ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/10/1998

חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 5), התש"ס-2000

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 228

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי. חי בחשון התשנ"ט (28 באוקטובר 1998). שעה 00;9

נכחו; חברי הוועדה; עמנואל זיסמן - היו"ר

אמנון רובינשטיין
מוזמנים
עו"ד דורית מורג - מנהלת המחלקה המשפטית, משרד החינוך והתרבות

יצחק כהן - סמנכ"ל ומנחל מינהל פדגוגי, משרד החינוך והתרבות

י ועץ משפטי; משה בוטון
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית
ימימה פרלס

סדר-היום;

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מטרות החינוך), התשנ"ז-1997 - ח"כים:

אמנון רובינשטיין, דליה איציק, נעמי חזן, מקסים לוי, מאיר שטריתהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מטרות החינוך), התשנ"ז-1997 - ח"כים: אמנון

רובינשטיין. דליה איציק. נעמי חזן. מקסים לוי. מאיר שטרית

היו"ר עמנואל זיסמן;

אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו דנים בהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון

מטרות החינוך), התשנ"ז-1997 - של ח"כים: אמנון רובינשטיין, דליה איציק, נעמי

חזן, מקסים לוי, מאיר שטרית. חה"כ רובינשטיין, בבקשה.

אמנון רובינשטיין;

אדוני היושב ראש, הצעת החוק הזאת הוגשה כהצעת חוק ממשלתית לפני כשלוש

שנים, והועברה בקריאה ראשונה כמעט פח אהד. היה מתנגד אחד בודד שנמנע, וזה היה

חה"כ שאול יהלום, ואמרתי לו שם שלדעתי זו לא התנגדות עניינית, קרוב למערכת

הבחירות. על כל פנים, הצעת החוק הזאת עברה, והיא גם עברה במשרד החינוך שורה של

דיונים שאינני יודע אם יש להם תקדים. גם בגופי המשרד, גם בהנהלת המשרד, מועצת

החינוך הממלכתי הדתי, היא עברה הלאה. גם בגופים חיצוניים של מורים ושל מנהלים.

אפילו בתערוכת החינוך הצגנו את הטיוטא הראשונה של הצעת החוק הזו, וביקשנו

תגובות של תלמידים ומורים. לאחר דיונים ארוכים מאוד, הגשנו לכנסת את הצעת החוק

הזו. אני רוצה גם להדגיש שיש גם בעיה בניסוח הצעת החוק הזו, משום שהיא חלה

לגבי כל החינוך הממלכתי, כולל הערבי. זו היתה החלטה אסטרטגית, גם של שרי חינוך

קודמים, שבניסוח מטרות החינוך, אנחנו לא עושים הפרדה בין החינוך הערבי לבין

החינוך העברי. יש לנו רק סעיף מיוחד לגבי החינוך הממלכתי דתי, שנתקבל בהסכמה

מלאה של מועצת החינוך הממלכתי דתי, וגם בהסכמתו הפרטית דאז, של השר זבולון המר

זכרונו לברכה.

משה בוטון;

על החינוך העצמאי הוא לא יחול, נכון?

אמנון רובינשטיין;

לא, החינוך חעצמאי הוא נטול פיקוח. אני לא רוצה להיות יותר חריף.

לכן, הניסוח היה גם מקיף וגם מפורט. צריך להדגיש שלגבי מערכת החינוך,

מטרות החינוך הממלכתי זה לא כמו חוק רגיל. זה חוק שמתייחס במישרין לכל מורה

ומורה. עם כניסתי לתפקידי כשר החינוך, קיבלנו הרבה מאוד תגובות שהפתיעו אותי,

גם של הסתדרות המורים, דרך אגב, שדורשות לתקן ולשנות מן היסוד את הניסוח שקיים

היום של חוק החינוך, שהוא מיושן לחלוטין, והוא ממש, הייתי אומר, מעלה גיחוך.

הצעתי, אדוני היושב ראש, מכיוון שאנחנו כאן בפורום כזה, שאנחנו נעביר את החוק

בקריאה ראשונה, ונכנס לדיון מפורט בסעיפים לקראת הקריאה השניה והשלישית. זוהי

ההצעה שלי. צריך גם לזכור שההצעה הזאת נידונה בקריאה ראשונה, בדיון רב

משתתפים, כאשר כמעט כל קוראיה שיבחוה, אם להשתמש בלשונו של מר בגין.
היו"ר עמנואל ז יסמן
תודה רבה. מר כהן, בבקשה.
יצחק כהן
הייתי שותף לחלק מן הדיונים שפרופ' רובינשטיין דיבר עליהם. יחד עם זאת,

לקראת הדיון של היום, קיימתי התייעצות גם עם השר. מנכ"ל המשרד נמצא בחו"ל.במשך שנות הקדנציה הנוכהית, המשרד לא עסק בזה. השר רוצה לחזור ולבחון את כל

הנושאים שנוגעים בהצעת ההוק הזו. אנחנו מבקשים, מאחר שלא התכוננו להצגת ההצעה

עכשיו, במועד הזה, השר רוצה להקים ועדה בתוך המשרד, כדי לשמוע גם אנשי ציבור

באותה ועדה. אף אחד מאנשי המשרד של היום, לא שר, לא מנכ"ל, לא יושב ראש

ההסתדרות, ולא אחרים, לא עסקו בזה. אני חושב שלפרק זמן מסויים, לא ארוך, השר

רוצה להקים ועדה לא כדי לדחות את זה, אלא כדי ללמוד את הנושא. גם הנהלת המשרד

הנוכחית רוצה לעסוק בעניין הזה, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מרכזי.

לכן, על פי בקשת השר, ואני מביא כאן את דבריו, אנחנו מבקשים פרק זמן של שלושה

חודשים או משהו כזה--

אמנון רובינשטיין;

לא תהיה כנסת...
היו"ר עמנואל זיסמן
תהיה...

משה בוטון;

אין אף נקודת זמן שאין כנסת.
אמנון רובינשטיין
אני רציתי להציע שהבקשה של השר תתמלא, אבל לאחר הקריאה הראשונה. אז גם

נשמע את חברי הכנסת הרבים שהשתתפו בדיון, ואז יהיו לנו תוצאות של הוועדה,

ונוכל לקראת הקריאה השניה והשלישית לעשות תיקונים. הרי אין התנגדות של השר

לעצם הניסוח של ההצעה. הוא גם אמר לי את זה, והוא גם הודיע את זה לוועדת השרים

לחקיקה. זוהי ההצעה.

היו"ר עמנואל זיסמן;

למה לא ביקשת רציפות של ההצעה הקודמת?
אמנון רובינשטיין
ביקשתי. בזמנו של השר זבולון המר, זה התעכב בדיונים במשך כמעט שנתיים.

כאשר שוחחתי עם השר לוי, הוא אמר לי: אני מעדיף שתביא את זה מחדש, אז הבאתי את

זה.
היו"ר עמנואל זיסמן
למעשה, אפשר היה לתת רציפות, לתת למליאה.

דורית מורג;

היתה התנגדות בזמנו לרציפות, משום שרצו לדון מחדש. יש גם הצעה פרטית של

חה"כ שאקי, לצערי לא הבאתי אותה, שהיא כמובן קצת שונה.

משה בוטון;

אבל לוועדה עצמה יש סמכות להחיל רציפות בלי הסכמתה של הוועדה.דורית מורג;

אנחנו מדברים על עמדת משרד החינוך, לא על סמכות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

זה מחזק עוד יותר את העמדה המוסרית שלו, כשהוא אומר שיכול היה לסגור הכל

עם השר. אני נותן אמון, ואני אודיע במליאה שהדיונים והכנת החוק לקראת קריאה

שניה ושלישית, ייעשו עד לסיום הוועדה, במידה שהכנסת עוד תשב לתקופה של שלושה

חודשים.

משה בוטון;

היתרון בהעברת הצעת החוק הזו לקריאה ראשונה כפי שהיא, והיא מנוסחת היטב

מבחינה משפטית, כלומר, אין תיקונים, הוא שברגע שהחוברת הכחולה מתפרסמת, היא

הול5ת לכל המוסדות האקדמיים ולכל הגופים האחרים, ושומעים למעשה תגובות מכל

הציבור, ששולח אותן גם לנו וגם נשמע בכנסת, ואז אפשר להביא את זה בחשבון.

היו"ר עמנואל זיסמן;

יכולה להיות אפשרות אחת, שאם בעוד שבועיים כן יביאו לקריאה ראשונה את

הקדמת הבחירות, שראש הממשלה יודיע על הקדמת הבחירות, ואז יהיו פחות משלושה

חודשים.
אמנון רובינשטיין
זה בהחלט יכול להיות.

היו"ר עמנואל זיסמן;

מאחר שאין פה איזו התנגדות עזה, חריפה, ואני נותן אמון מלא בזה, בכל

העניין הזה הייתי תומך ברציפות, אבל חה"כ רובינשטיין לא הלך בדרך של הבנה עם

השר, אלא הלך בדרך השניה, אז אנחנו נלך לקריאה ראשונה, ואני אודיע על כך

ואתחייב לשמוע את דעתכם. אתם תקימו את הוועדה שצריכה לסיים את עבודתה תוך

שלושה חודשים. אתם יכולים להקים כבר את הוועדה, כי אתם לא צריכים לחכות לקריאה

ראשונה.

אני מעלה את העניין להצבעה. מי בעד העברת הצעת החוק להצבעה במליאה לקריאה

ראשונה? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

ההצעה נתקבלה.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 30;9

קוד המקור של הנתונים