ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 11/11/1998

הצעת חוק חינוך ממלכתי ותיקון - הקצאת שעות לימוד), התשנ"ז-1997הצעתם של חברי הכנסת עמנואל זיסמן ואמנון רובינשטיין

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 233

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

שהתקיימה ביום ד'. כ"ב בחשון התשנ"ט. 11.11.1998. בשעה 05;09

נפחו;
חברי הוועדה
היו"ר עמנואל זיסמן

אמנון רובינשטיין

מוזמנים; דייר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך

והתרבות

עו"ד דורית מורג, מנהלת המחלקה המשפטית, משרד החינוך

והתרבות

אברהם בן-שבת, מזכ"ל הסתדרות המורים

אהובה נעמן, דוברת הסתדרות המורים

ורדה לוי, חברת התאגדות המנהלים, ארגון המורים

העל-יסודיים

משה שיינפלד, יו"ר ועדת ביטחון, ארגון הורים ארצי

נועם לייזמן, מועצת תלמידים ונוער ארצית

מורן אייזנבוים, מועצת תלמידים ונוער ארצית

הילה דבי, מועצת תלמידים ונוער ארצית

רות קורן, מועצת תלמידים ונוער ארצית

גיורא מנדלר, האגף לחינוך, ההסתדרות הבללית
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

הצעת חוק חינוך ממלבתי (תיקון - הקצאת שעות לימוד), התשנ"ז-1997

הצעתם של חברי הכנסת עמנואל זיסמן ואמנון רובינשטייןהצעת חוק חינוך ממלכתי ותיקון - הקצאת שעות לימוד). התשנ"ז-1997

הצעתם של חברי הפנסת עמנואל זיסמן ואמנון רובינשטיין

היו"ר עמנואל ז יסמן; אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך

והתרבות.

ועדת החינוך התרבות והספורט עוסקת מדי שבוע בשבוע בחקיקה, ואנחנו היוס

נדון בהצעת הוק של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין ושלי, הנקראת הצעת חוק

חינוך ממלכתי (תיקון - הקצאת שעות לימוד), התשנ"ז-1997.

לפני שחבר הכנסת אמנון רובינשטיין יציג את הצעת החוק, אני רוצה לציין

שבישיבה שהתקיימה ב-20 באוקטובר עם שר החינוך והתרבות, הוא הודה בכך

שלמרות שהוא השיג כמה וכמה שיפורים ותוספות במערכת החינוך - כמו למשל

שבשנה הבאה ייבנו 190 אולמות התעמלות, אחרי הקפאה של שנתיים, בשיתוף עם

מפעל הפיס - ששעות ההוראה שקוצצו בשנתיים האחרונות, הקיצוץ הזה נמשך גס

השנה, והקיצוץ הזה פוגע ברוב התלמידיס, תלמידי ההינוך הכללי וגם תלמידי

החינוך הדתי. כלומר, לרוב התלמידים בישראל יהיו שיפורים בכמה נושאים,

אבל בדבר העיקרי, בהוראה, בשעות ההוראה, הם ייפגעו. החוק הזה קשור גם

בזה.

אמנון רובינשטיין; תודה רבה לך אדוני היושב-ראש. אכן יש לנו

באמת בעיה של הקצאת שעות. התקציב של משרד

החינוך שמובא לאישור ועדת הכספים לא מפרט את חלוקת השעות בין המערכות

השונות. יש לנו חינוך ממלכתי שמתחלק לחינוך ממלכתי רגיל וחינוך

ממלכתי-דתי, יש לנו את החינוך המוכר, יש לנו מוסדות פטור, ויש לנו

חינוך חרדי שגם הוא מפוצל לשני זרמים, מעיין החינוך התורני והחינוך

העצמאי של אגודת ישראל.

החלוקה בין המגזרים השונים האלה היא עניין של שר החינוך ואין על כך שום

מערכת של פיקוח פרלמנטרי, כניגוד לעקרונות אחרים של פיקוח פרלמנטרי על

הוצאה כספית.

כל מה שאנחנו רוצים, חבר הכנסת עמנואל זיסמן יושב-ראש הוועדה ואני, זה

שלא יאוחר מחודשיים קודם פתיחת שנת הלימודים, יביא השר, דהיינו שר

החינוך, בפני ועדת החינוך של הכנסת את הקצאת שעות הלימוד השבועיות

בבתי-הספר ויפרט את אמות המידה על-פיהן מוקצות השעות. הכוונה כאן היא

שועדת החינוך תדע מראש איך מחלקים את חשעות ומה הקריטריונים שעל-פיהם

מחלקים. זה דבר אלמנטרי ואני תיכננתי כשר חינוך להביא אותו, אבל פשוט

לא הספקתי.

אני מבקש אדוני היושב-ראש שההצעה הזאת תועבר לקריאה ראשונה. אני גם

מנצל שלא אוכל להיות כאן במהלך הדיון משום שאני יושב-ראש ועדת הכלכלה

שדנה כעת בנושא דחוף ביותר.

היו"ר עמנואל זיסמן; נשמע את נציגי משרד החינוך התרבות והספורט.

יאיר סמוכה; משרד החינוך מברך על היוזמה ותומך בחוק.

המשרד מוצא לנכון לחזק את בית-הספר, לראות

אותו כמוקד בקבלת החלטות ועל-כן להקצות את המשאבים ישירות אליו. השעות

יוקצו על-פי קריטריונים שיוויוניים שקופים, כאשר יוגדרו נושאים שונים.הנושא המרכזי הוא התקן הבסיסי, סל טיפוה, סל שילוב כמו סל בצוותא. כל

הסלים האחרים שמיועדים לאוכלוסיות מיוהדות, כמו מהוגנים, עולים הדשים,

טעוני טיפוה וכן הלאה, גם הם יוקצו לפי תלמיד על-פי אותם

הקריטריונים.

כאשר תקציב המדינה יאושר ואנחנו נדע כמה שעות עומדות לרשותנו, אנחנו

נקצה מיד את השעות. זאת אומרת, נוכל להביא אפילו את ההלוקה הרבה לפני

פתיהת שנת הלימודים, כדי שגם בתי-הספר יערכו בהתאם.

היו"ר עמנואל ז יסמן; אני מודה על כך שמשרד החינוך והתרבות תומך

בהצעת ההוק. האם הסעיף כפי שהוא מנוסה מקובל

עליכם?

יאיר סמוכה; בההלט כן.

היו"ר עמנואל ז יסמן; כפי שהוא מנוסה?

יאיר סמוכה; כפי שהוא מנוסה. הוא כולל את כל השעות, הוא

לא מפרט את ההלוקה בין המגזרים שהבר הכנסת

רובינשטיין ציין ואנהנו באמת רוצים שתהיה ביקורת על כל השערת של

המערכת.

היו"ר עמנואל ז יסמן; מה אומרת היועצת המשפטית?

דורית מורג; אין התנגדות. משרד המשפטים לא הגיע היום,

אבל אנהנו נעביר את הניסוה אליו לביקורת.

ככלל אני לא רואה הערות מיוהדות, אלא אם כן יהיו לו הערות נוסה כאלה

ואחרות.

היו"ר עמנואל זיסמן; מר בן-שבת, באת ברגע היסטורי. משרד החינוך,

באמצעות דוקטור יאיר סמוכה - שהוא בדרך כלל

משתתף בישיבות שלנו כנציג קבוע ובכיר של משרד ההינוך - הודיע שהמשרד

תומך בהצעת החוק. לא זו בלבד, אלא גם הנוסח מקובל עליו.

אברהם בן-שבת; יישר כוח.

היו"ר עמנואל ז יסמן; אם אתה תתן את בירכת הסתדרות המורים, אנהנו

נאשר אותו ונעלה אותו לקריאה ראשונה.

יאיר סמוכה; גם ימי הדרכה וגם ההשתלמויות יופצו באותה

דרך. אנחנו רצינו להרהיב מעבר לנדרש.

אברהם בן-שבת; אתה יודע שהכנס כבר מוכן.

היו"ר עמנואל זיסמן; אם אתה כבר מזכיר את הכנס הזה לגבי יום

הינוך ארוך, כפי שסיכמנו, אני רוצה לומר לך

שהוכיתי בתדהמה שבחוק ההסדרים, על דעתו של חבר הכנסת מאיר שטרית, בלי

התייעצות ובלי ידיעת הוועדה, בוודאי שלא לפי הסכמתנו, הביאו תיקון שיום

חינוך ארוך יוארך מ-3 ל-6 שנים. אני מחיתי על כך.אברהם בן-שבת; גם השר לא בעד זה.

היו"ר עמנואל זיסמן; אני שאלתי את חבר הכנסת מאיר שטרית איד הוא

הסבים לזה, ביוזם החוק ויושב-ראש הקואליציה,

והוא התחיל לשכנע אותי מעל במת הכנסת שזה יביא לידי כך שאותם המכשולים

שאנחנו נתקלים בהם ושי ידונו בכנס, ניתן לפתור אותם. אני אמרתי לו שזה

לא מקובל. אני מנצל את ההזדמנות הזאת על-מנת לפנות לראש-הממשלה, לשר

האוצר ולממשלת ישראל להוציא את התיקון הזה מהחוק. אנחנו יכולים, אם

יהיו קשיים, להאריך קצת, אבל מ-3 עד 6? זה דבר חמור מאוד.

אברהם בן-שבת; נכון מאוד. אתה צודק לחלוטין. אני איתך. אני

עד לנושאים שבודקים אותם, רואים שהם

חיוניים, שהם פועלים בפי שצריך ואז מפיקים מהם תועלת.

דורית מורג; אני מבקשת לתת לנו אפשרות לנסח סופית את

הסעיף יחד עם משרד המשפטים והיועץ המשפטי של

הוועדה, כדי להתאים את הנוסח לחוק הקיים.

היו"ר עמנואל זיטמן; בסדר.

אנחנו מאשרים את הצעת החוק. נביא אותה

לקריאה ראשונה. הניסוח בעקרון מקובל, אבל אם צריך לתקן משהו, הניסוח

הסופי יועבר לידייך ולידי היועץ המשפטי של הוועדה.

ורדה לוי; רציתי להתייחס לנושא של המועד. כתוב פה לא

יאוחר מחודשיים. האם זה אומר שלפני כן בעצם

התקן של בית הספר אינו מאושר? מה בעצם זה אומר? היום אנחנו חיים

במציאות מאוד קשה וצריך שאנחנו כאנשי שדה נדע ממתי התקציב בידינו, ממתי

אנחנו יכולים לבנות. מדובר בפיטורי אנשים, בהעברת אנשים מבית-ספר אחד

לבית-ספר שני. הדברים האלה הם מאוד משמעותיים. אם העניין הזה של לא

יאוחר מחודשיים פירושו של דבר שזה יטיל עלינו איזושהי מגבלה שעד שזה לא

יאושר אנהנו לא נקבל סופית, אז אולי כדאי להתייהס לעניין הזה.

יאיר טמוכה; השנה השעות הוקצו באמצע יולי וזה היה מאוחר

מרי. כאן מתחייבים על חודשיים לפני מועד

פתיחת שנת הלימודים. אנחנו מדברים על הקצאה כבר במרב. זאת אומרת, אחרי

שתקציב המדינה יאושר, במשך חודשיים המשרד ייערך ובסביבות חודש מרס

השעות יוקצו לבתי-הספר.

אברהם בן-שבת; הבעיה היא שבהקצאת השעות אין הקצאה

חד-פעמית. כל פעם המשרד מזרים פה ושם או

מפחית וזו הצרה הגדולה. אם פה הצעת ההוק מגבילה אותו בחודשיים, זה עוד

לא אומר שהוא צריך לחכות עד לאותו יום אחרון של החודשיים אלא הוא לוקח

לפני כן ומזרים את התקנים. הבעיה היא שלפחות חודשיים לפני תחילת שנת

הלימודים חייב הכל להיות סגור בבתי הספר.

היו"ר עמנואל זיטמן; לכל המאוהר עד ה-1 ביולי.

אברהט בן-שבת; בסדר. לכל המאוחר עד ה-1 ביולי.היו"ר עמנואל זיסמן; את היית מתקנת את זה לשלושה הודשים?

ורדה לוי; כן.

אברהם בן-שבת; גם אני תומך.

היו"ר עמנואל ז יסמן; זאת אומרת לא עד ה-1 ביולי אלא לכל המאוהר

עד ה-1 ביוני.

ורדה לוי; גם מבחינת הוצאת מכתבי פיטורין והעברות מורה

מבית-ספר לבית-ספר, אנחנו הייבים לסיים את

זה עד ה-30 במאי.

קריאה; אני רוצה להבהיר שהצעת החוק לא דורשת את

אישור ועדת החינוך אלא רק מביאים לידיעתה.

זאת אומרת, זה מרחיב את נושא השקיפות ואת הנושא של הביקורת הציבורית,

אבל זה לא אומר שהשר צריך להביא את זה ויכול להיות שהוועדה לא תאשר או

משהו כזה.

היו"ר עמנואל זיסמן; אנחנו מבינים את זה היטב. עצם הבאת הנושא

לידיעה, יש לזה את התוקף הציבורי.

קריאה; בהחלט. יש לזה חשיבות בפני עצמה, אבל אני

חושבת שהיא התכוונה שיכול להיות שפתאום זה

לא יאושר או פתאום בחודשיים האלה יהיו שינויים. זאת לא הכוונה אלא

הכוונה היא שהשר יקצה את זה תוך ידיעה שאהר-כך זה יובא לביקורת ציבורית

ויובא בפני הכנסת. לכן אני לא הושבת שמתעוררת הבעיה שהגברת ורדה לוי

ציינה.

דורית מורג; זה גם לא מונע את כל ההליכים שהיו עד עכשיו.

זה ודאי לא מבטל אותם. זה רק מחזק את הדיון

הציבורי ואת השקיפות לנושא הזה.

היו"ר עמנואל זיסמן; הוויכוח הוא לא פורמלי. עצם העובדה ששר

חינוך חייב להביא לידיעה, זה דוחף אותו לכך

והוא דואג להסדיר את העניינים בעוד מועד.

אני מציע לאשר את ההצעה ולהעביר אותה לקריאה ראשונה. אם יהיו בעיות,

נתכנס עוד פעם בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית, וממילא נתכנס

עוד הפעם.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 20;09

קוד המקור של הנתונים