצר יבואו על מנת להגן על החוק. דברים משתנים, צריך שיקול דעת ולא להיאחז

בעמדות אטומות. עם אטימות אנהנו לא יכולים להתקדם. לא ניתן לגן הזה להיסגר. גנים

קטנים יכולים להיסגר, גן כזה לא יסגר. אם למשרד האוצר היו רעיונות למימון, למה

הוא חיכה עד עכשיו, רק ליהנות מהיופי וממרכז המשיכה של תיירות פנים ותיירות חוץ?

איפה היה משרד האוצר עד עכשיו? איפה המחשבה והתכנון? לכן אני דוהה זאת.

אנחנו חייבים להכין את ההצעה לקראת קריאה שניה ושלישית. אני מודה ליועצת המשפטית

שהציעה הצעת פשרה, לדעתי היא תתקבל גם על ידי הממשלה בשלב מאוחר יותר. לאחר שהחוק

יעבור בקריאה ראשונה - אני מקווה שזה יקרה בשבוע הבא - אנחנו נביא את זה לדיון

בקריאה שניה ושלישית ונתייחס לכמה דברים, שצריך לאשר ולנסה אותם.

דברים שאפשר יהיה לתקן או להוסיף עליהם, נעשה זאת לקראת הקריאה השניה

והשלישית. אם לא תהיה חקיקה ו נסתמך רק על הרעיונות היפים של משרד האוצר, הגן היפה

הזה יסגר. ירושלים תפסיד את אהד המקומות התיירותיים החשובים ביותר שיש בעיר הזאת.

מצד שני, גנים יפים שאני מכיר מקרוב לאחר 50 שנה שאני גר בעיר הזאת, הולכים

והופכים למזבלות. אני זוכר מה היה פעם גן העצמאות, מה איתו עכשיו? אני זוכר איך

היה גן סאקר פעם, מה היה יער ירושלים. בדרך הזאת לא ישאר שום גן ונחיה עם הגישות

האטומות שיש למשרד האוצר בכל מיני עניינים.

אם לאחר קריאה ראשונה יאמר משרד האוצר: אל תחוקקו, נקציב 100 מיליון שקל

מהרזרבה כל שנה, נהשוב על זה. הבעיה היא לא חקיקה, הבעיה היא איך מחזיקים גן כזה.

אני שוב חוזר, אני מלא הערכה לאוניברסיטה העברית, שהחזיקה את הגן הזה ולכן היא

זכאית להיות שותפה בו.

אם לא נפעל לטובת הגן הבוטני, הגן ייסגר ואני לא מוכן לזה ועל כך המאבק.מרים פרנקל-שור;
הגדרות
בחוק זה, אני מבינה שהשר יהיה: שר החקלאות ופתוח הכפר.

המנהל - המנהל הכללי כמובן של משרד החקלאות ופתוח הכפר.

גיל להב;

אנחנו חשבנו, שהמנהל יהיה איש המקצוע עצמו, הסמכות המקצועית, מנהל המחלקה.

מרים פרנקלישור;

אנחנו לא קובעים. יש הסמכה בחקיקה למנכ"ל למנות את איש המקצוע.
גיל להב
יש כמה חוקים כמו למשל פקודת מחלות בעלי חיים, המנהל הוא מנהל שירותים

וטרינריים, אם זה בענף הצומח - מנהל המחלקה לגננות ולצומח.
מרים פרנקל-שור
זה נושא שכדאי לבדוק.

עמי ברקוביץ;

עדיף לא לקבע פונקציות שאין להם מעמד חקיקתי.
היו"ר עמנואל ז יסמן
קיבלנו את חוות הדעת של משרד המשפטים.

גיל לחב;

אנחנו מציעים, שהמנהל יהיה מנהל המחלקה להנדסת הצומח, גננות ונוי.

מרים פרנקל-שור;

מנהל מחלקה הוא כמו מנהל מחלקה לשירותים וטרינריים?

היו"ר עמנואל זיסמן;

לא.

מרים פרנקל-שור;

אני רוצה לשאול את גברת מורג, אנחנו נותנים פה סמכויות למנכ"ל, האם אתם רוצים

שזה יהיה בהתייעצות או בהסכמה?

דורית מורג;

בהסכמה.

מרים פרנקל-שור;

"גן בוטני" או "גן" - שטח פתוח המשמש לצרכי מחקר, חינוך, תרבות ותיירות בנושא

בוטניקה ואיכות הסביבה, ושהינו מוסד מוכר שלא למטרות רווח.גיל להב;

אנחנו מבקשים להוסיף גס את המילה חקלאות.

עמי ברקוביץ;

המשרד לאיכות הסביבה ביקש להוריד את המילים: איכות הסביבה. זה לא עניינם.

אליעזר פרנקנברג;

לגבי הגדרת שטח פתוח, לדעתי, ההגדרה מרחיבה מדי. הייתי מציע: שטח פתוח

שתחולתו משמשת לצרכי מחקר וכוי. זה מתאים יותר.
יצחק אי ילון
צריך להוסיף: בנושא בוטניקה חקלאות ואיכות הסביבה. אנחנו לא עוסקים רק בתחומי

הגן, יש לנו פרוייקטים שעוסקים בשימור והזרה לטבע צמחים שנכחדים.
עמי ברקוביץ
כיוון שהחוק הזה מבוסס על חוק המוזיאונים, הייתי רוצה שבהגדרה יאמר: מוסד שלא

למטרת רווח. צריך להבין שזאת צריכה להיות עמותה נפרדת שעוסקת בנושא הזה, כלומר,

מוסד שלא למטרת רווח.
היו"ר עמנואל ז יסמן
ההערה התקבלה.
עמי ברקוביץ
אני מבין שיש גנים בוטנים אוניברסיטאיים ולכן הם לא ייכללו בהצעה הזאת.
היו"ר עמנואל ז יסמן
הגן בהר הצופים כן ייכלל, הוא שייך לאוניברסיטה העברית.
עמי ברקוביץ
לכן אני אומר, שצריך להיות מוסד נפרד.
דורית מורג
חזרנו להצעה הספציפית.
היו"ר עמנואל ז יסמן
אני לא יכול להכליל את הגן הבוטני הקטן עם האוניברסיטה של תל-אביב.
מרים פרנקל-שור
למה לא?
היו"ר עמנואל ז יסמן
אם את חושבת שמבחינה משפטית זה בסדר, אין לי התנגדות.גיל להב;

ככל שיש גנים בוטנים שהם בגדר פרוייקטים אוניברסיטאיים, הם במסלול של ות"ת.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני פשוט לא רציתי לפגוע באוניברסיטת תל-אביב ובטכניון, גם שם יש גן בוטני

קטן, אבל אם משרד החקלאות מסכים, בבקשה, אני לא רציתי לפגוע בבעלים.

גיל להב;

אתה רק מעביר תקציב.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אין בעיה. אנחנו מתקדמים.

מרים פרנקל-שור;

"הנהלת הגן - מי שהגן הוא בשליטתו או בניהולו".

פרק בי - גנים בוטנים; אכרזה על גן בוטני מוכר -

א. "השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה להכריז על גן פלוני כעל גן בוטני מוכר לענין

חוק זה".

עמי ברקוביץ;

כדאי לעבות את הפרמטרים של גן בוטני, למשל פרמטרים של שטח הגן, היקף פעילות,

משך פעילות - כמה זמן הגן פועל, נסיון, ואז לתת הסמכה לתקנות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מקובל, זאת הכוונה לגבי התקנות.

עובדיה רחמים;

אני מציע, שהאכרזה על גן בוטני מוכר תהיה על פי קריטריונים שייקבעו ויפורטו

כפי שקיים בסעיף 22 בחוק גנים לאומיים שמורות טבע.
יצחק אי ילון
הייתי מוסיף, אכרזה על גן בוטני לאומי מוכר.

מרים פרנקל-שור;

לא, אנחנו לא רוצים.

ברוריה אגרסט;

אני מציעה להוסיף; היקף הכנסות עצמיות.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אני מקבל את ההערה.פפי יקירביץ;

השאלה היא, האם היקף ההכנסות זה קריטריון? זה לא בדיוק קריטריון כאשר מדברים

למשל על מוזיאון, זה דבר שאמור להיות לתועלת הציבור ואין ציפיה שהגן הזה יחזיק את

עצמו. אני לא חושבת, שצריך להכניס קריטריון של היקף חכנסות.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

זה לא קיים אצלכם, אבל אם רוצים לאפשר כניסה חינם, אני מתנגד.
פפי יקירביץ
יש הבדל בין לקבוע היקף הכנסות כפרמטר להכרה בגן לבין האפשרות שהשר רשאי

לקבוע - כתוב בסעיף 4-3 שהשר רשאי לקבוע היתר כניסה, הנחות ופטורים. כלומר, על זה

יש הסכמה בתקנות, אבל אני לא חושבת שזה נכון להכניס זאת כפרמטר להכרה בגן.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

מה רע בזה? אני חושב שזה מקובל.

פפי יקירביץ;

אני אומרת, שזה כבר נמצא בחוק, לא הייתי קובעת זאת כתנאי להכרה בגן.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

יש כאן מכלול של קריטריונים ואחד מהם הוא קריטריון של הכנסה. אם הייתי שר,

הייתי קובע, שהכנסה של גן חייבת להגיע ל-10%, בשביל זה צריכה להיות פעילות

מסחרית. גם במוזיאון ישראל יש פעילות מסחרית, מה כל כך נורא בזה?

ציפי רון;

מחר, גן קטן כלשהו, פרטי, יכול להשיג תרומה גדולה ואז ההיקף המסחרי הכלכלי

שלו גובר על כולם. בסעיף הזה יש בעיתיות.

גיל להב;

בסדר, אבל אי אפשר להתעלם מההיבט הכלכלי.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

בוודאי שאי אפשר להתעלם מההיבט הכלכלי.

מרים פרנקל-שור;

אני רוצה להתייחס להערה של מינהל מקרקעי ישראל, שאומר, שבסעיף 22 לחוק הגנים

הלאומיים שמורות טבע יש נוהל אכרזה, הנוהל הוא לא נוהל פשוט. שר הפנים בהתייעצות

עם השר, שזה השר לאיכות הסביבה, רשאי להכריז על שטח, הוא לא יכריז על שטח כגן

לאומי אלא לאחר שהתקיימו כל אלה; אישור תוכנית, אחר כך לכל רשות מקומית יש

הזדמנות להשמיע את טענותיה. השאלה היא, אם אנחנו רוצים להתחיל עם נוהל אכרזה כזה

על גן בוטני.

עובדיה רחמים;

אני התייחסתי בעיקר לנושא חתכנו ני, זה החלק החשוב לנו.מרים פרנקל-שור;

כלומר, אתם רוצים שתהיה תוכנית המייעדת שטח מסויים לגן בוטני.

עובדיה רדומים;

נכון.

גיל להב;

ועדת התכנון יכולה לסכן את כל החוק.

מריס פרנקל-שור;

מדובר בשינוי קונספט.

גיל להב;

שר החקלאות רשאי להכריז על יער שמור בלי הגבלות.

הי ו"ר עמנואל ז יסמן;

אני מודה לך על ההערה, אנחנו לא מקבלים את התוספת.

מרים פרנקל-שור;

ב. "בבואו להכריז על גן בוטני כאמור, ישקול השר, בין היתר, טעמים שבטובת הציבור,

בטובת המחקר בנושא בוטניקה ואיכות הסביבה ובצרכי שימורם, העשרתם ומחקרם של צמחיות

ארץ ישראל".

גיל לחב;

צריך להיות; צמחיות ארץ ישראל והעולם.
יצחק אי ילון
להוסיף משרד החקלאות.

מרים פרנקל-שור;

המשרד לאיכות הסביבה נמצא בוועדת הפנים, אנחנו לא מורידים, יש כאן טענות

שדווקא כן צריך להכליל את איכות הסביבה.

דורית מורג;

אנחנו מבקשים להוסיף; התאמתו לפעילות חינוכית.

גיל להב;

כל התוספות והשינויים שהוועדה קיבלה, האם הם נכללים בסעיף אי או בי?

מרים פרנקל-שור;

אנחנו נעשה קומבינציה.חובות והגבלות לגן בוטני מוכר -

3. "השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדה" כאן אני מפנה אליך שאלה, חבר

הכנסת ז יסמן, ראשית, האם זה צריך לבוא לאישור ועדה של כנסת? אם כן, לאיזה ועדה?

האם אתה רוצה להשאיר ועדת החינוך וחתרבות או מבחינת העני ,ן האם לא יותר נכון

להעביר זאת לוועדת הכלכלה?

גיל להב;

אישור ועדת הכלכלה.
מרים פרנקל-שור
בסדר. "השר רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת להתקין

תקנות בעניינים אלה לכלל הגנים הבוטנים המוכרים או לסוגים מהם:

(1) חובתה של הנהלת הגן הבוטני -

(א) להעסיק עובדים מקצועים לפי תקן שייקבע". הנהלת הגן הבוטני מציעה: להעסיק

עובדים מקצועים ובלתי מקצועים לפי תקן שתקבע הנהלת הגן.

(ב) "לשמר את צמחיית הגן הבוטני ולדאוג לחקר הצמחיה ולהעשרתה". הנהלת הגן
הבוטני מציעה נוסח משופר
לנהל, לשמר, לטפח, להכשיר ולחקור את אוסף הצמהים של הגן

הבוטני.

(ג) לנהל רישום ותיאור מדעי של אוסף הצמחים בגן.

(ד) להעמיד לרשות הציבור את המידע הנצבר על הצמחיה הצומחת בגן ולצלמה.

(ה) לפרסם קטלוגים ופרסומים אחרים.

(ו) לקיים פעילות מדעית, חינוכית, תרבותית, תיירותית ומקצועית בגן וכן התנאים

לקיום פעילות כזאת.
גיל להב
הסעיף הזה צריך להיות בסעיף נפרד ואז זה יהיה בהסכמת שר החקלאות.
דורית מורג
אנחנו מבקשים, שפעילות חינוכית תהיה בסעיף נפרד. פעילות חינוכית למוסדות

החינוך כפי שייקבע בהסכמת שר החינוך.
היו"ר עמנואל ז יסמן
הערה נכונה.
ברוריה אגרסט
לא רק למוסדות חינוך אלא גם לתלמידים בודדים. אני רוצה, שלתלמידים ינתן מעמד

מיוחד.
פפי יקירביץ
לא ברור לנו מה זה מעמד מיוחד לתלמידים בודדים.ברוריה אגרסט;

אני רוצה שבגן הבוטני לתלמידים יהיה מעמד מיוחד. גן בוטני שיוכרז כגן בוטני

יתחייב לאפשר פעילות של תלמידים בתוך הגן, אולי בדמי כניסה מופחתים, בהכנה של

חומרים שיעמדו לרשותם, שיאפשרו להם להסתובב בתוך הגן ולבצע פעילות חינוכית לפי

הכללים שהגן יקבע כמובן. אנחנו רואים בזה הכנה של דור העתיד של ידידי הגנים.

יצחק איילון;

במקרה של הגן הבוטני שלנו, יש לנו תלמידים שבאים באופן עצמאי, הם מקבלים סיוע

והנחות בהתאם למדיניות הגן שמתייחסת לתלמידים בודדים. זה ישנו אז למה להכניס זאת?

ברוריה אגרסט;

אנחנו רוצים שזה יתקיים בכל הגנים בארץ. דרך אגב, זה קיים גם בגנים של

אוניברסיטת תל-אביב, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה מעוגן בחוק.

דורית מורג;

זה קיים בחוק המוזיאונים, חובה לקיים פעילות חינוכית.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

הבנו, מקובל.

יצחק איילון;

הייתי מוסיף; בהתייעצות עם משרד החינוך. מהנסיון שלנו, אנחנו בונים תוכניות

מיוחדות יחד עם האנשים הרלבנטים במשרד החינוך.

מרים פרנקל-שור;

חיזקנו זאת וכתבנו; בהסכמה.

גיל להב;

אנחנו רוצים להוסיף לרשימה; לשמר צמחים שיש חשש להכחדתם.

מרים פרנקל-שור;

בסעיף בי כתבנו לשמר.

גיל להב;

הכוונה היא, לא לשמר את צמחיית הגן, אלא לשמר צמחים שיש סכנה להכחדתה.

משה ויגדור;

איזה צמחים?

ברוריה אגרסט;

צמחיית ארץ ישראל המצוייה בסכנת הכחדה.משה ויגדור;

הגן הבוטני הזה הוא לא צמחיית ארץ ישראל. יש בעייה עם ההגדרה של השימור

מכיוון שיש גן בוטני שהוא גן בוטני כללי. אתה חייב לשמר פה צמח מיפן שנכחד?

לדעתי, זה לא לענין וזה גורם לבעיה.
מרים פרנקל-שור
יש טענה, לשמר צמחיה שיש סכנה להכחדתה, גם של הארץ וגם של העולם. האוניברסיטה

העברית טוענת, שזה בלתי אפשרי לשמר צמחיה של העולם.
היו"ר עמנואל זיסמן
צמחיה של הארץ זה בסדר?

משה ויגדור;

גם לא, מכיוון שלא כל גן בוטני הוא למטרות הצמחיה הישראלית.

יצחק אלאור;

אחד התפקידים של גן בוטני יהיה לשמר צמחיה ישראלית נכחדת.

משה ויגדור;

זה לא נכון, יהיה כאן פיצול משאבים. אתם מחליטים, שמי שיממן את הגנים

הבוטנים יצטרך לשמר את הצמחיה הנכהדת של ארץ ישראל, זה לא לענין.
יצחק אי ילון
הצעת פשרה: הגן ישמר את הצמחים שהוא עוסק בהם.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אין לו זכות קיום אם הוא לא יעשה זאת.

משה ויגדור;

בדיוק, זה מיותר, זה לא לענין, זה מכניס בעיה ומכניס הוצאה הרבה יותר גדולה

שאף אחד מאיתנו לא רוצה אותה.

מרים פרנקל-שור;

השאלה היא עקרונית, האם גן בוטני צריך לשמר או לא לשמר?

ברוריה אגרסט;

אף אחד לא התחייב, שישמרו את כל הצמחיה של כל העולם, אבל בגן הבוטני של גבעת

רם יש צמחים מסויימים שכן משמרים. אף אחד לא אומר את כל הצמחים.

משה ויגדור;

זה בסדר גמור, אבל ברגע שמכניסים סעיף, לשמר את הצמחים הנכחדים, אם מדובר בכל

העולם - זה בכלל בלתי אפשרי, אם מדובר בצמחיית ארץ ישראל---ברוריה אגרסט;

לא הנכחדים אלא צמחים נכחדים.

משה ויגדור;

זאת אומרת, סתם באופן כללי, מתוך 100 נכחדים לשמר שני צמחים. כלומר: לשמר

צמחים נכחדים.

אליעזר פרנקנברג;
הצעת פשרה
לסייע בשימור צמחיית ארץ ישראל.

משה ויגדור;

אבל יש כאן פיצול משאבים.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני לא מתנגד.

משה ויגדור;

בטח משרד האוצר יתנגד מכיוון שפתאום הוא ימצא את עצמו עם ארבעה גנים בוטנים

שמשמרים את אותם צמחים.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אנחנו מקבלים; לסייע בשימור צמחייה נכחדת של ארץ ישראל.

פפי יקירביץ;

בסעיף 3 (1), משהו לא ברור מבחינת התקנות, השר חייב להתקין תקנות בכל אחד

מהנושאים האלה?

מרים פרנקל-שור;

זאת חובתה של הנהלת הגן. שר החקלאות רשאי, אין לו חובה, הוא רשאי להתקין

תקנות לגבי כל דבר.

פפי יקירביץ;

מה לגבי חובתה של הנהלת הגן?

מרים פרנקל-שור;

יש לה חובה לקבוע כל מיני פרמטרים. היא צריכה לקבוע כללים והנחיות.
יצחק אלאור
אנחנו מבקשים שתהיה חובה לערוך מעקבים אחרי צמחים מיובאים לגילוי הפוטנציאל

שגלום בהם לצורך המדינה. למשל, אם אני מביא צמחים מאזורים יבשים ואנחנו יכולים

לנצל את הצמחים האלה כדי להכניס אותם לגנים לחסכון במים, זה אחד הדברים שיכול

לעשות גן בוטני שמביא צמחים מכל העולם.משה ויגדור;

הייתי נזהר, יש מכון וולקני, יש את הפקולטה לחקלאות, הם עוסקים במחקר הקלאי.

אני חושב שאנהנו מעמיסים על הגן הבוטני יותר מדי.
מרים פרנקל-שור
זה לא דבר שעושה כרגע הגן הבוטני, נכון?

משה ויגדור;

לא, לא עושה שום גן בוטני.
יצחק אלאור
אני מוציא צמחים מהגן הבוטני לגני הארץ מתוך ידיעה שהם באים מאזורים

מסויימים. אנחנו מעבירים אותם מכאן לנקודות תצפית שלנו, עוקבים אחריהם עוד שנה

שנתיים או שלוש ואז מפיצים בין רחבי המדינה.

משה ויגדור;

אני לא הייתי מעמיס על הגן הבוטני דברים שלדעתי הם דברים של מכון מהקר שצריך

לקדם נושאים חקלאיים.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אני מקבל את העמדה של האוניברסיטה.

מרים פרנקל-שור;

"הגבלות על הנהלת הגן הבוטני בדבר -

א. מכירת צמחים והוצאתם מן הארץ, חילופם, העברתם שלא בתמורה, השמדתם או

סילוקם". כפוף לחוקים ולתקנות קיימים, זאת הוספה של הגן הבוטני, למעט חילופם בין

גנים בוטניים בעולם. אני מבינה שלמשרד החקלאות יש הערה בענין זה.

יצחק אלאור;

רק לענין שמירת האינטרסים של מדינת ישראל, שלא יוצא חומר שעלול אחר כך להוות

תחרות לשוק החקלאי. חומר צמחי. אם אומרים, שהגן הבוטני יכול להוציא חומר, צריכה

להיות הגבלה מסויימת על הוצאת הומר שעשויה להוות תהרות לחקלאי ישראל.

אליעזר פרנקנברג;

כמו בחוק שמורות טבע גנים לאומיים, הפרק של ערכי טבע מוגנים, מותר להוציא,

לייבא, לתפעל בחומר רק בהיתר מהשר. אני חושב שהחוק הזה לא צריך להיות מעל.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

תודה על ההערה החשובה.
פפי יקירביץ
לנושא של מכירת צמחים בתוך הגן, אין בעצם הגבלה. צריך לומר, שההגבלה היא רק

על הוצאת צמחים מהארץ ולא על מכירת צמחים. כשאומרים, מכירת צמחים והוצאתם מהארץ,

הכוונה היא רק מכירה לחו"ל? זה לא ברור.
יצחק איילון
בכפוף לכללים ותקנות קיימות.

מרים פרנקל-שור;

אנחנו לא קבענו הגבלות על מכירת צמחים בארץ. הגבלות על הגן הבוטני יחולו על

מכירת צמחים והוצאתם מן הארץ. מכירת צמחים, והוצאתם מן הארץ, לגבי השאר - לא. אין

כאן הגבלה.
פפי יקירביץ
זה לא ברור, אני הבנתי, שהמכירה אסורה גם בארץ.
יצחק אי ילון
אני רוצה לומר לכם, שאנחנו תורמים צמחים לחקלאות ישראל כל שנה להעשרת מגוון

הצמחים הממוסחרים שגם מייצאים אותם אחר כך החקלאים וגם מעשירים את הגינון הפרטי

בישראל. לכן, צריך להיזהר. אני הייתי מוותר על סעיף א' בכלל ואומר: בכפוף לכללים

ותקנות קיימות. משרד החקלאות מלא בכללים כאלה.

פפי יקירביץ;

הסעיף מיותר.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

מקובל עליכם?

גיל להב;

כן, מקובל.

מרים פרנקל-שור;

ב. "פעילות מסחרית ופרסומת בין כתלי הגן, במישרין או בעקיפין''. אלה הגבלות

שצריכה להטיל הנהלת הגן אם היא מוצאת לנכון או לא.
משה ויגדור
אם זה מוסיף הכנסות עצמיות, אז למה להטיל את המגבלה הזאת?

מרים פרנקל-שור;

רק הגבלות, אנחנו לא אומרים בשום מקום שאסור. רבותי, אתם לא קוראים את הסעיף.

השר רשאי לקבוע תקנות בדבר הגבלות של הגן הבוטני.

3. "הכשרתם המקצועית של העובדים".

4. "תשלום דמי כניסה, הנחות ופטורים",

"חופש פעולה - 4. הנהלת גן בוטני מכור רשאית לכלכל כטוב בעיניה את ענייני הגן

במסגרת תקנונו ותקציבו, ובכפוף להוראות חוק זה והתקנות לפיו".

"השתתפות - 5. (א) חלקות הסכום שיקבע בתקציב המדינה כהשתתפות בתקציבי גנים

בוטנים מוכרים תעשה בידי השר לאחר התייעצות במועצה".גיל להב;

איך בסעיף הזה אנחנו מבטיחים שהנושא הזה יבוצע?

היו"ר עמנואל זיסמן;

נעזוב זאת בינתיים, לא צריך לקבל עכשיו את כל התשובות. לקראת קריאה שניה

ושלישית, ההערה שלך צריכה למצוא את פתרונה.

בני רוביו;

סעיף 4 לא מחדש דבר, הוא מיותר.

מרים פרנקל-שור;

אתה חושב שסעיף 4 לא נותן חופש פעולה להנהלת הגן?

דורית מורג;

בחוק המוזיאונים אנחנו מציעים לתקן זאת לתאגוד נפרד, כלומר, שהגן הבוטני יהיה

צד בנפרד.

מרים פרנקל-שור;

כאן אנחנו חוזרים למשרד המשפטים שהתנגד בכל תוקף לעשות תאגיד.

דורית מורג;

אנחנו לא מדברים על תאגיד עתידי, אנחנו מדברים על הכרה בגנים בוטניים. הוא

יהיה תאגיד משפטי נפרד ולא יהיה סמוך על גוף אחר גדול. בחוק המוזיאונים הגענו

למסקנה שהסעיף הזה הוא קצת אנמי. יש לנו הצעה היום לתאגוד, שזה יהיה תאגיד נפרד.

פפי יקירביץ;

אני חושבת שהסעיף הזה מאוד חשוב, הוא קובע את חופש הפעולה של הגן הבוטני, זה

לב הענין.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אנחנו לא מורידים את הסעיף הזה.

עמי ברקוביץ;

בסעיף 5, בדומה למה שנעשה בחוק הקולנוע, צריך להתאים זאת לסעיף 3א' בחוק

יסודות התקציב שקובע את הדרך של השתתפות המדינה בתמיכת מוסדות ציבור. כלומר,

שייאמר; בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות התקציב.

היו"ר עמנואל זיסמן;

זה בקריאה שניה ושלישית.

עמי ברקוביץ;

עשינו זאת גם בחוק הקולנוע, זאת המדיניות, זאת הדרך לחקיקת חוקים. מבחני

התמיכה נקבעים בהתייעצות.היו"ר עמנואל זיסמן;

עשינו זאת בחוק הקולנוע?

עמי ברקוביץ;

כן.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אם עשינו זאת בחוק הקולנוע - בסדר.

פפי יקירביץ;

אם הסעיף קיים ממילא, למה צריך להזכיר אותו פה?
עמי ברקוביץ
אני רוצה שיהיה ברור, שגם חלוקת הכספים לגנים בוטניים כפופה כמו חלוקת הכספים

בנושא קולנוע וגם כמו בנושאים אחרים שלא מוסדרים על פי דין.

פפי יקירביץ;

אבל זה מוסדר על פי דין. זאת בדיוק המטרה להסדיר על פי דין.

עמי ברקוביץ;

כך אנחנו עושים בחקיקה חדשה. יש אישור של היועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו עומדים

על כך.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אם זה מופיע בחוק חקולנוע, זה יופיע גם כאן.

אין הערות, נמשיך הלאה, פרק גי - גן בוטני פרטי.

דורית מורג;

אני חושבת שסעיף 6 מיותר.
יצחק אי ילון
הוא לא מיותר, ישנם גנים בוטניים פרטים וצריך להבחין בין הארגון הזה לגנים

הפרטיים.

ציפי רון;

יש גנים בוטניים פרטיים ולכן צריך לעשות הבחנה בין הגנים, הציבור לא מבחין

בין הדברים.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

אנחנו משאירים את הפרק כמו שהוא ואנחנו עוברים לפרק די. זה לא נוגד את החוק.עמי ברקוביץ;

אבל זה נראה לי מיותר.
היו"ר עמנואל זיסמן
הפרק הזה צריך להיות. הוא פוגע בזכויות היסוד של האזרח? לא.
עמי ברקוביץ
הוא לא פוגע באף אחד, אבל נראה שהוא מיותר.

סיגל יששכר;

מה זה גן פרטי?

היו"ר עמנואל זיסמן;

יש כמה גנים בוטניים פרטיים, למשל בעין כרם.

אנחנו עוברים לפרק ד'.

מרים פרנקל-שור;

סעיף 8. כאן אני מבקשת התייעצות עם אנשי המקצוע. השר ימנה מועצת גנים בוטנים.

צריך להרוליט כמה חברים ומי החברים.

משה ויגדור;

יש לנו הצעה. 11 חברים; ששה עובדי מדינה, אנשי מקצוע ואקדמיה בתחום הבוטניקה,

שלושה אנשי ציבור, שני נציגי רשות מקומית וקק"ל.

עובדיה רחמים;

אני מציע גם נציג מינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר עמנואל זיסמן
אז במקום 11 נציגים יהיו 12 נציגים. מאחר ואנחנו בעד מספר בלתי זוגי, אפשר

להוסיף נציג נוסף.
יצחק איילון
ההצעה המקורית היתה 13: תשעה עובדי מדינה, אנשי מקצוע ואקדמיה, שלושה אנשי

ציבור, נציג רשות ונציג הקק"ל.

פפי יקירביץ;

יש בעיה, עובדי מדינה, אקדמיה - זה סל אחד.

מרים פרנקל"שור;

את בהחלט צודקת, לא צריך אנשי אקדמיה נוספים.
פפי יקירביץ
כדאי שאנשי הציבור יבינו בתחום הבוטניקה, בתחום המדע.

מרים פרנקל-שור;

בוא נלך לפי הסדר, יש כאן תשעה עובדי מדינה, בואו נחליט אי איזה נציגי ממשלה
חייבים להיות
משרד החקלאות, חינוך, איכות הסביבה, שכל אחד מהם ימנה השר. נציג

מינהל מקרקעי ישראל, לא משנה באיזה משרד הוא יהיה ולאן יעבירו אותו, יהיה לו מעמד

עצמאי.

ברוריה אגרסט;

3 עובדי מדינה זה מעט מדי לכל משרדי הממשלה.

מרים פרנקל-שור;

מה את מציעה?

ציפי רון;

זה המון.

ברוריה אגרט;

אני מציעה שני נציגים ממשרד החינוך.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

יהיו שני נציגים ממשרד החינוך.

יצחק אלאור;

האם אפשר להתנות, שכל הנציגים יהיו קרובים במקצועם ובידיעתם לנושא.
מרים פרנקל-שור
חזקה על השר כשהוא ממנה את הנציגים שלו, הוא ממנה את אנשי המקצוע הנכונים.
היו"ר עמנואל ז יסמן
נציג המינהל למשל חייב להיות נציג שלמד חקלאות.
ברוריה אגרט
אני מציעה שייכתב: אנשי מקצוע.
מרים פרנקל-שור
מי אלה אנשי מקצוע?
משה ויגדור
אנשי מקצוע אלה אנשי אקדמיה, הייתי הולך על תחומים עם הגדרה רחבה: בוטניקה,

גנטיקה צמחית, ביו-טכנולוגיה.
יצחק אלאור
אנשי מקצוע הם לא אנשי אקדמית בהכרח. אנשי אקדמיה אלה אנשים שעוסקים היום

באקדמיה, הם לא בוגרי האקדמיה.
משה ויגדור
אני מתכוון לאנשי אקדמיה, פרופסורים.

יצחק אלאור;

אנשי מקצוע יכולים להיות גננים, אדריכלי נוף, אנשי שמורות הטבע וכדומה. זאת

אומרת, אנשי מקצוע הם לא רק אנשי אקדמיה. כלומר, לא ששה אנשי אקדמיה אלא שלושה

אנשי מקצוע ושלושה אנשי אקדמיה.

מרים פרנקל-שור;

מה אתה מציע באנשי מקצוע?

יצחק אלאור;

באנשי מקצוע אני מציע שייוצגו אנשי גננות, אדריכלות נוף ואיכות הסביבה.

משה ויגדור;

איכות הסביבה - יש נציג מהמשרד. למה צריך אדריכל נוף?

היו"ר עמנואל זיסמן;

הוא נציג מוסמך, אדם בעל עמדה בכירה שהוא גם איש מקצוע. למה אתם מתווכחים?
משה ויגדור
אנחנו חוששים שהמועצה לא תהפוך להיות קבוצה של אנשים שיעסקו בכל מיני

שיקולים. המטרה העיקרית שלה הוא הענין המקצוע. אתה רוצה לפתח גן בוטני ברמה.
היו"ר עמנואל זיסמן
לכן אתה הולך על 13 נציגים.
משה ויגדור
ירדנו לשלושה אנשי אקדמיה, כבר אין לזה שום משמעות מדעית. אני חושב, שאם אין

לענין הזה משקל אקדמי כבד, זה לא יהיה ברמה.
היו"ר עמנואל זיסמן
אם אתה חושב שצריכים לחיות יותר אנשי אקדמיח, נוסיף. יחיו 15 נציגים.
מרים פרנקל-שור
לסיכום, חנציגים הם: נציגי השרים - עובדי מדינה: חקלאות, שני נציגי משרד

החינוך, איכות הסביבה - בסך הכל ארבעה נציגים.משה ויגדור;

כמו כן, גם אנשי מקצוע שהם לא עובדי מדינה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

אם כך הגענו לשבעה נציגים עובדי מדינה שהשר ימנה.

מרים פרנקל-שור;
אם כך הנציגים עד עתה
1 חקלאות, 2 חינוך, 1 איכות הסביבה - סך הכל ארבעה
נציגים. אנשי מקצוע
גננות, אדריכלות נוף וחקלאות.
היו"ר עמנואל ז יסמן
שבע נציגים ועוד נציג מינהל מקרקעי ישראל, סך הכל שמונה נציגים.
מרים פרנקל-שור
אנשי אקדמיה: בוטניקה, גנטיקה צמחית וביו-טכנולוגיה.
משה ויגדור
אני הייתי רוצה לראות ששה אנשי אקדמיה מהתחומים האלה.
יצחק אלאור
מבין אנשי האקדמיה אני מציע שיהיה מומחה לחקלאות.
משה ויגדור
כולם חקלאים.
מרים פרנקל-שור
ששה אנשי אקדמיה, בסך הכל 14 נציגים. שני אנשי ציבור, אחד מחם נציג השלטון

המקומי ונציג חקק"ל.

לסיכום, ארבעה נציגי ממשלה, שלושה אנשי מקצוע, ששה אנשי אקדמיה, שני אנשי

ציבור, נציג השלטון המקומי, נציג הקרן הקיימת לישראל ונציג מינהל מקרקעי ישראל,

בסך הכל 18 נציגים.
משה ויגדור
אפשר לקבוע, שאחד מאנשי האקדמיה יחיה תמיד דיקן הפקולטה לחקלאות. שנית, אני

מציע, שאנשי האקדמיה ימונו על ידי נשיא האוניברסיטה העברית.
מרים פרנקל-שור
לא.
היו"ר עמנואל ז יסמן
הגענו ל-18 נציגים. מישהו רוצה להוריד?בני רובין;

הייתי מציע להוריד את אנשי הציבור, אני לא רואה מה הם תורמים ובשביל מה צריך

אותם?

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני לא מקבל את דעתך, אנשי ציבור מאוד תורמים. בכל מקום שאני נציג ציבור אני

תורם. מי אלה אנשי ציבור? איש ציבור הקשור במערכת הזאת. מחר גם אתה תהיה איש

ציבור, תהיה גימלאי, תרצה לתרום ותוכל להיות איש ציבור. למה למחוק את אנשי

הציבור?

יש 18 נציגים, האם מישהו רוצה להוריד?
יצחק אלאור
האם יש מועצות כל כך גדולות במקומות אהרים?

מרים פרנקל-שור;

יש. בחוק הגנים הלאומיים יש 19.

ציפי רון;

אני רוצה לשאול, איזה משקל נותנים לאותו מקום שיש בו עמיתים ידידים, כמו

למוזיאון? אחד מנציגי הציבור צריך להיות ממונה על ידי עמותת ידידים.

מרים פרנקל-שור;

ממתי?

היו"ר עמנואל זיסמן;

אי לכך אנחנו קובעים שיהיו 18 נציגים.
מרים פרנקל-שור
מי ממנה אותם? את עובדי המדינה ממנה השר, גם את אנשי המקצוע ימנה השר.

גיל להב;

השר ממנה את כולם.

מרים פרנקל-שור;

היתה כאן בקשה בהתייעצות עם נשיא האוניברסיטה העברית. השאלה, האם אתה רוצה

להקנות בחקיקה לנשיא האוניברסיטה העברית מעמד עדיף על פני נשיאי אוניברסיטה?

עמי ברקוביץ;

אני הושב שבמקרה הזה, האקדמיה למדעים יותר מתאימה מאשר האוניברסיטה העברית.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

ראשית, השר ממנה. שנית, האם לחייב להתייעץ או לסמוך על שיקול הדעת שלו ועל

הביקורת הציבורית.דורית מורג;

ההצעה, שיהיו נציגי מוסדות שונים, שלא יבואו כל הפרופסורים רק מהאוניברסיטה

העברית.
בני רובין
אני לא מכיר מקום, שהשר ממנה אנשי אקדמיה מבלי להתייעץ עם האקדמיה, זה נראה

לי ברור מאליו.

היו"ר עמנואל ז יסמן;

עם כל הכבוד לאקדמיה למדעים, אני לא מוכן שבחוק יהיה כתוב רק עם האקדמיה
למדעים. יש שתי אפשרויות
אפשרות אחת היא לסמוך על שיקול דעתו של השר. אפשרות

שניה היא לפרט, המשמעות היא, לא רק האקדמיה למדעים אלא גם אחרים. אני מקבל את

ההחלטה, שהשר ממנה, מי? אני אחשוב.

למישהו יש הערה לגבי תפקידי המועצה?
עמי ברקוביץ
אני מציע, שגם כאן יאמר הנושא של סעיף 3אי לחוק יסודות התקציב. שתהיה התאמה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

הערה נכונה, היא היתה גם בחוקים אחרים, מקובל עלי.

מרים פרנקל-שור;

בסעיף 8(ב}, את יושב ראש המועצה ימנה השר או חברי המועצה? יש חוקים שהשר ממנה

את יושב ראש המועצה ויש חוקים על מנת למנוע את הפוליטיזציה, שחברי המועצה ממנים.
היו"ר עמנואל זיסמן
השר ימנה את חברי המועצה.

סעיף 10. תקופה כהונה - מאושר.

מרים פרנקל-שור;

אני חוזרת לסעיף 10 (ב), מועצה הדשה שאנחנו ממנים, האם אתה רוצה שיהיה מנגנון

שיכלול לפחות שליש מחברי המועצה? ואם כן, איזה שליש? אם לא מחליטים כרגע, בואו

נמחק.עמנואל זיסמן;

סעיף 10 ב' יימחק.

סעיף 11. ועדות וסדרי עבודה - מאושר.

סעיף 12 - מאושר.

אנחנו מורידים בינתיים את סעיף 13.

סעיף 14 - מאושר.

מרים פרנקל-שור;

את סעיף 13 השארתי פתוח להחלטת הוועדה, אני מציעה מינימום קנס על מנת לא

להוריד בכלל את סעיף העונשין, אני מציעה להעלאה לקריאה ראשונה, שיהיה לפחות קנס

מינימלי ושלא יהיה מצב שלא יהיה לנו סעיף עונשין.
היו"ר עמנואל זיסמן
אישרנו את הבקשה של היועצת המשפטית לגבי קנס.

אנחנו מאשרים את ההצעה להעברה לקריאה ראשונה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

קוד המקור של הנתונים