ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/07/1998

תקנות לפי חוק הקלות לחרש

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 218

מישיבת ועדת החינור והתרבות

יום רביעי. וי באב התשנ"ח (29 ביולי 1998). שעה 10:00
נוכחים
חברי הוועדה: עמנואל זיסמן - היו"ר

שמואל הלפרט

נעמי חזן - מ"מ היו"ר
מוזמנים
אלדר דוכן - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד עדנה הראל - הלשכה המשפטית, משרד המשפטים

ליאת שרביט - עוזרת ליו"ר המועצה לשידורי כבלים

גוסטבו טרייבר - מנכ"ל התאהדות חברות הטלוויזיה בכבלים

עו"ד שרית שגיא - יועצת משפטית, התאחדות חברות הטלוויזיה בכבלים

אהרון עיני - יו"ר אגודת החרשים בישראל

יעל קפלן - אגודת החרשים בישראל

רבקה גולן - אגודת החרשים בישראל

אחיה קמארה - פורום לקויי השמיעה

עידו גרנות - "בקול" (ארגון כבדי שמיעה בישראל)
היועצים המשפטיים
מרים פרנקל-שור

משה בוטון
מנהלת הוועדה
יהודית גידל'
יועצת הוועדה
דליה ברק-קמחי

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
תקנות לפי חוק הקלות לחרש.תקנות לפי חוק הקלות לחרש
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב. על אף מה שהתחייבנו בפעם הקודמת לא הצלחנו לטפל בנושא של "כללי הקלות לחרש

(המועצה לשידורי כבלים), התשנ"ו-1996". אני מצטער שזה לקח כמה שב1עות אבל אני התחייבתי שזה

יידון עוד לפני שאנחנו יוצאים לפגרת הקייץ.
מרים פרנקל-שור
אולי כדאי לתת למישהו מאגודת החרשים להציג את הכללים. האם אתם רוצים להציג את הכללים?
עדנה הראל
הממשלה יכולה להציג את הכללים.

הוראת החוק העיקרית, כמו שכולנו יודעים, קובעת חובה על כל אחד מגופי השידור הממ1נים על כלי

התקשורת - רשות השידור, הרשות השניה והמועצה לשידורי כבלים - להכין כללים שייבטיחו שלפחות רבע

מכלל השידורים שהם לא בשידור חי יתורגמו בכת1ביות, ולפחות מהדורת חדשות אחת תהיה בשפת

סימנים.

המועצה לשידורי כבלים מציעה בכללים שהוכנו במחצית שנת 1997, לפני כשנה, שמהשידורים

העצמיים, שהם בעצם כל השידורים שהם לא מתורגמים בין כך לפי ההוראות הכלליות לכתוביות - רבע

לפחות יתורגמו ויהיו מלווים בכתוביות.

יש הוראה בעניין מישדר חדשות מקומיות, שאלה החדשות שמכינים בעלי הזיכיון לשידורי כבלים, כי לפי

החוק שלהם הם לא משדרים שידורי חדשות ארציים אלא רק מעבירים שידורי חדשות ארציים של אחרים.

ההוראה מתייחסת למישדרים מההפקה המקומית. כאן צריך להעיר שהמישדרים מההפקה הנוקומית

לא כוללים שידורי חדשות, תוכניות בענייני היום, מישדרי רצף ואירועי ספורט. זאת אומרת שההגדרה

שמתייחסת לרבע, מתייחסת לרבע מכלל השידורים שהם לא מתורגמים בין כך לכתוביות, כלומר מישדרים

מהפקה מקומית, אבל לא לכל אלה שאינם מל1וים בכתוביות אלא רק לרבע מכלל האחרים.

מטעם משת- המשפטים אני בהחלט חושבת שיש מקום לבחון מחדש את הכללים באספקט הזה. יכול

להיות בהחלט שהה1ראה צריכה לחול על רבע מכלל המישדרים מהפקה מק1מית אבל לרבות חדשות,

מישדרי רצף, אירועי ספורט ות1כניות בענייני היום, כמובן למעט כאלה שהם בשידור חי, כמו מישדרי רצף, כי

הם בהגדרה לא כלולים בתוך הוראת החוק. אבל אירועי ספורט ותוכניות בענייני היום בהחלט יכולים להיכנס

לתוך התחשיב של ה-25%.
היו"ר עמנואל זיסמן
כשאתם הכנסתם את זה האם לא באתם בדברים עם מועצת הכבלים?
גוסטבו טרייבר
המועצה לשידורי כבלים לא באה בדברים עם התאחדות הטלוויזיה בכבלים.
עדנה הראל
אומר שני דברים בהמשך לשאלה שלך כנציגת משרד המשפטים. קודם כל, אם אתה שואל אותי, עד

כמה שאני יודעת משרד המשפטים היה מיודע לכללים שהכינה המועצה לשידורי כבלים. בזמנו אני באופן

אישי עדיין לא הייתי מעורבת בעניין.

דבר שני, נכנסה נציגת המועצה לשידורי כבלים, גברת ליאת שרביט. אולי כדאי שאת המשך הצגתהכללים היא תעשה.
ליאת שרביט
אני רוצה לציין לפני שבכלל מתחילים, גם גברת עינה הראל אמרה את זה, שבשבוע שעבר ועדת

הכלכלה אישרה 6 ערוצים יעודיים נוספים וועדת הכספים אישרה את תקנות הלוויין. זאת אומרת שנוספה

כאן עוד פלטפורמה ועוד 6 ערוצים שצריכים להיכלל בכללים. המועצה מבקשת עוד קצת זמן. זה היה רק

לפני שבוע ולכן עוד לא הספקנו לעשות עם זה כלום.
היו"ר עמנואל זיסמן
אבל מה שוועדת הכלכלה החליטה, זה יקח זמן.
ליאת שרביט
זה לא "קח זמן. היא אישרה עוד 6 ערוצים 'עודיים. זה כבר אושר. פשוט היה שינוי קל בשני שמות

ברשימת הערוצים החדשים המוצעים והוסיפו עוד ערוץ חדשות. זה עבר אישור פורמלי של ועדת הכלכלה.
מ"מ היו"ר נעמי חזו
תמשיכי את דברייך, בבקשה, למתת הדברים הקשים שמתחוללים מחוץ לוועדה. אנחנו נסיים את

התקנות האלה היום.
ליאת שרביט
המועצה לשידורי כבלים לפני שנה אישרה הקמת 5 ערוצים 'עודיים: ערוץ חדשות, ערוץ בשפה הערבית,

ערוץ בשפה הרוסית והאמהרית, ערוץ מורשת ישראל וערוץ מוסיקה. הממשלה באותו ח1דש גם אישרה את

5 הערוצים הייעודיים האלה. ואז זה עבר לוועדת הכלכלה. בוועדת הכלכלה זה עבר דיון די אתך של יותר

משנה ובשבוע שעבר הוועדה אישרה את ההצעה של הממשלה ושל המועצה בשינוי. הוועדה הוסיפה ע1ד

עחץ חדשות, לערוץ המוסיקה היא קראה "עחץ מוסיקה ישראלית וים תיכונית", ולערוץ העולים היא קראה

"ערוץ אחד או יותר בשפות זחת המיועד לעולים". השינוי הזה פשוט היה צריך לעבור עוד אישור פורמלי של

המועצה ושל הממשלה. בנוסף לזה ועדת הכספים אישרה תקנות לשידורי לוויין.
היו"ר נעמי חזו
איר זה משפיע על הנושא שלפנינו?
ליאת שרביט
איר זה משפיע? העניין הזה של הערוצים הייעודיים והעניין של הלוויין לא מופיע כרגע בכללים והמועצה

חושבת שזה צריר להופיע בכללים. לדוגמא, הכללים מתייחסים רק לשפה הערבית. מה עם עחץ בחסית

ובאמהרית, מה עם שאר הערוצים? המועצה מבקשת להכין כללים שיהיו יותר ממצים ויותר מקיפים ו"חולו

גם על העחצים הייעודיים וגם על שידורי הלוויין.
היו"ר נעמי חזו
אבל זה לא פוסל שאנחנו נאשר היום את התקנות האלה ואתם תביאו לנו בהמשר תקנות גם ללוויינים.
ליאת שרביט
ולעחצים הייעודיים.
היו"ר נעמי חזו
רגע, סליחה, הערוצים הייעודיים הם חלק ממועצת הכבלים.
רבקה גולו
מה עם הכתוביות?
היו"ר נעמי חזו
אני מנ0ה לברר פה, אנחנו רוצים להחיל את זה על המקסימום האפשרי.
עדנה הראל
אולי רק תיקון. המועצה לשידורי כבלים, ההל מהחקיקה של פרק ב2 בחוק הבזק, כלומר החל מסוף

שנת 1997, היא גם המועצה לשידורי לוויין. היא נקראת "המועצה לשידורי כבלים ולשידור' לוויין" החל

מ-1.1.98.
היו"ר נעמי חזו
אז זה חל על כל ההפקה.
עדנה הראל
מה שגברת ליאת שרביט אומרת זה שהממשלה יכולה, אם הוועדה תסכים, למשוך את הכללים האלה,

לתקן אותם ולעשות אותם כלליים, כך שייחולו על כל הגופים שנמצאים בסמכות המועצה לשידורי כבלים.
היו"ר נעמי חזו
מדוע הם לא חלים היום כפי שהם כתובים?
עדנה הראל
הם לא מתייחסים כאן לשידורי לוויין או לערוצים הייעודיים, למה שנקרא: בעלי זכות שימוש. יש כאן אפילו

טעות - שכניראה בתקנה נתייחס לזה - בסעיף 2(ב), שבו נכתב "לבעל רשיון לשידורים בערבית". אין דבר

כזה. ככל הנראה בזמן חקיקת הכללים התיקון בדבר ערוצים יעודיים עדיין לא היה מושלם ולכן התייחסו

לבעל רשיון. בעצם הכוונה היא ככל הנראה לבעל זיכיון.
נעמי חזו
אני רק אסביר ליושב-ראש מה הבעיה. התווספו עכשיו 6 ערוצים יעודיים וכן שידורי לוויין. זה לא כלול פה

ולכן הם רוצים להרחיב את התקנות כדי שהן תכלולנה את כל הקשת. לדעתי צריך להעביר את הכללים

שבפנינו ואז לעשות את התיקון.
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו נרחיב את זה אחר-כך. אנחנו נאשר היום את הכללים, אלא אם כן יש התנגדות אחרת.
גוסטבו טרייבר
יש לנו מספר הסתייגויות.

לפני שאני אכנס לתוכן הדברים, אם אדרש, יש סיבה נוספת שאנחנו חושבים שראוי היה למשוך את

הכללים האלה 1לקיים דיון רחב לגבי הערוצים כולם. אנחנו חושבים שבסופו של דבר כל הכללים שבאים

להקל על לקויי השמיעה מתקיימים בערוצי הכבלים שלנו. לא כי אנחנו יותר טובים לחרשים, אלא מטבעם,

מאחר והמרכיב המתורגם הוא קריטי אז הערוצים האלה - ערוץ 3, ערוץ 4, ערוץ 6 וערוץ 8 - הם עחצים

טובים לאוכלוסיה הזאת, כפי שהם היום, גם בלי הכללים האלה. לא כי אנחנו טובים אלא כי זה טבע

הערוצים הללו. אני חצה לציין את זה.אבל בכל זאת בזמנו קיימנו הידברות עניפה עם גברת מיכל רפאלי-כדורי, שהיתה עד לפני כמה חודשים

יושבת-ראש המועצה לשידורי כבלים, ניסינו לפתוח בהידברות על כללים אחרים לחלוטין.

אני אגיד מה היו הכללים שבזמנו דיברנו עליהם ושלגביהם הגענו להסכמות. בפועל הכללים שלנו היום

הם שונים לחלוטין. בזמנו דיברנו על אפשרות לעשות הסדר שיישתף גם את הערוץ השני, גם את רשות

השידור וגם את חברות הכבלים, שבמסגרתו תשודר מהדורת "מבט לחדשות" כל יום באיחור של חצי שעה

או של שעה, בתרגום או בהיקף כזה של סימנים, במימון משותף של כל הגורמים המשדרים וגם של רשות

השידור. אז אנחנו סברנו, וגם ציבור החרשים סבר כך, שזה יהיה לתועלת. סברנו שזאת תהיה התרומה

האמיתית מבחינתם, כי הם יראו את החדשות רק באיחור של חצי שעה ורצינו לעשות את זה. זה לא משהו

כדי לעשות "וי", כמו שיש היום פעם בשבוע תרגום של החדשות לשפת הסימנים בשעה 12 בלילה, גם

בערוץ הראשון וגם בערוץ השני, אפילו בערוץ הציבורי. הם גם לא מקיימים את מה שהם מחוייבים היום -

זאת האמת - וגם לא בטוח שמה שהם עושים משרת את הציבור.
יעל קפלו
סוכם אז שזה יבוא לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
גוסטבו טרייבר
היתה הסכמה משותפת בעניין הזה, ובזמנו היה אפילו יותר מזה, היה מפגש אצל גברת מיכל

רפאלי-כדורי שבו השתתף גם נציג רשות השידור.
משה בוטון
מה אתה מציע? אתה מציע לדחות את זה בשלב הזה?
גוסטבו טרייבר
אם תרשו לי, עוד 30 שניות אסיים את דברי. בזמנו רשות השידור הציגה בפנינו בעיה של מימון. אמתו

אז שאנחנו ניקח על עצמנו חלק מעלויות המימון שלה כי אנחנו חושבים שזה לא זריקת כסף. בסופו של דבר

הדברים האלה לא התאפשרו, כניראה לא בגלל היעדר רצון טוב אלא כניראה שהחוק לא התאים או שהיו

סיבות אחרות שמנעו את זה.

אני חושב שהדבר הזה היה דבר נכון. מאחר ואז זה אולי לא התאפשר אני מציע עכשיו לקיים איתנו שוב

הידברות, לפני שיוגשו כללים. הכללים האלה לא נעשו בהידברות איתנו.
ליאת שרביט
אבל אתה מבין שזה אומר שצריך לשנות את החוק.
גוסטבו טרייבר
יש שתי אפשרויות: 1) אפשרות רחבה יותר, לתקן את החוק; 2) אפשרות יותר מצומצמת, להביא

לוועדה כללים שתואמים את החוק אבל שמתואמים ובאים אחרי הידברות איתנו. בכל זאת בשנה האחרונה

אנחנו עשינו דברים למען ציבור כבדי השמיעה, כמו תרגום החדשות ב-CNN. עשינו את זה ביוזמתנו, כל יום

יש מהדורת חדשות מתורגמת מה .CNN-אני לא יודע אם חברי הכנסת יודעים את זה.
משה בוטון
זה לא רק לכבדי השמיעה. זה גם לכאלה שלא יודעים אנגלית.
גוסטבו טרייבר
זה לא רק לאלה שלא יודעים אנגלית. בוודאי שלציבור כבדי השמיעה הדבר הזה הוא תחמה אמיתית.

זה לא שיש סטגנציה בנושא הזה מבחינתנו.לכן אני אומר, תמשכו את הכללים, תקיימו איתנו דיון. אם אפשר לתקן את החוק...
היו"ר עמנואל זי0מו
מר גו0טבו טרייבר, תצא כעת מנקודת הנחה שאנחנו רוצים לאשר את הכללים היום. אנחנו מוכנים לבוא

לקראתכם אבל אי אפשר למשוך את זה 3 שנים. בסעיף 5, סעיף התחילה, כתוב "תחילתם של כללים אלה

ביום "שים לב, היה כתוב "1997", אנחנו כבר ב-1998. זה לא חוק. זה כללים. כללים נכנסים

לתוקפם ואחר-כך אפשר לשפר אותם ולתקן אותם. אין כל בעיה. אם לא נאשר את הכללים ייגרם מק לכבד

השמיעה.
גוסטבו טרייבר
לא מבחינתנו.
אהרון עיני
(בתרגומה של גברת רבקה גולן)

אני רוצה לברך את מר גו0טבו טרייבר על הכתוביות בשעה 9 בחדשות ה CNN- בשם ציבור כבדי

השמיעה. אבל היום יש לנו בעיה עם החדשות הללו כי החדשות בערוץ הראשון עבה לשעה 21:00

והעובדה שהחדשות המתורגמות של ה CNN-משודחת בשעה זהה היא בעייתית. אז אני מבקש אם אפשר

להקדים או לשנות את השעה שזה משודר.
גו0טבו טרייבר
אנחנו שוקלים לשנות את השעה.
אהרון עיני
אני רוצה לומר מ0פר דברים נוספים. אנשים חצים הרבה פעמים להיות מעורבים בתוך הקהילה

האיזורית אך בחדשות המקומיות אין כתוביות על אף שיש הרבה שידורים חוזרים. הבקשה היא להכניס

בשידור החוזר כתוביות, או תרגום לשפת סימנים. יש לנו מאגר של מתורגמנים בכל הארץ ואין בעיה לאייש

ולתת לכם את הרשימה.
יעל קפלו
גם על זה דובר בזמנו עם גברת מיכל רפאלי-כדורי.
אהרון עיני
דיברנו עם גברת מיכל רפאלי-כדורי מספר פעמים, נפגשנו איתה והיא אמרה שהיא לוקחת את זה על

עצמה, אף לא נעשה שום דבר. אני מבקש להתייחס לזה.

זה לא רק לכבדי שמיעה. צריף להתייחס גם לחרשים שאינם יודעים לקרוא סוב עברית וצריף לתת להם

תרגום לשפת סימנים.

אלה הדברים שצריף לתקן.
גוסטבו טרייבר
האם מה שכתוב פה בכללים תואם את מה שהתרשים וכבדי השמיעה רוצים? לנו יש הערות לג1פ1 של

עניין אבל אני לא בטוח, לכן אני רוצה לשאול אתכם קודם כל, האם מה שכתוב בכללים שלפנינו מתאים

לצרכים שלכם? האם זה מה שביקשתם וזה מה שאתם רוצים? יכול להיות שהתרשים צריכים דברים

אחרים ואנחנו הולכים למשהו שלא מתאים להם.
יעל קפלו
אחד הדברים שחסרים זה באמת תרגום לשפת הסימנים בתוכניות לילדים. אולי עדיף שבמקום תוכנית

חדשות אחת יהיה תרגום לשפת סימנים בערוץ הילדים. זה גם דבר שדיברנו עליו בזמנו עם גברת מיכל

רפאלי-כדורי.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני מקבל את ההצעה, ניכנס כעת לסעיפים הספציפיים ונלך אחד, אחד.

האם יש לכם העדות להגדרות?
מרים פתקל-שור
"שידורים עצמיים": צריך להיות "כהגדרתם בסעיף 1 לכללי הבזק", ולא "כמשמעותם בסעיף 1...".
היו"ר עמנואל זיסמן
האם יש לכם הערות לגבי ההגדרות, פרט לתיקון שהיועצת המשפטית תיקנה עכשיו?

נעבור לסעיף 2 -סוגי המישדרים עם כתוביות.

האם יש הערות לסעיף 2(א)?
שרית שגיא
אם אנחנו יורדים כבר לגוף של נוסח התקנות, לעניין סעיף 2(א), לעניין החובה ללזות בכתוביות רבע

מהשידורים - נוסח החוק המסמיך, חוק ההקלות לחרשים, מדבר על רבע מהמישדרים בעברית ובערבית.

לעומת זאת הנוסח שמופיע כאן מדבר על רבע מהמישדרים בהפקה המקומית. יש הבדל. חברות הכבלים

מעוניינות שתהיה להם פריבילגיה לקבוע איזה תחום שידורים הוא התחום שילווה בכתוביות. בלומר שהנוסח

יהיה שידורים בעברית, ממש כמ1 בח1ק המסמיך, ממש כמו בכללים של הרש1ת השניה.
היו"ר עמנואל זיסמן
ההערה שלך ברורה מאוד.
עדנה הראל
אני חושבת שכדאי לקבל את ההערה של התאחדות הכבלים מכיוון שזה עולה בקנה אחד גם עם

ההערה שלי.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני הרי הבעתי הסכמה עוד לפני זה, לכן הפסקתי אותה והיא הבינה אותי. איך אתם מתקנים את זה?
משה בוטון
זה לא כל-כך נכון. מדוע? משום שמועצת הכבלים היא האחראית על התקנת התקנות. הם התאחדות

הכבלים והם שצריכים לבצע את זה. מועצת הכבלים הציעה שיישימו כתוביות ב-25% מהתוכניות בערוץ

הילדים. זה תואם את החוק, מותר לעשות את זה. ולכן עכשיו...
גוסטבו טרייבר
אנחנו עוד לא שם.
עדנה הראל
ההערה הראשונה מתייחסת לרישא, לא לחלק של ה"לפחות" אלא לרישא: "רבע מסך המישדרים

מהפקה מקומית". בעצם מה שהתאחדות הכבלים ביקשה הוא לשנות את זה ל"רבע מהמישדרים

בעברית". אני לא בטוחה שהמינוח צריך להיות "המישדרים בעברית". ברור לי שהוא צריך להכיל גם את מה

שמוצא מההגדרה של "הפקה מקומית". זאת אומרת, כלל השידורים בערוצים העצמיים שהם בעברית -

ובערבית, אבל ההוראה לגבי ערבית היא נפרדת.
היו"ר עמנואל זיסמן
אתם צריכים לנ0ח את זה כי אנחנו רוצים לאשר את זה היום.
ליאת שרביט
אני רק רוצה לחדד, שהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין בפירוש מבקשת למשוך את הכללים האלה

ולעבוד עליהם - זה לא דבר שצריך לקחת הרבה זמן - מכיוון שהם פשוט לא ממצים.
משה בוטון
זה כבר 3 שנים מחכה.
עדנה הראל
אבל שינו את הדברים בשבוע שעבר.
היו"ר עמנואל זי0מו
אני אמרתי לפני כמה דקות ואני חתר ואומר, גם על דעתה של חברת הכנסת נעמי חזן, אנחנו הולכים

קדימה, כי אלה כללים ותמיד אפשר לשנות אותם. אם אתם תבואו בחודש אוקטובר ותגידו שאתם חצים

שינוי, אם זה סביר, אם זה הגיוני אנחנו נכניס את השינוי. זה לא חוק שצריך לעבור פרוצדורה וכולי. אנחנו

הולכים קדימה. לכן בקשתי עכשיו מעו"ד הראל ומעו"ד שגיא לנסח את התיקונים כדי שנוכל להצביע על זה.
עדנה הראל
אני מוכרחה לבדוק את זה. אני לא יכולה לנסח את זה בדיוק ברגע זה, רק להסכים על העיקרון, אם

אפשר.
נעמי חזו
יש לנו גם שאלות טקטיות וגם שאלות מהותיות. זה על תקן התייעצות.

השאלה הטקטית היא החשובה כרגע כי בעקרון מה שאנחנו מנסים לעשות זה להחיל את זה על

מקסימום הערוצים שאושרו רק בשבוע שעבר.
השאלה היא מה הזרז
אם אנחנו נעביר את הכללים היום, האם זה יזרז את ההכנה? או אם אנחנו

נמתין, האם זה יזרז?
משה בוטון
אם מאשרים - זה מזת.
נעמי חזו
אני נוטה לומר: בואו נאשר עכשיו, כי זה יהיה הזרז. אבל השאלה היא טקטית. רובנו, וכל אלה שצריכים

לאשר, בעמדה שחייבים להחיל את זה על כולם ומהר ככל האפשר. לכן השיקול הטקטי הוא שיק1ל מרמי.יש כאלה שטוענים שזה דווקא יזרז. אני לא השתכנעתי שזה יזרז.
אהרון עיני
בניסוח המשפטי הנוכחי מדובר רק על כתוביות ואין התייחסות לשפה. אני מבקש שייאמר "כתוביות

בשפה העברית".
נעמי הזו
בסדר, זה בחר.
היו"ר עמנואל זיסמן
יש נושא שלא ניתן לוויכוח יותר. אני אומר לכם, אנחנו נאשר, אנחנו הולכים רק קדימה. מאחר תה לא

חוק, אלה כללים, אז אפילו בפגרה נוכל לתקן אותם.
נעמי חזן
אני רוצה להציע שאנחנו נכתוב על האישור המוסכם: "1.9.98" ושאנחנו נדרוש שייבואו עם הצעה

מתוקנת עד לתאריך הזה, כי יש לנו ישיבת ועדה ב-31.8.98 ואנחנו נוכל ב-10 דקות לעשות תיקון. זה

סביר, נכון?
היו"ר עמנואל זיסמן
גברת עדנה הראל, הרי דברים כאלה עשינו גם בחוקים אחרים. בכל זאת, לא ניסוח סופי אבל ניסוח

עקרוני מתוקן אני חייב לקבל ולאשר היום.
עדנה הראל
אני רק אומרת, בכל הכבוד, אני גם אמרתי את זה כשדיברנו על התקנות בנוגע למועצה להשכלה
גבוהה
לממשלה יש פריבילגיה להביא את הכללים בנוסח המתוקן. אני מוכנה להסכים על העיקרון ואנחנו

ננסח את זה בתשומת לב.
היו"ר עמנואל זיסמו
את הניס1ח הסופי את תביאי,
משה בוטו!
מה את מציעה, למחוק את המילה "מקומית"? מה אתם רוצים?
עדנה הראל
לא. המבנה בתוך חוק הבזק מבחינת הערוצים העצמיים מדבר על שידורים שהם שידורים חיצוניים,

שידורי חו"ל, שהם מתורגמים.
משה בוטון
הם לא נכללים במיכסה. ה-25% זה רק שידורים שמשדרים אותם בעברית. אם מביאים 0רט ויש בו

כתוביות, זה לא נכלל במיכסה.
עדנה הראל
אולי ברשותך אני אשלים את ההסבר. יש את השידורים שמקורם מחוץ-לארץ וכללי הבזק קובעים את

חובת התרגום שלהם, ויש את השידורים האחרים, שאין להם שם כולל, ככל שאני יודעת, בחוק הבזק, אלאיש התייחסות לקבוצה מהם ואותה קבוצה נקראת "שידורים מהפקה מקומית" "שידורים מהפקה מקומית"

מוגדרים כ"שידורים שמופקים על-ידי צוותים ישראליים וכו'... ולמעט שידורי הדשות, שידורי רצף, אירועי

ספורט ותוכניות בענייני היום".

אני מבינה את ההצעה של התאהדות הטלוויזיה בכבלים וזו גם העמדה העקרונית שלי, שזה צריך

בעצם להיות הפקה מקומית לרבות ארבעת הסוגים האלה.
גו0טבו טרייבר
זה לא מה שאנחנו אומרים.
עדנה הראל
אם זו לא העמדה של התאחדות הכבלים אז טוב שאנחנו מבהירים את זה. אני לא רואה את החלוקה

של הקבוצות בתוך הערוצים בצורה אחרת.
יעל קפלו
יש פה אוכלו0יה שלמענה נעשה התרגום של התוכניות ואני חושבת שהאוכלוסיה הזאת צריכה להיות

מרכיב בכל מפגש שבו אתם דנים על איזה סוג תוכניות מדובר עם כת1ביות או עם תרגום לשפת הסימנים.
עדנה הראל
אנחנו מדברים על כלל השידורים בעברית, רק איך מגדירים אותם, זה הכל. על זה הוויכוח המשפטי.
יעל קפלו
דיברתם פה על איזה קבוצה, האם היא כן נכנסת או לא נכנסת.
עדנה הראל
רק מבחינת ההגדרה.
יעל קפלו
זה נשאר כהגדרה יבשה אבל השאלה היא מה התוכן. כמו שמר גוסטבו טר"בר אמר, אם אנחנו הולכים

לתרגם תוכנית אחרת 1לא את החדשות, מה הא1כל1סיה בעצם מרוויחה מכך? אנחנו עושים פה הגדרות

שעשויות להקטין דווקא את כמות השידורים המתורגמים.
עדנה הראל
להיפר, אני מתכוונת להוסיף על זה.
היו"ר עמנואל זיסמן
גברת עדנה הראל, אנחנו במירוץ עם הזמן. אין סיבה למשוך את העניין. אני רוצה לקבל עכשיו לא ניסוח

סופי אבל ניסוח עקרוני לגבי סעיף 2(א).
יהיה כתוב כו
"בעל זיכיון ילווה בכתוביות מסך רבע לפחות..." - עכשיו מה בא? במקום "מהמישדרים

מהפקה מקומית" מה אתם רוצים לכתוב?
עדנה הראל
רציתי להבין את העמדה של התאחדות הטלוויזיה בכבלים. אני תושבת שהיא מאוד צודקת. חבל שהיא

לא באה לידי ביטוי. כשאני התייחסתי לכלל השידורים בעברית התייחסתי לשידורים שהם לא שידוריםממקור חוץ. בשידורים ממקור חוץ, מעירה נציגת התאחדות הטלוויזיה בכבלים בצדק, יש חלק שהם

מדובבים, במיוחד בערוץ הילדים. את המדובבים אפשר לתרגם בכתוביות ולהכניס בתוך המיכסה של

ה-25%. יכול להיות שיש בזה היגיון. אני לא הייתי פוסלת את זה על הסף.
היו"ר עמנואל זיסמן
גברת הראל, מדוע את לא עוקבת אחרי מה שאני מבקש עכשיו? בחר שהניסוח הזה זה 100%.
עדנה הראל
לא, זה בכלל לא 100% הניסוח הזה מתייחס אולי רק ל-30% זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר.
נעמי חזו
הם רוצים להרחיב.
עדנה הראל
נכון, אנחנו רוצים להרחיב. יש לנו ויכוח איר אנחם מרחיבים הכי הרבה.
היו"ר עמנואל זיסמו
תנסח' עכשיו את העניין.
נעמי חזו
העיקרון הוא שאנחנו חצים את ההרחבה הגדולה ביותר.
גוסטבו טרייבר
לא בכל מקום, זה לא פשוט. זה לא חד-משמעי.
היו"ר עמנואל זיסמו
אם אתם לא מס1גלים לנסח אז אי אפשר להתקדם. אז נסגור את הישיבה ונעשה חון פעם אחרת. אני

לא חצה לסגור את הישיבה. אני מסוגל להעביר את הנוסח הקיים רק כדי להצעיד את זה קדימה.

גברת עדנה הראל, אני אומר לך את זה בכל הכנות, עם כל הכבוד. את באה לישיבה מטעם משרד

המשפטים, מטעם הממשלה, מציגה לי נושא ותוך כדי הישיבה את חוזרת בך ממה שאת מציגה. הרי אנחנו

ביקשנו לדעת מי מציג את הנושא. עו"ד עדנה הראל, את אמרת שאת מציגה ונתתי לר להציג. עכשיו באה

עו"ד שרית שגיא והיא מעלה עניין אחר. יש רק אפשחת אחת: אני חצה היום לאשר משהו ש"אפשר לך

אחר-כך עיצוב וניסוח סופי. אבל אם את עכשיו באה ואומרת לי שמה שהצגת לנו הוא כניראה טעות...
משה בוטון
שיישבו ביניהם ו"כינו נוסח עד שעה 14:00.
היו"ר עמנואל זיסמו
אני מפסיק את הישיבה. ברגע שתסיימו אנחנו נתכנס שוב.
נעמי חזו
עד שעה 14:00 תנסו להגיע להסדר שאנחנו נוכל לאמץ ואנחנו נאשר אותו על המקום היום. פשוט

המליאה מתחילה כעת, אני מתנצלת שאני צריכה לעזוב.חבר הכנסת עמנואל זיסמן, מה שאתה מחליט - אני איתך. אני רוצה לאשר היום.
היו"ר עמנואל זיסמן
אני אפסיק את הישיבה עכשיו, תשבו, תתייעצו, תביאו נוסה מ1סכם - אם זה נוסה מוסכם על-ידי כולם,

מה טוב; ואם לא ....
גוסטבו טרייבר
ואם זה לא יהיה נוסה מוסכם?
היו"ר עמנואל זיסמן
מה שחשוב לי שזה נוסה מוסכם על דעת הנציגים.
גו0טבו טר"בר
אבל באה נציגת הממשלה, שעומדת מאחורי זה, והיא אומרת שהיא רוצה למשוך את הכללים.
הירי עמנואל זיסמו
אני היום אתקדם עם זה מה שלא יהיה. לא אתן יד לסהבת הזאת. כשהיא אמרה מה שאמרה, אני מיד

קיבלתי את זה עקרונית, ראית לפי הצורה שאני הגבתי. אבל לדהות את זה אני לא מוכן בשום פנים ואופן.
ליאת שרביט
אני בטוהה שכל שינוי שייעשה אם אנחנו נמשוך את הכללים יהיה רק לטובת האוכלוסיה הזאת. אני

אומרת את זה הד-משמעית.
היו"ר עמנואל זיסמו
אז תעשו את זה.
שרית שגיא
אם אפשר להגביל את המועד להגשת נוסה מתוקן על מנת באמת להאיץ את התהליך, כמו שאדוני

מבקש, אז אולי לא תאשרו היום את הנוסח הזה אלא תקבעו להכניס את הממשלה בסד, סד שאומר שתוך

30 או 45 ימים, עד 1.9 תוגש טיוטה מתוקנת ומוסכמת לאישור הוועדה. אני הושבת שכל הצדדים ירוויחו

מכך. גם הברות הכבלים מצטרפות לזה.
היו"ר עמנואל זיסמו
האם אני יודע מה יהיה בעוד 30 ימים? אתם פה במקום שקט ונעים. תשבו ותעשו מאמץ להגיע למשהו ,

מוסכם. אני אהדש את הישיבה בשעה 12.
ליאת שרביט
מועצת הכבלים היא מועצה ציבורית, אי אפשר להחליט כך.
היו"ר עמנואל זיסמו
הכנסת היא מעל כולם. להתראות. למה היכיתם עד היום?

(הישיבה הופסקה מ-10:50 עד 12:20}
היו"ר עמנואל זיסמן
אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה. מה ההצעה שגובשה עכשיו? מי יציג אותה?
עדנה הראל
בהתייעצות עם היועץ המשפטי של הוועדה, ולאור הדברים שהי1 כאן במהלך הישיבה, ההצעה היא

לקבל את הצעת חברת הכנסת הזן, שהיתה גם על דעתו של היושב-ראש, שהכללים יאושרו בכפוף לתחילה

דחוייה כדי שיהיה לנו זמן להביא נוסה כללי יותר ואולי מוסכם יותר.
היו"ר עמנואל זיסמן
ער איזה תאריך?
עדנה הראל
אנחנו מבקשים הודשיים אם אפשר, אוגוסט וספטמבר, עד 1.10.98. הכללים האלה מאושרים בינתיים

בכפוף אולי לאיזשהו תיקון טכני, כי יש שם את העניין של "בעל רשיון לשידורים בערבית", שאין לו מקום. הם

מאושרים אבל הם לא נכנסים לתוקף אלא ב-1.10 ואז יש לנו זמן להביא נוסהים שאולי יהיו טובים יותר.
אחיה קמארה
האם אי אפשר לקבל את מה שהצעתם קודם, אם הבנתי נכון - לאשר אותם כמו שהם היום רק בעוד

חודשיים? אנחנו נשמח שזה יכנס לתוקף כבר עכשיו.
היו"ר עמנואל זיסמן
למה אי אפשר עכשיו?
שרית שגיא
בכל מקרה הבקשה שלנו היא שהכללים לא יכנסו לתוקף היום הואיל 1אנחנו צריכים גם זמן התארגנות

כמובן.
היו"ר עמנואל זיסמו
נניח שהכל היה בסדר גם מבחינתכם, לכמה זמן התארגנות אתם זקוקים?
שרית שגיא
החודשיים האלה הם טובים לנו, עד 1.10. זה גם מכין אותנו לקראת עונת השידורים של הסתיו.
היו"ר עמנואל זיסמו
מר אהרון עיני, 3 שנים זה לקח, ניתן להם חודשיים, אבל בזה גמרנו. צריך גם רצון טוב. אנחנו יכולים

לקבל החלטה אבל יעשו כל מיני דברים אחרים. אם זה בהסכמתם אז שייקח עוד חודשיים, עד 1.10, אנחנו

במילא עוד בפגרה אז.
יעל קפלן
אם עד 1.10 לא ינוסחו כללים חדשים, אז הכללים שלפנינו יכנסו לתוקפם.
היו"ר עמנואל זיסמו
אז זה נכנס לתוקפו. אבל אם יבואו וייגידו בספטמבר שיש כללים חדשים ומוסכמים, למרות שזה פגרהאנחנו נכנס ישיבה ונאשר אותם. זה ההבדל בין חוק לבין כללים.
אחיה קמארה
אבל אם ב-1.10 הם יבואו וייגידו שהם רוצים לשנות את זה וייבקשו עוד דחיה של שנתיים...
היו"ר עמנואל זיסמן
לא. התשובה היא י לא. אם הם יציעו תיקון מ01כם, זה כן. אבל הכללים שלפנינו יכנסו לתוקף באופן

רשמי. בסדר? קחו בחשבון ש-1.10 זה עדיין בעת פגרת הכנסת. אם ירצו לכנס אותנו בספטמבר אני אוכל

לכנס את הוועדה בספטמבר.
שרית שגיא
אם מדובר על כך שהמועצה לשידורי כבלים תגיש תיקון עוד חודשיים...
היו"ר עמנואל זיסמן
לפני החגים אנחנו יכולים להתכנס, אם יהיה צורך. אבל אם לא מתכנסים, ב-1.10 זה נכנס לתוקף.

בסדר?
שרית שגיא
סליחה, עוד דקה אם תוכל, אדוני היושב-ראש. חברות הכבלים מעוניינות שלפרוטוקול הישיבה ייכנסו

בכל אופן ההסתייגויות שלהם מהנוסח על מנת שההסתייגויות הללו יהיו לנגד עיניהם של חברי המועצה

לשידורי כבלים.
היו"ר עמנואל זיסמו
בבקשה, אבל זה לא חלק מן ההחלטה.
משה בוטון
תכתבי למועצה לשידורי כבלים מכתב.
שרית שגיא
את זה אני בוודאי אעשה. אבל אני מבקשת שזה יהיה בפרוטוקול. זה לא כל ההערות שלנו. אנחנו

נעצרנו בסעיף 2(א).
עדנה הראל
מה שלא היה בוועדה, לא היה בוועדה.
היו"ר עמנואל זיסמו
הישיבה גמורה. סיכמנו את העניין. להתראות.

הישיבה ננעלה בשער, 12:30

קוד המקור של הנתונים