ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/07/1998

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 11) - תקנות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינו0ח לא מתוקןפרוטוקול מס' 216

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי. ו' באב התשנ"ח (29 ביולי 1998). שעה 09:00
נוכחים
חברי הוועדה: עמנואל זי0מן - היו"ר
מתמנים
עו"ד עדנה הראל - לשכה משפטית, משרד המשפטים

עו"ד מיכל דלין - ועדת השלוחות, המועצה להשכלה גבוהה
היועצת המשפטית
ארבל אסטרחן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי

רשמה: אירית שלהבת

0דר היום: חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 11) - תקנות.חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 11) - תקנות
היו"ר עמנואל זיסמן
בוקר טוב. אני מבקש מגברת עדנה הראל להסביר לנו מה היא חצה מאיתנו.
עדנה הראל
רק את האישור של הנוסח בהתאם למה שנקבע.
היו"ר עמנואל זיסמן
תסבירי אותו. יש פרוטוקול. אני צריך גם להחליט. אני מתלבט.
עדנה הראל
הכללים שהובאו בפני הוועדה ב-30.6 על-ידי המועצה להשכלה גבוהה מדברים על אופן הפירסום של

מוסחת בעלי רישיון לפעול כשלוחה בישראל. בהמשך להערות שהובאו בפני הוועדה על-ידי גורמים שונים

ביקשה ועדת הממשלה לבדוק את האפשרות שאותו הנוסח שנאמר בחוק יתאפשר פירסום שלו גם בסדר

שונה של המרכיבים, כך שלא יסתיים באספקט השלילי, ש"הוא אינו תואר אקדמאי ישראלי", אלא המשפט

הזה יאמר בלב הנוסח, והעובדה שמדובר באופן פוזיטיבי בשאר של מוסד זר יובא בסיומו של הנוסח.

אחרי התייעצות שקיימה הממשלה במהלך די1ניה של הוועדה הסכמנו לשמת את הכללים. לפיכך אנחנו

מביאים היום את הכללים המוסכמים.
היו"ר עמנואל זיסמן
האם זו הפשרה שהושגה אז בישיבה?
עדנה הראל
אמת, כן.
היו"ר עמנואל זיסמן
אז למה זה לקח כל-כך הרבה זמן?
עדנה הראל
אני חושבת שפשוט היתה איזשה' טע1ת טכנית, לא מעבר לזה.
י היו"ר עמנואל זיסמן
כלומר לא היו איזה סיבות מיוחדות לעיכוב?
עדנה הראל
לא. אנחנו מודים לוועדה, שביקשה שאנחנו נשלים את זה עוד לפני הפגרה.
היו"ר עמנואל זיסמו
אנחנו מאשרים את התקנות ומודים לך, עו"ד עתה הראל. אנו מודים לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:03

קוד המקור של הנתונים